Józanok legyetek és vigyázza tok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. (Péter I. levele.)

 

 Folytatások:

 

 

 
A sátán egyháza
Erős vár a mi istenünk?

Keresztények sírjatok mert képtelenek vagyok arra, hogy létérdekeiteket felismerjétek, ill. a felismerés nek megfelelően cselekedjetek. E szellemi vakságot, tehetetlenséget magatoknak köszönhetitek, mert magyar mivoltotokat feledve a judeókeresztény akolban bégetve várjátok balsorsotok beteljesedését

 

1.

Bergoglio
 

Pope Francis puccsszerü színrelépése teljesen világossá tette: a judeókereszténység a fehér faj végzete, amely idegen fajok, vallások, "kultúrák" inváziójának elősegítése formájában fenyegeti.

A zsidó világuralmi törekvések között kitüntetett jelentősége van a fehér Európa elpusztításának, amely a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben így van lefektetve. "Ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba." [3. sz. jegyzőkönyv]

A bölcsek mindenre gondoltak, a pápaságra is. "Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét  már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának pillanatától. ... Ha majd elérkezik a pápai udvar végleges elpusztításának ideje, egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket. Ha a nemzetek rávetik magukat, mi a pápa védelmezőinek képében lépünk fel, mintha elejét akarnánk venni a vérontásnak. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe és nem fogjuk elhagyni mindaddig, amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát. A zsidók királya lesz a világ igazi pápája, egy nemzetközi egyház pátriárkája."  [17. sz. jegyzőkönyv.]

Ami Ferenc pápát illeti: váddá erősödik az a gyanú, hogy "őszentsége" a cionizmus ügynöke.

Az egyik gyanúalap éjsötét argentin múltja. Mondhatni mélyen beágyazódott az argentin diktatúrákba. Ennek bizonysága a nagyfülü Francika a Perón házaspár körében, Evita Perón ölében. [Lám, miből lesz a cserebogár...] Itt és most nem részletezhetem, ezért csupán megemlítem, hogy Peron diktatúrája más volt, mint a későb biek.

Franci már egészen nagyfiú - argentin érsek - volt, amikor kitört a Videla tábornok nevével fémjelzett újabb diktatúra. Ezt Reagan elnök, nemzetbiztonsági tanácsadója - a XX. század legnagyobb zsidó bűnözője - Henry Kissinger és a CIA szervezte "Condor művelet" fedőnéven, amely 1974-től 1983-ig tartott és "Piszkos Háború" néven vált ismertté. ZsidóAmerika nagy gyakorlatra tett szert az ilyesfajta műveletek szervezésében - gondoljunk pl. Pinochet chilei puccsára - és ezekre egyformán jellemző volt a kegyetlenség. Videla puccsát azonban oly mérvű perverz aljasság jellemezte, amely megkülönbözteti minden más puccstól. Ennek lelkiatyjává, tanácsadójává és cinkosává szegődött Bergoglio "atya". Disznóságainak könyvtárnyi irodalma van. Ezért ki kellett választanon a legjellemzőbbnek látszó forrást, a írását és abból idézek néhány gyomorforgató passzust.

"A politikai ellenfelek és ellenzékiek levadászása és eltűntetése. Argentínában sokkal más volt és olyan szórakoztató... Körülbelül 30 000 ember volt az 'eltűntek' között Ezeket az embereket az egész Argentína területén mfelállított fogvatartási táborokba szállították.
A fiatal és vonzó nőket - akik nem feltétlenül voltak felnőttek - nem ölték meg, legalábbis nem azonnal. Velük szemben nem csak a nemi erőszakot, hanem a bántalmazást és kínzást is alkalmaztak  meggyilkolásuk előtt, amely néha rituális szertartások formájában történt. E cselekedeteket filmre vették. Az operatőr Jorge Zorreguieta mezőgazdasági miniszter volt. A nyers filmeket vágták, katalogizálták és nagykereskedelmi forgalomban értékesítették.

