paragraph.gif

Új Lite honlapomat azért nyitottam meg, hogy egy új sílusra térhessek át: rövidebb, olvasmányosabb cikkek írására, folytatások nélkül...

I felt the need for an English - Hungarian website because READERS are not available in Hungarian.

 

 
 

 

21.11.01 - A Szigoruan titkolt oroszországi események folytatása. Megkondult a bosszú órája. 21.10.25 - A Szigoruan titkolt események c. írás harmadik része (második folytatása). Tartalma Putyin helyzetének téves nyugati megítélése.21.10.15 - Berija történelmi szerepével kapcsolatos régebbi írásom váratlan alátámasztást kapott.21.08.30 - Az Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt Módosított Programja.   21.07.19 - A Magyar Érdek Pártja c. fejezet utolsó folytatása. A puzzle utolsó darabját illesztettem be, hogy a szomorú história kerek legyen.   21.07.05 - A legkinosabb fejezet folytatása. Jaj a logisztikának. A Helybenjárás 21.07.14-i folytatás. Az írás legkínosabb fejezete, a Magyar Érdek Pártja következik.  A Vörös jelek a hadak útján c. írás 21.06.25-i folytatása -  Bizarr kísértetjárás. Kiált(vány)ozó kommunisták. A Vörös jelek a hadak útján c. írás 21.06.23-i folytatása.. Vörös véres álmoskönyve. Az Árjaroham folytatása. 21.06.02 - Az árják történelmi világbirodalma.  21.05.28 - Frissítettem egy régi írásomat a HAIR-t, amely csodálatos háttérzenét szolgáltat.... A Gáza pokla.Haláltánc folytatása.21.05.25 - Elsárgul a palesztinok ügye?  A Gáza pokla c. írás folytatása - 21.05.22 - Vígjátéknak bizonyult végjáték.   A Haláltánc c. írás folytatása - 21.05.20 - Kíméletlen elrettentés - Bibi fenyegetőzik.  A Gáza pokla. Haláltánc folytatása. 21.05.19 - a dimonai rakéta kaland. 21.05.17-i folytatás - A Vaskupola.  21.05.12 A vakcina logika c. írás befejező része. Már nem konteó. Chipek a vakcinában.   20.05.12. A Pandémia c. írás folytatása. Petició - epidémia. Marhákkal vagyok körülvéve?  21.05.09 - a Pandémia c. írás folytatása. Szélmalomharc? a Füllmich attak.   21.05.07. A genetikusan alattvaló magyar c. írás folytatása. Konrád magyarságrajza. 21.05.05 - A genetikusan alattvaló magyar c. írás folytatása. Kettős mérce. ándéka bamba magyaroknak: vakcina útlevél.   A Sakkjátszma c. írás 21.04.23-i folytatása. Leeresztett lufi. Újabb szónoki bravúr. Putyinnak ismét sikerült alulmúlnia önmagát.   A Novorosszia c. írás 21.04.21-i folytatása. Hogy megy be az a nagy elefánt az oroszlán barlangjába?   A Nagy sakkjátszma 21.04.17-i folytatása. Furcsa szobrok.     21.04.07 - Húzd meg - ereszd meg játék a birkahodályban.   21.04.05 - A 'Vakcina logika 5 folytatása. Boci - vakci. Új csatatér nyilik nagy vezérünk a Mindig Viktor előtt?      A Vidnyánszky affér 13. folytatása. '21.02.16. A hallgatóknak már megjött az eszük. Mi lesz a bújtogató tanárokkal?

A Naplóm használata módosult. Az ikonról a legfrissebb (!) bejegyzésre lehet ugrani.

Webnode Honlapom.

YouTube oldalam

 

  21.08.30 - Az Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt Módositott Programja.

  

 

Egyéb írások

Politikai kommentárok

Jogi témák


A Posta ügy margójára. A fehér civilizá ció halálmenete. Posta mindenekelőtt elmebeteg. Vele és ügyével csupán annyiban érdemes foglalkozni, amennyiben tipikus és többé - kevésbé hasonlít más "nemzeti"  szervezetekre. Magyarországon se szeri se száma az impotens szélsőjobboldali - radikális szervezeteknek. Ezek az erőszak mono póliumát bitorló államra az égvilágon semmiféle veszélyt nem jelentenek."Törvényes" bejegy zés ük lemondás mindenfajta erőszakról. Lásd az írást!

Magyarországnak új pártfogóra van szüksége. Hungary needs an advocate. Új "vállalkozá som" egy angol - magyar nyelvü Honlap amelyet arra szánoi, hogy kitörjek a magyar nyelv "börtönéből." Írás közben tapasztaltam: ha egy nép vagy nyelv kicsi, nem veszik figyelembe. Lásd az írást! 

 

 

Halálkamera. A Kastély szindróma. Amint látják folytatom önéletrajzom írását. Életem fontos és emlékezetes fejezete az a húsz év, amit az ejtőernyőzéssel töltöttem. Sokmin denre emlékszem és sokmindenről vannak fényképeim is. Mindazonáltal igyekeztem a túlélőket felkutatni és kikérdezni mire emlé keznek, mit őríznek a múltból. Arra számítot tam, hogy egy "bajtársi közösség" tagjaival együtt teszek kirándulást a múltba.Ám arra a megdöbbentő felfedezésre jutottam, hogy.. Lásd az írást! 21.02.28 Halálkamera. A Kastély szindróma. + 21.03.01. Szorzótábla [1x1] ny. építészmérnökök számára. 21.03.13 - A bolsevik nem vész el...

Páros repülés Nadival. Elkép
zelhető, hogy egy ember arcvonásai annyira elmosódjanak néhány év alatt. hogy a fiziognómusok már ne tudjanak mit kezdeni velük? Igen, Nádaslaki Mar gittal, becenevén "Nadival" pontosan ez történt, pedig nem érdemelte meg. A képe csak annyit árul el, kicsi volt és mosolygós. Ennyi nem elég. Ezért kénytelen vagyok egy furcsa kisér letbe fogni: emlékképeim alapján elvégezni a fiziognómiai jellemzést és a jellem- ábrá zolást
Lásd az írást!
21.02.24 -  előkerült Nadi élethű arcképe! 

Értelmes élet - értelmetlen halál.†Udvardy Dezső tragédiája. Az ejtőernyős jelvények elengedhetetlen motívuma a koponya. Azt jelképezi, hogy kissé közelebb van hozzánk a kaszás testvér, mint az átlagpolgárhoz. Gyakran szóbekerült ez köztem és Dezső között is. Eltért a véleményünk. Nekem lett igazam... Ezért is írok keserüen. Lásd az írást!

 

Életem aranykora. Célkörben.
1955. III. Országos Ejtőernyős bajnokság, Dunakeszi, csoportos célbaugrás 1000 m-ről
Bajnokcsapat -Hollósy,Kastély, Polónyi, Szeszák. Gáláns kaland a végén..
Lásd az írást!
 

 

Kupolák alatt. Hatvankilenc évvel lapozok vissza. Egy elmerült világot és olyan szereplőket jelenítek meg  akik mára elmentek, vagy beteg öregemberekként morzsolják hátralévő napjaikat, de anno maguk voltak az erő, a bátor ság és a huncutság.1952-ben a Szegedi József Attila Tudomány Egyetem Jogi Karának másodéves nappali hallgatója voltam.
Lásd az írást.
 

Honlap térkép.
Nincs izgalmas mondanivalóm, csak jelezni akarom, hogy korábbi beje lentésem megvalósításán dolgo zom. Ennek során készítettem egy Honlap térképet, amelyről elérhetők a korábban írott életrajzi fájlok. Holnap nekilátok életem "vakfoltjai nak" kitöltéséhez.
Ugrás a Honlap -térképre! 

Profil módositás. Tájékoztatom tiszteltt olvasóimat, hogy Honlapomon felületi és tartalmi változtatásokat eszközlök.A közeljövőben  folytatom "életrajzom" írását. Úgy azonban, hogy nem én, hanem az átélt korszakok  lesznek emlékeimgyertyafényével  megvilágítva. Gondol ljanak csak bele 1932-ben születtem, néhány hónappal Lindbergh Baby elrablása és meggyil kolása után, a Horthy korszakban. Aztán jött a háború, Lásd az írást! 

Oroszkérdés. Olvasóimnak vélhetőleg feltünt már, hogy előszeretettel foglalkozom Oroszország dolgaival: a leninizmusal, a sztálini örökséggel, a Chábád Lubavich befolyásával, Ukrajna cserbenhagyásával, az északafrikai és közelkeleti orosz befolyás feladásával, Szíria elpusztításával, általában  a kétkulacsos orosz külpolitikával és külö nösen Putyin kaméleonszerü magatartásával. Lásd az írást!

Metamorfózisok? Árnyékunk regényes utóélete Mit tehet az ember barátja halálakor, ha nem hiszi a katolikus Anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását  és az örök életet? Eltöpreng. Ezt teszem én is, nekrológ helyett, mert azt elmondta a pap a temetésen. Lásd az írást!

 

Postafiókomról.
Nyugdíjba küldöm a jó öreg Anonymust. Nem vált be, tán' riasztólag is hatott.  Most, egy fájó kudarc alapján, arra az elhatározásra jutottam, hogy  a "mailto" használatát ajánlom fel.
Lásd az írást! 

Változások. Fogalom elemzés
A szabad bejárásu comment boxot ma levettem Honlapomról. Ezt az elhatározásomat nem  lennék köteles indokolni, mégis megteszem. A box rendeltetése az lett volna, hogy az olvasók írásaimhoz "hozzá-szóAljanak." Ezzel a lehető séggel azonban vajmi kevesen éltek. Ehelyett egyfelől "hozzám-szóltak" és goromba jelzőkkel illettek, másfelől "egymáshoz-szóltak" ugyancsak goromba jelzőket használva.
Lásd az írást!

 

Veteránok ha találkoznak. Utószó.
1952.05.18-án, 68 évvel ezelőtt nyílott ki a fejem felett először az ejtőernyő a szegedi repülőtéren; majd még sokszor több mint húsz év alatt. Ez az időszak volt életem élményekben leggazdagabb, mondhatni legboldogabb korszaka. Ezekből az élményekből táplálkozik a lelkem még ma is. Nincs olyan nap, hogy ne jelennének meg emlékezetemben események, arcok, hangok, dallamok.
Lásd az írást!

 Abszurd história. A felszínre bukkantam. Hát mégis mozog a föld és a nemzet tudat? Úgy tűnik igen. Megint feltünt Eszterke és megszólalt Erdélyi József. Ezúttal a Kuruc Info vette elő az ügyet Blutman László könyvét méltatva. A professor úr ezúttal egy nagyon veszélyes fába vágta a fejszéjét. Könyvet írt, de nem Eszterke sorsának, hanem perének rejtelmeiről. Szerény személyem úgy kapcsolódik a témához, hogy a cikkíró megemlíti "Örök pörök" c. írásomat, "ütősnek" minősítve azt.
Lásd az írást! 
 

