Könyv recenzió

A szörnyeteg portéja
 

Legutóbbí írásomban - "Bázeltől Moszkváig" - említést tettem egy könyvről, amelyet olyan ember írt, akitől az oroszországi viszonyok ismerete el nem vitatható. Sztanyilszlav Belkovszkij az illető, a könyv címe pedig "Putyin az ember, aki nem létezett." A könyv egy szörnyetetegről szól, amelyet áttettem kép formátumba... Aztán arra gondoltam, hogy egy recenziót írok a műről és ahhoz front képként illesztem látomásomat. Erről később lemondtam. Putyin  újabb húzásának ismeretében [amelyre a cikk végén térek vissza] mégis beillesztettem.

Felvethető persze, fel is vetik gyakran, hogy mit konyíthat az oroszországi viszonyokhoz és Putyinhoz egy magyar vidéki ügyvéd? Mi köze hozzá? Miért foglalkozik vele? A magyarázat szerfölött egyszerü: tudtommal nem létezik olyan Putyin portré, amely ezt az alakot négy dimenzióban ábrázolná. Belkovszkij könyve sem törekszik erre. Nem tárgyalja pl. Putyint a "zseniális külpolitikust", Líbia, Irak és Szíria elpusztitásának bűnsegédét.  Írásommal persze nem próbálom ezt az űrt kitöl teni, de miért ne észrevételezhetném, hogy létezik?

A könyv 373 oldalnyi. A recenzió csak olyan mozaikok felrakására vállalkozhat, amelyek elegendőek annak elképzeléséhez, hogy mit ábrázol a "Putyin puzzle"...

A szerzőről fölösleges lenne külön  recenziót írni. Szemmel látható, hogy egyike a sok százezer a jól táplált, magabiztos zsidó értelmiséginek [Belkovszkij ROG-nak nevezi őket], akik százezerszám tenyésznek Oroszországban és mind azon dolgoznak, hogy Putyinnak sikerüljön befejeznie Hruscsov, Gorbacsov és Jelcín művét: Oroszország zsidó gyarmatosítását. Hogy ez a törekvés a kritika álarca mögé bújik? Hát istenkém, így kell ezt csinálni. Vakulj orosz, ne láss gój...

Putyin, mint orosz elnök és tőkés oligarcha ambivalens jelenség. Elvileg nem létezhetne egy ember bőrében, de létezik! E kettős ség legismertebb alakja a Hyde-Jekill páros. Ilyesféle szerzet Putyin is azzal a csekély eltéréssel, hogy "ők" mindketten gonoszok...

Ami az ábrázolást illeti komoly problémát okoz, hogy Putyin sok húron játszik egyszerre és nehéz eldönteni, hogy az ember az események időbeli sorrendjét, vagy a sávokat kövesse. Hosszas tépelődés után arra az elhatározásra jutottam, hogy a történések idő sorrendjét próbálom követni.

Putyin, az üstökös, Orbán Viktort juttattja az ember eszébe, a bozontos kis nyikhajt, egy párttitkár kölykét, aki a nemzeti temetés napján az elnyomott magyar ifjúságnak adta ki magát és nevében harcot, új világot hirdetett. Már tudjuk, ezt a senkiházit megcsinálták. A CIA és Soros csinálták meg. És ki csinálta meg Putyint? Belkovszkij makacsul bizonygatja, hogy a "királycsináló" a "Jelcin klán" volt. Lehet, de ki volt Jelcin? Rátérünk...

Ha Putyint mondunk, a KGB az első asszociáció. Addig világos a sztori, hogy az egykori NDK-ban Drezdában ügyködött, mint a KGB tisztje. Ám arról, hogy mit csinált erősen megoszlanak a vélemények. Tartja magát az a verzió, hogy erősen összebarátkozott egy egy bizonyos Klaus Zucholddal, aki előtt, mint a STASI ügynök előtt fecsegett. Kiderült azonban, hogy az illető a nyugatnémet titkosszolgálat ügynöke is volt és lebuktatta azokat az NSZK-ban működő szovjet kémeket, akiknek a nevét Putyintól tudta meg.  [Könyv 56 old.]. Ennek egész irodalma van Németor szágban, de ezt a mellék szálat nem akarom boncolgatni. Csak azért utaltam rá, mert jellemző arra a jelenségre, hogy Putyin körül minden zavaros, minden büdös...

