A "másként gondolkodás" a zsidó agykontroll módsze re. A zsidó világdiktatúra eszköze. Mindazok kirekesz tése a "pol. korr." köréből, akik másként szeretnének gondolkodni...

 

 Frissítés Pat és Donald jóbarátok...

 

Veszélyes illúziók

Az amerikai "pol.korr." csapdája
 

Hasra ne essetek - emberek! Amerika nem változott, csak "eben gubát cserélt", ahogy a magyar közmondás járja.

Milyen tények, ill. körülmények utalnak arra, hogy a képernyőkön "va kulj magyar, ne láss tót" színjáték zajlott, ha már a közmondásoknál tartunk?

Annál amiről Trump beszélt, sokkal fontosabb amiről nem beszélt. A jelöltek rituális szembe-köpős játéka része annak a lát ványnak, amit a cirkuszt kedvelő amerikai "nép" megkövetel bálványaitól, hisz "nívósan" szeret szórakozni.

Nos, Trump lényegében Hillary levelein lovagolt, holott nyílvánvaló volt, hogy technikai analfabétizmus miatt egy nőt sem lehet lejáratni, lévén ez alapvető női tulajdonság. No meg az FBI nyomozás! Micsoda jogállam az, ahol ilyen hülyeségek meg eshetnek.

Mi hát a Hillary sara, amit nem is kellett volna rákenni, csak egy kicsit bevilágítani a szoknyája alá? Hát csak az, hogy az "Iszlám Állam" létrehozásáért és rémtetteiért ez az aljas némber [mint külügyminiszter] másodsorban felelős a gyilkos nigger Obama "elnök" mögött.

Nem túlzás, hogy ez az "iszlám dzsihád" Izrael legaljasabb legpusztítóbb háborúja dicstelen fennállása óta.

Nota bene, Amerika női külügyminiszterei tömeggyilkosságok szervezésében csillagos ötösre vizsgáztak. A másik szadista szuka Albraigt asszony, aki annakidején kijelentette, hogy ötszázezer iraki kisgyerek halála "elfogadható politikai ár" volt az akkori iraki háborúban.

Mi sem természetesebb, minthogy a két büdös batrina imádja egymást. Erre utal Albraight
nyilatkozata. "Hillary Clinton az, aki ért a külpolitikához, és sokkal jobban felkészült az USA elnöki posztjára, mint bárki más. Ezzel ellentétben az ellenfelének, Donald Trumpnak elképzelése sincs arról, hogy egyáltalán miről is beszél. Ha Trump nyerné meg az amerikai elnökválasztást, akkor az nemcsak az USA, hanem az egész világ számára borzalmas lenne.
És - kérdem én - Trump nem tud erről a kúrvabarátságról és a zsidó keselyű múltjáról? De, biztos tud! Akkor miért hallgat? Jó kérdés... Megkísérlem megválaszolni.

Szóval, hogy is van ez az Iszlám Állam ügy?

Minthogy fejétől büdösödik a hal, kezdjük az "államfővel", azaz a kalifával. Hát az egy echte zsidó, ráadásul MOSZAD ügy nök volt [volt, mert kinyiffantották, az amerikaiak tették, akik rutinszerűen kinyiffantják az ügyökeiket, lásd Oszama Bin Laden...].

Szóval a kalifa úr becsületes zsidó neve Simon Elliot. Ez az alias hívatta magát később Abu Bakr al-Bagdadi-nak. És hogy miként lesz egy zsidó moszadosból "iszlám államfő"? Voltaképp pofon egy szerűen. Az IÁ megelapítója tulajdonképp az ugyancsak szadista elmebeteg McCain szenátor a hajdani majdani hős [az ukrajnai zsidó államcsíny tervezője - szervezője].

Előbb az ő stábjában bukkan fel Simon úr, mint civil samesz. Ebből nem is csináltak nagy titkot. Együtt fényképezkedtek nem is egyszer.

Mára ismertté vált, hogy az IÁ terrorhadseregét Szaúd Arábiában szervezték és Törökország segítségével juttatták a "harcterekre", különös tekintettel Irakra és Szíriára.

Többször írtam már róla és itt most nem ismételgetek, csak annyit említek, hogy az újdonsült had sereg villámgyorsan és ellenállás nélkül haladva, mint kés a vajban [a szarban], megszállta Irak nyu gati, ill. Szíria keleti részét, azaz olajtermő kies tájait. Anélkűl hogy Oroszország Putyinja egy büdös szót szólt volna [dettó mint Ukrajnában]. Majd hozzákezdtek a zsidó történelemben legbes tiálisabb népírtáshoz - egyfelől. És a rabolt olaj orgazda államoknak történő eladásához másfelől.

Az alias Baghdadi meg prédikált, prédikált... Hírdette Allah és az ő prófétája Mohamed szent ígéit. Vicces, nemde?

És Hillary? Biztos nem tudott semmiről, nem is ismerte a hülye McCaint. Dehogyisnem! Itt a két mocsok együtt. Szemmelláthatóan élvezve egymás társaságát.Csak nem egy szíriai vagy iraki tömegkivégzést néznek ilyen vídáman.

És most megint beugrik Trump, meg megint egy közmondás "gyilkosok közt cinkos aki néma."  

