YouTube oldalam

 


Új írások

Új blogbejegyzések

 Régi Comment

Archivum    

 Ügyvédi honlap

 

Frissítések

Gyors írások

Politikai kommentárok

Jogi témákGátszakadás Zöld - Buda - Pest-is Megtörtént az elképzelhetetlen. Soros enziói befurakodtak a budapesti önkormányzatok ba. Mivel jár ez? Az "zöld" önkormányzatokat egyenesen Brüsszelből pénzelik és irányítják majd.
Lásd az írást!

 

Új Európa. Nordfront
Az "Európa élethalálharca" c. sorozat első írása a svéd  Nordfronról szól. Azért választottam őket mert ez az egyetlen olyan szervezet amely,"fiók szervezeteket" hozott létre Finnországban, Dániában, Izlandon, sőt Angliában is. Ezzel politikai programjuk alapvető célját, a nem zetközi összefogást, igyekeznek megvalósítani. Lásd az írást! 
 

 

Soros puccs - fuccs Budapesti operagála Fellazítás - fellázítás - polgárháború - háború a több nyire sikeres Soros forgatóköny vek főcímei. De működni fog e most Magyarországon? Kétlem. Mondom, miért. Lásd az írást!

 


Antiszemitizmus. A jogász szemével Ronald S. Lauder Úr levele megfeküdte a Miniszterelnök gyomrát. A Zsidó Világszövetség elnöke, úgy véli, hogy a Figyelőben megjelent kép antiszemita jellegü. Lauder Úrnak szerintem igaza van és az sem kifogásolható, hogy ebben a hektikus politikai helyzetben Orbán Viktorhoz fordult. Lásd az írást!

 


Ungvártól Montreálig. Életem dióhéjban. Az én életem nem volt unalmas, de regénybe illő fordulatos történet sem. Szüleimmel és kis öcsémmel 1956-ban hagytam el hazámat. Lásd az írást!

  
 

Nekrológ. Élet, halál, égi vándorlás.
A helyzet nem olyan setét amilyenre a pesszimista Madách festi. Csak meg nyugvással tudomásul kéne venni, hogy a testi lét arasznyi.

Lásd az írást!

 


 

Alkonyi álmok
Nem vagyok kifejezetten kitárulkozó tipus. Hogylé temről nem is akarok írni. Meg nem is pont úgy nézek ki, mint a baloldali frontképen látható ipse.
Lásd az írást!

 

 

Ajánlás. Alternatív Honlapom
A "FaceBlog" fejlesz tésébe kezdek. Jóin dulatu figyelmükbe ajánlom.

 

Dislike. Vergődé sem a Facebookon Ennek is vége. Ott hagytam saját Face book oldalamat. Megutáltam, megutáltak. Jobb így. De miért alakult így? A Facebook zűrzavaros társadalmunk kórképének egyik jellegzetes fejezete...

Odessza visszfényei

Esküszöm azért fogtam tollat, mert "Két bankár" címen egy teljesen ártatlannak látszó írással taplót dugtak a fülembe. A cím ártatlan volt, de a két frontkép nem, mert az egyik Igor Kolomojszkijt, a másik George Sorost ábrázolja.

Ördögadta tehetségek - Milos Forman
Ezt a kifejezést akkor használtam, amikor megnéz tem az "István a Király"-t és rádöbbentem, egy rockopera kártékonyabb lehet, mint a Biblia, vagy egy templomi prédikáció - együtt. A kép, a zene és a szöveg, felismerhetetlenül és kivédhetet lenül, egyszerre hat minden érzékszervre, ide értve az amúgy elvont gondolkodást is. Bedönti a  kritikai kapukat. Forman is ilyen.


Visszatérés.
Talán paradoxként hat kimondani, hogy a magyarság jövőbe vezető útja az Etelközből a Kárpát medencéig megtett út egyenes folyta tása Európa és a világ felé, a közbeeső judeo keresztény út további szakaszának kiiktatá sával....
 

A Nagyváradi Ady Múzeumot egy sötét szoborfej uralja. Nem embert, pláne nem magyar embert formál. Jobban illene a moaik közé - a Húsvét szigetek re... Mint tudjuk Ady úságíró is volt, csakúgy mint Szamuely Tibor...

Harmadik világháború = világkáosz... Találgattuk, milyen lesz a harmadik világháború. Most, hogy elkezdődött, csodálkozunk, birkák módjára természetesen...


A
z új világrend déli szárnya. "Ambiciózus nemzet közi rend" Szélsőjobb - szélsőbal! Ennyire hülyék lennétek? Igen, ennyire... A Ria Novoszty és a La Stampa duettben lelkendez nek. az Alfa hír pedig dobolja "Vlagyimir Putyin egy új, 'ambi ciózus nemzetközi rend' létrehozására törekszik." 