Szomorú tény, hogy az NDK megszüntével megszünt a drezdai rezidentúra is. A sunyi kis őrnagy állástalan lett. Sok ezren osztoztak ebben a sorsban Döntő többségük nem talált magának új helyet Oroszország anyácska védőszárnyai alatt. Deklasszálódtak, elzüllöttek, nem kevesen öngyilkosok let tek.

Nem így Putyin, bár az újrakezdés neki se volt fáklyásmenet. A Leningrádi Állami egyetemen dugták egy jelentéktelen állásba, ahol másik két kágébés kollegával szoronganak egy kis szobában. A fizetés szóra se' érdemes. Putyin mellékkereset után néz. Magántaxis lesz, egy Zaporozsec pilótája...

De hamarosan felszáll a liftre. Anatolij Szobcsak a leningrádi törvényhozó testület [LENSZOVET] csontja velejéig korrupt elnöke, aki titkárt, testőrt és soffőrt keres. Putyinra talál. [Könyv 69 old.]

Mondhatni, mindketten megfogták az isten lábát, de főleg Putyin, aki 1993-ra Szobcsak leningrádi polgármester első helyettese lett. Azé a Szobcsáké, aki egyébként zsigerből utálta a a kágébét és a kágébéseket. [Könyv 70 old.]

Leningrád ebben az időben szuper Csikágó volt. A várost szervezett bűnbandák uralták "Kalasnyikovval felszerelkezett, masszív bikanyakukban kilónyi aranyláncokat viselő különös hősök." [Könyv 77 old.] A "szuper" kifejezést azért használom, mert a szesztilalmas Amerikában azért léteztek állami és szövetségi szervezetek, amelyek ilyen - olyan módszerekkel felléptek a gengszterek ellen. Al Caponét pl. adócsalás miatt sikerült börtünbe dugniuk. Leningrádban semmi ilyesmi nem volt. Szobcsak "fehérgallérosan" csak úgy bűnözhetett, ha kompromisszumra, a lehető legmocskosabb kompromisszumra jut az aranyláncosokkal.

És itt lép be a történetbe Putyin kiválósága - a bűnözés kezelése és gyakorlása formájában. Környezetében "felbukkantak tisztán erőszakhoz értő emberek, akik egy nyelvet beszéltek a bűnözőkkel, a kifejezés direkt és átvitt értelmében egyaránt." [Könyv 77 old.] Putyin értékálló megoldást talált a legfogasabb problémára, a terület felosztására az állami bűnözés és a magánbűnözés között.

Ez utóbbit Putyin tökéletesítette, messze felülmúlva Szobcsak fantáziáját és módszereit. Ő dolgozta ki és üzemeltette azt a csatornát, amely fekete pénzekkel táplálta a városvezetést. [Ezzel kapcsolatban említettem előző
cikkemben a Gunvor Group Ltd. piszkos ügyeit.]

Izgalmas regényt lehetne írni abból a történetből, amely Borisz Jelcint és Putyint összehozta. Ilyen regény íródott is. Jelcin elcsapta biztonsági főnökét
Alexander Korzsakov tábornokot, mert azon kitört az (egészséges) antiszemitizmus. "A tábornok Borisz Jelcin: Hajnaltól alkonyatig” címen memoárt jelentetett meg, amely tele van az elnökhöz közelálló zsidóknak címzett antiszemita gyalázkodásokkal." [Könyv 87 old.] A témát Belkovszkijnál sokkal értelmesebben tárgyalja a "Szombat" c. zsidó portál, amit isten bizony érdemes elolvasni, mert a leghitelesebben igazolja, hogy Jelcin echte zsidócsahos volt, a legrosszabb kiadásban. Amikor Korzsakov reális veszéllyé vált, rejtélyes kezek betolták a hatalom szinpadára Putyint. Persze nem rejtélyes kezekről, hanem az uralkodó zsidó háttérhatalomról van szó, amely "Putyint mint Korzsakov civilizált alernatíváját." rakta mankónak a rogyadozó Jelcin hóna alá.  [Könyv 90 old.]

