Frissítések:  

                

  Riadó!
 
Európa védtelen!

Európa védtelen, bátorkodtam megállapítani "Katyvasz" c. írásomban. Ha most visszatérek oda, ahol nagynehezen abbahagytam, sokan azt fogják rólam gondolni, hogy - vén varjúként - ráültem egy karóra és nem bírom abbahagyni a károgást. Legyen nekik igazuk.

Ami viszont engem illet ezúttal is(mét) bátorkodom felhívni a figyelmet olyan tényekre és körülményekre, amelyekről a pocakos bandita és sajtója hallgat.

Szép dolog, ha valaki hét gyermeket szűl. Ez azonban állampolgári, nem politikusi erény. Az anyaság dícsérete c. fejezetbe tartozik.

Hány Rézművesné, vagy Kanalasné pályázhatna magas EP tisztségre ezen az alapon?

A szépasszony megpaklizott/tüneményes pályamódosítása kapcsán a következők jutnak az ember eszébe, legalábbis az én eszembe.

A keresztény Ursula asszony a zsidó Angela Merkel első számú csatlósa/csahosa. Valóságos jolly joker. Eddig minden Merkel kormányban ilyen, vagy olyan miniszter volt.

A gaz sajtó most így gyalázkodik:  "Bundesmutti (Merkel) megszülte az Euromuttit Ursula von der Leyent akihez több botrány fűződik, mint önálló gondolat. A hét gyerekes családanya az egyik legsikertelenebb német politikus. Igaz, ahányszor megbukott, azt mindig felfelé tette. Politikailag nézve tehát végülis sikerről van szó, legyen szó plágiumbotrányról, furcsa kifizetésekről tanácsadócégek felé, vagy épp a Bundeswehr a német hadsereg lerohasztásáról. Ha az ő jelölése átmegy az EP-n, senki sem fogja tudni elmagyarázni, hogy az Európai Parlament nem bohócok gyülekezete. 'Panzer Uschit', ahogy a német közvélemény egy része nevezi, azt a német CDU-s védelmi minisztert, akihez több botrány fűződik, mint önálló gondolat. Bebizonyo sodott, hogy az EU tényleg német felségterület, 'das vierte Reich'. De ki ez a német néni? Ursula von der Leyen jelölése egy az egyben rávilágít arra, mit is nevez a német nyelv Politikverdrossenheitnek, azaz a politikától való elfordulásnak, az azzal szembeni bizal matlanságnak."

Méghogy ki ez a néni? De mit igazgat ez a néni? Annyit tudunk, ő Németország védelmi minisztere. De mit jelent az hogy Védelmi Minisztérium? Milyen szolgálatokat, intézményeket foglal magába? A Google, szokása szerint, teljesen meghülyül ha erre a kifejezésre rákeres a jámbor író/olvasó. Gyanítva, hogy a titkosszolgálatok is a Minisztérium, azaz a nyanya, hatáskörébe tartoznak ebben az irányban folytattam az idegtépő keresgélést. Látszólag sikerrel jártam. A következőket találtam.

Bundesnachrichtendienst BND Szövetségi Hírszerző Szolgálat
Bundesamt für Verfassungsschutz BfZ Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal
Militärischer Abschirmdienst MAD Katonai Védelmi Szolgálat

Úgy tűnik, közülük a BND, a Federal Intelligence Service, lehet az amerikai CIA német megfelelője. Aki a megadott címekre ugrik hatalmas "ismertetőket" talál, amelyeken akkor sem fog eligazodni, ha anyanyelve német, sőt hochdeutsch...

Ha az ember ebből az információs zsákutcából kitolat nem marad számára más mint, a józan paraszti észhez viszatérve, azt kérdezni: mi volt a dolga eddig az Euromuttinak, hogy látta el a feladatait és ezek alapján mi várható tőle a magas polcon, amire feltolják.

2016-ban készült el Németország új biztonságpolitikai stratégiája.
"Ursula von de Leyen védelmi miniszter a Fehér könyv Németország biztonságpolitikájáról és a Bundeswehrjövőjéről 2016 című dokumentum bemutatóján kiemelte azért kellett újragondolni a stratégiát, mert a válságok soha nem tapasztalt sűrűsége és párhuzamossága jellemzi a nemzetközi viszonyokat, és Németország is megváltozott. A menekültválságról szólva hangsúlyozta, hogy a bevándorlás nyereség és esély Németországnak, az ellenőrizetlen és irreguláris migráció viszont biztonságpolitikai kihívás."

