Frissítések. 20.07.13 - Nemzeti műfelháborodás 20.07.15 - Féregjáratok 20.07.16 - Az Információs Hivatal három majma 20.07.20 - Sátánizmus? 20.07.22 - Melegek meleg napjai.

 

Körbe falazás

A fejétől büdösödő jogállam.

A "falazás" alatt nem építészeti tevékenységet, hanem a bűnelkö vetők [tettes, társtettes, felbujtó bűnsegéd] és a bűnkapcsolatban állók [bűnpártoló, orgazda] másokra mutogató hazudozását értem.

Ha a maga történetiségében vizsgáljuk, hogyan jutott az ügyészség idáig, vissza kell mennünk az ELTE koros docenséből és párttitká rából kreált legfőbb ügyészig Györgyi Kálmánig; Göncz Árpád, Antall József és Horn Gyula közös (!) kedvencéig.

Az ügyészség módszeres lezüllesztésének "érdemét" tőle senki el nem vitathatja. Györgyit egyetemi szobatársa Kutrucz Katalin ajánlotta be Antallnál. Két feltétellel nevezték ki: a) elősegíti az igazságtételi törvény létrehozását, b) elősegíti az ügyészi szervezet betagolását az igazságügyi minisztériumba. Pimasz pökhendiséggel megszegte mindkét igéretét. Aztán az Alkotmány, a Büntető Eljárási Törvény és az Ügyészségi Törvény tételes rendelkezéseivel szemben - 1993. juliusában - a Magyar Hírlap szombati extra rovatában meghírdette a növekvő bűnözéssel való együttélés doktrináját, ki nem véve - tehát beleértve - a hivatali bűnözést is.

Ő volt az, aki újra felfedezte és az ügyészség védőszentjévé avatta a tiszaeszlári nagy per zsidócinkos királyi főügyészét Kozma Sándort és ettőlnen becstelen személye körül forgatta az egész ügyészséget.

Az első hivatali bűnszervezet létreho zásánál is ő bábáskodott. Sőt ő vállalta a szóvivő szerepét, amikor a sajtó tetten érte a díszes társaságot.

E találkán Orbán Viktor ugyan nem volt jelen, de helyettesítette alteregoja Pintér. Ekkor már vergődött a Pallag Lászó féle "Olajbizottság" amelynek minden moccanása kiváltotta Orbán aggodalmát és dühét. 2000. november 30-ra sikerült szétzavarni, mielőtt a tervezett vizsgálatokat befejezte volna. Még Torgyánt is ráuszította Pallagra, aki nekem panaszkodott, hogy Torgyán kiabál vele.

Nekem is volt szerencsém az Olajbizott sághoz, ahol összpárti vegzatúrának voltam kitéve. És mivel kijelentettem, hogy a legfőbb ügyész az általam kezde ményzett debreceni olajügyben hivatali bűnpártolást követett el, beperelt és feljelentett. A kis móka több mint hárommillió forintomba került, a rágal mazásért kiszabott pénzbüntetéssel együtt.

Ami Poltot illeti, kifejezett kreténnek tartom, akinek "irodalmi" szókincse kb. 200 szó, jogi szókincse pedig legfeljebb 50 szó. Nem tudom, kire ütött, mert apja Polt Miklós egyetemi évfolyamtár sam volt. [Kissé balos, aki ügyészségi tiltakozást szervezett Pozsgai "forradalmi" kijelentései miatt.]

A Polt képességeihez igazodó nivellálódás során jutott el az ügyészség az Ibolya Tibor léptékü főügyészekig, akik miatt szégyellem, hogy valamikor magam is főügyész voltam.

Ami a Kaletázó Ibolyát illeti mindenekelőtt azt kell(ene) tudni, hogy a sajtószervek ügyészség általi tájékoztatása szabályoz va van. A 19/2012. (X. 9.) LÜ utasítás szerint a főügyész adhat tájékoztatást a sajtónak. Adhat, de ezt az országosan vagy helyileg közismert személyeket érintő ügyekről, a kiemelkedő tárgyi súlyú vagy egyéb ok (pl. az elkövetés szokatlan módja, rendkívüli körülményei) miatt közérdeklődést kiváltó bűncselekményekről csak a legfőbb ügyészségi Kabinettel szoros együttműködésben, annak külön engedélye alapján teheti. Az utasitás az ügyészségen tartható sajtótájékoztatásról szól.
A tájékoztatást hivatalos ténykedésként szabályozza.

Ilyen szabályos/hivatalos tájékoztatásra tudtommal nem került sor. Ehelyett Ibolya nyilatkozgatott nyakló nélkül fűnek - fának. Ahány média kapott tájékoztatást annyiféle formában adta vissza - össze vissza - Ibolya zavaros mondatait. De neki ez sem volt elég. Személyesen is fellépett az ATV egyenes beszéd adásában is és páratlan badarságokat lafatyolt össze - vissza. Az utasitás szerint nem mehetett volna oda. A ravasz kopasszal meg amúgyis hülyeség volt elmetornára kelni.

Mit is mondott hát?
„Itt rögtön egy elterjedt tévedést szeretnék megcáfolni: nem felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott az ügyészség, hanem az eredeti vádiratában végrehajtan dó szabadságvesztést indítványoztunk, illetve pénzbüntetést mellé és a pártfogó felügyelet elrendelését is. A félreértés onnan fakad, hogy amikor ezt az indítványt megtettük ... akkor még a nyomozati iratok alapján a volt perui diplomata a nyomozás során nem tett vallomást, ami azt jelenti, hogy a bűnösségére sem nyilatkozott, tehát gyakorlatilag tagadásban volt, ezért az ügyész ebben az esetben úgy gondolta, hogy egyébként az általános ítélkezési gyakorlattól 'jóval szigorúbb' büntetést fog indítványozni, ezért volt a vádiratban a végrehajtandó szabadságvesztés. Azonban a vádiratnak most már kötelező az úgynevezett mértékes indítvány (…) Ha a bíróság úgy gondolta volna, hogy ez az indítványunk nem törvényes, a beismerés nem őszinte, nem valódi beismerés, akkor ha akarja a bíróság tárgya lást tűzhetett volna ki. De itt nem arról van szó, hogy a bíróság úgymond rosszul végezte a dolgát, itt a bíróság a Magyarországon – azért mondom, hogy Magyarországon, mert a fővárosi főügyészség vezetője vagyok, de most már az országos számokat is megismertem – általános büntetőjogi gyakorlatnak megfelelően hozott döntést ebben az ügyben.”
A szöveg logikai, nyelvtani színvonaláról tán' fölösleges szólnom.