Méla elmélkedések egy olyan pártról, amely (még) nem létezik, bár szükség lenne rá. Igen! Egy nemzeti és szocialista pártról van szó, amely nem a német Nemzetiszocialista pártot akarja majmolni, csupán...


A magyar észjárás, meg a log(iszt)ika
Mi tűrés tagadás hajótörést szenvedtem a kemény "szkíta-magyar" koponyákon. Elmondanám, hogy esett a dolog

 

Judeo Iszlamizmus
Igazán eleget fecsegtünk már a Judeo-Krisztianiz
musról, de nem nevezzük nevén azt a szörnyet, amely "Iszlám Állam" néven gyilkol. Pedig kézenfekvő, hogy ezúttal egy régi/új zsidó találmányról a "Judeo-Iszlamizmusról" van szó.Kamikáze elnökök...
Komolyan gondolja Trump amit mond? Jó lenne tudni  várható élet tartama kiszámításához. Nincs veszélyesebb anyag a világon. mint az amerikai magán (zsidó) pénz és annak működési rendszere. Halálfia, aki e tabut megsérti. Nem tudom Trump olvasott e Lincoln és Kennedy életéről - haláláról, mielőtt kinyitotta a száját és elkezdett beszélni.

Sportnemzet a magyar?
Nem! Zömében nem. Egy csürhe, pontosabban egy futball csürhe. Miért is? Megpróbálom kifejteni. Azzal kezdeném: nem tűnt fel senkinek, "hivatalosan" biztos nem, hogy az olimpiai, ill.  a klasszikus görög olimpiai esz ményeknek megfelelő modern sportágakban 2016-ban "magyar világhódítás" következett be...

Zsák a foltját...
Má' elnézést, de vadi új leosztás van... A két tróger, akik még nem is oly rég kigyót - békát kiabáltak egymásra, kibékült és most együtt húzzák el a vonakodó Ájrópa nótáját. Már csak arra vagyok kíváncsi, mikor jönnek össze hármasban a Kupi Muttival? Ha nem tévedek sorra kerül ez is hamarosan...


Világkáosz - zsidóroham
Római mondás "mindenki háborúja minden ki ellen" (bellum omnia contra omnes), de zsidó világsza badalom lett belőle...


Megint "in memoriam". Most Somló... Megint elment valaki. Állitólag világnagy ság, aki nem volt a magyar nyelv bör tönébe zárva mint Kertész Ákos Kossuth díjas. És milyen szép kort ért meg, majdnem hatezer éves volt...

 

In memoriam Esterházy Péter.
Nem szeretem a hungarofóbokat, még ha nagy írók is. Ám ha még nem is nagyok...
   
 

 

 

 

Flag Counter

free countersA sátán egyháza.  Erős vár a mi istenünk? Keresztények sírjatok mert képtelenek vagyok arra, hogy létérdekeiteket felismerjé tek, ill. a felismerés nek megfelelően cselekedjetek. E szellemi vakságot, tehetetlenséget magatoknak köszönhetitek. Lásd az írást!


A közellenség. Homo asocialis. Az aszocialitást [asociality] a tudomány betegségnek [skizofrénia, személyiségzavar, autizmus, depresszió társadalmi szorongásos betegség, traumás agyi sérülés utáni állapot, stb.] tekinti és különféle gyógymódokat javasol. Senki se gondolja, hogy én most egy humánbetegséget akarok bemutatni és reá gyógymódot ajánlani. Másról van szó. Lásd az írást.


Egy mítosz vége Dead America.
Akinek van fantáziája nyisson új lapot 2019.09.15-ei kezdőnappal, mert ezen a napon vált nyilvánvalóvá: megváltozott a világ rendje.Mi történt? Szombat hajnalban valahonnan valakik tíz drónt indítottak a két legnagyobb szaúdi olajterminál ellen. Lásd az írást!


 

Marcia su Roma. Folytatja Salvini? A kérdés sokakban felmerül. A "géppuskás Salvini" alap képet a  cikkéből vágtam ki, amelynek szerzője is ezen spekulál. A neves francia hírportálnak valósággal "kedvencévé" vált a forrófejü olasz és még sokszáz más hírportálnak világszerte.
Lásd az írást!


A szocializmus álma és "tudománya". Létezett szocializmus, elvetélt szocializmusok. Olvassák csak el a "renegát" Kautsky vastag könyvét "A szocializmus előfutárait" és nyomban látni fogják e rémálom pokoli epizódjait. A történel  mi tragédia újabb fordulatot vett, amikor British Múzeum olvasó termében megjelent Marx Károly... Lásd az írást!


Cion bölcseinek Jegyzőkönyvei.Az első bölcs Mózes volt. A világ népei elleni zsidó összeesküvés nem elmélet, hanem tény; több ezer éve folyó szüntelen lázas tevékenység. A leghevesebb vita a Cion Bölcsei Jegyzőkönyveinek valódisága körül folyik.
Lásd az írást!