Volt egyszer egyHolokauszt? Az Auschwitz Jegyzőkönyv.Rég nem jött nekem senki a Holokauszttal kapcsolatos "ordas eszméim" miatt, amelyek mindössze annyiból állnak, hogy a "Táborok Holokausztját" nem tagadom, de nem vitakozom azon, hatmillió volt e, vagy "csak" a fele. Sok honfitársam van, aki  - a helyén akarva kezelni a dolgot - amondó, hogy a gázkamrák egyáltalán nem emésztettek el gyerekeket [plusz öregeket és betegeket], még Kertész Imrét is meggyógyították. Igaz, Szerb Antalt meg épp a felszabadítás napján ölték meg ...
Lásd az írást!

 
Comment. Újra van Honlapomon kom ment-box!
Ha nem tévedek jó tíz éve írok már fülsiketítő csöndben.Csak a statisztikai számláló tájékoztat arról, hogy vannak olvasóim. .Úgy érzem van mondanivalóm mások számára, amíg olvasóim száma több kettőnél. Remélem valamilyen irányban még visszanyerhetem a "kölcsönösséget".
Lásd az írást!

 Hátbadöfés(dolchstoss). Salviniék árulása Nem is oly rég még lelkendeztem Il Cavaliere Matteo Salvini hős tettein, akit "Európa új arca"-ként ünnepeltek, reklámoz tak. Sajnos szó sincs erről. Salvinit is "beárazták" a zsidók. Lásd az írást!

 


 

Hitler és a III. Birodalom Bujkáló vélemények.
A huszadik század mészárosai közül csak a
"nagy kormányos",  Mao Ce-tung helyét
jelölték ki, KeletÁzsia történetében. Európá ban, Sztálin és Hitler vonatkozásában, zsidó utókor ezt mindez idáig akadályozza.
Lásd az írást!

 Gátszakadás Zöld - Buda - Pest-is Megtörtént az elképzelhetetlen. Soros enziói befurakodtak a budapesti önkormányzatok ba. Mivel jár ez? Az "zöld" önkormányzatokat egyenesen Brüsszelből pénzelik és irányítják majd.
Lásd az írást!

 
 

Új Európa. Nordfront
Az "Európa élethalálharca" c. sorozat első írása a svéd  Nordfronról szól. Azért választottam őket mert ez az egyetlen olyan szervezet amely,"fiók szervezeteket" hozott létre Finnországban, Dániában, Izlandon, sőt Angliában is. Ezzel politikai programjuk alapvető célját, a nem zetközi összefogást, igyekeznek megvalósítani. Lásd az írást! 
 

 

Soros puccs - fuccs Budapesti operagála Fellazítás - fellázítás - polgárháború - háború a több nyire sikeres Soros forgatóköny vek főcímei. De működni fog e most Magyarországon? Kétlem. Mondom, miért. Lásd az írást!

 


Antiszemitizmus. A jogász szemével Ronald S. Lauder Úr levele megfeküdte a Miniszterelnök gyomrát. A Zsidó Világszövetség elnöke, úgy véli, hogy a Figyelőben megjelent kép antiszemita jellegü. Lauder Úrnak szerintem igaza van és az sem kifogásolható, hogy ebben a hektikus politikai helyzetben Orbán Viktorhoz fordult. Lásd az írást!

 


Ungvártól Montreálig. Életem dióhéjban. Az én életem nem volt unalmas, de regénybe illő fordulatos történet sem. Szüleimmel és kis öcsémmel 1956-ban hagytam el hazámat. Lásd az írást!

  
 

Nekrológ. Élet, halál, égi vándorlás.
A helyzet nem olyan setét amilyenre a pesszimista Madách festi. Csak meg nyugvással tudomásul kéne venni, hogy a testi lét arasznyi.

Lásd az írást!

 


 

Alkonyi álmok
Nem vagyok kifejezetten kitárulkozó tipus. Hogylé temről nem is akarok írni. Meg nem is pont úgy nézek ki, mint a baloldali frontképen látható ipse.
Lásd az írást!

 

 

Ajánlás. Alternatív Honlapom
A "FaceBlog" fejlesz tésébe kezdek. Jóin dulatu figyelmükbe ajánlom.

 

Dislike. Vergődé sem a Facebookon Ennek is vége. Ott hagytam saját Face book oldalamat. Megutáltam, megutáltak. Jobb így. De miért alakult így? A Facebook zűrzavaros társadalmunk kórképének egyik jellegzetes fejezete...

Odessza visszfényei

Esküszöm azért fogtam tollat, mert "Két bankár" címen egy teljesen ártatlannak látszó írással taplót dugtak a fülembe. A cím ártatlan volt, de a két frontkép nem, mert az egyik Igor Kolomojszkijt, a másik George Sorost ábrázolja.

Ördögadta tehetségek - Milos Forman
Ezt a kifejezést akkor használtam, amikor megnéz tem az "István a Király"-t és rádöbbentem, egy rockopera kártékonyabb lehet, mint a Biblia, vagy egy templomi prédikáció - együtt. A kép, a zene és a szöveg, felismerhetetlenül és kivédhetet lenül, egyszerre hat minden érzékszervre, ide értve az amúgy elvont gondolkodást is. Bedönti a  kritikai kapukat. Forman is ilyen.


Visszatérés.
Talán paradoxként hat kimondani, hogy a magyarság jövőbe vezető útja az Etelközből a Kárpát medencéig megtett út egyenes folyta tása Európa és a világ felé, a közbeeső judeo keresztény út további szakaszának kiiktatá sával....
 

A Nagyváradi Ady Múzeumot egy sötét szoborfej uralja. Nem embert, pláne nem magyar embert formál. Jobban illene a moaik közé - a Húsvét szigetek re... Mint tudjuk Ady úságíró is volt, csakúgy mint Szamuely Tibor...

Harmadik világháború = világkáosz... Találgattuk, milyen lesz a harmadik világháború. Most, hogy elkezdődött, csodálkozunk, birkák módjára természetesen...


A
z új világrend déli szárnya. "Ambiciózus nemzet közi rend" Szélsőjobb - szélsőbal! Ennyire hülyék lennétek? Igen, ennyire... A Ria Novoszty és a La Stampa duettben lelkendez nek. az Alfa hír pedig dobolja "Vlagyimir Putyin egy új, 'ambi ciózus nemzetközi rend' létrehozására törekszik." 

Méla elmélkedések egy olyan pártról, amely (még) nem létezik, bár szükség lenne rá. Igen! Egy nemzeti és szocialista pártról van szó, amely nem a német Nemzetiszocialista pártot akarja majmolni, csupán...


A magyar észjárás, meg a log(iszt)ika
Mi tűrés tagadás hajótörést szenvedtem a kemény "szkíta-magyar" koponyákon. Elmondanám, hogy esett a dolog

 

Judeo Iszlamizmus
Igazán eleget fecsegtünk már a Judeo-Krisztianiz
musról, de nem nevezzük nevén azt a szörnyet, amely "Iszlám Állam" néven gyilkol. Pedig kézenfekvő, hogy ezúttal egy régi/új zsidó találmányról a "Judeo-Iszlamizmusról" van szó.Kamikáze elnökök...
Komolyan gondolja Trump amit mond? Jó lenne tudni  várható élet tartama kiszámításához. Nincs veszélyesebb anyag a világon. mint az amerikai magán (zsidó) pénz és annak működési rendszere. Halálfia, aki e tabut megsérti. Nem tudom Trump olvasott e Lincoln és Kennedy életéről - haláláról, mielőtt kinyitotta a száját és elkezdett beszélni.

Sportnemzet a magyar?
Nem! Zömében nem. Egy csürhe, pontosabban egy futball csürhe. Miért is? Megpróbálom kifejteni. Azzal kezdeném: nem tűnt fel senkinek, "hivatalosan" biztos nem, hogy az olimpiai, ill.  a klasszikus görög olimpiai esz ményeknek megfelelő modern sportágakban 2016-ban "magyar világhódítás" következett be...

Zsák a foltját...
Má' elnézést, de vadi új leosztás van... A két tróger, akik még nem is oly rég kigyót - békát kiabáltak egymásra, kibékült és most együtt húzzák el a vonakodó Ájrópa nótáját. Már csak arra vagyok kíváncsi, mikor jönnek össze hármasban a Kupi Muttival? Ha nem tévedek sorra kerül ez is hamarosan...


Világkáosz - zsidóroham
Római mondás "mindenki háborúja minden ki ellen" (bellum omnia contra omnes), de zsidó világsza badalom lett belőle...


Megint "in memoriam". Most Somló... Megint elment valaki. Állitólag világnagy ság, aki nem volt a magyar nyelv bör tönébe zárva mint Kertész Ákos Kossuth díjas. És milyen szép kort ért meg, majdnem hatezer éves volt...

 

In memoriam Esterházy Péter.
Nem szeretem a hungarofóbokat, még ha nagy írók is. Ám ha még nem is nagyok...
   
 

 

  

 

 

Flag Counter

free counters

 

     IMPRESSZUM

Mobil telefon

Vezetékes telefon

 

Postacím.

Általános tájékoztató. 

 

F

R

A+M

Az életrajzi írások útmutatója. A baloldali oszlopból a régi írások érhetők el. A jobboldali oszlopból lehet ugrani az új írásokra.

 

 

 

 

<

   


Egy kis abszurd.Orbán lesz a 2022-es év embere?Az írás mondanivalója párhuzamos egy a másikéval, amelyet Márki Zayról írok, ezért célszerű mindkettőt, vagy egyi ket sem, olvasni.A Time azt választja az év emberévé, aki hatással van az évre. A kiválasztásnál erkölcsi szempontok nem jönnek szóba.Orbán tehát nyugodtan lehet az év embere Hitler, Sztálin, Putyin, Ferenc pápa és a Biden - Camala Harris páros után. Lásd az írást!

 

Zayos konteó. Miről lesz érdemes elgondolkodni 2022-ben a szavazó fülkék fenséges magányában? Hát az újabb fülkeforradalomról. Miért is? Remélem kiderül a végére.Sokan emlékszünk még, hogy épí tették fölénk  Orbánt. Most annak a tanúi vagyunk, hogyan építik Orbán fölé, a Római Katolikus Egyház segítségével, Márki Zay Pétert. A politikát a zsidó háttérhatalom előtérbe állított ügynökei útján [ágens] irányítja. Belőlük szimbólumot [idol] csinál. Lásd azírást!
 

Ismét növekszik a világ második politikai pólusa.Szigo ruan titkolt oroszországi események. Nemrég félbe hagytam az "Oroszország végkiárúsitása" c. írást. Ez nem szokásom, de ezúttal jó okom volt rá.Egy lengyel hírportálon  bukkantam Marek Budzisz írására, amely nek címe "Oroszország forradalom előtt áll!" Először el sem akartam olvasni, illetéktelennek vélve a szerzőt arra, hogy orosz ügyekbe üsse az orrát. De mivel a cikkben sok utalás történik Sojgu hadügyminiszterre és annak titokzatos taná csadójára egy bizonyos Ilnyickij tábornokra, mégis rászántam magam, neki hasalok. Lásd az írást!