Ki kell térnem azonban az ismételten szóbahozott "általános ítélkezési ill. büntetőjogi gyakorlatra", mint Ibolya által tukmált zsinórmértékre. Ibolya ezen túl is hülyére vesz mindenkit, aki őt nézi, vagy hallgatja.

Btk. 204. §. (1)  bekezdése szerint aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt
a) megszerez vagy tart, bűntett miatt három évig,
b) készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, egy évtől öt évig,
c) forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetve ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz, vagy ezekhez anyagi eszközöket szolgáltat két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ha nem is rágódunk a paragrafuson, szemünkbe kell tünnie, hogy a cselekmény egy (!) pornográf felvétel megszerzésével, ill. tartásával is elkövethető. Ibolya pártfogoltjánál tizenkilencezer ilyen felvételt találtak.

Ami az "általános büntetőjogi gyakorlatot" illeti, Ibolya nyilván azt hiszi senkinek se jut eszébe az 56. BK. vélemény a büntetéskiszabás során értékelendő tényezőkről. A kitartó, a fondorlatos, a gátlástalan elkövetési mód súlyosító körülmény. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények rendszerinti pszichikai következményei szintén súlyosítók. A folytatólagosságnak is büntetést súlyosító hatása van, annál nagyobb, minél több cselekményt foglal magában.

A fő probléma azonban nem ezeknél az evidenciáknál mutatkozik, hisz a hazug ember és a sánta kutya ezeknél könnyen utolérhető.

A probléma az elkövetés módja miatt súlyosabban büntetendő cselekmények nyilvánvaló elsikálásánál jelentkezik. Kaleta úr gyüjtő a szó legmegvetendőbb értelmében. A gyüjtésnek, a tisztességesnek is, megvannak a lélektani vastörvényei. Ezt onnan is tudom, hogy Apám bélyeggyüjtő volt. Rendszeresen csereberélt, szivesen mutogatta gyüjteményét és nézegette másokét. Pornográf felvételek esetén ezek a természetes gyüjtői szokások a b) pontba ütköznek és egy évtől öt évig terjedő börtön a büntetésük.

Kaleta úr üzelmeire nem a magyar hatóságok figyeltek fel. Az amerikai bűnüldüző szervek egy nemzetközi gyermekpornó hálózat felgöngyölítése során azonosították, mint a hálózat tagját. Világszerte a hálózat többszáz tagját tartóztatták le és ítélték el; de ezzel nincs vége, mert Amerika kiadatásukat kéri, hogy a szigorúbb szövetségi törvények alapján is felelős ségre vonják őket.

De hogy folytatták le azt a valamit, azt az izét, azt az etwast amit Ibolya úr "nyomozásnak" merészel titulálni? Stílusából arra következtetek, vajmi kevés fogalma lehet a számítástechnikához. Ha lenne feltétlenül kitért volna arra, hogy Kaleta úr számítógépén csak egyirányú volt a forgalom, azaz csak kivülről befelé áradtak a pornóképek - ami teljes képtelenség és abszolut valószínűtlen is - vagy kifelé is forgalmazott, ami viszont már átadásnak, vagy hozzáférhetővé tételnek minősül és a b) pont szerint büntetendő.

2020.07.11

 

Nemzeti műfelháborodás...

A Kossuthon megszólalt a hadova-láda. "Nem akarok beletörődni az ügybe, nincs is annak vége. Hozzuk meg azokat a törvényeket, amik megnyugtató választ tud  (sic) adni a szülők nek. Fel is állt egy munkacsoport, az őszi parlamenti ülésszak legfontosabb feladata lesz a szigorúbb gyermekvédelmi törvény elfogadása. A gyerekeinket meg kell védeni."

Ez még hagyján lenne, hisz a lózung nem ismeretlen módszer a politikában. Miért ne élne vele Orbán is? De az a törekvése, hogy a történteket legnépszerütlenebb csicskása Polt fényezésére próbálja hasznosítani, egyenesen hajmeresztő. "Az enyhe ítélet annak a bizonyítéka, hogy sem az ügyészség, sem a bíróság nem áll a kormány befolyása alatt. Mert ha alatta állna, ötször ilyen súlyos büntetés születik."
Önmagában is hülyeség a szezont a fazonnal összekeverni. A bíróságok valójában nem mindíg úgy táncolnak, ahogy Orbán fütyül. Ennek nincsenek elvi okai, hisz az elvszerűség a legtávolabb áll a leggonoszabb kaszt tagjaitól a bírákoktól is. A hűséges kis mopsz azonban a gazdi gondolataiban is olvas.

A Kaleta körüli csápolást szemügyre véve mindenekelőtt az tűnik szembe, hogy a jobb- és baloldali sajtó milyen mérsékel ten habzik. Nem jelenik meg a szennyes/gennyes tajték, ami a baloldalon Wass Albert "méltatásánál" sohasem marad el. Jesszusom, tán'csak nem zsidó Kaleta, akinek szüleiről és gyermekkoráról semmit se lehet megtudni az Interneten. Azt se hol járt általános iskolába. Nacionáléja a Pannonhalmi Bencés Gimnáziummal kezdődik... De talán nem is ez a lényeg, hanem az, kire haragszanak tulajdonképpen a 'zemberek, Orbán magyarjai, meg az ellenzék?

Nagy gyomorforgatás zajlik össze - vissza, amely helyenént és időnként háttérbe tolja Kaleta becstelen személyét is. Gulyás Gergelynek pl. kétfelé forog a gyomra. (Hogy nem kap hascsika rást?) Főleg Szabó Ágnesre fúj, aki csoportképet készített Kaleta bűntársairól, pedig az ő cifferblattja nincs is rajta. Ami viszont a csoportképet illeti, meg kell vizsgálni, helyük van e rajta a szereplőknek: a külügyminiszternek, a legfőbb ügyésznek, s miniszterelnöknek és az igazságügyminiszternek? Ezt részletesen boncolgatni fogom - lentebb - de annyit máris elárulhatok, az idézendő jogszabályokból mindannyiuk büntetőjogi felelőssége levezethető, ha abból indulunk ki, mit művelt ténylegesen Kaleta és nem abból amit Ibolya úr állít, vagy elhallgat vele kapcsolatban.

Az logikai sorrend érdekében előbb a fideszes handabandázásról ejtek szót. Orbánról fentebb megemlékeztem. Még néhány jellegzetes nyilatkozatot idézek a Pesti Srácok ügyes  összeállí tása alapján, a kismillió lehetséges forrás közül.

