YouTube oldalam

 

 

 

 

Új írások

Új blogbejegyzések

 Régi Comment

Archivum    

 Ügyvédi honlap

 

Gyors írások

Politikai kommentárok

Jogi témák


Új Európa. Nordfront
Az "Európa élethalálharca" c. soro zat első írása a svéd  Nordfronról szól. Azért választottam őket mert ez az egyetlen olyan szervezet amely, "fiók szervezeteket" hozott létre Finnországban, Dániában, Izlandon, sőt Angliában is. Ezzel politikai programjuk alapvető célját, a nem zetközi összefogást, igyekeznek megvalósítani. Lásd az írást! 
 

Soros puccs - fuccs Budapesti operagála Fellazítás - fellázítás - polgárháború - háború a több nyire sikeres Soros forgatóköny vek főcímei. De működni fog e most Magyarországon? Kétlem. Mondom, miért.
Lásd az írást!

 

Antiszemitizmus. A jogász szemével Ronald S. Lauder Úr levele megfeküdte a Miniszterelnök gyomrát. A Zsidó Világszövetség elnöke, úgy véli, hogy a Figyelőben megjelent kép antiszemita jellegü. Lauder Úrnak szerintem igaza van és az sem kifogásolható, hogy ebben a hektikus politikai helyzetben Orbán Viktorhoz fordult. Lásd az írást!

 

Ungvártól Montreálig. Életem dióhéjban. Az én életem nem volt unalmas, de regénybe illő fordulatos történet sem. Szüleimmel és kis öcsémmel 1956-ban hagytam el hazámat.
Lásd az írást!

 


Nekrológ. Élet, halál, égi vándorlás
.
A helyzet nem olyan setét amilyenre a pesszimista Madách festi. Csak meg nyugvással tudomásul kéne venni, hogy a testi lét arasznyi.

Lásd az írást!

Kísérleti videó
Korábban jelez tem: beletanulok a videó szerkesz tésbe. Nehezen megy...
Lásd az írást!

Alkonyi álmok
Nem vagyok kifejezetten kitárulkozó tipus. Hogylé temről nem is akarok írni. Meg nem is pont úgy nézek ki, mint a baloldali frontképen látható ipse.
Lásd az írást!


Ajánlás. Alternatív Honlapom

A "FaceBlog" fejlesz tésébe kezdek. Jóin dulatu figyelmükbe ajánlom.

Dislike. Vergődé sem a Facebookon Ennek is vége. Ott hagytam saját Face book oldalamat. Megutáltam, megutáltak. Jobb így. De miért alakult így? A Facebook zűrzavaros társadalmunk kórképének egyik jellegzetes fejezete...

Odessza visszfényei

Esküszöm azért fogtam tollat, mert "Két bankár" címen egy teljesen ártatlannak látszó írással taplót dugtak a fülembe. A cím ártatlan volt, de a két frontkép nem, mert az egyik Igor Kolomojszkijt, a másik George Sorost ábrázolja.

Ördögadta tehetségek - Milos Forman
Ezt a kifejezést akkor használtam, amikor megnéz tem az "István a Király"-t és rádöbbentem, egy rockopera kártékonyabb lehet, mint a Biblia, vagy egy templomi prédikáció - együtt. A kép, a zene és a szöveg, felismerhetetlenül és kivédhetet lenül, egyszerre hat minden érzékszervre, ide értve az amúgy elvont gondolkodást is. Bedönti a  kritikai kapukat. Forman is ilyen. 


Visszatérés.
Talán paradoxként hat kimondani, hogy a magyarság jövőbe vezető útja az Etelközből a Kárpát medencéig megtett út egyenes folyta tása Európa és a világ felé, a közbeeső judeo keresztény út további szakaszának kiiktatá sával.... 

A Nagyváradi Ady Múzeumot egy sötét szoborfej uralja. Nem embert, pláne nem magyar embert formál. Jobban illene a moaik közé - a Húsvét szigetek re... Mint tudjuk Ady úságíró is volt, csakúgy mint Szamuely Tibor...

Harmadik világháború = világkáosz... Találgattuk, milyen lesz a harmadik világháború. Most, hogy elkezdődött, csodálkozunk, birkák módjára természetesen...

Az új világrend déli szárnya. "Ambiciózus nemzet közi rend"
Szélsőjobb - szélsőbal! Ennyire hülyék lennétek? Igen, ennyire... A Ria Novoszty és a La Stampa duettben lelkendez nek. az Alfa hír pedig dobolja "Vlagyimir Putyin egy új, 'ambi ciózus nemzetközi rend' létrehozására törekszik." 

Méla elmélkedések egy olyan pártról, amely (még) nem létezik, bár szükség lenne rá. Igen! Egy nemzeti és szocialista pártról van szó, amely nem a német Nemzetiszocialista pártot akarja majmolni, csupán...

A magyar észjárás, meg a log(iszt)ika
Mi tűrés tagadás hajótörést szenvedtem a kemény "szkíta-magyar" koponyákon. Elmondanám, hogy esett a dolog
 
Judeo Iszlamizmus
Igazán eleget fecsegtünk már a Judeo-Krisztianiz
musról, de nem nevezzük nevén azt a szörnyet, amely "Iszlám Állam" néven gyilkol. Pedig kézenfekvő, hogy ezúttal egy régi/új zsidó találmányról a "Judeo-Iszlamizmusról" van szó.


Kamikáze elnökök...
Komolyan gondolja Trump amit mond? Jó lenne tudni  várható élet tartama kiszámításához. Nincs veszélyesebb anyag a világon. mint az amerikai magán (zsidó) pénz és annak működési rendszere. Halálfia, aki e tabut megsérti. Nem tudom Trump olvasott e Lincoln és Kennedy életéről - haláláról, mielőtt kinyitotta a száját és elkezdett beszélni.

Sportnemzet a magyar?

Nem! Zömében nem. Egy csürhe, pontosabban egy futball csürhe. Miért is? Megpróbálom kifejteni. Azzal kezdeném: nem tűnt fel senkinek, "hivatalosan" biztos nem, hogy az olimpiai, ill.  a klasszikus görög olimpiai esz ményeknek megfelelő modern sportágakban 2016-ban "magyar világhódítás" következett be...

Zsák a foltját...
Má' elnézést, de vadi új leosztás van... A két tróger, akik még nem is oly rég kigyót - békát kiabáltak egymásra, kibékült és most együtt húzzák el a vonakodó Ájrópa nótáját. Már csak arra vagyok kíváncsi, mikor jönnek össze hármasban a Kupi Muttival? Ha nem tévedek sorra kerül ez is hamarosan...


Világkáosz - zsidóroham
Római mondás
"mindenki háborúja mindenki ellen" (bellum omnia contra omnes), de zsidó világsza badalom lett belőle...


Megint "in memoriam". Most Somló... Megint elment valaki. Állitólag világnagy ság, aki nem volt a magyar nyelv bör tönébe zárva mint Kertész Ákos Kossuth díjas. És milyen szép kort ért meg, majdnem hatezer éves volt...

In memoriam Esterházy Péter.
Nem szeretem a hungarofóbo kat, még ha nagy írók is. Ám ha még nem is nagyok...
    

Flag Counter

free counters

 

 

 


 

 

 

 

Muszlimsirató. Hová vezetnek a szálak Krisztus Egyházából? 
Újzéland déli szigetén a Christchurch [Krisztus Egyháza] nevü város két templomában felugatott egy géppisztoly és 49 ártatlan életet oltott ki. Az eset rendhagyó
mivel az áldozatok ezúttal muzulmánok...  Lásd az írást!

Tunnel War. Bibi új szerepben? Közeledik a gójok ellen több ezer év óta viselt zsidó háború utolsó (?) felvonása: a második alagút háború. A zsidók nem veszik komolyan, mert nem vonják le az elsőből adódó tanulságokat. Lásd az írást!


Perzsavásár? Bibi és a történelem. Benjamin Netanjahu a Jeruzsálemi Caeserai Központi Zsinagógában bohóckodott a minap. Zsidó gyerekeket "katekizált" [katekizál: hitoktatással foglalkozik, kérdés-felelet formájában tanít]. A  napokban ünnepelték Izraelben a Purimot. Lásd az írást!


Válasszunk falovat! A lengyel fricska. A cionizmus jelképes kígyóját ma már tényleg csak néhány lépés választja el céljától és ha bezárul az ő köre Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba.Lásd az írást! 


Képalkotás. A történelmi Soros.
Filantróp, avagy a történelem legveszélyesebb zsidó bűnözője?  Ez itt a kérdés! Erre a kérdésre soros ösztöndíjasaink: Orbán Viktor és bandája nem akarnak érdemben válaszolni. Lásd az írást!

Ellenállás/Resistance.Mi ellen, ki ellen, hogyan?Franciaország talán az egyetlen hely, ahol az írókat tisztelik sőt hallgatnak is rájuk olyannyira, hogy néha politikai földrengést is képesek előidézni. Gondoljunk csak az izgága zsidó Marcuse diák bolondító mozgalmára. Lásd az írást!
 


Jaj, olaj! Venezuela. Gyülekeznek a dögkeselyűk. A következő préda Venezuela legyengült. Már nem tudja  gazdagságát, olajkincsét megvédeni. Simon Bolivár népe választhat: behódol, vagy Líbia, Irak, Szíria, stb. sorsára jut. Lásd az írást!