Videla, állítása szerint, az ország katolikus hierarchiáját folyamatosan tájékoztatta rezsim 'eltűntetési' politikájáról, és a katolikus vezetők tanácsokat adtak e politika irányításához. Sok beszélgetést folytatott Raúl Francisco Primatesta bíborossal, a rezsim piszkos háborújáról a baloldali aktivisták ellen. Elmondása szerint beszélgetések folytak Argentína püspöki konferenciájának más vezető püspökéivel, valamint az akkori pápai nunciussal Pio Laghival is.

A "kegyes atyáról" viszont tudottá vált, hogy "1974-ben  küldték Argentínába. Hat szolgálati éve egybeesett az úgynevezett piszkos háború alatt katonai diktatúra legrosszabb időszakával. Argentínában sokan úgy vélik, hogy az egyházi hierarchia támogatta a tábornokokat és hogy Laghi - aki rendszeresen teniszezett a junta egyik vezetõjével Emilio Eduardo Massera admirálissal - úgyszólván szemével látta a gyilkosságokat. Utólag azzal mosakodott "talán nem voltam hős, de nem voltam bűnrészes. A magatartása által kiváltott vita azonban elegendő volt ahhoz, hogy tönkretegye minden esetleges esélyét, hogy pápává váljon." A mondat végét nem értem, hisz Bergoglio hátát maga a nagyfőnök II. János Pál pápa fedezte, akinek kedvence volt. [A pápa őszentsége kegyes cselekedeteire lentebb kénytelen leszek kitérni.]

A junta és az "egyház" sértettjei nem akarták annyiban hagyni a dolgot. "Marcelo Parrilli argentin emberi jogi ügyvéd Bergoglio ügyét eljuttatta a hatóságokhoz, azzal vádolva, hogy közvetve részt vett az emberrablásokban. Ez 2005. áprilisában volt, röviddel a pápai konklavé előtt, amely végül Joseph Ratzingert választotta XVI Benedikt néven pápává. Bergoglio állítólag a második legtöbb szavazatot kapta, ám tiszteletben tartotta Ratzingert" ... nem sokáig, mert belső puccsal hamarosan elmozdította, fogságra vetette és belehuppant a saját új pápai trónusába, mert Ratzingerét - a hagyományos trónust - kidobatta. E "jelképes" gesztus értelme később vált világossá. A per megindult. Egy vatikáni jezsuita szóvivő Parrilli jogi panaszait rágalmazásnak minősítette. Bergoglio pedig kétszer is megtagadta a bíróságon a közreműködést bizonyítás felvételénél. Amikor 2010-ben tanúvallomást tett kitérő válaszokat adott.

A katolikus egyház aztán a maga (jezsuita) módján tett pontot az ügyre. Myriam Bregman emberi jogi ügyvéd szerint. 2012-ben az argentin püspökök együttesen elnézést kértek 1970-es és a 80-as évek piszkos háborújában történt 'egyházi tévedések' - több mint 30 évvel az események után. Ugyanígy járnak el a papi pedofilia ügyében is, különösen mióta Franci a pápa. Nagy pofonok - az ürüléknek...

Innen folytatom a következő megjegyzéssel. Amikor írásom témáját kiválasztottam - szokásom szerint - anyaggyüjtésbe kezdtem. Vígan ment is minden amig az anyag-jegyzéket szemügyre nem vettem. Annak hosszúsága ugyanis letaglózott. Két nap kellett ahhoz, hogy letargiámon erőt vegyek, de be kellett látnom, hogy az egész anyagot egyben feldolgozni képtelen vagyok. Több folytatásnak kell tehát következnie. Ennek egyetlen előnye talán az, hogy két folytatás között kevesebb idő fog eltelni, mint két önálló cikk megírása között.

2019.10.06

2.

A Vatikán elfoglalása.

Eddig azt hittem, képes vagyok a fontos politikai eseményeket követni és értékelni. Hát nem. Olvastam egyet - mást a vatikáni "őrségváltásról". XVI. Benedek lemondásának körülményei azonban akkor nem keltették fel érdeklődésemet.

Most nézegetem, mi volt a baj vele, mi volt a kifogás ellene?