Gulyás Gergely kancellária miniszter viszontvádaskodással kezdi és végigveri Karácsony Gergelyt is, akinek ehhez a mocskos ügyhöz az égvilágon semmi köze nincs. Csak a Lánchidat hagyta ki... "Gyomorforgatónak és gusztustalannak tartom, hogy a Párbeszéd nevű gyűlöletközpont, ami egyébként a főpolgármestert is adja ma Budapesten – és ezért külön is érdekelne a főpolgármester úr véleménye – a miniszterelnök, az igazságügyi miniszter és a külügyminiszter képével nevezi cinkosoknak a kormány tagjait – fogalmazott a csütörtöki Kormányinfón. Kaletáról mint "gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt személyről beszélt és  hozzátette: a Kaleta-ügy a lehető legszigorúbb ítéletért kiált. Ki kiált és kinek kiált, ha az ügyészség eleve felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérte és az ítélet ellen nem fellebbezett?

A fürge politikai kisinas Kovács Máté frakcióvezető se fékezte nemes felháborodását, se a gyomorforgatást.
"A politikus szerint undorító, amit Kaleta Gábor tett, a 'bíróság' ítélete pedig felháborító és elfogadhatat lan."
A bíróság úgy ítélt, ahogy az ügyész vádolt. Miért megy neki a bíróságnak és miért nem megy neki az ügyészségnek? Ez az erkölcsi, jogi és logikai következetlenség arra utal, hogy Mátéka csak egy papagály, akinek még nem nőtt be a feje lágya. "Kaleta ahelyett, hogy enyhítésért fellebbezne, inkább nézzen szembe gyomorforgató tettével, és annak minden létező következményével, ugyanis 'az ügynek még nincs vége'.  Két gyermek apjaként, állampolgárként és politikusként is ezt tartom helyesnek. Minden jóérzésű ember közös ügye, hogy a leghatározottabban – ha úgy tetszik: a legdurvábban – fellépjünk a pedofilok ellen." Vajon milyen ügynek, kilyen értelemben nincs vége? Kaleta ügye befejezetlen, de jogilag lefutott ügy, amelyben csak az történhet, hogy a bíróság nem enyhíti a büntetését.

Kósa Lajos a Fidesz alelnöke. Én mindíg érdeklődéssel olvasom megszólalásait, mert kósa abszolut butaságában mindíg van valami sármos, mint ezúttal is. "Szerdai sajtótájékoztatóján úgy reagált, hogy a gyermekpornográf felvételek 'birtok lása' miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt volt perui nagykövet ügyében hozott bírósági döntés 'szinte felmentő ítélet'. Majd a volt diplomatára utalva közölte: egészen felháborítónak tartja, hogy ráadásul ő fellebbez."
Több mint érdekes, hogy a "birtoklás" szócska nem marad ki egyik gyomorkorgásból sem. A sötét fidesz agyak, a jelek szerint, ebben a kérdésben értik, mit kell aláhúzni. Később kerítek sort annak kimutatására, hogy azzal a számítógépes programmal amit Kaleta használt, a passziv "birtoklás"  fogalmilag, technikailag kizárt. Kósa olyan magatartást ró fel Kaletának, ami nem róható fel, vagyis azt, hogy a törvényi lehetőséggel éve enyhítésért fellebbezett.


A Fidesz EP képviselője Deutsch Tamás sem tett féket a nyelvére. „Van ez az aberrált, pedofil képeket tonnaszám gyűjtögető, Kaleta nevű volt nagykövet, akinek a számítógépén több mint 19 ezer, gyerek korúról készített pornográf képet foglaltak le. Több mint 19 ezret! Mindezért a 'végtelenül független magyar bíróságtól' egy évet kapott, azt is felfüggesztve és 540 ezer forintos pénzbüntetést kell fizet nie. Egy év felfüggesztve! Szégyen és gyalázat!

Idézhetnék még néhány fideszest, hogy teljes legyen a szett, azaz a hét törpe. Azért nem fáradtam már ezzel, mert ez az öt törpe is fémjelzi a Fidesz Párt és Állam szellemi színvonalát, morális arculaltátm tükrözve annak teljes a keresztmetszetét.

Ahogy illik, közülük Orbán a legokosabb. Ő azonban mostanában rendszeresen alulmúlja önmagát, mint ebben az ominózus ügyben is.

Ennek okait nem tudnám lélektani magalapozottsággal elemezi. Sokan  rebesgetik, hogy Orbán ilyen - olyan beteg. Szerintem a szellemi leépülés (demencia) leghalványabb jelei sem mutatkoznak nála. Nem szellemileg épült le hanem morálisan, a cipője talpáig. Ezt az állapotot a tudomány így határozza meg.
"Az erkölcsi elmezavar vagy moral insanity az a kórkép, melynek legfőbb sajátossága az etikai és morális irányban mutatkozó kedélyi elfajulás. Az újabb és helyesebb felfogás szerint az erkölcsi elmezavar vagy erkölcsi egészségtelenségsemmi egyéb, mint csupán egy tünete az ún. serdülési elmezavarnak (hebefrenia, Kahlbaum). Utóbbinak legfőbb ismertető jele, hogy mindig a serdülés idejekor (14-22. életév) tör ki, és az, hogy alatta a legkülönbözőbb hangulati és kedélyi állapotok (búskomorság, emelkedettség, zavartság) szapora egymásutánban váltják fel egymást, melyek igen gyorsan butaságba mennek át. Az erkölcsi elmezavart mutató egyének már kora ifjúságukban feltűnnek kedélyük durvasága (állatkínzás), nemi ösztönük kielégítése (öntetőzés), ravaszságuk, az önérzet és a gyermeki s testvéri szeretet hiánya, kifejezett önzésük, kicsapongásaik és lopások iránti hajlamuk által. Ily egyéneknek olykor látszólag normális intelligenciájuk van, de szellemi elégtelenségük önálló munkánál mindig kirí. Cselekedeteik ösztönszerűek, kényszercselekedetek: lopnak, gyújtogatnak, gyilkolnak. Az erkölcsi elmezavar lényegében elmegyengeség, csakhogy ez nem ötlik mindenkor szembe, mert ez olykor csak a jellem bizarrsága és bogaras sajátosságok által árulja el magát a szakértőnek."
Ez persze csak egy standard, mint az állatorvosi ló betegségeinek leírása. A valóságban az egyén nem feltétlenül hordozza a tünetek összességét.