Oroszország végkiárusítása A zsidó - zsidó Kiméra tombolása. Oroszország elveszítette arcát és egy Kiméra arculatát öltötte, amelynek két eleme Berel Lazar az uralgó, ésVlagyimir Vlagyimirovics Putyin a szolgáló elem.  Ezt a viszonyt eddig sem palástolták, mostmár tüntet nek vele.Az első baljós jelzés számom ra Sojgu orosz hadügyminiszter nyilatkozata volt. Lásd az írást!

Az Eszmei Magyar Nemzeti szocialista párt program ja. 2021.08.32-i változat. Nyolc éve 2013-ban jutot tam arra az elhatározuásra, hogy felvázolom egy létrehozható, működőképes párt modelljét. Vállalkozásom érthető módon megütközést keltett olvasóimban és mérhetően csökkentette számukat. Ilyen helyzetben az ember elgondolkodik azon, hogy eretnek "tanait" megtagadja. Azért döntöttem a kivárás mellett, hogy lássam: a társadalmi "fejlődés" mennyiben igazolja megállapításaimat, javaslataimat. Lásd az írást! 21.09.01 - A pártprogram új V. és VI. fejezettel bővült. 21.09.04.i kiegészítés. Hitler sikeres gazdasági diktatúrája. 2021.09.05-i kiegészítés. A logisztika, mint működési alapelv, bekerült a párt programjába.

Saigontól Kabulig.Amerika dicsőséges háborúi.
A két helységnév közötti képzettársítás leginkább arra szoritkozik, hogy - és ahogy - Amerika cserben hagyta saigoni és kabuli ügynökeit, az őt jellemző galádsággal. Ha kissé mélyebben bele gondolunk a történtekbe más párhuzamosságok is előtűnnek és messzemenő következtetésekre ösztönöznek. Lásd az írást!

Fellazítás. Egy főmarsall aggodalmai.
Nem tudom Szergej Kuzsugetovics Sojgu orosz hadügyminiszternek van e önálló agya, vagy Putyinnal fejüknél öszenőtt olyan sziámi ikerpárt alkotnak amelyben Putyin a domináns? Most nem győzök csodálkozni azon, hogy kényes kérdésben megszólalt, egyedül. Az idők jele ez, vagy a link hadovák egyike, amilyeket Putyin időközönként felfúj, színes lebegő üres szappanhab gömbökké?
Lásd az írást!
 

Katonai puccs Franciaországban? A gall kakas tánca Európa szemétdombján. Clausewitz szerint A hadsereg a politikai akaratérvényesítés végső eszközének, a hábo rúnak legfőbb szereplője, s az marad a jövőben is. Ez leegyszerűsítve azt jelentené, hogy a hadsereg egésze a politika engedelmes szolgája. Ámde a történelemben a hadsereg valójában a társadalom legnagyobb és legkegyetlenebb rabtartója volt, amely embermilliókat áldozott a poli tika oltárán és tobzódásának csak a tömegek véres forradalma volt képes gátat vetni, ahol sikerült. Lásd az Írást! 21.07.27-i folytatás. Új világrend, újtípusu [harmadik] Világháború. 21.08.01 - Hogyan bánjunk (el) törvényhozóinkkal? 21.08.04-i folytatás. Aggódó katonák Cassandra levelei.

 Radics Géza írása. PárhuzamokVisszatekintés: George Wallace, Ross Perot és Csurka István. Az Úr 1960-as éveinek közepe táján vagyunk, amikor az USA egén feltűnt egy jó szónoki képességekkel megáldott, megváltónak ígérkező csillag. A jó megjelenésű politikus George Wallace, Alabama állam kormányzója volt, aki fellépett a négerek erőszakos integrációja ellen. Nem volt fajgyűlölő, és maguk a négerek is tisztelték. Ő egyszerűen úgy látta, hogy a fehér és fekete faj együttélését nem erőszakkal, hanem másképp, neveléssel kellene megoldani. Amiért az egész országban felfigyeltek rá. Lásd az írást.


Többet ésszel mint (harmadik) erővel! Helyben járás - a nemzeti(színü)  jobboldal stratégiája. A történelem vonata elindult a 2022-es választások irányába. A nemzeti(szinű) jobboldal nem váltott jegyet. Nem szállt fel. Hogyan is? Miért is? Járjunk utána. Hazánk klímája és talaja, meg a magyar mentalitás, kedvező feltételeket biztosít a pártok és mozgalmak burjánzásának; különösen a szívós, nagy növekedési erélyü kamupártoknak és kamu-mozgalmaknak. Lásd az írást! 21.07.14-i folytatás. Az írás legkínosabb fejezete, a Magyar Érdek Pártja következik. 21.07.15-i folytatás. Jaj a logisztikának. 21.07.17-i folytatás. A gondolkodás és az agyalás [túlgondolás] különbözőségéről. 21.07.19 - Az utolsó folytatás. A puzzle utolsó darabját illesztettem be, hogy a szomorú história kerek legyen.

Az Antallház bimbózó aranyágacskája.I. Péter az "antalli örökös." Ez az írás egy korábbi folytatása, amelyet "Antall József hátulról" címmel kezdtem írni 2019.12.03 -án, több részben és 17-ére már be is fejeztem. Úgyszól ván minden cikkemet epés dühvel írom de ezt még inkább. Akkor a szokásos "Folytatása következik!" szöveg mellé, szokásomtól eltérően, egy kérdőjelet ?? tettem, mert már útáltam a témát, is meg magamat is. De most, hogy újabb bűzbomba robbant a maffia házatáján, megint dühbe gurultam. Lásd az írást!

Árják a múlt, a jelen és a jövő dimenzióiban. Árjaroham.  Mit mond ez a kép, ez a szó "árja" Gyász-Magyarország  lakóinak ahol ötmillió önkéntes oltakozó "él"? Tudom, úgyszólván semmit. Mégis próbálkozom..Az "árja" a leg nehezebben körülírható, éppen ezért legtöbb  ször körülirt fogalom. Minden változatában van azonban valami közös: az árja nem zsidó. Ebből adódik minden további galiba. Lásd az írást! 21.06.02 - Az árják történelmi világbirodalma.

Gáza pokla. Haláltánc. Senki se keresi már, ki a hibás, ki kezdte,  miért kezdte? Izrael léte a tét. Ott az írás a falon, Khamenei ajatollah szavai.   „A cionista rezsim (Izrael) halálos, rákos daga nat a régióban. Kétségtelenül kiirtják és meg semmisítik ." Lásd az írást! 21.05.17-i folytatás - A Vaskupola. 21.05.19 - a dimonai rakéta kaland. "21.05.20 - Kíméletlen elrettentés - Bibi fenyegetőzik." 21.05.22 - Vígjátéknak bizonyult végjáték. 21.05.25 - Elsárgul a palesztinok ügye?

Genetikusan alattvaló a magyar? Zsidó defini
ciók
. A zsidók nem szeretik a rájuk vonatkozó definiciókat. Ám másokat na gyonis szeretnek definiálni, bennünket magyarokat meg különö
sen. Ilyen definició a Kertész Ákosé „A magyar genetikusan alattvaló" Ugyanígy vélekedik ró
lunk Kon rád György is a maga sokkal alatto
mosabb kifejezésmódján. Mindketten megátal
kodott magyargyűlölők [hungarofóbok], jólle
het a mindenkori magyar [vagyis zsidó] kor
mányzat elhalmozta őket az erkölcsi és anyagi elismerés minden jelével, eszközével.
Lásd az írást! 21.05.05 A genetikusan alattvaló magyar c. írás folytatása. A mérce kettőssége. 21.05.07. A genetikusan alattvaló magyar c. írás folytatása. Konrád magyarságrajza.

Kéregmozgások. Kínai sárkány az Arab Tengerben. Elvégeztetett! Kína megtöri az olajembargót, felfegyverzi a siíta Iránt és cserébe bejut az Arab Tengerre. Innentől kezdve másként forog a föld.
Lásd az írást! 21.03.29 - Lám, máris összeborultak! 21.04.01 - a paktum, zsidó szemmel...

 


A társadalmi reformok rögös útja. Kínos kóborlás a realitások talaján. Akik olvasgatják írásaimat esetleg emlékezni fognak arra, milyen makacsul hangozta tom, hogy minden változás kiinduló pontja csak a hadsereg, vagy/és a titkosszolgálat lehet. A  frontké pen egy látszólagos kakukktojás éktelenkedik az elvetemült Berija, pedig nem véletlenül került oda. Életműve általánosítható példaként szolgál egy olyan következtetés levoná sára, hogy társadalmi reformok csak a rendszer legbelsejéből indíthatók és tarthatnak számot a sikerre. Lásd az írást!
 2021.03.21 - Berija Sztálin Jolly Jokere.

Vakcina logika. Élethalálharc a vírus ellen. Nincs a világon bonyolultabb jelenség, mint a Covid-19 vírus és a leküzdése érdekében (?) folyó vakcina-program. Ezek "szakmai" szempontból értelmezhetetlenek az Internetet elárasztó információ, ill. dezin formáció irdatlan tömege miatt. Csak a bölcs görögök által feltalált [formális] logikai elemzés vezethet eredményre abból a szempontból, hogyan vélekedjünk és viselkedjünk ebben a létünket fenyegető helyzetben. Lásd az írást! 21.03.11 - A vírusgazda nyomában. 21.03.14 -  A kocka el van vetve 21.03.15 - A nagy leállítás. 21.03.25 - A térdelő rendőr. 21.04.05 - Boci - vakci. Új csatatér nyilik nagy vezérünk a Mindig Viktor 21.04.07 - Húzd meg - ereszd meg játék a birkadodályban. A vakcina logika 21.04.26-i folytatása. Mindig Viktor újabb ajándéka bamba magyaroknak: vakcina útlevél. 21.05.09 - a Pandémia c. írás folytatása. Szélmalomharc? a Füllmich attak. 20.05.12. A Pandémia c. írás folytatása. Petició - epidémia. Marhákkal vagyok körülvéve? 21.05.12 A vakcina logika c. írás befejező része. Már nem konteó. Chipek a vakcinában.

Trump versus Biden? A HAARETZ rosszat sejt. Felkeltette a figyelme met a Haaretz cikke: "Ahogy a mér sékeltek tömegesen menekülnek, a Republikánus Párt jobbra tolódik."Lásd az írást!

