Soros puccs - fuccs

Budapesti operagála

Fellazítás - fellázítás - polgárháború - háború a többnyire sikeres Soros forgatókönyvek főcímei. De működni fog e most Magyarországon? Kétlem. Mondom, miért.

Magyarország "majdanizálásához" egy zsidó terrorszervezet kellene és egy olyan háttérerő, amely megbénítja az államot az "erőszak monopóliumának" gyakorlásában. Terrorszervezet még csak lenne is, de Orbánnal Putyin - vélhetőleg - nem játszatja el Janukovics szerepét.  Az európai zsidó játszma, a jelek szerint, két ágra szakadt és a pillanatnyi széljárás nem Soros vitorláit dagasztja. No' meg ő is öregszik. Erre utal az ürügy [casus belli] kiválasztása és a nyitány megtervezése, illetve megszervezése, különös tekintettel a szereplők kiválasztására.

A "Rabszolga Törvény" valójában törvényjavaslat mindaddig, amíg Orbán golyóstolla Áder alá nem írja és a Magyar Közlönyben meg nem jelenik. Mindenestre van egy szöveg ami fölött a Parlament szavazott. Ezt a szöveget az ellenzéknek közzé kellett volna tennie és annak alapján jogászi szakszerüséggel ki kellett volna mutatni az abban rejlő csapdákat. Ennek hiányában a "lázongó tömeg" Mikszáth egyik novellájában szereplő tüntetőkre hasonlít, akik arra a kérdésre, mit nem engednek, azt válaszolják "azt nem tuggyuk mit nem engegyunk, de nem engegyunk."

Hibás a szereposztás is. Itt - ott, így és úgy, ezért és amazért hitelvesztett "politikusokat" felléptetni több mint bűn, hiba volt.

A "budapesti Majdan" kiválasztása és a támadás tervezése, szervezése ugyancsak fusermunkának bizonyult.

Az MTVA erődjét országgyűlési képviselői igazolványok lobogtatásával nem lehet(ett) bevenni és az intézmény irányítását átvenni a következők miatt. Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény  9. § (1) bekezdése szerint állami szervek kötelesek az országgyűlési képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. A (2) bekezdés szerint a képviselői igazolvány az államigazgatás valamennyi szervéhez, továbbá a közintézetekhez és közintézményekhez való belépésre jogosít - slussz. Bár kis hazánk büszkélkedhet a világ legokosabb Kúriájával és a még annál is okosabb Alkotmánybírósággal, e törvény értelmezése és alkalmazása körében nem született eligazító állásfoglalás.

Ennélfogva a belépés és a felvilágositás "jogintézményének" értelmezéséhez bele kell lapoznunk a Hivatalos Értelmező Szótárba ahol azt találjuk, hogy a "belép igével kifejezett cselekvés az a jog vagy lehetőség, hogy valaki valahova bemehet. Ha valaki valahova belépett, átlépett egy következő állapotba, a bent tartózkodás helyzetébe. "E  főnév általában a tartózkodik igével kifejezett állapot, ill. folyamat. Valahol való ideiglenes időzés, létel." Az  ideiglenesség folyománya a lezáró elem, a távozás szükségszerü következése. "A távozás főnév, amely a távozik igével kifejezett cselekvés formájában valósul meg: valaki valahonna távozik, szereplése teréről visszavonul."

A belépett országgyűlési képviselő egyetlen igénnyt támaszthat, felvilágosítást kérhet. E főnév a "felvilágosít  igével kifejezett cselekvés, tevékenység, megnyilatkozás - tájékoztatás. A tájékoztatás szintén főnévltalában a tájékoztat igével kifejezett cselekvés, eljárás, tevékenység, megnyilatkozás; az a cselekvés, hogy valakit, valamiről tájékoztatnak ... adatok közlése, felvilágosítás formájában."

Az MTVA előcsarnokába beengedett országgyülési képviselők azonban nem tájékoztatást kértek, hanem egy felheccelt, fenyegetően, sőt agresszíven viselkedő tömeg vezetőiként, ill. szószólóiként közleményük azonnali beolvasását követelték. Kérdés, amit majd mások fognak ezeknek a megveszekedett Soros aktivistáknak feltenni, mi köze ennek a fellépésnek törvényen alapuló képviselői jogok jogszerü gyakorlásához?

