Jelszó: 
"Minden hatalmat a polgármestereknek!"
 

 

 Folytatások: 21.07.14-i folytatás. Az írás legkínosabb fejezete, a Magyar Érdek Pártja következik.- 21.07.15-i folytatás. Jaj a logisztikának. 21.07.17-i folytatás. A gondolkodás és az agyalás [túlgondolás] különbözőségéről. 21.07.19 - Az utolsó folytatás. A puzzle utolsó darabját illesztettem be, hogy a szomorú história kerek legyen.

 

                       

                    Többet ésszel mint (harmadik) erővel!

      Helybenjárás - a nemzeti(színü)  jobboldal stratégiája.

A történelem vonata elindult a 2022-es választások irányába. A nemzeti(szinű) jobboldal nem váltott jegyet. Nem szállt fel.

Hogyan is? Miért is? Járjunk utána.  

Hazánk klímája és talaja, meg a magyar mentalitás, kedvező feltételeket biztosít a pártok és mozgalmak burjánzásának; különösen a szívós, nagy növekedési erélyü kamupár toknak és kamu-mozgalmaknak; amelyek kvázi karizmatikus vezetőik révén híresülnek el. Névsoruk beláthatatlanul hosszú. Felsorolásukat mellőzöm.  Akiket most szóba hozok - egy kivétellel - nem ilyenek.  A hazát kívánnák szolgálni, a maguk módján [modus vivendi]. A továbbiakban erről esik szó.

Bennük egy valami közös: nem ismerik és nem is akarják megtanulni  a "hogyan"  tudományát a logisztikát. Kritikám éle e beállítottság ellen irányul.

E sorok megírására az  Abonyban 2021.június 19-én tartott "nyilvános, interaktív kerekasztal-beszélgetés" során szerzett benyomások késztet nek.

A szó a nemzetmegváltás körül forgott, de én úgy éreztem mintha egy jakuzziban ülnék, amelynek falai behatárolják a gondolkodás és a cselekvés dimenzióit.

A politikai alternatívák világosak voltak:
a.) Orbán 2/3-al győz,
b.) győz de nem szerez kétharmadot,
c.) kisebbségben marad (megbukik).

E lehetőségek közül a b.) változat minősült a legvalószínűbbnek. Az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy a hatalmat két osztatu parlament gyakorolja majd: a jobboldali konzervativ
/keresztény és a baloldali/liberális koalíciók pártjai. A köztük várható nemtelen vetélkedés nem szolgálhatja a köz javát, így valami más megoldást kell keresni. Igenám, de az interaktivisták a "tertium non datur" álláspontjára helyezkedve tagadták egy "harmadik erő", jelesül egy új párt létrehozásának lehetőségét.

Ezt követően körbenéztem kissé, hogy megtudjam: nemzeti(színü) körökben foglalkozik e valaki pártalapítással. Úgy látom senki. Sem a zsigeri párt-szkeptikusok, sem az egykori kiábrándult pártalapítók. Igaz, egyik sem hozott létre párt apparátust - a logisztika látható formáját - így nem csoda, hogy minden "csupasz" terv füstbement.

Ami a pártalapítást illeti nemrég a Magyar Nemzet vélekedett így. "A mai felgyorsult világban hetek alatt lehet politikai mozgalmat alapítani: ezt láttuk Romániában egy elitellenes párttal, és ez történt Franciaországban is, amikor Emmanuel Macront 2017-ben francia elnökké választották. ... Ma már egy személy, egy ügy, egy botrány köré is szervezhető politikai mozgalom, ennek azonban 2021 nyaráig el kell dőlnie, mert valamilyen szervezettségre azért szükség van.

Fekete Győr András pedig áperté kijelenti "vannak csodák, és a semmiből is lehet pártot építeni. Ehhez csak vízió és elszánás és csapat szükségeltetik."

 
Ez az idézet egy olyan írásból való amelynek tárgya a Momentum "harmadik erőként" történő bemutatása. Erre ott térek vissza, ahol kimutatom: hány párt tekinti magát a "harmadik erő" pártjának, azt bizonyítva hogy ez a szerep egyáltalán nem idegen a jelenlegi politikai közgondolkodástól.

Most következzék egy seregszemle azok körében, akik a fenti lobogón szerepelnek.

* * *

Bene Gábor, mint tudjuk, egy mozgalmat képvisel. Őszintén mondom, bikkfa fejem mel egyszerűen nem tudom követni gondolatait, különösen azóta nem, hogy kiástam egy archív írást, amelyben fellebbenti a fátylat a NEEM ideológiájának ős forrásáról: Dr. Papp Lajos egyik fantazmagóriájáról.

