Folytatások:    21.01.16-i folytatás. A médiavírus. 21.01.17-i folytatás - A szurkáló szörnyeteg nyomában. 21.01.19-i folytatás. Bill Gates részvények a világ legpiszkosabb üzletzében. 21.01.25-i folytatás. A vakcinázás logikája.

 

"Így szólt Józsué az Úrhoz, azon a napon, ame lyen az Úr kiszolgáltatta neki az amoritákat. Nap, állj meg Gibeon fölött, s Hold, Ajalon völgye fölött! A Nap megállt, a Hold is megállt, amíg a nép bosszút nem állt ellenségein. De nincs-e megírva az Igazak könyvében? A Nap megállt az ég közepén, s csaknem egy egész napig 'halogatta' lenyugtát. Se azelőtt, se azután nem volt még egy olyan nap, amelyen az Úr hallgatott volna embernek a szavára. Így harcolt az Úr Izraelért."

 

 

 

 

Új puha zsidó világháború.

Józsué utódai megállították a földet.

Józsué mutatványa figyelemre méltó volt a maga korában. Ám mai utódai sem szégyen kezhetnek. Igaz, ők csak a földet állították meg - reset - de nem egy napra. Úgy tűnik, képesek mindaddig 'halogatni' amig az emberi társadalom, ill. a gazdaság összeomlik. [Amennyi pénzük van, még az is lehet, hogy mindezt Jahve közvetlen segítsége nélkül is meg tudják csinálni.]

Állítólag szándékukban áll a világot újraindítani - restart - de az "új emberiség" létszáma mintegy harmada lesz a jelenlegi nek és ezek is inkább a zombikra [olyan halottakra, akiket egy hatalmas mágus élesztett fel, hogy neki szolgáljanak], ill. a Talmud embertestü állataira fognak hasonlítani, akiknek gondolkodását, viselkedését, egyáltalán puszta létezését, szuper számítógép fogja szabályozni egy szép új - pénznélküli - világban.

Tekintve, hogy több mint négy és félmilliárd (fölösleges) gójról van szó, a feladat nem egyszerü, de logisztikai szempontból nem megoldhatatlan.

[Ami a logisztikát illeti köztudott, hogy a politika társtudománya. A politika szabja meg a "mit", a logisztika pedig a "hogyant." Ezt sajnos nem sikerült gój fajtársaimmal megértetnem. Ásítást, kacagást, vagy dührohamot váltott ki minden próbálkozásom...]

A látszólag kézenfekvő megoldás - egy hagyományos nukleáris világháború - hatásaiban kiszámíthatatlan lenne, de nincs is rá szükség. Csupán újra kell gondolni a dolgokat. A háborúkat régen ellenséges államok (államszövetségek) hadseregei és titkosszolgálatai vívták. Céljuk az ellenséges élőerő [ideértve a békés lakosságot is] és a dologi javak [ipar, mezőgazdaság, közlekedés, energiarendszer, városok, stb.] elpusztítása.

Megjegyzendő, az eddigi világháborúk nem voltak "igazi" világháborúk, mert a föld országainak, ill. lakosságának csak bizonyos hányadát érintették közvetlen, vagy közvetett módon. A most kezdődött világháború a föld minden lakosát érinteni fogja, így vagy úgy.

Mára a barát és ellenség meghatározása tárgytalanná vált annálfogva, hogy az államok döntő többségét a zsidó tőke által korrumpált, ill. függővé tett pártok, törvényhozó- és végrehajtó szervek "irányítják", zsidó szereposztás és libretto alapján, ahogy a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben írva vagyon. "Az olyan államban, melynek rossz a közigazgatása, személytele nek a törvényei s ahol az uralkodók elvesztették személyiségüket a liberalizmusból kifolyólag állandóan szaporodó jogok áradatában; új jogot találok - arra, hogy az erő jogánál fogva támadjunk, a fennálló rend és szerződések összes tényezőit a szélrózsa minden irányába szétszórjuk, minden intézményt újjáalakítsunk és szuverén urává váljunk azoknak, akik átengedik nekünk hatalmukból folyó jogaikat azáltal, hogy a maguk liberalizmusában önként kiadták azokat kezükből. [1. sz. Jegyzőkönyv.]

Meghaladottá vált az "ötödik hadoszlop" intézménye is. Semmi szükség immár ügynököket csempészni az ellenség sorai közé kémkedés, felforgatás végett. Az új rendszer felülről vezérelt civilszervezetek ellenőrízhetetlen, érinthetetlen szövedéke, amely gyorsan - eredményesn programozható a legkülönfélébb manipulációkra [kémkedés, felforgatás].

Az új háború támadó fegyvere a Covid-19 gyüjtőnéven emlegetett, mesterségesen előállított vírus-törzs, amelyből korlátlan számú mutáns állítható elő. Ezáltal képes minden megelőző intézkedéssel (profilaxis) és gyógyítással (terápia) dacolni.

A természet maga is állít elő kórokozó baktériumokat/vírusokat. Ilyen a pestis bacillusa, amelyről megállapították, hogy gazdája egy Közép- és Belső-Ázsiában honos rágcsáló, az óriás versenyegér. Tőle fertőződtek a patkányok, amelyek bolhái vérszívó csípésükkel juttatták az emberi szervezetbe. Európába a selyemúton közlekedő tevekaravánok húrcolták be. A bacillus szaporodása, terjedésének módja kiderült. Lehetővé vált a megelőzés és a gyógyítás.

A covid vírus a kínai Vuhanban Budapesttől légvonalban 7900 km. távolságra adott életjelet magáról. Senki se vette komo lyan, az Egészségügyi Világszervezet a WHO sem. A tevekaravánok mára kimentek a divatból. A légiközlekedés jöhetett szóba. A személyzet és az utasok gondos ellenőrzésével a vírus terjedése megakadályozható, ill. nagymértékben lassítható lett volna.

Csakhogy a vírus "nagy ugrást" tett, amelyre nem volt tudományos, ill. hivatalos magyarázat. Következésképp gombamód szapaorodtak az összeesküvés elméletek (konteók). Ezek egyike szerint a vírus a magas frekvenciáju hullámokat kibocsátó 5G hálózatok útján (is) terjeszthető.

E hálózatokkal szemben a vírus terjesztés gyanúja nem az egyetlen kifogás. Az alapvető, tudományosan is alátámasztott ellenvetés az, hogy az általuk kibocsátott sugárzás káros az emberi egészségre annak folytán, hogy a sugárzó állomásokat az "előfizetőkhöz jóval közelebb kell elhelyezni, ami egyben azt is feltételezi, hogy lényegesen több sugárzó komponenst kell telepíteni az egységnyi lakossági elérés érdekében." Nincsnek viszont kidolgozva az egészségkárosítás ellenőrzésére, vagyis kizárására, vagy alátámasztására szolgáló módszerek, eszközök. Az 5G lobby minden aggályt nevetséges színban tüntet fel, mert teheti.

A megválaszolatlan alapkérdés: képes e a vírus légvonalban sugár-irányu (radiális) terjedésre, vagy valamilyen "karavánutat" követ? Ha képes légvonalban tejedni és nem az 5G sugárzás a szállítóeszköz, akkor mivel utazik, mi a vivő anyaga? [Az orvo si irodalom szerint vivőanyag a folyékony halmazállapotú gyógyszerkészítmények hatóanyagának/hatóanyagainak egy vagy több segédanyagból álló hordozó rendszere. A Covid-19 vírusnak azonban nincs folyékony állapota. Ezért ha valaki az 5G hullámok hordozó szerepét tagadja valami mást kellene találnia. Nem talál. Eddig nem talált.

Mindez tulajdonképp meddő vita, mert a Covid-19-es vírus különleges terjedési tulajdonságai leírhatók, mi több szemléltet hetők.

Nagy szerencsémre egy orosz portálon felfedeztem egy dinamikus térképet, amely a vírus terjedését a  tér és az idő függvényében ábrázolja. A
vírus robbanásszerü, sugárirányu (!) terjedését igazolja. Ez az effektus azonban szuszogással, tüsszentéssel, köpködéssel nem állítható elő.

A vírussal kapcsolatban gerjesztett álviták elterelik a figyelmet a lényegről. Az összes virus sztori valahogy így kezdődik.
"A vírus emberről emberre cseppfertőzéssel, fertőzött váladékok kal direkt vagy indirekt úton terjed. A kórokozó elsősorban kilégzéssel, köhögéssel, tüsszentéssel jut a levegőbe. Mivel – egyelőre meg nem határozott ideig – többek között üveg-, fém- és műanyag tárgyakon is életképes marad, különböző tárgyak érintésé vel is elkapható. A lappangási ideje 2-14 nap, mely idő alatt már fertőzhet. Gyakran előfordul, hogy egészséges emberek is hordoz zák a kórokozót, de mivel nincsenek tüneteik, nem tudnak erről, és észrevétlenül is terjesztik a betegséget.

Ez a logika a tyúk és a tojás sorrendi dilemmájára sem ad választ, mert például mitől lett a braziliában élő Mateo vírushordozó? A pofájába tüsszentett a vuhani Yang? Hülyeség az egész, de ezzel a hülyeséggel etetnek bennünket.