 

 

Baljós párhuzamok. Újabb blöff? A Kreml ből egint felszállt valami. Körvonalai bizo nytalanok tartalma megállapíthatatlan. Alexander Dugin legújabb írásáról van szó. Nekem rég gyanús ez az úr. E gyanú jegyében írtam róla anno "Anti Dugin. Miről csivitel Putyin udvari szajkója?" címmel. Újraolvasva régiírásomat úgy látom megint agyalt valamit... Lásd az írást

A Két Nagy Testvér csörté je a hülye Bidennel. Kutya komédia. Nagy nemzetközi hecc volt nemrégiben: a Davosi Agenda - 2021 - Világgazdasági Fórum (WEF) online csúcstalálkozója.  Két nagyhatalom államfője Putyin és Xi Jin Ping kart karba öltve online adták elő Pjotr Iljics Csajkovszkij balettját a Hattyúk tavát, fergeteges sikerrel. Lásd az írást! 21.02.09-i folytatás-. Elérhetők Putyin és Xi beszédei. 21.02.11 - Piszkos pénzügyek. 21-02-12 - Új adalékok a föld bolygó megállításához és Putyin legújabb húzásához: a Sberbank zsidókézbe adásához.. 21.02.14 - Davos. Mit jelent a Nagy Megállítás?

Zsidó cucli. Gyanakvó BLM niggerek. Alapjáraton működő agyamba befészlekődött egy gondolat: a garázda LMBT-s niggereknek tetszik vajon Gates zsidó-vakcinája? Nem tetszik! A nigger zsidóbérenc Bisola Ojikutu ugyanugy tömi a gyapjas fejeket, mint a mi szépséges Ceciliánk a mienket. Az se titok, hogy ezt bőven csorgatott Judás-pénzért teszi. Az erről szóló írás annyira megtetszett, hogy az egészet ide plántálom. Lásd az írást!

 

Új puha zsidó világháború. Józsué utódai megállították a földet. A mutatvány figye lemre méltó volt a maga korában. Ám mai utódok sem szégyenkezhetnek. Igaz, ők csak a földet állították meg - reset - de nem egy napra. Úgy tűnik, képesek mindaddig 'halogatni' amig az emberi társadalom, ill. a gazdaság  összeomlik.  Lásd az írást! 21.01.16-i folytatás. A médiavírus. 21.01.17-i folytatás - A szurkáló szörnyeteg nyomában 21.01.19-i folytatás. Bill Gates részvények a világ legpiszkosabb üzletzében. 21.01.25-i folytatás. A vakcinázás logikája.

Oroszkérdés. Oroszország hívatása. Messianizmus? A cím voltaképp megtévesztő. A globális zsidókérdés oroszországi vetületéről, az orosz létkérdésről lesz szó. Oroszország a zsidó gyűlöl ködés első számú célpontja. Miért is? Először azt kell tisztázni Honnan szedték - vették magukat az oroszok? Lásd az írást! 20.11.27-i folytatás - A sztálini fordulat. 20.11.30-i folytatás - AS Rettenetes Nagy Sztálin. 2020.12.06-i folytatás. Az igazság pillanatai. 20.12.08-i folytatás. Anglomán hadvezetés. 20.12.10-i folytatás - Jaj a legyőzöttnek 20.12.12-i folytatás - Kétpólusú világ - Sztálin árnyéka a nyugati féltekén. 20.12.14-i folytatás - Végjáték. Purim napja. 20.12.17-i folytatás. A pólus olvadása. 20.12.20-i folytatás. Putyin örökrésze. 20.12.21-i folytatás. A Főnök. 20.12.23-i folytatás - Tétova tántorgás az arab tavasz vérzivatarában. "20.12.26-i folytatás. Együtt III. Oroszok és zsidók Kazárországban. 21.01.02-i folytatás - Kötéltánc a vallások szakadéka fölött. 21.01.06-i folytatás - A nagy attrakció - medvetáncoltatás. 21.01.07-i folytatás. Korunk Napoleonja.++21.01.26-i folytatás. Erőszak-monopólium az erkölcsi halál állapotában.

Ügynöksirató.Orosz nyomkövető Soros dollárjain? Úgy néz ki, mintha Oroszország elszánta volna magát a Soros-hálózat felgöngyölítésére. Erre egy orosz cikkbol következtetek, amelynek teljes szövegét beillesztem. Lásd az írást! 2020.12.03-i folytatás - Csubajsz máris kírúgva! Következtetések.
 

Suvernyákokkontra  libernyákok. Vírushordozók. A mérkőzés jelenlegi állásáról nem akarok most írni. Az SZFE "lázadás" hátterét akarom megvilágítani két tanulmány tükré ben. Az egyik a Katyusa  orosz hirportálon jelent meg. Mellékelem mert írásom alátámasztása és értelme zése miatt mellőzhetetlen. Lásd az írást! 20.11.14-i folytatás - Katyusa. Hol vannak a katonák? 20.11.15-i folytatás. A második (őszi) hullám. 20.11.19-i folytatás. Összenő ami összetartozik. NWO-BRICS vadházasság.

Ördögi játszma. Egy szobor hangjai.
Judapesten az Orbán kormány, az ellenzék lelkes hallgatása mellett, szobrot emelt  George H. W. Bushnak  a 9/11 néven elhíresült önmerénylet egyik tettesének, az Új Világ rend, a New World Order, egyik létrehozójának. A szobornak a budapesti "szabadság szobormű" talpaza tán lenne a helye. Lásd az írást!
20.11.03-i folytatás. Konzervativok és Neoko(h)nok háborúja. 20.11.04-i folytatás - Amerikai demokrácia: játék, szabályok.

A nagy dobás. Holobiznisz.
Évtizedek óta igazán megszoktuk már, milyen lapos, milyen "emberi" Orbán minden olyan ügyben ahol zsidó érdekek
vannak érintve.  Most egy olyan új üzletbe fogott, amely felülmulja összes eddigi disznóságait és amelynek jelentőségét nem bezsebelt haszon, hanem a káros társadalmi következmények fémjelzik. Úgy érzem, erről kell inkább írnom.
Lásd az írást! 20.10.18-i folytatás. A Holokauszt meg a tisztességes zsidók. 20.10.21-i folytatás. Kertész rendhagyó sirstalansága. 20.10.22-i folytatás. Kertész színe és visszája 20.10.24-i folytatás. Egy torz lélek tüköre.

 

 

Nincs mindig papsajt!A fehérorosz Dominó. Megismétlődnek a hajdani majdani szép napok? A fellazítás Fehéroroszor szágban, az összes látványelemek bevetésé vel, gőzerővel beindult. A kérdés ezúttal úgy vetődik fel: most is megengedhet e magának Putyin olyan nagyvonalúságot, amellyel veszni hagyta Ukrajnát meg a közelkeleti és északafrikai államok sorát? Gondolom nem. Lásd az írást!  20.09.19-i folytatás. Mi a diktátor bűne? 20.09.20-i folytatás. Milyen kemény a fehérorosz dió? + 20.10.11-i folytatás. Elpusztíthatatlan testvériség.

A Vidnyánszky affér Magyar színház - zsidó cirkusz.
A honi és külföldi zsidó sajtó lármája már - már a Dreyfus pörre, illetve a tiszaeszlári "vérvádperre" emlékeztet, ami nem is csoda, hisz az egyik legérzékenyebb tyúkszem re, a zsidó színházi monopóliumra taposott a kormány. Az Ascher dinasztiát azért helyezem a fókuszba, mert ők jelképeznek legvilágosabban valamit ami a történelem vasseprője után kiált. Lásd az írást! 20.09.12-i folytatás. Forradalmi dilettantizmus. 20.09.14-i folytatás. Vadsztrájk - árnyékboxolás. 2020.09.14-i folytatás. A helyzet fokozódik! 20.09.21-i folytatás. Exlex - törvényen kívüli, költségvetés nélküli állapot. 20.09.23-i folytatás - Mi mennyi? Miért annyi? 20.10.01-i folytatás. Normális? 20.10.02-i folytatás. Terror! 20.10.07-i folytatás - Változatok a terrorizmus témájára. 20.10.09-i folytatás. Kutyakomédia 20.11.20-i folytatás. Szörényi választott 20.11.30-i folytatás - Zenélő szemétláda. 21.02.16. A hallgatóknak már megjött az eszük. Mi lesz a bújtogató tanárokkal?

Clarification. Egyértelműsités, a fehér faj jövendőjének záloga. A fehérfajú gójt jó ezerhétszáz éve nem engedik a saját fejével gondolkodni. Addig "görögül" gondolkodott vagyis használta érzékszerveit, hitt nekik, képeket alkotott a világról amit ezek mutattak neki, vitatkozott rajtuk önma gával és másokkal; eleresztve csapongó fantáziá ját egy fenséges isteni kuplerájt képzelt a feje fölé és szabadon élvezte az élet örömeit. Lásd az írást! 20.08.29 - Pótlólagos előszó... 20.08.31-i folytatás. Hogyan kezdjük? 20.09.03-i folytatás - A fránya 'A' újabb kiterjesztése: a passzivizmus. 20.09.08-i folytatás - Klarifikálás a gyakorlatban.Első lecke.

Az önazonosságok felszámolása. Genderiz mus. Az egyébként okos Wikipédia megha tározása szerint  Az identitás (én-azonosság) formái: nemi identitás, nemzeti identitás vallási identitás, szakmai identitás. A felso rolás foghíjas. Van még néhány további identi tás, amelyektől megfosztottak megfosztanak minket. Van még faji, nyelvi, történelmi stb. identitás is. Lásd az írást! 20.07.27-i folytatás. Multikolor intimbetét - buzik egymásközt. 20.07.31-i folytatás. Ismerkedés a szörnnyel 20.08.02-i folytatás. A genderizmus szörnyei 20.08.04-i folytatás. A trágyadomb amelyből a genderizmus kicsirázott. 20.08.08-i folytatás. A hiányzó láncszem. Zsidó pedofilia: szenvedély és üzlet 2020.08.10-i folytatás. Rendkívüli kiadást. Varsóban szétverték az LMBT és az Antifa tüntetést. 20.08.18-i folytatás. Harc a gender terrorizmus ellen. 2020.08.22-i folytatás. Börtön és/vagy nevetségesség.

Térdelő rendőrök.Faji háború!
Jobb mindjárt az elején tisztázni: ezt a háborút, a néger faj beveté sével, a zsidó faj vívja a fehér faj ellen. Ennélfogva a lángoló városok csupán mellék hadszinterek. Ha a fehérek hagyják magukat az embervágóhidakra [FEMA] terelni, a folyamat gyors és higiénikus [kosher] lesz. Ha ellenállnak, totális háború kezdődik, a zsidó világuralom elleni felsza badító háború, az "utolsó esély" hadmü velet.
Lásd az írást! 20.06.17 Bonckés alatt. 20.06.23-i frissítés - A Turner Naplók. 2020.06.29-i frissítés. A Második menet. A Vörösnyakuak [Redneck] esélyei.

