18.10.14 - frissítés
 18.10.15 -
frissítés

Ukrajnaaa!

Magyarország a zsidó terror-állam célkeresztjében.

Hogy kerültünk oda? Erre egyszerü a válasz. Az ungvári konzulátuson magyar állampolgárokat avattak/eskettek. Ha az ukrán törvények a kettős állam polgárságot tiltják, teljesen rendben levő volt a magyar konzul kiutasítása. Viszonosságnak nem lett volna helye, azaz nem szabadott volna egy ukrán konzul talpára útilapút kötni és ezzel ürügyet szolgáltatni a továbbiakhoz.

Megértem és osztom a "magyarság" mély aggodalmát az ukrajnai magyar kisebbség sorsa iránt. Bosszant viszont ugyanazen "magyarság" abszolut közömbös hozzáállása az ukrán kérdéshez.

Nálunk senkit se érdekel, hogy jött létre a zsidó terror-állam és milyen jogon visel népírtó háborút négy év óta a kelet ukrajnai nyolcmilliónyi orosz "kisebbség" ellen és a rohadt Európa miért tűri ezt hallgatagon?

Amikor egy ismeretlen az utcán odaszólt Schweitzer József nyugalmazott főrabbinak világraszóló ricsaj támadt. A köztársasági elnök a lakására rohant kondoleálni, felzúdultak az "egyházak" is. Arról viszont, hogy Kelet-Ukrajnában naponta lövik a városok és falvak lakónegyedeit egymással versengve hallgatnak ez "egyházak", a szélsőjobb és a szélsőbal... 

A mai Nagy Oroszország a Kijevi Rusz-ból jött létre. Hogy az államalapító nordikus népfaj(ok)ból hogyan lett kisebbség és az ukrán fajból többség, most ne firtassuk. Sztálin a Szovjetunió tagállamaként létezni engedte Ukrajnát. Halála után a zsidó Hruscsov odaajándékozta a szín-orosz Krím félszigetet Ukrajnának, amely ezen ajándékkal a hóna alatt legelsőnek lécelt le a Szovjetunió testvéri népeinek nagy családjából... A független Ukrajnát úgy is tekinthetjük mint egy ketrec-rácsot az orosz medve és a százazföldi Európa között.

Mi sem természetesebb, minthogy Oroszország létérdekei által ösztökélve, ajtót akarván nyitni a rácson, "barátságos" politikát kívánt folytatni Ukrajnával. A Nyugat pedig igyekezett ezt megkontrázni.

A Janukovics - Janukidze nevekkel fémjelzett hatalmi vetélkedés történetének elemzése nem fér ide. Elég annyi, hogy Janukovics oroszbarát, Janukidze pedig nyugatbarát volt. Ukrajnában Janukidze regnálása alatt történtek olyan dolgok, amelyek a zsidó terror állam létrejötte szempontjából lényegesek. [Hogy leprás bibircsókjait az oroszoknak köszönheti e, nem tudható. Ő mindenesetre nekik tulajdonítja...]

Juscsenko úr az "Ukrajna hőse" címet adományozta Sztyepan Banderának, akinek "regényes életrajza" itt ugyancsak nem tárgyalható. Elég róla annyit tudni, hogy ukrán nemzetiségü volt. Miután a német kémelhárítás "az Abwehr beszervezte Bűn- társával Suheviccsel létrehozta az un. "Ukrán Légiót", mely inkább "Nachtigall" néven vált ismertté. 1941 június 30.-án a Nachtigall büntetői osztagai bevonultak a Vörös Hadsereg által feladott Lvovba és ott tömegmészárlást rendeztek. A szörnyű pogromban többezer embert öltek meg, főleg zsidókat, olyan vadállati kegyetlenséggel, mely még a németeket is elborzasztotta. Majd kihirdette a független 'Ukrán Hatalmat', mely szoros katonai szövetségben áll a nemzeti-szocialista Németországgal és segít a ukrán népnek, hogy felszabaduljon a moszkvai megszállás alól".

"Diadalútját" meggyilkolt, szögesdróttal oszlopokra kötözött kisgyermekek holttestei szegélyezték. A hálás ukrán nép ezért emlékművet emelt tiszteletére.

