Már tudom, hogy működik a "Putyin alert"! Megnyitottam egy Vilaghelyzete.com  Facebook bejegyzést, mire megjelent a riasztás felülete az ugráló Putyinnal... Kifejezetten szórakoztató! Gratulálok!
 

 

Tudatépítés

Vakulj magyar ne láss gój

Nemrég bosszankodtam fel magam az Internetre  Lásd "A való világ megismerhetősége" c. írásomat. Nagyon untam már, amit jeleztem is. A fortyogó világ mocsár azonban nap mint nap pofánlöttyinti az embert valami nyúlóssal és büdössel, legutóbb A VILAGHELYZETE.com-ra tévedve támadt ez az érzé sem, amely ismétlődött amikor közelebbtől szemügyre vettem az ÚJVILÁG TUDATOT is. Aztán azt is észrevettem, hogy ezek egy tálból cseresznyéz nek a nagy leplezó "leleplezővel" Drábik Jánossal.

A háttérhatalom ostorózójának, titkai kiteregetőjének furcsa "tájékoztatási" módszerei már korábban szemet szúrtak nálam és ezt szóvá is tettem a "Kiválasztottak" c. könyv kapcsán. "A könyv gondolatfűzése és a minden mértéket meghaladó idézettömeg, ill. "magyarázatok" besuszterolása semmilyen logikai vonalhoz nem igazodnak. A fejezetcímek ennélfogva semmiféle tájékozódási támpontot nem adnak. Az egész anyag egy olyan mocsár, amelyben útjelzők nincsenek, amelyen át utak nem vezetnek. A tartalomjegyzék haszontalan, mert nem a mű gondolati tartalmát vázolja, hanem az antológia egyes részeit jelzi.  A könyv elolvasása után az olvasó fejében zűrzavar, 'jobb esetben' üresség marad. A könyv nem nyujt megjegyezhető, használható ismereteket és nem jelöl szellemi irányt [hál' isten nek...]. A 'kritikust' abba a helyzetbe kényszeríti, hogy áttekintés helyett innen is onnan is felkapjon valamit, mint egy túlzsúfolt turkálóban. A könyvet olvasni akkora bosszúság, hogy azt csak egyvalami mulhatja felül, a 'méltatása'. A dolog mindenesetre elgondolkodtató. A magyar "hazafiság" ma teljesen kimerül abban, hogy cselekvésre képtelen emberek zsidózó portálokra írsogálnak. Mások ezeket az irományokat olvasgatják, esetleg hozzászólásaikkal tódítják az olvasottakat. Ez a 'szellemi önbe porzás' tulajdonképp meddő, semmi sem sül ki belőle. A pótcselekvés viszont kielégülést és kellemes zsibbadtágot okoz. Nem árt és nem is használ senkinek. Jottányit sem befolyásolja a társadalmi, gazdasági reálfolyamatokat."

Erre az írásra azért szántam magam, mert figyelemre méltó módszertani hasonlóságokat fedeztem fel a fent említett három információs forrásban. Arra is rádöbbentem, az a vélekedésem, hogy Drábikban elmélyűni "... Kielégülést és kellemes zsibbadtágot okoz. Nem árt és nem is használ senkinek..." azzal a "nüansznyi" eltéréssel érvényes, hogy a műélvezés közben és annak folytán elfelejtünk gondolkodni. Ez vonatkozik a másik két orgánumra is.

Kissé előre ugorva ismertetek egy írást amely az -ban jelent meg "A szíriali és a világesemények valódi háttere, amit még nem mond tak el" címen. A cikkhez egy felíratos videó van mellékelve és megszólal egy hasbeszélő is. A felirat szerint a mondanivaló rendkívül sürgős, sőt extra sürgős. A frontképen a Szíriát védelmező hős Putyin és a rája acsarkodó szörnyetegek azaz nyugati politikusok láthatók. A kép mondanivalója teljesen hamis, de legelább érthető, így nem foglalkozom vele. Pörgessük meg a videót, amely állóképeket lapoz. A 33:17-es képpercnél megjelenik a Putyinnak tulajdonított felfedezés, hogy II. Erzsébet királynő tulajdonképp egy földönkívüli "hybrid reptilan". A 33:23 képpercnél megjelenik a vén kúria is. Majd 35:45 percmagasságban egy démonikus csoportkép, amelyen a pokol, vagy egy atomrobbanás lángjai vesznek körül 4 háttérben, 1 középpontban és 3 előtérben álló ismert politikust. Naná, hogy a reptilán nyanya van a középpontban. A középponti figura II. Erzsébet.