A Wall Street és a kommunista diktatúrák. Történelmi párhuzamok. Nem értjük mi történik a koronavírus által sokkolt emberiséggel, ha nem értjük meg a múltat és nem vetünk számot azzal, hogy a történelem hajlamos ismételni önmagát. Mondta - nem mondta Trockij a fentieket? Tökmindegy, mert csinálta! Csinálták, a "Nagy" Leninnel együtt! Művüknek folytatója akadt az ugyancsak "Nagy" Mao Ce-tung személyében. Ez lesz az írás másik szála Lásd az írást! 20.06.10-i frissítés 9. Sztálin árnyéka. Harc a dollár egyeduralma ellen. 2020.06.13-i frissítés - 10. A világ második legnagyobb problémája. A nemzetözi kínai. 20.07.03-i frissítés. 11. Sztálin utóélete + 2020.07.07-i frissítés. 11. Paradigmaváltás. Mérlegen Sztálin életműve.

  A világtörténelem legnagyobb átverése?! David Icke leleplezései. Felemás érzéseim vannak, ha valaki leleplez. Drábik János miatt van így. A nagy leleplezőnél jöttem rá a leleplezés kétértelműségére. Drábik úgy leplezi le  a háttérhatalmat, hogy szemlélteti lebírhatatlanságát, ezáltal félelmet, kilátástalanságot gerjeszt az olvasóban. Az alábbi szöveg David Icke videó-nyilatkozata Ezt mint diagnózist olvastam végig, keresve a terápiát. Hát' mit is mondjak? Mondaniva lóm a sorok között, ill. a végén. Lásd az írást! 

Autók és emberek.Történelem és ipartörténet.Ford az autókirály alkotta meg a "mesék kocsiját" Bádog Böskét, átalakítva vele Amerikát - és a világot. Forradalmár volt a szó gazdasági, politikai és erkölcsi értelmében egyaránt. Életművét a történelem összehasonlítja a barna forradalmáréval aki, megálmodta  megrajzolta és megalkotta a Bogár (Käfer) becenévre hallgató népautót.
Lásd az írást! +

 

Európa "újraindítása. "Mibe kóstál a pántlikázott vécépapir? ZsidóAmerika pénzügyi vírusa lerombolja Európa gazdaságát és koldúsbotra juttatja társadalmát, különös tekintettel a közép osztályra. Kollaboráns kormá nyok segítenek ebben, ideértve az Orbán kormányt is. Rövidesen Európa többszáz millió polgára szorul felistápolásra és megint csak a zsidó "segít", mint már annyiszor a történelem során - úgymint akasztott emberen a kötél. Lásd az írást!  

Még Újabb Világrend.Bezárul a kígyó köre?
Mi történik velünk, kérdik növekvő rémülettel Európa fehér keresztény népei. A választ megleljük, ha a legmocskosabb forrásból merí tünk. David Rockefeller mondotta  A globális átalakulás küszöbén állunk. Csak a megfelelő súlyos válságra van szükségünk, és a 'nemzet
' elfogadja az Új Világrendet."
Lásd az írást!
 

Új dimenziók. Cyberháború Izrael ellen. A Hamász harcosról készült tipusképeken az álarc, a fegyver és a töltényheveder dominál. A kép azonban árnyalódik. Megjelent egy új fegyvernem katonája: a cyberharcos. A dicső Izraeli Hadsereg kiskatonáinak okostelefonjain szexis hölgyecskék jelentek meg és hozzáférhetőségük megkönnyítése végett egy segédprogram telepítését javasolták. Lásd az írást!

 

Maszlag vagy áfium? Az Orbán szindróma.
Bele kell csapnom a lecsóba. Nem jó érzés, mert nálunk fülsiketítő liberális sajtóterror van. A nagy löttyös indulatok két geci - Orbán és Gyurcsány körül csapkodnak. Tudjuk, hogy mindketten egy háttér hatalmi sakkjátszma figurái. Gyurcsány a rövidtávu biztos rossz, Orbán a középtávu bizonytalan rossz. A két rossz közül ez utóbbit kell választani
. Lásd az írást!    

Irán furcsa háborúja.Mikor, hogyan ért véget az iráni forradalom? Rég sejtettem, hogy Iránban valami nincs rendben a kréta körül. Ezt bizonyítja 2015.10.11-i, Irán fellaztása c. írásom amelyből a következőket idézem."Irán urát Hamenei ajatollaht kellemetlen meglepetés érte. Felütötte a fejét, sőt gazdasági - politikai tényezővé nőtte ki magát az idegenszívü (komprádor) burzsoázia." Lásd az írást! 


Az antiszemitizmus kiirtása. Amerika új háborúja?
A hadüzenet rövid. Stílusa korrekt. Az ok (casus belli) fenn forgása kézenfekvő. De hogyan gondolja ez az elmebeteg? Milyen ördögöket rejtenek a részletek?ZsidóAmerika rég felkészült a saját (gój) polgárai elleni írtóháborúra, bölcsen tudván, hogy ez előbb - utóbb elkerülhetetlen lesz.
Lásd az írást!
+ 
 


 

Konrád György - Zsidókról. Konrád  Györgyről a zsidóról. Írásom apropója egy lelkendező könyv ismertetés, amelynek tárgya Konrád zsidókról szóló írása; furcsa módon a "magyar/ zsidó - zsidó/magyar" fogalompár köré tekerve. Ilymódon torzul és csorbul a konrádi alapmű mondanivalója, amit helytelenítek, ezért a könyv ismertetésére kell vállalkoznom. Lásd az írást!

Antall József hátulról. Az "antalli örökség" renoválása - tízmillió. Antall Józsefet untig ismerjük közelről is távolról is. Időszerűvé vált bemu tatnunk hátulról - azaz fonákjáról - is, mert a FIDESZ újrafényezni készül az ősi kisnemesi családban született néhai Dörgicsei és kisjenei Ifjabb Antall József Tihamér urat. Lásd az írást!.

Gyakran ismétlődő kérdések. Meskó (Hitler) Zoltán szlogenje. Ha valaki nem filoszemita és ebből nem csinál titkot, nyomban kap egy melléknévi jelzőt pl. rasszista, fasiszta, szélsőséges, populista, stb. Ehhez több kiegészítő jelzőt kapcsolnak a csúnya szavak szótárából [ilyen is van...].Igaz, Meskónak ebben az egyben szerencséje volt, mert csupán egy ismert személlyel: Hitlerrel társították a nevét. Lásd az írást!

 

Aszobrok beszéde. Befogadók. Őrjöngenek kedves zsidó honfi
társaink. Egy "Wasskorszakot" vizionálnak. A húsos orrok

nyomban veszélyt szimatolnak ha olyan intézmény, szervezet, mozgalom jön létre, amelyet nem ők agyaltak ki. Lásd az írást!

Már nem konteó? A pesti puccs.
Mindig nehéz szívvel bocsátkozom jóslásokba, mert csúnyán mellé lehet vele fogni. Így voltam akkor is, amikor megírtam "Gátszakadás. Zöld - Buda - Pest-is" c. kommentáromat, a választások másnapján otóber 14-én. Október 26-án jelent meg a Magyar nemzetben Földi László titkosszolgálati szakértő megdöbbentő elemzése az önkormány zati  választásokról. Lásd az írást!
 


Mire készülsz Salvini? Marcia Su Roma. Az ember fellelkesül, ha olyan szlogent hall amelyhez kellemes képzeteket társít. Eszébe se jut arra gondolni, hogy e képzettársítás téves is lehet. Lehet, hogy Salvini is így van ezzel? Hősünk "politikailag" Rómába készül. Tudja hova megy? Aligha.
Lásd az írást!

 


A sátán egyháza.  Erős vár a mi istenünk? Keresztények sírjatok mert képtelenek vagyok arra, hogy létérdekeiteket felismerjé tek, ill. a felismerés nek megfelelően cselekedjetek. E szellemi vakságot, tehetetlenséget magatoknak köszönhetitek. Lásd az írást!


A közellenség. Homo asocialis. Az aszocialitást [asociality] a tudomány betegségnek [skizofrénia, személyiségzavar, autizmus, depresszió társadalmi szorongásos betegség, traumás agyi sérülés utáni állapot, stb.] tekinti és különféle gyógymódokat javasol. Senki se gondolja, hogy én most egy humánbetegséget akarok bemutatni és reá gyógymódot ajánlani. Másról van szó. Lásd az írást.

 

 

Egy mítosz vége Dead America.
Akinek van fantáziája nyisson új lapot 2019.09.15-ei kezdőnappal, mert ezen a napon vált nyilvánvalóvá: megváltozott a világ rendje.Mi történt? Szombat hajnalban valahonnan valakik tíz drónt indítottak a két legnagyobb szaúdi olajterminál ellen. Lásd az írást!

Marcia su Roma. Folytatja Salvini? A kérdés sokakban felmerül. A "géppuskás Salvini" alap képet a  cikkéből vágtam ki, amelynek szerzője is ezen spekulál. A neves francia hírportálnak valósággal "kedvencévé" vált a forrófejü olasz és még sokszáz más hírportálnak világszerte.
Lásd az írást!


 A szocializmus álma és "tudománya". Létezett szocializmus, elvetélt szocializmusok. Olvassák csak el a "renegát" Kautsky vastag könyvét "A szocializmus előfutárait" és nyomban látni fogják e rémálom pokoli epizódjait. A történel  mi tragédia újabb fordulatot vett, amikor British Múzeum olvasó termében megjelent Marx Károly... Lásd az írást!

 

Cion bölcseinek Jegyzőkönyvei.Az első bölcs Mózes volt. A világ népei elleni zsidó összeesküvés nem elmélet, hanem tény; több ezer éve folyó szüntelen lázas tevékenység. A leghevesebb vita a Cion Bölcsei Jegyzőkönyveinek valódisága körül folyik.
Lásd az írást!

 

 


Kilökődés? Éppen Litvániában?! Hallatlan! Antiszemita fenyegetések miatt határozatlan időre bezárták a vilniusi zsinagógát. A felszított feszültségek, a politikai pártok és képviselőik antiszemita nyilatkozatainak megtűrése nyomán nem tudják garantálni a zsinagógába betérők testi biztonságát. Mi a bajuk a litvánoknak [meg a letteknek és az észteknek] a zsidókkal? Lásd az írást!


Piknikek Úton Páneurópába. Lám ezt is megérjük: Orbán Viktor és Angela Merkel, a Terror Mutti, együtt ünneplik Sopronban a Páneurópai Piknik 30 évfordulóját. Mondják, a politikához gyomor és pofa kell. Hát az van, mindkettőjüknek. Lásd az írást!

 

Sötét játszma. A trianon akció.
A két ember sokban különbözik egymástól, de van bennük valami közös: a személyüket körüllengő  különösség (kuriozitás) amelynek jellemzője, hogy Drábik sokat ír, Patrubány ról pedig sokat írnak. Ők ketten  szentszövetségre léptek, hogy visszacsinálják Trianont. Lásd az írást!   


Riadó! Európa védtelen!
Európa védtelen, bátorkodtam megállapítani "Katyvasz" c. írásomban. Ha most visszatérek oda, ahol nagynehezen abbahagytam, sokan azt fogják rólam gondolni, hogy - vén varjúként - ráültem egy karóra és nem bírom abbahagyni a károgást. Legyen nekik igazuk.
Lásd az írást!