Kilökődés? Éppen Litvániában?! Hallatlan! Antiszemita fenyegetések miatt határozatlan időre bezárták a vilniusi zsinagógát. A felszított feszültségek, a politikai pártok és képviselőik antiszemita nyilatkozatainak megtűrése nyomán nem tudják garantálni a zsinagógába betérők testi biztonságát. Mi a bajuk a litvánoknak [meg a letteknek és az észteknek] a zsidókkal? Lásd az írást!


Piknikek Úton Páneurópába. Lám ezt is megérjük: Orbán Viktor és Angela Merkel, a Terror Mutti, együtt ünneplik Sopronban a Páneurópai Piknik 30 évfordulóját. Mondják, a politikához gyomor és pofa kell. Hát az van, mindkettőjüknek. Lásd az írást!
 

Sötét játszma. A trianon akció.
A két ember sokban különbözik egymástól, de van bennük valami közös: a személyüket körüllengő  különösség (kuriozitás) amelynek jellemzője, hogy Drábik sokat ír, Patrubány ról pedig sokat írnak. Ők ketten  szentszövetségre léptek, hogy visszacsinálják Trianont. Lásd az írást!   

 
Riadó! Európa védtelen!
Európa védtelen, bátorkodtam megállapítani "Katyvasz" c. írásomban. Ha most visszatérek oda, ahol nagynehezen abbahagytam, sokan azt fogják rólam gondolni, hogy - vén varjúként - ráültem egy karóra és nem bírom abbahagyni a károgást. Legyen nekik igazuk.
Lásd az írást!

 

Katyvasz. A hazátlanok Európája. A rómaiakra ragadt a "divide et impera", azaz "oszd meg és ural kodj" mondás, holott az uralkodáshoz ennél több kell: káosz az alattvalók gondolkodásában. Ennek előidézése a zsidók művészete. Az Európai Unió e művészet szörnyszülötte. Lásd az írást!    

 

Izrael Vietnámja. Az alagút háború.Nem először ihletett meg ez a téma. Korábban már írtam róla  A téma aktualitása azóta új elemekkel bővült, ezért foglalkozom újból vele. A kör négyszögesítése - azaz Irán elpusztítása számottevő izraeli veszteségek nélkül - eleinte oly könnyűnek látszott. Lásd az írást!

A Stáb. Amikor a farok csóválja a kutyát... A_ politikaformálás szarkeverő kanala "A Média" piszkos kezeibe került. Az ellenzéki pártok egymással marakodván komoly politikai felforgatásra képtelenek. A létező (!) Soros terv végrehajtására így a tévék képernyőin és a számítógépek monitorain keresztül történnek kisérletek. Lásd az írást! 

 
Hogy lop a Fidesz? Mi mennyit nyom a latban? Gondolatébresztő írás  jelent meg nemrégiben egy öreg fidesznyik Dr. Horváth Béla tollából, amelyben tényekkel és számokkal igyekszik bizonyítani, hogy a Fidesz nem lopta szét az Országot. Úgy vélem, hogy az írás kapcsán idő szerű a téma körbejárása, minden szóbajöhető körülmény mérlegelésével. Lásd az írást!
 

Párizs lángjai A Jézuska biznisz Tévedés azt gondolni, hogy fontos felismerésre csak módszeres, ill. "logikus" gondolkodás révén juthatunk. Egy paradoxont a Notre Dame kisérteties lángjai világitottak meg számomra.Lásd az írást!

 

Harc a "terrorizmus" ellen. Monstre razziák Németországban. Meglódult az eddig hülye, vak, süket és béna rendőri apparátus, élén Német Szövetségi Alkotmányvédelmi hivatallal [AfD].  Kiderült, ugyanis, hogy a gázai gyermekek, öregek, betegek Németországból történő önkéntes segélyezése közvetlenül és súlyosan veszé lyezteti a német jóléti állam biztonságát és alkotmányos rendjét. Lásd az írást!

 

Pénzügyek és hadügyek. Az F-35-ös.
Hogy megváltozott a világ a derék Raimondo Montecuccoli emlékezetes kiszólása óta: "a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz." Honnan tudhatta volna a derék hadfi, hogyan tüntetik el a zsidó alkimisták mostanra az aranyat és helyettesítik a pénzt államadóssággal, államadóssággal és államadóssággal.
Lásd az írást
 

 A tudomány fehér foltja. Tudományos nemzetiszocializmus. Kezdet és vég: Hitler 1919 szeptemberében lépett be a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártba 1945. április 30-án végzett magával.  A két esemény között 25 év, 1305 hét és 9135 nap telt el. A "hivatalos történetírás" ezt az időszakot máig nem dolgozta fel. Lásd az írást!