Egyébként maguk a híradások is ezt a robbanásszerűséget igazolják.

"2019 novemberében kezdődött a járvány Kína kellős közepén, Vuhanban (a mai feltételezések szerint egy húspiacon, valamilyen állatról [talán denevérről] emberre terjedve)  és alig másfél hónapra rá, 2020 januárjának közepére a vírus már  meg is jelent Európában (egyszerre több helyen is). Közben elárasztotta Iránt és Dél-Koreát, mely országokban a helyi adottságok miatt (Iránban a vallási szokások okán, Dél-Koreában pedig a hatalmas népsűrűség miatt) robbanás szerű (!) sebességgel szaporodott el. Ez alatt Európában Olaszország és Spanyolország egyetlen hónap alatt (február közepére) lett fertőzés sújtotta terület: Olaszországban február 21-én hunyt el az első áldozat és március 9-én került karantén alá az egész ország. Következett Németország és Franciaország (kiemelkedő fertőzésszámokkal), majd szinte minden európai ország.
Ez az ábrázolás is csupán arra ad választ, hogyan viselkedik a vírus a tetthelyen. Arról nem szól, hogyan jut oda.

A vírus természete hatóságilag szabványosításra került: cseppfertőzés. A tudósok kitartó küzdelmének köszönhető annak elismertetése hogy van még más is. "Csepp vagy aeroszol? A Covid-19 néha levegőben is terjedhet. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) legfrissebb, a koronavírus terjedéséről szóló ajánlásában ezzel az erősen tompított mondattal ismerte el először hivatalosan azt, amit a világ aeroszol-szakértői már a nyár óta egyre hangosabban követelnek Gondolhatnánk, hogy de hiszen a cseppek is a levegőben terjednek, ám a hagyományos értelemben vett cseppfertőzésnél olyan nagyobb cseppekről beszélünk, amelyek a felköhögés, kitüsszentés után pár másodperc és méter megtétele után ártalmatlanul a földön landolnak, és lényegében már csak akkor jelentenek fertőzésveszélyt, ha valaki direkt tapicskolni kezd bennük. A világ aeroszol-szakértői viszont már hónapok óta arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzöttek szimpla ki-belégzéssel ennél apróbb, száz mikrométeresnél kisebb cseppeket is permeteznek, melyek nemhogy nem hullnak azonnal a földre, hanem akár órákon át is képesek a levegőben lebegni, és két méternél jóval nagyobb távolságot is megtehetnek."

Hogy mi a probléma ezzel? Hát csak az, hogy az orr/száj maszk, mint a viselőjét védő eszköz, az esetek jelentős többségében semmit sem ér, mert a háló nyílásainak átmérője sokszorosa a vírus és a hordozó aeroszol "csöpp-ség" átmérőjének. Ha tehát a vírus történetesen aeroszollal érkezik, úgyszólván szabad belépője van.

Olvasóim esetleg hatásvadászónak vélhetik a fenti kis Covid szörnyecskét. De gondoljanak bele, hogy a média, különös tekintettel a televízióra, naponta hány órában rémisztgeti Önöket a járvány sokkoló híreive, a fertőzöttek, a lélegeztető gépekre kapcsoltak és az elhalálozottak számával itthon és az egész világon. Közben az is kiderült, hogy a számokat rendszeresen megemelték, hogy a járvány méreteit sokkal nagyobbnak láttassák a valóságosnál. Ez amúgy büntetendő cselekmény lenne a Btk. 337. §-a szerint "aki közveszély szín helyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésé re, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." A paragrafus passzol a kormány által rajzolt helyzetre, mert elég egy tüsszentés ahhoz, hogy valaki karanténban, kórházban, lélegeztető gépen, vagy valamelyik kórház temetetlen halottak osztályán kössön ki. Ez a módszeres sokkolás nem öncélu. Arra szolgál, hogy letörje az ellenállást a "megváltó" vakcinázással szemben. A rémhírterjesztzés u.n. eszközcselekmény a célcselekményhez, a vakcinázáshoz fűződő kapcsolatában. Ez utóbbira később térek ki.

A covid hírek áradása/árasztása, nem mellesleg, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényt is sérti, amely idevágóan a következő rendelkezéseket tartalmazza. 10. §. Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás ezen ügyekről és eseményekről. 20. § (9)  A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem ösztönözhet, és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetve az attól való tartózkodásra.

Ha a csapból is a vírus folyik a tájékozódáshoz való jog sérül.

A dolgok klúja azonban a nyilt sajtódiktatúra bevezetése. Ennek érdekes epizódja a következő hírecske. "A YouTube nem engedélyezi a COVID-19 betegséggel kapcsolatos olyan tartalmak megjelenítését, amelyek súlyos károkozás jelentős kockázatát hordozzák magukban. A YouTube nem engedélyezi olyan tartalmak megjelenítését, amelyek a helyi egész ségügyi hatóságoktól vagy az Egészségügyi Világszervezettől (WHO) származó, a COVID-19 betegséggel kapcsolatos egészségügyi információknak ellentmondó információkat terjesztenek. Ez a WHO és a helyi egészségügyi hatóságok alábbi témakörökben tett iránymutatásainak ellentmondó tartalomra korlátozódik: kezelés, megelőzés, diagnosztizá lás, terjedés." Azaz mindenre vonatkozik.

2021.01.11

* * *

 

A médiavírus.

Trump-cirkusz kapcsán került nyilvánosságra, hogy a nagy internetes szolgálta tók megbénították Amerika hivatalban levő elnökének mindennémü kapcsolatát a külvilággal.

Hogy kik ezek nem írom le, mert a baloldali képről könnyen leolvasható. Utána néztem kissé a díszes társaságnak és kiderült, mindössze négy emberről van szó:

Sunder Pichal a Google és a YouTube, Mark Zuckerberg Facebook és az Instagram, John Maze a Parler és Jack Dorser a Twitter "arcai". Nem kutatom, milyen jogvi szonyban állnak cégeikkel. A karmestereket kerestem. Azt sem firtatom, kik ezek a pasasok. A lényeg, hogy ez a négy bűnöző a "nagy föld-megállítás" - reset - másik fontos eleme, mondjuk a harapófogó másik szára és pofája.

[Zuckerberg urat "személyesen" is ismerem minthogy vendége vagyok a Facebook on. Nem egyszer jártam úgy, hogy hozzáférésemet letiltották - mint most Trumpét - valami nemtetsző bejegyzés vagy megosztás miatt és nem volt apelláta. Mérgemben töröltem mindkét oldalamat. Aztán írtak... Újra nyitottam és azóta nem izélgetnek.]

A zsidó világterrorizmus ezzel az akcióval levetette az eddig viselt arcmaszkot.

Az Amerikában mostanra kialakult helyzet vázolására Topolánszky Ádám publicista irását válsztottam azért, mert évtizedekig élt Amerikában, ahol közhivatalt is viselt. Amerikát belülről ismeri. Én csak kívülről ismerem, ennek ellenére, vagy éppen ezért sokmindent másképp látok. Véleményeltéréseimet be fogom illeszteni az írás szövegébe.

A szerző Trump személyében olyan politikus védelmére kel, aki bűnöket követett el és ami még ennél is több: súlyos hibákat is vétett. Azt a gyalázatot, hogy Jeruzsálemet a zsidók kezére játszotta nem is emlegetem, mert régen volt és most csak azokról a dolgairól akarok szólni, amelyek közvetlen okai voltak bukásának.

Kézenfekvő, hogy a demokraták a választásokat brutális csalással nyerték meg. Trumpnak, vagy inkább ügyvédeinek, azon ban tudniuk kellett volna, hogy alkotmányos kezdeményezésekkel, pl. bírósági perekkel, ezt a játszmát megnyerni nem lehet. Azért sem, mert az Amerikában is leggonoszabb kaszt - a bírákok - a demokraták mellett vannak. Két erőre támaszkod hatott volna, vagylagosan vagy együttesen, az erőszak-szervezetekre [hadsereg, rendőrség, nemzeti gárda, CIA, FBI, stb.]. ill. a tömegekre, a "republikánusokra."

Hetekig járták a hírek, hogy Amerikában megkezdődtek a tömeges letartóztatások. Egy "demokratát" se tartóztattak le. Nem értem Trump miért nem mert törvénytelen parancsot adni olyan szervezeteknek, amelyek a jog és a titok leple alatt amúgyis törvénytelen tevékenységet folytatnak és nem ódzkodnak a törvénysértéstől, ha a helyzet megkívánja? Igaz az is, hogy ezek a társulatok többnyire nem is várnak az elnök engedélyére, vagy utasítására ha valami disznóságot akarnak véghezvinni. Ha pedig elkövették, utólag sem kötnek mindent az elnök orrára.

Az elnök ezúttal nem adott parancsot, a szervek pedig nem keltek öntevékenyen védelmére. Trump mint parancsnok tehát megbukott. Ez a bukás nem csúfos.

Annál inkább az Trump a politikus és népvezér bukása. Ennek részleteire a cikk sorai között térek ki. Már előre mondom, az ember vért pisál ha az események térbeli, idődőbeli és logikai sorrendjét, valamint az elhangzottakat próbálja rendbe szedni.