Nyilvánvaló, hogy 'Panzer Uschi' pofátlanul hazudott ekkor is, hisz a Merkel/Soros féle migráció legfontosabb alapelve épp az ellenőrizet len (irreguláris) migráció. Ennek jegyében osztogatják a migránsoknak a "bemutatóra szóló" bankkártyákat és újabban már az egészségügyi szolgáltatások ingyenes igénybevételére jogosító utalványokat is. [Ez utóbbi által előnybe kerülnek olyan német állampolgárokkal szemben, akik akár egy életen keresztül fizették a társadalombiztosítási járulékokat.]

Tudjuk - látjuk hogy a "migrációs főcsapás" iránya most a Földközi tengeri blokád. Annak a védelemnek a feltörését célozza, amelyet a derék Salvini próbál életben tartani.

Ismeretes Carola Rakete "hajóskapitány", német aktivista esete aki a holland zászló alatt közlekedő  Sea-Watch 3 nevü hajón, 40 afrikai menekülttel a fedélzeten, tiltás ellenére, úgy hajózott be a dél-olaszor szági Lampedusa szigetének kikötőjébe, hogy nekihajtott az olasz pénzügyőrség hajójának. Emiatt természetesen latartóztatták, de a szicíliai Agrigento vizsgálóbírója szabadlábra helyezte.  

Nem tudom, hogy a 40 kanmajomnak milyen papirjai vannak, amelyek alapján jogosultak a bevándorlásra? De nem is ez az érdekes, hanem az a nyilatkozat amelyet Ursula asszonyság tett jóval korábban, 2018 augusztusában, az akkori Földközi tengeri "incidensek" kapcsán.

Akkor az u.n. Sophia misszió futott, amelynek állítólagos célja a Líbiából kiinduló embercsempész - hálózatok megsemmisítése és a líbiai parti őrség kiképzése lett volna. Ez a valóságban úgy sült el, hogy három év alatt "mellesleg" 50 ezer "hajótöröttet" is kimentettek a Földközi-tengerből, akiket kivétel nélkül Olaszországba szállítottak. Az olasz kormány kifogásolta, hogy egyedül kell viselnie a "misszió" terheit és a szabályok megváltoztatását követelte. Egy koordinációs központ létrehozását javasolta, amely elosztaná az uniós tagállamok között a Sophia művelet keretében kimentett migránsokat. Továbbá azzal fenyegetőzött, hogy lezárja kikötőit a misszióban részt vevő hajók előtt, ha nem teljesítik követeléseit. Az uniós tagországok azonban hajthatatlannak mutatkoznak a kérdésben és azt emelték ki, hogy a Sophia mandátuma év végén úgyis lejár.
Von der Leyen felszólította (!) az olasz kormányt, hogy ne sodorja veszélybe 'önkényes lépésekkel' az EuNavforMed [Sophia] nevű európai uniós haditengerészeti missziót. Hangsúlyozta, hogy a migránsok elosztása nem a védelmi miniszterek, hanem a belügyi tárcavezetők, valamint az állam- és kormányfők hatáskörébe tartozik."

