"Minden ország támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, melly ha megvész:
Róma ledűl, s rabigába görbed."

Visszatérés

Talán paradoxonként hat kimondani, hogy a magyarság jövőbe vezető útja az Etelközből a Kárpát medencéig megtett út egyenes folytatása Európa és a világ felé, a közbeeső judeokeresztény út további szakaszának kiiktatásával, a Géza - István féle történelmi úttévesztés tanul ságainak levonása mellett.

Sokszor sokfélét írtam már arról az államcsínyről, amit Géza készített elő Quedlinburgban és I. István hajtott végre