 

Katyvasz. A hazátlanok Európája. A rómaiakra ragadt a "divide et impera", azaz "oszd meg és ural kodj" mondás, holott az uralkodáshoz ennél több kell: káosz az alattvalók gondolkodásában. Ennek előidézése a zsidók művészete. Az Európai Unió e művészet szörnyszülötte. Lásd az írást!    
 

Izrael Vietnámja. Az alagút háború.Nem először ihletett meg ez a téma. Korábban már írtam róla  A téma aktualitása azóta új elemekkel bővült, ezért foglalkozom újból vele. A kör négyszögesítése - azaz Irán elpusztítása számottevő izraeli veszteségek nélkül - eleinte oly könnyűnek látszott. Lásd az írást!

 

A Stáb. Amikor a farok csóválja a kutyát... A_ politikaformálás szarkeverő kanala "A Média" piszkos kezeibe került. Az ellenzéki pártok egymással marakodván komoly politikai felforgatásra képtelenek. A létező (!) Soros terv végrehajtására így a tévék képernyőin és a számítógépek monitorain keresztül történnek kisérletek. Lásd az írást! 


Hogy lop a Fidesz? Mi mennyit nyom a latban? Gondolatébresztő írás  jelent meg nemrégiben egy öreg fidesznyik Dr. Horváth Béla tollából, amelyben tényekkel és számokkal igyekszik bizonyítani, hogy a Fidesz nem lopta szét az Országot. Úgy vélem, hogy az írás kapcsán idő szerű a téma körbejárása, minden szóbajöhető körülmény mérlegelésével. Lásd az írást!
 

 

Párizs lángjai A Jézuska biznisz Tévedés azt gondolni, hogy fontos felismerésre csak módszeres, ill. "logikus" gondolkodás révén juthatunk. Egy paradoxont a Notre Dame kisérteties lángjai világitottak meg számomra.Lásd az írást!

 

Harc a "terrorizmus" ellen. Monstre razziák Németországban. Meglódult az eddig hülye, vak, süket és béna rendőri apparátus, élén Német Szövetségi Alkotmányvédelmi hivatallal [AfD].  Kiderült, ugyanis, hogy a gázai gyermekek, öregek, betegek Németországból történő önkéntes segélyezése közvetlenül és súlyosan veszé lyezteti a német jóléti állam biztonságát és alkotmányos rendjét. Lásd az írást!

 

Pénzügyek és hadügyek. Az F-35-ös.
Hogy megváltozott a világ a derék Raimondo Montecuccoli emlékezetes kiszólása óta: "a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz." Honnan tudhatta volna a derék hadfi, hogyan tüntetik el a zsidó alkimisták mostanra az aranyat és helyettesítik a pénzt államadóssággal, államadóssággal és államadóssággal.
Lásd az írást
 

 

 A tudomány fehér foltja. Tudományos nemzetiszocializmus. Kezdet és vég: Hitler 1919 szeptemberében lépett be a Nemzeti Szocialista Német Munkáspártba 1945. április 30-án végzett magával.  A két esemény között 25 év, 1305 hét és 9135 nap telt el. A "hivatalos történetírás" ezt az időszakot máig nem dolgozta fel. Lásd az írást!

Újabb galiba Elbitangolt egy Hamasz rakéta. Újabb izraeli lebőgés a médiumok torz tükrében. Mint tudjuk, úgy esett a dolog, hogy egy iráni liszensz alapján valamelyik gázai mühelyben gyártott Fajr–5 rakéta elszabadult a pórázról és az izraeli nemzetállam szent földjén egy Mismeret nevü mezőgazdasági település egyik házában landolt.
Lásd az Írást!

 

Utrecht felkiáltójelei. Szenzációóó! A hollandiai tartományi választásokon a Fórum a Demokráciáért [FvD] populista párt a szavazatok 16%-át szerezte meg, így 12 képviselőt ültethet a 75 fős törvényhozásba. Lásd az írást!

 


A Bétéká fekete lyuka Bűnös rendszerek bűneinek nyilvános tagadása  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény csupán a már nem létező nemzeti szocialista, ill. kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadását rendeli büntetni. Azt aki  a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek által elkövetett népirtás vagy más, emberiesség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja, jelentéktelen színben tünteti fel.
Lásd az írást!

 

Muszlimsirató. Hová vezetnek a szálak Krisztus Egyházából? 
Újzéland déli szigetén a Christchurch [Krisztus Egyháza] nevü város két templomában felugatott egy géppisztoly és 49 ártatlan életet oltott ki. Az eset rendhagyómivel az áldozatok ezúttal muzulmánok...  Lásd az írást!

 

 

Tunnel War. Bibi új szerepben? Közeledik a gójok ellen több ezer év óta viselt zsidó háború utolsó (?) felvonása: a második alagút háború. A zsidók nem veszik komolyan, mert nem vonják le az elsőből adódó tanulságokat. Lásd az írást!

 

Perzsavásár? Bibi és a történelem. Benjamin Netanjahu a Jeruzsálemi Caeserai Központi Zsinagógában bohóckodott a minap. Zsidó gyerekeket "katekizált" [katekizál: hitoktatással foglalkozik, kérdés-felelet formájában tanít]. A  napokban ünnepelték Izraelben a Purimot. Lásd az írást!

 

Válasszunk falovat! A lengyel fricska. A cionizmus jelképes kígyóját ma már tényleg csak néhány lépés választja el céljától és ha bezárul az ő köre Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba.Lásd az írást!

 

Képalkotás. A történelmi Soros.
Filantróp, avagy a történelem legveszélyesebb zsidó bűnözője?  Ez itt a kérdés! Erre a kérdésre soros ösztöndíjasaink: Orbán Viktor és bandája nem akarnak érdemben válaszolni. Lásd az írást!


 

Ellenállás/Resistance.Mi ellen, ki ellen, hogyan?Franciaország talán az egyetlen hely, ahol az írókat tisztelik sőt hallgatnak is rájuk olyannyira, hogy néha politikai földrengést is képesek előidézni. Gondoljunk csak az izgága zsidó Marcuse diák bolondító mozgalmára. Lásd az írást!
 

 

Jaj, olaj! Venezuela. Gyülekeznek a dögkeselyűk. A következő préda Venezuela legyengült. Már nem tudja  gazdagságát, olajkincsét megvédeni. Simon Bolivár népe választhat: behódol, vagy Líbia, Irak, Szíria, stb. sorsára jut. Lásd az írást!

 

A templom tudománya - a tudomány temploma. A gondolat rabsága. Egy világjelenséget magyar példa alapján próbálok ábrázolni abban a feltevésben, hogy az egyházak és a "tudományos" akadémiák viszonya azonos, vagy nagyon hasonló mindenütt ahol a zsidó  tőke uralkodik és a hivatalos "egzakt tudomány" a Bibliához igazodik. Lásd az írást!

 

Libanoni bajok.Omnipotencia vs. impotencia. Rég foglalkoztam a Közel-kelet Párizsával.2010.10.17-én írtam "Nincs béke a cédrusok alatt Barbárok Libanonban" Az írás bőven méltatja a nagy antiterrorista Bibi Netanjahu akkori dolgait. Nos, Bibi nem ismeri a fáradtságot. Újabban már az ENSZ-ben tart vetítettképes elöadásokat. Lásd az írást!

Bloomberg interju. A Nagy Összeesküvés. 09/11-óta soha sem volt kétségem afelől, hogy a Világ elleni zsidó összeesküvés az "Új Világrend" [New World Order] meghirdetésével öltött nyiltan agressziv formát Lásd az írást!

 

Vitathatatlan izraeli légifölény. Hanukkah hamuka Az Úr  [Jahve] 2018 esztendejének 25-napján hat F-16-os izraeli harci repülő tizenhat db. GBU -39-es típusú [betonbunkeren is áthatoló] rakétát indított a Damasz kusz közelében levő Esz-Szabúrá település katonai létesítményeinek megsemmisítésére. Lásd az írást!

Hitler mássága. Okkultizmus nácizmus. Nincs a történelemben még egy olyan politikus, aki fölé olyan magas szemétdombot hordanának mint Hitler fölé. És mégis, a téma folytonos ébren tartása nem várt eredménnyel jár.
Lásd az írást!  

Parizs lángjai. Zsidócsahosok a történelemben. Írásom nem a sárga mellényesek elvetélt (?) párizsi lázadásáról, hanem a Marine Le Pen tipusú személyeknek a zsidó világ hódításban játszott meghatározó szerepéről szól.
Lásd az írást!

 

Élet a Vaskupola árnyékában. Kérdés amelynek nincs politikai megoldása. Időpocsékolásnak nevezte Ajelet Saked izraeli igazságügyi miniszter Donald Trump izraeli-palesztin béketervét  Lásd az írást.

Egy Soros "csíny" nyomában. Vesszen a
Makedón!
Viktor Dimovszki államtitkár tiltakozó jegyzéket  adott át. Ezzel együtt reményét fejezte ki, hogy Magyarország az 'európai értékek, és a jogállamiság elve alapján elutasítja Nikola Gruevszki menedékkérelmét ... Vicces, hogy azok beszélnek európai értékekről, akik el akarják pusztítani a fehér Európát értékeivel együtt.
Lásd az írást!
Új! Válasz Király B. Izabellának.

Izraeli szupremácia. Vaskupola, vagy lyukas éjjeliedény? Egy izraeli gyilkos osztag "szokványos" akciót hajtott végre. A hős M. alezredes bekocsiká zott a Gázai övezet Hán-Júnisz településére ...  A gaz terrorista palesztinok kiszúrták  és valami páncéltörőnek látszó tárggyal kilőt ték a gépkocsiját, amelynek következtében az alezredes úr elhalálozott. Lásd az írás

 

Kék eget!Gödöllői kérdőjelek. Amikor közzétettem Both Lajosnak szóló "Nyilt levelemet"  csekély valószínűséget adtam annak, hogy válaszolni fog. Mégis irritál, ha valaki olyan magabiztos mint Ő, ezért elhatároztam kissé tágítom látószögemet. Megtettem.
Lásd az írást! 

 Zsidóvész. Az átlagos amerikai  
A zsidó állandóan hazudik, de legpimaszabbul akkor, amikor csodálkozik. Robert Bowers új fejezetet nyitott a zsidó/amerikai "együttélés" történetében. Nagy kérdés, lesznek e követői, divattá válik e cselekedete?
Lásd az írást

 

 

Nemecsek szindróma. Parkinson hadsereg. A "Parkinson Hadsereg" kifejezést egy [2016. január 17-i] levélben használtam, először, amelynek szövege a MEBSZ januári, Hírlevelében jelent meg. A Hírlevél sajtóreferense Fehér Miklós nyilt levélben arról tájékoz tatott... Lásd az írást!

 

Ukrajnaaa! Magyarország a zsidó terror-állam célkereszt- jében. Hogy kerültünk oda? Erre egyszerü a válasz. Az ungvári konzulátuson magyar állampolgárokat avattak...
Lásd az írást!