Ezzel beindult Putyin boltja. "1998-ban az FSZB igazgatója és a Piztonsági Tanács titkára lett." [Könyv 90 old.] Belkovszkij a lényeget a következőképp világítja meg, ill. torzítja el. "A Jelcin családot és a hozzájuk kapcsolódó hatalmas tőkét Putyin gondolkodásmódja teljes mértékben kielégítette. Putyin egy jottányit sem volt már szovjet ember. Semmiféle 'birodalmi rögeszme' nem érdekelte. Felfogta, mire való az állam. Arra, hogy azok, akik ... hatalomhoz jutnak meggazdagodjanak." [Könyv 91 old.] Nos ebből a nézőpontból Putyin mindenben megfelelt, ill. megfelel a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben megfogalmazott államelnöki (zsidócsahos) kritériumoknak.  

Belkovszkij csak odapöttyent néhány Putyint illető megállapítást, de nem árnyalja velük az arcképet. Megállapítja "Putyin nem diktátor és nem hatalomvágyó. Mindössze enyhén mizantróp és részint súlyosan ruszofób."  Ha ehhez hozzá tesszük, hogy Putyin anyai ágon zsidó (azaz zsidó), mindez természetesnek tűnik.  [Könyv 107 old.]

Továbbá - "Putyin 'feladata' - nem mobilizálni az orosz népet. Éppen ellenkezőleg, végtelenül elbágyasztani, hogy veszteg maradjon." [Könyv 108 old.]
Itt elszólta magát az okos zsidó! Ki szabhat feladatot egy szuverén államelnöknek? Senki! Ám egy silány zsidócsahost már utasítani lehet arra, hogy az orosz népet békésen vezesse - a zsidó mészárszékre. Ezt gyakorolja Putyin a Kelet Ukrajnába szorult és cserben (szarban) hagyott tizenkétmillió orosszal, akik zúgolódás nélkül szenvednek és pusztulnak. És ezt gyakorolja a "Nagy Földön" is a többi 146 millióval is, akik úgy tesznek, mintha nem hallanák Donbasszból az ágyúdörgést és a halálhörgést. Úgy viselkednek, mintha nem az ő asztaluk lenne.

Putyin "feladatát" más összefüggésben is emlegeti a szerző. "A kétezres évek elején az volt Putyin 'feladata', hogy megvédje a Jelcin féle uralkodó osztály vagyonát - és a 'feladatát' elvégezte." [Könyv 111 old.]  

A Szerző okozati összefüggést vél felfedezni a második csecsen háború és Putyin trónra ültetése között. Ezzel nem próbálok vitába szállni, mert részint hiányosak az ismereteim, részint pedig homályos a könyv. Néhány rész-megállapítás azonban szerfölött érdekes. "1991-ben a Szovjetunió KGB-je, amely oly hatalmasnak látszott és rendelkezett mindennel amivel csak kellett mind katonai, mind jogi értelemben, egészen egyszerüen feladta a szovjethatalmat és a szemét behunyva hagyta, hogy a gondjaira bízott szuperhatalom összeomoljon." [Könyv 176 old.] Jelcin ekkor mentette fel az FSZB [KGB] vezetőjét Kovaljovot és nevezte ki helyébe a Jolly Joker Putyint.

Putyin itt szerzett rutint az állambiztonsági szervezetek megbénításában. Ezt játszotta el nemrég az ukrán biztonsági szolgálattal [SZBU] is. Így passzolta át Ukrajnát egy féltucatnyi zsidó terroristának.