Ratzinger "náci" volt, tizenévesen a Hitlerjugend tagja. A mocsoksajtó, később mint papot, egy náci köszöntést ábrázoló hamis képkivágással próbálta lejáratni. [Az eredeti képen több pap látható, akik két kézzel integetnek.]

Az ilyesmi nem vicces ám. Emlékezzünk csak Kurt Waldheim osztrák politikus esetére, aki külügyminiszter, ENSZ-főtitkár, majd 1986-tól 1992-ig Ausztria köztársasági elnöke volt. Ez utóbbi tisztségére történő megválasztását a zsidók meg akarták akadályozni és a szokott módszerekkel lejárató kampányt indítottak ellene. A Magyar Narancs méltatlan kodik, hogy bár bécsi a Profil  magazin megírta róla, két évet kifelejtett önéletrajzából, nem említette náci múltját, háborús tevékenységét és bécsi "nép" azt skandálta: "Wald heim nem! Waldheim nem!”  És mégis megválasztották.

A Szombat felháborodik azon, hogy Waldheim - bár közvetlen beosztottja volt annak az Alexander Löhr tábornoknak, akit 1947-ben Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményekért halálra ítéltek és Belgrádban felakasztottak - nem hajlandó elismerni, hogy tudott az atrocitásokról és nem beszél öszintén világháborús tevékenységéről sem. [A Tito-féle "hadviselés" módszereit ismerve az akasztásnak nyilván bizonyító ereje van Waldheim bűnösségére nézve. Vagy nem?]

Arról nem szól a fáma, hogy az évtizedekig folytatott rágalomhadjárat mennyivel rövidítette meg a "bűnös" életét.

De térjünk vissza szegény Bénire, akinek mindenképp vesznie kellett, de nemcsak "sötét" múltja, hanem 2006 szeptembe rében Regensburgban tett kijelentései miatt is. „Mutasd meg nekem, mi újat hozott Mohamed, és csak rossz és embertelen dolgokat fogsz találni, mint az a rendelkezése, hogy az általa hirdetett hitet karddal kell terjeszteni.”
A hatás nem maradt el. Az igazság azonnal "kiakasztotta az európai médiaközvéleményt. A média és a politikusok egy része azonnal elfogadhatatlannak, offenzívnak, intoleránsnak és hasonlóknak minősítették a pápa regensburgi beszédét, ami újraéleszti a vallási ellentéteket, és a dialógus, párbeszéd, békés egymás mellett élés helyett az intoleranciát szolgálja."

Azután jöttek a kellemetlenségek, köztük pl. a Vatileaks.
"Paolo Gabriele, aki 2007 óta a pápa személyi komornyikjaként dolgozott,  a pápától és munkatársai tól iratokat tulajdonított el és értesüléseket adott át  Gianluigi Nuzzi újságírónak. Paolot 2012. május 24-én letartóztatták, miután a 23-án tartott házkutatás során a pápa és más vatikáni tisztviselők további bizalmas leveleit és iratait, illetve másolatait, 82 dobozban több tízezer oldalnyi anyagot,  megtalálták a vatikáni lakásában.
Ennek a témának lehetnek pikáns vonatkozásai is, amelyekre nem akarok kitérni. A velejéig rothadt pápaságban egy ekkora iratcsomag erkölcsileg agyonnyomná magát Szent Pétert is.

2013. február 10-én XVI. Benedek váratlanul leköszönt, mondván: a péteri szolgálat olyan fizikai és szellemi eröfeszítéseket igényel tőle nap mint nap, amihez neki már nincs elég ereje. Ilyen lemondásra 600 évvel korábban volt csak példa. "Így beindultak a találgatások és újabb szakaszába lépett az egyház válsága. "

A folytatás. "Benedek 2013. február 28-án elhagyta a Vatikánt és Castel Gandolfóba vonult vissza. Ferenc pápa március 13-i megválasztása után visszatért a Vatikánba, ahol azóta a pápai állam területén található Mater Ecclesiae kolostorban él, a pápa személyes foglyaként.

