Frissítés: 2019.02.03
                
2019.02.04
                
2019.02.24
                
2019.02.25
 

 

Jaj, olaj!

Venezuela

 

Gyülekeznek a dögkeselyűk. A következő préda Venezuela legyengült. Már nem tudja gazdagságát, olajkincsét megvédeni. Simon Bolivár népe választhat: behódol, vagy Líbia, Irak, Szíria, stb. sorsára jut. A nagy ragadozók ZsidóAmerika, Oroszország és Kína már "marakodnak", hogy később testvériesen osztozkodhassanak. Miről is van szó? Hát arról a jókora szeletkéről, amelyet a kép személtet: Venezuelának kétszerannyi olaja van mint Oroszországnak. Más források szerint még Szaúd Arábiánál is több olaja van, olajkészletei a legnagyobbak a világon.
"
Az EIA adatbázisa szerint Venezuelában található bolygónk legnagyobb olaj készlete: a felszín alatt több olaj van, mint Szaúd-Arábiában és körülbelül annyi, mint Irakban és Iránban összesen. Az értékes nyersanyagban gazdag ország évtizedek óta önti el a világpiacot olajjal, most mégis a csőd szélén áll. Venezuela nem tudta kihasználni erőforrás-gazdagságát, amely egyaránt visszavezethető politikai és gazdasági okokra."

 

Ha most valaki azt gondolná, hogy Oroszország külső hódítóként érkezik nagyot tévedne. Oroszország Venezuela legjobb barátja. Bent van Venezuelában és szokása szerint hagyja, hogy az ország testét szétrágják a külföldi kém- terror- és "civil" szervezetek, egy pusztító polgárháború feltételeinek megteremtése végett. Most az a kérdés, Putyin hogy kalkulál? Ejti Madurót háború nélkül, vagy "megvédi" mint Aszadot és egy kis háborús hasznot is lefölöz, mielőtt ráteszi a kezét a venezuelai olajra, keselyűtársaival együtt - szíriai, ill. iraki módra.

 

A legendás szabadsághőshöz Simon Bolivarhoz hasonlítható karizmatikus Chavez elnökösködése idején túl nagy lett volna a kockázat. Egy legjobbkor jött (...) rákbetegség azonban elhárított minden akadályt.

Szóval Chavez idején a nagy barát önzetlenül segített kitermelni és eladni az olajat, de úgy hogy Venezuela gazdasága a tönk szélére került bizonyítva, hogy az olajhordó tetején is el lehet szegényedni, legalábbis ha Oroszország "segít"...

A mára kialakult helyzetet a
Portfolio 2019. január 26-i írása alapján próbálom szemléltetni. "Teljes a káosz a világ 'legcsóróbb' országában - Hogyan jutottak ilyen mélyre? Ha nem lenne elég a kétmillió százalékos infláció és az állandósuló élelmiszer- és gyógyszerhiány, a héten politikai válságba is sodródott Venezuela. Hivatalosan továbbra is Nicolas Maduro vezeti az országot, de az Egyesült Államok már nem is tagadja, hogy meg akarja dönteni hatalmát."
Számomra nem egészen világos, ZsidóAmerika milyen mondvacsinált ürűggyel óhajt háborút viselni, de figyelemmel arra, hogy létrejötte óta folyton ezt teszi, intézzük el azzal "csak". Ezzel akár ki is pipálhatnánk az amerikai rovatot, de nem tehetjük. Nem tehetjük, mert Amerika is seftel - jelenleg is - Venezuelával. Így esetleg csak arról lehet szó, hogy a Juan Guaidó által amerikai közreműködéssel felállított ellenkormány még előnyösebb feltételeket biztosítana.