Az írás, a videó és a képek mondanivalója világos: szegény Putyin földönkivüliekkel spékelt háttér hatalmakkal kénytelen viaskodni. Teljesen érthető és menthető, hogy nehézségei támadnak.

Most pedig áttérek annak magyarázatára, miért veszem egy kalap alá az ÚJ VILÁGTUDAT-ot, a VILAGHELYZETE. com-ot és a szerénységével is imponáló Leleplezőt. Sok adatot gyűjtöttem arról, hogy a "hármak" kölcsönösen méltatják, ajánlják, futtatják egymást és a szerzők átírkálnak a testvér lapba, kölcsönösen tódítják egymás mondanivalóját.

Ez az állítás frappáns módon igazolható egyik
írásával  amelyet majdnem találomra halász tam ki egy tekintélyes csomóból. Kanada volt honvédelmi minisztere, Paul Hellyer 'hivatalos és magas szintű' bejelentést tett a Földet évezredek óta látogató földönkívüli fajokról, a Földet irányító háttérhatalmi erőkről és azok főbb szervezeteiről.  Legalább 4 különböző faj látogatja a Földet, melyek valószínűleg eltérő szándékokkal teszik ezt. Hellyer elmondta, tudomása van arról is, hogy legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak."

A szövegbe egy link van beillesztve  amely - micsoda meglepetés - Drábik egy méretes
írására  ugrik, amely jobbára a Bilderberg csoport dolgait tárgyalja, de az is kiderül belőle, hogy a Szabad Európa Rádió magyar zsoldosa már akkor is szemben állt a háttérhetelommal. Hát persze...

Itt fordult az eszem kereke, mert itt jutott eszembe, hogy II. Erzsébet és Soros kapcsolatairól máshonnan - másképpen vagyok értesülve. Eszerint a vén királyi banya valóban kulcsszereplő, de nincs benne egy löketnyi reptilián se'.

Egy Sorosról megjelent tanulmány csokorba szedi a disznóságait, többek között azokat is, amelyeket Queen Erzsike nénivel együtt csináltak. Ezt a könyvet kiadta a Kapu Kiadó magyar nyelven is 1997-ben. Ez senkit se érdekel manapság. Olyannyira nem, hogy Orbán az egész választási kampányt óriásplakátokkai, meg Bayer Zsolttal és Gajdics Ottóval vitte győzelemre anélkül, hogy Sorost igazándiból bemutatta volna a szavazóknak. Nem is kellett, hisz enélkül is beszart Sorostól mindenki. Még a nyolcvan éves vidéki anyókák is attól rettegtek, hogy Soros migránsai erőszakot tesznek rajtuk.

Ami engem illet, az Executive Intelligence Rewiew különjelentésén keresztül próbálom megítélni, ill. ábrázolni Sorost. A vizsgáló bizottság vezetője Lyndon Larouche úr ugyanis tud angolul és tanított is amerikai egyetemen...

A mi zsidajainknak ugyanis itt kezdődik az ember. Aki nem beszél engolul és nem tanított valamilyen juniversityn az egy nagy nulla.

Larouche úr egyébként nem egykönyves író. Sőt nem is annyira író, mint politikai harcos. Erről árulkodik, hogy évtizedek óta nem száll le Sorosról. Ő is egy kiterjedt hálózatot működtet, amelynek méreteire jellemző pl. azoknak a kábeltévéknek a listája amelyeken a bizottság elérhető.

És most következzék a "Gólem" magyar kadásából néhány idézet, a hírhedt Quantum alapítvány kapcsán.
"Soros csupán látható arca annak a hatalmas és rendkívül förtelmes  pénzügyi érdekcsoportnak, amelyet a brit Windsor ház körül összpontosuló arisztokrata családok és uralkodóházak ellenőríznek. [Ezt a hálózatot tagjai 'A Szigeti Klub' néven emlege tik.] Kialakult a pénzügyi magánérdekeltségek olyan titkos, egymással kölcsönös kapcsolatban álló hatalmas rendszere, amely szorosan összetartja Nyugat Európa régi arisztokrata oligarchiáját, az államhatalom közvetlen felhasználása által alapvető céljaik elérése érdekében. Megbízható források szerint a Klub centruma a régi Brit Birodalom pénzügyi központja a londoni Cityben.
Soros ezen belül a Hofjüden, azaz Udvari Zsidók néven emlegetett csoport tagja. Soros alapítványa ügyfeleinek mintegy 11 - 14 milliárd dollárját kezeli. Közülük - Soros szerint - az egyik legkiemelkedőbb személy II. Erzsébet angol királynő, a Windsor ház feje és Európa leggazdagabb magánszemélye."
[60 - 61 old.]