Ki micsoda? Etnoszociológia Félreértés ne essék, ilyen tudo mányág momentán nincs, mint ahogy Magyar Nemzeti Szocialista Párt sincs, holott - függvény formájában - mindkettőnek lenni kellene. Lásd az írást!

 

 

Brüsszeli tudósitás II. A kígyó köre Tudósítást írtam Brüsszelből. Szót ejtet tem úgyszólván mindenről, mindenkiről: a Cion Bölcseinak Jegyzőkönyveiről, a Bázeli Cionista Világkongresszusról, a hazák Európájáról, "fiskális" Európává egyesítéséről, a különcködő Angliáról, a Wall Streetről, Soros György Európát illető terveiről... Lásd az írást!

 

 

Soros a Gólem? A demokrácia bonyolult gépezete...  Értsünk szót emberek! Ne dobálózzunk olyan fogalmakkal, amelyek tartalmát nem értjük. A legtöbb félreértés a "demokrácia" körül van. Ez nem csoda, hisz a demokrácia üres (!) fogalom, a valóság ban jelenleg nem létező "létezőt" jelöl. A szó görög eredetü, de a zsidók álkulcsot csináltak belőle a gójok hülye agyának ajtajához. Lásd az írást

 

Szentségtelen Szent Ágoston. Az ÍRÁS rabságában.
A címbe foglalt dehonesztáló jelzőt nem én találtam ki. Olvastam. Sokszor sokat írkáltam már Theodosius császárról, de elsiklottam Hippói Szent Ágoston becses személye és áldásos tevékenysége fölött, jóllehet őt kereszténység egyik legbefolyásosabb filozófusának tartják amiatt, mert szinte az egész középkor vallási ideológiája belőle táplálkozott.
Lásd az írást!


 

Chmnitz. Nemzetiszocializmust - most!
Minő fintora a sorsnak, hogy épp Chem nitzben a szakállas zsidó szobra előtt öltött alakot - az európai evidencia... Lásd az írást!

 

Jótékony szívsebész - kártékony közszereplő. Dr. Papp EGO Lajos  
Nem először elmélkedem nyilvánosan erről az extrém emberről, kizárólag közszereplései kapcsán.  Tudom, az eddigieknél vastagabb,  keményebb fába vágom  fejszémet.
Lásd az írást!

 

Habókosok? II. A pártalapító
A "Római Zarándok" c. írásom, ahogy jeleztem, csupán első szeme egy tervezett felmérésnek, amely a kis hazánkban folyó tudatrombolás méreteit és kártételét igyekszik kimutatni. Orosházi Ferenccel kezdtem. Logikus Dr. Bene Gáborral folytatnom.
Lásd az írást!

 

Habókosok I.
Isten látja a lelkemet, semmi [személyes] problémám nincs ezzel a magyar daliával. Orosházi Ferenc szerepjátékai azonban már rég nem tetszenek nekem.
Lásd az írást!


 

Dr. Bencsi Zoltán ügyvéd vallás- és egyház alapító a "nemzeti" könyvki adás tükrében. Nem ritka jelenség, hogy valaki belebolondul az olvas mányaiba. Elmékezetes a jámbor Don Quijote La Mancha kitalált története. A szintén megzavarodott elméjű Bencsi valóságos egyházat szerve zett, ami nem nagy kunszt, de vallást is alapított... Lásd az írást!  

 

 

Hagyomány teremtés II. Nemzeti szín délibáb ipar - retro.
A
magyar kótyagosság letétemé nyesei a magyarkodók az üzleti tisztességgel is hadilábon áll nak Király B. Izabella szerint.
Lásd az írást.

 

A fehér faj ellenségei. Írást-tudó írástudók. A "lengyelországi bíró lázadás'" kapcsán, olyan tényekre és össze függésekre vetült fény, ame lyek nélkül Malgorzata Gersdorf bírónő és Lech Walesa titkosszol gálati ügynök volt lengyel államfő együttes fellépését értelmezni nem lehet. Lásd az írást!

 

Jew Taboo. Új ablak a világra. A dolog úgy kezdődött, hogy véletlenül rábuk kantam egy orosz oldalra amely úgymond a zsidókér déssel foglalkozik. Lásd az írást!

Mocsárvilág. Gyűlöletcsoportok
Óh szent íróink költőink váteszeink, Madách Berzsenyi és ti többiek: beh' homályosan láttátok, láttattátok jövőn ket! Berzsenyi még a népek forrongó tengerének látta a világot és az Erynnis veszélyre figyelmeztette a magyarokat.
Lásd az írást!

 Kötődés Debrecenhez, kötődés a Hajdúsághoz.
A cím azért okszerű, mert Debrecent úgy ölelik körül a hajdú városok, települések, mint a legény a leányt (Böszörmény, Dorog, Nánás, Szoboszló, Sámson, Vid, Szovát, Józsa). Lásd az írást!

 

 

Múlt és jelen tanulságai. Endlösung?
A szónak kétségtelenül baljós csengése van. Az európai zsidókérdés megoldása viszont nem tűr további halasztást. Egy új, ezúttal összeurópai, konferenciát kell összehívni, nem feltétlenül Wannseeben... Lásd az írást!. 

Az Új Világrend fővárosa. Jeruzsálem. New World Order - Új Világ rend! Milyen régen emlegetjük és mennyire nem értjük, miről beszélünk. Nem is érthetjük, hisz csak azt szajkóz zuk amit a sajtó elébünk tálal. Lásd az írást!

Hagyomány teremtés. Nemzeti szín délibáb ipar.
A magyarkodók az ősi magyar hagyományok őrzőinek adják ki magukat, valójában "fantasy szerzők", többnyi üzleti alapon.
Lásd az írást!

Toroczkai belépője. A szélsőjobboldali radikalizmus nyomában. Megszólalt a legradikálisabb magyar. Elmaradt a meglepetés. "A nemzeti néppárt útján kívánunk továbbhalad ni. De azokat a hibákat korrigálni kell, amelyek az elmúlt esztendőkben történtek." Lásd az írást!  

Tudatépítés. Vakulj magyar, ne láss gój. Nemrég bosszankodtam fel magam az Internetre L. "A való világ megismerhetősége". Nagyon untam már. A fortyogó világ mocsár azonban nap mint nap pofán löttyinti az embert valami nyúlós sal és büdössel. Lásd az írást

 

A való világ értelmezhetősége Mondják, a technika révén a világ összezsugorodott és szinte élőadásban láthatjuk ha valami érdekes történik, mondjuk Újzé landon. Felemelő érzés. A luciferi kétely azonban azt súgja: "ember, mennél többet látsz, annál keve sebbet értesz..." Lehet ebben valami? Ha a világpolitikára gon dolunk igennel válaszolhatunk. Lásd az írást!

 

Az európai idő múlása Az átkozott Stoffán.Tegnap egy olyan linket vettem észre, amelyből megtud hattam,hogy a sepsziszentgyörgyi illetékességü Európai Idő c. heti újság 2011 évi 17-es számában megjelent... Lásd az írást

 

†In Memoriam Érpataki Modell Az Érpataki Modell a földbe csapódott és elégett, a pilótával együtt. Ezzel vége a modellkísérleteknek? Korántsem! A folytatás a katasz trófa elemzésének eredményéhez - a tanulsá gokhoz igazodik majd.
Lásd az írást!


Az árulás zsákutcái. Kókadt radika lizmus. A Demokratá ban megjelent írás keltette fel érdeklődésemet. A "Vona árváinak" titulált társaság Budapesten a Polgári Mulatóban gyűlt össze és arra a közös belátásra jutottak, hogy a Jobbik már nem nemzeti radikális párt. Lásd az írást!

A politikai prostitució diszkrét bája Sose hittem volna, hogy Morvai Krisztinával  valaha valamiben egyetérthetek. És most mégis...
Lásd az írást!  

 

A fasizmus réme. Méregzöld pápis ták Kísértet járja be Európát, a fasizmus kísértete? Egy fenét! Közönséges zsidó hisztériakeltésről van szó, amelynek célja elterelni a figyelmet Európa zsidó megszállásáról. Lásd az írást!

Lázadás, avagy gondolkodjunk szanszkritül? "Nyelvében él a nemzet", mondogatjuk anélkül,  hogy  tudnánk mit jelent. Ez mem  csoda, hisz a  fogalomnak többéle értelmezése van. Általában
az  anyanyelvre gondolunk, de nem csodálkozunk  azon, hogy a hajdan dicső magyar nemzetet  évez redig nem hagyták"nyelvében élni".
Lásd az írást!

 

Gyökerek. Hungarizmus - nácizmus
Rendületlenül, de korántsem   töretlen kedvvel ajánlgatom Honlapomon, Facebook oldalamon és másutt "pártom" programját, kezdettől gyér, azóta méginkább gyérülő érdeklődés mellett. Eszemben sincs emiatt máshol, másban keresni a hibát. ...
A formális logika alapján a szélső jobboldalnak kellene kapkodnia rajta. Dehát épp velük állok szemben legádázabbul. Ők köpködnek, mások csak közömbösek...
Lásd az írást!

 

 

Koronás Szent István és tiarás kortársainak hagyatéka - Habsburg legenda...
Elismerem, a cím kissé bizarr. Sebaj, a tartalom még bizarrabb lesz. A pápák mocskos élete írók, költők, festők, szobrászok, történészek százait ihleti másfélezer éve. Milyenek voltak "Szentkirá lyunk" kortársai? Lásd az írást!
 

Az ökör meg a régi kapu. A hülyeség szimbóluma. Az Iszlám Állam fergeteges támadása, fantasztikus hadi sikerei annyira váratlanul érték a gójságot, hogy hónapokig se köpni se nyelni nem tudott. A (fél)zsidók - köztük Merkel és Putyin - persze észnél voltak, mint mindig. Lásd az írást!

Veszélyes illúziók. A "pol.korr." csapdája.
Hasra ne essetek - emberek! Amerika nem változott, csak "eben gubát cserélt", ahogy a magyar közmondás járja...
Lásd az írást!

Hit és tan. Elmecsapdák.
Felgyorsult és egyre bonyolultabbá váló korunkban, az adekvát gondolkodás egyre inkább felértékelődik. Nem könnyű azonban eligazodni még egy ilyen közismert fogalom különböző jelentései között sem.
Lásd az írást!

 

Megváltók. A sárkány éve...
Új sláger született, a nemzetmegváltás. A sláger eredetileg zenei fogalom volt. A "békebeli" Magyarországon az mondás járta: sláger az, amit a suszterinas is fütyül. Itt most politikai slágerről lesz szó, amelynek nincs, vagy csak én nem találom a szabatos meghatározását.
Lásd az írást!

A nemzeti téveszme íve Szálasitól Éva Maria Barkiig Szálasit és mai buta bakancsos követőit többször jellemeztem már. Nem állt szándékomban a témához visszakanyarodni, de erre késztet Dr. Eva Maria Barki tanulmánya... Lásd az írást!