 

Most minden azon múlik, hogy Guaidónak sikerül e a hadsereg támogatását megnyernie a már végre hajtott (!) puccs támogatásához. Csak a vak nem látja, hogy Putyin az ukrajnai, líbiai, szíriai, iraki forgatókönyvet használja Venezuelában is, azaz diszkréten szemet húny a felforgató szervezetek létrehozása, ill. behatolása fölött. Az idáig fajult helyzetből Maduro, rendszere és főleg a venezuelai nép már nem tudnak simán kijönni. A Portfolio cikkírója észrevette: "nehezíti a helyzetet, hogy egyik oldal sem egységes, különböző kis csoportok vannak, melyek gyakran egymással is hadakoznak." Hát persze a káosszal kombinált háború az ország és néppusztítás, ill. a profit maximalizálás leghatékonyabb eszköze. Az orosz és a venezuelai titkosszolgálatoknak idejében és teljes csendben likvidálniuk kellett volna a pusztítás ágenseit a külföldi kém- terror- és "civil" szervezeteket, ill. hazai csahosaikat. Ezek gazdasági kártevéseiről a Portfolio nem beszél, csak csodálkozik. Mindez [az infláció 2018-ban elérte az 1,7 millió százalékot, a GDP 2017-ben 16,6 százalékkal zuhanhatott a venezuelai nemzeti össztermék az egy évvel korábbi 16,5 százalékos zsugo rodás után; gyakorlatilag 2013 óta folyamatosan zuhan a gazdaság teljesítménye] meglepő (?) egy olyan országban, mely elvileg a világ legnagyobb olajkészletével rendelkezik."
Még nem [nagyon] dörögnek a fegyverek, de "szíriai pestis" tünetei máris jelentkeznek. "Több millió ember menekült el az országból a nyomor elől, ami később az esetleges talpra állást is nehezítheti. ... Venezuela nem mindig tudta vissza fizetni lejáró adósságait az elmúlt években."

Most én is hadd csodálkozzam valamin, azon a recepten, amelyet a gazdasági szaklap ajánl Venezuelának. A gazdasági újjá építéshez valószínűleg az kellene, hogy egy esetleges új kormány hivatalosan is csődöt jelentsen, így megszabadulva az adósságteher egy részétől lehetne felépíteni újra Venezuelát. Hát persze, az akasztotton a kötél biztosan segít. Lám milyen nagyvonalúan szanálta a Nyugat Ukrajnát...

 

Elemzésekben persze nincs hiány. Az igazlátók sorába állt a Zs is. A humorosan megírt rémregény feltárja minden bajok okát: a venezuelai szocializmust és annak velejáróját az olajipar államosítását. Ebből mindíg égszakadás - földindulás kerekedik. Írtam annakidején az iráni olajipar államosításának drámai következ ményeiről. Aki rászánja magát egy ugrásra látni fogja, hogy bánnak el az angolok, amerikaiak és az oroszok (!) egy olyan politikus sal [Mossadegh], aki a tőkések zsebéhez nyúl. Maduro napjaink Mossadeghje, aki alighanem osztozni fog elődje sorsában. Az index nyúlós taknya/nyála az államosított olajcég a PDVSA köré tekeredik, amely a venezeuelai szocializmus szimbólumává vált. Maduro előtt egy másik példakép is előbukkanhat, akinek sikerült megvédenie egy kis ország szocializmusát Zsidó Amerika szomszédságában. A szocialista világrendszer 1989-es összeomlása után Kuba elszigetelődött ugyan, de a Líder Maximo (legfőbb vezető) belső ellenzéke nem tudott felülkerekedni. Castro továbbra is korlátlan hatalmú vezetőként állt országának élén, jelszava nem változott: Szocializmus vagy halál. A szovjet támogatás elmaradása miatti ellátási válságot ügyesen kezelte. Az elpusztíthatatlan Fidel Castroról van szó, aki elsőnek kiadta a "Sozialismo or muerte" jelszót.

 

Chavez pedig átvette tőle! A dögkeselyűknek várakozniuk kellett. Ha kell, tudnak várni...

A kérdés most az, Maduro képes lesz e követni a nagy példaképeket. Tulajdonképp rosszabb helyzetben van, mint Castro annakidején, hisz őt csak szarban hagyta a Hruscsov, Gorbacsov, Jelcin mocskába fulladt Oroszország. Ügyük folytatója a putyini Oroszország viszont "támogatja" úgymond a venezuelai szocializmust és lehet, ebbe beledöglik.

 

Miért is, hogyan is?