 
A templom tudománya - a tudomány temploma. A gondolat rabsága. Egy világjelenséget magyar példa alapján próbálok ábrázolni abban a feltevésben, hogy az egyházak és a "tudományos" akadémiák viszonya azonos, vagy nagyon hasonló mindenütt ahol a zsidó  tőke uralkodik és a hivatalos "egzakt tudomány" a Bibliához igazodik. Lásd az írást!
 

Libanoni bajok.Omnipotencia vs. impotencia. Rég foglalkoztam a Közel-kelet Párizsával.2010.10.17-én írtam "Nincs béke a cédrusok alatt Barbárok Libanonban" Az írás bőven méltatja a nagy antiterrorista Bibi Netanjahu akkori dolgait. Nos, Bibi nem ismeri a fáradtságot. Újabban már az ENSZ-ben tart vetítettképes elöadásokat. Lásd az írást!

Bloomberg interju. A Nagy Összeesküvés. 09/11-óta soha sem volt kétségem afelől, hogy a Világ elleni zsidó összeesküvés az "Új Világrend" [New World Order] meghirdetésével öltött nyiltan agressziv formát Lásd az írást!

 

Vitathatatlan izraeli légifölény. Hanukkah hamuka Az Úr  [Jahve] 2018 esztendejének 25-napján hat F-16-os izraeli harci repülő tizenhat db. GBU -39-es típusú [betonbunkeren is áthatoló] rakétát indított a Damasz kusz közelében levő Esz-Szabúrá település katonai létesítményeinek megsemmisítésére. Lásd az írást!

Hitler mássága. Okkultizmus nácizmus. Nincs a történelemben még egy olyan politikus, aki fölé olyan magas szemétdombot hordanának mint Hitler fölé. És mégis, a téma folytonos ébren tartása nem várt eredménnyel jár.
Lásd az írást!  

 

Párizs lángjai. Zsidócsahosok a történelemben. Írásom nem a sárga mellényesek elvetélt (?) párizsi lázadásáról, hanem a Marine Le Pen tipusú személyeknek a zsidó világ hódításban játszott meghatározó szerepéről szól.
Lásd az írást!
 


 

Élet a Vaskupola árnyékában. Kérdés amelynek nincs politikai megoldása.
Időpocsékolásnak nevezte Ajelet Saked izraeli igazságügyi miniszter Donald Trump izraeli-palesztin béketervét
Lásd az írást.
 

 
 

Egy Soros "csíny" nyomában. Vesszen a
Makedón!
Viktor Dimovszki államtitkár tiltakozó jegyzéket  adott át. Ezzel együtt reményét fejezte ki, hogy Magyarország az 'európai értékek, és a jogállamiság elve alapján elutasítja Nikola Gruevszki menedékkérelmét ... Vicces, hogy azok beszélnek európai értékekről, akik el akarják pusztítani a fehér Európát értékeivel együtt.
Lásd az írást!
Új! Válasz Király B. Izabellának.


Izraeli szupremácia. Vaskupola, vagy lyukas éjjeliedény? Egy izraeli gyilkos osztag "szokványos" akciót hajtott végre. A hős M. alezredes bekocsiká zott a Gázai övezet Hán-Júnisz településére ...  A gaz terrorista palesztinok kiszúrták  és valami páncéltörőnek látszó tárggyal kilőt ték a gépkocsiját, amelynek következtében az alezredes úr elhalálozott. Lásd az írást!


Kék eget!Gödöllői kérdőjelek. Amikor közzétettem Both Lajosnak szóló "Nyilt levelemet"  csekély valószínűséget adtam annak, hogy válaszolni fog. Mégis irritál, ha valaki olyan magabiztos mint Ő, ezért elhatároztam kissé tágítom látószögemet. Megtettem.
Lásd az írást!

 

Zsidóvész. Az átlagos amerikai  
A zsidó állandóan hazudik, de legpimaszabbul akkor, amikor csodálkozik. Robert Bowers új fejezetet nyitott a zsidó/amerikai "együttélés" történetében. Nagy kérdés, lesznek e követői, divattá válik e cselekedete?
Lásd az írást.


Nemecsek szindróma. Parkinson hadsereg. A "Parkinson Hadsereg" kifejezést egy [2016. január 17-i] levélben használtam, először, amelynek szövege a MEBSZ januári, Hírlevelében jelent meg. A Hírlevél sajtóreferense Fehér Miklós nyilt levélben arról tájékoz tatott... Lásd az írást!


Ukrajnaaa! Magyarország a zsidó terror-állam célkereszt- jében. Hogy kerültünk oda? Erre egyszerü a válasz. Az ungvári konzulátuson magyar állampolgárokat avattak...
Lásd az írást!


Ki micsoda? Etnoszociológia Félreértés ne essék, ilyen tudo mányág momentán nincs, mint ahogy Magyar Nemzeti Szocialista Párt sincs, holott - függvény formájában - mindkettőnek lenni kellene. Lásd az írást!

Brüsszeli tudósitás II. A kígyó köre Tudósítást írtam Brüsszelből. Szót ejtet tem úgyszólván mindenről, mindenkiről: a Cion Bölcseinak Jegyzőkönyveiről, a Bázeli Cionista Világkongresszusról, a hazák Európájáról, "fiskális" Európává egyesítéséről, a különcködő Angliáról, a Wall Streetről, Soros György Európát illető terveiről... Lásd az írást!

 

Soros a Gólem? A demokrácia bonyolult gépezete...  Értsünk szót emberek! Ne dobálózzunk olyan fogalmakkal, amelyek tartalmát nem értjük. A legtöbb félreértés a "demokrácia" körül van. Ez nem csoda, hisz a demokrácia üres (!) fogalom, a valóság ban jelenleg nem létező "létezőt" jelöl. A szó görög eredetü, de a zsidók álkulcsot csináltak belőle a gójok hülye agyának ajtajához. Lásd az írást

Szentségtelen Szent Ágoston. Az ÍRÁS rabságában.
A címbe foglalt dehonesztáló jelzőt nem én találtam ki. Olvastam. Sokszor sokat írkáltam már Theodosius császárról, de elsiklottam Hippói Szent Ágoston becses személye és áldásos tevékenysége fölött, jóllehet őt kereszténység egyik legbefolyásosabb filozófusának tartják amiatt, mert szinte az egész középkor vallási ideológiája belőle táplálkozott.
Lásd az írást!

 

Chemnitz. Nemzetiszocializmust - most!
Minő fintora a sorsnak, hogy épp Chem nitzben a szakállas zsidó szobra előtt öltött alakot - az európai evidencia...
Lásd az írást!
 

Jótékony szívsebész - kártékony közszereplő. Dr. Papp EGO Lajos  
Nem először elmélkedem nyilvánosan erről az extrém emberről, kizárólag közszereplései kapcsán.  Tudom, az eddigieknél vastagabb,  keményebb fába vágom  fejszémet.
Lásd az írást!

Habókosok? II. A pártalapító
A "Római Zarándok" c. írásom, ahogy jeleztem, csupán első szeme egy tervezett felmérésnek, amely a kis hazánkban folyó tudatrombolás méreteit és kártételét igyekszik kimutatni. Orosházi Ferenccel kezdtem. Logikus Dr. Bene Gáborral folytatnom.
Lásd az írást!
 

Habókosok I.
Isten látja a lelkemet, semmi [személyes] problémám nincs ezzel a magyar daliával. Orosházi Ferenc szerepjátékai azonban már rég nem tetszenek nekem.
Lásd az írást!

 

Dr. Bencsi Zoltán ügyvéd vallás- és egyház alapító a "nemzeti" könyvki adás tükrében. Nem ritka jelenség, hogy valaki belebolondul az olvas mányaiba. Elmékezetes a jámbor Don Quijote La Mancha kitalált története. A szintén megzavarodott elméjű Bencsi valóságos egyházat szerve zett, ami nem nagy kunszt, de vallást is alapított... Lásd az írást! 
 

Hagyomány teremtés II. Nemzeti szín délibáb ipar - retro.
A
magyar kótyagosság letétemé nyesei a magyarkodók az üzleti tisztességgel is hadilábon áll nak Király B. Izabella szerint.
Lásd az írást.

 

A fehér faj ellenségei. Írást-tudó írástudók. A "lengyelországi bíró lázadás'" kapcsán, olyan tényekre és össze függésekre vetült fény, ame lyek nélkül Malgorzata Gersdorf bírónő és Lech Walesa titkosszol gálati ügynök volt lengyel államfő együttes fellépését értelmezni nem lehet. Lásd az írást!


Jew Taboo. Új ablak a világra. A dolog úgy kezdődött, hogy véletlenül rábuk kantam egy orosz oldalra amely úgymond a zsidókér déssel foglalkozik. Lásd az írást!

Mocsárvilág. Gyűlöletcsoportok
Óh szent íróink költőink váteszeink, Madách Berzsenyi és ti többiek: beh' homályosan láttátok, láttattátok jövőn ket! Berzsenyi még a népek forrongó tengerének látta a világot és az Erynnis veszélyre figyelmeztette a magyarokat.
Lásd az írást!

Kötődés Debrecenhez, kötődés a Hajdúsághoz.
A cím azért okszerű, mert Debrecent úgy ölelik körül a hajdú városok, települések, mint a legény a leányt (Böszörmény, Dorog, Nánás, Szoboszló, Sámson, Vid, Szovát, Józsa).
Lásd az írást!