 

Újabb galiba Elbitangolt egy Hamasz rakéta. Újabb izraeli lebőgés a médiumok torz tükrében. Mint tudjuk, úgy esett a dolog, hogy egy iráni liszensz alapján valamelyik gázai mühelyben gyártott Fajr–5 rakéta elszabadult a pórázról és az izraeli nemzetállam szent földjén egy Mismeret nevü mezőgazdasági település egyik házában landolt.
Lásd az Írást!

Utrecht felkiáltójelei. Szenzációóó! A hollandiai tartományi választásokon a Fórum a Demokráciáért [FvD] populista párt a szavazatok 16%-át szerezte meg, így 12 képviselőt ültethet a 75 fős törvényhozásba. Lásd az írást!


A Bétéká fekete lyuka Bűnös rendszerek bűneinek nyilvános tagadása  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény csupán a már nem létező nemzeti szocialista, ill. kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadását rendeli büntetni. Azt aki  a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel.
Lásd az írást!

 

Muszlimsirató. Hová vezetnek a szálak Krisztus Egyházából? 
Újzéland déli szigetén a Christchurch [Krisztus Egyháza] nevü város két templomában felugatott egy géppisztoly és 49 ártatlan életet oltott ki. Az eset rendhagyó
mivel az áldozatok ezúttal muzulmánok...  Lásd az írást!

 

Tunnel War. Bibi új szerepben? Közeledik a gójok ellen több ezer év óta viselt zsidó háború utolsó (?) felvonása: a második alagút háború. A zsidók nem veszik komolyan, mert nem vonják le az elsőből adódó tanulságokat. Lásd az írást!

 

Perzsavásár? Bibi és a történelem. Benjamin Netanjahu a Jeruzsálemi Caeserai Központi Zsinagógában bohóckodott a minap. Zsidó gyerekeket "katekizált" [katekizál: hitoktatással foglalkozik, kérdés-felelet formájában tanít]. A  napokban ünnepelték Izraelben a Purimot. Lásd az írást!

 

Válasszunk falovat! A lengyel fricska. A cionizmus jelképes kígyóját ma már tényleg csak néhány lépés választja el céljától és ha bezárul az ő köre Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba.Lásd az írást!

 

Képalkotás. A történelmi Soros.
Filantróp, avagy a történelem legveszélyesebb zsidó bűnözője?  Ez itt a kérdés! Erre a kérdésre soros ösztöndíjasaink: Orbán Viktor és bandája nem akarnak érdemben válaszolni. Lásd az írást!


 

Ellenállás/Resistance.Mi ellen, ki ellen, hogyan?Franciaország talán az egyetlen hely, ahol az írókat tisztelik sőt hallgatnak is rájuk olyannyira, hogy néha politikai földrengést is képesek előidézni. Gondoljunk csak az izgága zsidó Marcuse diák bolondító mozgalmára. Lásd az írást!
 

 

Jaj, olaj! Venezuela. Gyülekeznek a dögkeselyűk. A következő préda Venezuela legyengült. Már nem tudja  gazdagságát, olajkincsét megvédeni. Simon Bolivár népe választhat: behódol, vagy Líbia, Irak, Szíria, stb. sorsára jut. Lásd az írást!


 

A templom tudománya - a tudomány temploma. A gondolat rabsága. Egy világjelenséget magyar példa alapján próbálok ábrázolni abban a feltevésben, hogy az egyházak és a "tudományos" akadémiák viszonya azonos, vagy nagyon hasonló mindenütt ahol a zsidó  tőke uralkodik és a hivatalos "egzakt tudomány" a Bibliához igazodik. Lásd az írást!

Libanoni bajok.Omnipotencia vs. impotencia. Rég foglalkoztam a Közel-kelet Párizsával.2010.10.17-én írtam "Nincs béke a cédrusok alatt Barbárok Libanonban" Az írás bőven méltatja a nagy antiterrorista Bibi Netanjahu akkori dolgait. Nos, Bibi nem ismeri a fáradtságot. Újabban már az ENSZ-ben tart vetítettképes elöadásokat. Lásd az írást!

 

Bloomberg interju. A Nagy Összeesküvés. 09/11-óta soha sem volt kétségem afelől, hogy a Világ elleni zsidó összeesküvés az "Új Világrend" [New World Order] meghirdetésével öltött nyiltan agressziv formát Lásd az írást!

 

Vitathatatlan izraeli légifölény. Hanukkah hamuka Az Úr  [Jahve] 2018 esztendejének 25-napján hat F-16-os izraeli harci repülő tizenhat db. GBU -39-es típusú [betonbunkeren is áthatoló] rakétát indított a Damasz kusz közelében levő Esz-Szabúrá település katonai létesítményeinek megsemmisítésére. Lásd az írást!

 

Hitler mássága. Okkultizmus nácizmus. Nincs a történelemben még egy olyan politikus, aki fölé olyan magas szemétdombot hordanának mint Hitler fölé. És mégis, a téma folytonos ébren tartása nem várt eredménnyel jár.
Lásd az írást!  