"Papp Lajos Professzor Egykori Gondolatai, amit a Nemzetegyesítők megva lósítottak! [???] 2020-11-04 Hírnök Comment(0).

A Papp doktrina.
"A párt mint szervezet, mindenkiben ellenérzést vált ki. Ezért tartom fontosnak, hogy a Nemzeti Értékek Pártja (NÉP) 'álmaim' szerint a következő feladattal és tartalommal jelentkezne, miközben mintát adna a nemzet önszerveződéséhez. 1.) A párt nem tömegpárt. Hét férfi és hét nő alkotná majdan a pártot. Olyan kimagasló személyiségek, akik már életükkel, munkásságukkal egyértelműen bebizo nyították, hogy számukra életük része Nemzetünk értékeinek védelme és gyarapítása. 2.) A párt taglétszáma nem bővíthető. 3.) A párt tagjai semmiféle anyagi támogatásban nem részesülhetnek.S em állami, sem magánadományból származó jövedelmet nem élvezhetnek. 4.) A párttagok képviselői mandátumot nem szerezhetnek. 5.) A képviselők bármikor visszahívhatóak. Magyarázat:  futballmeccshez hasonlítva itt a képviselők a játékosok. Ők játsszák aktívan a meccset. Bár pontosan ismerik a játékszabályokat, a meccs hevében, indulatból hibás döntést hozhatnak. Szabálytalanságot követhetnek el. A párt a bírók szerepét tölti be. A szabálysértőket megbüntetik, a súlyos szabálysértőket kizárják a játékból. A párt tizennégy tagjának minősített többsége alapján a képviselő bármikor visszahívható. A mindenkori képviselők visszahívását kezdeményezhetik azok a személyek, akik őt képviselőjelöltnek javasolták, de a visszahívásról mindenkoron a tizennégy tagú testület dönt. Szigorú magánjogi szerződésekkel érhető el, hogy egy kizárandó képviselő ne ülhessen át más pártba, vagy függetlenként maradjon az Országházban. Dr. Papp Lajos emeritus professzor  2012. október 13."

Be kell vallanom, e homlokpántos táltos/pozőr nem tartozik kedvenceim közé. Többször megírtam, miért. Politikai vargabetűit se akarom felvázolni. Ami "álmait" illeti, ezek az álmokhoz és Papphoz hasonlóan zavarosak. Ezek fölött B.G. simán átsiklott.

"A NEEM (Nemzeti Egységet Előkészítő Mintaként) mint a Nemzetegyesítés Mozgalma csak abban különbözik professzor úr tervétől, hogy már 2018-ban, cselekvő módon megjelent a választásokon és bebizonyította, hogy NEM VESZ FEL KÖZPÉNZT a választásokra, mert szerintük a jó bornak sem kell cégér! (Kár, hogy a közmédia éppen ezen okból nem hajlandó tudósítani róluk semmit, vagyis agyonhallgatják őket!) De bebizonyította azt is, hogy VAN ÉLET A PÁRTOKON KÍVÜL IS, mert 3 fő pártonkívüli, helyben ismert és elismert személyt indított az országgyűlési választásokon úgy, hogy csak 'szolgáltatta' számukra a választásokon való indulás lehetőségét.  Így azok a személyek helyi, választókerületi követként, visszahívhatók lettek. Akit érdekel a nemzetünk sorsa, az nézzen utána a honlapjukon, s szervezzen helyi 'szellemi kalákát' és hívja meg valamelyik szóvivőjüket beszélgetésre a magyar jövőről: 70/360 3595!) B.G."

Az ilyesmik zavarják tisztánlátásomat...

Tegyem hozzá, a professzor úr természetesen beszállt a Covid-19 elleni küzdelembe is, de hogyan? A szerint így. "Takonnyal, bugyi nélkül, dús fanszőrzettel a vírus ellen: Papp Lajos meglepő tanácsai! Szerencsére nem csak nőknek, hanem férfiaknak is adott pár tippet a híres szívgyógyász-guru. Hónalj kutya, dús szőrzet, orrszívás és takony-nyelés. Egyebek mellett ezeket javasolja a vírus-fertőzés megelőzésére Dr. Papp Lajos pécsi szívsebész. A már-már guruként tisztelt professzor egy órás videójában számos meglepő egészségügyi tanácsot fogalmaz meg, ezek közül válogattuk ki a számunkra legextrémebbeket. Papp professzort megmozgatta az új koronavírus is, és adott néhány izgalmas tippet arról, hogyan érdemes küzdeni a vírus-fertőzések ellen. Valamivel több, mint egyórás videó-üzenetben fejtette ki a javaslatait, mi most ezekből szedegettük ki a számunka legextrémebb tippeket. Ezeket pár másodperces videókban mutatjuk meg, de természetesen a teljes videót is érdemes megnézni a cikk végén."

