„Ha egy nemzet gyávává vált, és csak ezer ember maradt, akik valami nagyot akarnak, és akiknek erejük van az állam átalakítására, akkor ez az ezer ember a nemzet”

 

Frissítés:  

 

Marcia su Roma.

 Folytatja Salvini?

A kérdés sokakban felmerül. A "géppuskás Salvinit" ábrázoló alap képet a  cikkéből vágtam ki, amelynek szerzője is ezen spekulál. A neves francia hírportálnak valósággal "kedvencévé" vált a forrófejü olasz és még sokszáz más hírportálnak világszerte.

Forrófejü - mondom - mert sokakban meghült a vér, amikor oldalba rúgta nemszeretem koalíciós partnerét Luigi di Maiot és pártját az Öt Csillag mozgalmat. A csillagszórás ugyanis nem a remélt eredményt hozta, mivel Salvini kicsöppent a belügyminiszterségből - annak folytán, hogy Maio villámgyorsan lepaktált a Nicola Zingeretti által vezetett elvtelen és jelentéktelen
pártocskával a Demokrata Párttal, amelyet korában a lehető legnagyobb ívben leszart.

Ez az elvtelen összeállás csak az olasz "demokrácia" büzös mocsarában válthatott ki politikai "földrengést" főleg azért, mert az olasz alkotmány, ill. a választási törvény pongyola szövegeit mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja.

Az értelmezés joga a köztársasági elnököt
Sergio Mattarellát illette, akitől Salvini nem remélhette, hogy javára dönt és rendkívüli népszavazást ír ki. Az elnök urat szerfölött
körülményesen sikerült megválasztani, egy négy fordulós (!) játszmában. A Forza Italia, az Új Jobbközép és az Északi Liga nem támogatták jelölését. Az 5 Csillag Mozgalom mind négy körben látszólag egy Imposimato nevü volt szenátort támogatott. Mattarellát a baloldal ügyeskedte be az elnöki székbe. A választás első három fordulójában, ahol kétharmados többség szükséges az 1009-tagú választógyűlésben, üres szavazólapokat dobtak be és csak a negyedik körben, ahol abszolút többség volt szükséges, szavaztak Mattarellára, aki 665 szavazattal (végül az Új Jobbközép támogatásával is) köztársasági elnök lett.

E független, pártatlan és főleg karizmatikus vezető nagy kéjjel adott újabb kormány- alakításra szóló megbízást régi elvbarátjának és cinkosának Giuseppe Conte úrnak, hisz így szabadulhattak a mindkettejük által útált Salvinitól.

Az utód a világszép Lucia Lamorgese lett. Elkezdtem a hölgyet körbejárni, de mindjárt az elején találtam egy megnyugtató bejegyzést, amely azt tartalmazza, hogy "Milo Hasbani, a milánói zsidó közösség elnöke, Alfonso Arbib fõrabbi, Alfonso Sassun fõtitkár, a Tanács és az egész közösség nevében is, meleg üdvözletüket küldték Luciana Lamorgese belügyminiszter nek.
Én pedig, kíváncsiságomat ilymódon kielégítve, térek vissza Salvinihez, aki mindezek folytán kimaradt mint a szar a hóból és számára látszólag már csak egy kis dalocska eléneklése maradt: "Anyám én nem ilyen lovat akartam."

A kérdés immár így vetődik fel: merre tovább Olaszország, merre tovább Európa? Semmi kétség afelől, hogy Nyugateurópa kikötői és szárazföldi határai ismét tárva - nyitva állnak a szines hordák előtt és csak idő kérdése mikor döfik hátba [dolchstoss] a makacskodó V4-eket és Ausztriát.

Az Európa térképet azért illesztettem ide, hogy háttérként szolgáljon az alábbi következtetésekhez.

Az "elveszett", vagyis belülről szétrohasztott, államok [pl. Svédország, Finn- ország, Hollandia, Németország, Franciaország, Spanyolország, Görögország, Málta, stb.] "uralkodó osztályaitól" és kormányaitól nem remélhető, hogy saját népük, ill. a fehér faj puszta fennmaradása érdekében bármit is tegyenek, mivel pont az ellenkezőjét teszik.