Ezt a kérdést tehát - Leyen módra - megoldotta. A "hajótöröttek" természetesen Olaszország nyakán maradtak. A korábbi eset és a Sea-Watch incidens között van egy párhuzam, amit csak egy hülye, vagy egy gazember nem vesz észre. Arról van szó, hogy a tengereken "mentőhajók" kóvályognak, amelyek "hajótöröttekre" vadásznak, mindíg eredményesen. Ezek a mentőhajók olyan rakományt fuvaroznak Európába, amelyre semmiféle "behozatali tilalom" nem vonatkozik, mert ők "hajószerencsétlenség áldozatai." Úgy válnak azzá, hogy Soros pénzén/méregdrágán embercsempészt fogadnak aki a Földközi tengeren Európa partjai közelébe szállítja őket, majd leadja a drótot a "mentőhajóknak" amelyek fedélzetükre veszik és többnyire Olaszországba viszik szerencsés szerencsétleneket.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Megjött az új újabb kedves vendég az Alex. "Matteo Salvini olasz belügyminiszter tiltásával dacolva kikötött szombaton Lampedusa szigetén a Mediterranea olasz civil szervezet egyik hajója, az Alex fedélzetén 41 kimenekített migránssal. Salvini közölte: senkit sem engednek leszállni a hajóról. Az Alex 54 embert mentett ki csütörtökön a líbiai partoknál, pénteken azonban 13 embert evakuálni kellett a hajóról Lampedusára egészségi okok miatt. Róma korábban felszólította a vitorlást, hogy vigye a kimenekített embereket Máltára, de a Mediterranea szerint az út túlságosan hosszú lenne az egyébként legfeljebb 18 (!) fő befogadására alkalmas hajón.
A Mediterranea "civil" szervezet büntetlenül végzi ezt a hajóztatást. A "várólista" alighanem hosszú lesz.
"Eközben egy másik civil szervezet, a német Sea-Eye közölte, hogy egyik hajója, fedélzetén 65, szintén a líbiai partoknál kimenekített migránssal jelenleg nemzetközi vizeken várakozik, és kérni fogja, hogy kiköthessen Lampedusán."
Nem pihennek a Bundesmutti/Soros aktivisták sem.
"Németországban szombaton több, mint 30 ezer ember tüntetett mintegy száz városban a Sea-Watch kapitánya melletti szolidaritás jeléül, illetve a civil szervezetek által a Földközi-tengeren kimentett migránsok jogaiért – közölték a szervezők."
Jobb híján - a kalózhajók elkobzása - tüneti kezeléssel ptóbálkoznak. 
"Olaszországban a múlt hónapban fogadtak el egy – Salvini és a radikális jobboldali, Liga nevű pártja által szorgalmazott – rendeletet, amely súlyos pénzbírságot ír elő az ilyen civil szervezeteknek, amennyiben hajói behatolnak az olasz területi vizekre.

2019.07.14
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ennek az összjátéknak a kapcsán - a jelek szerint - senkinek sem jut eszébe, hogy a szállítmányozás szabályait elővegye és nevesítse ennek a műveletnek a szereplőit. "A szállítmányozó elsősorban szellemi tőkéjét értékesíti, amikor megbízói részére az árufuvarozás megszervezését bizományosként vállalja, s elvégzi mindazokat a teendőket, amelyek a megbízó feladatai lennének, nevezetesen saját nevében, de megbízója [a vevő vagy az eladó] költségére és kockázatára megköti az áru továbbításához szükséges szerződéseket a fuvarozókkal és más közreműködőkkel, továbbá gondoskodik a hatósági [például vám, növényegészségügyi, környezetvédelmi stb.] előírások betartásáról. A szállítmányozó tehát közvetlen kapcsolat a fuvaroztató, a fuvarozó és az egyéb közreműködők között."

Leyen asszonyt csak azért nem nevezem Euromutti helyett Kupimuttinak, mert minden tisztességes ház asszonya tiltakozna ha intézmé nyét Merkel és Leyen Európájával hasonlítaná össze valaki.

Ez a meghitt kapcsolatra utaló kép régen készült. A sajtó azonban kiszasszerolta, hogy eleven összeköttetés van a szépasszony és a vén kecske között amennyiben "az Európai Bizottság elnökének jelölt, és a magyar kormány által is támogatott Ursula von der Leyen tagja egy olyan szervezetnek, aminek Soros György is. A Müncheni Biztonsági Konferencia tanácsadó testületéről van szó, melynek 24 tagja van. A honlapjukon felsorolják az összes tagot. Köztük van Federica Mogherini az EU leköszö nő külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az EB alelnöke. Három volt külügyminiszter, például az amerikai John Kerry, vagy a lengyel Radoslaw Sikorski és a svéd Carl Bildt, aki miniszterelnök is volt. És e testület egyik alapítója és elnöke Soros György.

Szép kis zsidó vircsaft ez is... A linkóci Ursula mindenesetre elemében van. Fölfelé bukott megint arról a szemétdombról amit létrehozott és most maga után hagy. A Bundeswehr állapotára gondolok.

A Deutshe Welle tudósítása szerint "A német hadsereg 244 darab Leopard 2-es típusú nehéz harckocsija közül csak 95 van bevethető állapotban főleg a pótalkatrészek hiánya miatt. ... Az keltette fel a média érdeklődését, az ENSZ-misszió részeként Maliba települt német szárazföldi gépesített erők harcjárműveinek szinte mindegyike működésképtelenné vált a por, a homok és a sziklás utak miatt. Akkor a német kontingens helyettes parancsnoka elismerte: a műszaki problémákat alapvetően az okozta, hogy a szüksé gesnél kevesebb pénz áll rendelkezésre a csapatok felszereléseinek a karbantartására. ... A német légierő sincs jobb helyzetben. A meglevő 89 Tornado típusú vadászrepülőgépéből mindössze 38 bevethető, mivel a többi javítási okokból a földön kénytelen vesztegelni. ... 57 szállító légi eszközből jelenleg 25 van bevethető állapotban. ...  A harci helikopterek, a páncélozott személyszállítók és a haditengerészet hajói esetében pedig 18 és 32 százalék közötti a bevethetőség mértéke