Érti ezt valaki? Nem értheti senki mindaddig, amíg létre nem hozzák a Zsidó Elmebaj Kutató Intézetet és az valamit fel nem fedez...

A Porosenko rezsim szorgosan ápolja a Bandera kultuszt, de a részletek taglalása ugyancsak nem fér ide.

Janukovicshoz azonban muszáj visszatérni, mert a történet az ő bukásával folytatódik. Janukovics tehát oroszbarát politikus volt. Nem züllöttebb, ill. korruptabb, mint bármelyik politikus. Az ukrán nép mégis felkelt ellene - mert felkeltették - és megdöntötte.

Itt kezdődik Putyin szerepe, miért hagyta?

Aludt tán' a volt kágébés? A forradalmakat, legyenek bármifélék, mindíg titokban készítik elő. Ha a titkosszogálat, hivatása magaslatán áll, csöndben elteszi a láb alól ezeket az ágenseket és senki se ugathat miattuk. Már tudjuk, hogy Janukovics megbuktatását a CIA szervezte, McCain szenátor a líbiai és szíriai szarkeverő, védnöksége alatt. Tevékenységére már annak kezdeti szakában fel kellett volna figyelni. Ha ez elmaradt, még mindíg félbe lehetett volna szakítani a "forradalmat", amikor a Majdan téri zavargások gyújtogatásba csaptak át. Likvidálni kellett és lehetett volna a gyújtogatókat. Igenám, de a kritikus pontokon elhelyezett mesterlövészek nem Janukovics, ill. az Ukrán Titkosszolgálat [SZBU] hanem McCain emberei voltak. Ezek olyan művészi koreográfia szerint lődözték a tüntetőket, az ellentüntetőket és a rendfenntartókat felváltva, hogy az eseményeknek gyilkos zavargásba kellett torkollniuk.

Summa - summárum ukrajnában győzött a forradalom, amit ugyanúgy a zsidók vezényeltek, mint rangos elődjét a Nagy Októberi Szocialista forradalmat. Az egyébként nagypofáju Putyin e vészterhes időben a néma és béna kacsa szerepét játszotta.

A politikai és demográfiai helyzetet egy nagyon szellemes térkép szemlélteti. Azt hiszem a feliratokat nem szükséges lefordítanom. Nos a "Russian Oriented Ukraine" a maga cca. hat- nyolcmilliónyi lakosával nem óhajtott a zsidó és kapitalista Ukrajna alattvalója lenni. Így jött létre a két "szakadár" államocska: Donyeck és Luhanszk. Csakhogy volt egy kis problem... A nép és a vezetők sztálini tipusú (!) szocializmusban gondolkodtak. Ez nem nyerhette el a világ leggazdagabb zsidó oligarchájának Putyinnak a tetszését.

A "kettős taktika" eszközét alkalmazta. A fizikai létükben fenyegetett oroszoknak annyi fegyvert szállított, hogy harcban meghalhassanak, de ne győzhessenek. A kis államokat se de jure, se de facto nem ismerte el. Létezésükről hivatalosan tudomást se vett. Nevüket a száján ki nem ejtette.

Viszont...

Belemászott a "Minszki Paktumok" elnevezésü kutyakomédiába a következő módon. Kijelentette, hogy támogatja a másik zsidó oligarcha Porosenko személyét, politikáját és melegen szorongatta kezeit. Eleinte nem értettem, egy államfő hogy fogadhat el egy olyan kezet, amely honfitársainak vérétől szutykos? Aztán rájöttem, az oroszok Putyinnak nem honfitársai, hanem csak gójok és az egyik zsidó oligarcha miért ne foghatna kezet a másikkal, ha "csak" gójok tömeges irtásáról van szó.

Az ukrajnai belháború, ill. népirtás módszereit egy echte baloldali (!) hirforrás alapján ismertetem, néhány szemelvény formájában.

A írja.

Az Egyesült Államok, a NATO már a 2000-es évek közepétől módszeresen készítette elő az ukrán nacionál-fasiszta szélsőjobboldal fegyveres rohamosztagosait – harci kiképzést nyújtva számukra észtországi NATO-támaszpontokon. Putyin erről nem értesült?