Az életben adódhatnak helyzetek, amikor a bálványt le kell dönteni és el kell ásni, mert már nem lehet szinte vallásos rajongás tárgya. Igenám, de mi marad a helyén? Kínos probléma szentigaz...

2021.07.05

* * *

Az írás legkínosabb fejezete, a Magyar Érdek Pártja következik.

A párt rég túl van a romantikus, textil kitűzős, időszakon. Már nem létező szervezet. Politikai emlékműve a "Mogyoróhegyi 108 pont", Király B. Izabella alkotása, amely - túlélve a pártot, a nemzeti jobboldal politikai alkotmányának szerves részévé vált, méltán. 

A pontokban megfogalmazott helyzetértékeléssel és a tennivalók meghatározásával ma is egyet lehet érteni.

Más kérdés a pontok hatályosulása, amit a keresztény így fejez ki "az ige testté lesz", a komcsi pedig így: "a párt tanítása anyagi erővé válik a tömegekben."

Ilyesmiről egyáltalán nincs szó.

Hogy a párt, míg létezett, mennyiben volt működő szervezet így utólag fölösleges lenne elemezni. Az Alapító nem tett kísérletet a párt feltámasztására, megelégszik a párt emlékének gondozásával. Ennek jegyében került sor a 2016. június 25-i Visegrád-Mogyoróhegyi piknikre, amelynek célja a párt 1996. június 22-én ugyanott meghirdetett 108 pontból álló programjáról történő megemlékezés a huszadik évforduló alkalmából, továbbá a program átszabása [átpofozása] az időközi változásokra tekintettel.

A rendezvény résztvevőjeként kommentáltam az ott történteket. Ebből idézem a következőket. "Nem akartam (nem szoktam) zsákbamacskát játszani. Álláspontomat, a pikniken elmondandó hozzá szólásomat, előre megírtam Izabella asszonynak. Ebből - ha elolvasta - rá kellett jönnie, hogy egy hétpróbás "fasisztával" áll szemben, aki előtt semmi se' szent. Előzetes kifogása mindenesetre nem volt. A helyszínen jöttem rá, nem akármilyen piknik ez a piknik, hisz több nagyágyú is megjelent: Patrubány Miklós, Orosházi Ferenc, Bene Gábor, stb. Őket nevezem most utólag (nemzet)megváltóknak. Szólottam hát a pikniken, amit Patrubány nyomban, Izabella asszony utólag kárhoztatott. Orosházi és Bene nem vonták össze a szemöldöküket, sőt mosolygósak maradtak. Nyilván azt hitték, még meg menthető vagyok... Nem ismernek eléggé."

Az eszmecsere elég viharos volt. Az hogy néhányan beleordítottak a mondókámba nem zavart túlságo san. Az igazi balhé nem emiatt, hanem egy ártatlan, jószándéku cselekedetem miatt tört ki. Erről Honlapomon akkor lényegében így számoltam be. "A jelenlevők nevét és E-mail címét [velük] egy papírra felirattam. Szándékom az volt, hogy az adatokat egy levelező listába gyüjtve polémiát indítok a tisztázandó kérdések tisztázása végett. A lista elkészült. Megküldtem Király B. Izabella elnökasszonynak és akkor... "listásoknak" kifutott az elnökasszony levele...
'Kedves Visegrádi Levelező Bajtársaim! Nagyon szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy nekem nagyon úgy tűnik, ez a levelezés nem arról szól, amiről szólnia kellene. A Mogyoróhegy étteremben közfelkiáltással elfogadtunk egy Zárónyilatkozat, aminek a sikeres végrehajtásán kellene munkálkodnunk. Személyes felelősségem, hogy az általam kezdeményezett és a nevemhez kötődő rendezvény sikerét, akár a politikai pályafutásom hitelét ne veszélyeztesse egy sehová se vezető 'levelezgetés'. Rengeteg időt és energiát veszítünk! Kérlek benneteket, hogy mindazok, akik valóban tenni szeretnének és nem csak levelezgetni, bomlasztva egy alakuló együttműködést, hátráltatva egy nagyszerű elképzelés megvalósítá sát, csak a közvetlen E-mail címemre küldjenek levelet. Meggyőződésem, hogy helyes úton járunk, és nem engedhetjük, hogy a szerelvényünk esetleg váltóállítás miatt más vágányra fusson. Szeretettel: Izabella.
Ez nekem szólt... A gesztus azért olyan judeokeresztényies, mert olyan időben történt, amikor már bejelentettem, hogy nem vitat kozom a meggyőzhetetlenekkel és már távozóban háttal voltam az elnökasszonynak...
Utóbb vált világossá, hogy Király B. Izabella hiteles politikai pályáját a Magyarok Világszövetségével fűzi egybe. Bene Gábor és Orosházi Ferenc e kényes helyzetben csatlakoztak az embargóhoz és immár maguk is ügyelnek arra, nehogy váltóállítás következzen be... A szerelvény tehát tovább robog, a kissé átszínezett mogyoróhegyi 108 ponttal, a rakfelületén. Merre is?