Ilyen helyzet köztudottan akkor keletkezik, ha a korrupt államvezetés elsikkasztja a haderő fejlesztésére szánt pénz jelentős részét. Nem azért mondom, de a német hadiipar a Zsarnok uralma alatt valamivel jobban ellátta az akkori Wehrmachtot. "Albert Speernek, kihasználva ragyogó szervezőképességét, 1944-re sikerült a német hadiipart maximális kapacitásra állítania. Eszközökben nem válogatva, mindent alárendelt a feladat megoldásának, ha kellett munkaerő, azt kényszermunkásokkal, foglyokkal pótolta,- apellált a németek felelősségérzetére,- kezdeménye ző képességére,- átszervezte a minisztériumokat. Az állandó bombá zásokkal sújtott német ipar 1944 végére 500-nál több (!) hatalmas tűzerejű, Tigris nehézpáncélos, valamint 11 ezer (!) közepes, 1600 (!) gyorsmozgású páncélvadász önjáró löveg gyártására volt képes.

Mondják, náci szimpatizáns vagyok. Lehet. De mi legyek, tán' "judeo-keresztény-szocialista"?

Az ember azt hihetné hogy a korruptság együtt jár a védelmi miniszteri beosztással. De nem! Ursika egyik elődje, öreg barátunk, Rupert Scholz [1981 és 1988 között szövetségi védelmi miniszter,  müncheni egyetem jogászprofesszora a (Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző Klubjának vendégelőadója) 2007-ben azzal az állításával hívta fel magára a figyelmet, hogy Németországnak nukleáris hatalommá kell válna.]
A Prof. egy
interjúban jogi érvekkel vezette le, miért volt alkotmánysértő és uniós joggal ellentétes Merkel 2015-ös határ nyitásról szóló döntése. Aktuális kérdésekben így nyilatkozott. "Az Európai Unió és szervei csak azokban a felada tokban járhatnak el, amelyeket az egyes tagállamok nemzeti szinten nem tudnak megfelelően kezelni, megoldani. Ehhez képest a jelenlegi fejlődés épp ennek az elvnek a fordítottja és ezt a gyakorlatot sajnos az Európai Bíróság is támogatja. Ugyan az európai uniós szerződések elismerik a nemzeti identitás fontosságát, az európai nemzetek, valamint azok kultúráinak, hagyományainak sokszínűségét, az elmúlt időszakban azonban ezek az értékek mégis a háttérbe szorultak. Ez olyan meghatározó válságtünet, ami az európai integrációs folyamat társadalmi elfogadott ságát nagy mértékben csökkentette és a jövőben is csökkenteni fogja, ha nem kerül sor reformokra. A Sargentini-jelentés jogsértő módon lett elfogadva. A válságban lévő EU-t meg kell reformálni, a nagypolitikus Angela Merkel ideje lassan a végéhez közeledik."

Így vélekedik egy tisztességes jogász. Sajnos azt a bűnszervezetet, amit Európai Uniónak neveznek, nem lehet jogi eszközökkel megreformálni.

Pötyögtetés közben hallom a tévében, hogy a Pocak telefonon felhívta Ursulát és megígértette vele, hogy megválasztásának támogatása ellenében figyelemmel lesz a V4-ek önállósági törekvéseire. Ursula állítólag igent mondott, ahogy ezt a szélhámosok teszik a balekkel szemben.

A schengeni határok az új leosztás után is áteresztők maradnak a migránsok előtt. Európa saját pusztulását csak úgy kerülheti el, ha eliminálja azokat az intézményeket és személyeket amelyek/akik elpuszításán fáradoznak. Erről a következő írás szól majd.

2019.07.07

 

Hajózni muszáj...

 

Az EU morfológiailag egy bűzlő nagy szarcsomóra hasonlít, amelyből különféle "illatok" gőzölögnek. Közülük a leg-orfacsaróbb a jogi rothadás szaga.

[Ebben a trágyadombban a bírákok, a "leggonoszabb kaszt" véglényei, a legvirgoncabbak. Itt vannak igazán elemükben.]