Most nem az eredeti Amerikát, hanem egy globális habarékországot, morális káoszt és lecsúszott gazdasági teljesít ményt látok magam mögött.
Az "eredeti Amerika" is az egyéni és a "nemzeti" ököljogra épült. Rablóháborúkat folytatott úgyszólván világrajöttétől fogva. Morális süllyedésről nem lehet beszélni, ahol a morál kezdettől hiányzik.
Amerika mára szétesett ország, amely egy hamis, imperialista-balliberális diktatúrának adott teret határain belül, amit már a Megváltó sem tud megújítani vagy megmenteni.

Január 6-án még utoljára beszédet mondott híveinek a Fehér Ház előtt, és próbálta menteni, ami menthető. Hogy a tömeg egy radikálisabb része a Capitoliumhoz vonult, azért Trump egyértelműen nem okolható, erre ő nem adott konkrét parancsot vagy bátorítást.
Január 6-án valóban beszélt híveinek állítólag többszázezres gyülekezete előtt. És miket mon dott? Művészet rábukkanni pl. az -ben megjelent írásra amelyből a következők derülnek ki. A beszéd amúgy hosszú, zavaros és unalmas. A választási csalásokat sorolja végeér hetetlenül egy olyan tömeg előtt, amely a csalásokat elbírálni nem illetékes. A beszédből két mondatot idézek. 1.) "Tudom, hogy innen hamarosan mindenki a Capitolium épületéhez vonul, hogy 'békésen' és hazafiasan hallassa hangját." 2.) "Menjünk hát a Pennsylvania sugárúton." Az utóbbi a beszéd végszava. Trump azonban nem állt a tömeg élére, sőt nem is ment velük. Úgy látszik nem ismerte Gapon pópa esetét. ["1905. január 22-én Szentpéterváron egy békés szándékú sokezres munkástömeg Gapon pópa vezetésével a Téli palotához vonult, hogy az agrárreformot, népképviseletet, és jobb megélhetést követelő beadványát átadja II. Miklós orosz uralkodónak. A cár katonái azonban a Néva-kapunál feltartóztatták a félelmet keltően hömpölygő tömeget és tüzet nyitottak a fegyvertelenekre."]

A Capitolium - a Fehér Ház után - a világ második legjobban őrzött épülete. Hogy lehet mégis, hogy a nem békés, hanem Trump által felhergelt tömeg be tudott hatolni az épületbe?

Egy ekkora tömegtrendezvényt minden szolgálat megfigyel, így a müveleti központokban ponto san tudják mi történik és a tömegtől milyen magatartás várható.

A helyzet megértéséhez nélkülözhetetlen egy térkép amely a Washington emlékmű és a Capitolium közötti jókora távolságot szemlélteti. A tömegnek, még ha nem is áll meg fosztogatni, jókora időre van szüksége, hogy elérje a Capitoliumot. Több mint elegendő idő volt, a capitoliumi őrség riadóztatásán túl, a hadsereg, a rendőrség és a nemzeti gárda készenléti alakulataiból olyan erőcsoportosulást összevonni, amely képes légmentesen lezárni a Capitolium körüli teret. És mégis, úgy tűnik, ez a mozgósítás elmaradt. Ebből többirányú következtetés adódhat: a.) a Trump bérencek biztosítottak szabad utat, b.) a Biden bérencek engedték egérfogóba sétálni Trump híveit, c.) A támadó éket Trump emberei, d.) Biden provokátorai alkották.

A Capitolium "szent csarnokaiban" bohóckodókról mindkét változat feltételezhető. Az esetleírások szerint a behatolók célja a tévészereplés volt, nem a Capitolium munkájámak megbénítása, az ott dolgozók bántalmazása, a berendezések megrongálása által. A támadás intenzitásában meg sem közelítette a Black Lives Matter, ill. az Antifa hasonló akcióit. 

Ashli Elizabeth Babbitt a neve a mártírhalált halt patrióta hölgynek, akinek január 6-i meggyilkolása miatt mostantól hiteltelen minden amerikai demokráciát védő és magyarázó halandzsa. Ugyanis nincs 'már' valódi amerikai demokrácia. És nincs remény sem.
A derék katonát állítólag egy ablakon (üvegfalon) keresztül lőtték le. Nem volt nála fegyver, nem tanúsított támadó magatartást. De a fehér ember és anya az első számu közellenség a "színesek" szemében, ideértve a zsidókat is.

Meggyilkolása miatt a fehér "szélsőségesek" nem kezdtek ölni, rombolni, gyújtogatni. Úgy tűnik a White Lives Matter nem működik. Miért?

A legszörnyűbb kór nem a Covid-19 vírus, hanem a fehér faj végzetes elgyávulása amelyre lentebb vissza fogok térni.

A demokráciát ért tátongó és gyógyíthatatlan sebeket 2020 tavaszától a nyár végéig nem az elnök, hanem egyértelműen a demokraták által feltüzelt radikális mozgalmak, a Black Lives Matter és az Antifa okozták. A bevándorlók millióinak Joe Biden által beígért amerikai állampolgárság és szavazati jog azt fogja eredményezni, hogy ezentúl egy jó ideig nem lesz republikánus elnök. Hiszen az új állampolgárok milliói nyilvánvalóan a mindenkori demokratákra fognak szavazni. Hálából. Erre megy ki a demokraták játéka. Hogyan lehetett volna ezt elkerülni? Úgy, hogy csak az eredeti etnikai összetétel alapján lett volna szabad bevándorlókat befogadni az Egyesült Államokba annak érdekében, hogy az ország az eredeti sajátosságait, keresztény jellegét és kultúráját megőrizhesse. A másik romboló ok a liberálisok zsigeri erőszakossága, amely nemcsak politikailag, de kulturálisan és morálisan is át akarta alakítani az egész amerikai nép gondolkodását.

Ez a "migránskérdés" amerikai változata. A bevándorlás szervezője ugyancsak Soros. A kerítés azonban nem az igazi. A liberális média így gúnyolódik "Donald Trump még az előző választási kampányában a világ legtökéletesebb, teljesen áthatolhatatlan határfalát ígérte a mexikói határra. Egy része el is készült. Csakhogy könnyedén le lehet gyűrni pár dolláros létrákkal, egyszerű fűrészekkel vagy egy könnyed mászással. Sőt, néhány helyen még el is lopták a mexikó iak." Ezt Orbán kétségtelenül jobban, de még mindíg nem elég jól csinálja. Az államhatárt "komoly" kerítéssel és az erőszakos behatolókkal szembeni azonnali tűzparanccsal kell és lehet csak megvédeni.

Visszetérve az "elgyávulásra" úgy tűnik, hogy egy új mozgalom van kibontakozóban, amelynek jelszava white lives don’t matter, azaz "a fehér életek nem számítanak." Ez a zsidóknál, a niggereknél és a mexikóiaknál tetrmészetes, hisz ők nem fehér emberek. De miért kell csatlakozniuk, vagy dekkolniuk a gyáva fehéreknek? Itt a "fegyverforgató" férfiakra gondolok, akiknek védelmezniük kellene, akár saját életük árán is, a nőket, gyermekeket, öregeket, betegeket.

Hogy is énekelt a költő?

"Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete."

Ám most nem a haza becsületéről van szó. A fehér faj puszta léte a tét.

És mit lép Trump?

"22:23-kor Donald Trump videón üzen a zavargóknak. Nyitásként "elcsalt választást" emlegetve ... arról is beszélt, hogy szereti a tiltakozókat, de arra kéri őket, hogy menjenek haza. Most haza kell mennünk. Békében kell élnünk" - üzente a zavargónak, akiket aztán szeretetéről biztosított, és arról, hogy 'különlegesek'."

Ha nem teljesen hülye, tudnia kell, hogy nem a béke, hanem a bosszú - a zsidó bosszú - következik. 

Most jön a bosszú, a munkahelyi kirúgások, mi több, a bebörtönzések sorozata. A demokrata vezetők bosszúért lihegnek. Nancy Pelosi [házelnök, az őrjöngő szuka] másodszor is vádiratot nyújt be az elnök ellen: Donald Trumpot annyira gyűlölik, hogy még elnöksége utolsó napjaiban se kerülheti el az újabb vádeljárást a kongresszusban. Legfőképpen azoknak az erőknek van felelősségük, amelyek a gyűlölet kampányt szabadjára engedték tavaly a köztörvényes, többszörösen elítélt George Floyd sajnálatos halála óta. Ebben az uszításban vastagon benne volt Joe Biden, Kamala Harris, a média, valamint George Soros is, akik az óriás techcégekkel és egyéb nagyvállalatokkal együtt nem kevés pénzt és energiát fektettek az amerikai nagyvárosok utcáin fosztogató, tomboló, gyújtogató, gyilkoló radiká lisok támogatásába, ezzel végeláthatatlan erőszakhullámot szítva.

A zsidómédia piszkos szerepéről ezt írja. "Tudhatnák, hogy amennyiben egy politikai szereplőt blokkolnak, akkor auto matikusan politikai ellenfelének kedveznek, azaz szinte kampányolnak mellette."
Hát persze, hisz épp ezért vannak.