"Fura helyzetet teremt, hogy XVI. Benedek titkára és bizalmasa, a Vatikán George Clooneyjaként is emlegetett Georg Gänswein álláshalmozóként két főpapot is szolgálni fog: Benedekkel fog élni a volt pápának kialakított vatikáni kolostorban, miközben az új pápa ügyeit is intézi. A vatikáni szóvivő szerint a titkár feladatainak megosztása logikus, és az egyszerűség kedvéért választották ezt a megoldást. Az egyelőre még nem világos, hogy az új pápa mit szól majd ahhoz, hogy a személyi titkára két állásban dolgozik." Ugyan mit szólna? Hisz Georg úr az ő tömlöctartója.

Benedek mint német főpap és mint római pápa sem állt helyzete magaslatán. Regnálása alatt Németországban a következő változások történtek.

"
1969-től megkönnyítették a válást.
1973-ban a törvény megengedte a pornográfiát.
1992-től büntetlen lett a magzatelhajtás.
1994-től polgárjogot nyert a homoszexualitás.
2001-től megengedett lett az egyneműek házassága.
2001-től törvényessé vált a prostitució.
2009-től egyes körök azért szállnak síkra, hogy az alkotmányba bekerüljön: mindenki maga határozza meg szexuális önazonosságát."

Benedek hallgatott. Ezekkel a "vívmányokkal" viszont Ferenc pápa azonosítja önmagát!

Utolsó kérdés, hogy jönnek ki egymással a foglár és a fogoly? Úgy tűnik nem jól. "Andreas Englisch német Vatikán-szakértő és pápai életrajzíró egy 2017.március 16-án Limburgban tartott előadásán néhány nagy horderejű kijelentést tett az emeritus és a regnáló pápa közötti kapcsolatról. A két ember teljesen szemben áll egymással, már beszélő viszonyban sincsenek; XVI. Benedek csak akkor jelenik meg a nyilvánosság előtt, ha Ferenc ráparancsol."

2019.10.07 

Folyt. köv.!

Sz. Gy.

3.

Bergoglio alias Francis fő bűnei.

Mielőtt a tárgyra térnék ... Azt hittem, az "argentin korszakról" már nincs mit írnom. Tévedtem.  A -en megjelent egy elég mocskos cikk Videláról "Meghalt a legmocskosabb argentin" címmel. Maradék jóízlésem tiltakozott ellene, így a linket nem mentettem el. Tovább turkálva Francis moslékában rábukkantam egy képre amely azt bizonyítja, hogy Bergoglio a cinkos az áldozás szentségében részesítette Videlát a hóhért.

Ebből arra a meggyőződésre jutottam, hogy a legmocskosabb argentin még él...

Az ostya láttán nyilvánvalóvá vált, hogy Bergoglio nagy ívben leszarja a kánonjogot is. "A szentáldo zás az Oltáriszentség kiszolgáltatása/magáhozvétele. Már az apostolok is felszólítanak, hogy senki méltatlanul, azaz súlyos bűn állapotában ne vegye magához Krisztus testét. Az egyházi fegyelem arra is tekintettel volt, hogy méltatlanoknak ne szolgáltassák ki a szentséget, ezért a nyilvános bűnösöket visszautasították az Úr asztalától. Nem így Bergoglio.

Aztán, az áldoztatást meg kell előznie a  szentgyónásnak (confessio).
"Krisztus az apostoloknak hatalmat adott a föloldozásra és annak megtagadására, lelki ügyekben bírókká is tette őket. Nem tudni, Videla gyónt e? Ha gyónt,  cinkos nyilván megbocsátotta a hóhér bűneit és feloldozásban részesítette (absolutio). Persze lehet, hogy vezeklésre (penitencia) kötelezte.