A szerző szerint magát a csecsen háborút nem Putyin vezényelte le [a seftes erre nem volt alkalmas], hanem "mindent az informális szervezetek végeztek el, akiknek képviselőit aztán megsemmisítették..."  [Könyv 177 old.] Vajon mit ért Belkovszkij informális szervezetek alatt? Elsősorban a CIA jöhet számításba a MOSZAD-dal karöltve. Persze besegíthettek az állandó tettestársak az angol MI6, illetve a francia DGSE is, ahogy pl. Szíria leromboláaában is résztvettek. Nagyon életszagú a gyilkosok meggyilkolása, a "eltakarítás" is.

[Az egyik divatos konteó téma az Oszama bin Ladent likvidáló különitmény tagjainak sorsa.
"Mind a 25 tagja halott annak a SEAL Team 4 különítménynek, amely Bin Ladent likvidálta" ... ordítja a média. A linkelt írásból minden kitűnik, kivéve néhány jelentéktelen részletet: a) élt e még Oszama, mikor "megölték"? b) Ha élt és megölték, hogyan történt? c) valóban a Seal Team 4 hajtotta végre az akciót, vagy egészen más szervezet?  d) Mi lett utóbb a gyilkosokkal? Tényleg elhaláloztak valamennyien és ha igen, a sok variáció közül melyik az igaz? És vajon mit vetítettek a kanmajommal keresztezett niggernek? Kiért, miért rágja a körmeit?]

De folytassuk Putyinnal, hisz az ő sztorija se világosabb a Laden akciónál...

Mi táplálja ennek az ember külsejü rémnek a népszerűségét? Groznijt az orosz hadsereg lerombolta. "A csecsen fővárosból nem maradt más, mint égő törmelékhalmok. De kis sajnálta akkor a várost, ha a háborúnak köszönhetően Putyin elnöki népszerűsége elérte az 52 %-ot." [Könyv 183 old.]

A romokon új köztársaság [németül gau] jött létre, amelynek élére Putyin köztársasági elnököt [németül gauleiter] nevezett ki hadzsi Kadirov Ahmat személyében. Kihordási ideje azonban rendkivül rövid volt. Valahogy "meggyilkolódott" [ki ölte meg Kennedyt (?)] . Örökébe szépreményü fiacskája Ramzan Kadirov került [aki az anyatejjel szívta magába a véres gyilkosságokra való hajlamot és képességeket], de nem ám csak vidéki elnöknek... Kadirov Putyin erős embere lett! Hogy mennyire erős? Hát annyira, hogy a cscsenyek Moszkvában már nem robbantgatnak, mert ők alkotják Putyin személyes  testőrségét és  a moszkvai "csendőrséget", egyszerre [németül Leibstandarte Adolf Hitler].

Kadirov több lépésben jutott idáig. Előbb kiismerte a moszkvai dörgést... Egy jellemző
példa 2006-ból. "Moszkvában gyilkoltatta meg egyik riválisát Ramzan Kadirov csecsen elnök. Movladi Bajszarov egy, az oroszokkal együttműködő, de az elnökkel ellenséges biztonsági szolgálat parancsnoka volt, állítólag bombával fenyegetőzött. A lapok szerint egyértelműen kivégzése, és nem elfogása volt a Moszkvában akciózó csecsenek célja."

Azóta a csecsen pretoriánus gárda főhadiszállása Moszkva és Putyinnak csak intenie kell...A kremli díszezred elvesztette funkcióját. Az elnök tényleges védelmezői "a csecsen rohamosztagok, amelyek Moszkvában az Elnöki Hotelben (...), a Jakimenka utcában egy kilométerre a Kremltől; ill. Moszkva alatt az Ogyincoszkij kerületben vannak elhelyezve és Ramzan Kadirov csecsen elnök, egyben az orosz (...) rendőrség vezérőrnagyának alárendeltségében szavatolják Putyin fizikai és politikai biztonságát..."
[Könyv 21 old.]