2021.01.16

* * *

A szurkáló szörnyeteg nyomában.

Mint tudjuk, Bill Gates a Microsoft számitástechnikai cég létreho zása és felfuttatása révén lett a világ leggazdagabb embere. Az üzle ti sikerek fényében sütkérező jóságos Jekyll mellett eleinte árnyékban maradt a másik Bill Gates: az embereken kísérletező mániákus gonosztevő Hyde.

A Zuckerbergek médiája újabban Hydeot is mutatja, hamis fényt vet rá, a világtörténelem legnagyobb gaztette: a Covid oltási program kapcsán.

A mai Gatest nem lehet megérteni a tegnapi Gates nékül, akinek véres lábnyomai a feledés homályába vesznek. Egy hslvány nyomon indultam visszafelé. Olvastam, hogy hindu nők tízezreit oltotta be. A "komplikációk" miatt azonban az indiai kormány kitette a szűrét és jogi eljárást kezdeményezett ellene. 

A mindentudó Google - Sunder Pichai úr cége - mitsem akar tudni erről. A nyomozás ettől kezdve lett izgalmas. Kereső kifejezéseket kellett kitalálni, átfordítani hindi nyelvre, a kapott találatokat lefordítani magyarra, az érdekesnek tűnő írásokat ugyancsak leforditani magyarra - a Google segítségével... 

Akadt a horogra egy és más.

Az egyik az indiai  
irása egy interjúról, amit Vandana Shiva virológus professzor asszonnyal az indiai környezetvédő, a géntechnológiával módosított szervezetek és a Monsanto elleni küzdelem egyik szereplőjével, készítettek. Shiva asszony nagyon kritikusan értékeli a "filantrokapitalizmust", amelyet Bill Gates és alapít ványa testesít meg. Számára ez az érdektelen nagylelkűség jól megalapozott uralmi stratégiát rejt.

Az interjú bevezetője.
„A  filantrokapitalizmus (…) aligha jótékonyság vagy adakozás kérdése, hanem inkább profit, ellenőrzés és monopolizálás szándéka. Ez egy gazdasági befektetési modell és egy politikai ellenőrzési modell, amely elfojtja a sokféleséget, a demokráciát és az alternatív megoldásokat, és amely pénzügyi támogatás nyújtásával uralmat gyakorol, és új piaco kat és monopóliumokat jelent a milliárdosnak  ”.

Vandana Shiva így határozza meg a „filantrokapitalizmust”, tavaly ősszel megjelent legújabb könyvében. Cél a hatalom visszanyerése az 1% -nyi gazdag mindenhatóságától. Ezt a 'filantrokapitalizmust' Bill Gates, a 2. (helyezett) legnagyobb világvagyon tulajdonosa szimbolizálja. Bill Gates és Melinda Gates "adományozó" Alapítványa nagyon aktív Indiában. A jelenlegi válság fényében a média átláthatatlansága az oltások kutatásába fektetett milliók kapcsán összeesküvés-elméletek elsődleges célpontjává válik. Hasznos azonban megkérdőjelezni és kritizálni ezt az új hatalmat, amelyet a Microsoft alapítója kaparintott meg más milliárdosok mellett. Ilynek például Jeff Bezos Amazon, 1. (helyezett) legnagyobb világvagyon), Mark Zuckerberg (Facebook, 7. (helyzett) világvagyon, vagy Franciaországban Bernard Arnault LVMH, 3. (helyezett) világvagyon. Ez az új hatalom messze nem érdektelen nagylelkűség. A világjárvány megjelenése előtt készült interjút az elején két kérdéssel önként frissítették, amelyekre Vandana Shiva május 7-én válaszolt e-mailben.

Basta: Hogyan elemzi a Covid-19 válságot? Beszélhetünk-e ökológiai válságról?
Vandana Shiva: Egyetlen válsággal sem állunk szemben. Három tényező hat egyszerre: a Covid-19, a megélhetési eszközök hiánya és az éhezés. Ezek a multinacionális vállalatok által vezényelt nyerészkedés, kapzsiság és globalizáción alapuló neoliberális gazdasági modell következményei. Ennek a helyzetnek ökológiai alapja van: például az erdők és ökoszisztémáik pusztulása, amely kedvez az új betegségek megjelenésének. Ez a három válság egy új osztály létrehozásához vezet, amelyet 'baloldalinak' nevezek. Ez neoliberalizmus és a digitális diktatúrák megjelené se. Tudatában kell lennünk: az 1% uralta gazdaság nem az emberek és a természet szolgálatában áll.
Basta: Határozottan
meg tudja erősíteni, hogy a koronavírus válság ezen 1% és az emberbarátok, mint például Bill Gates, könyv központi alakja, tevékenységének következménye?
Vandana Shiva: Ez a válság megerősíti tézisemet. Bill Gates kidolgozta az egészségügy, a mezőgazdaság, az oktatás és ezek a felügyeletének rendszerét is. A neoliberalizmus 25 éve alatt az állam 'vállalati állammá' fejlődött. Most azt látjuk, hogy a filantrokapitalizmus által támogatott irányítási rendszer jön létre. Ez az 1% a 99% -ot haszontalannak tartja. A jövő a digitális mezőgazdaság parasztok nélkül, teljesen automatizált gyárak munkavállalók nélkül. A koronavírus-válság ezen időszakaiban szembe kell néznünk önmagunkkal, és új gazdaságokat és demokráciákat kell elképzelnünk, amelyek a föld és az emberiség védelmén alapulnak.

A másik a írása. "Egy indiai parlamenti bizottság jogi lépéseket javasolt az Egyesült Államok-beli székhellyel rendelkező nagy civil szervezetekkel szemben, amelyeket azzal vádolnak, hogy etikai normákat és nemzeti jogszabályokat sértenek egy tanulmány előkészítése során, amelynek célja annak értékelése, hogy méhnyakrák elleni oltási programot indítsanak-e az országban. A Parlament Egész ségügyi és Családjóléti Állandó Bizottsága közölte, hogy a Washingtonban, Seattle-ben székhellyel rendelkező nonprofit szervezet és az indiai intézmények megfelelő egész ségügyi technológiája (PATH) elmulasztotta a kötelező eljárások betartását, a kísérleti események megfelelő figyelemmel kísérését, a tájékoztatást, és nem volt tekintettel a kísérletben résztvevők szabályos beleegyezésének megszerzésére.

Két emberi papilloma vírus (HPV) vakcina helyszíni tesztje kapcsán, amely hét beoltott gyermek halálát okozta, a hatóságok 'nagyon érdekesnek és zavarónak' nevezték a történtaket és azt állították, hogy az oltások célja a gyógyszeripar számára történő profitszerzés. A PATH határozottan cáfolta a vádakat. Vivien Tsu, a méhnyakrák-megelőzési projekt igazgatója azzal érvelt, hogy a kormány-jelentés sok részletében pontatlan, és helyte lenül hibáztat olyan módszereket, amelyeket a hatóságok előzetesen jóváhagytek. A PATH elkötelezett amellett, hogy munkája során megfeleljen a legmaga sabb tudományos, etikai és jogi normáknak."

Az emlőrák után a HPV által okozott méhnyakrák a második leggyakoribb rák a nőknél világszerte, évente mintegy 500 000 új esettel és mintegy 250 000 halálesettel - beleértve a becslések szerint 134 000 új és 73 000 halálesetet Indiában. Az első HPV-vakcinát, a Gardasilt, az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) hagyta jóvá 2006-ban. Két évvel később India is jóváhagyta ezt a gyógyszert, amelyet a Merck gyárt, a New Jersey-i Whitehouse állomáson, valamint a Cervarix. egy másik HPV-vakcina, amelyet a londoni GlaxoSmithKline készített. Mindkét vakcinát jóváhagyta az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatósága, a PATH projekt 2009-es megkezdése előtt. A Bill és Melinda Gates Alapítvány által finanszírozott tanulmány, amely ezen vakcinák adományait használta fel, bizonyítékok gyűjtésére irányult. A HPV-vakcinát leginkább az indiai egészségügyi ellátórendszerben lehet bevezetni.

Ennek keretében Andhra Pradesh államban 13 000 10–14 éves lányt Gardasil-szal oltottak be, 10 000-t pedig Cerva rix-szal oltottak be Gujaratban, és elemezték például, hogyan lehet a HPV-vel kapcsolatos 'közösségi tudatosságot növelni' (!) és azt, hogy az oltások beadása az iskolákban vagy az egészségügyi központok valósult-e meg a legjobban.
 
A "közösségi tudatosság növelése" nyilvánvaló génmanipuláció!

A kisérletezést eredetileg 2011-ig akarták folytatni, de az indiai kormány 2010 márciusában leállította. A belső kormányzati vizsgálat 2011-ben arra a következtetésre jutott, hogy a halálesetek nincsenek összefüggésben az oltással, és nem sértettek etikai normákat.

Az indiai parlament állandó bizottságának augusztus 30-án kiadott jelentése szerint azonban a a kisérletek során megsértették az etikai normákat, valamint India törvényeit és rendelkezéseit. A PATH marasztalása mellett elmarasztaló bírálatban részesítették Andhra Pradesh és Gujarat államok kormá nyait, valamint az Indiai Orvosi Kutatási Tanácsot (ICMR) is.