Ezen országok demoralizált tömegei teljességgel képtelenek arra, hogy a - "demokrácia" játékszabályait betartva - afféle fülkeforradalmárokként befolyást gyakoroljanak országaik kül- és belpolitikájára.

Komoly tervet szövögettem annakidején, hogy egy cikksorozatot írok Európa élethalálharcáról. A bevezető írásig jutottan el. Címe: Új Európa - Nordfront.

Választásom azért esett éppen rájuk, mert ők látszottak a legerősebb "szélsőjobboldali militáns" szervezetnek, amely nemzetközi hálózatot is létrehozott.

Sajnos arra a következtetésre jutottam, hogy harcuk nem vezethet eredményre. Ezt így fejeztem ki."Nagyon nagy hiba lenne, ha ezek a derék fiatalemberek megfeledkez nének arról, hogy a fehér faj elleni zsidó írtóháború 'intellektuális hadviselés', amelyet álcázott háttér szervezetek hálózata irányít. Ezek számára könnyü zsákmány egy olyan népmozgalom, párt amelynek tagjai egyenruhát öltve 'nyilt sisakkal' róják az utcákat és a rendőrökkel csatározva nemritkán az utcakőre teperve végzik, hátrabilincselt kezekkel, könnygáztól sírva - köhögve.

A folytatáshoz szükséges további anyaggyüjtés során további aggasztó, kiábrándító ismereteket szereztem. A "militáns" szervezetek egy részét maga a háttérhatalom hozza létre, hogy alternativ politikai platformokkal "színesítve" a politikai palettát meggátoljon mindenfajta egységesítő törekvést. A meglevő szervezetekbe ügynököket telepít, vagy tagjaikat ügynöknek szervezi be az ellenőrzés és a belső bomlasztás érdekében. Mindez teljesen természetes. Egy több ezer éves "tudomány" ábécés könyvének anyaga. A baj ott mutatkozik, hogy a derék "szélsőségesek" mindezekről nem látszanak tudomást venni. Vagyis nem ismerik annak a "háborúnak" a természetét, amelyet - hitük szerint - vívnak.

A megvívandó háború csak titkos háború lehet, amelynek megvívásához a puszta létét védelmező "támadó" félnek fel kell vérteznie magát mindazon ismeretekkel, amelyet a "törvényes hatalom" alkalmaz vele szemben.

Háború Európában? Elfogadhatatlan. A csendes népirtás elfogadható? Elfogadott!

A tettrekészek, halálraszántak mindíg kevesen vannak. Néha csak ezeren. Mégis, ők a nemzet, ha a nemzet végveszélybe kerül.

A mottó szövege Hitlertől származik. Néha már önmagamra kezdek gyanakodni, hogy mániás vagyok, gondolataim kénysze resen keringenek [perszeveráció] Hitler, a nácizmus, ill. a III. Birodalom körül. Aztán rábukkantam valamire, amivel vígasztalom magam.
A
írja "
Hitler mindenhol ott van! Amennyiben egy fórumban a hozzászólások száma meghaladja az ezret, úgy szinte biztosan találunk a beszélgetésben egy Hitler utalást. Igencsak izgalmas következtetésre jutott egy statisztikus. A Curious Gnu álnéven tevékenykedő illető a Reddit fórumait vizsgálta meg, kutatása során pedig a Hitler és a náci kifejezé sekre keresett rá. Vizsgálata során felfedezte, hogy ahogyan egyre népszerűbbé válik egy témakör a Redditen, úgy lesz egyre nagyobb az esélye, hogy valaki megemlíti Hitlert vagy a nácikat. Amennyiben például egy  beszélgetés során a hozzászólások száma eléri az ezret, úgy 70% az esélye, hogy a nácikról ír valaki. Az tény, hogy a kontextust nem vizsgálta Curious Gnu, de azért biztosak vagyunk benne, hogy nem pozitív példaként került a két kifejezés említésre.