A bombázások, a békés lakónegyedek, családi házak elleni nehéztüzérségi támadások után a junta serege immár tiltott fegyvereket is bevetett. A júniusi, Szlavjanszk környéki harcokban először dobtak le – részben civil létesítményekre is – foszforbombákat. Június 2-án egy ukrán repülőgép rakétát lőtt ki a luganszki kormányépületre. A rakétában kazettás bombák voltak. A szerteszét repülő, borotvaéles fémszilánkok [szörnyű, roncsolásos, csonkolásos sebeket ejtve áldozataikon]. ... Ukrán diverzánsok, illetve erre kész helyi árulók lopva „csipogókat” szerelnek olyan helyekre, ahol egyszerre sokan tartózkodnak. Ezek a kis adóvevők célra vezetik a kifejezetten a lakosság pusztítására kilőtt tüzérségi lövedékeket.
Példa - képnek nem egy halottat, hanem egy letépett lábakkal "még" élő nőt választottam. Ezt látva mit mondhatnék a két vigyorgó, parolázó zsidóra?
... Legfrissebb hír, hogy a kijevi amerikai katonai attasé és munkatársai jelenlétében üzembe helyezték az ostromlott Donyeck közelében azt a rádiólokációs rendszert, mely segíti a rakéták, tüzérségi lövedékek célba juttatását. ... Az ukrán hadseregnek és fasiszta csatolmányainak kedvelt célpontjai voltak az ostromlott városokból evakuálók. Egy ilyen akció egyik főszereplője volt a Nyugat hősnője, Nagyezsda Szavcsenko is – aki helikopter pilótanői állását cserélte föl a terrorista szerepkörével. Ő irányította azt a nehéztüzérségi eszközt, melynek lövedéke telibe találta azt az autóbuszt, melyen a két orosz újságíró – riportkészítés céljából – kísérte el az evakuálandókat. A lövés telibe talált: mindenki – és nemcsak a két újságíró – áldozatul esett, a busz pedig kiégett. Szavcsenko egyébként – szadista kéjjel – a letartóztatott civilek, illetve hadifoglyok kínzásaiban is részt vett.
Szemfüles oknyomozó újságírók a Mariupol repülőtere mellett fölállított koncentrációs tábor – Ukrajna legnagyobb koncentrációs táborának – közelében, hírek szerint, tömegsírokra bukkantak legalább két és félezer áldozat maradványaival.

Ennek a tartalmas írásnak egy nagy hibája van, amit a címe is tükröz... "Nacionál-fasizmus és genocídium Ukrajnában."  
Ez a fogalom nem ismert. Az Interneten is csak egy helyen szerepel - a Munkások Újságjában... A kommunisták ezek szerint alkalmazkodnak az általam megénekelt "Jew Taboo" szabályhoz, amely tiltja a "zsidó"  kifejezés mint főnév ["A főnév olyan szófaj, amely elégséges fogalmi és szemantikai tartalommal rendelkezik, és tág értelemben vett tárgyat nevez meg: élőlény, szűk értelemben vett tárgy, anyag, jelenség, cselekvés, állapot, tulajdonság, viszony.] használatát, nem beszélve a szókapcsolatok alkalmazásáról, pl. a "zsidó" kifejezés bármilyen melléknévvel történő társításáról. Pedig kézenfekvő, hogy az adott esetben e főnévhez a "terrorista + diktatórikus", stb. melléknevek kapcsolandók, csak így fejezhető ki az ukrajnai rezsim természete.

Néhány jellemző adat. Robbantásos merénylet során életét veszítette Arszenij Pavlov "Motorola", a donyecki népi milícia egy közismert parancsnoka. Pavlovot egy hónappal ezelőtt az ukrán elnök fenyegette meg, halálát követően újra kiújulhat a háború.

Aztán sorra került a Donyecki Népköztársaság elnöke Zaharcsenko is, akit egy kávézóban robbantottak fel. A helyzetre jellemző módon a tippeléskor az ukrán SZBU, ill. az orosz FSZB jön szóba. A hagyományos "qui prodest" kérdésre csak alternatív válasz adható: is - is...

Az ukrán szörny állam rémtetteit lehetetlen lenne felsorolni. A legfőbb bűnözők "dicsőség táblái" azonban közkézen forognak.