A 2021. június 19-én Abonyban tartott "nyilvános, interaktív kerekasztal-beszélgetés" e hagyomány folytatásának tekintendő. A két rendezvény közé esik a Covid-19 járvány, amely sokmindent felülírt. A Magyarok Világszövetsége, Patrubány Miklós ügyes és bátor vezetése alatt, egyedül szállt szembe az Orbán kormány gyilkos oltás-kampányával. Ez zárójelbe tette a "árpádizmus" és az "istván izmus" fölött folytatott korábbi alkotmányjogi vitákat. Így a magam részéről békejobbot nyújtottam Patrubány Miklósnak, amit ő elfo gadott.

Az interaktív beszélgetés keretében felszólalva annak szükségességét hangoztattam, hogy létre kell hozni a "harmadik erő pártját".  Úgy vélekedtem, hogy hogy a Magyar Érdek Pártjához hasonló szellemíségű párt a 2022-ben összeülő parlamentben harcosan és hangosan képviselheti a nemzeti érdekeket és leleplezheti, a nyilván folytatódó, korrupciót és hatalmaskodást.

Már beszéd közben kezdtem érezni, légüres térben vagyok. A rendezvény célja ugyanis Király B. Izabella legújabb politikai koncep ciójának ismertetése volt. Az elhangzottakról egy emlékeztetőt  írtam.

"A megbeszélés anyagát Király B. Izabella előre írásba foglalt beszámolója képezte. A beszámoló nyilván csatolva lesz a beszélgetés jegyzőkönyvéhez és akkor kiderül, hogy társadalmi, politikai, sőt jogi szinten is alaposan átgondolt előadás sok értékes gondolatot vet fel és tömérdek érdekes, szívderítő adatot tartalmaz. A beszámoló javaslati része pedig egy érdekes elgondolást tükröz. Lényege, hogy tényleges hatalom  tulajdonlképp a mintegy három és  félezer polgármester kezében van. Erre a vélelmezett tényre alapított elképzelés az, hogy a polgármestereket arra kell, ill. lehet késztetni, fogjanak össze és szervezetten lépjenek fel a kormány ellen, amelye drasztikus fordulat végrehajtására, vagy akár lemondásra kényszeríthető. Az elképzelést tetszetőssé teszi, hogy holmi lázítás helyett, az Aranybulla ellenállási záradékára hivatkozással egy erőszakos fellépést törvényesít."

Ami az elképzelés realitását illeti, világosan leszögeztem. "Visszatérve a „polgármesterek hatalomátvételére” a következők érdemel nek megfontolást. A polgármesterek, még a „függetlenek” is, sok szállal, főleg anyagi szálakkal, kötődnek bizonyos pártokhoz, pártcsoportosulásokhoz. Nem elhanyagolhatók a politikai beállítódások és a személyes kapcsolatok sem. Ebből adódik, hogy a polgármesterek ugyancsak tarka csapatot képviselnek a hatalmi hálóban. Az a feltételezés, hogy egy napon valamennyien, vagy meghatározó többséget alkotva, önmagukon felülemelkedve, saját gyökereik ellen fordulnak, nem tűnik okszerű feltevésnek.

Azért voltam bátor és kénytelen önmagamtól idézni, mert jegyzőkönyv nem készült, így a beszámolót sem volt mihez csatolni.