A jelentés azt állítja, hogy a tanulmánynak demonstrációs projektként való kijelölése ellenére a klinikai vizsgálatokra vonatkozó jogszabályok szerint kellett volna eljárni a kísérleti alanyok tájékoztatáson alapuló beleegyezésének megszerzésénél. Ilyet azonban nem kaptak a vizsgálat minden résztvevőjétől - akik közül sokan írástudatlanok voltak. A ' nemkívánatos eseményeket' nem figyelték meg megfelelően, és nem jelentették őket a kormányhatóságoknak.
Hála a korrumpált indiai bürokráciának utólag megállapíthatatlan, hogy Gates hány indiai kislány halálát okozta és hogyan okozta.

"A PATH-nak hasonló kutatási programjai vannak Vietnamban, Ugandában és Peruban egy olyan projekt keretében - amelyet 2006-ban indítottak a Bill és Melinda Gates Alapítvány 27,8 millió dolláros támogatásával -, amelynek célja a szegényebb országok adatainak feltérképezése, a program megvalósíthatóságáról és elfogadhatóságáról való meggyőzés és az oltások bevezetése."

A Gates banda több vasat tart a tűzben.

"A GAVI Szövetség, egy több milliárd dolláros köz- és magánszféra partnerség, amely oltásokat finanszíroz és szállít a fejlődő országoknak. Megkezdte a HPV-vakcinák bevezetését nyolc afrikai országban. Célja, hogy 2020-ig 40 országban 30 millió (!) lányt beoltasson. Peru és Uganda segített a nemzeti HPV-immunizációs programok elindításá ban, és hozzájárult a GAVI Szövetség döntéséhez, amely szerint támogatni fogja a HPV-vakcinákat a világ legszegényebb országai számára."
A hatóságok nem csupán Indiában korruptak... 

Közben eszembe jutott, hogy a nagy filantrópot a GMO termékek, azaz a génmanipulált növények előállításával és értékesítésével is hírbe hozták. És tényleg...

Bill Gatesnek üzenete van a géntechnológiával módosított organizmusok ellen ágálók számára is. "Csalódott vagyok mondja egy nyilvános interjúban. A géntechnológiával módosított ételeket nemcsak tökéletesen egészségesnek tartja és ígéretes eszköznek tekinti őket a világméretü éhezés csökkentésére. A technika lehetővé teszi az éhezés és az alultápláltság csökkentését, amikor azt megfelelő ellenőrzés mellett. módon felülvizsgálják. Kiábrándító, hogy az emberek ... sokan úgy gondolják, hogy a géntechnológiával módosított élelmiszerek veszélyesek. Az elmúlt években a GMO termékeket előállító vállalatok több mint 43 000 mintát küldtek be   kivülálló termékvizsgálóknak. Az eredmény, hogy a GMO termékek értékesítése az egekbe szökik és már több mint 22 milliárd dollár éves eladást realizál. Gates álláspontja összhangban áll a témát tanulmányo zó 'legtöbb' (...) tudós álláspontjával."

Gates "tudományával" nem akarok perbeszállni, mert nyilvánvaló hogy - ebben is - hazudik. A "legtöbb" tudós ugyanis ellenzi az állati és növényi szervezetek genetikai módosítását.

Egy elemző írás a következőket hangsúlyozza. "A GMO-k (Genetically Modified Organisms) olyan élőlények, amelyek génállományát mesterségesen módosították. Napjaink egyik fontos technológiai, ökológiai, gazdasági, egészségügyi és etikai kérdése az, hogy az emberiség mennyire tud, és mennyire szabad, hogy belenyúljon a számára hasznot hajtó élőlények genetikai állományába. Az emberi kultúra is nagyon régóta él a növénynemesítés és az állattenyésztés technikáival. Az elmúlt évtizedekben azonban elértünk arra a tudásszintre, hogy célzottan és gyorsan bele tudunk nyúlni egy adott faj genetikai információiba. Akár nem rokon fajok között is át tudjuk ültetni a kiválasztott génszakaszt – azaz olyan új változatokat hozhatunk létre, amelyek megfelelnek a céljainknak, jobban igazodnak a szükségleteinkhez. Kérdéses persze, hogy pontosan kinek a szükségletei miatt manipuláljuk az élőlények mostani adottságait. Mint annyi tudományos felfedezésnél, újításnál, itt is az a gond, hogy egy adott állapotot módosítani tudunk, de a hosszú távú következményeit csak részben tudjuk felmérni. Annyi tapasztalatunk azonban már van, hogy óvatosabban viszonyulunk az ilyen drasztikus beavatkozásokhoz.Európában génmanipuláció-ellenes a közhangulat. Ennek dacára az Európai Unió engedélyezte az emberi és állati fogyasztásra szánt génmódosított termékek kereskedelmét. Néhány génmódosított fajt termeszteni is szabad (repcét, a kukoricát és szóját).
Jótevőnk és példaképünk az EU....

"Magyarország GMO-mentes (és migráns-mentes) övezet, itt nem engedélyezett a génmanipulált növények termesztése, ilyen élelmiszereket sem állítunk elő. Folyamatos vitát kiváltó kérdés, hogy a genetikailag módosított élelmiszereknek milyen hatásai lehetnek az emberi szervezetre. A Monsanto génkezelt kukoricájáról például kiderült, hogy nemcsak kevesebb tápanyagot tartalmaz a hagyományosnál, de mérgező anyagokat is.

A Monsanto a mintacég  "Amerikai eredetű multinacionális vegyi, mezőgazdasági és biotechnológia vállalat volt, mely leginkább Roundup márkájú gyomirtójáról és a génkezelt magok terjesztéséről volt ismert.[2] A cég és alkalmazottai az elsők között voltak, akik genetikailag módosított növényi sejtet hoztak létre és William S. Knowles Nojori Rjódzsival közösen 2001-ben kémiai Nobel-díjat kapott."
Óh a Nobel-díj... Igaz, ha egy zsidó tömeggyilkos [Menachem Begin miniszterelnök] Béke Nobel-díjat kaphat, két amerikai méregkeverő miért ne kaphatna kémiai Nobel-díjat?

Aztán változott a lapjárás. "Olyan bizonytalan egészségügyi és természeti hatású termékeinek köszönhetően, mint a génkezelt magok vagy a teheneknek adagolt növekedési hormon, a Monsanto lett az egyik legnegatívabb megítélésű vállalat a világon."

Külön "karriert" futott be PCB nevü termékük.
"A rákkeltő vegyszert az 1970-es években elektronikai cikkek gyártásakor használták mint hővezető folyadék, ill. a szén mentes fénymásolópapír egyik alapanyagát. Kiderült, hogy a nem lebomló vegyülez beépül az élő szervezetbe, így az ember vérébe is, ezért Európában betiltották ... majd világszerte betiltották, a Monsanto sem gyártotta őket többé.
Érdekes adalék, hogy a vállalat 1926-ban, amikor a környezeti szabályozás helyi szinten határozódott meg, saját várost is alapított Monsanto néven. Az amerikai környezetvédelmi hatóság szerint, noha a PCB-k gyártását az 1970-es években betil tották, a város a régió legszennyezettebb területei közé tartozik."

Amint látjuk, Gates egész "tudományos munkássága" génmanipuláció körül forog. Épp a Covid vakcina ne tartalmazna génmódosító markereket (jeladókat)? A következő folytatás erről szól majd.

* * *

A téma kapcsán eszembe jutott egy régi írásom. Az argentin Jorge Cama ras történész "Mengele: the Angel of Death in South America" című könyvében Mengele doktor utolsó éveit próbálta rekonstruálni. A Candido Godoi városka lakóival folytatott beszélgetések során jött rá arra, hogy az őket felkereső orvos Mengele lehetett, akinek ekkorra szép lassan kezdtek beérni az Ausch witzban megkezdett tesztjei. A kutatók évekig próbálták sikertelenül megfejteni ennek a brazil kisvárosnak a titkát, ahol öt terhességből egy mindig ikreket eredményezett, akik legtöbbje szőke és kékszemű volt. Candido Godoi lakói ma azt állítják, hogy az 1960-as évek elején Mengele többször felkereste őket - először egyszerű orvosként, majd később a városban lakó nőknek ingyenes orvosi ellátást ajánlott. A kutató szerint a városka gyakorlatilag Mengele genetikai laboratóriumává vált, saját fejlesztésű gyógysze rekkel kezelte a nőket. A helyiek rajongtak a kulturált orvosért és az ikerszülé sek miatt ma is szívesen emlékeznek rá a könyvben megszólalók.

Olyannyira szívesen, hogy a városkapu a község két büszkeségét jeleníti meg: a lakosság szotrgalmát és szaporaságát..

Ezeket a csodálatos kis páros palántákat látva elmélázik az ember, hogy a mai Németország nak a zsidócsahos Merkelre és migránsaira, vagy inkább Mengele doktorra volna e inkább szüksége... Az élet rövidesen kicsikarja a választ, ami csattanósnak igérkezik. 