Múlt és jelen tanulságai. Endlösung?
A szónak kétségtelenül baljós csengése van. Az európai zsidókérdés megoldása viszont nem tűr további halasztást. Egy új, ezúttal összeurópai, konferenciát kell összehívni, nem feltétlenül Wannseeben...
Lásd az írást!
.
 
 

Az Új Világrend fővárosa. Jeruzsálem. New World Order - Új Világ rend! Milyen régen emlegetjük és mennyire nem értjük, miről beszélünk. Nem is érthetjük, hisz csak azt szajkóz zuk amit a sajtó elébünk tálal. Lásd az írást!
 

Hagyomány teremtés. Nemzeti szín délibáb ipar.
A magyarkodók az ősi magyar hagyományok őrzőinek adják ki magukat, valójában "fantasy szerzők", többnyi üzleti alapon.
Lásd az írást!
 

Toroczkai belépője. A szélsőjobb oldali radikalizmus nyomában. Megszólalt a legradikálisabb magyar. Elmaradt a meglepetés. "A nemzeti néppárt útján kívánunk továbbhalad ni. De azokat a hibákat korrigálni kell, amelyek az elmúlt esztendőkben történtek." Lásd az írást!  

Tudatépítés. Vakulj magyar, ne láss gój. Nemrég bosszankodtam fel magam az Internetre L. "A való világ megismerhetősége". Nagyon untam már. A fortyogó világ mocsár azonban nap mint nap pofán löttyinti az embert valami nyúlós sal és büdössel. Lásd az írást
 

A való világ értelmezhetősége Mondják, a technika révén a világ összezsugorodott és szinte élőadásban láthatjuk ha valami érdekes történik, mondjuk Újzé landon. Felemelő érzés. A luciferi kétely azonban azt súgja: "ember, mennél többet látsz, annál keve sebbet értesz..." Lehet ebben valami? Ha a világpolitikára gon dolunk igennel válaszolhatunk. Lásd az írást!
 

Az európai idő múlása Az átkozott Stoffán.Tegnap egy olyan linket vettem észre, amelyből megtud hattam,hogy a sepsziszentgyörgyi illetékességü Európai Idő c. heti újság 2011 évi 17-es számában megjelent... Lásd az írást
 

†In Memoriam Érpataki Modell
Az Érpataki Modell a földbe csapó dott és elégett, a pilótával együtt. Ezzel vége a modellkísérleteknek? Korántsem! A folytatás a katasz trófa elemzésének eredményéhez - a tanulságokhoz igazodik majd.
Lásd az írást!

Az árulás zsákutcái. Kókadt radika lizmus. A Demokratában megjelent írás keltette fel érdeklődésemet. A "Vona árváinak" titulált társaság Budapesten a Polgári Mulatóban gyűlt össze és arra a közös belátásra jutottak, hogy a Jobbik már nem nemzeti radikális párt. Lásd az írást!

A politikai prostitució diszkrét bája Sose hittem volna, hogy Morvai Krisztinával  valaha valamiben egyetérthetek. És most mégis...
Lásd az írást!  

A fasizmus réme. Méregzöld pápis ták Kísértet járja be Európát, a fasizmus kísértete? Egy fenét! Közönséges zsidó hisztériakeltésről van szó, amelynek célja elterelni a figyelmet Európa zsidó megszál  lásáról. Lásd az írást!
 

Lázadás, avagy gondolkodjunk szanszkritül? "Nyelvében él a nemzet", mondogatjuk anélkül,  hogy  tudnánk mit jelent. Ez mem  csoda, hisz a  fogalomnak többéle értelmezése van. Általában
az  anyanyelvre gondolunk, de nem csodálkozunk  azon, hogy a hajdan dicső magyar nemzetet  évez redig nem hagyták"nyelvében élni".
Lásd az írást!

Gyökerek. Hungarizmus - nácizmus
Rendületlenül, de korántsem   töretlen kedvvel ajánlgatom Honlapomon, Facebook oldalamon és másutt "pártom" programját, kezdettől gyér, azóta méginkább gyérülő érdeklődés mellett. Eszemben sincs emiatt máshol, másban keresni a hibát. ...
A formális logika alapján a szélső jobboldalnak kellene kapkodnia rajta. Dehát épp velük állok szemben legádázabbul. Ők köpködnek, mások csak közömbösek...
Lásd az írást!

Koronás Szent István és tiarás kortársainak hagyatéka - Habsburg legenda...
Elismerem, a cím kissé bizarr. Sebaj, a tartalom még bizarrabb lesz. A pápák mocskos élete írók, költők, festők, szobrászok, történészek százait ihleti másfélezer éve. Milyenek voltak "Szentkirá lyunk" kortársai? Lásd az írást!

Az ökör meg a régi kapu. A hülyeség szimbóluma
Az Iszlám Állam fergeteges támadása, fantasztikus hadi sikerei annyira váratlanul érték a gójságot, hogy hónapokig se köpni se nyelni nem tudott. A (fél)zsidók - köztük Merkel és Putyin - persze észnél voltak, mint mindig. Lásd az írást!

Veszélyes illúziók. A "pol.korr." csapdája.
Hasra ne essetek - emberek! Amerika nem változott, csak "eben gubát cserélt", ahogy a magyar közmondás járja...
Lásd az írást!

Hit és tan. Elmecsapdák.
Felgyorsult és egyre bonyolultabbá váló korunkban, az adekvát gondolkodás egyre inkább felértékelődik. Nem könnyű azonban eligazodni még egy ilyen közismert fogalom különböző jelentései között sem.
Lásd az írást!

Megváltók. A sárkány éve...
Új sláger született, a nemzetmegváltás. A sláger eredetileg zenei fogalom volt. A "békebeli" Magyarországon az mondás járta: sláger az, amit a suszterinas is fütyül. Itt most politikai slágerről lesz szó, amelynek nincs, vagy csak én nem találom a szabatos meghatározását.
Lásd az írást!

A nemzeti téveszme íve Szálasitól Éva Maria Barkiig Szálasit és mai buta bakancsos követőit többször jellemeztem már. Nem állt szándékomban a témához visszakanyarodni, de erre késztet Dr. Eva Maria Barki tanul má nya... Lásd az írást!

Labancizmus - kurucizmus. Ki volt az első labanc?
Az első ízig - vérig labanc Géza "nagyfejedelem" volt, aki a Quedlinburgban székelő labancokhoz állva, országát és népét elárulva, vált labanccá. Ha valaki a részletekre kiváncsi...
Lásd az írást!

Agytakaritás. Űzd ki a zsidót - az agyadból...
A világ szellemtörténete egy gigászi küzdelem tör ténete, amelyet a zsidó (sémi) faj vív a gondolko dás síkján a fehér faj ellen. A zsidók a "keresz ténység" álcájában győztek az aljasul "pogány ságnak" titulált árja (görög) gondolkodás fölött. E győzelem ered ménye, hogy a gójok valóban állati módon gondolkodnak, amely fölött a zsidók nem győznek eleget gúnyolódni - "joggal".
Lásd az írást!

A magyar üdvtan és hirdetői II. rész.
Szólásmondás, hogy a népet nem lehet leváltani. Dehogyisnem! Berzsenyi tán' nem volt populista, mégis meglátta és kimondta: ez a nép már nem az a nép. Leváltották, kicserélték ezer év alatt. Már csak nevében magyar. Lelkében alázatos sunyi pápista. A
"Szentkoronatan", a
z emberi gondolkodást visszaterelvén a középkori babonák világába, a sátán és földi helytartója a jezsuita pápa szolgálatába állítja a (nevében) magyart,
Lásd az írást!

Őrízők. A "Szentkorona", vagy a zsidóisten szolgái? I. rész.
Árpád szabad harcos népét szolgasorsra vetette és máig (!) hatalmában tartja az ármány, az idegen hódítók fegyvere, a judeokeresztény vallás szellemi béklyója, a történelemhamisítás és a jogászi csűrcsavarás. Itt és most a két utóbbiról lesz szó. Lásd az írást!
 

Értsd meg a zsidót! Kis magyar "empatológia..."
Purim ünnep.
Több mint kétezerháromszázötven éve a zsidó férfiak minden évben lerészegednek
Ádár hónapjának tizennegyedik napján. A bor mámorában élik át újra meg újra a bosszú mámo rát.
Tartsunk velük? Nem vagyunk meghíva. A Purim csak zsidó örömünnep!
Lásd az írást!

 Kétféle gondolkodás Szentkorona kultusz a  gójok állati értelmének bizonyítéka?
 Számomra is megdöbbentő felfedezésre jutottam. A papságnak is köszönhetően a zsidók által felál lított szellemi korlátok között gondolkodunk. Hagy tuk, hogy elvegyék tőlünk azt ami  bennünket emberré avatna: az önálló gondolkodás jogát,  képességét. Úgy is mondhatjuk a "pogány" gondol kodásról áttértünk a "keresztényire", amely... Lásd az írást!
 
 
A titokzatos Shambala. A fajok háborúja
A
z emberi kultúrák között nincs folyamatosság!  A Föld történetén belül az "emberiség" története több elkülönülő fejezetre oszlik. Tökmindegy honnan jöttek, hova tűntek azok az elődök, akik létezésük, tudásuk, világszem léletük tárgyi emlékeit úgy hagyták ránk, hogy lehetőleg belehábo rodjunk a rejtvényfejtésbe...
Lásd az írást!