A könyvből azt is megtudhatjuk, hogy Windsor Néni egyáltalán nem glaszékesz tyüs dáma. Szerepe sokkal inkább a kupi muttiéra hasonlít. A könyv részletesen leírja, hogy csinálták ki együtt (!) az olasz lírát és az angol (!) fontot.
"1992 jún. 2-án a vezető brit és anglo-holland cápák, köztük a Barings Bank részvényesei S.G. Warburg, és mások II. Erzsébet angol királynő jelenlétében, a királnyő Britannia nevű jachtján titokban találkoztak az állami tulajdonban levő olasz ipar vezetőivel és az olasz kormányzaton belüli államellenes csoporttal, hogy megszervezzék az állami szektor teljes privatizációját. ... A gazdasági lapok elemzései szerint Soros 280 millió dollárt keresett a lírával való spekuláción és 840 millió dollárt a font elleni tevékenységével." [18. old.]
Még egy idézet, Soros mondja Sorosról...
"Bizonyos vagyok abban, hogy a spekulatív tevékenység jár negatív következményekkel, de ez sohasem jut el az agyamig, amely képtelen rá ... A lekifurdalásnak még csak a nyomát sem éreztem, amikor profitra tettem szert a font leértélekéséből." [20 - 21 old.]

Ebből a szemszögből viszont érhető lenne, miért van Erzsók néni a kép középpontjában... Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy én ilyesmikről Drábik Jani bá' összes műveiben nem olvastam semmit. Hogy van ez? Nem ismeri Larouche urat? Nem tud az E.I.R-ről? Az nem lehet. Vagy én néztem el vala mit? Ennek viszont utána néztem - a magam módján. Tudtam azt, hogy a Drábik név bármilyen társítással találatok százait, ha nem ezreit eredményezi. Én azonban speciel arra voltam kíváncsi, mit szól a Goooooogle a Drábik+Larouche, ill. Drábik+E.I.R. típusu kapcsolásokhoz. Az eredmény falrengető volt! Sok képkimentést készítettem, ide csak egyet illesztek be.

Teccenek' látni?  A Gooogle nem jelez találatot. Ez nem jelenthet mást, minthogy Drábik csak tiszta, azaz zsidó forrásból hajlandó meregetni, azaz Larouche és az E.I.R. az ő számára tréfli. Nem él vele.

Emiatt haragszom a Jani bácsira. Ő is ludas, sőt mint s legnagyobb magyar alternatív folyóirat kiadója, a főludas abban, hogy az összes hisztériás zsidó hónapokig rikácsolhatott Soros "üldözése" miatt.

Talán Y Lóvé Lajos sem mert volna az Élet és Irodalomban nyílt levelet intézni Soroshoz.
"Akarom, hogy tudd, sokan vagyunk, akik azt gondoljuk, sőt merjük hirdetni, hogy Széchenyi István dicső nyom dokain haladva Te vagy az egyik legnagyobb magyar."

Ide vezet a Drábik féle tekli - mekli, ami szerencsére azt is igazolja, hogy Drábik nem zsidó magyar, nem is magyar zsidó, hanem echte zsidó zsidó, ami nem baj, főleg nem  bűn, de fárasztó kissé - nagyon.

Ha nincs szellemi légüres tér talán az Élet és Irodalom főszerkesztője Kovács Zoltán se merte volna a Bokros levelet közzétenni és nem tépte volna annyira a pofáját az ATV-ben, a Soros téma kapcsán pláne nem. 

Mostanában amiatt vonyítanak, hogy Orbán valami "elégtételről" fecsegett. Ki ne tudná, ki ne látná, hogy Orbán körül annyi zsidó nyüzsög, mint egy népesebb zsinagógában. Ki veheti komolyan, hogy engednék bántani aggódást mímelő hitsorsosaikat?

A "Gólem" Soros világszerte elkövetett bűncselekményeinek garmadáját tárgyalja a narkóterrorizmustól a "halál lobby" létrehozásáig és üzemeltetéséig.