Valami ilyesmi történhetett [a halálra egyébként szerintem is érdemes] Borisz Nyemcovval is, a jól kivilágított Moszkva kellős közepén, romantikus éjszakai andalgás közben... Ellenzéki vezérből csendes kövér hullát csinálni, ez a putyini praxis.  

Miért is? Erre csak általános válasz adható.

"Vlagyimir Putyin ... arra 'hivatott', hogy végigvigye a logikus átmenetet a szovjet 'ideokráciától' a posztszovjet 'monetokráciához' érzi és tudja, hogy a pénz és a sittes erkölcs erősebb mármilyen ideologémánál..."
[Könyv 184 old.]

A könyvből az is kitűnik, Putyin étvágya [pénzéhsége] snnyira fékezhetetlen, hogy még arra sem ügyel, hogy zabálás közben tiszta maradjon a plasztronja, vagy a madzsettája. [Rég túl van a jón és a rosszon.] Ha Oroszországban lenne és működhetne az Impeachment eljárás az Elnök ellen, mint Amerikában, Putyin ellen több közbűntényes vádat lehetne emelni, mint kollégája, az e műfajban rekorder, George W. Bush ellen. Ha lenne úgyanúgy leszarná és kiröhögné az egész cécót ahogy barátja tette.

A könyvben emlitett több példa közül a szocsii téli olimpia históriáját hozom szóba. Orbán kapcsán már tudjuk, hogy az állami pénzek lenyúlásának legjobb módszere a nagyberuházás ezen belül is a sportlétesítményekre fordított beruházás.

Jellemző példa a Téli (!) Olimpiai játékok megrendezése Szocsiban a szubtrópusi (!) övezetben felvő városban, ill. környékén került sor. A putyini gaztett finanszírozésa mintegy 60 milliárd dollárba került, szemben az előző vancouveri téli olimpia 2 milli árd (!) dolláros költségével. Még nem tudjuk, mennyi volt mindebből az oligarcha Putyin személyes haszna és a pénz milyen piszkos csatornákon csordogált bő zsebeibe.

A kép talán hízelgő is kissé. Valószínű ugyanis, hogy a dolog nem ilyen elegánsan zajlott...

Végülis Putyinnak - a háttérhatalom segítségével - sikerült valami [németül etwas] "nagyot" alkotnia, amit a szerző így jellemez. "...Nehéz ma a világban szovjetellenesebb államot találni, mint a putyini Oroszország ... Más kéredés, hogy a kevésbé figyelmes megfigyelőt becsaphatja a szovjet időszak szimbólumainak visszacsempészése ... de mindez csak szimbolikus szemfényvesztés ... Világos, hogy természete szerint a putyini 'rablóka pitalizmus' parazita..." [Könyv 297 - 298 old.]

* * *

Mint emlitettem, a könyv nem tárgyalja Putyin "kűlpolitikáját" ezért Putyin, a nemzetközi bűnöző, gaztetteit én sem tárgyalhatom egy könyv recenzió keretében. Legutóbbi húzása azonban hangulatilag alapvetően befolyásolta, hogy a könyvről mit  és milyen hangnemben írjak.

Putyin iránti undorom a HÍDFŐ közlése [2015.06.22. 09:49] nyomán csapott át öklendezésbe - "Oroszország építi fel a szaúdi atomprogramot!"

Kinek mi jut eszébe arról, hogy Szaúd Arábia?
 Nekem pl. az jut eszembe, hogy ez az állam a zsidó-amerikai világfelforgatás első számú bázisa, immár nem csak a Közel Keletre, hanem az egész világra kiterjedő "hatáskörrel". Ők hozták létre az ISIST, amely echte zsidó kegyetlenséggel gyilkol szerte a világon. [Az ISIS a fehér Európa elleni támadás rohamcsapata is.]

Miről is szól a szerződés?