Miért ugrott be ez a párhuzam? Azért, mert számomra nyilvánvalóvá vált, hogy Gates - Soros cimborájával teljes egyetértésben és szoros együttmü ködésben - az egész világot szeretné genetikai laboratóriummá  átalakítani; csakhogy a tervezett génmanipulációkkal nem szőke ikreket, hanem ember alatti lényeket óhajtanak "kifejleszteni." Embertestü állatokat, olyanokat amelyek megfelelnek a Talmud szellemének és betűinek.
"98. b. lap. A rabbik mondák: “Egy nem zsidónak nincsen apja, mert ők az erkölcstelenségbe vannak elsüllyedve, az ő magvukat az Úr szabadjára engedte nekünk (22. a. lap), amint az (Ezek. 23, 20) mondatik: Az ő testük, mint a szamarak teste és az ő magvuk, mint a lovak magva. “ (Lásd Berkahoth  25. b. lapot.) (72. o.)
[Félreértés ne essék, Luzsénszky Alfonz talmudfordításából idézek. Könyvét a zsidók megtámadták. A(z akkor még létezett magyar) Kúria keresetüket elutasította; megállapítván, hogy Luzsénszky idézetei maradéktalanul benne vannak a Talmudban.

A gondolattársításért gondolatban elnézést kérek - Mengelétől.

2021.01.18

* * *

 

Tovább is van, mondom még.

Monsanto kapcsán jutott eszembe, hogy kimaradhatott e ez a disznó a legpiszkosabb, legjövedelmezőbb üzletből?

Nem maradt ki... Sőt! Egy közleményben a következők olvasha tók.

"Nem meglepő, hogy mára Gates tulajdonában 500.000 Monsan to részvény van, értékük 23.000.000 USD (vagy több). Ez ugyanaz a cég, amely rabszolgákat tartott Argentínában, ahol a munkavállalók kénytelenek voltak 14 + órát dolgozni naponta, miközben fizetésüket visszatartották. Ez ugyanaz a masszív pénzügyi szervezet, amely az FDA adatainak megmásításán dolgozó cégeket finanszíroz, és a szó szoros értelmében hamis FDA jelentéseket támogat a genetikailag módosított ételekkel, magvakkal, terményekkel (GMO) kapcsolatban, és természetesen az sem meglepő, hogy ezeket a terményeket összefüggésbe hozták már számos egészségügyi problémával is. És eddig még figyelembe sem vettük a me zőgazdasági termelők öngyilkosságainak számát Indiában, az ottani hírhedt 'öngyilkosok övezetében', ahol Monsanto miatt a GMO terméshozam állandóan csődbe megy. Bill Gates gyermek- rabszolgákkal kereskedő korporációkat is finanszíroz. És ha ez nem lenne elég, a Bill és Melinda Gates Alapítvány összeállt a Cargill céggel is, hogy a harmadik világba GMO szóját pumpáljon. A Cargill, a 133 milliárd dolláros vállalat történelmében természetesen szintén találunk emberi jogok megsértésével kapcsolatos incidenseket. Cargillt a Nemzetközi Munkajogi Alap is beperelte Malin folytatott gyermekkereskedelme miatt, ahol a gyermekeket a kakaóbab ültetvényeken napi 12-14 óra munkavégzésre kényszerítették fizetés, élelem vagy alvás nélkül. A vállalat továbbra Üzbegisztántól vásárol gyapotot, ahol köztudott, hogy gyermek rabszolgamunkát használnak a termesztésben. Bill Gates saját maga forgatott filmet Monsanto GMO- inak hírdetéséhez, mint 'megoldást' a világ éhezésére, annak ellenére, hogy az Egyesült Nemzetek elismeri, hogy a génmanipulált terményekkel nem lehet küzdeni az éhezés ellen olyan hatékonyan, mint a hagyományos gazdálkodás sal. A nemzetközi Mezőgazdasági Tudás, Tudomány és Technológia Fejlesztési Alap (IAASTD), 900 tudósból és kutatókból álló testülete a világ éhezését megoldó kérdéseket vizsgálta. Az eredményeket a nagyszabású tanulmány nagyon egyszerűen közölte: a 900 tudós egyetértett abban, hogy a GMO-növények nem nyújtanak megoldást a világ méretű éhínségre. Mindez már 2008-ban kiderült, jóval azelőtt, hogy Bill Gates azt állítva, hogy a génmanipulált élelmiszer lenne a válasz, figyelmen kívül hagyta ezt a mindenki számára könnyen hozzáférhető információt. Még az 'Aggódó Tudósok Uniója”' (Union of Concerned Scientists) is megvizsgálta az a GMO növények terméshozamát, és végül is ugyanarra a konklúzióra jutottak. A génmódosított növények hozama hosszú távon nem növekszik, a túlzott költ ségek ellenére sem. Nem is beszélve a rendkívül káros környezetre és egészségre gyakorolt hatásukról. A hiányzó tudományos támogatás annyira nyilvánvaló volt a GMO-növények létjogosultságánál, hogy az Európai Unió, egy 2009-es jelentésében le is írta ezt. Sok környezetvédő csoport bírálta Gates-et ezekért a lépésekért. Az egyik ilyen csoport, a közösségi 'Alliance for Global Justice' kijelentette, hogy 'Monsanto szerte a világon nyílvánvalóan semmibe veszi a kistermelők érdekeit és jólétét…. Ez pedig súlyos kétségeket vet fel a Gates alapítvány afrikai mezőgazdasági fejlesz téseivel szemben …”'
Akkor Bill Gates, aki a média által angyalként és emberszerető emberként van beállítva, miért pumpál milliókat ezekbe a műveletekbe? És miért állítja azt, hogy a GMO-kkal meg lehet oldani a a világméretű éhínség problémáit? Megkérdezték Bill Gates-et: miért??? Amikor Gates a Reddit cimű társadalmi megosztó online oldalon a 'Kérdezz tőlem bármit' beírás után nyílt interjút adott az internetet használó nagyközönségnek, az a kérdés, hogy: Miért vásárolt 500.000 Monsanto részvényt? a kérdés megválaszolatlan maradt. A bejegyzés nagyfokú visszajelzést kapott az oldalra bejelentkezettek körében, sokan sürgették Gates-et, hogy legyen szíves méltassa válaszra a kérdezőt. De amint várható volt, válasz nem érkezett."

Kezdek arra gyanakodni, hogy Gates maga is egy GMO hibrid: a disznó, a hiéna és a pat kány keveréke.

Immár ott tartunk, hogy ez s szörny-lény az emberiség sorsát alakító zsidó bűnbanda "elis mert" vezetője, aki nem is csinál különösebb titkot pokoli terveiből.

A világ hétmilliárdnyolcszázmilliónyi nemzsidó népessége most látható (!) válaszút elé került. A kérdés az, hogy felismeri e helyzetét, vagyis azt a sorsot, amit tizenötmilliónyi zsidó szán neki, "saját" kormányai bűnös közreműködése mellett. Mindazok a kormányok, amelyek oltási programokat szerveznek, támogatnak, vagy megtűrnek a zsidó hatalom cinkosai, a "puha" zsidó világháborúban.

2021.01.19

* * *

 

A vakcinázás logikája.

A harsogó, tolakodó, pimasz vakcina propaganda olyan primitiv, mintha egyenesen a második oltás után lebutított gójoknak szólna. És tényleg, nagyon sok gój máris olyan hülye, mintha túl lenne a második oltáson is. Ennek bizonyítéka, hogy kis hazánkban a korona vírus elleni oltásra jelentkezők száma már meghaladta az egymilliót, Dömötör Csaba miniszterhelyettes közlése szerint.

A gójok agyát a kétezer éves judeókereszténység formálta olyanná, hogy inkább hajlandók minden csoda-baromságot elhinni és vallani, amit a felsőbbség szajkóz nekik; mintsem hogy saját fejükkel elgondolkodjanak a maguk és utódaik sorsán.

Korábban már foglalkoztam a Covid-19 problémával, a legendáshírü David Icke nyilatkozata kapcsán és bátor kodtam nemtetszésemet kifejezni; mire lehordtak a sárgaföldig, hogy én mindenbe, mindenkibe belekötök.

Ebben van valami, de...

Icke gondolatsora a következőképp végződik. "Bill Gates be akarja oltani a világot a semmi ellen. De mit akar beadni az embereknek, mit fog tartalmazni az oltóanyag? Ez jó kérdés. ... Végső gondolat Nem mondom, hogy minden úgy fog történni, ahogy elmesélem, de mindenképpen résen kell lennünk és oda kell figyelni ezekre a dolgokra, mert a gyerekeinknek, unokáinknak és a jövő nemzedékének most rakjuk le az új technokrácia társadalmi alapjait.”

Icke tehát ott fejezte be, ahol tulajdonképp el kellett volna kezdenie: a.) mit tartalmaz a vakcina b.) milyen hatást gyakorol a beoltottakra? Mindkettő olyannyira fogas kérdés, hogy hiteles választ aligha adhat rájuk bárki is. Ha valaki párhuzamos ellenőrző kutatásokba fog azt megölik, vagy/és felbérelt "tudósok" százait állítván csatasorba "ellenérvekkel" bombáznak porrá minden állítást.