Ez a
penitencia amúgy marhára komoly és átgondolt valami pápistáéknál. "Szent Pál értesülvén, hogy a korinthusi Egyház egyik önmagáról megfeledkezett tagja a vérfertőzés szörnyű bűnébe esett, levélben kiközösítette. Az ilyen ember – írja – adassék át a Sátánnak a test veszedelmére, hogy a lélek üdvözüljön a mi Urunk Jézus Krisztus napján”. (1Kor 5,5) Mindenesetre szigorú büntetés, mert a sátánnak való átadás a Krisztus országából, a kegyelmi eszközökből, imádságból, áldozatból, szentségekből való kizárást jelentette, s szigorú böjtre, vezeklőöv viselésére, földön alvásra, gyászruha viselésére stb., szóval keserves vezeklésre kötelezett. Ámde alig múlik el egy esztendő, a következő levelében már így ír az apostol: „elég annak, ki ilyen vala ez a feddés, mely sokaktól lett, úgy hogy viszont inkább engedjetek meg neki és vigasztaljátok őt, netalán a felettébb való szomorúságtól megemésztessék”. (2Kor 2,7)
"
Ezt" a kánont szarja le a Franci. Hát nincs igaza? Tényleg - világos, hogy a vérfertőzőt kell vigasztalni, miközben szó se esik a megfertőzött gyermekről, testvérről, anyáról, netán nagymamáról...

A tréfán túl egyre jobban undorodom ettől a témától és ettől az embertől. Egy jellemző esetet mégis meg kell említenem Christian von Wernich "atya" ügyét, aki "jelen volt, illetve részt vett számos politikai fogoly megkínzásánál és megölésénél. A gyónási titkot is sokszorosan megsértette. Kihúzva fogva tartottak gyónásait továbbadta az információkat - gyakran a baloldaliak nevét is - a kihallgatók nak. [A gyónási formula így kezdődik: gyónom a mindenható istennek, isten helyett neked lelki atyám ...] "Ami az Istennel folytatott magánbeszélgetésnek indult információvá vált, letartóz tatáshoz, kínzáshoz és gyilkossághoz vezetett. Ő is élt a feloldozás jogával. "A kínzókat és a hóhérokat oldozta fel, mondván "csak isten munkáját végzik". Hát nem vicces?

Közismert zsidó módszer "elhatárolódást" követelni a közösségtől, ha annak egy tagja valami olyat tesz, ír, vagy mond, ami nem "korr." Nézegettem én, hogy Francis elhatárolódott e a megtévedt báránykától. Nem találtam semmit.

Most azt a penitenciát róttam önmagamra, hogy amíg - a meglevő anyag alapján - össze nem állítom a bűnlajstromot nem keresgélek a Pope piszkai után, vagyis tényleg folyt. köv.!

2019.10.09

4.

Bergoglio alias Francis és Schwartz alias Soros szoros szövetsége.

Némi köntörfalazás után igéretet tettem olvasóimnak, hogy rátérek a témára. Azzal kezdem, hogy a két alias: Soros és a Pápa, együtt munkálkodnak a fehér faj kiírtásán. Az alábbi kép a Soros Társaság és a Jezsuita szervezet kapcsolati hálóját szemlélteti, amelyhez elegendő lesz rövid magyarázatokat fűznöm. A kép és kommentárjaim forrása egy külföldi közlemény, amelyhez nem a Gooooogle révén jutottam, mert az minden kényes kérdésre meghülyül... Az írás nyers fordítását olvasóim számára hozzáférhetővé teszem, különös tekintettel a forrás-linkekre.

Az írás Amerika centrikus, de bizonyos állításai Európára is vonatkoztathatók. Erre kitérek lentebb. Azt is tudom, hogy a tények unalmasak, a tény mozaikok pedig méginkább azok, de következtetések csak tényekre alapíthatók.

 

A mozaikok...

"Az Egyesült Államokba való illegális bevándorlást, a 'nyílt határokat' biztosító, haszonszerzést nyújtó, hatalmas webhálózatot mind Soros, mind a jezsuita ellenőrzése alatt álló katolikus szervezetek támogatják. Az egyik globalista stratégia az amerikai jóléti rendszer túlterhelése a harmadik világ országaiból származó illegális bevándorlással. Hatékony megállíthatatlan szocialista szavazó bázis létrehozása az Egyesült Államok szuverenitásának csorbításá hoz. A Vatikán falai mögül Ferenc pápa kritizálta Trump elnök azon felhívását, hogy biztosítsa az amerikai határt, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok világszerte több bevándorlót fogadott el, mint bármely más országa [Breitbart.com jelentés]. Ferenc pápa dicséri a Soros  szervezetet és bátorítja az ellenállást.