 
Neonácizmus vagy judeokapitalizmus? Oroszország új szerepben. Putyin maszkirovkája II
 Európa ellen zsidó háború folyik. Ideje, hogy népei átgondolják helyzetüket és megtalálják a közös fellépés módját. A mellényt újra kell gombol ni. A múlttal kell kezdeni. Ebben a szörnyü vajúdásban Oroszországnak meghatározó szerepe van, amit nem az európai érdekek, ill. a fehér faj védelmében,
hanem ezek ellenére gyakorol.
Lásd az írást!

Irán fellazítása? Az eltünt szocializmusok nyomában II. rész
Tulajdonképp azokról az uralkodókról, ál lamférfiakról fogok megemlékezni, akik kisérle tet tettek arra, hogy népüket felszabadítsák a zsidó tőke igája alól és akiket emiatt meg gyilkoltak, vagy ellehetetlenítettek - szabadkőmüves módszerekkel. Lásd az írást!

Irán fellazítása? Az eltünt szocializmusok nyomá ban I. rész
 Irán urát Hamenei ajatollaht kellemet len meglepetés érte. Felütötte a fejét, sőt gazda sági - politikai tényezővé nőtte ki magát az idegen szívü (komprádor) burzsoázia. "Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője teljes tiltást adott ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokra. Az iráni gazdasági elit egy része szembefordult a vallási vezetéssel, és kiárusítják az országot az amerikaiaknak" . Lásd az írást!

Összesküvés, nem elmélet! A migráció vezérlő csillaga...  Mindenki nyugodjon meg, nincs az a pihent agy, amely képes volna olyan históriákat kitalálni, mint amilyenek megvalósításán a zsidóság többezer éve dolgozik. Ilyen a "Kalergi terv" is, mely ugyancsak a múlt század huszas éveiben született, de ...
Lásd az írást!

A Nyugat alkonya. A Nagy Szovjetunió és a "Kis" Oroszország A térképi ábrázolás nem téves! Az oroszok valaha valahogy így képzelték el a Szovjetuniót... [ZsidóAmerika vágy-térképe is beteríti a földgolyót, csak ők nem teszik közzé.] A fehér Európa végóráit éli. Egy jó előadás után a közönség néha azt kiabálja "hogy volt!"... Ez nem volt egy jó előadás, mégis érdekelhet egyeseket: "hogy is volt?" Lásd az írást!

Business is business. Amerikai sikertörténet...
Nevezetes évfordulót ünneplünk szeptember 11-én. Az Afganisztán zord hegyei közt bújkáló Oszama bin Laden 2011.09.11-én megtámadta Amerikát. Úgy ám! Az épületes históriát Amerika kanonizálta Lásd az írást!


Az elleplező leleplező. A csodák könyve. Hetek óta olvasok egy könyvet - sóhajtozva, átkozódva - ébren és félálomban, ágyon, asztal mellett, budiban és vonaton. Igen, a Mester újabb sikerkönyvéről van szó. A 486 oldalnyi (2699 Ft.) mű ismét nem nyerte meg tetszésemet, miként a szerző korábbi alkotásai sem. Ráadásul a sorok felgyorsult szklerózisra utalnak...
Lásd az írást.

Miért "örök" (ewige) a zsidó (jude)?
A zsidó nem csinál titkot abból, hogy évezredek óta szűntelenül háborúzik az egész világ, azaz a gój emberiség ellen és hogy ennek a háborúnak a célja a gójok leigázása, zsidó szolgaságba taszítása, kiszipolyozása. Ez idő alatt sok csatát nyertek és vesztettek, de a háborúban nyerésre állnak.
Lásd az írást!

Könyv recenzió. A szörnyeteg portréja.
Legutóbbí
írásomban - "Bázeltől Moszkváig" - említést tettem egy könyvről, amelyet olyan ember írt, akitől az oroszországi viszonyok ismerete el nem vitatható. Sztanyilszlav Belkovszkij az illető, a könyv címe pedig "Putyin az ember, aki nem létezett." A könyv egy szörnyetetegről szól....
Lásd az írást

Bázeltől Moszkváig A "jelképes kígyó" útja
Előre bocsátom, nem kezdek annak boncolgatásába, hogy a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveit Theodor Herzl, egy zsidó szerkesztő bizottság, vagy a cári Ochrana ügynöke írta e, mert fölösleges. Meddő is, hisz a zsidók minden művük szerzőségét letagadják, l. pl. a Talmudot.  A művet nem mint okmányt kezelem, hanem mint egy ismeretlen jós könyvét, mint pl. Nostradamus "Próféciáit".
Lásd az írást!

Egy Negyedik Birodalom víziója. Új sarjadás kél a pénz civilizáció dögtetemén?
Való, hogy a pénz uzsora-kölcsönként is szolgálja gazdáit, de szerepe jóval átfogóbb ennél. A marxizmus nagy klasszikusa Marx "tőkének" nevezi azt a valamit, aminek nem zsidó kézen levő részét a proletároknak ki kell sajátítaniuk ahhoz, hogy minden tőke zsidókézbe kerüljön. A kisajátításnak zsidó ágensek által vezetett véres forradalmak formában kell megtörténnie.
Lásd az írást!
 

Új világkép-telenségek. A Putyin varázs.
A május 9-i moszkvai performanszról azt gondoltuk alighanem csúcs lesz a maga műfajában, Putyin a nagy pókerjátékos és színigazgató ismét remekelni fog. De nézzük mit mutatott meg nekünk - ahelyett amit látnunk kellett volna? Lásd az írást!

A kapitalizmus "békés" helyreállítása Kelet Európa szovjet befolyási övezeteiben... II. rész Föl föl te éhes proletár! Az állami vagyon szétrablása, kiárusí tása.... A Horn korszak nagy "vívmánya" a privati záció volt amelyet az egykori zsidó fuvaros a Mazsi hisz tisztségviselője Suchman Tamás hajtott végre. Lásd az írást!

Szerkesztői üzenet
Ismét próbálkoztam egy "hozzá szólás" rovattal. Eredmény: aljas névtelen gyaláz kodás. Egy mondat azonban szöget ütött a fejembe - csupa rosszakat írok. Tényleg, hisz ez egy "nega tiv beállítottságu" Honlap! Pellengér... A való világ tükre akar lenni.

A kapitalizmus "békés" helyreállítása Kelet Európa szovjet befolyási övezeteiben A magyar kollaboráns pártok szerepe.  Előljáróban sajnálattal kell közölnöm, hogy ez az írás is kapcsolódik egy korábbihoz, amely a zsidóság világháborúiról szól. A második világháború során, ill. után a győztes nagyhatalmak befolyási övezetekre osztották Európát, amelynek két fertályát - Churchill szóhasználata szerint - "vasfüggöny" választotta ketté.
Lásd az írást! 

 Zsidó világháborúk. A harmadik...;Az embe ri séget fokozódó félelem tölti el egy szörnyűség miatt, amivel a zsidóság fenyegeti,- hol harmadik  világháborút, hol armageddont, hol a (zsidó) megváltó érkezését emlegetve. Tulajdonképp nem is világháborúról,  hanem a zsidóság többezeréves harcának egy állomásáról (úgylehet végállomásáról) van szó. Lásd az írást!

 
Szilárd társadalmak. A szélsőségek konvergenciája.
 
Nem fedeztem fel semmi újat. Csak néhány furcsa összefüggést vetek egybe... Egyetlen nép (faj) van a világon, amely több ezer éve állhatatosan egy cél irányába menetel - a zsidóság. A cél a nemzsidó emberiség (a gójok) leigázása, kizsákmányolása. E törekvés elvi alapja az a dogma, hogy a zsidóság az egyetlen isten kiválasztott népe, szövetségese. A gójokkal szembeni zsidó viselkedés szerintük nem embertelen, mert a gójok nem emberek.
Lásd az írást!

Egy nem keresztény értékrend körvonalai. Jézus?
Ki hitte volna, hogy az állitólagos Názáreti a hitet len huszonegyedik század igazi szuper sztárjává válik és nem csupán a zenében, hanem az emberi képzeletben is... Ezen égi lény hivatalos gondozását látszólag a Római Katolikus Egyház (Anyaszent egyház) végzi, ezért egymás nélkül nem tárgyal hatók.
Lásd az írást!

 
Anti Dugin. Miről csivitel Putyin udvari szajkója?
Mindíg felhúzom magam a szélsőjobboldali portálok tájékozatlanságán és elvtelenségén. Így vagyok a Hidfő. Net által közölt Dugin interjuval is. Nem a közlés, hanem a kommentár nélküli közlés bosszant, ez ugyanis egyetértést, elvi azonosulást jelent és Putyint és Dugint illetően a legnagyobb mértékben alkalmas az olvasók félrevezetésére .
Lásd az írást!
 

Imígyen szóla a tőkés oligarcha... Győzzük le a tőkéseket!
Hitlerről mondták, hogy legodaadóbb hívei hisztériás némberekből verbuválódtak. Nem tudom, így volt e. Azt viszont tényszerüen tapasztalom, hogy Putyinnak alighanem vannak - a magyar "hölgyek" körében pedig egész biztosan vannak - ilyen rajongói. Ezek mint a vércsék csapnak le minden Putyint érintő - nem himnikus - megnyílvánulásra.... Lásd az írást!