Mivel minden kártya a dúsgazdag áltudomány kezében van, "tudományos" ellenérvelés helyett a gójok józan eszére lehet csak apellálni, ha maradt még nekik egy csöppnyi belőle és hajlandók felhagyni az eddigi vágó-barom attitűddel.

A józan ész ősforrásai a nagy görög gondolkodók, különös tekintettel Arisztotelészre és milliónyi követőjére. Azt a World Trade Center felrobbantása óta tudjuk, hogy a pimasz zsidó háttérhatalmat a legcsekélyebb mértékben sem érdekli, hogy valamely gaztettének "hivatalos" magyarázata logikus e, hihető e? A tudomány ezerszeresen megcáfolta annak lehetőségét, hogy néhány ezer liter kerozénnal el lehetne párologtatni többszáz millió tonna vasbetont, mégsem történt semmi. Viszont akkor ZsidóAmerika pusztító/harácsoló dühe kifelé, az olajban gazdag államok felé robbant. Ez a kurzus azonban mostanra átadta a helyét egy újabbnak, amely befelé robban és ezúttal a fehér emberfajta megsemmisítésea cél. A fehér ember immár nem nézője, hanem célpontja a zsidó kígyó támadásának. Puszta léte a tét. A nemzsidó színes embermilliárdokra is rá fog járni a rúd. Belőlük is csak annyian fognak megmaradni amennyi embertestü állatra a zsidónak "azután" is szüksége lesz.

A fehér alattvalóknak végre meg kell érteniük, hogy "saját" kormányuk is vesztükre tör, amennyiben az oltási programot a saját "felségterületén" végrehajtja. E vonatkozásban Orbán szerepének megítélése teljesen egyértelmü, hisz - mint látjuk - ebben a disznóságban is első eminens szeretne lenni. Ő volt az első kormányfő az EU-ban, aki bejelentette az orosz vakcina elismerését. Hogy mit érlel politikai és személyes sorsa számunkra közömbös, minthogy egy leendő Gyurcsány/Dobrev rezsim is csak azt és csak úgy tudja folytatni amit/ahogy Orbán elkezdett.

A jelen helyzetben kitűzhető cél annak elérése, hogy a tömegek felismerjék a vakcinázás veszélyességét és Európa- ill. világ szerte visszautasítsák az oltási programot. Ehhez szükséges a a hivatalos vakcinaelmélet kibékíthetetlen ellentmondásainak kimutatása.

* * *

Az elemzést a vakcinák sztárjával a Pfizerrel kezdem. A díszes társaság a Covid vakcinabolt beindítása előtt nagyképü tanulmányt tett közzé a vakcinagyártásról.

"A vakcinagyártás összetettsége.Egy oltóanyag kifejlesztésével kapcsolatban tudni kell, hogy egy akár 10-15 évig tartó, rendkívül komplex és költséges folyamatról van szó, ami nagyon sok fázisból áll. A hosszú évekig tartó vakcinagyártási folyamat első fázisa a kórokozó azonosítása és a megfelelő antigén előállítása. Ez a folyamat laboratóriumi körülmények között zajlik és akár több hónapig is eltarthat. A preklinikai vizsgálatok akár 2-5 évig is eltarthatnak, majd ezután áttérnek az úgynevezett humán fázisvizsgála tokra melyeknek 4 szintje van: Fontos kiemelni, hogy minden esetben önkéntes, egészséges embereken történnek a vizsgálatok.
Az '
első' fázis akár 2 évig is eltarthat és célja, hogy az oltóanyagot kis számú egészséges önkénteseken teszteljék. Arra kíváncsiak, hogy a vakcina kiváltja-e az immunválaszt az emberi szervezetben és milyen mellékhatások jelentkeznek a tesztelések során. Ha ebben a fázisban a védőoltást biztonságosnak ítélik meg és nem történik semmi olyan, ami miatt fel kell függeszteni az eljárást, akkor tovább folytatódhatnak a kutatások.
A '
második' fázis már pár száz önkéntes bevonásával történik és általában 2-3 évig tart. Ebben a szakaszban az oltóanyag által kialakított ellenanyagszintet vizsgálják, azaz, hogy elég mennyiségű ellenanyag termelődik-e ahhoz, hogy megelőzze a fertőzést. Itt derül ki az is, hogy hány adag vakcina beadására van szükség a megfelelő védettség kialakításához. Természetesen az esetlegesen jelentkező mellék hatásokat is összegyűjtik. Ha ez fázis is sikeresen zárul, kellő mennyiségű ellenanyag termelődik és az oltóanyag biztonsá gos és jól tolerálható, akkor folytatódhatnak a kutatások.
Az akár 5-10 évig is elhúzódó '
harmadik' fázis esetében már több ezer ember bevonásával zajlanak a klinikai vizsgálatok. Azt vizsgálják, mennyi ideig tart a védettség, illetve az egyes mellék hatásokmennyire gyakoriak. Az ebben a szakaszban összegyűjtött adatok a törzskönyvezéshez szükségesek.A klinikai vizsgá latok utolsó, negyedik fázisa már a védőoltás törzskönyvezése és forgalomba hozatala után történik és célja a hosszútávú hatékonyság vizsgálata. Például, hogy szüksége-e a jövőben emlékeztető oltást adni a tartós védettség fenntartásához. Ebből adódóan ez a periódus eltarthat akár addig is, ameddig a vakcina forgalomban van.Egy védőoltás törzskönyvezésének a folyamata általában két évet vesz igénybe és a fázis 3 klinikai vizsgálatot.

A tanulmány szerkesztői gondoltak a járványveszélyre is.  

"Járványügyi veszély esetén azonban szóba jöhet a vakcina gyorsított eljárás formájában történő engedélyeztetése. Ilyenkor a hatóság a második fázisban elvégzendő klinikai vizsgálatok lezárása után (!) kiadhatja a forgalomba hozatali engedélyt.

Ha visszaolvassuk a szöveget azt látjuk, hogy az első fázis akár 2 évig is eltarthat. A második fázis pedig, pár száz önkéntes bevonásával, általában 2 - 3 évig tart. Ez azt jelenti, hogy a zsiros üzlet kedvéért a Pfizer (is) félredobja a szakmai és etikai szempontokat.

Ami az üzletet illeti a következő épületes tények ill. "véletlen" összaefüggések derültek ki.
"A wuhani, kínai biológiai laboratórium a Glaxo tulajdona. Amely véletlenül a Pfizer tulajdonosa. (Az, aki előállítja a vakcinát!) Amit véletlenül a Black Rock pénzügyei irányítanak. Amely véletlenül kezeli az Open Source Foundation vállalat (Soros alapítvány) pénzügyeit. Ami véletlenül a francia AXA-t szolgálja. Véletlenül, övé a német Winterthur. Amely véletlenül a kínai laboratóriumot építette Wuhanban. Véletlenül a német Allianz vette meg. Ami, mellesleg, Vanguard részvényes.Ami a Black Rock részvényese. Ami a központi bankokat irányítja és a globális befektetési tőke egy harmadát. Ami egyébként a MICROSOFT fő részvényese, Bill Gates tulajdona, aki történetesen a Pfizer részvényese (amely a csoda vakcinát árulja) és jelenleg a WHO első szponzora.
Ez olyan mint egy bájos gyermekdal: "lánc - lánc - eszterlánc..." Az írás szerzői hozzáteszik még:

"Mi pedig elkezdtük megnézni, mi igaz ebből. Úgy tűnik, minden.  Ha nem hiszed nézd meg a linkeket, utána néztünk az összefüggéseknek, minden stimmel:
https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-completes-transaction-with-pfizer-to-form-new-world-leang-consumer-healthcare-joint-venture/ https://www.fiercepharma.com/m-a/leading-pfizer-and-astrazeneca-shareholder-blackrock-wants-megamerger https://www.reuters.com/article/us-investment-funds-soros-fund-mgmt-idUSKBN1KZ2KF
https://www.ft.com/content/9e20d920-6bf0-11e4-b1e6-00144feabdc0e "

Még annyit, hogy a gyógyszereknek többnyire fsntázianevük van, amely néha utal a gyógyszer rendeltetésére (pl. Vagisan). A hosszú és laikus felhasználó által amúgy érthetetlen "betegtájékoztatóban" azonban mindig benne vsn a gyógyszer specifiká ció, amely megjelöli a gyógyszer rendeltetését (lásd a Vagisant...).

Milyen érdekes, hogy a Covid-19 vakcináknál nincs ilyen specifikáció. Csak kósza utalások olvashatók, például arról, hogy a beoltott, ennél fogva védett személy is vidáman fertőzhet oltatlanokat. Ez viszont azt jelentené, hogy az oltottakat is karan ténba kell dugni? Vagy a tünetmentes oltatlan családtagokat, munkatársakat kell bedugni? Tele vagyok bizuonytalansággal.

-----------------------------------------

Mi pedig térjünk vissza Orban harambasi birodalmába, a magyar hódoltság területére annál is inkább, mert az egész vakcinária az ő markában van.