Az EU - amelynek különféle szervezetei képesek akár többszáz paragrafusba kottázni az étkezési uborka termesztési, csomagolási, szállítási és értékesítési szabályait - szemmel láthatólag képtelennek mutatkozik a tengeri hajózást úgy szabályozni, hogy saját hatóságai hatékonyan felléphessenek a migrációs kalózkodással szemben.

Ez nem csoda, hisz az EU célja épp e kalózkodás elősegítése.

Mióta a fenti cikket megírtam tele van a sajtó a migránshajók ilyen - olyan "csínyeivel". Ezek szerint nem magányosan rikácsolok.

2015 tavaszán történt, hogy egy 500-700 migránst szállító hajó 27 kilométerre a líbiai partoktól, 210 kilométerre Lampedusa szigetétől felborult, valószínűleg azért, mert az utasok mind a hajó egyik oldalára tódultak, amikor elhaladt mellettük egy másik hajó. Közülük mindössze 28-at sikerült megmenteni.

Az eset miatt Francois Hollande az akkori francia államfő "az uniós bel- és külügyminiszterek összehívását sürgette. Sőt kijelentette növelni kell a járőröző hajók számát, több légi ellenőrzés kell az övezetben és sokkal intenzívebb küzdelem az embercsempészettel szemben, mert akik ezeket az embereket a hajókra teszik, csempészek, sőt terroristák." A lelkes Soros/zsidó csahos persze nem gondolta komolyan és nem is történt semmi érdemleges az ügyben.

Azaz mégis... "Az Európai Bizottság  10 pontos akciótervet készített; az Európai Tanács pedig rendkívüli ülést hívott össze a tízpontos, azonnali cselekvési terv megvalósítása érdekében, a Földközi-tengeren már működő EU-s menekültügyi műveletek, a Poseidon és Triton támogatására. Az akcióterv az EU-s határok megerősítése mellett például az embercsempészek hajóinak elkobzását és megsemmisítését is javasolta."
Grandiózus, azonnali tervek és sürgős akciók, ezekkel van tele a pince és a padlás. Ha utána nézünk a Poseidonnak és a Tritonnak újabb nevekkel ismer kedhetünk meg. Nevezetesen a Frontexszel, amely 2015-ben indult az Európai Unió és a NATO összefogása jegyében egy biztonságosabb Földközi-tengerért. A két díszes szervezet állítólag összehangolt műveleteket is végrehajtott szárazföldön, vizen és levegőben.

Egy 2016.03.07-i közleményben a kövezkezők olvashatók. 
A Frontex a kezdetektől koordinálta a tagállamok határőrizeti szerveit. Első, a migránsválságra reagáló művelete az úgynevezett "Poseidon" művelet volt, mely a Délkelet-Európára irányuló fokozott határrendészeti és hírszerzési műveleteket foglalta magába 2014 márciusától az év végéig, főleg Bulgária és Görögország területein. A műveletben résztvevő erők elsősorban a szárazföldön tevékeny kedtek. Az Unió erre szánt költségvetése 2,25 millió euró volt, mely a rá következő művelet költségvetéséhez képest meglepően alacsony összeg. A Frontex második, már a NATO-val együttműködő művelete 2015-ben kezdődött meg „Triton” néven amely már jóval nagyobb hangsúlyt fektet a Földközi-tenger és Adriai-tenger védelmére. Az elsősorban Olaszországot és Görögországot érintő művelet az "Europollal" [további "együttműködő" szervezet ...] és a nemzetek hatóságaival közreműködve tartotta ellenőrzése alatt a Földközi-tengert annak érdekében, hogy az Észak-Afrikából és a Közel-Keletről érkező embercsempészetet visszaszorítsa. 'Drámaian' megnöveljük jelenlétünket a Földközi-tenger centrumában annak érdekében, hogy támogassuk az olasz hatóságok parti őrizeti munkásságát a határvédelem és az életmentés érdekében. Már így is túl sok haláleset történt a vizeken” – nyilatkozta Fabrice Legerri, a Frontex ügyvezető igazgatója. A pénzügyi növekedésen túl a felszereltség is javult, hiszen a Poseidon kizárólag szárazföldi műveletével ellentétben a Triton már tengeri és légi flottával rendelkezett. Számszerűsítve 3 repülőgéppel, 2 helikopterrel, 6 parti és 12 nyíltvízi járőrhajóval, illetve elemző és felderítő egységekkel. Követve azonban tavaly nyáron egyre súlyosbodó válságot, korántsem nevezhetjük teljes sikernek a műveletet.