És Izrael? Hát ő nem tud semmiről, ergo nem  is tehet semmiről. Hát persze! A MOSZAD ügynök is biztos leszerelt, mielőtt mint mohamedán kalifa hódítnai és gyilkolni kezdett volna, mint Moha med próféta. Óh nem. Elliot alias Baghdadi "mindket ten" MOSZAD ügynökök voltak és maradtak, mindha lálig... [Nem mondom, csúnya hulla lett a daliás kali fából. Dehát Oszama bin Laden se nézett ki jobban, akinek a likvidálást a nigger kanmajom élőadásban élvezte valamelyik katonai támaszponton. Emlékeznek a felemelő jelenetre? Nem? Itt a kép. És - nini - ki van még rajta? Hát a mi kis kedvencünk a majdnem befutó Hillary...

Há' mongyák' má' nem felemelő érzés egy ilyen jogállamiságot csodálni?

Na de Izrael! Már majd megfeledkeztem a folytatásról, pedig kár lett volna kihegynom "Bibi" Netanjahut, aki úgy bánik Amerikával, mint a részeg konflis kocsis a lovával, szitkozódik, rángatja a gyeplőt és csapkod az ostorral. "Bibi" érdemeit hosszasan lehetne elemezni a népírtásban, de egy fotomontázs talán jobban kifejezi a lényeget: Bibi az Iszlám Állam maga.

Most hogy Trump győzött, késlekedés nélkül bemondta a betlit, azaz "kifecsegte", hogy Trump [is] Izrael igaz barátja, hisz megigérte, szavatolni fogja - az egész világ ellenében - Jeruzsálem zsidó státusát.

Trump emberi és politikusi hitelének ezzel annyi...

Mondják, hogy az egész világ gyászolja Hillary vereségét, ill. Trump győzelmét. Egy fenét!

Németh Sándor "egyházfő" a maga taxisoffőrös módján ünnepel. [Kíváncsi vagyok. mit mond a 700-as Klubban mestere és főnöke a vigyorgó törpe Pat Robertson? Majd lesem az adást hajnalban.]

Minden oké, meg vagyok nyugodva. Együtt a zsák meg a foltja. Pat és Donald elválaszthatatlanok a hitben és a hatalomban. Pat Trump legaktívabb kortese volt a választások idején és a neokon [neo-kohn] "egyháznak" biztos szerepe volt a Fehér Házba vezető flúgos futamban. Szóval nyugi! Rendben mennek a dolgaink.

És hogyan ünnepel a Hitgyüli dadogója? Megint egy kép... A zsidó-molinó feliratát könnyü lefordítani. Lehet, hogy Trump naggyá teszi Amerikát. Melyiket? Hát ZsidóAmerikát...

Németh azt hirdeti, ami igaz: minden kasszában mi ülünk. Ez a teljes [zsidó] lefedettség doktrinája.

Mindebből a legnevetségesebb a Putyin legendárium gazdagodása a legfris sebb hülyeségekkel. A szélsőbal és a szélsőjobb úgy vélekednek, egye nesen Putyin hozta be Trumpot Hillary ellenében. Az a Putyin, aki befezte a Sztá lin idejében virágzó "Razdvedka" apparátusának szétverését.

Nos, Putyinról sokat írtam, talán túl sokat, ezért tevékenységét nem aka rom hosszasan méltatni. Megteszi ezt a lassan és kelletlenül ébredező világ sajtó, amelyben a dicshimnuszokat a kritika és a gúny kezdi felváltani. Ezt szemlélteti a Forbes képe amely azért paradox, mivel Putyin nem tud a képen ábrázolt hülye pofát ölteni, mert a beléje bőségesen pumpált Botox miatt az arca képtelen bármit is tükrözni énjéből és a benne zajló lelki folyamatokból. Nem hogy négy szemmel, de két szemmel sem látja a bekövetkezendő eseményeket.

Most jó képet vág Trump győzelméhez, táviratban gratulál neki. A barátságos farkcsóválás azonban semmit sem jelent, hisz a világpolitka felülvezérlése egy jottányit sem változik. Teljesen mindegy, hogy a világ irányítási rendszerében  rendszerben ki áll az amerikai elnök számára fenntar tott helyen.

A világot nem egy amerikai, orosz, vagy kínai elnök fogja megválta ni. A világot csak egy világforradalom képes megváltani. Ennek a forradalomnak először az emberi gondolkodásban kell végbemen nie, amelynek folytán a gójok újra látókká válnak. Felismerik az emberiség ellenségét - egy emberi fajt - és sebészi pontossággal koperálják a világ testéből a köponttól a legparányibb "diaszpora dikus" sejtig. Egy ilyen forradalom csak Oroszországban  kezdőd het azzal, hogy valaki szétloccsantja Putyin fejét [ahogy Ramón Mercader tette Trockijjal anno]. Ez a nélkülözhetetlen feltétel [conditio sine qua non]. Ha viszont a gój gondolkodás valóban azt igazolja, amit a zsidók mondanak róla, akkor az embertestű állatoknak el kell viselniük tizenötmillió zsidó igáját, még ha hétmilliárdan vannak [vegetálnak] is. Ellenestben a tizenötmillió hiányát az emberiség nem fogja megsínyleni.

2016.11.11

Sz. Gy.

 

 

 

.