Az Orbán maffia eszmeileg vérszegény "sorosozása" közben teljesen elsikkadnak Soros "migrációs bűncselekményei" is. Hol bukkant fel a választási kampányban a "Soros terv" amelynek a demokratikus ellenzék még a  létezését is lármásan tagadja? Tagadja, jóllehet annakidején szenzációként tálalták a zsidó hírportálok is. Megjelent magyar fordításban is. Hiába.

Nem volt téma és az annak jegyében véghezvitt gaztettek sora, pl. terroristák pénzelése, okostelefonokkal, térképekkel és "hasznos tudnivalókat" tartalmazó fényképes - szöveges könyvecskékkel  történt "felfegyverzése" sem.

A bűnöző kormánynak Soros áldásos tevékenysége kapcsán a Btk. sem jutott eszébe, amelynek  353. § (5) bekezdése  tíz évtől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. az üzletszerűen, vagy bűnszö vetségben elkövetett embercsempészet  szervezőjét vagy irányítóját. Mi akadálya lett volna a Soros elleni körözés elrendelésének, ahogy a világ több országában erre sor került? Ennek híján Soros "jogilag" ma is megjelenhetne a Budapesti CEU-n és ott előadást tarthatna, akár a migráció előnyeiről is.

Külön fejezet a Soros elleni "hajszában" az Echo TV. szerepe. A "Sajtóklubot" nem akarom felemlegetni, mert képtelen lennék eldönteni sírjak, nevessek, dühöngjek, vagy okádjak közben.

Beszéljünk csak az "Angard" rovatról, amelyben a tökhülye Gajdics olyan sajtópatkányokat enged az asztalhoz, mint Nagy József, akinek piszkos megjegyzéseit képtelen kivédeni felké születlensége miatt.

Persze minden jó ha a vége jó és Orbán bejelentheti "győztünk". Más kérdés, hogy minden győzelem egy új harc kezdete.

Most veszek egy mély lélegzetet, mielőtt folytatom. A káosz nem Orbán, nem is Soros, hanem a putyini Oroszország világpolitikai szerepe körül gomo lyog, amelynek a szíriai háború a most szóbanforgó epizódja.

Szögezzük le mindjárt az elején, hogy  Oroszország Szíriában a világtörténelem talán legaljasabb népirtó háborúját folytatja ZsidóAmerikával, Izraellel, Angliával, Franciaországgal és Németországgal teljes egyetértésben, titkos szövetségben. 

r leírtam a fenti két sort és beillesztettem a baloldali képet, amikor a következő
híradást olvastam Szíriáról. "Izrael (légiereje) ma (2018.04.30) éjjel újabb légitámadást hajtott végre Szíriában katonai célpon tok, Hamá és Aleppó kormányzósági székvárosok katonai létesítményei ellen. A támadók betonbunkeren áthatoló rakétákat is bevetettek a szíriai kormányzati és az iráni célpontok elleni..az Európai Földközi-tengeri Szeizmo lógiai Intézet a környéken a Richter-skála  szerinti 2,6-os erősségű földrengést regisztrált. A hírt alátámasztja a Reuters azon információja is, miszerint a megtámadott célpontok között volt Hamá város közelében a 47-es dandár is, amely egyben a Bassár el-Ászád elnököt támo gató sí’ita milicista szervezetek laktanyája is."

Ez azt jelentené, hogy Oroszország ura a szíriai helyzetnek, kézbentartja az eseményeket. Vagy nem az következik a történtekből? Hát persze hogy nem ez következik! Az következik, hogy Izrael támad, Oroszország pedig behúzza fülét farkát, Putyin pedig hallgat mint a csuka. Ez ma a "világ helyzete".

Nemrég
írtam a való világ értelmezhetőségéről és a hazugságra alapított háborúzásról. A hazudozás csúcsa Putyin szerepének hamis beállítása. Ezen fáradozik a VILÁGHELYZETE, a LELEPLEZŐ és az ÚJVILÁGTUDAT is nincsenek egyedül. Rajtuk kívül sokan menetelnek még ezen a dicstelen úton, többek között a radikális szélsőjobb és szélsőbal orgánumai, kivétel nélkül.

Valami pihent agyú egy programot szerkesztett a Putyin által pénzelt "magyar" internetes portálok kiszűrésére. A program a Chrome, ill. a Firefox böngészőkhöz kapcsolható bővít ményként. A Chrome-on már telepítettem, de nem szuperál. Megpróbálom a Firefox-on is. Ha találok valami érdekeset, visszakanyarodok a témára. Nagyon meglepne, ha a három jómadár hiányozna a szégyenlstáról.