 

Nem kell különösebb empátia annak belátásához, hogy a zsidó háttérhatalom oroszországi helytartója, a világ leggazdagabb tőkés oligarchája, Putyin nem érezhet őszinte lelkesedést a venezuelai szocializmus iránt. Nem árt tudni, hogy a nyakig eladósodott Venezuela legfőbb hitelezői épp Oroszország és Kína. Közülük Oroszország vesztette el a türelmét hamarabb a tudósítása szerint. "Titkos látogatást tett Venezuela fővárosában Igor Szecsin, a Rosznyeft főnöke aki komoly szemrehányásossal illette Nicolas Maduro elnököt. [Értsd: Putyin behajtója megzsarolta az adóst.]  Az ok? Miközben Venezuela teljesíti olajszállítási kötelezettségeit Kína irányában, az oroszokkal szemben komoly elmaradása van.Venezuela pénzügyi csődben van, ráadásul az olajkitermelés jelentős mértékben csökken, pedig ez jelenti az ország devizabevételeinek 95%-át. Mind Oroszország, mind pedig Kína támogatja Venezuelát, hogy elkerülje a fizetésképtelenséget. A kínaiak és az oroszok hiteleit Venezuela olajszállítmányokkal ellentételezi. A kínaiak meg is kapják azt, ami jár, de az oroszok nem! Ezért reklamált Igor Szecsin Caracasban. Óriási pénzekkel tartozik Venezuela Kínának és Oroszországnak. Moszkva 17 milliárd dollárt adott Venezuelának 2006 óta, amióta a magát szocialistának nevező populista rendszer pénzügyi gondokkal kezdett küzdeni. Kína viszont több mint 50 milliárd dollárt! Így érthető, ha Nicolas Maduro elnök döntése alapján a csökkenő olajexportból inkább a kínaiaknak szállítanak, mint az oroszoknak. Moszkvában érthetően dühösek és profitálni szeretnének a helyzetből. Az oroszok szép csendben felvásárolják az olajmezőket Venezuelában, hogy a világpiacon megerősítsék a pozícióikat. Jelenleg Oroszország, az USA és Szaúd-Arábia vannak kulcspozícióban az olajvilág piacán, míg az OPEC államai ki vannak szolgáltatva a csökkenő olajárak következményeinek. Szecsin szerint "minket nem érdekel az olaj ára!" Putyin jobbkeze, aki szintén a KGB-ben töltötte ifjúságát, arra célzott, hogy az oroszokat a bevétel érdekli. Ha csökken az ár, akkor több olajat szállítanak a piacra. Ehhez kell az olaj Venezuelából, mert onnan olcsóbb az amerikai kontinensre szállítani. Közben Trump elnök meg akarja pénzügyileg fojtani Venezuelát, mely Kubával együtt baloldali alternatívát kínált Latin- Amerika számára – meglehetősen szerény eredménnyel." Az eredmény nem lenne ilyen szerény, ha Oroszország és pláne a "kommunista" Kína baloldali alternatívát nyujtanának Latin- Amerikának. Ez a szentháromság azonban három dögkeselyű, amelyek hajbakapnak időnként az áldozat fölött.

 

Az ám, az OPEC! Erről muszáj szót ejteni. Nincs a világon bonyolultabb, hektikusabb jelenség mint az olaj ára, ill. a kitermelés mennyisége. Ezen kapitalsita szemétdombon korábban Anglia, Hollandia és mások kukorékoltak, aztán ZsidóAmerika einstandolta az egészet.

 

"A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC, angolul Organization of the Petroleum Exporting Countries) létrehozásának célja az olajtermelő tagországok kőolaj-kitermeléssel kapcsolatos politikájának koordinálása volt. A világtermelés mintegy 40%-át adó államok hatékonyabb ellenállását kívánta szolgálni  az olajpiacokat akkoriban uraló, az árak csökkentésére törekvő (főleg amerikai, brit és holland) világcégek nyomásával szemben. A nyugati világcégek hatalmas bevételeiből próbált nagyobb szeletet kihasítani azáltal, hogy tagjai árkartellbe tömörültek és ellenőrzést próbáltak gyakorolni a kitermelt mennyiségek felett. Az 1973-as jom kippuri háború felélénkítette a szervezet tevékenységét. Véleményük szerint Izrael azért tudott  ellenállni Szíria és Egyiptom támadásának, mert a nyugat segélyeket nyújtott neki. Az OAPEC országai ezért 1973-ban olajembargót vezettek be az Egyesült Államok, Nyugat-Európa és Japán ellen. A féléves embargó alatt a nyugati világ először szembesült az olaj (illetve annak hiányának) stratégiai jelentőségével. Tarthatatlan volt, hogy a nyugat olajfelhasználása évente 5%-kal növekedjen úgy, hogy továbbra is alacsony árat fizessenek a nyersolajért. Közben pedig az inflációval vagy azt meghaladó mértékben emelkedő árakon adjak el termékeket a harmadik világnak."