 

Parizs lángjai. Zsidócsahosok a történelemben. Írásom nem a sárga mellényesek elvetélt (?) párizsi lázadásáról, hanem a Marine Le Pen tipusú személyeknek a zsidó világ hódításban játszott meghatározó szerepéről szól.
Lásd az írást!

Élet a Vaskupola árnyékában. Kérdés amelynek nincs politikai megoldása. Időpocsékolásnak nevezte Ajelet Saked izraeli igazságügyi miniszter Donald Trump izraeli-palesztin béketervét  Lásd az írást.

 

Egy Soros "csíny" nyomában. Vesszen a
Makedón!
Viktor Dimovszki államtitkár tiltakozó jegyzéket  adott át. Ezzel együtt reményét fejezte ki, hogy Magyarország az 'európai értékek, és a jogállamiság elve alapján elutasítja Nikola Gruevszki menedékkérelmét ... Vicces, hogy azok beszélnek európai értékekről, akik el akarják pusztítani a fehér Európát értékeivel együtt.
Lásd az írást!
Új! Válasz Király B. Izabellának.

 

Izraeli szupremácia. Vaskupola, vagy lyukas éjjeliedény? Egy izraeli gyilkos osztag "szokványos" akciót hajtott végre. A hős M. alezredes bekocsiká zott a Gázai övezet Hán-Júnisz településére ...  A gaz terrorista palesztinok kiszúrták  és valami páncéltörőnek látszó tárggyal kilőt ték a gépkocsiját, amelynek következtében az alezredes úr elhalálozott. Lásd az írás


 

Kék eget!Gödöllői kérdőjelek. Amikor közzétettem Both Lajosnak szóló "Nyilt levelemet"  csekély valószínűséget adtam annak, hogy válaszolni fog. Mégis irritál, ha valaki olyan magabiztos mint Ő, ezért elhatároztam kissé tágítom látószögemet. Megtettem.
Lásd az írást! 

Zsidóvész. Az átlagos amerikai  
A zsidó állandóan hazudik, de legpimaszabbul akkor, amikor csodálkozik. Robert Bowers új fejezetet nyitott a zsidó/amerikai "együttélés" történetében. Nagy kérdés, lesznek e követői, divattá válik e cselekedete?
Lásd az írást 

Nemecsek szindróma. Parkinson hadsereg. A "Parkinson Hadsereg" kifejezést egy [2016. január 17-i] levélben használtam, először, amelynek szövege a MEBSZ januári, Hírlevelében jelent meg. A Hírlevél sajtóreferense Fehér Miklós nyilt levélben arról tájékoz tatott... Lásd az írást!


 

Ukrajnaaa! Magyarország a zsidó terror-állam célkereszt- jében. Hogy kerültünk oda? Erre egyszerü a válasz. Az ungvári konzulátuson magyar állampolgárokat avattak...
Lásd az írást!

 

Ki micsoda? Etnoszociológia Félreértés ne essék, ilyen tudo mányág momentán nincs, mint ahogy Magyar Nemzeti Szocialista Párt sincs, holott - függvény formájában - mindkettőnek lenni kellene. Lásd az írást!


 

Brüsszeli tudósitás II. A kígyó köre Tudósítást írtam Brüsszelből. Szót ejtet tem úgyszólván mindenről, mindenkiről: a Cion Bölcseinak Jegyzőkönyveiről, a Bázeli Cionista Világkongresszusról, a hazák Európájáról, "fiskális" Európává egyesítéséről, a különcködő Angliáról, a Wall Streetről, Soros György Európát illető terveiről... Lásd az írást!


 

Soros a Gólem? A demokrácia bonyolult gépezete...  Értsünk szót emberek! Ne dobálózzunk olyan fogalmakkal, amelyek tartalmát nem értjük. A legtöbb félreértés a "demokrácia" körül van. Ez nem csoda, hisz a demokrácia üres (!) fogalom, a valóság ban jelenleg nem létező "létezőt" jelöl. A szó görög eredetü, de a zsidók álkulcsot csináltak belőle a gójok hülye agyának ajtajához. Lásd az írást

 

Szentségtelen Szent Ágoston. Az ÍRÁS rabságában.
A címbe foglalt dehonesztáló jelzőt nem én találtam ki. Olvastam. Sokszor sokat írkáltam már Theodosius császárról, de elsiklottam Hippói Szent Ágoston becses személye és áldásos tevékenysége fölött, jóllehet őt kereszténység egyik legbefolyásosabb filozófusának tartják amiatt, mert szinte az egész középkor vallási ideológiája belőle táplálkozott.
Lásd az írást!


 

Chmnitz. Nemzetiszocializmust - most!
Minő fintora a sorsnak, hogy épp Chem nitzben a szakállas zsidó szobra előtt öltött alakot - az európai evidencia... Lásd az írást!