Nálunk is vannak jogszabályok, de ezeknek nincs jelentőségük, mert a basi úgy alakítgatja őket, még az Alaptörvényt is, mint az óvodás a gyurmát. Azért tegyünk egy kis sétát ebben a fülledt, homályos dzsun gelben, amelyet betölt a rothadás szaga. 

Kezdjük talán a gyógyszer fogalmával, készítésének, beszerzésének és forgalomba hozatalának szabá lyaivról szóló 2005. évi XCV. törvénnyel. Ebből idézek néhány passzust annak szemléltetésére, hogy a törvény értelmezhetetlen és alkalmazhatatlan."
"2. § (1) E törvény hatálya az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer gyártására, előállítására, forgalomba hozatalára, forgalmazására, ismertetésére és alkalmazására, valamint a vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatára és alkalmazására terjed ki. (2) Kétséges esetben, amikor valamely termék - (1) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - az e törvény 1. §-ának 1. pontjában meghatározott fogalommeghatározás és más jogszabály által szabályozott valamely termék fogalommeghatározása alá is tartozhat, e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni." 1954 óta, azaz 66 éve űzöm a jogász mesterséget, de megvallom, képtelen lennék ezt a szöveget értelmezni, ill. alkakmazni.

 5. § (1) A forgalomba hozatali engedély az arra illetékes hatóság által kiadott, a gyógyszer embergyógyászati célra történő alkalmazhatóságát engedélyező hatósági határozat. Ha e törvény másként nem rendelkezik, gyógyszer csak akkor hozható forgalomba, ha forgalomba hozatalát az OGYI  [Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet] vagy a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Unió Bizottsága engedélyezte. (2) Az OGYI a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét akkor adja ki, ha annak a) minősége, mennyiségi összetétele - ideértve a gyártás körülményeit is - ismert és meghatározott, továbbá b) terápiás hatásossága klinikailag is bizonyított, valamint c) előny/kockázat aránya kedvező. (3) A forgalomba hozatali engedély kiadása iránti eljárás során az OGYI az EGT-megállapodásban részes államon kívül végzett vizsgálatok eredményét abban az esetben fogadja el, ha a) azt jogszabály, nemzetközi egyezmény előírja, vagy b) 'meggyőződött' arról, hogy az EGT-megállapodásban részes államon kívüli államban végzett vizsgálatok végrehajtása és annak ellenőrzési gyakorlata megfelel a Magyar Köztársaságban előírt követelményeknek.
A szöveg, magyar fordításban, nagyjából a következőket jelentené napjainkban, amikor az államok között gyorsasági és ügyességi verseny folyik az oltóanyag beszerzéséért.. Képzeljük el, hogy Kínától akarunk (akarunk!) vakcinát venni.
Ezesetben egy magyar deputációt kellene oda meneszteni "meggyőződés" végett. Ez az előírás komolytalan, végre hajthatatlan. Kína azt ad el nekünk amit jónak lát és mi csak hálásak lehetünk ha kaphatunk az értékes nedűből.

Ami a gyártást illeti erősen diverzifikált, boldog - boldogtalan foglalkozik vele. Ez a dolgok természete szerint azt jelentené, hogy a vakcina, mint gyógyszer, változatos eredményeket produkál, amalyek egy minősítő számskálán elhelyezhetők és beárazhatók. Mindez tiszta sor, lenne ha bárkit is érdekelne a gyógyhatás, amelynek tudományos meghatározása nincs is.

A lényeg a kockázat, amit a gyógyszer a beoltott személy szervezetében "mellékhatásként" okoz, lülönös tekintettel a génállományra. A "gyógyszernek" ez az összetevőjét nem a hivatalos vakcina gyártók állítják elő, hanem plombált adalék anyagként kapják Gates valamelyik titkos laboratóriumából és egyszerüen beillesztik/bekeverik a saját kotyvalékukba.

Ennek a csodaszernek - a jelek szerint - legalább kettős funkciója van.

Eddig egészséges emberekről beszéltünk. De mi lesz a betegekkel? Egyáltalán ki lesz a beteg? Hát az, akinél a teszt vírusfertőzést jelez. Ha jelez nyomban lekapják a tíz körméről.

A magyar nemzeti betegjogokról többek között az 1997. évi CLIV. törvény  rendelkezik.
10. § (1) Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.
(2) A betegen - e törvény eltérő rendelkezésének hiányában - kizárólag az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el.
(3) Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható. A beteg személyes szabadsága - ellátása során - fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerekkel vagy eljárásokkal kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható."
 

Nem tudom van e a miénken kívül még olyan jogrendszer amely a betegek elleni erőszakot, mint "jogintézményt" szabá lyozná.  

Ami az egészségeseket illeti a kormányzat már játszadozik kötelezö oltás gondolatával, de addig is kialakítja azokat a rendszabályokat amelyek súlyos következményekkel fenyegetik a vonakodókat.

A kormány undorító (ál) részvétet tanúsít az idős emberek iránt és élethelyzetük javításáról papol. Eközben a "digitalizált orvoslást" (receptúra) elérhetetlenné teszi a lakosság széles rétegei számára, különös tekintettel a kisvárosi, falusi és "tanya si" lakosokra.

A kormány naprakészen kimutatja a fertőződések, a kórházi kezelésben részesítettek, a lélegeztető gépre kapcsoltak, az elhalálozottak és a gyógyultak számát.  Nem vitatható, hogy a nemzet-fogyás egyik tényezője a mesterségesen előállított és terjesztett vírus. Mások azonban választ igényelnek arra is, hányan haláloznak el annak következtében, hogy a betyárkor mány elvonta a pénzt a társadalom- illetve az egészség biztosításból. Erről nincs hozzáférhető statisztika. Viszont lehetne, ha a mentőszállítások és halottszállítások adatait valaki összesítené, elemezné, ill. nyilvánosságra hozná.

A betegek mentését az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 9. §-a így szabályozza  (1) bek.  A mentőellátással kapcsolatosan a mentőegység vezetője a (2) bekezdés szerinti tartalommal esetlapot köteles kitölteni.. (2) bekezdés az (1) bekezdés szerinti esetlap tartalmazza: a) a bejelentés, indulás, helyszínre érkezés időpontját, b) a helyszínen szerzett információk alapján az esemény közvetlen előzményeit, c) a helyszínen észlelt körülményeket, d) a beteg állapotát és vizsgálatának eredményeit, e) a beteg helyszíni és szállítás közbeni ellátását, állapotváltozását, f) a beteg átadási állapotát, vala mint g) a beteg átadásának helyét és idejét.

A mentőszolgálat központositott szervezet. az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) tárolja a mentések fenti adatait. Az "esetla pok" adatai alapján pontosan meg lehetne állapítani a betegek szociális állapotára vonatkozó adatokat is. Ezek részletezésére a nemzeti hullaszállítás kapcsán térek ki.

A 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról a következőket tartalmazza.
"1. §. E rendelet alkalmazásában: 1.) epikrízis: az elhunyt egészségügyi dokumentációinak és a kóresetnek a kórtörténet alapján történő írásbeli összefoglalása; 2.) haláleset helye: a holttest megtalálásának helye;  3.) halál okát megállapító orvos: az a halottvizsgálatot végző orvos, aki a halál okát megállapítja; 4.) halottszemle: a haláleset helyén vagy a holttest helyén lefolytatott szemle részeként a holttest külső vizsgálata, a holttesten lévő ruházat, valamint a holttesten és az azon lévő ruházatban található dolgok vizsgálata; 5.) halottvizsgálat: a halál tényének és idejének megállapítása, a halottszemle, a kórbonctani vizsgálat, a hatósági és igazságügyi boncolás, valamint ezek eredményének megállapítása."

Az epikrízisből ki kell tünnie a halál "szociális együtthatójának", nevezetesen annak, ha a halott környezete, ruházata, testi állapota nélkülözésre, gondozatlanságra, stb. utal.

E szürke lapok száraz adataiból rekonstruálható lenne a nemzet tragédiája, amely a FIDESZ kormányzat tíz éve alatt teljesedett ki és vált úgyszólván visszafordíthatatlanná.

Objektíve adott a lehetőség hogy a "Nemzeti Halálbolt" üzelmeire fény derüljön. Jelzések százai utalnak arra, hogy a kormány a Pandémia valódi méreteit sok szorosára tupírozta olymódon, hogy vírusos halálként anyakönyveztetett termé szetes haláleseteket is.

Az írást befejezni készülök, amikor hallom a televízióban, hogy a 89 évesnél idősebbeket a szolgálatkész nemzeti szúróbrigádok lakhelyükön keresik fel. Így váűlik világossá, hogy a társadalom, terrorizálásának, elszegényítésének, gyötrésé nek mindaddig nem le vége, míg minden magyarba bele nem nyomják a vakci nát szépen vagy csúnyán, így vagy úgy.

Mérhetetlenül alantas szerep vár az előre jól (?) meg fizetett orvosokra, ha hajlandók a két fő ágens Müller Cecilia és Györfi Pál nyomdokaiba lépni.

A halál agitátorainak és az ítélet végrehajtóinak számolniuk kell azzal, ha berogy a program súlyos megtorlásra számíthatnak.

2021.01.15

 Sz. Gy.
 

Folytatom!