Szörfözés közben véletlenül találkoztam Bayer Zsolt humor-komisszá2 
szösszenetére amelyből látom, ő is foglalkozott a morális insania problémájával egy levél keretében, amelynek címzettjét nem jelöli meg. (Soros?)
"Beszéljünk őszintén: nem az a baj, hogy ön egy elaggott, elbutult vénember, ó nem, korántsem! Az elaggottságnak, agyalágyulásnak van és lehet méltósága, és mindenképpen van helyi értéke. ...  Önnek is van kórképe: moral insanity. Így hívják azt a tünetegyüttest, amelyet ön egymaga hordoz a kezdetektől – ma már bizonyossággal kimondhatjuk – a végig. De még csak nem is ez az ön legfőbb bűne. Hiszen ez is határos már a betegséggel, ami felmentést jelenthet, még ha csak részlegeset is. De az ön és az önhöz hasonlatosak legnagyobb bűne a jelentésnélküliség piedesztálra emelése.Ön és az önhöz hasonlók a semmit sem jelentő szavak apostolai. ... S a semmit sem jelentő szavaknak nem az ízük elviselhetetlen, hanem a tudatra gyakorolt rettenetes hatásuk. A semmit sem jelentő szavak a gondolkodás zálogházai, uzsorásai. A legszegényebbektől, a gondolat nélkülözőitől veszik el azt a kevéske értelmet is, és behelyettesítik a semmit sem jelentő szavak rettentő ürességével. S amikor e helyettesítés véglegessé vált, akkor eltűnik végleg a remény. S akkor már nincs semmi sem, csak ön és az önhöz hasonlók. A moral insanity egyszersmind kókler is. Sarlatán. S mint ilyen, társadalommérnöknek áll. De mert nincs semmi mása, csak a semmit sem jelentő szavai, Mekk mesterként fog hozzá ehhez is. S amikor valaki – bárki – szólni mer, hogy itt nincs semmi más, csak ártás és üresség, olyankor ezek a magaféle Mekk mesterek iszonyatos haragra gerjednek, és még több semmit sem jelentő szóval árasztják el a territóriumot. A gondolkodás nincstelenjei pedig még jobban örvendenek, mert nagy mennyiségben kapnak gondolatpótlékot, olcsó, fröccsöntött világnézetet, amelynek soha nem fog megártani egyetlen tapasztalás, egyetlen tény, egyetlen jelentéssel bíró szó sem.Ön és az önhöz hasonlók mindig tévedhetetlenül felismerték, kit húzhatnak fel kesztyűbábnak a jelentéstelenség, az üresség, a becstelenség, a hazugság, a társadalommérnökség (gyűrüit) az  ön öt ujjára. Éppen most húzták fel a nemzeti radikalizmus elnökét. Mint mindenki mást az elmúlt huszonnyolc évben. És egy, csupán egy embert nem tudtak önök ráhúzni arra az öt ujjra. S e tény is jelent ám valamit. Illetve ez jelent valamit. Ezt a jelentést akarják önök helyettesíteni fasizmussal, Észak-Koreával”, miegyébbel. Mert nem hiszik el, hogy a gondolat nincstelenjein kívül mások is élhetnek itt. Pedig élnek. És ez lesz az önök veszte, végre.
Hogy mennyire passzol ez Sorosra (ha tényleg neki szól) nem kutatom. Orbánra viszont kétségtelenül passzol. Ő a jelentés nélküli szavak virtuóza. Kösz Zsolti! Ez éppen ide illett. Egyébként Bayer is egy etalon a Fideszben. A humort jeleníti meg.

Kár lenne azonban az ilyen esetekből Orbán bukását jósolgatni. A kórházak katonai megszállása és egy háborús intézkedései azt mutatják, hogy első eminens egy nagyon sötét játszmában, amelyre itt nem szándékozom kitérni.

A Kaleta üggyel látszólag nincs összefüggésben Györgyi egykori kedvence Bócz Endre volt fővárosi főügyész 2020. február 26-i nyilatkozata. Ő volt az aki a legmesszebbre ment a bűnözéssel való együttélés doktrinájának megvalósításásban, mivel a legnagyobb ügyek Budapesten lettek elsikálva. Bócz maga volt Györgyi, modortalan kiadásban.  Az én állításom az, hogy ma nem működik normálisan az ügyészség, 'politikai' ügyekben semmiképpen sem. Arra a kérdésre meddig üzemelt jól? "Amíg Györgyi Kálmán volt a legfőbb ügyész. Hogy mennyire járatódik le ma az ügyész szakma? "Szerintem nagyon. Óriási, megma gyarázhatatlan különbségek vannak; Czeglédy Csabát például elviszik bilincsben és előzetesbe helye zik, a hasonló ügyekben érintett Simonka György ott ül a parlamentben és szavaz.
Györgyi regnálása idején kezdeményeztem Főző László OTP igazgató letartóztatását, aki háromszáz millió hitelt juttatott egy szélhámos birkatenyésztőnek Tatár Józsefnek, jóllehet legfeljebb százötvenmilliót engedélyezhetett volna. Györgyi hat hónap multán, írásbeli tiltakozásom ellenére, szabadlábra helyezte. Ekkor dühömben kimutatást lészíttettem arról, hogy hasonló jogi minősítésü ügyekben hány embert aszalunk a sitten és mennyi ideje? Tizenkét nevet kaptam. A tízmilliót egyik ügy se érte el. Többen voltak akik egy éve ültek. A kimutatást úgy küldtem meg Györgyinek sajátkezü felbontásra, hogy felterjesztő iratot nem csatoltam hozzá...
Ami Györgyi Feleségét Kardos Évát illeti Bócz szerint "E
gy csomó pletyka terjedt. Például olyan is, hogy a felesége, aki ügyvéd volt, valamilyen zűrzavaros ügybe keveredett. Sok mindent beszéltek. Mondjuk, az ügyészségen belül sokan nem örültek annak, hogy a Kálmán felesége ügyvéd, és büntetőügyekkel foglalkozik.
A "csomó pletyka" között volt †Dr. Mátyás Ilona esete, akit Györgyi felesége bepanaszolt utódomnál Nagy Kálmán megyei főügyésznél, hogy nagyon rászáll védenceire: Szakács Tamásra és Miklósi Ferencre. Emiatt a városi ügyész Pásztor János arra utasította, fogja vissza magát. Ilona ezt visszautasította. Emiatt rászáll tak és idegileg kikészítették.
Ezt az ügyet én szellőztettem meg kissé. Emiatt hónapokig jártam Budapestre, mint az említettek által kezdeményezett rágalmazási ügy vádlottja. Engem felmentettek, de †Dr. Mátyás Ilona öngyilkos lett. Györgyi Kálmán lemondását követő "szakmai karrierjének" következő állomását a Kuruc Info hozta
nyilvánosságra, amit több internetes portál átvett. Ebben szó esik arról, hogy Györgyi, "zsíros hajú" felesége Kardos Éva a gyilkos Császti végre hajtó maffia szolgálatába állt. Györgyi, mint legfőbb ügyész, súlyos vesztegetési pénzekért, félreállított ügyészeket, akik Császtiék ellen nyomoztak. Majd az Ádernél tett látogatás után lemondott "Györgyi Kálmán és az első házasságából származó fiacskája Györgyi Dániel Kálmánka is a végrehajtói kamarának kezdtek dolgozni mesés pénzekért."
Arra lehetett gondolni, hogy a súlyos vádak miatt Györgyi megint a hóna alá veszi az Országos Ügyvédi Kamara örökös elnökét Dr. Bánáti Jánost. Riasztják Kalina József bíró urat és súlyos milliókkal reparálják Györgyi Kálmán becsületét. [Ők húzták el együtt az én nótámat.]
Semmi ilyesmi nem történt. Györgyi és Kardos Éva hagyták magukon a szart megszáradni, bölcsen tudva, idővel úgyis lepereg róluk.