A "jóléti rendszer túlterhelése az illegális bevándorlással" az európai stratégiának is szerves része. A jórészt Soros által finanszírozott hajóflotta többnyire olyan kanmajmokat szállit, akik - megtapadva az európai népek testében - család egyesítést fognak követelni, ami azt jelenti, hogy egy "kimentett" migránsra tucatnyi "legális" bevándorló jut abban az Európában amely s saját munkanélkülijeivel sem tud mit kezdeni.    

"A pápacsináló Soros-szindikátus körvonalai. Soros a legnagyobb argentinai földtulajdonos, félmillió hektár földdel, több mint 150 000 szarvasmarhával, és hatalmas argentin pénzügyi eszközöket is birtokol. Bergoglio, az első latin-amerikai pápa, komoly aggodalommal tölti el a küszködő argentin gazdaságot. Az argentin peso egyik oszlopa, a 'natív' argentin pápa, vatikáni bankjegyekkel tömött zsebekkel; másik pedig egy még mélyebb zsebekkel rendelkező hatalomra törő globális milliárdos bróker Soros. Argentina tehát e két gazember piszkos markában van.

"A globalizáció egy olyan kultúrát is létrehozott, amely minden kultúrát érint; gyakran homogenizációs folyamatokat indít és asszimilációs politikához vezet, amelyek tagadják az egyének és csoportok azon jogát, hogy saját kultúráju kat éljék és fejlesszék." Ez teljes mértékben érvényes az európai folyamatokra is.

"A PICO és a Hit a Nyilvános Életben (FPL), nevü szervezetek 650 000 dollár hozzájárulást adtak 10 000 önkéntes toborzásához annak érdekében, hogy befolyásolják a katolikus egyházat Ferenc pápa 2015. évi amerikai látogatása alatt. Így mos kéz kezet... 

"A Soros logika. 'A átélhetőség kora: a terrorizmus elleni háború következményei' című írásában azt állítja, hogy ellenzi a határokat, a nemzeti szuverenitást és globális kormányt akar, amelynek müködését nem írja körül. Sőt hangoztatja: 'szükségünk van a jogszabályok megváltoztatására, de azokat nem feltétlenül kell kodifikálni.'
Sorosnak tehát gumijogszabályok sem kellenek. Ennélfogva "nemzetgazdaságok omlanak össze egyének személyes haszna érdekében." Hja' ez a kapitalizmus.

"La Familia Latina Unida (a Pueblo Sin Fronteras vagy a határok nélküli emberek tulajdonában és működtetésében álló 'egyházi' vállalat) és Soros Nemzeti Bevándorlási Fóruma között nyilvánvaló és dokumentált kapcsolat van."

A Vatikán bugyellárisát a pápák szívesen megnyitják, ha az amerikai kontinensen kell valami kalamajkát finanszirozni.
"A Vatikán legalább 20 000 dollárt adományozott 2009-ben, hogy menedéket állítson fel a mexikói Ixtepecen áthatoló közép-amerikai tehervonatokon 'beutazó' illegális bevándorlók számára. Egy másik pápai társaság, a Katolikus Segély több mint 12 millió dollárt költött annak biztosítása érdekében, hogy a beutazókat az Egyház véd védelemben részesítse. Az inflációhoz igazítva a Katolikus Segély összesen több mint 122 millió dollárt folyósított az amerikai az USA – Mexikó határ menti egyházmegyék támogatására.” Az utca kétirányú.

A következő folytatásban a Pápa európai felforgató mesterkedései következnek a migráció elősegítésétől az egyházi "reformokig."

2019.10.11

 

5.

A csókos lábmosó ámokfutása.

Előzmények. A szentgalleni maffia.