Teljesen közömbös, hogy az asszociáció pozitiv, vagy negativ előjelet visel e. A lényeg, hogy a tudatalattiban a fogalom meggyökeresedett és felszínre bukkan a kollektív gondolkodásban, bármi legyen is annak a témája és milyen a résztvevők érzelmi viszonyulása.

Az önkontroll másik módszere annak elemzése, hogy az ellenállás sikere a lehetőségek birodalmába tartozik e. Ez nem logikai probléma, mert történelmi példák adnak igenlő választ. A legfrissebbek közül talán elegendő a Hamász és a Hezbollah példájára utalni.

Visszatérve Olaszországra a kérdés az, lesújt e a fasces?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Conte Brüsszelben.

A populista (!) Öt Csillag Mozgalom vezetője, Olaszország régi/új miniszterelnöke, Conte úr mérgezett egérként rohant Brüsszelbe - követelőzni, kunyerálni.

Mielőtt rátérnék brüsszeli tárgyalásaira röviden vázolom ennek a mocsoknak a politikai státusát.

A "populista" Öt Csillag Mozgalom Olaszország déli régiójának érdekképviselője. A déli fertályról a következőket szükséges megjegyezni. "A Capital Economics elemzőinek előrejelzése szerint az euróövezeti adósságválság elhatalmasodása óta Görögországot volt szokás 'Európa beteg emberének' nevezni, ám ez a cím most már Olaszországot illeti meg, amely egy ideje technikai recesszióban van. Ez a megállapítás a gazdag Északból és a szegény Délből összetett átlag-országra vonatkozik, vagyis ezen belül Észak betegsége súlyos Dél betegsége pedig életveszélyes.

"Roberto Saviano nápolyi író 2015-ben Nyílt levélben sürgette az olasz kormány beavatkozását Itália déli térségének megmentése érdekében. Úgy fogalmazott: Dél-Olaszország haldoklik, 'innen mindenki elmegy, még a maffia is emigrál'. A levél Svimez olasz kutatóintézet felmérését követte, amely lesújtó képet közölt Dél-Itáliáról. Az adatok szerint 2000 és 2013 között Olaszország déli tartományai fele annyira sem fejlődtek mint Görögország ugyanezen időszak alatt. Az egy főre eső nemzeti össztermék különbsége Észak- és Dél-Olaszország között a múlt század elejének szintjére zuhant vissza. Északon minden tízedik olasz számít szegénynek, délen minden harmadik. Dél-Itáliában 20,5 százalékos a munkanélküliség a 12,5 százalékos olaszországi 'átlaggal' szemben. A dél-olasz nők foglalkoztatottsága 35,6 százalék az európai 64 százalékkal szemben. Tavaly 174 ezer gyermek született Dél-Olaszországban: a népességnövekedés utoljára 1870-ben az olasz egységesítés idején volt ennyire alacsony. A felmérés szerint Dél-Itáliát az 'ipari sivatago sodás' jellemzi és az örökös alulfejlettségbe való süllyedés veszélye fenyegeti."

Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen kódis ország "királya" minden lépése előtt meggondolja, mibe kerül. Ennek a mozgó szemétládának tudnia kell, hogy a migránsok eltartása elviselhetetlen, emiatt tűrhetetlen terheket ró a gazdag Németország ra is, nemhogy Dél-Itáliára.

A migráció költségeiről sokmillió számítás készült/készül. Az unalmas számtenger helyett egy iskolapéldát hoznék fel, amely többé - kevésbé minden migránsra érvényes. Történetem hőse a Szíriából immigrált Mohamed.