Bócz úr nem tudna mindezekről? Aztán jön a párhuzam. "
Péter egykor nálam volt fogalmazó. Híre járt később – már amikor beindult a karrierje –, hogy a Fidesz képviselőjelöltje lett Újpesten, és ezen mindenki csodálkozott. Ő egyébként egy jól felkészült jogász. Ennek ellenére, amikor hirtelen – sokunk meglepetésére – legfőbb ügyész lett, megállapítottuk, hogy most egy párt foglalta el a Legfőbb Ügyészsé get. Ez világos lett előttünk, függetlenül attól, hogy kilépett a Fideszből – már ha tagja volt. Lehet, hogy nincs, vagy nem volt tagkönyve, de egyértelművé vált, hogy politikailag elkötelezett ember, és voltaképpen ennek köszönhette, hogy legfőbb ügyész lett. Összességében a magyar ügyészség megfelel az ENSZ, vagy az Európa Tanács általános útmutatásainak; a szervezet átlátható, de sajnos, ez nem változtat azon, hogy a  háttérből azért manipulálható. És az ember nem lehet biztos abban, hogy nem manipulálják. Sőt."

Nem akarok Polt védelmére kelni. Ő másképp éri meg a pénzét, de közel sem ilyen sötét alak. Emlékszem egy beszél getésre, amit a belső elhárítás, az Ó utcában székelő RSZVSZ, alezredesével Bekő Gézával folytattam főügyész koromban. Az Oktogonnál ebédeltünk, amikor javasolta menjünk ki egy kicsit az utcára, mert mondani akar valamit.
Voltaképp azt akarta kérdezni tudom e, hogy tisztelt főnökömnek maffiakapcsolatai vannak? Mondtam, nem tudom, de te meg nem vagy normális. Válasza az volt, hogy ő viszont tudja és én nem vagyok
normális. Ebben maradtunk...

* * *

A következő részben térek át annak részletes elemzésére, kit - miért - mennyiben fog a jogi festék a Kaleta ügyben.

2020.07.13

 

Féregjáratok.

Ha valaki netán azt hinné, hogy "Kaleta cinkosait" paragrafusok segítségével meg lehet fogni, súlyosan téved. A "jogalkotó" eleve olyan paragrafusokat készít, amelyek a laikus szemében hézag mentesnek látszanak. Valójában kisebb/nagyobb kapukat hagynak rajtuk. Nevezzük ezeket féregjáratoknak. A "jogalkal mazó" feladata, hogy e féregjáratok segítségével úgy csűrje- csavarja a jogszabályt, ahogy neki és cinkosának, a "jogalko tónak" tetszik. Ez fokozottan érvényes az olyan jogszabályokra, amelyek a diplomatákra vonatkoznak. Ezeknek még rugalma sabbnak kell lenniük. Olyanok is.

Lássuk a következő példát.
Az
1965. évi 22. törvényerejű
rendelettel kihirdetett, a diplomáciai kapcsolatokról szóló, Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés  38. Cikk 1. pontja így szól.  "Az a diplomáciai képviselő, aki állampolgára a fogadó állam nak, vagy állandóan a fogadó államban lakik, csak a hivatali kötelességeinek teljesítése során kifejtett ténykedése tekintetében részesül a joghatóság alóli mentességben és sérthetetlenségben, hacsak a fogadó állam nem biztosít számára ezen túlmenő kiváltságokat és mentességeket."
És ilyenkor mi van (?) vetődik fel a kérdés. Erre nincs válasz. Így - ép ésszel - csak arra lehet következtetni, ha és amennyiben egy nagykövetségen lapuló tetvet pornózáson kapnak, a fogadó állam törvényei szerint lehet, ill. kell (!) vele szemben eljárni.

Eljártak?

A jelek szerint igen is, meg nem is. A híradásokból megállapítható, hogy hivatali (!) laptopját lefoglalták. Ez nyomozati cselekmény. Kérdés, hogy Peruban tovább folyik e az eljárás Kaleta ellen és ott mire jutottak. Tájékoztatják e a magyar hatóságokat?

Akár folyik - akár nem, okszerű volt a laptopot, vagy annak más hordozóra mentett tartalmát a magyar bűnüldöző szervek rendelkezésére bocsátani, hogy ezek tudják, mi miatt kell nyomozni.

Megkapta az ügyészség Kaleta mocskát? Vélhetőleg meg.

Értékelték annak tartalmát?

Erről nem szól az Ibolya-fáma. A vád azt állítja, hogy Kaleta a pornó anyagot csupán megszerezte és tartotta. Készítésről, kínálásról, átadásról, vagy hozzáférhetővé tételről nincs szó. Mint ahogy arról sincs, hogy Kaleta milyen szoftvert/szoftve reket használt a pornózásnál. márpedig
köztudottá vált, hogy "csecsemőkről is ocsmány fotókat osztott meg egymás közt az a hálózat, amelynek része volt Kaleta Gábor." Tegyük hozzá, megkínzott, megerőszakolt csecsemőkről van szó. Azt tudjuk, hogy Kaleta és hazai bűnpártolói nem tudnak arról, ami köztudott.

De nem is ezt, hanem egész mást kell és lehet nekik felróni. "Az Europol tavaly decemberi tájékoztatása szerint 2017- ben kezdődött a vizsgálat, amelyet „Operation Chemosh” névre kereszteltek, és a spanyol rendőrség vezette. Mivel több országot érintett, az Europol is beszállt; kiberbiztonsági osztályuk vett részt a nyomozásban. A két évig tartó művelet ben összesen 33 embert vettek őrizetbe 11 országban: Spanyolországban, Szíriában, Pakisztánban, Olaszországban, Indiában, Franciaországban, Guatemalában, az Egyesült Királyságban, Peruban, Ecuadorban és Costa Ricában. A legtöbb gyanúsítottat Spanyolországban tartóztatták le ... A spanyol rendőrség az Europol közleménye szerint állampolgári bejelentések alapján kezdett el nyomozni, miután több olyan csoportot találtak a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson, amelyen gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket, videókat osztottak (!) meg egymás között a tagok. A felnőttek és kiskorúak által egyaránt használt csoportokban még gyerekbántalmazást ábrázoló emojikat is készítettek.