Labancizmus - kurucizmus. Ki volt az első labanc? Az első ízig - vérig labanc Géza "nagyfejedelem" volt, aki a Quedlinburgban székelő labancokhoz állva, országát és népét elárulva, vált labanccá. Ha valaki a részletekre kiváncsi... Lásd az írást!

 

Agytakaritás. Űzd ki a zsidót - az agyadból... A világ szellemtörténete egy gigászi küzdelem története, amelyet a zsidó (sémi) faj vív a gondolko dás síkján a fehér faj ellen. A zsidók a "kereszténység" álcájában győztek az aljasul "pogány ságnak" titulált árja (görög) gondol kodás fölött. E győzelem ered ménye, hogy a gójok valóban állati módon gondolkodnak, amely fölött a zsidók nem győznek eleget gúnyolódni - "joggal". Lásd az írást!

 

A magyar üdvtan és hirdetői II. rész.
Szólásmondás, hogy a népet nem lehet leváltani. Dehogyisnem! Berzsenyi tán' nem volt populista, mégis meglátta és kimondta: ez a nép már nem az a nép. Leváltották, kicserélték ezer év alatt. Már csak nevében magyar. Lelkében alázatos sunyi pápista. A
"Szentkoronatan", a
z emberi gondolkodást visszaterelvén a középkori babonák világába, a sátán és földi helytartója a jezsuita pápa szolgálatába állítja a (nevében) magyart,
Lásd az írást!


 

Őrízők. A "Szentkorona", vagy a zsidó isten szolgái? I. rész.
Árpád szabad harcos népét szolgasorsra vetette és máig (!) hatalmában tartja az ármány, az idegen hódítók fegyvere, a judeokeresztény vallás szellemi béklyója, a történelemhamisítás és a jogászi csűrcsavarás. Itt és most a két utóbbiról lesz szó. Lásd az írást!
 

Értsd meg a zsidót! Kis magyar "empatológia..." Purim ünnep. Több mint kétezerháromszázötven éve a zsidó férfiak minden évben lerészegednek  Ádár hónap jának tizennegyedik napján. A bor mámo rában élik át újra meg újra a bosszú mámo rát. Tartsunk velük? Nem vagyunk meghíva. A Purim csak zsidó örömünnep! Lásd az írást!

 

Kétféle gondolkodás Szentkorona kultusz a  gójok állati értelmének bizonyítéka?  Számomra is megdöb bentő felfedezésre jutottam. A papságnak is köszönhetően a zsidók által felállított szellemi korlátok között gondolkodunk. Hagytuk, hogy elvegyék tőlünk azt ami  bennünket emberré avatna: az önálló gondolkodás jogát,  képességét. Úgy is mondhatjuk a "pogány" gondol kodásról áttértünk a "keresztényire", amely... Lásd az írást!

A titokzatos Shambala. A fajok háborúja
A
z emberi kultúrák között nincs folyamatosság!  A Föld történetén belül az "emberiség" története több elkülönülő fejezetre oszlik. Tökmindegy honnan jöttek, hova tűntek azok az elődök, akik létezésük, tudásuk, világszemléletük tárgyi emlékeit úgy hagyták ránk, hogy lehetőleg
beleháborodjunk a rejtvényfejtésbe... Lásd az írást!

 

Rendőrlázítás. A szkíta alkotmányvadász.Egy másik eszelős, szintén szabadlábon... Koráb
ban azt hittem, Vörös Imre ex alkotmánybíró a csúcs. De nem, komoly vetélytársa akadt Geri Tibor ny.á. alezredes, a nagy betűvető szemé lyében.,  Nem szándékozom betűtengerében megmártózni Figyelmemet egykori kollegáihoz, tanítványaihoza rendőrökhöz intézett Nyilt lev
ele keltette fel, amely nem csupán egy emlékez
tető megszólítás, ami címből következne,
hanem egy terjedelmes alkotmányjogi tan
könyv, utmutató és felhívás, az Orbán kormány 1922-ben esedékes megbuktatásához.A Nyilt levél, e példátlan
fércmű, néhány töredék mondatából szerencsére kihámoz
ható írójának mélységesen mély jogi tudatlansága, ill. állítá sainak példátlan szemtelensége, alattomossága.
Lásd az írást!

Vörös jelek a hadak útján. Hunniában valamikészül? Egy ütődött (volt) alkotmánybíró hagymázos álmai. Nem elég a vírus, a vakcina, meg a kánikula, ráa dásnak itt ez a Vörös Imre is. A jó úr azt vette a fejébe, hogy Orbánnal együtt az Alaptörvényt is félre lehet seperni. Lásd az írást! 21.06.23-i folytatás. Vörös véres álmoskönyve. 21.06.25. Bizarr kísértetjárás. Kiált(vány)ozó kommunisták.

 

Vörös árnyék. "Időleges lemondás a jogállam tiszta érvényesüléséről..."  
Azt hittem, a pumpám nem mehet feljebb, amikor az SZFE  lázadásról olvastam - írtam, pedig az részben a jogi tévedések vígjátéka. Csak az teszi komollyá, hogy a kormány tököl, nem mer odavágni. Lásd az írást! 

Körbe falazás A fejétől büdösödő jogállam. A "falazás" alatt nem építészeti tevékeny séget, hanem a bűnelkövetők [tettes, társtettes, felbujtó bűnsegéd] és a bűn kapcsolatban állók [bűnpártoló, orgazda] másokra mutogató hazudozását értem.Ha a maga történetiségében vizsgáljuk, hogy jutott az ügyészség idáig, vissza kell mennünk az ELTE koros docenséből és párttitkárából kreált legfőbb ügyészig Györgyi Kálmánig. Lásd az írást! 2020.07.15-i frissítés 2 Féregjáratok. 20.07.16-i frissítés. Az Információs Hivatal három majma. 20.07.13-i folytatás. Sátánizmus? +20.07.22-i frissítés. Melegek meleg napjai.

Dekázás... Új undokok.
Nagy meccs lesz. Nem írok karriertörténetet Varga Juditról az aranylábú igazságügyminiszterről. Fölösleges lenne. Immár sípszó után vagyunk. Megpróbálok közvetíteni - előre. A János eddig is csak egy golyóstoll volt, ezért Erőss Mónika kinevezési ceremóniájáról nincs mit mondani. De Orbán!?
Lásd az írást!


Cigányúton. A gyöngyöspatai verdikt.
Beszólás a bíróságnak, ismert irodalmi műfaj. Egyik jeles művelője Kende Péter ügyvéd. Nem a bírákkal, csak egyesekkel van baja. Stílusa a stadionok lelátóiról harsogó "fújbírózásra" emlékeztet. Indulatait megértem, mert engem meg másféle bírák hoznak indulatba,olyanok mint Pálfia Bakó Pál a Debreceni Ítélőtábla bírája, a gyöngyöspatai szegregációs ítélet elkövetője.
Lásd az írást!

Vallástörténet Ismerd meg bíráidat.
Bírák dühödt tiltakozásától, tüntetéseitől, szervezkedésétől hangos Európa. Ennek okait és indokoltságát később taglalom. Mellőzhetetlennek vélem ugyanis visszapillantani, ha nem is Ádámig - Éváig, de legalább Mózesig; tekintettel arra, hogy a mai háborgás gyökerei onnan eredeznek. Lehet ez viccesnek tűnik, de semmi kedvem  tréfálkozni.
Lásd az írást!

Egyszemélyes hadüzenet. Címzett: a leggonoszabb kaszt. Honlapom fejlécén új elem jelent meg  egy bukfendező paragrafus. Azt jelzi, hogy paradigmát váltok és azt az időt ami, 88 évemen felül, még hátra van jobbára annak a "hivatásrendnek" a bemutatására szánom, amely a jogászi pályán 1954-től 2018-ig elteltöltött hatvannégy esztendőn keresztül életem része volt.

Mérlegvalódiság. Debreceni Justitia. A Buda-Cash ügy öt vádlottját, Tölgyesi Pétert és társait fejenként 7 év 6 hónap börtönel sújtották, hozzávetőlege sen 110 milliárd forint elkövetési érték alapján. Dr. Szalontai Krisztina debreceni járásbíró Kis Sándort, a súlyosan cukorbeteg ebesi brókert kétmilliárd Ft. alá csökkent kár miatt 12 évi börtönbüntetésre ítélte Lásd az írást!


Bírópuccs - polgárhá ború Lengyelország ban? Malgorzata Gersdorf a lengyel Legfelsöbb Bíróság elnöke bejelentette, hogy kényszernyugdíja zása ellenére folytatja a munkájátt, mivel eltávolítását alkotmányellenesnek tartja. Lásd az írást!


Síró bírók. Filantrópok a Markó utcában?
Én már azt hittem, hogy a Markó utcai Kahal irányából semmi meglepetés sem érhet. Arra meg pláne nem gondoltam, hogy a leggo noszabb kaszt tagjainak humorérzékük is lehet.

 

Kollégák. Az Idol.
E rovat témáját helyesebb lett volna "a paragrafus és környéke" szavakkal jelölni, hisz a bírák nem légüres térben, hanem más hivatásrendek [rendőrök, ügyészek, ügyvédek végrehajtók, közjegyzők, stb.] közegében mozognak.

A leggonoszabb kaszt.
E jelzõt  "A svájci frank (alapu) krízis" c. írásom  [2011.11.03] alcímé ben és szövegében használtam elõször, vagyis olyan idõ ben, amikor jogosultsága még egyáltalán nem volt nyilvánvaló.

Beköszöntő
Többször töprengtem azon, van e egy helynek szelleme és ha van, jelenlétét megé rezheti e a halandó? Nos a rossz hangzatú Markó utca legpuccosabb palotájába lépve az embernek nyomasztó érzése támad, de abban reménykedik, ezt nem a szellem okozza, mert az itt nem "olyan". 

A 'képgalérián' fognak jelennek meg az általam készített képmontázsok és kedvenc képeim. Lásd a próbaképeket! 


Régi írások, amelyek időszerüek maradtak. 

 

Olvasóimnak!
2000.06.05-napján, azaz húsz éve, jelent meg itt az első írás.
A lap elnevezése COMMENT nem félrevezető. Jelentése: megjegyzéseket fűz valamihez. A "valamit" igyekeztem mindig elkülöníteni megjegyzéseimtől.
Viszonyom az olvasókhoz "változó" volt. Eltérő politikai felfogásu és mentalitásu emberekről lévén szó ez természetes. Velük szemben nincsenek, mert nem lehetnek, elvárásaim.
Ami engem illet, a hozzászólásokkal foglalkozom. A "hozzám-szólásokat", különös tekintettel a sértő jelzőkre, a kéretlen tanácsokra, az illetéktelen utasításokra, nem veszem figyelembe.
Nem kedvelem a névtelenségbe burkolózó kellemetlenkedőket. Nemtetszésemnek jelét fogom adni.