Frissítés!

 

Judeo Iszlamizmus...


Igazán eleget fecsegtünk már a Judeo-Krisztianizmusról, de nem nevezzük nevén azt a szörnyet, amely "Iszlám Állam" néven gyilkol, pedig kézenfekvő, hogy ezúttal egy régi/új zsidó találmányról a "Judeo-Iszlamizmusról" van szó.

Arról, hogy a fehér és színes gójok mételyezése a Tóráétól és egymástól is némileg eltérő, ugyanakkor egymásra hasonlító módszereket igényel. Így alkották meg, gój fogysztásra a két  "fiók-vallást", a Kereszténységet és az Iszlámot. Ennek jegyében született, a Tóra méhéből, a "keresztény" Biblia és a Korán, csaknem olyan "csodás" körülmények között, mint a Tóra.

A Tóra azért elsőbb, ill.  felsőbb rendű a másik kettőnél, mert azt úgymond maga isten, azaz Jahve alkotta. Kérdés mikor - miként alkotta és hogyan tette a választott nép közkincsévé? Sajátkezüleg csak két kőtáblát vésett. És a többi törvény, az a rengeteg szósz, azzal mi van? Mózes mint élő beszédet megjegyez te Jahve szavait? Aztán tovább adta - dadogva ? Próbálja csak ki valaki meddig tart eldadogni a Tórát, más néven Ószövetséget, benne I. Mózes öt könyvével (Teremtés, Kivonulás, Papok, Második Tör vény), II. Próféták Könyve, III. Zsoltá rok Köny ve. És ki irta le a mózesi diktandót?


Kézenfekvő, hogy az írásnak még a a pusztai kóricálás előtt rendelkezésre álló rövid időm belül el kellett készülnie, egységes szerkezetben és kűlalakban, a Mózes féle kanecellárián. Ilyenről eddig nem tudunk. Várnunk kell. míg a zsidó régészek fel nem tárják a grandiózus romokat...

Valami azonban alaposan bebaszott minden ilyen spekulációnak. Egyik az igazi. vagyis nem zsidó, régészet, amely a zsidónál régibb és fejlettebb kultúrák írásbe li (!) emlékei (pl. ékírásos cseréptáblák) között "bibliai történetek" tucatjaira bukkant.

 A másik véletlen: egy analfabéta kecskepásztor a qumráni barlangokban köcsö gökre, a köcsögökben pedig olyan kézíratos tekercsekre (holt tengeri tekercsek) bukkant, amelyek jóval korábban (!) keletkeztek, mint a mózesi Tóra tekercsei. Nem akarom tovább csűrni csavarni a szót csupán arra akarok rámutatni, hogy kiderült: a Tóra valóban az a zsidó svindli, aminek Hitler mondta, pedig még               nem is tudhatott a qumráni köcsögök titkáról... [A szélhámos köcsög zsidókat viszont jól ismerte...] 

Jól mondja, aki tud latinul: "habent sua fata libelli".

Hát' a (gój) Bibliának meg a Koránnak mi a sorsa? Hát' ha lehet még cifrább mint a Tóráé... A Biblia folytatását, az "Újszövetséget" nagy részt az Úr által főbekólintott zsidó hóhér Pál apostol agyalta ki, vagy szopta az újjából. Olyan is lett. Tele olyan marhaságokkal, mint például a "csodák", amelyek ellentmondanak nem csupán a józan észnek, de a természet változtathatatlan (!) rendjének is. Hülye lett volna Pál? Áh' dehogy. Ő tudta, hogy a gójok a hülyék, akik előbb - utóbb bevesznek minden maszlagot. Tudta azt is, hogy egy olyan gój barom, aki hiszi és vallja, hogy Jézus a vízen járt, minden mást elhisz és "hitén" keresztűl mindenre rávehető, "rápalizható". [Nem tudom, aki a "palira vevés" fogalmát feltalálta nem Szent Pálra gondolt e?]

Szent Pál "varázsa" végig kísérte az ókort, a középkort és az újkort is. Legfényesebben a World Trade Center tornyainak felrobbantásá nál vizsgázott. Az emberek milliói látták, hogy sokmillió tonnás acél és betonkolosszusok válnak porrá (!) másodpercek (!) alatt. Erről azt kellett - zsidó parancsra - elhinniük és vallaniuk (!), hogy ezt a hatást az 1- es és 2-es tornyokba csapódott repülőgépek, ill. néhány ezer liter égő kerozin idézte elő; a 7-es számú, a legmasszívabb (!) toronynál is, amelynek közelében se' járt repülőgép. Hülye gój testvérem, tudod egyáltalán mekkorát röhög rajtad és mennyire megvet a zsidó, mikor "hitet teszel" a "hivatalos" változat mellett? Nem tudod. Nem is érdekel. Ebben az a szomorú, hogy nem is vagy szomorú... Az a szégyen, hogy nem is szégyenkezel...