Kaletát a WhatsApp üzenetküldő csoport tagjaként (!) azonosították. Ezt a tényt a magyar hatóságokkal közölték. Ennek a ténynek ki kellett derülnie a fentebb már említett Kaleta dokumentációból is.

De mi is az a WhatsApp és hogy működött/működik?

A fönök Son Jong Woo aki köszöni, jól van, miután a dél koreai hatóságok nem adták ki Amerikának, és a Koreai Legfelsőbb Bíróság (...) szabadlábra helyezte. [Úgy látszik, a bírákok mindenütt egyformák.]

És hogy működött/működik Son verklije?
"A WhatsApp egy több platformon működő azonnali üzenetküldő alkalma zás, ami gyakorlatilag az SMS alternatívája. A szolgáltatás előnye, hogy a mobil app letöltése után nem kell regisztrálni és kapcsolatokat importálni, ugyanis a telefonszámunk alapján azonosít a rendszer. Ez azt jelenti, hogy azokkal az ismerőseink, akik szintén használják a WhatsAppot, azonnal kapcsolatba léphetünk. A WhatsApp az azonnali üzenetküldés funkció különböző verzióira fókuszál, vagyis tudunk küldeni szöveget, képet, videót, fájlt és hangüzenetet.
A rendszer további "előnye", hogy szinkronizálja a használó minden készülékét: az asztali számítógépet, a laptopot, az okostelefonokat, stb. Így a pornózó köcsög nincs a munkahelyi laptopjához kötve. Élvezkedhet pl. "ájfonjával" pl. a budin is.  
A rendszernek újabban már van egy fehér és egy "fekete" változata is. Ez utóbbit is nyiltan reklámozzák az Interneten. Mi maradjunk annál, amely Kaleta számára közvetítette a megerőszakolt, megkínzott kisgyermekek sírását, sikoltátást, elhaló nyöszörgését és higyjük el, hogy ez a szar geci az üzenet küldő rendszert "rendeltetés-ellenesen" használta és csak nyelte-nyelte a rémpornó-videó kat és nem továbbított semmit? Ha valóban passzív oldalt üzemeltetett volna, nem került volna az Operation Chemos célkeresztjébe.

De ez nem találós kérdés.  Az ügyészségnek szakértőt kellett kirendelnie a Kaleta által használt adathordozók anyagának elemzésére, különös tekintettel arra, hogy Kaleta esetében valóban csupán megszerzésről, tartás ról, avagy készítésről, kínálásról, átadásról, vagy hozzáférhetővé tételről van e szó. Utóbbi esetben ugyanis megváltozik a leányzó fekvése. A cselekmény  Btk. 204. §. (1)  bekezdés b) pontja szerint minősül és egy évtől öt évig terjedő börtön büntetéssel büntetendő.

A kérdés az, készült e szakvélemény, az mit tartalmaz és a vádirat összeállításánal figyelembe vette e a Polt-féle elkenő ügyészség? Persze ez nem ismerhető meg, mert az ügyet titkosították.

Miért?

A válasz csak hipotétikus lehet: azért, mert van mit titkolni.

Az Orbán maffia párt-ága és állami-ága a jog és erkölcs ál-kulisszái mögül cinikusan röhög az ország és a világ szemébe. Okkal, mert piszkos üzelmeiknek jelenleg nincs hathatós ellenszere.

20.07.15

 

Az Információs Hivatal három majma.

Minden a kádereken múlik, mondotta volt a bölcs Lenin elvtárs. Orbán, aki úgyszólván az apatejjel szivta magába a marxizmust, ezt a fontos törvényt tudatában, vagy tudat alattijában tárolja. Mindenesetre ehhez igazodik.

Ennek jegyében nevezte ki korábbi tanács adóját Czukor Józsefet az Információs Hivatal élére. Köztudott, hogy Orbán maga választotta csicskásai mellett a végsőkig kitart tekintet nélkül azok korrupt ságára, vagy teljes, ill. részleges alkalmatlanságára. Emlékezzünk csak Farkas Flórira, aki nem tud annyit csalni, lopni, sikkaszteni, hogy kiessen a pixisből.

Ez a helyzet Czukor tábornokkal is.

A Kaleta ügy kapcsán az alábbi
aggodalmak fogalmazódtak meg. "A Czukor József vezette Információs Hivatalhoz (IH) tartozik az úgynevezett kolóniavédelem, ami a nagykö vetségek biztonságáért felel. Amennyiben a gyanúsított a követségi számítógépét használta a bűncselekményhez – márpedig erről olvashattunk – akkor ennek meg kellett volna jelennie az IH-nál is, amint minden állambiztonsági adatot ellenőriznek. Ez a dolguk. Mindez felvet olyan cybervédelmi problémákat, amelyek hanyagsága a jelek szerint életveszélyes. S mindez felvet egy harmadik súlyos problémát is: az az ember, aki így kezelte a hivatali számítógépét, vajon hogyan kezelte ugyanitt az államtitkokat? Vagy miként működik a rendszer, ha az Információs Hivatal nem veszi észre, hogy gyerekpornóval vagy államtitkokkal machinálnak a diplomáciai számítógépeken és szervereken...? Ez egyszerűen elképesztő."

Mit csinál ilyenkor egy naiv jogász? Keresi azt a jogszabályt, amely körülírja Czukor tábornok kötelmeit és lehetővé teszi annak elemzését, hogy e kötelmeknek mennyiben tett eleget, ill. hol - miben szegte meg azokat.

Van ilyen törvény, már hogyne lenne. Az orbáni törvénygyár okádja a jogszabályokat, azok módosításait és a módosítások módosításait. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról a 2013. évi  L. törvény rendelke zik.

A törvényből annak kellene kitünnie, hogyan ellenőrzi a Hivatal a külföldi nagykövetségek hivatali számítógépeinek adat forgalmát. A törvény eredetileg is mindössze 29 paragrafusból állt és 127 alkalommal (!) módosították. Törvény már ennek folytán is értelmezhetetlen, kezelhetetlen, alkalmazhatatlan.

A "végleges" szöveget olvasva ez méginkább nyilvánvalóvá válik. Az 1.§. az "értelmező rendelkezéseket" sorolja fel 48 (!) pontban. Nem tudom, hogy egy magyar nyelven írott szöveget miért kell 48 pontban értelmezni? Az értelmező rendelkezések amúgy teljességgel értelmetlenek.