Ime az egyik, a terror állam "krémjének" pofaleme- zeivel. Bűnlajstromuk érdekes módon egy baloldali hírportálon lett közzétéve.


Undorító de tanulságos
olvasmány, egy közös jellemzővel: ez a perverz szadizmus.

Ide kapcsoódik az Magyar Egyesült Baloldal
honlapja, amely a díszes galériát a történe- tesen ugyancsak zsidó és ugyancsak oligarcha Igor Kolomojszkij portéjával egészíti ki és arról is tudósít, hogy a
 Luganszki Népköztársaság (LNR) bűnvádi eljárást kezdeményez ellene és a kijevi junta vezetői ellen.
[Kolomojszkij portréját feltüntettem a "frontképen+ is.]

Porosenko és Kolomojszkij azóta széttépték a babaruhát azzal a dühhel, ami két zsidót jellemez, amikor öszevesznek holmi piszkos anyagiakon.

* * *

Tisztelt Olvasóimnak idáig észre kellett venniük, hogy ez írás nem Ukrajnáról, hanem arról szól, aki engedte a szörnyet megszületni és vigyorog azon amit évek óta művel. Igen! Putyin az illető...

Nagyon sokat írkáltam már róla, szinte sohasem múlasztva Sztálinnal összehasonlítani. 2014.10.18-án, vagyis négy éve írtam a "Sztálin árnyéka A Szovjetunió utóélete" c. cikkemet, amelyben a következőket bátorkodtam "jósolni".
"... Itt vannak a szomszédban a hős, mérges, kicsiny 'frontállamok' Donbassz és Luhanszk. Úgy tűnik, legalábbis a magam fajta laikus szemében, hogy mint 'NovoRosszia' polgárai nem kifejezetten a putyini 'oligarcho-kapitalizmus' után ácsingóznak.Továbbá van némi képzetük arról, mi a szerepe jelenlegi sanyarú sorsukban ZsidóAmerikának, Izraelnek, a kijevi zsidó puccsistáknak és Putyin elnöknek. A tisztánlátás 'ragályosan' fog terjedni nemcsak náluk, hanem Oroszországban is, ha a lojális szlávok is rájönnek, hogy Putyin hintapolitizálása semmit sem old meg, csupán Szíria sorsára juttatja a jobb sorsra érdemes kistestvéreket". Ez az elkerülhetetlen belátás jelenti majd Putyin végét.

Hát' egy kicsit elkapkodtam a dolgot... De mit tesz isten? Egy kis nyugdíjreform [apró kis szemétség a sok nagy közt] és lám tüntetni kezdenek a tehén türelmű oroszok, vörös zászlókat emelnek a magasba. És - nicsak - ki tűnik fel egyik másik lobogón? Igen, Sztálin, akinek népszerűsége immár meghaladja Putyinét.

Abban fogtam mellé, hogy feltételeztem: a tömegek tudati feltisztulása eredményezi Putyin és hintapolitikája bukását. Ez nem igaz. Igaz a helyzet is változott. Putyin a zsidó világjátszma főszereplőjévé vált. A kényes helyzetekben az orosz hinta játssza a balansz szerepét. Hogy lehetett volna az "Arab Tavaszt" orosz cinkosság nélkül olyan "simán" lebonyolítani. Hogy lehetett volna Iszlám Államot szervezni és általa Irakot és Szíriát lerohanni, ha Putyin nem tetteti az alvást? Hogy lehetne Szíriát az izraeli légierő martalékává tenni, ha Putyin és Netanjahu nem kacsintanának össze?

Nem az istenadta népnek, hanem az orosz hadsereg vagy/és a belbiztonsági szervek "oroszul gondolkodó" elemeinek kell felismerniük, hogy Putyin nem orosz, hanem zsidó érdekek szolgálatában áll. Ennek kapcsán jutott eszembe és emlegettem többször is a Lubjanka pincéjét...

2018.10.13

Rendszeresen előforduló jelenség nálam, hogy a gondolataimat összekapcsoló egyik másik elemet utólag fedezem fel [Murphy]. Az oroszországi "nyugdíjtüntetések" képeit nézegetve csak motoszkált valami. Most jöttem rá, hogy egy vagy több kép esetén nem csak az a fontos ami/aki rajtuk van, hanem az is ami/aki hiányzik róluk. Na ki hiányzik? Hát a szifiliszes szadista tömeggyilkos, a kedves Lenin elvtárs hiányzik.

