Változások

Fogalom elemzés


A szabad bejárásu comment boxot ma levettem Honlapomról. Ezt az elhatározásomat nem lennék köteles indokolni, mégis megteszem.

A box rendeltetése az lett volna, hogy az olvasók írásaimhoz "hozzá-szóljanak." Ezzel a lehetőséggel azonban vajmi kevesen éltek. Az olvasók ehelyett egyfelől "hozzám-szóltak" és goromba jelzőkkel illettek, másfelől "egymáshoz-szóltak" ugyancsak goromba jelzőket használva.

A Honlap így kettészakadt: felül jól-rosszul megírt írásokra, alul egy perlekedő/gorombáskodó zsibvásárra. Így semmiképp sem felelt meg annak a rendeltetésnek, amit a hozzászólás fogalom kifejez.

Ezt a kettőséget nem kívánom fenntartani.

Szándlkomban áll egy másik - moderálható - comment boxot feltenni világosan megfogalmazott "netikettel".

Remélem jóindulatú, vagy legalább jólnevelt olvasóim újra látogatnak majd, de attól sem esek depresszióba, ha ez a reményem meghiusul.   

2020. 08.17

Sz. Gy.