Az összes művelet teljes kudarccal végződött. Hatása úgy eloszlott a műveleti térben, mint a keringő gólyafos a légben, lévén alibi műveletekről szó.

Visszatérve a fenti halálhajó ügyére a Mateo Renzi olasz kormányfő és Joseph Muscat máltai miniszterelnök Rómában közös sajtótájékoztatót tartottak, amelyen Muscat elmondta, hogy "a Líbia partjainál elsüllyedt hajó áldozatain az emberkereskedők 1-5 millió euró, azaz 300 millió és másfél milliárd forint közötti összeget zsebeltek be."

Az ám, a pénz! Itt van az eb eltemetve, de nincs olyan EU, NATO, stb. program, amely a pénz után kutakodna. Pedig a kérdések kérdése: ki fizeti a révészt? A ókori görögök úgy hitték a holtak lelkét Khárón, az alvilág révésze szállítja át a Hádészbe. Szolgálatáért, az életből a halálba való átjuttatásért Kharónt díjazás illette, a ókori görögök ezért pénzérméket tettek halottaik szájába, hogy „kifizessék a révészt”.

De ki tömi ki a bevándorlók zsebét, hogy kifizessék a révészeket, akik vagy a halálba, vagy Európába szállítják utasaikat, ahogy sikerül.

A nagy színjáték menedzsre és színigazgatója köztudottan Soros György. Nála a szcenárió, azaz a forgatókönyv, amelynek minden lapja pénz. Ebből a piszkos pénzből jut a nagy színjáték, a Soros Világszinpad, szereplőinek: a migránsoknak, a csempészhajók legénységének, a "hajótörötteket" mentő segélyflotta személyzetének, azoknak akik megszervezik és végrehajtják a csempészet látszat-üldözését, az emberjogi aktivistáknak, az ügyészeknek, a bíráknak, az államfőknek, a miniszterelnököknek, a belügyminisztereknek és mindenek fölött az EU apparátusaiban szorgoskodó kártevőknek, ide sorolva immár Ursula von der Leyen asszonyságot is.

A "mediterrán állapotokat" nehéz lenne ábrázolni. Csak két hangulatképet illesztek ide.
"Mediterranea" nevű segélyszervezet, amelynek hajója folyamatosan összeszedi az Európa felé menekülőket az embercsempészek lélekvesztőiről,
pert indított az olasz belügyminiszter Matteo Salvini ellen mert egy miniszteri utasításban azt a megállapítást tette, hogy a szervezet bűncselekmények sorát követi el, megkönnyíve az illegális bevándorlást, amiért akár 10 év börtönt is kaphatnak. Alessandra Sciurba kisasszony a szervezet munkatársa súlyos rágalmazást és becsületsértést emleget.

Tudom, Salvini kemény legény a talpán. De ez mitsem használ, a "segélyszervezetek" és más bűnbandák perek pergőtűzét zúdítják rá. Akkor védekezni kényszerül a Soros-zsoldos bírák előtt. Vesztegeti az idejét. Költi a pénzét a perekre, stb.

A Salvini elleni hadjárat azonban egészpályás roham.

A szicíliai ügyészség emberrablás
vádjával  bíróság elé akarja állítani Salvinit, mert megtiltotta, hogy az olasz parti őrség Diciotti nevű hajója 177 menekülttel a fedélzetén kikössön a szicíliai Cataniában. Ezzel - az ügyészség szerint - elrabolta és fogvatartotta a menekülteket. Salvini szerint nevetséges, hogy 15 évet kaphat, mert nem engedte be az illegális bevándorlókat Olaszországba. Nem találok szavakat mondta. Azt is kijelentette, hogy egyáltalán nem fél. Mivel Salvini a szenátus tagja, ezért az olasz parlament felsőháza szavaz majd a vádemelés elindításáról.

Ennyi persze nem elég. Nem elég Salvinit szorongatni, neki kell menni pártjának a Lega-nak is. A világméretü lejáratásokra szakosodott Buzzfeed fedőnevü Soros ügynökség "megszerzett egy titkos hangfelvételt, melyen Salvini volt szóvivője, Gianluca Savoini beszélget a moszkvai Metropol szállóban orosz kormányképviselőkkel. A felvételen elhangzik, hogy a Rosznyefty nyomott áron adna el olajat az olasz ENI-nek, a 65 millió dolláros kedvezmény pedig Salviniékhez kerül, akik ebből finanszírozhatják az EP-kampányukat."
A milánói ügyészség "alapos gyanú" fennforgása ürügyén nyomban rámozdult az ügyre és "a sajtóhírek nyomán vizsgálatot indított az ügyben. Az, hogy a milánói ügyészség vizsgálja az állítólag Salvini pártjának juttatott orosz támogatást, nagyon jól mutatja, mekkora hatása van a Buzzfeed által nyilvánosságra hozott felvételnek" írja lelkendezve a libsi sajtó.

