Antiszemitizmus

A jogász szemével

Ronald S. Lauder Úr levele megfeküdte a Miniszterelnök gyomrát. Mint tudjuk, arról van szó, hogy a Figyelő címlapján egy"karikatura" jelent meg, amely a Mazsihisz-elnökét Heisler Andrást előnytelen kép és szövegkörnyezetben ábrázolja. Lauder úr, a Zsidó Világszövetség elnöke, úgy véli, hogy a kép antiszemita jellegü.

Lauder Úrnak szerintem igaza van és az sem kifogásolható, hogy ebben a hektikus politikai helyzetben Orbán Viktorhoz fordult.

Mielőtt bárki is filoszemita pálfordulással gyanúsítana, sietek megnyugtatni... Megemlítem azonban, hogy több alkalommal "zsidó oldalra" álltam már, ha valami olyan történt ami belső meggyőződésemmel, jóizlésemmel, vagy jogi ismereteimmel ellentétes volt. [Ilyenként említem a Holokauszt tagadást, Horn Gyula zsidó származásának "leleplezését" keresztlevele közzétételével, Faludy György becsmérlését és Grespik László kifogásait az ügyében ítélkező bíró zsidó származása miatt, stb.]

A személyiségi jogok közé tartoznak a képmáshoz kapcsolódó bizonyos jogok, amelyek magán személyek esetében szigoruak, közszereplők esetében megengedőbbek és hézagosak. El lehetne azon merengeni, hogy a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökének fényképe nyilvános közszereplés alkalmával készült e? Továbbá, hogy témánk szempontjából Heisler Úr egyáltalán közszereplő e? De válasszuk a könnyebik utat és minősítsük közszereplőnek. Személyiségi jogai mindenestre vannak és hogy ezek milyen védelemben részesülnek megtudható a 2013. évi V. törvény  2:42. - 2:48. §§-aiból. A homályos, helyenként túlrészletezett, máshol hézagos "normaszöveg" elemzését rábíznám azokra az olvasókra, akik kedvet éreznek ehhez.

A törvény szerint a személyiség jogainak megsértését valósítja meg a hátrányos megkülönböztetés, a becsület és a jóhírnév bármilyen módon történő megsértése. Ez a védelem nem különbözteti meg a magánszemélyt és a közszereplőt. Ennélfogva ha a gyilkos Rézműves Lajos ragaszkodhat a névtelenséghez és nemes arcvonásainak kitakarásához, ugyanehhez ragaszkodhat(na) egy hitközségi elnök is.

A jogi passzusok nem tartalmaznak útmutatást a jogsérelem okozásának módjára [az u.n. "elkövetési magatartásra"] nézve sem. Ennek hiányában, az Elnök feje körül lebegtetett húszezresek jelentés tartalma alapján, azt próbáltam megállapítani, hogy ez a módszer hova sorolható. Találtam is valamit, ami passzol is meg nem is.

A persziflázsról van szó, amely "valakinek, valaminek kigúnyolása, nevetségessé tétele finom, szellemes módon, főleg azzal, hogy meg nem levő sajátságo(ka)t tulajdonít neki." A magyarító szótárban ez a "kifiguráz, kigúnyol, kinevettet, kigúnyol, kicsúfol" kifejezéseknek felel meg.

Az ügy jelen állásában nem tudható, fogja e a festék Heisler Urat és ha igen, milyen mértékben? Ennek eldöntéséig őt is megilleti az ártatlanság vélelme és ehhez a vélelemhez kapcsolódik a személyiségi jogokhoz, köztük az arcmás sértetlenségéhez való ragaszkodás lehetősége is.

Zsidók ellen büntető eljárást folytatni nem mindenütt antiszemitizmus. Pl. Izraelben sem az. A zsidók keményen bevarrták pl. Ehud Olmert volt miniszterelnököt és épp most mogyorózzák mindannyiunk kedvencét Bibi Netanjahut is. Egyáltalán nem kizárt, hogy őt is bevarrják, bármekkora nagy is a pofája. Gyakran keresek az Interneten karikatúrákat. Bibiről a politikusról rengeteg karikatúra található, de Bibiről az esetleges bűnözőről egy sem. Ez nyilván nem véletlen.

Témánkhoz visszatérve megnyugvással állapíthatjuk meg, hogy az antiszemita érzület, ill. annak kinyilvánítása egyelőre nem bűn cselekmény. A Büntető Törvénykönyv [332. §] szerint csupán a gyülöletre uszítás büntethető [gyülölettörvény]. Az uszitás mint értelemszerüen szóbeli [verbális] elkövetési magatartás, a bírói gyakorlat szerint, csak akkor állapítható meg, ha erőszakos cselekedetre való felhívásról van szó. Ennek a magatartásnak a szándékosságon túlmenően célzatosnak is kell lennie.

Ebből következik, hogy az antiszemita nem feltétlenül célzatosan cselekvő [ágáló] személy. Erre figyelemmel közömbös, hogy a kifogásolt kép alkotója antiszemita érzelmű volt e egyáltalán. A témát tehát nem a szerző [az elkövető] hanem a kép [a "mű"] szempontjából kell és lehet vizsgálni. Antiszemita érzület keltésére, ill. ilyen érzület fokozására kétségtelenül alkalmas egy olyan fotómontázs amelyen egy jellegzetesen sémita arc [pónem/profil] körül bankjegyek szállonganak.

Heisler Úrnak zsidós kinézete nem róható fel. Ami pedig személyiségét illeti általam ismert megnyilatkozásai mértéktartó úriemberre vallanak.

Orbán Viktor kifejezetten udvariatlan modorban utasítja vissza Lauder Úr próbálkozását, ami akkor sem elfogadható, ha "beavatkozása" illetéktelen volt.

Van azonban még egy dolog, ami nem tetszik nekem.

Emlékezzünk vissza arra, hogy amikor Schweitzer főrabbi urat valaki lezsidózta az utcán Áder Jani tüstént a lakására rohant kondoleálni. [Az ismeretlen tettes magatartásában akkor azt kárhoztattam, hogy egy idős beteg embert sértegetett, nem egy másik zsidót, pl. az In Kal Security valamelyik méretes alkalmazottját...]

A "nulla toleranciás" Orbán Viktor tehát nem adhatott volna ilyen nyegle választ. Igaz róla nem állítom, hogy olyan disztingvált úriember lenne mint Heisler Úr.

Tudjuk azonban, hogy [a mellesleg szintén zsidó] Orbán Viktornak nem minden zsidó egyformán kedves. Pl. Köves Slomókát feltünően jobban kedveli mint Heisler urat. Ha még ehhez hozzátesszük, hogy a hazai zsidó berkekben heves presztizs, ill. érdekharcok dúlnak, máris összeáll az ember fejében egy összeesküvés elmélet vázlata.

A történtek ellen első sorban az ízlésem tiltakozik. A csiszlik viselkedést nem kedvelem.

2018.12.08

Sz. Gy.