A nyolcadik főbűn az "elvonásos" népnyomor. Btk. különkiadás..
Rég volt, hogy a vallásos gondolkodás meghatározta a főbűnök fogalmát: kevélység (superbia), fösvénység (avaritia), bujaság (luxuria), irigység (invidia), torkosság (gula), harag (ira), jóra való restség (acedia)... Volt ugyan valaki, aki azt állította, hogy a magán
tulajdon lopás ... Proudhon volt ő. De őt anarchistának bélyegezték és nem ért a neve.
Lásd az írást!

A nácizmus revíziója - reneszánsza? George Lincoln Rockwell beszéde
A beszéd magyar fordítása "Szittyakürt" 2007 októberi számában jelent meg,. A teljes szöveget ezért rövidítve közlöm. Annak sorai között fejtem ki álláspontomat  - arra nézve, hogy a nácizmus "revízióra" szorul e? Azt hiszem igen, mert Hitler politikai elképzelései csak részben bizonyultak időtállóknak. Viszont személye és politikai krédója, a Mein Kampf, fokozódó mértékben vált ki érdeklődést világszerte. Lásd az írást!

A mangalica büszkeség napja - Orbán a kriminális - kulináris...
Rég nem foglalkoztam Orbánnal. Az utóbbi hetekben azonban ismét felkeltette lankadt érdeklődésemet. Azzal, hogy a világsajtó negatív
"kedvencévé" vált. Tagadhatatlan, van ebben az emberben valami amivel a maga módján maradandót alkotott. Ezt többen el is várták tőle. A bamba - birka - fülke forradal márokra célzok, akik valami csodára számítottak.
Lásd az írást!

Putyin maszkirovkája. A nagy játszma.
Tervezett /szervezett káosz pusztítja a földet. Tudjuk kik, milyen céllal perzselik a földrészeket, országokat és a kicsiny falvakat. Megvalósult nagy költőnk rémálma. Azaz mégis van különbség. Attilánk korában a pusztítás eszköz volt. Mára céllá (!) vált. Most azt járjuk körül kissé, hogy a Putyin uralta Oroszország  milyen szerepet játszik ebben a folyamatban? Lásd az írást!.

Kártékony kongresszusok. Lenin ördögi köre.
A Bal Rad-on olvasható hogy Putyin (egyik) árulásának színhelyén Minszkben "november 1 – én kerül megren dezésre az SZKP – KPSZSZ (a Szovjetunió Kommunista Pártja) XXXV. kong resszusa , a volt Szovjetunió tagköztársaságainak kommunista pártjai részvételével.Nagyon úgy néz ki, hogy az oroszok és testvérnépeik ugyanúgy nem bírnak kikászálódni Leninből, mint...
Lásd az írást!

Sztálin árnyéka.A Szovjetunió utóélete
Kedvenc olvasmányaim közé tartoznak az "Oroszvilág" cikkei. Érdeklődésemet ezúttal 2014.10.16 megjelent írás váltotta ki, amelyet rejtélyesnek találok, címe és tartalma alapján egyaránt. A cím a következő. "Oroszország és a Szovjetunió. Egy korszak most véget ért, új kör (?) kezdődik." 
Lásd az írást!

Tudathasítás. A zsidóság ördögi komédiája
Kibontakozott a zsidóság világellenes offenzívája. Halálos maszkabál folyik pl. Ukrajnában, ahol "fasiszták", és Közelkeleten, ahol "iszlamisták" írtják az embereket. A CIA szervezte, pénzeli és vezeti őket itt is - ott is. De miért öltik magukra ellenségeik bőrét?
Lásd az írást!

 

 Új front. A paragrafus gaztettei
 
Elég sokáig hallgattam - dekkoltam, mérgemet nyelve. Úgy tettem, mint a Költő. "Ha egy úri lócsiszárral találkoztam  s bevert sárral: nem pöröltem, - félreálltam, letöröltem." Dehát ezek nem urak, nem úrnők és nem sárral fröcskölik  az embert, hanem szembeköpik és a pofájába vigyorognak a bírói pulpitus kicsiny szemétdombnyi "magasából".
 Azt hiszem nincs még egy olyan szervezet az országban, amely magával szemben annyi keserüséget halmozott  volna fel, mint ezek a fekete taláros varjak.
Lásd az írást!

Profán gondolatok. Descartes nyomában.
Descartes bátorít arra filozófiai alaptételével (Cogito ergo sum - gondolkodom tehát vagyok), hogy fabrikáljak magamnak is egy különbejáratu világképet, amelyen el lehet igazodni, mint - mondjuk - egy szabásmintán...
Én objektíve már akkor is voltam amikor még nem gondolkoztam, mert épp hogy megfogantam. És akkor is leszek, amikor már nem gondolkodom mert meghülyülök, vagy agyhalottá válok. A kettő között...
Lásd az írást!

Hogyan lehetünk pogányok? Ex libris Alain de Benoist. Régtől van, hogy az európai emberek helyett a franciák, pontosabban a francia zsidók gondolkodnak. Így van ma is. Ezen viszont mi gójok nem gondolkodunk, mert renyhe agyunk már rég beletörődött, hogy ez a világ rendje. Nem sejtettem mibe tenyerelek, amikor leértékelt áron megvettem egy semmitmondó külsejü könyvet, Alain de Benoist... Lásd az írást!

Az istenalkotás művészete - az uralkodás művészete.
A gójok vagyis az emberiség "állati értelmén" gúnyolódni a zsidók legkedvel tebb mulatságai közé tartozik. Ezen tárgyilagosan elgondolkodva be kell látnunk, hogy a zsidóknak tökéletesen igazuk van. Abban legalábbis...
Lásd az írást!
 

Oroszország - békés együttélés a zsidó terrori mus sal 2014. júl. 5-én egy terhes asszonyt megölt egy izraeli lövedék. A kis Shaimát orvosi bravúrral vágták ki halott anyja méhéből. Az életképes (!)  csöppség a gázai kórház inkubátorában halt meg, mert a gázai erőművet lerombolta a bosszú népe és megszünt a kórház áramellátása. Lásd az írást! 

A negyedik (ötödik) forradalom.
Facebook oldalamom találtam Lovas István bejegy zését egy a Magyar Nemzet- ben megjelent cikkről, amely viszont egy könyv tartalmát ismerteti. AZ ÉV KÖNYVE? AZ ÁLLAM NEGYEDIK FORRADALMA. A tekintélyelvű szingapúri államforma felsőbbrendűségéről...
Lásd az írást!

Milyen zenére menetel Putyin és hová tart?
A meditációra egy világsikerű (!) könyv késztetett. Címe: "Titkos háború a zsidók ellen". A könyv azt igyekszik bizonyítani, hogy a Nyugat nagy állam férfiai, a Dulles testvérektől Kissingerig, tulajdon képpen antiszemiták, zsidó és Izrael ellenesek voltak.
Lásd az írást!

Új "fantomállam" Európában A "Nagy Francia   Forrada lommal" kezdődött, amit ekként jellemez a Cion Bölcse inek Jegyzőkönyve. "Amikor bevezettük az állami szervezetbe a liberalizmus mérgét, annak politikai alkata megváltozott ... A liberalizmus 'alkotmányos államokat' eredményezett..."  
Lásd az írást!

Oroszország vészkorszaka? A Putyin utáni Orosz ország víziója...
Mára világossá vált, hogy Putyin Ukrajnában megbukott. Sajnos nem mint politikus, nem is mint hadvezér, hanem mint ex-kágébés bukott meg. Amit ott tett/nem tett több volt mint bűn, hiba - hibák halmaza - volt.Lásd az írást!  

Talpalatnyi föld. Világnézetünk alapjai.
Most egy olyan színjátékról lesz szó, amely ismét a budapesti flaszteren zajlik, úgymond a magyar földért; ugyanúgy mint korábban a vidéki cigánybűnözés elleni harc.
Lásd az írást!

 

A kor parancsa (kategorikus imperatívusz...) Ölj, hogy meg ne öljenek - pusztíts, hogy el ne pusztítsanak! Ezt az írást, az ukrajnai események fényében, az a kézenfekvő felismerés motíválta, hogy amíg ZsidóAmerika befolyást gyakorol a világ sorsára, nem lesz nyugalom, nem lesz béke. Ezt a gondolatot fejezi ki a cikk 'frontképe'. Lásd az írást!

Gyilkos szukák a cionizmus szolgálatában. Femen
Amikor a "Pussy Riot" [Lázadó Puncik] Putyin ellenes templomi mutatványáról [performance]  olvastam és kissé körüljártam, azaz körülszaglásztam, a témát egy cikket kerekítettem belőle "Oroszország válaszúton" címmel. Akkor sokan nem értették, tán jómagam se', hogy négy ribanc ugrándozását hogy lehet a válaszúttal gondolattársítani.
Lásd az írást!
 
Debreceni 'walk' show. Van e a kákán csomó?
Mi tűrés - tagadás május elsején a stadion árnyékában arra kellett rádöbbennem, hogy Orbán és Kósa ismét maguk mögé sorakoztatták azt a kritikátlan tömeget, amely hajlandó rendjük malmán húzni és eltűrni, hogy szíjat hasítsanak a hátából.
Lásd az írást! 

Oroszország új szerepben? Asszimmetrikus világter rorizmus IV rész. Valami azt súgja nekem, hogy az ukrajnai játszma után a világ nem az lesz, ami addig volt. Valami határkövet, avagy vörös vonalat látok, amit most a bosszú népe bosszúságában átlép.A mára szemmelláthatóan meggárgyult "Bibi" Netanjahu vörös vonalakat húzgál... Lásd az írást!