"Oroszország és Szaúd-Arábia számos együttműködési megállapodást írt alá csütörtökön, a szentpétervári nemzetközi gazdasági fórumon, ahol Vlagyimir Putyin orosz államfő Mohamed bin Szálmán szaúdi herceggel találkozott, és lefektették a kétoldalú kapcsolatok bővítésének alapjait.
Az Al-Arabija jelentése szerint a dokumentumok közt szerepelt egy kiterjedt szaúdi atomprogram felépítése, amit az orosz állami atomenergetikai cég, a Roszatom fog megvalósítani. A Roszatom vezetőjének nyilatkozata szerint a dokumentum a két ország atomenergetikai együttműködésének kezdetét jelenti, és a projekt magába foglalja atomerőművek építését, valamint nukleáris fűtőanyag szállítását az újonnan építendő atomerőművek és kutatólétesítmények számára."

Mit jelent ez?
 

Azt, hogy Szaúd Arábia Mr. Putyin segítségével fejlesztheti ki az atombombát, ami Iránnak tilos, ami miatt Iránt le akarják bombázni, ami esetleg nem lesz nehéz azért sem, mert Oroszország még a leszerződött és kifizetett SZ-300-as rakétarendszer leszállításával (is) becsapta iránt.

És most tekintsnek a térképre. Irakról most nem is beszélve csak Szíriát nézzék. Szíriában 2011 márciusában kezdődött a "polgárháború". Szíriát a "szövetséges" Oroszország "védi" Aszad szép szeméért és a tartuszi orosz bázisért, amely az utolsó és immár egyetlen támaszpontja a Közel Keleten. A háború során elpusztult negyedmillió ember, elmenekült kb. négy és félmillió ember. "Lerombolódtak" a csodálatos városok, az ókoriak és az újkoriak egyaránt. Elpusztult az ipar, a mezőgazdaság, az infrastruktúra.

Aztán, hipp - hopp, az ISIS "észrevétlenül" megszállta Szíria északkeleti részét. Ezrével gyilkolják a szíreket, különös tekintettel a keresztényekre. Ők vették át az olajkutak, olajvezetékek, szállítási eszközök üzemeltetését...
A szíriai és a Szíriában működő orosz titkosszolgálatok ezt sem vették észre.

Putyin pedig most megkötötte a nagy seftet azzal a Sazúd Arábiával, amely az ISIST létrehozta és szárnyra bocsátotta. Putyin pedig vigyorog. Minden oka megvan a jókedvre, kellemes bizsergést érez azon a helyen, ahol másnak a szíve, neki me3g a pénztárcája van.

Azaz mégsem!

Új
komédiába kezdett. Összeröffentette a kibővített Nemzetbiz tonsági Tanácsot és a bólogató mamelukokat "
a nemzetbiztonsági stratégia korrigálására és megújítására utasította."

Ezt egyszerüen nem lehet értelmezni! Hogy lehet olyan nemzetről és annak biztonságáról fecsegni, amelyet már eladtak a new yorki tőzs dén?

Kérdésessé vált a nemzetközi bűnözők rangsora is. Úgy tűnik, ezek listáját a zsidó Kissinger vezeti, a félzsidó Putyin "atyai jóbarátja".

Nyugaton terjedelmes irodalma van Kissinger aljas politikai machinációinak. Az egyik szerfölött
érdekes tanulmány Christopher Hitchens a "Trial of Henry Kissinger" (Henry Kissinger büntető tárgyalása) című nagy feltűnést keltő műve.

Nem meglepő, hogy a két zsidó ennyire imádja egymást. Igazi hiéna barátság van kettejük között.

Már csak az a kérdés, a bambán lojális oroszok mikor veszik észre végre, hogy akit a jó cárjuknak hisznek, valójában árulójuk, gyilkosuk.

Ha az orosz nép nem ébred és nem lázad, a cionizmus "jelképes kígyójának" köre Moszkvában kattan és roppantja össze azt a valamit, amit fehér [árja] civilizációnak nevezünk.

Szimbolikus, hogy a kígyó épp most készül megfojtani azt az országot - Görögországot - is, amely az emberi kultúra és civilizáció létrehozójaként a legfőbb szálka a gyűlölködő zsidóság szemében.

Riadó!!!

2015.07.05

Sz. Gy. 

 

Megosztás