 

Sohasem hittem volna, hogy valaha is az iráni sah Reza Pahlavi őfelségétől fogok idézni. Most mégis megteszem, mert az olajpolitika lényegét ZsidóAmerika e leghűbb szolgája és hóhéra fejtette ki a legvilágosabban, amikor egyszer felment a pumpája. "1973-ban a New York Timesnak nyilatkozva azt mondta. Persze, hogy emelkedni fog az olaj ára, de még hogy! Önök [a nyugatiak] 300%-kal felemelték a búza árát, ugyanezt tették a cukorral és a cementtel is... Viszont a tőlünk olcsón vásárolt nyersolajból készült termékeket százszor annyiért adják el nekünk... Akkor úgy igazságos, ha mostantól mi is megemeljük a nyersolaj árát. Mondjuk a tízszeresére.”

 

Később riválisok jelentkeztek: Oroszország és Kina, ugyancsak mint rabló kapitalista államok. Mi sem természetesebb, minthogy immár eggyütt estek/esnek neki az OPEC-nak, nem is sikertelenül. Erről szól az imént már idézett Portfolio másik írása. "Az OPEC súlyának csökkenésére, valamint a szervezeten belüli repedések szélesedésére, Katar kilépésén túl, más  jelek is utalnak. Oroszország egyre nagyobb befolyásra tesz szert a globális olajpiac és kitermelési politika alakításában, amely nélkül Szaúd-Arábia, így az OPEC is egyre kevésbé szándékozik döntést hozni. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke rendszeresen leteremti és fenyegeti a csoportot a szerinte túlságosan magas olajárak, és azok manipulálása miatt. Több OPEC-tagnak viszont egyre kevésbé tetszik Szaúd-Arábia Oroszországhoz való közeledése mellett az sem, ahogyan a királyság látszólag az amerikai nyomásgyakorlásnak is megfelelni igyekezett. A szervezet keretein túlnyuló, szinte teljesen Szaúd-Arábia által dominált OPEC-politika, és a csoport ezzel párhuzamosan elindult eljelentéktelenedése miatt pedig egyáltalán nem kizárt, hogy a katari lépésnek követői is lehetnek. Kínát a cikk író nem említi ugyan, de nyilvánvaló hogy Kína is Oroszország oldalán áll az OPEC elleni háborúban. Ezen mit sem változtat kettejük marakodása a koncon.
 

 

* * *


Tudom, nagyon magányos vagyok abeli igyekezetemben, hogy politikai és erkölcsi szempontból egy kalap alá vegyem
Orosz Országot és Kínát ZsidóAmerikával. Nálunk a szélsőjobbtól a szélsőbalig húzódó egységes véleményfront romantikus hősnek látja és láttatja Oroszország zsidó-burzsoá cárját és ingerülten titakozik minden vélemény sőt tény ellen is, ami ennek ellent mond.

 

2019.02.01

 

Aranyrablás...
 

 

Na' teccenek látni, szépen gömbölyödik a helyzet Venezuelában. Ennek egyik jele, hogy maga Maduro "akar" előrehozott választásokat. Az EURONEWS szerint "Előrehozott parlamenti választásokra tett javaslatot Nicolas Maduro elnök szombaton, a híveihez intézett beszédében, akik az előd, Hugo Chavez 20 évvel ezelőtti hatalomra kerülését ünnepelték Caracasban. Az államfő közlése szerint az alkotmányozó nemzetgyűlés vitatja meg javaslatát erről. Történelmi és politikai értékelést tarthatunk már idén- mondta. Egyetértek azzal, hogy újra legitimálni kell országunk jogalkotási erejét, szabad választásokat kell tartanunk. Magát polgárinak, az ellenzéki többségű országgyűlést 'burzsoának" nevezte. Az elmúlt napok eseményeit pedig az Egyesült Államokból irányított államcsínynek minősítette, egyúttal üzent Washingtonnak.- Befejezhetik a nyílt beavatkozást, a jenki imperializmus terjesztését. Hagyják abba a háborús uszítást! Álljanak le az intervencióval, ami már úgyis elbukott. Így tüzelte hallgatóságát az elnök. Elemzők szerint Maduro így próbál fellépni a parlament vezetője, Juan Guaidó jelentette fenyegetéssel szemben, aki a múlt héten Venezuela ideiglenes elnökévé kiáltotta ki magát egy tüntetésen."
Ez a "demokratikus" választás úgy kell Maduronak mint az ablakos tótnak a hanyattesés. Szerintem nem önként kér tizennyolcra újabb lapot, mert ezzel a puccsveszély mellett "fuccsveszélynek" is kiteszi magát és rendszerét.