De nem itt jöttem igazán zavarba, hanem a 2.§-nál, amely a törvény hatálya felől rendelkezik. "2. § (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: a) a központi államigazgatási szervekre, a Kormány és a kormánybizottságok kivételével." OK.! De melyik rendelet vonatkozik a Kormányra? Nem keresem. Azért sem, mert a (3) bekezdés újabb rébuszok elé állít.

"2. § (3) A Kormány rendeletében (?) meghatározott egyes (?) zárt célú elektronikus információs rendszerek esetében, az e törvény szerinti hatósági feladatokat, a biztonsági felügyeletet a Kormány által kijelölt szerv (?) kormányrendelet ben (?) meghatározottak szerint (?) látja el.

Nem keresgélek tovább, mert szubjektíve holtbiztos vagyok abban, hogy mennél alább szállok az orbáni "jogrendszer" pokoli bugyraiban annál több zűrzavart találok.

Ezek azok a "féregjáratok", amelyekről az előző részben írtam.

20.07.16

 

Sátánizmus?

Nem tudhatom milyen kórismét tartalmaz a Kaletáról készített orvosi szakvélemény és milyen terápiát javasol számára, aminek állítólag aláveti magát.

Az ember ilyenkor kénytelen keresgélni, találgatni. Az eredmény a következő. "A parafília (más néven szexuális deviancia, régebbi nevén szexuális perverzió) a pszichológiában és a szexológiában használt kifejezés, mely alatt a nem szokványos tárgyak, szituációk vagy személyek iránti szexuális vonzalmat értik. Egy, a szexuális indítékból elkövetett gyilkosságok miatt börtönben ülő személyek kikérdezésével készült, kutatásban azt találták, hogy az egyéb parafíliával vagy ahhoz köthető állapottal diagnosztizáltak körében több a szadista" mint más csoportoknál.
Kaleta ezek szerint parafil-szadista. A kérdés, hogy csak "természetes" hajlamai alapján, vagy "hivatalból" is az?  A "hivatali" változat a sátánizmus, amelyet titkos szektákban folytat az "elit".

A sátánizmus: hatalom, a zsidó világuralom gyakorlásának egyik - a legvisszataszítóbb - formája. Egyszerre szolgálja a szexuál-szadista zsidó ösztön kiélését és a gój társadalom terrorizálását. Ennek szolgálatában áll a rendőr, az ügyész és a bíró is, különös tekintettel a Szöuli Legfelsőbb Bíróságra, amelynek taláros disznaira külön kitérek majd. Előre bocsátom, a talárosok ma világszervezetet alkotnak, amely a sátánizmus első számú védnöke. Ezen írás tárgya annak vizsgálata: működött e, és ha igen, hogyan működött ez a bírói hatalom a Kaleta ügyben?

Semminek nem szeretek túl nagy feneket keríteni, mégis kénytelen vagyok egy kitérőt tenni annak kifejtéséhez, hogy a bíróságok milyen vallási/ideológiai platformon ítélkeznek úgy, ahogy ítélkeznek.

A választóvonal a tudomány, ill. a zsidó vallás (Tóra /Talmud) határán húzódik.

* * *

Ezen a ponton vettem észre, hogy a téma kinőtt a cím keretei közül. A fentebb említett kitérőt egy új írás keretében teszem meg. A Kaleta ügyre ezt követően térek vissza, ha egyáltalán szükséges lesz; mivel nem az ő szennyes gennyes személye a fontos, hanem az a vallási/ideológiai platform amelynek alapján az ügyészség "vádol" és a bíróság "ítél".

Irásom tárgya a szexuális abúzus, amely "visszaélést, bántalmazást jelent, amely során az abúzust elkövető személy visszaél a hatalmával, pozíciójával, adott esetben a mentális képességeivel is. Ez utóbbi jellemzően olyan (fogyaté kossággal élő) személy kárára történik, akinek nincs belátása arra vonatkozóan, hogy ami történik vele, vagy amibe a belátás hiánya miatt beleegyezik, abúzusnak minősül. Az abúzus lehet fizikai, szexuális, érzelmi vagy pénzügyi. Az abúzus történhet otthon, intézményben vagy nyilvános helyen."

Az abúzus gyakorlásának és büntetlensége biztosításának "jogi" alapja a genderizmus amely megfosztja az egyént, különös tekintettel a gyermekre, nemi azonosságától és a szexuális perverzió árújává teszi. A következő írás tárgya tehát a GENDERIZMUS lesz.

20.07.20 

* * *

Melegek meleg napjai.

Ezt az írást is folytatom a tudomásomra jutott új tények ismertetése végett.

A szörnyü hír az, hogy "Gay" felnőtteket kínoznak, gyilkolnak tucatszámra Oroszországban (Csecsenföldön), vagyis nem kisgyermekeket ezerszámra és mégis ordítoznak, hörögnek, nyivákolnak, vonyítanak, fosnak az "emberjogi" - akarom mondani buzijogi - szervezetek világszerte. Ráadásul még az is kiderül, hogy az orosz bíróságok nem szegődnek a pedofil hálózatok szolgálatába, mint a Szöuli Legfelsőbb Bíróság taláros disznói és más taláros disznók szerte a nagyvilágban.

A következőkből világossá válik, hogy "emberi" jogaik, csak a zsidóknak, négereknek, cigányoknak, ill. az ezek köréből kikerülő homoszexuális és közönséges bünözőknek vannak. [Aki egy zsidót megöl, az egész világot öli meg.] A fehér heteroszexuálisok semmiféle jogi védelmet nem élveznek. Nem is élvezhetnek hisz épp ezek nemzeti, faji és nemi identitásának felszámolása a cél, a bíróságok tevékeny közreműködése mellett. Erről a készülő GENDERIZMUS c. írásomban lesz bővebben szó.

A témához egy véletlen találat, Rob Buchanan írása, vezetett vissza. Robi a Gay Community News [GCN] főszerkesztője a német koncentrációs rózsaszín háromszöggel jelölt áldozataira emlékeztet. A cikkhez mellékelt fogolycsoport képe primitív hamisítvány.

A rózsaszín háromszögről készített kép akár valódi is lehet, mert tény, hogy a homoszexuális foglyokat ezzel jelölték. Sorsuk a többi fogolynál is kutyább volt. Ez Buchanan számára csak apropó ahhoz, hogy a mai buzik miatt háborogjon, ill. keseregjen. Elsősorban azért, mert a buzeránsokat megint jelölik, csak kissé másképp...