  

 

 

 

"2015-ben érkezett Németországba  és azóta munkanélküli a szír menekült. Később Szíriából hozzá utazott felesége valamint 11 gyermeke.  A 2020-ig németországi tartózkodási engedéllyel rendelkező Mohamed család, jelenleg Lipcsében lakik. Menekültügyi ellátásként és a gyermekek után megkapott járandóságokként összesen 5239 euró, azaz 1.715.938 forintnyi 'jövedelme' van a családnak minden hónapban. Ezen kívül más jövedelmük nincs, mivel senki sem dolgozik a felnőttek közül. Mohamed Szíriában egy iskolai végzettség nélküli mezőgazdasági segédmunkás volt, most pedig munkanélküli Németországban. Saját elmondása szerint Németországban eddig hiába próbálkozott munkát találni, mert a német nyelvtudás teljes hiánya miatt már elküldték őt a postától és egy újságkihordó cégtől is. A család  Lipcse belvárosában egy 220 négyzetméteres lakást bérel. Nem szenvednek hiányt semmiben, mivel a német állam által biztosított 5239 eurós havi jövedelemből még az 1220 eurós lakbérük kifizetése után is marad 4000 euró, 1.288.000 forintnak megfelelő összeg).  A család éves jövedelem-támogatása 62.000 ezer euró 20.000.000 forint."

Ha valaki kalkulál, nyomban belátja, hogy egy ilyen család rákos daganat a befogadó állam testében a következők miatt. A "kiscsalád" a rágcsálókhoz hasonlóan szaporodik és potencionális gazdasági analfabéták, munkanélküliek további tucatjait "termeli". A megélhetési költségeket tovább növeli a munkaerővé képzés tetemes társadalmi költsége - mindenekelőtt a nyelvoktatás - anélkül, hogy e költségek megtérülésére reálisan lehetne számítani, hisz egyáltalán nem biztos, hogy a "vendég" munkaerővé akar, vagy képes válni. Mint ahogy az sem biztos, hogy a krónikus munkanélküliséggel sújtott kapitalista gazdaságok munkaerőpiacain lesz e kereslet a színes munkaerő/árúra.

Nagy a valószínűsége, hogy a nyugati tőkés társadalmak akkor is belerokkannának a migráció halmozódó [kumulativ] következményeibe, ha valami csoda folytán megszűnne a beáramlás. Dehát nem erről van szó, hanem a betódulás minden áron, minden eszközzel történő fokozásáról, egy sosincsvége folyamatról. Senki se számol a következményekkel? Dehogyisnem, Soros számol vele.

Ezek után lássuk, hogy lépett fel Brüsszelben - Európával szemben - Conta ez a Soros bérenc, zsidó csahos disznó.

Szeptember 11-i
nyilatkozata szerint
j rendszert kell felállítani az újonnan érkező menedékkérők Európai Unión belüli elosztására, csökkentve az abból kimaradó tagállamoknak szánt közösségi forrásokat - jelentette ki szerdai brüsszeli látogatásán Giuseppe Conte olasz kormányfő." Nem kér, nem érvel, hanem követel és kijelent.

Persze nem minden kérdésben ilyen szigoru, sőt még fuvolázni is tud.
"
Emellett főként arról beszélt, hogy a költségvetési fegyelmet előíró közösségi szabályok bizonyos enyhítésére lenne szükség országa gazdaságának felpörgetéséhez, módosítani kellene az úgynevezett stabilitási és növekedési paktumot, illetve növelni kellene a forrásokat és a befektetéseket Olaszország szegényebb déli régióiban. Célunk az államadósság csökkentése, de ezt a beruházások és gazdaság bővülésével kívánjuk elérni - mondta, hozzátéve, hogy Rómának egy 'kis időre' (?) van szüksége a pénzügyi célszámok eléréséhez, a hosszú távú reformok megalapozásához.
Conta úrnak van mire szerénynek lennie.

Az Euronews elemzése szerint "Lejtmenetben az olasz gazdaság, egekben az államadósság. A legfrissebb fejlemények: 05/06/2019 Az Európai Bizottság adósságalapú túlzottdeficit-eljárás megindítását javasolta Olasz országgal szemben az államháztartási helyzet romlása miatt. Az EU stabilitási és növekedési paktumának értelmében a tagállamok költségvetési hiánya nem haladhatja meg a bruttó hazai termék (GDP) 3 százalékát, az államadósság pedig nem lépheti át a GDP 60 százalékát. Az olasz államadósság tavaly 2300 milliárd euróra, a GDP 132,2 százalékára rúgott, ami a második legmagasabb arány volt az EU-ban.Róma prognózisa szerint ez csökkenni fog a következő években, míg a brüsszeli előrejelzés ellenkező irányú folyamatot mutat."
Ezek a drámai megállapítások még a Conta/Salvini történtek és azzal végződnek "ha az olasz kormány [a Conte-Salvini szövetség] nem változtat fiskális politikáján a deficit idén a GDP 240 százalékára, 2020-ban pedig 360 százalékára emelkedik.