 

Jótékony szívsebész - kártékony közszereplő. Dr. Papp EGO Lajos  
Nem először elmélkedem nyilvánosan erről az extrém emberről, kizárólag közszereplései kapcsán.  Tudom, az eddigieknél vastagabb,  keményebb fába vágom  fejszémet.
Lásd az írást!

 

Habókosok? II. A pártalapító
A "Római Zarándok" c. írásom, ahogy jeleztem, csupán első szeme egy tervezett felmérésnek, amely a kis hazánkban folyó tudatrombolás méreteit és kártételét igyekszik kimutatni. Orosházi Ferenccel kezdtem. Logikus Dr. Bene Gáborral folytatnom.
Lásd az írást!

 

Habókosok I.
Isten látja a lelkemet, semmi [személyes] problémám nincs ezzel a magyar daliával. Orosházi Ferenc szerepjátékai azonban már rég nem tetszenek nekem.
Lásd az írást! 

Dr. Bencsi Zoltán ügyvéd vallás- és egyház alapító a "nemzeti" könyvki adás tükrében. Nem ritka jelenség, hogy valaki belebolondul az olvas mányaiba. Elmékezetes a jámbor Don Quijote La Mancha kitalált története. A szintén megzavarodott elméjű Bencsi valóságos egyházat szerve zett, ami nem nagy kunszt, de vallást is alapított... Lásd az írást!  

 

Hagyomány teremtés II. Nemzeti szín délibáb ipar - retro.
A
magyar kótyagosság letétemé nyesei a magyarkodók az üzleti tisztességgel is hadilábon áll nak Király B. Izabella szerint.
Lásd az írást.


 

A fehér faj ellenségei. Írást-tudó írástudók. A "lengyelországi bíró lázadás'" kapcsán, olyan tényekre és össze függésekre vetült fény, ame lyek nélkül Malgorzata Gersdorf bírónő és Lech Walesa titkosszol gálati ügynök volt lengyel államfő együttes fellépését értelmezni nem lehet. Lásd az írást!

 

Jew Taboo. Új ablak a világra. A dolog úgy kezdődött, hogy véletlenül rábuk kantam egy orosz oldalra amely úgymond a zsidókér déssel foglalkozik. Lásd az írást!

 

Mocsárvilág. Gyűlöletcsoportok
Óh szent íróink költőink váteszeink, Madách Berzsenyi és ti többiek: beh' homályosan láttátok, láttattátok jövőn ket! Berzsenyi még a népek forrongó tengerének látta a világot és az Erynnis veszélyre figyelmeztette a magyarokat.
Lásd az írást!

 

Kötődés Debrecenhez, kötődés a Hajdúsághoz.
A cím azért okszerű, mert Debrecent úgy ölelik körül a hajdú városok, települések, mint a legény a leányt (Böszörmény, Dorog, Nánás, Szoboszló, Sámson, Vid, Szovát, Józsa). Lásd az írást!

 

Múlt és jelen tanulságai. Endlösung?
A szónak kétségtelenül baljós csengése van. Az európai zsidókérdés megoldása viszont nem tűr további halasztást. Egy új, ezúttal összeurópai, konferenciát kell összehívni, nem feltétlenül Wannseeben... Lásd az írást!. 

 

Az Új Világrend fővárosa. Jeruzsálem. New World Order - Új Világ rend! Milyen régen emlegetjük és mennyire nem értjük, miről beszélünk. Nem is érthetjük, hisz csak azt szajkóz zuk amit a sajtó elébünk tálal. Lásd az írást!
 

Hagyomány teremtés. Nemzeti szín délibáb ipar.
A magyarkodók az ősi magyar hagyományok őrzőinek adják ki magukat, valójában "fantasy szerzők", többnyi üzleti alapon.
Lásd az írást!

 

Toroczkai belépője. A szélsőjobboldali radikalizmus nyomában. Megszólalt a legradikálisabb magyar. Elmaradt a meglepetés. "A nemzeti néppárt útján kívánunk továbbhalad ni. De azokat a hibákat korrigálni kell, amelyek az elmúlt esztendőkben történtek." Lásd az írást!  
 

Tudatépítés. Vakulj magyar, ne láss gój. Nemrég bosszankodtam fel magam az Internetre L. "A való világ megismerhetősége". Nagyon untam már. A fortyogó világ mocsár azonban nap mint nap pofán löttyinti az embert valami nyúlós sal és büdössel. Lásd az írást

 

A való világ értelmezhetősége Mondják, a technika révén a világ összezsugorodott és szinte élőadásban láthatjuk ha valami érdekes történik, mondjuk Újzé landon. Felemelő érzés. A luciferi kétely azonban azt súgja: "ember, mennél többet látsz, annál keve sebbet értesz..." Lehet ebben valami? Ha a világpolitikára gon dolunk igennel válaszolhatunk. Lásd az írást!