Ami az "interaktivitást" illeti ez úgy hatályosult, hogy még egy levelező listát sem sikerült összeállítanom, ill. működésbe hoznom a mehívottak között. [A 2016. június 19-i rendezvény alkalmával is próbálkoztam hasonlóval, amit meglehetősen ingerült levélváltás, ill. szóváltás követett kettőnk között.]

Az ezek után törvényszerüen bekövetkezett pangás, az időjárásra is tekintettel, az alábbi hangulatot idézi.
 

"Ég a napmelegtől a kopár szík sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;
Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.
Boglyák
hűvösében tíz tizenkét szolga..."

Eljött ismét, hányadszor már, a kegyelmi állapot: a magyar csodavárás az "interpasszivitás" időszaka.

2021.07.14

* * *

Abbahagynám, de nem tehetem, mert az agyam tobvább darál...

Azon tünődöm, mire gondolhatott Király B. Izabella amikor a 2021. június 19-ére szóló meghívó szövegébe beillesztette az "interaktív" jelzőt. E kifejezés tartalma ugyanis a következő. "Az interaktivitás latin szóból ered, mely kölcsönös ráhatást, kölcsönös viszonyt, együttes hatást jelent. Annak a fokmérője, hogy a különböző kommunikációs technológiák milyen mértékben képesek egy olyan mediatizált közeget létrehozni, amelyben a résztvevők képesek egymással szinkron és aszinkron módon egyaránt kommunikálni és részt venni a kölcsönös üzenetváltás folyamatában. Az interaktivitás a rendezett információk befogadásának aktív folyamata, amelyben a befogadó fél a befogadás során döntéseket hoz, ezt a közvetítő felé visszajelzi, és a folyamat ennek megfelelően, változásokkal halad tovább. Jellemző (de nem egyetlen) példája egy interneten lévő oldal, ahol különböző menüpontok között lehet válogatni, majd továbbhal adni. Az interaktivitás a felhasználó részéről mindig cselekvést feltételez."

Sajnálom, de ki kell mondanom, ennek az én próbálkozásom felelt meg, nevezetesen egy levelező lista létrehozása, amelynek segítségével a meghívottak interaktív kapcsolatba lépnek egymással és tovább gondolják, fejlesztik a hallottakat.

Ez a tevékenység más szóval  "dinamikus visszacsatolást" jelent, amelynek ismérvei a következők. "A visszacsatolás a szabályozási folyamatok egyik leglényegesebb, legáltalánosabb törvénye [...]. A visszacsatolás a szabályozási rendszerben végbemenő fordított információs folyamat, azaz a rendszer irányító eleme által az irányított elemről szerzett információ. [...] Ezt a visszacsatolás eredményeként szerzett információt azután felhasználják a szabályozási folyamat korrekciójára, a szabályozott elem állapotának a szükséges irányba történő megváltoztatására.[...] Ez a tanulási/tanítási folyamatban azt jelenti: hogy a 'tanulók' tanulási tevékenységét rendszeresen ellenőrizzük; tájékoztatjuk őket feladatmegoldásaik helyességéről. Ezzel biztosítjuk a megerősítést és meghatározzuk a tanulás további célját, menetét úgy, hogy az a hibák kijavítására irányuljon. Az utóbbi években ennek a szabályo zásnak a helyét egyre inkább egy tágabb értelmezés veszi át: visszacsatolás+alkalmazkodás, amely a fejlesztő értékeléshez kapcso lódik.

Az alkalmazkodás szót azért kellett aláhúzni, mert ez minden organizmus fennmaradásának alapja.

Amikor Király B. Izabella az írott malasztot az asztalra tette, tudva - nem tudva, épp az interaktivitás, a dinamikus visszacsatolás lehetőségét zárta ki. Ezt igazolja, hogy egyetlen "interaktív" levél sem kelt szárnyra egyik oldalról sem.

 

 

 

 

Ami az interaktív kifejezés használatát illeti kénytelen vagyok Voltairet idézni: "ha társalogni akarsz velem, határozd meg szavai dat."