No' de Szent Pálról már annyit írtam, hogy magam is unom...

Ám az Iszlám bevándorlás napjaink valósága és nem ártana értenünk, mi fán is terem az Iszlám, ill. az iszlamisták? Miért fejeznek le tömegével nőket és gyermekeket is?

A zsidók "legendás" kegyetlenségéről már van némi fogalmunk, de miért tekintik a muszlimok a zsidókat etalonnak.

Mohamed nem agyalt, mint Szent Pál. Az iszlám vallást szó szerint megálmodta. AMekkától északra fekvõ Híra-hegy egyik barlangjában elmélkedett, amikor elnyomta a buzgóság. Álmában megjelent Gábriel arkangyal és egy selyemkemdőre írt szöveget olvastatott fel vele az alvó analfabétával... Jó, mi? Mohamed aztán felébredvén beszámolt környezetének álmáról és kvázi tollba mondta egy új vallás új bibliája szövegének első sorait.

A Korán sok "álomlecke" eredményeképp öltött testet és mit tesz isten"sok mindent átvett az Ószövetségből, de leginkább Mózes öt könyvére szorítkozik. A Biblia és a Korán egyaránt Ábrahám-vallás, mindketto Ábrahámra hivatkozik, sőt ez a szempont a Korán ban erosebb hangsúllyal szerepel, mivel az iszlámot Ábrahám vallásának is nevezik. A Korán példaképe azért Ábrahám, mivel ő tért meg a legelébb monoteizmusra. A zsidó nép számára is Ábrahám az ősapa. Mohamed saját vallását, Ábrahám vallása megú jításának mondta."

Adva van tehát az Alfa. És hogy néz ki az Omega?

"A végítéletkor minden élőlény meghal, és az egész világ elpusztul, de valamennyien feltámadnak, testük és lelkük egyesül, majd megjelennek az ítélet helyén, Jeruzsálemben (!)."  Ezt a világvég-pikniket a zsidók Armageddonnak hívják és a muszlimokkal teljes egyetértésben munkálkodnak azon hogy mielőbb bekövetkezzen és sor kerülhessen a nagy piknikre Jeruzsálemben...

Megkezdte hát világhódító útját az Iszlám, "egy az Isten Allah és Mohamed az ő prófétája" jelszóval, amelynél egyszerűbbet ki se lehetett volna találni. Igenám, de egy olyan mozgalom, amely egységes elveket követ, nem felel meg a zsidó szabványnak, mert nem lehet kézben tartani. [Az előbbi mondatban a "muszlim" szó alatt csak a szunnitákat értettem. Ők a zsidó hódítás rohamcsapata.]
A kereszténységet a zsidók a "Szentháromság" maszlaggal eretnekekre és hívőkre osztották és évszázadokon keresztül szórakoztak azon, ahogy ezek, "egy 'I' betű miatt" egymást kínozták, égették. Persze úgy, hogy a gyufát többnyire az eretnekek húzták.

Az Iszlámot másként osztották meg két egymást gyilkoló szektára a siítákra és a szunnitákra. Ennek hosszú a meséje, amiről részletsebben írtam már [és amit írtam annyira tetszett (nekem), hogy 9 folytatást írtam hozzá...]. A lényeg, az Eris almája, a vallási és politikai hatalom utódlása. Idézet következik a cikkből.

"A szunniták szerint, mivel Mohamed nem jelölt ki utódot és nem szabályozta az utódlást, az utódválasztás joga a muszlim közös ségé, akik nyalván a legjámborabb, legistenfélőbb muszlimot állítják a közösség élére, Isten akaratát valósitva meg ezáltal. Ezt vallják a szunnitáknak tekinthető harmadik szekta tagjai a háridzsiták is.
A siíták ezzel szemben feltérképezték Mohamed népes családját és úgy döntöttek, hogy egyedül Ali (Mohamed unokatestvére és veje) és felesége,
Fátima leszármazási vonalát (vérvonalát) ismerik el jogosnak. A választott utódokkal a kalifákkal szemben Ali leszár mazottai Mohamed "igazi" utódai.  A vér szerint igazi utód (az imám) spirituális szellemi örökös, az az istentől átöröklött tudás hor dozója és mint ilyen csalhatatlan."

Miután ez "tisztázódott", az is kiderült, hogy a hitetlennél van egy veszélyesebb ellenség, az "eretnek igazhívő". Allah hívei egymást kezdték mészárolni. A hitetlennek sokkal jobb dolga volt, mert ha áttért valamelyik (...) igaz hitre meghagyták az életét, de az eretneknek nem volt bocsánat.