Ünnep? Rontás! Kósaváros Colosseuma.
Aki azt gondolná, hogy valami maffia história következik Orbán és Kósa főszereplésével, téved. Az írás arról a tömegről szól (proles), amely a merényletet tűrte, és amely magafeledten ordítozik és tapsikol majd a május elsejei megnyitón. 
Lásd az írást!

A krími erőd Az ukrán vezetés elzárta a Krím félszi getet ivóvízzel ellátó egyetlen vezetéket. A kijevi zsidókormány 1.174.000 oroszt, 486.000 ukránt (...) és 243.000 krími tatárt óhajt szomjaztatni.Oroszor szág válaszlépései... Lásd az írást!

A zsidó felsőbbrendűség újabb kérdőjelei Az USS Donald Cook romboló tanulságos kalandja...
Hitler a német (germán) faj felsőbbrendűségét hangoztatta, de hogyan? Tudományos kutatásokat végeztetett az árják történelmének és genetikai tulajdonságainak megismerése végett. Aztán egy "mítoszt" alkotott...
Lásd az írást!

Érdekszférák zenéje. Janukovics esete az EU biankó csekkjével... Emlékeznek még, hogy kerültünk az Európai Unióba? Nem? Hát úgy, hogy a hülye magyar - a szavazófülkék népe -  beszavazta magát. "Az 2003. április 12-én Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása ügyében megtartott országos népszavazás eredményes volt, és az érvényesen szavazó választó polgárok 83,76%-a támogatta a belépést." Lásd az Írást!  

Neo trockizmus. A zsidó világfelforgatás régi/új stratégiája A Nagy Francia Forradalom és a '48-as európai forradalmak után az 1917-es Nagy Októberi Szocialista forradalom volt a zsidóság harmadik rugasz kodása a világuralom megszerzéséért. A kelet New yorki Kahal műhelyeiben kidol gozott tervek alapjána "proletár-forradalmárok" szétzúzták a cári államot. Lásd az írást!
 

Kultúrák - vallások - egyházak - államok. Miben higgyünk, merre induljunk?
Úgy látszik, mintha napjaink minden útja Rómába (átvitt érte lemben Nyugat Európába, még átvittebb értelemben a
New yorki Wall Streetre) vezetne.
Lásd az írást!

Jognélküli világ. Aszimmetrikus világterrorizmus III
Írásaim tartalma rég kilépett honlapom címének (Comment) korlátai közül. Megéreztem, hogy ez a legunalmasabb műfajok egyike a világon... Ezért tértem át politikai előrejelzések (prognózisok) fabrikálására. Ezzel elszórakoztatom magam és - merem remélni - néhány olvasómat is.
Lásd az írást!

Szentkorona és környéke.Pusztító fetisizmus.
Mi is az a fetisízmus? A primitív ember téveszméje, egyes tárgyaknak titokzatos, természetfeletti erővel való felru házása, ebből fakadó babonás tisztelete. A mózesi vallás tiltja ugyan a bálványimádást, de a kőtáblákat és a frigy ládát vallásos tisztelettel veszi körül, természetfeletti erőt tulajdonitva nekik.
Lásd az írást!

Jognélküli világ. Aszimmetrikus világterrorizmus II.
Ha ezek után azt mondom: Nyugat, úgy értem Amerika, pontosabban Zsidó-Amerika, azaz a nemzetközi terrorizmus logisztikai központja...
A kérdések kérdése, hogy az emberiség képes e ezzel a szörnyeteggel megküzdeni? Lásd az írást!

Jognélküli világ. Aszimmetrikus világterrorizmus I.
Előre bocsátom, ez az írás stílusában elüt a megszokottól. Nem tarkítom idézetekkel és nem tűzdelem tele képekkel. Van olyan sejtésem, hogy az ilymódon megspékelt írások fárasztják az olvasót. Most azt gondoltam, hogy - kísérleképp - az eddigieknél könnyebben írok, könnyebben olvasható írást, aféle gondolatfutamot.
Lásd az írást!  

Kincs, ami nincs. A pénz balladája.
Az Oroszország Hangja 2014.02.13-i
közleménye tíz sorban hozta az év hírét. "A képviselőház után a szenátus is jóváhagyta a 17 200 milliárd dolláros államadóssági limitet 2015 márciu sáig, és a törvénytervezetet aláírásra megküldte az elnöknek." Lásd az írást!

A "jobboldali" politikai közgondolkodás csődje.
Mondhatnék "szélsőjobboldalit" is, mert tulajdonképp róluk akarok írni ...Azért róluk, mert ezek az agyhalottak bitorolják a nemzettudatnak azt a felületét ahonnan a nemzetmegváltó eszmék szárnyrakelhetnének.
Lásd az írást!
 

Az Új Világrend. Egy őrült amerikai.
Az a sanda gyanúm, hogy tisztelt olvasóim, mint a közvélemény parányi közössége, nem érzékelik a maga valóságában azt ami bennünket körülvesz... Ijesztgetni akarnék? Áh dehogy, csak felvillantok néhány képet és véleményt fűzök hozzájuk. 2014. január végén Budapesten járt McCain republikánus szenátor és a lehallgatási botrány kapcsán...
Lásd az írást! 

Az oroszok megint a spájzban vannak.
Ajvékolnak a zsidók az AAATV-ben... Játsszák a meglepettet. Ugyan miért? Hát nem volt előre látható, hogy az újra felemelkedő Oroszország vissza akarja és vissza is fogja szerezni nagyhatalmi pozícióit...
Lásd az írást

Labancroham. A "szélsőjobb" igazi arca. Megtörtént hát!  A Jobbik ledobta álarcát. Vona - Zázrivecz kiterítette cinkelt kártyáit. A Jobbik együtt menetel immár a szalon-nyilasokkal, a pápista hungaristákkal egy judeo-európai "szebb jövő" irányába. Tulajdonképp nem vagyok meglepve... Lásd az írást!
 

Milyen alapon? Nyílt levél Hazaffyaknak.
Fiúk! Ha egyáltalán van paradigmátok legfőbb ideje, hogy változtassatok rajta. Kukucskáljatok már ki a tökfödőnek használt Szentkorona alól. Változott a világ, ti nem változtatok. Reformerek vagytok, úgyszólván őfel sége ellenzéke.
Lásd az írást!
 

 A Bírák Könyve III. A Tőke válasza - nincs kegye lem!  A Kúria döntött. Szétfoszlottak az illúziók. Talán jól is van ez így.  Hátha még többen érzik honnan fúj a szél. Nem annyira a "verdikt"  aljassága meglepő, mint leplezetlen brutalitása. Ennyire  magabiztosak, vagy ennyire fejvesztettek a halál kúfárai? Lássuk  csak. Lásd az írást!
 

A bírák könyve II.. Arculat. A bíróság egyénisége
Nincs méltóságteljesebb valami annál a képmásnál, amit a bíróság magáról, a bírák magukról alkotnak, láttatnak és igyekeznek elfogadtatni az alattva lókkal. Nem könnyü feladat az álkép mögötti valódit bemutatni. A valami képe ugyanis a valakik képeinek összege, amelynek térbeli és időbeli dimenziói vannak.
Lásd az írást!

A bírák Könyve I. Mérleghiba
Ötvenhét esztendeje álldogálok a bíróságok előtt mint jogtanácsos, ügyvéd, ügyész, alperes, felperes, sőt mint vádlott is. Sajnos e hosszú idő alatt nem sikerült megsze retnem ezt az intézményt, pedig bíró-gyerek vagyok magam is. Ennek fő oka talán az a tapasztalásom, hogy a mérleg nem Justitia, hanem a kétarcu Janus kezében van. 
Lásd az írást!

Koldusopera. Az ember tragédiája - budapesti szín
Lám a kapitalizmusban a piti bűnözők sanyarú sorsa is megihlette a humanista írókat. De most az ártatlanok vannak soron, akiknek mégis van egy "bűnük": szegények, elesettek.Nemcsak a hajlék talanokról van szó, hanem azokról is, akik számára a fűtetlen, világí tatlan lakás már nem szolgál hajlékul, menedékül...
Lásd az írást!

Putyin Razdvedkája
A "Razvedka" a honvédelem olyan módja, amelynek nincsenek korlátai és főleg nincsenek erkölcsi szabályai. Amerika évtizedek óta vívja háborúját, amely nem világháború, hanem a világ elleni háború.
Lásd az írást!   


Führerprinzip. A szociál - liberálisok tudatalattija
Amikor a szocialistáknál folyó
eretnekégetésről szóló cikkemet megírtam nem tudhattam, hogy Fletó újabb rőzsekötegeket hajít arra a máglyára, amin épp őt égetik...
Lásd az írást!

 
A Nyugat alkonya. Új "-izmus" születik?
Putyin megszólalt. Megmondta a frankót. Mi meg kezdhetjük a szokásos töketlenkedést: mondta - nem mondta (?), mit mondott (?), hogy mondta (?) miért mondta (?), stb. Nos Putyint a Pravda internetes kiadása idézi, a forditás pedig a Magyar Tudat Nemzeti Hírportálon olvasható.
Lásd az írást! 2013.10.22-i frissítés. Újabb szenzációs Putyin nyilatkozatra bukkantam!

Soli Deo Gloria. Eretnekégetés szocialistáéknál...
Félre ne értsenek Gyurcsányt illetően. Az ő méltó helye is ki van jelölve egy hosszú, egyenes (nem árnyas) fasorban. De, szemléljük őt olyan szemüvegen, amelyen a politi kusokat szoktuk, elvonatkoztatva az erkölcsösségtől, nyiltságtól, következetességtől amelyek nem politikusi tulajdonságok. Lásd az írást!