Az ostromlók bújtogatóinak, szószólóinak számolniuk kellett azzal, hogy a székházat fegyveresek őrzik a fegyveres biztonsági őrségről szóló 1997. évi CLIX. törvény rendelkezései szerint. Az őrség jogairól, ill. kötelezettségeiről sem ártott volna előzetesen tájékozódniuk.  
A 10. § (1) bek. szerint
"a fegyveres biztonsági őr szolgálatának jogszerű teljesítése során jogosult és köteles a biztonságot sértő vagy veszélyeztető személyt tevékenysége abbahagyására felszólítani. Az intézkedésének tettlegesen ellenszegülő személyt a rendőrség megérkezéséig visszatartani, vagy a rendőrségre előállítani;
A (2) bekezdés lehetővé teszi, hogy "fegyveres biztonsági őr a biztonságot veszélyeztető tevékenység megszakítása érdekében, az elkövető személlyel szemben az arányosság követelményének betartásával: a) testi erővel cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására kényszerítést, illetve pórázon vagy anélkül, szájkosárral ellátott szolgálati kutyát, b) az (1) bekezdés b) pontja szerint visszatartott személy szökésének, illetve személyőrzési vagy kísérési feladat végrehajtása során a személyes szabadságában korlátozott személy szökésének, önkárosításának megakadályozására bilincset, c) a támadás megakadályozására vagy az ellenszegülés megtörésére vegyi vagy elektromos sokkoló eszközt, rendőrbotot, illetve pórázon vezetett szájkosár nélküli szolgálati kutyát alkalmazzon.

Az az országgyülési képviselő, aki jogtalan követelés makacs, azaz erőszakos hangoztatásán túl, az intézmény területén engedély nélkül mászkálva bejáratot [behatolási lehetőséget] keres, vagy a lépcső külső síkján felmászva próbálkozik ugyanezzel, a kényszerintézkedés alanyává válik, mint jogellenesen viselkedő személy. Pontosabban fogalmazva bűncselekmény elkövetésénél tettenért országgyűlési képviselő, akit az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint "őrizetbe lehet venni".

A sajtóban, sőt a világsajtóban bemutatott dulakodási jelenetek nem azt igazolják, hogy a biztonsági őrök jogszerűtlenül, hanem azt, hogy szakszerűtlenül jártak el. Magyarán szólva nem kényszerintézkedtek, hanem idétlenül dulakodtak. Az intézkedés befejezése ugyanilyen idétlenül történt. Hogy mi történt, minősítsük ismét az Értelmező Szótár segítségével.

A megveszekedett képviselőket kitessékelték, amely tárgyas igemódban annyit tesz, mint "alkalmatlan, kellemetlenkedő személyt lakásból, hivatalból udvariasan vagy barátságtalanul kiutasítani, távozásra késztetni." Ez történt velük. Sokkal rosszabb is történhetett volna.

Még megmondom, hogy jutott eszembe az írás címe. Valami hülye ötlettől vezérelve a Google képkeresőbe a "mint szarni a macskát" keresőszavakat ütöttem be és első (!) találatként az alábbi "képtrilógia" jelent meg a lépcsőmászó Hadházy Ákos "kitessékeléséről." A történeteket emiatt képtelen vagyok a bohózattól elvonatkoztatni. Az ilyesmire különben is hajlamos vagyok...

A fegyveres őrök intézkedése ellen a kivizsgálásra jogosult rendőr séghez lehet panaszt tenni. Ha igaz amit rebesgetnek, hogy netán Pintér úr valamelyik cégének emberei voltak őrségben, egészen cifra helyzet állhat elő, amely további vígjátéki fordulatként is felfogható.

* * *

A történet egésze nem vicces. A Soros pénzén gerjesztett randalíro zásnak véget kell vetni. Isten és írásaim a tanúk, nem vagyok Orbán és Pintér híve. A tervezett/szervezett "Magyar Tavaszra" azonban ugyanúgy nincs szükségünk aminthogy az észak afrikai és közel keleti népeknek sem volt szükségük az "Arab Tavaszra".

Őszintén szólva nem tudom, hogy egy "nemzeti" tömegdemonstráció szervezésére szükség van e? Arra mindenesetre szükség van, hogy a főkolomposok orrát minél hamarabb és minél keményebben beleverjék - a Büntető Törvénykönyvbe. [Mint a macska orrát saját piszkába.]

2018.12.18

Sz. Gy.