Ratzinger és Bergoglio
párharca jóval pápává választásuk előtt kezdődött, amely voltaképp nem is volt párharc, inkább alattomos aknamunka Bergoglio részéről. "
A St.Gallen mafia kifejezést Godfried Danneels bíboros - Brüsszel- Mechelen nyugalmazott, de még mindig óriási befolyással rendelkező érseke -  használta egy tévéinterjúban. Azt mondta, hogy ő éveken át részt vett ennek a csoportnak a munkájában, amely titkos ellenállást szerveztek Ratzinger bíborossal szemben, aki abban az időben, mint a Hittani Kongregáció feje, II. János Pál jobb keze volt. Majd XVI. Benedek ellen dolgozott annak pápasága alatt. A csoport, mint mondta Danneels, egy sokkal modernebb Katolikus Egyház létrehozásán és a Buenos Aires-i érsek, Jorge Maria Bergoglio pápává választásán fáradozott  mi magunk között a csoportot csak 'maffiának' emlegettük ... 1996 óta minden évben találkoztak a svájci St. Gallenben, eredetileg a város püspökének, Ivo Fürernek és a híres olasz jezsuitának és akadémikusnak, Milánó érsekének, Carlo Maria Martini bíborosnak a meghívására. El lehetne morfondirozni azon, hogy ezeknek a fehér rákoknak mi szükségük volt a sötét multú füstös argentinra, de messze vezetne a témától.

A migráns simogató pápa.
 

Emlékművet az utókor állít valaminek, valakinek. A Pope előzetesen rittyentett emlékművet a Szent Péter térre a folyamatos jelenben érkező migránsok "emlékére". [A jöszte, régiesen jersze, felszólító ige. Jelentése gyere, közeledj ide; biztatás vagy utasítás, hogy a megszólított személy (vagy csoport) ide érkezzen.]

A Pope tisztessége ebben az írásban nem vitatéma. Az emlékmű kapcsán viszont az elmebaj, a pofátlanság, vagy a kettő ötvözete jöhet szóba. A kérdést csak a számos pápai abúzus [az abúzus visszaélést, bántalmazást jelent, amely során az abúzust elkövető személy visszaél a hatalmával, pozíciójával, adott esetben a mentális képességeivel is] tárgyalása után lesz időszerü megválaszolni.

2016. április 19-én a római Astalli-menekültközpont létrehozásának évfordulójára küldött videóüzenetben bocsánatot kért a menekültektől, "amiért a társadalmunk elzárkózik tőlük, és ajándéknak nevezte őket. Szerinte a menekültek hídként köthetik össze a távoli népeket, a kultúrákat és a vallásokat. A menekültek nem terhet, hanem ajándékot jelentenek. Túl sokszor nem fogadtunk be benneteket! Teherként, problémaként, költségként kezelnek, miközben ajándék vagytok."
A fenállása 35. évfordulóját ünneplő, római székhelyű Astalli-központot a nemzetközi Jezsuita Menekültszolgálat (JRS) tartja fenn. Évente több mint húszezer menekültnek nyújtanak "segítséget" csak az olasz fővárosban.

Kegyes buzgalma nem merült ki ennyiben. Személyesen is meglátogatta a migránsokat. "A menekültközpont előtt kiszállt az autójából és gyalog lépett a központ előtt sorban álló menekültekhez, akiket egyenként köszöntött. ... A többségükben afrikai és ázsiai menekültekkel és a központban dolgozó önkéntesekkel is elbeszélgetett. Azt kérdezte, vajon mire szolgálnak a bezárt kolostorok? A pápa szerint ezeket meg kellene nyitni a menekültek befogadására, ahelyett hogy szállodákká alakítsák át pénzkeresés céljából. A menekültek nagy része muzulmán és más vallású, különböző országokból, élethelyzetekből érkeznek: nem szabad félnünk a különbségektől – hangoztatta a pápa. Hozzátette, a keresztények kötelessége befogadni az érkezőket és rászorulókat félelem és érdek nélkül."

[Itt találkoztam egy furcsasággal. A "menekült központra" az Interneten nem lehet rákeresni, sem szöveges, sem képi találatok nem jönnek be. Hogy van ez?]