 

Erről sokan tudnak olvasóim közül. Csak a rend kedvéért írtam ide. A cím se erről szól, hanem egy olyan eseményről, amely ről talán tőlem értesülnek először.

 

Röviden, pontosabban hosszan, a következőkről van szó. A   hírportálon és más helyeken is olvasható az alábbi épületes történet. "2019. január 31-én az orosz Novaja Gazeta számolt be arról, hogy Oroszország 'segített' Nicolas Madurónak Venezuela aranyának értékesítésében. Január 29-én egy Boeing 757-es 'arany' repülőgép szállt Moszkvából Venezuelába. Jose Guerra országgyülési képviselő szerint 20 tonna arany hagyta el Venezuelát és repült Moszkvába. Ez az arany nem a Venezuelai Központi Bank, ill. az igazgató Calixto Ortega, hanem a venezuelai nép aranya volt.  ... Az orosz központi bank igazgatója, Elvira Nabiullina tagadta, hogy a bank Venezuelai aranyat tart. A Novaya Gazeta-nak sikerült kitalálnia, hogy 2019 januárjáig az oroszországi központi bankban mintegy 30 tonna Venezuelához tartozó aranyat tároltak, amelynek piaci értéke megközelítőleg 1,2 milliárd dollárnak felel meg. E rendkívül kényes átruházásnak a teljesítését a Yerofei légi társaság végezte, amely Habarovszkban van nyilvántartva, és 100% -ban egy magánszemély tulajdonában van. A Boeing 757-es repülőgép, amely kétszer repült a Caracasba Dubai-on keresztül a Khabarovsk Yerofei légitársaság egyetlen járata..."

A történet kissé zavaros, főleg az én nem egészen akadémiai angol fordításomban. A lényeg azonban bizonyítottnak tűnik: Putyin elrabolta az éhező venezuelai nép maradék aranyát. Vélhetőleg ezt az akciót készítette elő Igor Szecsin látogatása, amelyről fentebb esett szó.

 

Még arra vagyok kíváncsi, mit szól Kína a legeslegújabb orosz bandita akcióhoz. Ha valóban Kína a fő hitelező, a maradék venezuelai arany nagyobb része őt illette volna. A keselyü "erkölcsnek" viszont megfelel amit Putyin csinált.

 

Ami engem illet, úgy érzem, egyre kevésbé kell szégyenkeznem amiatt, hogy Putyinnal oly gyakran foglalkozom és nem kifejezetten pozitív értelemben.

 

2019.02.03

 

Hangulatkép...

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comment.

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.02.04

 

"Kegyelem"-döfés

 

Bicska Maxi előkapta a kést...
"Súlyos csapást mért Nicolas Maduro elnök túlélési terveire a Gazprombank Moszkvában. A Reuters értesülései [19.02.18] szerint Oroszország harmadik legnagyobb bankja befagyasztotta a PDVSA számláit. Ez a venezuelai állami cég tartja életben Maduro elnök rendszerét, mely az olajjövedelemből fedezi az ország költségvetését. Trump elnök épp ettől akarja megfosztani a baloldali populista rendszert. Ezért Trump január végén közölte: amerikai szankciókra számíthat az a pénzintézet, mely a PDVSA pénzét kezeli! Az oroszok most erre hivatkozva fagyasztották be a PDVSA számláit. Korábban a venezuelai cég épp arra buzdította partnereit, úgy a Gazprombankon keresztül intézzék a velük kapcsolatos pénzügyeket!A Gazprom és annak bankja, a Gazprom bank igen közel áll Putyin elnökhöz. Aligha valószínű tehát, hogy a döntést ebben a Venezuela számára létfontosságú kérdésben ne maga Putyin elnök hozta volna meg. Korábban Oroszország Venezuela egyik legfőbb támogatója volt. Óva intette az Egyesült Államokat attól, hogy katonai akcióval próbálja meg eltávolítani Maduro elnököt Venezuelában.