A hírhedt biboldó Jonah Peretti nevével fémjelzett Buzzfeedet, ezt a díszes társaságot, ismerjük, legalábbis ismerhetnénk mi magyarok is. Kiterejedt "nyomozást" folytatnak Soros György védelmében a Magyar Kormány és Orbán Viktor ellen is. A   így harsog. "Putyinista orosz oligarcha alakja sejlik fel a magyar civilek elleni akciók mögött .  Mocskos trükkökkel, kémkedési vádakkal, szivárogtatásokkal, antiszemita és muszlimellenes retorikával tűz delt választási kampány folyik Magyarországon – kezdi nagyon hosszú, alapos (!) tényfeltáró cikkét az amerikai Buzzfeed News. Hét civil szervezetet célzó akcióról beszél, melyek közül egy kivételével mind Soros Györgyhöz kapcsolódik. A cikk bemutatja,hogyan célozták meg különböző mocskos trükkökkel, a főként Soros Györgyhöz kapcsolódó civil szervezeteket. De ennél tovább megy, már az orosz vezetésig érő szálakról is szó esik."

És most mindezek tetejébe jön Ursula asszony. Vajon melyik oldalra áll, mit csinál azon a helyen ahova felbuktatták? Hát nyilván tovább folytatja a rohasztást, amelyben nagy gyakorlatot szerzett a Bundeswehr gazdasszonyaként. Régi/új szövetségeseire, a metéltek légióira fog hallgatni, a Juncker félékre. 

És Te buta, közömbös, önös, gyáva, puha "fehérember", Te mit fogsz csinálni? Megvárod amíg kicsinálnak? Jól teszed, megérdemled. De van egy apró bökkenő: mi lesz utódaiddal? Lányaidat, unokáidat és dédunokáidat is hagyod? A zsidókra és "vendégeikre" a migránsokra bízod a sorsukat?

Az ám, de még mindíg nem vagytok teljesen egyformák. Lassan kivehetővé válik az írás a falon. „Ha egy nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet”

Félreértés ne essék, nem a "náci" maskarákba bújt, zászlókat - transzparenseket lengető fel/le masírozgató "szélsőséges" operett alakulatokról van szó, hanem olyan névtelenekről láthatatlanokról, akik megértik, hogy "demokratikus" terror államok pusztulásra szánt alattvalói és fellázadnak sorsuk, utódaik sorsa ellen.

Persze nem kukák felgyújtásáról, üzletek kifosztásáról van szó, hanem olyasvalamiről, amire a terror-államok terrorista vezetői álnokul azt mondják TERRORIZMUS!

Az európai tevőleges ellenállás történetéről és esélyeiről a következő írás szól majd.  

2019.07.12 

 

Háború van.

Fegyverre!
 

Félreértés ne essék, nem "polgárháborúról" van szó. A zsidó hatalom fegyveres erőt alkalmaz az elégedetlenkedő francia nép, Párizs népe ellen, miközben látszat intézkedéseket se foganatosít a Pantheont elfoglaló migránsokkal szemben. [A baloldali kép a Szombat-ban jelent meg. Én csak a francia mondat magyar fordításával egészítettem ki.] 

A "magyar sajtó" szinte szószerint azonos módon számol be a legújabb sajnálatos párizsi eseményekről. A
Gondola pl. ezt írja. "2019. július 12. Illegális migránsok egy csoportja megrohamozta a párizsi Pantheon épületét. Azért tüntettek, hogy letelepedési papírokat kapjanak. A migránsokat végül elkergették a rendőrök.Többségük afrikai migráns, akinek semmilyen papírja nincs, illlegálisan élnek Franciaországban. Azt követelték, hogy papírokat kapjanak. Azt állították, addig maradnak az épületben, ameddig nem legalizálják a helyzetüket.Néhány perc alatt a rendőrök is az épülethez értek és rávették a migránsokat, hogy menjenek ki. Azok viszont az épület előtt folytatták a tüntetést, amit a rendőrök gumibotokkal és paprika-sprayvel oszlattak fel. Több tüntetőt is őrizetbe vettek és bilincsben vezettek el."
Az eseményeket egy archiv (!) fotóval "dokumentálja" amelyen a pantheon előtti téren, a szokásos őgyelgőkön kívül, egy üres rendőrségi gépkocsi álldogál. Az állítólagos "rendőrrohamról" egyetlen doku-fotót sem sikerült eddig lehalásznom az Internetről.