A Salvini-bukta miatt a szélhámos Conta már mint egy erurokonform pártszövetség tagja és egy migránsbarát kormány miniszterelnöke érkezett Brüsszelbe és a trükkös Ursula von der Leyen már mint a mi kutyánk kölkével tárgyalt vele. Kérdés, hogy a jóindulat képes lesz e Olaszorszaágot kihúzni a szarból, vagy legalább a fejét a szarszint fölött tartani? Aligha.

A mindig független pártatlan és tárgyilagos közgazdászok [2018. 06. 01] ugyancsak megkongatták a vészharangokat - a Conta/Salvini kurzus idején... "Mit jelent az olasz válság Európának? Amióta a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a jobboldali Liga együtt parlamenti többséget szerzett a márciusi választáson, Olaszország politikai élete holtpontra jutott. Az ország problémái strukturális jellegűek, ezek megoldása kreatív reformprogramot igényel, amely kezeli a lehangoló gazdasági teljesítmény mélyen gyökerező okait. Sem az EU által javasolt költségvetési fegyelem, sem a populista stílusú fiskális kicsapongás nem fogja megoldani ezeket a fundamentális problémákat. Olaszország és az EU fordulóponthoz ért. Konkrét lépések hiányában egy újabb euróválság felé sodródhatunk, amelyet jóval nehezebb lenne leküzdeni, mint a legutóbbi krízist, és amely magának az EU-nak az összetételét, felállását is veszélyezteti."

És most? A tróger Conta és a kretén Nicola Zingeretti páros csodákat fog tenni? Egy lófaszt kedveskéim, egy lófaszt! [Sorry!]

2019.09. 12
------------------------------------------------------------------------
 
   

Láthatóvá váltak a Hydra csápjai!

Tétova hírecskék keringenek "emberbarát" német városok, önkormányzatok kezdeményezéséről, hogy az állami szervek megkerülésével, közvetlenül és számlálatlanul fuvarozhassák a migránso- kat a német polgárok nyakára.

Miről van szó tulajdonképpen?

A forrás egy a -ben megjelent írás amelynek lényege a következő. A Szövetségi Belügyminisztérium tétovasága miatt több mint 90 (!) német város vezetése arra az elhatározásra jutott, hogy maguk gereblyézik össze az Európába vetődött migránsokat - különös tekintettel a hajón olasz kikötőkbe érkezettekre - ellátják őket koszttal, kvártéllyal és elintézik végleges letelepe- désüket. "A bajba jutott embereket mindegyikét azonnal biztonságos menedékbe kell helyezni - mondta Tareq Alaows aktivista csütörtökön a szövetségi sajtótájékoztatón. A biztonságos menedék számukra Németország. Itt van több mint 90 önkormányzat, amelyek készek a menekülteket befogadni, mondta Alaows." Most nem nézek utána, ki ez a tróger. Holtbiztos, hogy nem német.

A migráns simogatók pártjára kél Német Evangélikus Egyház is, pedig annak papjai biztos németek.

A több mint kilencvenek főkolomposa Mike Schubert SPD politikus Brandenburg tartomány fővárosának, Potsdamnak a polgármestere. De nem csak polgármester. Ő egy furcsa szervezet a "Safe Harbors" munkatársa is. Ennek a cégnek utána néztem és kiderült, hogy tulajdonképp egy nemzetközi "bűn-biztosító" banda.
"Safe Harbor. Mi ez a 'biztonságos kikötő törvény'? Olyan törvényi rendelkezés, amely különleges helyzetekben vagy bizonyos feltételek teljesülése esetén védelmet nyújt a felelősség vagy a büntetés ellen. Néha csökkenti a felelősséget, ha 'jóhiszeműség' bizonyítást nyer."
Hogy milyen bíróság vagy döntőbizottság, milyen törvényes szempontok alapján bírálja el a segítés feltételeit, erről nem szól a fáma.

