A földrétegek mozgása is felszínre hozza a robbanó testeket. Egyre följebb és följebb kerülnek. Ezért van például az, hogy a több évtizede szántott területeken még mindig találnak ilyeneket
--------------------
Az ősállatok elpusztultak, belepte őket az iszap, megkövesedtek, aztán a földrétegek mozgása során újra a felszínre kerültek és megtalálták őket

 

 

 

Abszurd história...
 

A felszínre bukkantam.

 

Hát mégis mozog a föld és a nemzettudat? Úgy tűnik igen. Megint feltünt Eszterke és megszólalt Erdélyi József.

 Megöltek egy kis libapásztort. Égre kiált a régi vád,
úgy ölték meg Solymosi Esztert, mint egy tokos, pihés libát,
mint egy síró galambfiókot,
szűz juhocskát Húsvét elõtt...

Ezúttal a Kuruc Info vette elő az ügyet Blutman László könyvét méltatva. A szerző nem egy buta gój, hanem a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar professzora, aki tán' még engolul is tud, ha az Egyetem Honlapjának egyáltalán hinni lehet.

A professor úr ezúttal egy nagyon veszélyes fába vágta a fejszéjét. Könyvet írt, de nem Eszterke sorsának, hanem perének rejtelmeiről. A könyvet még nem olvastam, így nem méltathatom.  Szerény személyem úgy kapcsolódik a témához, hogy a cikkíró megemlíti "Örök pörök" c. írásomat, "ütősnek" minősítve azt.

A cikk személyemre utaló kitételeit vágtam össze a baloldali képen.

Hozzászólásaim a következők.

 

 


A Kuruc Infón váratlanul szembe találkoztam szakmai és politikai önmagammal. [L. a baloldali képkivágást.]

Meglepetésemben egy versikét fabrikáltam, elsőt az életemben. 

Ime. 

Nyolcvannyolc éves lettem én
Meglepetés egy közlemény
csecse
becse.

Ajándék, amellyel megleptek
egy internetes oldalon
nagyon
nagyon

Huszonhét évem elszelelt
ám egy jó szóra sose telt
Az ám,
Hazám!

Lehettem volna főügyész
nem bukott
olajügyész

De nem lettem mert Budapesten
eltanácsolt a Legfőbb Ügyészség
fura ura.

Intelme orvul, sunyin ért,
az olaj-jelentésemért...
 

A huszonhét év kényszernyugdíjazásom ótal szelelt el.

Nemrég jósoltam önmagamnak, hogy amíg Orbán a minisz terelnök és Pintér a belügyminiszter, a nevem tabu.

Az olajhistória pedig nem 1992 év decemberében a Györgyi Kálmánnak írott olaj-jelentéssel, ill. 1993 elején a 66 tartály kocsiból álló olajvonat elfogásá val;  hanem négy évvel később 1996-ban a Karancsi, Kármán, Papa trió hősi kalandjaival kezdődik. Punktum!

A Kuruc Info most beleköpött a levesbe, ami enyhe káröröm mel tölt el. Gondolom, más se érezne másképp.

Kapálóztam én évekig, hiába.

Parlamenti vizsgálatot kezdeményeztem Györgyi ellen. Leszavazták.

Vallomást tettem a Pallag féle Olajbizottság előtt, de mert azt állítottam, hogy Györgyi és helyettese hivatali

bűnpártolást követtek el, elítéltek rágalmazásért és bő három milliót kellett fizetnem Györgyi és Fábián János "becsületének" helyreállítása végett, plusz a pénzbüntetés, plusz a bűnügyi költség.

Kinyitottam az ügyészi odüsszeámról szóló olajdossziét is, mindhiába.

Ha most valaki azt kérdi: mi a francot akarok még mindig, megmondom. Még nem mondtam el mindent, amit elmondásra érdemesnek vélek. Oly korban taposom 88-ik évemet, amikor az olajügyek 85 évre azaz 2060-ig szóló titkosításából még 40 év van hátra. Addig nem várhatok.

Nota bene, ez a titosítás az egyik legrejtélyesebb valami a magyar "jogrendszerben". Egyszerüen képtelen vagyok az Internetem utánajárni: ki, mikor, mire vonatkozólag, milyen alapon rendelte el a nagy nemzeti kussolást?

Az egyik téma a Györgyi maffia által "meggyilkolt" ügyésznő †Dr. Mátyás Ilona históriája, akinek halála részben az én lelkemen is szárad annakfolytán, hogy nyilvánosságra hoztam, mit csinálnak vele az ügyészségen. Ennek kapcsán Györgyiné, akit a Kuruc Info "a zsíroshaju Kardos Évának" titulált, engem is feljelentett és sokáig járkáltam a pesti bíróságokra, amíg - felmentettek.

Érdekes, hogy a Császti-féle végrehajtói maffia és a díszes Györgyi család: Kálmán, Éva és Dánielke összefonódásáról szóló írás súlyos bűncselekményekkel vádolja a "kiccsaládot", mégsem jutott egyiküknek sem eszébe, hogy sajtóhelyreigazítást kérjen, feljelentést tegyen, vagy személyiségi jogi, ill. kártérítési pert indítson az Info ellen. Hogy van ez? Van rá tippem, de majd máskor.

Feltett szándékom, hogy kissé tovább gombolyítom a fonalat, mert úgy látom a 'zemberek még nem tértek napirendre a múlt sötét disznóságai fölött. Ennek egyik magyarázata, hogy még mindíg a két "titokgazda" igazgatja az országot.

2020.05.01

Sz. Gy.
 

Folytatom! 

 

Widget is loading comments...