A galibát mindenekelőtt egy
weboldal okozza, amely bárki számára lehetővé teszi hogy fényképeket, személyes adatokat, lakcímeket, ill. feltalálási helyeket töltsenek fel olyan emberekről, akiket melegnek tartanak. Azt tervezik, hogy adatbázist készítenek a homoszexuálisokról. Ezekhez az adatokhoz 200 rubel (3 USD) díj ellenében bárki hozzáférhet. A „Fűrész” elnevezésű weboldal megjelenése óta óta eltelt héten - oh! irgalom atyja, ne hagyj el - legalább három buzit megkalapáltak. Hova vezethet ez, teszi fel az egyébként okszerü kérdést Rob barátunk. Azt is panaszolja, hogy ezt a tendenciát az orosz kormány hallgatása is támogatja. Az orosz Gay közösségnek nincs jogi védelme a "megkülönböztetés" és az erőszak ellen. 2013-ban Vlagyimir Putyin elnök aláírta a „meleg propaganda elleni törvényt”. Azóta az LGBT közösség attól fél, hogy a támadások országszerte elterjedhetnek. Csak helyeselni lehet, hogy a "buzeráliákat" megtiltották Oroszországban.

Csak azt nem értem, miért csodálkozik a "megkülönböztetésen" egy olyan közösség, amely "meleg büszkeség" jelszóval undorító, felháboritó, tolakodó, fenyegető parádékat tart világszerte.

Rob próféciái beteljesülni látszanak. Egy másik Honlap már "vadászokat" toboroz a Gay-ok ellen, ami önmagában is félelmet kelthet a hímringyókban. Az igazán félelmetes a tervezett "vadásztársaságok" száma és a "vadászterületek" kiterjedtsége. A felhívás ilyesformán szól. 
"Már dolgozunk, és felkérjük Önt, hogy 12 oroszországi  régióban vadásszon melegekre. Ezek a Stavropoli terület, a Csecsen Köztársaság, a Dagesztán Köztársaság, a Szamara régió, a Sverdlovski régió, a Baškortostán Köztársaság, a Tatarstán Köztársaság, az Udmurtia Köztársaság, a Cseljabinszki régió, a Permi terület, a Szaratov és Orenburg régió.” A január 18-án közzétett frissítés azt állítja, hogy a vadászok már aktívak az említett régiókban.

A "vadásztársaságok" központja Csecsensztán, amelyről Rob azt állítja, hogy "a melegekre vadászók gonosz akciói között szerepelnie kell az LMBTI-személyek azonosításának, elrablásának és a férfiak csecsenföldre szállításának. 2017. december óta a csecsen hatóságok állapították meg a foglyok tényleges vagy feltételezett szexualitását. Öket illegálisan fogva tartották, megkínozták és kivégzik."

Az utóbbi állítás alighanem kitaláció. Az viszont nyilvánvaló, hogy a csecsenek nem kesztyüs kézzel dolgoznak.

A "vadászat" fölötti csecsen védnökség kínos kérdéseket vet fel Oroszország, ill. Putyin számá ra, akit határozatlansága miatt máris lefasisztáznak az aktivisták. A humortalan csecsenekkel Putyin nem véletlenül ódzkodik ujjat húzni.

Nem szorosan idetartozó téma, de az összefüggések megvilágítása végett mégis ki kell térni a csecsen praetoriánus gárda (
cohortes praetoriae) és az orosz "jogállamiság" kényes kérdésére. [Az ókori Rómában a császár szolgálatába állított praetoria nusok néha a császár fejére nőttek...]

 2014. december 28-án a grozniji stadionban furcsa "szertartásra" került sor. Kadyrov csecsen magánhadserege, húszezer muszlim (!) harcos, hűséget esküdött Putyinnak. Létrejött egy "róka fogta csuka - csuka fogta róka" szituáció.

Azóta a "csecsen szál" mindíg felcsillan amikor Oroszország, ill. Putyin ellenlábasait elteszik láb alól.

Ami a kialakult szitut illeti, a közmondás így szól: "róka fogta csuka - csuka fogta róka, varga fogta mindakettő." Kérdés, hogy ebben a szerepjátékban van e varga [pl. a Chábád Lubavics szekta, ill. annak vezetője Berl Lazar főrabbi, Putyin puszipajtása], aki képes moderálni a helyzetet, vagyis úgy jóllakatni a kecskét, hogy a káposzta is megmaradjon?

A magam részéről kétlem ezt.

Aztán van egy másik témám is. Tudom, nem lesz szimpatikus. Azerbajdzsánról lesz szó, a "baltás gyilkos" hazájáról. Náluk, hogyan - hogyan nem, az elitélt pedofilokat az Ust-Kamenogorski "gyógyintézetben" tartják.

Az intézet azért "gyógy", mert kasztrálják őket. Ez a műveletet egy joviális 68 éves nagymama Zoja Manaenko végzi, aki így vall hivatásáról és belső meggyőződéséről.
"Azt hiszem, pedofilok kémiai kasztrálása helyes döntés volt. Ezeket az embe reket valahogy meg kell állítani. Szörnyű bűncselekményeket követnek el gyermekek ellen. Helyes, ha a törvény kasztrálásukat megengedi. Az elítéltek bírósági határozattal érkeznek ide A kémiai kasztrálásról szóló bírósági végzés a gyermekek szexuális sérthetetlensége elleni bűncselekmé nyek miatt elítélt személy paedophelia pszichiátriai diagnózisán alapul, amelyet nemi vágy zavará nak neveznek A kasztrálás a farba adott (intramuszkuláris) injekció. Kazahsztán a rák elleni küzdelemre kifejlesztett szteroid anti-androgén készleteket vásárolt, és ezt pedofilok kémiai kasztrálására használja fel. Célja hogy hátralevő életükre csökkentse a libidóját azokoknak, akik gyermekek megerőszakolása vagy szexuális zaklatása miatt börtönbe kerültek. A potenciális bűnözőknek tudniuk kell, hogy minden bűncselekményt megbüntetnek, talán ez megállítja őket. Véssék a  fejükb, hogy ezért bűncselekményért ilyen büntetés jár. .Azt szeretném, ha szabadon bocsátásuk után már nem erőszakolnának őket, sőt egy mérföld távolságra kerülnék a gyermekeket. Legyen a kasztrálás lecke számukra
Hivatásom gyakorlása érzelmi problémát nem okoz.
Nagy- Britanniának és más nyugati országoknak tanulniuk kellene tőlünk.

Ahány ház, annyi szokás, tartja a közmondás. Az ilyen - olyan helyi megoldások azonban nem kínálnak megoldást a gerjesztett pedofilia problémáíra.

2020.07.22


Sz. Gy.


Folytatom!
 

 


Comment Form is loading comments...