A magyarság mint politikai nemzet - Szórakoztató (?) kviz Ez a cikk úgy készült, hogy egy (képzeletbeli) vonalat húztam két koronázás: I. István és Dózsa "megko ronázása" közé.... Célom az, kimutatni, hogy keletkezett az a csődtömeg, amit megszokásból még ma is magyar ságnak, magyar nemzetnek titulálunk.Lásd az írást!

A bosszu népe - A múltba merült zsidókérdés
A zsidó állam palesztin arabok lakta területen alakult meg. A zsidóság régi - új hazáját mástól kapta! Nem "őfelsége kormányától" (Balfour nyilat kozat), hanem az emberiségtől. Hitbizo mányba, vagyis bizonyos megkötésekkel.
Lásd az írást!

Változások. Még újabb világrend.
A világ már csak ilyen: hol kerék, hol talp - hol hegymenet, hol völgymenet, hol egy világpólus - hol kettő... E zseniális felismerésekre egy világ-vicc kapcsán jutottam.
Lásd az írást!
 

Az idők jelei. Gondolkodjunk, amig vagyunk...
A nyugati világ ünnepelt "nagy gondolkodóinak" egyike Francis Fukuyama professzor megjósolta, mit megjósolta - tudományosan "bizonyította", hogy a globális - liberális demokráciában végetér a történelem.
Lásd az írást!

zrael elindította a III. Világháborút... Folyt. köv.!
Úgy képzeltük harmadik világháborút anno, hogy valahol egy őrült megnyomja egy interkontinentális rakéta indítógombját; a radarok és müholdak ezt észlelik és nyomban elindul innen is - onnan is a megtorlás, a túlgyilkolás (overkill) gépezete, amelynek következményeként Amerika negyvennyolcszorosan megsem misiti Oroszországot,
Lásd az írást!

A szegedi egérfogó. Roberta megtorpedózta a keresz tény kurzust. Ha valaki azt gondolná, arra készülök, hogy megírjam a huszonhétezredik kommentárt a darabról tévedne, mert engem a szegedi nézőközönség érdekel, mint reprezentativ magyarság minta.Szeged a katolikus vallás egyik fellegvára. Ezt jól tudta a három méregkeverő... Lásd az írást! 

A nagy einstand. Hiénák háborúja...
A Lázár - Csányi afférral jelezhető háborúskodás, nem lepett meg tulságosan. Erre tanúm egy cikk , amelyet még 2010.03.21-én írtam ... "Képzeljük csak el, mi lenne ha sikerülne Pintér úr irányításával egy olyan szuper - minisztériumot létrehozni, amely..."
Lásd az írást!   

Világnézet és vallás. Vallás, a gondokodás leigázása
Egy földrajzi térség fölötti uralmat megszerezni és megtartani úgy lehet ha a leigázott nép "másként gondolkodik" (mint addig).  A társadalom tudathordozó réteget, "krémjét", tehát nem muszáj kiírtani, elegendő faji összetételét megváltoztatni, ill. korrumpálni
Lásd az írást!

Nemzeti tudatosság? Nemzeti bigottságok!
Egyszer már én is el akartam temetni ezt a honlapot és egy kis sírkoszorut tettem az Index helyére. Aztán később meggondoltam magam, bejelentettem és meg is magyaráztam feltámadásom okait... Azóta váltakozó kedvvel rovom soraimat. Lásd az írást!

"Dohányszőkítés"? Jövedék fölözés maffia módra?
Emlékeznek még mivel kezdődött? Rendeletileg kiutálták - kiüldözték a bagósokat a középületekből, a falusi kocsmákból, a közhasználatu jármüvekből, a parkokból a villamos megál lókból és a budikból. A tiltott helyen dohányzó üldözött vaddá vált.
Lásd az írást!

Bolond lukból... Melyik év embere?
Ez a cikk arról szól, mi módon képes egy politikus lenullázni önmagát a közvélemény szemében. Gyurcsányt gazembernek mondják. Lehet hogy az, de manapság nála sokkal nagyobb gazemberek gyurmázzák az Alaptörvényt a Parlamentben...
Lásd az írást!2013.09.06-i frissítés. Szürkül az ágazat... A csempészet milliárdokkal rövidíti a jövedék bevételt. Erre számíthatott a kormány.

Allah Akbar! A politikai iszlám végnapjai?
A muszlimok kedvenc szlogenje a "T
akbír", vagyis az "Allah Akbar" kifejezés, amelynek jelentése „Isten a legnagyobb”. A muszlim egyetértés körül belül itt véget is ér. A folytatás ugyanis túl hosszú és túl bonyolult a jámbor szakállasok számára.
Lásd az írást!

Foci. Panem et circenses.
Már korábban szóbahoztam a debreceni stadion ügyét. Aztán úgy döntöttem, törlöm a témát nyilvántartásomból. Aztán most olvasom, hogy a brazilok... Pont a brazilok?! Egyből áramlani kezdtek a gondolatok...
Lásd az írást!

A világi államokról. Hadüzenet a nemzeti félretá jékoztatás ügynökségeinek
Írásaimban emlegettem ugyan a Jobbik szócsöveit: a Kuruc Infot, ill. a mai Alfahír elődjét Barikádot, de igazi szerepü ket, ill. jelentőségüket csak most kezdem felismerni...
Lásd az írást! Napi esemény követés!
 
A "hitvány" szó szinonimái - A zsidó Európa
Consummatum est (elvégeztetett). Gyarmatositották a gyarmatositókat. A fehér ember kultúráját felváltja egy sémi faj álkultúrája. Kettőezer esztendőbe tellett, de megérte - nekik.
Lásd az írást!

 

Választóviz. Árpádizmus - Istvánizmus
Múltunk zagyvasága egyre zavaróbb jelenünk megítélésénél és jövőképünk megalkotásánál. Az ember azt gondolná, hogy a mesék és a mondák ködébe vesző távoli múltunkkal nem vagyunk kellően tisztában, de nem erről van szó!
Lásd az írást!

Post festam. A JWC mérlege
Könnyen meglehet, hogy írásom nem mérlegre, hanem csupán egy színes krónikára sikeredik, vagy baljóslat lesz belőle. Sebaj. Akkor majd mások vonnak mérleget - később. Tudják, eleve rossz szemmel néztem ezt a rendezvényt... 
Lásd az írást!

Útjelző. A bolyongó nemzet nyomorúsága 
Az Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt Programja tervezetén tovább dolgozom. A tervezet  mától állandó rovathelyet kapott. Akinek a téma iránti érdeklődése feltámad, közvetlenül léphet a programra, a tartalom jegy zékre, ill. a frissítések jegyzékére. Másírányú honlapírói munkásságomat természetesen folytatom.
Lásd az írást!

A Budapesti Zsidó Világkogresszus elé. Levél Ronald Lauder úrnak. Meglepődve olvasom, hogy ön - sokadmagával - Budapest vendége. Nem tudom, ki hívta önöket ide. Vagy talán nem is hivták, csak úgy jött - hazajött? Lásd az írást!

Az inkvizitor meg az asszony.
Az "eretnek" ifj. Hegedüs Lóránt számára a szent zsinat elnöke, készíti elő az autodafét. A pácban levő lelkész helyére állt asszonyban azonban emberére talál a pohos főinkvizítor. Ugrás a blogra!

Laborc - hecc. Második felvonás
Ezúttal egy blog-bejegyzéssel örvendeztetem (untatom) olvasóimat. A Laborc témáról már írtam 2007.12.12-én. Ez a folytatás...
Ugrás a blogra!

  

Oroszország felemelkedése
Írásaimon többen, egyre többen, megbotrán koznak. Tulajdonképp megértem őket, pedig - isten látja lelkemet - nem az olvasók vallási, vagy politikai meggyőződése ellen harcolok, hanem csupán a gondolkodásbeli megrögzöttségek ellen.
Lásd az írást!
 

"Vallási" türelmetlenség. Egy "papologéta" portréja...
Tudtam én, meggyűlik a bajom, ha a Római Katolikus Egyház dolgaiba ütöm az orrom. De csak "apologétákra", azaz a keresztény hit védelmezőire számítottam. Rá kellett jönnöm, léteznek "papologéták" is.
Lásd az írást! 2013.04.17 - egy 999 oldalas könyv a jezsuiták "ismeretlen" történetéből...2013.04.19 - Balogh prof. újabb levele világosságot keltett. Baj van nála...

Paragrafus kerités
Egy vita akkor szokott igazán elmérgesedni, ha a vitatkozók, vagy legalábbis egy r észük, nem tudja, miről vitatkozik. Úgy látom ez a helyzet a hírhedt   "4. sz. Alaptörvény módosítás" kapcsán is.
Lásd az írást!

Az új emirátus. Gondolatok a választott nép világlátá... Nehezen tudok kievickélni abból a mókuskerékből, amibe magam másztam bele azzal, hogy elkezdtem gondolkodni a gondolkodásról. Lám Ciprus témáját is egész más szög ből láttam nemrég, mint ma. Mi változott? Gój módon gondokodtam... Lásd az írást!