Hamá és Aleppó "üde, friss" lángjainál semmi újat nem láthatunk, ami ne lett volna már világosan látható évekkel korában is.

 20
12.06.17-én tettem közzé "Jahve negyedórája A legszennyesebb háboru - Sziria" c. írásomat, amelyből kiderül, hogy Szíriában népírtó, országromboló háború folyik. Aszadot Putyin úgy "segíti", hogy harcolhasson, de ne gyözhessen. Erre a témára többször visszatértem [Kiegészítés 2012.09.10  Kiegészités 2012.08.23 Kiegészités 2012.08.05 Kiegészítés 2012.07. 28 Kiegészítés 2012.06.24 Kiegészítés 2012.06.19.] Nyilván nem kerengetm volna ennyit a téma körül, ha nem izgat.

Aztán következett 2012.12.15-én a  "Jahve végórái? Újfent Sziria!" c.
folytatás. Ebben idéztem az újkori történelem alighanem leghülyébb külügyminiszterét Lavrov urat, aki nagy pofával jelentette ki "Oroszország nem fogja megengedni 'a líbiai forgatókönyv' megismétlődését Szíriában [Russia will not allow Libyan scenario in Syria:]" Ha jobban belegondolunk és szó szerint értelmezzük a szavait rájövünk, hogy Oroszország betartotta az ígéretet annyiban, hogy nem engedte Aszadot felkoncolni. Viszont kiírtott több mint félmillió szíriait elüldözött, ill. elüldözni hagyott tízmilliónál többet és rommezővé bombázta Szíriát, Izraellel Amerikával és a nyugateurópai szövetségesekkel kooperációban. 

A nyugati országokban használatos az "elkerülhetetlen veszteségek" fogalma. Azt jelenti, hogy mielőtt megtámadnak egy másik országot, megsaccol ják, mennyi saját emberveszteséggel lehet számolni, hogy a demokratikus közvéleménnyel el lehessen fogadtatni. E számot rendszeresen túlkalkulál ják, hogy "megtakarításra" lehessen hivatkozni.

És a megtámadott ország hadserege, civil lakossága? Erről is vannak tanulságos történetek. Az egyik a Magyar Nemzetben
jelent meg 2003.ápr. 10-én. "Ami az iraki katonai és polgári veszteségeket illeti, az eddigi mintegy négyezer halott nem vethető össze az 1991-es háború népirtásával. Ma sem tudjuk biztosan, annak idején hány embert pusztított el az idősebb George Bush szupermodern hadserege, de a legóvatosabb becslés szerint is mintegy százezer iraki halt meg a Sivatagi Viharban. Figyelemre méltó a volt elnök, Jimmy Carter kijelentése: a sorozatos bombázásokban több mint százöt venezer iraki civil is meghalhatott. Az 1991-es Öböl-háború amerikai hőse, a mai külügyminiszter, Colin Powell akkor így vélekedett a kérdésről: ez nem olyan szám, ami különösebben érdekelne.”
Muris, nem?

Lát valaki szemléletbeli különbséget? Én nem látok. mégis van egy nüansznyi: Putyin nem hadviselő félként, hanem "szövetségesként" gyilkolja Szíriát.

Mérgemet nem éltem ki a saját honlapomon. Írkáltam ide - oda. A Kuruc Infónak nem tudtam, mert már korábban tilalmi listára tettek. Maradt a Bal Rad. Ott az admin. demokratikusabb volt, hagyta hogy beírjak, meg azt is hogy a törzsközönség elmondjon mindenféle hülyének, hazugnak, szemétnek, provokátornak, ügynöknek, stb.

Írásomat egy kérdéssel zárom, amit több irásomban feltettem már. Mikor lövik tarkón Putyint hazaárulásért és népírtásért?

2018.05.01

Sz. Gy.

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kép mondanivalója úgy ahogy értelmezhető lenne, kivéve a vén kúria - II. Erzsébet - középpontba állítását. A kép egy írás videó mellékletéből való, amely szíriai és a világesemények "valódi hátterét" szán dékozik megvilágítani, Ezért foglalkozom az öreglánnyal, akit a videó jelenít meg. A baloldali felvétel a 35:41 percmagasságban van.