Ennek időszerűségére többek között a gazdasági szakemberek is rájöttek. "A legtöbb, a megismeréssel, a tanulással, az ismeretek, információk befogadásával foglalkozó, elmélet, tanulmány szerint a 'meg nem értett szó' az egyik legnagyobb akadálya ezen folyamatok eredményességének. Kutatások és kísérletek eredményei bizonyítják, hogy ha pl. egy A/4-es oldalon hétköznapi, mindenki által érthető (hangsúlyozottan nem ismeretlen szakmai nyelven íródott) szöveg első negyedébe becsempészünk egy akár szaknyelvi, akár idegen kifejezést, amit az olvasó biztosan nem ismer, akkor ott valami történik. Olvassa ugyan tovább a szöveget, de a hátralévő 3/4 oldal tartalmáról később nem sok fogalma lesz. A meg nem értett szónál ugyanis az agya kikapcsol, mert mindvégig az általa ismeretlen kifejezés jelentését akarja megfejteni. Az agyát ezzel foglalja le, nem a további szöveg befogadásával."
Ez a fejtegetés csak arra vonatkozik, ha valaki más által tévesen leírt szót olvas. De mi van akkor, ha valaki olyan szót ír le, ami mást, netán az ellenkezőjét, jelenti annak amire ő gondol? Tapintatból ne folytassuk.

A szó-helyességre tudományok épültek. Egyikük "A szemantika (magyarul jelentéstan, ám ez a terminus az utóbbi időkben egyre kevésbé pontos) a nyelvészet egyik részterülete, amely a nyelvi formák (szavak, szimbólumok stb.) jelentésével, illetve jelentés vál tozásaival foglalkozik. Eredetileg csak szójelentéssel foglalkozott, de az 1960-as évek óta, vagyis a generatív nyelvészet megjelentése óta a mondatjelentést is vizsgálja.

Itt lép színre a logisztika, a "hogyan" tudománya. Erre az esetre vetítve azt jelenti: ha el akarok valamit mondani, tudnom illik, hogyan kell leírni, kimondani.

A logisztika kapcsán ugrik be egy régi emlék a 2016. június 25-i Visegrád-Mogyoróhegyi piknikre előre írásban  benyújtott hozzá szólásommal kapcsolatban. Szigeti Gábor könyvkiadó, az Ősi Örökségünk Alapítványtól, "művem" bírálójaként lépett fel. Egyébként tetszett neki, de azt javasolta, azt az "izé" részt ki kell belőle venni. Ez a rész foglalkozott a logisztikával és az annak szabályai szerint működő közösségekkel, többek között a munka-teamekkel... Tiltakoztam, de egyedül maradtam.

Abonyban sem jutottam tovább.

Máshol mások már megünneplik a logisztika napját. Ez a nap azonban nem tud áthatolni a "nemzeti" restség, makacsság és  butaság hézagmentes sűrű szövésü piros fehér zöld függönyén.

Ezért az teszi jól, aki feledi a dalt és káromkodik, vagy fütyörészik.

2021.07.15 

* * *
 

A gondolkodás és az agyalás [túlgondolás] különbözőségéről.

A baloldali alak elnevezése megtévesztő. Rodin szobra nem gondolkodást, hanem agyalást [túlgon dolást] jelképez, amely - mint a kiégett villanykörte - nem gyújt világosságot. Az ember egymagában nem tud gondolkodni!

A gondolkodás tájékozódással, főleg olvasással, kezdődik. Tisztázandó, hogy amit én gondolok, eszébe jutott e másoknak? Az idegen gondolatok mellettem vagy ellenem szólnak e?  Az első hivatkozási alapot képez számomra, a másodikat cáfolnom kell. Ezt nevezik dialektikus gondolkodásnak.

Ha a gondolkodó szerzővé válik, azaz gondolatait mások felé közvetíti, illendő megneveznie azokat a forrásokat, amelyeket feltárt és felhasznált.

A dialektikus gondolkodás másik sajátossága csakugyan az "interaktivitás", ha értjük mit jelent és igazodunk hozzá. Az agyalásról nincsenek túl jó vélemények. Bár azt gondolhatnánk a sok gondolkodás komplexebb megoldásokra ösztönöz, ennek épp ellenkezője igaz: a hiperaktív elme zavarja a problémamegoldást, gátolja a jó döntések meghozatalát.

Még kényesebb a helyzet, ha egy távoli jövőben bekövetkezni remélt eseményt vízionálunk, vagyis elménkben látunk, ahol mint idea, rosszabb esetben mint fixa idea, telepszik meg.

Az ideák, ill. fixa ideák szóbeli és/vagy írásbeli közlése nem kifogásolható akkor sem, ha  másokkal meggyőzés szándékával törté nik.

A probléma akkor jelentkezik, ha az egyén közéleti szereplését ilyen - olyan ideái szolgálatába állítja.

2021.07.17

 

Sz. Gy.

Folyt. köv.!