 

Az európai idő múlása Az átkozott Stoffán.Tegnap egy olyan linket vettem észre, amelyből megtud hattam,hogy a sepsziszentgyörgyi illetékességü Európai Idő c. heti újság 2011 évi 17-es számában megjelent... Lásd az írást

 

†In Memoriam Érpataki Modell Az Érpataki Modell a földbe csapódott és elégett, a pilótával együtt. Ezzel vége a modellkísérleteknek? Korántsem! A folytatás a katasz trófa elemzésének eredményéhez - a tanulsá gokhoz igazodik majd.
Lásd az írást!

 

Az árulás zsákutcái. Kókadt radika lizmus. A Demokratá ban megjelent írás keltette fel érdeklődésemet. A "Vona árváinak" titulált társaság Budapesten a Polgári Mulatóban gyűlt össze és arra a közös belátásra jutottak, hogy a Jobbik már nem nemzeti radikális párt. Lásd az írást!

 

A politikai prostitució diszkrét bája Sose hittem volna, hogy Morvai Krisztinával  valaha valamiben egyetérthetek. És most mégis...
Lásd az írást!  

 

A fasizmus réme. Méregzöld pápis ták Kísértet járja be Európát, a fasizmus kísértete? Egy fenét! Közönséges zsidó hisztériakeltésről van szó, amelynek célja elterelni a figyelmet Európa zsidó megszállásáról. Lásd az írást!

 

Lázadás, avagy gondolkodjunk szanszkritül? "Nyelvében él a nemzet", mondogatjuk anélkül,  hogy  tudnánk mit jelent. Ez mem  csoda, hisz a  fogalomnak többéle értelmezése van. Általában
az  anyanyelvre gondolunk, de nem csodálkozunk  azon, hogy a hajdan dicső magyar nemzetet  évez redig nem hagyták"nyelvében élni".
Lásd az írást!

 

Gyökerek. Hungarizmus - nácizmus
Rendületlenül, de korántsem   töretlen kedvvel ajánlgatom Honlapomon, Facebook oldalamon és másutt "pártom" programját, kezdettől gyér, azóta méginkább gyérülő érdeklődés mellett. Eszemben sincs emiatt máshol, másban keresni a hibát. ...
A formális logika alapján a szélső jobboldalnak kellene kapkodnia rajta. Dehát épp velük állok szemben legádázabbul. Ők köpködnek, mások csak közömbösek...
Lásd az írást!


 

Koronás Szent István és tiarás kortársainak hagyatéka - Habsburg legenda...
Elismerem, a cím kissé bizarr. Sebaj, a tartalom még bizarrabb lesz. A pápák mocskos élete írók, költők, festők, szobrászok, történészek százait ihleti másfélezer éve. Milyenek voltak "Szentkirá lyunk" kortársai? Lásd az írást!
 

Az ökör meg a régi kapu. A hülyeség szimbóluma. Az Iszlám Állam fergeteges támadása, fantasztikus hadi sikerei annyira váratlanul érték a gójságot, hogy hónapokig se köpni se nyelni nem tudott. A (fél)zsidók - köztük Merkel és Putyin - persze észnél voltak, mint mindig. Lásd az írást!
 

Veszélyes illúziók. A "pol.korr." csapdája.
Hasra ne essetek - emberek! Amerika nem változott, csak "eben gubát cserélt", ahogy a magyar közmondás járja...
Lásd az írást!

 

Hit és tan. Elmecsapdák.
Felgyorsult és egyre bonyolultabbá váló korunkban, az adekvát gondolkodás egyre inkább felértékelődik. Nem könnyű azonban eligazodni még egy ilyen közismert fogalom különböző jelentései között sem.
Lásd az írást!

 

Megváltók. A sárkány éve...
Új sláger született, a nemzetmegváltás. A sláger eredetileg zenei fogalom volt. A "békebeli" Magyarországon az mondás járta: sláger az, amit a suszterinas is fütyül. Itt most politikai slágerről lesz szó, amelynek nincs, vagy csak én nem találom a szabatos meghatározását.
Lásd az írást!
 

A nemzeti téveszme íve Szálasitól Éva Maria Barkiig Szálasit és mai buta bakancsos követőit többször jellemeztem már. Nem állt szándékomban a témához visszakanyarodni, de erre késztet Dr. Eva Maria Barki tanulmánya... Lásd az írást!
 

Labancizmus - kurucizmus. Ki volt az első labanc? Az első ízig - vérig labanc Géza "nagyfejedelem" volt, aki a Quedlinburgban székelő labancokhoz állva, országát és népét elárulva, vált labanccá. Ha valaki a részletekre kiváncsi... Lásd az írást!