Gondolatok a gondolkodásról. Egy gondolatkísérlet kudarca
Ha az ember érezni kezdi eszméi között az űrt, amely minden létnek gátja, "teremteni" kényszerül, mint az Úristen Az ember tragédiájában. Így éreztem én is többszáz írásom kupacának "magaslatán" tanyázva. Úgy gondoltam hát, hogy valami sum mázatot írok - önmagamhoz...  
Lásd az írást!

Aphrodité szigete. Bankrablás Cipruson.
Az ókori görögöknek volt fantáziájuk, mi több ihletük ahhoz, hogy csodálatos mondákat költsenek itt meg ott, ahol a hely szelleme megigézte őket ... Hála a kapitalizmusnak, az egykori álomsziget a nyomor, a kétségbeesés, a pusztulás földjévé válik.
Lásd az írást!  

Cigánygyűlölők ... antiszemiták ...  Ki osztott lapot Eleni Tsakopoulos Kounalakis amerikai és Bar  Ilan Mor izraeli nagykövetnek? Senki! Hát akkor? Tény leg haza kell őket küldeni, mert "persona non grata" lesz az a diplomata aki a fogadó ország belügyeibe avatkozik. Lásd az írást!

Habemus Papam! Lelkendező birkák a Téren...
Ha valaki elgondolkodik azon, hogy valakik csúfosan megbuktattak és vinnyogva eliszkolni kényszerítettek egy pápát és helyébe (az egyház történetében először) egy (délamerikai) jezsuitát ültettek, hajlamossá válik arra, hogy kieszeljen egy jó kis izgis konteót.
Lásd az írást!
 

Írástudók (jogászok) árulása? Megszólalok...
Nem akarózott szólnom, de egyre több célzást fedez tem fel a jogászok árulásáról körlevelekben és más helyeken. Úgy gondoltam, nem az én ingem. Aztán mégis... Rég volt már, hogy a témával foglalkoztam. "A sváci frank- alapu krízis" c.
[2011.11.03] Akkor már látható volt, hogy....
Lásd az írást! 

Orbán moszkvai sikerei. A tükör tükre - a kommentár kommentárja Azt hihetné az ember, hogy egy kor mányfő világraszóló külföldi látogatásával kapcso latban a külföldi sajtóvisszhangokat is visszhan gozza a magyar média, amely tisztességéről híres - egyébként. Ez jelen esetben gyakorlatilag elmaradt. Ezért teszem ide Szemusin Dmitrij "európai megfi gyelő" cikkét néhány megjegyzéssel fűszerezve. Lásd az írást

Helyzetjelentés. Nem állok válaszút előtt!
Honlapírói tevékenységem állandósult velejárója, hogy olvasóim véleményt nyilvánítanak írása imról és rólam. Ezt többnyire megtiszteltetésként élem át, néha nem... Régóta motoszkál a fejem ben, mi lenne ha én is megírnám a véleményemet ismert és ismeretlen olvasóimról?
Lásd az írást

A bolygó felcsúti. Orbán megint Moszkvában. Eredmény? Hazaengedték!
N
yilván lehetne véleményem a legutóbbi moszkvai látoga tásról is, de arra vártam, hogy valamit mondanak róla akik ott voltak. De nem. Putyin úgy hallgat mint a Szfinksz, Orbán pedig mint Kuka a törpe. A két hallgatás viszont nem egyforma. Moszkvában tán nem is tudják, hogy valaki náluk járt, itthon viszont egyre fülrepesztőbb - a csönd... Lásd az írást

Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt - Tervezet Új dalba kezdek, ám mind járt van egy jó hírem. Ez az írás sokkal rövidebb lesz, mint a megszokot tak.... A tulajdonképpeni tervezet nem ebben a cikkben van, hanem egy külön Munkala pon  amely, elnevezésének megfeleleően egy naponta formálódó nyersanyag. Lásd az írást!

Deutschland über alles? A 'konnacionalizmus' perspek tívái Nem tudom nézegették e már a TIME magazin "Az év emberei listáját?" Ha nem, és ráérnek egy csöppet, tegyék meg. Tudni kell, hogy a listán szerepel Hitler (1938), Szálin (1939, 1942) és Putyin is (2007) Maga a "cím nem kitüntetés vagy elismerés: olyanok kapják, akik érdemben befolyásolják a világot. ..." Lásd az írást!

Grafománia. A Széchenyi szindróma
Hm. vallási és politikai téboly? Dehát ezzel a "kórismével" hányunkat lehetne dilibe dugni? Ezt a kórságot azonban nem ismerte az akkori orvostudomány. Mint kényszerzub bonyt egyenesen Széchenyire varrták... Fantasztikus! Szen tigaz, a gróf dühöngött is, de nem ezért dugták Döblingbe, hanem  mert írt... Lásd az írást!

Fiscal cliff. A maják világvége jóslata.
Érdekes, időszerü ez a téma? Talán az. A Google kereső minden esetre ezt mutatja. Hatszázötven egymillió (!) találat 0,22 másod perc alatt!Ennyi mennykő csapjon a cionkapitalista Amerikába, alias Usraelbe! De belecsap e? Lássuk csak...
Lásd az írást!

Ünnep az irtáson. Magyarok karácsonyfája.
Én egy irtáson ünnepeltem a Karácsonyt, Cegléden a Kékkő utcában, valódi magyarok között. Az "irtás" szónak a magyar ban többes jelentése van [áthallásokkal...]. Én [egyelőre] a szó mezőgazdasági jelentésével foglalkozom. Az irtvány a Kékkő utcára nyiló beépítetlen közterület ... Rájöttek ők hiába tisztelik a nyolcadik parancsolatot, ha a cigányok nem....
Lásd az írást!

Alföldi. Rózsaszin riasztás! Támad az antiszemitizmus és az antibuzizmus! Ennek a cikknek a stílusa elüt stílusfel fogá somtól. Mentségemre szolgáljon, hogy tárgya is elüt attól... Passz! Már a papir Népszabi is megírta [12.12.22 - Zappe], hogy "Alföldi nyiltan homoszexuális ... világfi." (Sic!) De (sic) a cikk még sincs jól megírva, mert nem derül ki belőle, hogy igazi (kedvenc) nemi szervét elől hordja e ... vagy hátul? Lásd az írást!

Jahve végórái. Újfent Sziria. Dühöngve írsogáltam nemrég Sziriáról, 'Jahve negyedórája'  cím alatt. Most megint megfekszi a gyomromat. Miért is? Kénytelen vagyok leírni. Usrael  minden áron meg akarja semmisíteni Asszad rendszerét. De mi lesz az ár? Az oroszoknál a török - szir határra települő Patriot rakéták verték ki a biztosítékot, de nagyon. Lásd az írást!

A nemzetiszocializmus "kísértete".
Mi van? Tán' menetelnek a "nácik"? Csattognak a Martens bakancsok? Harsog a Horst Wessel lied? Áh dehogy, csak egy kis statisztika...
"Az orosz Munkaügyi Minisztérium közlése szerint Oroszország ban 1.586,900 ezer gyerek született Lásd az írást!

Cionista offenziva Magyarország ellen. Izrael a nagy békekötő... Sejtettem én, hogy a Magyar Parlament egyre inkább hasonli tani fog az Izraeli Knesszethez, de hogy a honatyák és hona nyák nagykoaliciója egy hülye képviselő hülye indítvá nya miatt sárga csillaggal ékesíti hitvány önmagát, meglep kissé. Azt jelenti mindenesetre, hogy a törvényhozó hatalom a Cionizmus oldalán kötelezte el magát. Lásd az írást!


Mérlegvalódiság. Debreceni Justitia. A Buda-Cash ügy öt vádlottját, Tölgyesi Pétert és társait fejenként 7 év 6 hónap börtönel sújtották, hozzávetőlege sen 110 milliárd forint elkövetési érték alapján. Dr. Szalontai Krisztina debreceni járásbíró Kis Sándort, a súlyosan cukorbeteg ebesi brókert kétmilliárd Ft. alá csökkent kár miatt 12 évi börtönbüntetésre ítélte Lásd az írást!
 

Bírópuccs - polgárhá ború Lengyelország ban? Malgorzata Gersdorf a lengyel Legfelsöbb Bíróság elnöke bejelentette, hogy kényszernyugdíja zása ellenére folytatja a munkájátt, mivel eltávolítását alkotmányellenesnek tartja. Lásd az írást!
 

Síró bírók. Filantrópok a Markó utcában?
Én már azt hittem, hogy a Markó utcai Kahal irányából semmi meglepetés sem érhet. Arra meg pláne nem gondoltam, hogy a leggo noszabb kaszt tagjainak humorérzékük is lehet.

Kollégák. Az Idol.
E rovat témáját helyesebb lett volna "a paragrafus és környéke" szavakkal jelölni, hisz a bírák nem légüres térben, hanem más hivatásrendek [rendőrök, ügyészek, ügyvédek végrehajtók, közjegyzők, stb.] közegében mozognak

A leggonoszabb kaszt.
E jelzõt  "A svájci frank (alapu) krízis" c. írásom  [2011.11.03] alcímé ben és szövegében használtam elõször, vagyis olyan idõ ben, amikor jogosultsága még egyáltalán nem volt nyilvánvaló.

Beköszöntő
Többször töprengtem azon, van e egy helynek szelleme és ha van, jelenlétét megé rezheti e a halandó? Nos a rossz hangzatú Markó utca legpuccosabb palotájába lépve az embernek nyomasztó érzése támad, de abban reménykedik, ezt nem a szellem okozza, mert az itt nem "olyan".