Mára világos, mit hoz a konyhára ez a kis "hitvita", mármint a zsidó és a szaúdi tőke konyhájára. A szunnita Szaúd Arábia lett Izrael és ZsidóAmerika leghűségesebb szolgája és legaljasabb bűntársa a világ meghódítására, a fehér faj kiírtására indított harmadik világháborúban. Szaúd Arábia "méhében" fogant és növekedett az Iszlám Állam. Szaúd Arábia olajos - véres kezét dörzsölve nézi az ember-gyilkolást, köztük a szunniták legyilkolását. Hárommilliós luxus tábort épített a mekkai szunnita zarándokok számára és röhögve nézi amint a migránsok nekirohannak Európának, hogy leigázzák azokat akiknél menedékért folyamodnak.

Az hogy Izrael, ZsidóAmerika és az általuk [Szaúd Arábiában] létrehozott, pénzelt és irányított Iszlám Állam egy kapura játszanak, a fent írtak alapján is, teljességgel érthető, nyilvánvaló.

Ami ezek után az ember fantáziáját még mozgatja azok az extrém módszerek amelyekkel az Iszlám Állam"katonái" Allah, de főleg a zsidók ellenségeinek minősített ártatlanok (köztük nők és gyermekek) tömeges lemészárlása során alkalmaznak. E módszerekre nem használhatom a "bestiális" szót, mert ez a szó állatit - állatiast jelent és a világon nincs olyan állat, amely így végez áldozataival.

Azaz mégis van: a zsidó, aki a saját fajtáján kívül mindenki mást állatnak tekint. A dolgot éplélektani alapon ez se magyarázza, hisz az állatkínzás erkölcsi megítésése semmiben sem különbözik az emberkínzástól. A zsidó "otthon" úgy tesz, mintha "mérsékelné" magát, amikor zsúfolt lakótelepeket fehér fosforral perzsel és kazettás bombákkal rombol. Erre az "ál-mérsékletességre" azonban senki semmi sem kötelezi, ha iszlamista zsoldosai lenyiszálják egy tizenéves kisfiú fejét és mindezt videóra veszik. Ezek a videók szerintem "ke mény" árúcikkek és aligha tévedek, ha úgy vélem, a zsidók a legkiválóbb kuncsaftok.

Az Iszlám hódító háborúinak történetét többé kevésbé ismerjük, ideértve a "harceljárásokat" is. Isten látja a lelkemet, de a most tár gyalt módszerekhez hasonlókra az iszlám krónikákra nem leltem. Viszont az a szerencsés ötletem támadt, hogy beütöm a Google-ba a "zsidó kegyetlenség" keresőszavakat. Nos, nem maradt üres a kezem... A téma bő irodalmából ide illesz tek
egyet és ízelitőnek idézek belőle néhány mondatot egy idős pap Saint-Etienne-du-Rouvray városában történt meggyilkolása kapcsán.

"Az antiokiai zsidók kiűzésénél a hatodik században miután közülük néhányan Szűz Mária nyilvá nosan kiállított képére vizeltek, és majdnem rögtön azután, hogy megbocsájtottak nekik és vissza fogadták (!) őket, megölték és megcsonkították II Anasztáz pátriarkát, aki nyilvánvalóan különös gyűlöletük tárgya volt. Gyalázatos módon 'a lehető legbrutálisabban' bántak vele. Testét más vezető férfiak testével együtt húzták a városon keresztül, amíg darabok le nem váltak a testről (ismerősen hangzik?). Mielőtt elégették kibelezték Anasztázt, kényszerítették rá, hogy egye meg a saját beleit és nemiszerveit az arcába dobták."

Az iszlamisták éppen még nem tartanak itt, de számítani lehet rá, hogy háborújuk rövidesen echte ószövetségi jelleget ölt és a legkö zelebbi öreg pap már nem ússza meg olyan "olcsón", mint Saint-Etienne-du-Rouvray plébánosa Jacques Hamel atya. Ámbár... "A táma dók a gyilkosságot megörökítették: egyik túszukat kényszerítették, hogy a neki adott telefonnal vegye fel az idős pap kivégzését."

Summa summárum, legfőbb ideje lenne az "aktuális politikai kérdéseket" jelentőségüknek megfelelően kezelni és figyelmünket a dolgok lényegére fókuszálni.

A lényeg pedig az, hogy az Európa Erőd elleni harmadik [világháborús] zsidó invázió elkez dődött. A harcot azonban már nem a La Man che csatornán átkelő inváziós hadseregekkel kell megvívni. Az ellenség nem onnan és nem "úgy" közelít. Az ellenség a nyitott kapun özönlik be. A kaput a zsidó szajha nyitotta ki. Az ellenséget így már területvédelmi mód szerekkel kell pusztítani és velük együtt az árulás erőit is eliminálni kell.

Most nem akarok bele bonyolódni abba a konteóba, hogyan és miért hozta létre a Vatikán az Iszlám vallást, mert kommentárrá dúzzadna az írás. Emlékeztetőnek azért talán nem árt ide illeszteni egy képet annak illusztrálására, honnan is fúj a szél... 

2016.07.30

Sz. Gy.