Ha ugyanez a "francia" rendőrség franciák, pl. a sárga mellényesek ellen lép fel, annak bezzeg van láttatja. Egy kis sajtószemle.
Macron rendőrei könnygázt, vízágyút és gumilövedéket is alkalmaznak. Kilőtték a tüntetők egyik vezetőjének Jerome Rodrigues-nek az egyik szemét. Párizsban a Sérültek Nagy Menetén tízezrek tüntettek Macron és a rendőri brutalitás ellen. A sárgamellényesek korábban azt közölték, hogy 15 ember is megvakult már a rendőri brutalitás következtében az elmúlt hetekben. A tüntetők követelték két fegyvernek: LBD-40 és a GLI-F4 gránátnak a betiltását. A legmagasabb francia közigazgatási és jogi intézmény nem volt hajlandó betiltani a gumilövedékeket. A Le Figaro szerint a rendőrség a tüntetések kezdete óta 9200 alkalommal használt gumilövedéket, amely komoly sérüléseket okozott a tüntetőknek. Az elmúlt két hónapban a sárgamellényes tüntetők által felállított úttorlaszoknál tízen haltak meg, a tüntetéseken pedig több mint kétezren megsérültek.

Egy rendőri elfogás, azaz Macron "kicsi rakás nagyot kíván" játéka Párizs utcáin, pedig így néz ki. A zsidó "Vaspata" [l. Jack London regényét"] persze nem csak Párizsban működik így. Létezhet egy világ szabvány a fehér lakoság aprítására.

* * *

A sajtó emlékeztet a 2006-os budapesti szép napokra. Tényleg, az ottani akkori képeket akár ki is lehetne cserélni a mostani párizsiakkal. A rendőrsegg mindenütt egyforma.

Azt még nem lehet tudni, hogy a sajnálatos párizsi eseményeket követi e majd egy olyan kutyakomédia, amit Budapesten rendeztek a rendőrtábornokok ügyében. Ne feledjük, hogy a szemkilövetések Gyurcsány alatt történtek, az "eljárás" azonban már Orbán alatt folyt. Gyurcsányt, aki miniszterelnökként a bevetési/müveleti központban tartózkodott egy akció idején, senknek se jutott eszébe még megvádolni se. A tábornokokat se gyilkosságggal, ill. gyilkossági kísérlettel vádolták, hanem valami himmi-hummi szolgálati mulasztásokkal.

Hej ügyészek, hej bírák...

Ennek kapcsán vetődik fel, hogy a lakosság meddig köteles tűrni egy zsidó diktatúra túlkapásait és mikor nyilik joga, ill. lehetősége a tevőleges ellenállásra.

A cikk előző frissítésében jeleztem, a témára visszatérek. Ami a mocsoksajtó szerepét illeti, felemelő látvány a nagy francia nép legszentebb csarnokában a nigger disznók tobzódása, a terror fekete zászlóinak lengetése. Erről egy kítünő videó készült, abból vágtam ki a képet. De milyen videók és hol jelentek meg arról, hogy a rendőrség berohan a Pantheonba  és kiszorítja/kiveri onnan a foglalókat. Hol láthatók a gumibotok, könnygázszórók, a LBD-40 és a GLI-F4-es gránátok. Hol láthatók az elfogottakon térdelő rendőrök? És ami a lényeg, hol láthatók a kilőtt szemű niggerek?

Emberek! Nem bűzlik ítt valami? Mint Németországban, ahol a kormány párti és "ellenzéki" sajtó egymással versengve hallgatott a Kölnben és másutt megerőszakolt, kirabolt német nőkről, köztük kislányokról?

Mikor jut eszébe valakinek hogy szétlője a fejét az olyan bűnözőknek, mint ez a két alak? Nem merényletre, nem gyilkosságra kell gondolni. Isten őrizz az ilyesmiktől, csupán célzott megsem misítésre, a titkosszolgálatok bevett gyakorlata szerint. 

A "tevőlegesség" témájára Walter Lübcke - Merkel leghangosabban csaholó kutyája - halálesete kapcsán térek vissza.

2019.07.13

 

Sz. Gy.