A másik szép maszk Rottenburg polgármestere Stephan Neher, aki így lamentál. "Mindannyian jó integrációs tapasztalattal rendelkezünk, és nincs probléma a szokásos kontingenseken túlmenő (!) menekültek befogadásával. Nem elég 'a földközi-tengeri halál' elleni küzdelem. Fel kell ajánlani valamit, ami valóban segít.
Szó se róla, gavalléros ajánlat, amit a német bürgermeiszterek a migránsoknak tesznek. 

Van továbbá egy másik nemzetközi szervezet a Cities Alliance, amelyet mintha épp a "lázadó városok" támogatására találtak volna ki. Ennek a szervezetnek a célkítűzései - papiron - olyan megnyerőek, ill. meggyőzőek, hogy szó szerint idézem őket.
"A Cities Alliance a globális partnerség, amely a városokat támogatja a fenntartható fejlődés megvalósításában. Ahogy a globális népesség és a városi gazdaságok bővülnek, a városok irányítása és a lehetőségek biztosítása minden polgár számára nélkülözhetetlen a nemzeti jólét, a nemzetközi fejlődés és a stabilitás szempontjából. A legtöbb megoldás közismert: világos és következetes nemzeti politikák, erős és stabil intézmények, elszámoltatható és megfelelő forrásokkal rendelkező helyi önkormányzatok, az alapvető szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés, a fejlesztés befogadó megközelítése és a tájékozott és elkötelezett polgárok. A leggyorsabban urbanizáló városoknak azonban nincsenek sem erőforrásaik, sem hatáskörük a megbízásuk teljesítéséhez. Annak érdekében, hogy bármilyen méretű város elérje ezeket a célokat, a Cities Alliance hosszú távú programozási megközelítések támogatására, amelyek segítik a helyi önkormányzatokat a megfelelő politikai keretek kidolgozásában, a helyi készségek és kapacitás erősítésében, stratégiai várostervezésben és a beruházások megvalósításában. A sikeres városok értelmes kapcsolatba lépnek polgáraikkal, elismerik és előmozdítják a nők szerepét. A Cities Alliance egy brüsszeli székhelyű titkárságon keresztül működik, és az Egyesült Nemzetek Szervezete Projekt Szolgáltatási Irodája (UNOPS) üzemelteti. Az UNOPS-n keresztül a Cities Alliance több donor alapot működtet, amelyet egy hatékony, rugalmas, globális gazdasági mechanizmus támogat."
A fennkölt stílus valójában az államszervezet fellazítását szolgálja, amennyiben tápot [zsozsót] ad az olyanféle "autonom" törekvéseknek, mint a "vendégszerető" német városok "mozgalma."

A rejtély számomra pillanatnyilag az, hogy a polgármester uraknak és hölgyeknek mi módon sikerül a befogadást az önkormányzati testületek és a polgárok torkán lenyomni. Egyébként "a fortélyos félelem igazgat minket" formula sehol sem működik olyan hatékonyan mint Merkel elkorcsosult Németországában. Emlékezzünk csak pl. a "kölni sajnálatos eseményekre", amelyek vonatkozásában sikerült hallgatásra birni a kormánypárti, az "ellenzéki", sőt a nemzetközi (!) sajtót is.

Az mindenesetre nyilvánvaló, hogy az "olasz fordulatot" nem az olasz politikai erők hajtották végre, hanem a zsidó háttér- hatalom, az említett szervezetek segítségével.

Ezen a helyzeten a siker-esélyek méricskélésével nem lehet változtatni. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete, dögrovásra jut.

Szóval: lép e Salvini?

2019.09.14

------------------------------------------------------------------------------------

2019.09.11

Sz. Gy.