 

Agytakaritás. Űzd ki a zsidót - az agyadból... A világ szellemtörténete egy gigászi küzdelem története, amelyet a zsidó (sémi) faj vív a gondolko dás síkján a fehér faj ellen. A zsidók a "kereszténység" álcájában győztek az aljasul "pogány ságnak" titulált árja (görög) gondol kodás fölött. E győzelem ered ménye, hogy a gójok valóban állati módon gondolkodnak, amely fölött a zsidók nem győznek eleget gúnyolódni - "joggal". Lásd az írást!

 

A magyar üdvtan és hirdetői II. rész.
Szólásmondás, hogy a népet nem lehet leváltani. Dehogyisnem! Berzsenyi tán' nem volt populista, mégis meglátta és kimondta: ez a nép már nem az a nép. Leváltották, kicserélték ezer év alatt. Már csak nevében magyar. Lelkében alázatos sunyi pápista. A
"Szentkoronatan", a
z emberi gondolkodást visszaterelvén a középkori babonák világába, a sátán és földi helytartója a jezsuita pápa szolgálatába állítja a (nevében) magyart,
Lásd az írást! 

Őrízők. A "Szentkorona", vagy a zsidó isten szolgái? I. rész.
Árpád szabad harcos népét szolgasorsra vetette és máig (!) hatalmában tartja az ármány, az idegen hódítók fegyvere, a judeokeresztény vallás szellemi béklyója, a történelemhamisítás és a jogászi csűrcsavarás. Itt és most a két utóbbiról lesz szó. Lásd az írást!
 

 

Értsd meg a zsidót! Kis magyar "empatológia..." Purim ünnep. Több mint kétezerháromszázötven éve a zsidó férfiak minden évben lerészegednek  Ádár hónap jának tizennegyedik napján. A bor mámo rában élik át újra meg újra a bosszú mámo rát. Tartsunk velük? Nem vagyunk meghíva. A Purim csak zsidó örömünnep! Lásd az írást!

 

Kétféle gondolkodás Szentkorona kultusz a  gójok állati értelmének bizonyítéka?  Számomra is megdöb bentő felfedezésre jutottam. A papságnak is köszönhetően a zsidók által felállított szellemi korlátok között gondolkodunk. Hagytuk, hogy elvegyék tőlünk azt ami  bennünket emberré avatna: az önálló gondolkodás jogát,  képességét. Úgy is mondhatjuk a "pogány" gondol kodásról áttértünk a "keresztényire", amely... Lásd az írást!

 

A titokzatos Shambala. A fajok háborúja
A
z emberi kultúrák között nincs folyamatosság!  A Föld történetén belül az "emberiség" története több elkülönülő fejezetre oszlik. Tökmindegy honnan jöttek, hova tűntek azok az elődök, akik létezésük, tudásuk, világszemléletük tárgyi emlékeit úgy hagyták ránk, hogy lehetőleg beleháborodjunk a rejtvényfejtésbe...
Lásd az írást!

 

 

 

Mérlegvalódiság. Debreceni Justitia. A Buda-Cash ügy öt vádlottját, Tölgyesi Pétert és társait fejenként 7 év 6 hónap börtönel sújtották, hozzávetőlege sen 110 milliárd forint elkövetési érték alapján. Dr. Szalontai Krisztina debreceni járásbíró Kis Sándort, a súlyosan cukorbeteg ebesi brókert kétmilliárd Ft. alá csökkent kár miatt 12 évi börtönbüntetésre ítélte Lásd az írást!

Bírópuccs - polgárhá ború Lengyelország ban? Malgorzata Gersdorf a lengyel Legfelsöbb Bíróság elnöke bejelentette, hogy kényszernyugdíja zása ellenére folytatja a munkájátt, mivel eltávolítását alkotmányellenesnek tartja. Lásd az írást!


Síró bírók. Filantrópok a Markó utcában?
Én már azt hittem, hogy a Markó utcai Kahal irányából semmi meglepetés sem érhet. Arra meg pláne nem gondoltam, hogy a leggo noszabb kaszt tagjainak humorérzékük is lehet.

 

Kollégák. Az Idol.
E rovat témáját helyesebb lett volna "a paragrafus és környéke" szavakkal jelölni, hisz a bírák nem légüres térben, hanem más hivatásrendek [rendőrök, ügyészek, ügyvédek végrehajtók, közjegyzők, stb.] közegében mozognak.

A leggonoszabb kaszt.
E jelzõt  "A svájci frank (alapu) krízis" c. írásom  [2011.11.03] alcímé ben és szövegében használtam elõször, vagyis olyan idõ ben, amikor jogosultsága még egyáltalán nem volt nyilvánvaló.

Beköszöntő
Többször töprengtem azon, van e egy helynek szelleme és ha van, jelenlétét megé rezheti e a halandó? Nos a rossz hangzatú Markó utca legpuccosabb palotájába lépve az embernek nyomasztó érzése támad, de abban reménykedik, ezt nem a szellem okozza, mert az itt nem "olyan". 

 

 

Visszatérek néhány régebbi írásomra, amelyek időszerűségüket megőrízték!