Bevallom, vesszőparipámmá vált a XXI-ik század talán leggátlástalanabb gazembere. Makacságom miatt esett így. Ha valaki politikai kommentárokat ír óhatatlanul beleütközik Putyinba. Hogy le is ragadjon nála, valami többre van szükség. Ezt nálam az a körülmény jelentette, hogy Putyin személye és cseledetei valahogy mindíg kívülestek a kritikai elemzés körén, nem csupán erkölcsi. hanem politikai szempontból is. Ráadásul azt kellett tapasztalnom, hogy nyomban a fejemre üt vlaki ha szóbahozom Putyint.

Putyin ezen legutóbbi húzása arra mutat értékeléseim helytállóak voltak.

2019.02.24

 

Alamizsnálkodás

De szépen írja a Tóra... "Ha szegény akad közted, egy 'testvéred' valamelyik városodban vagy földeden... ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd be a markod testvéred, a szegény előtt. Nyisd meg a kezed, s adj szívesen 'annyit, amennyire csak szüksége' van szorult helyzetében. [5.Móz.15,7]"
Az ám, de az éhkoppot nyelő venezuelaiak nem testvérei a zsidó Putyinnak, csak gójok, akikre nézvést a Talmud egyik - másik passzusa tartalmaz előírásokat. Meg különban is, Putyin "egész évben szeret maceszt fogyasztani  – árulta el a nyilvánosságnak Berel Lazar orosz főrabbi." Hát így könnyü...

Az Origo, a rá jellemző slendriánsággal, tálalja a nagyszerü hírt: "300 tonna humanitárius segélyt várnak Venezuelába Oroszországból."
A nagyérdeműnek már ennyi is elég, hogy Putyin iránti hálával teljen meg a szíve.
Ha netán bele is olvas a hírtartalomba, abban az áll, hogy...
"
Háromszáz tonna humanitárius gyógyszersegély érkezik Venezuelába február 20-án Oroszországból – jelentette be Nicolás Maduro venezuelai elnök hétfőn az állami televízióban.Maduro kiemelte, hogy országa becsülettel kifizette (!) a szerdán érkező szállítmányt, amely törvényesen jut be Venezuelába. Mint mondta, a segély különböző államoktól, így Oroszországtól, Kínától és Törökországtól, valamint az ENSZ-től származik. A TASZSZ orosz hírügynökség emellett úgy tudja, hogy múlt héten 933 tonna gyógyszer jutott be Venezuelába. A hatvan konténert kitevő külföldi támogatás jelentős része Kínából, illetve Kubából érkezett a latin-amerikai országba."

 
Amit Putyin Venezuelával művelt tökéletesen megfelel viszont a Talmud elöírásainak , azaz "Minden népekre nézve áll ez: ne tégy nekik szívességet." Jebamoth 123a., posk. Tos. 23.) * "A világ népeinek minden jótékonysága és szeretetmûve bûn, mert azok azért tesznek jót, hogy valami nagyságot érjenek el." Baba bathra l0b.) * Úgy taníttatik, hogy az ember nemzsidókat ne húzzon fel (ha azok verembe esnek és életveszélyben vannak), sõt taszítsa le." (ugyanez áll az Aboda zara 13b. lapján.) * Nemkülönben a Baba mezia (középsõ kapu) 111b. lapján azt tanítja Jehuda rabbi, hogy a nemzsidó nem felebarát, tehát szabad megrabolni." [Az idézetek Luzsénszky Alfonz Talmud fordításából valók. Említem, a zsidók annakidején beperelték Luzsénszkyt. A Királyí Kúria azonban elutasította a keresetet megállapítva, hogy a Luzsénszky féle szemelvények maradkéktalanul megfelelnek a Talmud eredeti szövegének.]

Ami engem felhergelt, az a pofátlanság, ami macesz-evő barátunkra jellemző. Kifosztani valakit, alamizsnát küldeni neki és elfogadni a pénzbeli "hálát", így együtt hányingert keltő.

2019.02.25 

 

Sz. Gy.