Ő volt az, aki a Kelet Newyorkból érkezett Trockij és bandája élére állt és tűzzel - vassal írtott mindent ami orosz. "Forradalmával" szemben Sztálin - ha úgy tetszik - orosz nemzeti "ellenforradalmat" hajtott végre, majd egy szálig kiírtotta a csaknem színzsidó Trockij banda tagjait. Sztálin halála után szelleme azonban feltámadt és megint rombolni kezdett. A zsidó Nyikita Hruscsov a személyi kultusz, a törvénysértések elleni harc és a "pártélet lenini normáinak helyreállítása" ürügyén züllesztette szét a Pártot és indította el azt az eróziót, amely végülis a Szovjetunió - a Világ másik pólusa - össze omlását eredményezte. Lenin kultusza ismét az egeket kezdte verdesni. Őt istenítette a kommunista utódpárt is a pecsovics Zjuganov elvtárs bölcs vezetése alatt. De mi van most? Az "orosz utca" megfeledkezett a "vörös istenről", vagy a 'zemberek végre rájöttek valamire? Erról (is) lehet szó.

Az idén márciusi moszkvai tüntetésen elhangzottak és a plakátok ilyesmire (is) utalhatnak. 

„Sztálin történelmi szerepe pozitív, hiszen legyőzte Hitlert" – mondta egy idős úr a jeges szélben kitartóan magasba emelve a vörös zászlót. Persze voltak botlások, például a 30-as évek repressziói, de muszáj volt megküzdeni a cionisták által támogatott Trockij híveivel, meg hát az egész történelmi helyzet bonyolult volt. ... Zjuganov a jeges szélben tartott sajtótájékoztatóján már kevésbé volt elnéző Putyinnal, mint március 1-jén most már kétségbe vonta, hogy az ország védelmi ereje jelentősen nőtt volna. Miután az eljövő választások tisztaságával kapcsolatos kétségeiről szólt, szembeállította az erős Szovjetuniót a mára legyengült, putyini Oroszországgal. Nagyjából ötszáz ember jött el a Vörös térre a Moszkvában is szokatlan márciusi hidegben, hogy virágokkal árasszák el a generalisszimusz sírját. Nem meglepő módon a március 18-án esedékes elnökválasztásra készülve az orosz vezetés az évfordulóból nem csinált eseményt – az ellentmondásos viszonyulás a szovjet múlthoz egyébként is megoldhatatlan feladat elé állítja a posztszovjet Oroszországot –, így csak a Gennagyij Zjuganov által 25 éve vezetett Orosz Föderáció Kommunista Pártja (KPRF) hívei jöttek el, hogy kiálljanak a sztálini múlt ... mellett.

 

Az első és második képen látható öreg salabakterek már éltek Sztálin idején és még élnek Putyin cársága alatt. A kettő összehasonlítására van módjuk. A jobboldali képen látható hölgy viszont így nyilatkozott "a családomat írtotta, de éljen Sztálin!" Viccelt volna? Ilyen hidegben?

Az orosz lélek szerfölött bonyolult... Ezt tükrözik a nagy Lenin imádó Zjuganov elvtárs fellépései és megnyilatkozásai. Mindenesetre jellemző a helyzetre és reá nézve is "intim találkozója" Sztálinnal.

Zjuganov talán már sejt valamit. Azt nevezetesen, hogy Oroszország nem odázhatja el istenviláguntig, hogy szembenézzen saját történelmével és abban helyükre tegye megholt és élő politikusait.

Ennek jelenlegi legfőbb akadálya a putyini cion-kapitalista rendszer. A kérdés az, hogy a minden elemében szélhámosságra, nyerészkedésre épülő politika mikor teremt olyan helyzetet, amely kicsapja az oroszoknál a biztosítékot. A "nyugdíj-lázadás" még nem ilyen helyzet, de már megbízhatóan jelzi a társadalom hektikus [lázas, izgatott, zaklatott, nyugtalan, nyughatatlan, izgő-mozgó, mozgalmas] állapotát.

2018.10.14

Sz. Gy.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

  

  

 

  


 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

kép