Franci nagyvonalú jósága nem ér véget a kolostoroknál. A La Stampa c. lapnak adott interjúban kijelentette .... “Európa félig üres városait menekültekkel kellene feltölteni. A demográfiai hanyatlás miatt vannak félig üres városok. Oda lehetne költöztetni néhány migráns közösséget, amelyek többek között fel tudnák lendíteni a térség gazdasági életét. A szuverenitáshoz való túlságos ragaszkodás a nemzetállamok részéről kerülendő tévút. Ezek az országok bezárkóznak és éppen ezért nem övék lesz a jövő, hanem a multikulturális államoké. A szuverenizmus túlzás, amely mindig rosszul végződik és háborúkhoz vezet."

Teljesen világos beszéd. De mi Őszentsége véleménye a "demográfiai hanyatlásról?"  Hát persze, hogy van véleménye. -nek adott nyilatkozata szerint "néhányan azt hiszik, bocsássanak meg a kifejezésért, hogy valaki akkor jó katolikus, ha úgy szaporodik, mint a nyúl. Nem. A szülői lét nyilvánvalóan felelősséggel jár.

Itt ér véget az eddig is nehezen magamra erőltetett "jómodor" a kifejezések megválogatásánál.

Ez a mocsok olyan népességgel akarja feltölteni Európát, ahol általában a többnejűség a család modell, de a családfő máshol se' köt csomót a pöcsére és nem olvassa meg a pénzt a bugyellárisában mielőtt csinál nyolc - tíz gyereket.

A baloldali képen látható átlagos muszlim családhoz fűzött megjegyzés a következő
"a legfrissebb számítások szerint a muszlimok jelentősen magasabb gyermekvállalási kedvének következtében akár már két generáció múlva háttérbe szorulhatnak az őslakosok Európában."

Most pedig elmegyek tentikélni, mielőtt valami gorombaságot írnék.

2019.10.12
 

Új vatikáni szentség-kiszolgáltatás migránsoknak: ingyenes lábmosás, lábcsók.

A pápaság története a jámbor hívők megkopasztásának története, a százféle méregdrága egyházi szentség szolgáltatás története. Elég ha csa a simoniára gondolunk. Ez a neve "annak a kánonjogi vétségnek, amelynek lényege egyházi és lelki javak anyagi előnyök révén történő megszerzése vagy áruba bocsátása. Ezt a tevékenységet a 451-ben megtartott khalkédóni zsinat 2. fegyelmi kánonja nevesítette és ítélte el." 451 régen volt. Azóta pápák sora szarta le a kánoni szabályokat. Francis ebben speciel nem úttörő.

A azentség-szolgáltatásnak külön
rituáléja van, amely zavaros, áttekinthetetlen és százféleképp értelmezhető, mint minden egyházi szabályozás. Nagyon vázlatosan ilyesmik vannak benne.
"
Kiszolgáltató: az a személy, aki az adott szertartást az egyház nevében elvégzi. Felvevő: az a személy, akinek a számára az egyház a szertartás során a kegyelmet közvetíteni szándékozik. ... Érvényes egy szentség kiszolgáltatása, ha mind a kiszolgáltató, mind a felvevő személye, továbbá mind az anyag, mind a forma megfelel az egyházi tanítóhivatal által rögzített minimális dogmatikai követelményeknek. Megengedett a szentségkiszolgáltatás, ha az érvényességen túlmenően egyházjogi akadályba sem ütközik. Beavató szentségek: amelyek a keresztény életbe bevezetnek. Ezek: keresztség, bérmálás és eucharisztia. Élők szentségei: amelyeket megszentelő kegyelem állapotában (halálos bűntől mentesen) vehetünk fel. Ezek: bérmálás, eucharisztia, egyházi rend és házasság.Holtak szentségei: amelyek arra szolgálnak, hogy a halálos (kárhozatot, tehát lelki halált okozó) bűnökből kivezessenek. Ezek: keresztség, bűnbocsánat szentsége, betegek kenete. Eltörölhetetlen karaktert adó szentségek: amelyek a szentség felvevőjében örökre megmaradó változást idéznek előkeresztség, bérmálás, egyházi rend.

A csókos lábápolás nem szerepel a kínálati listán. Az egyetlen testi szolgáltatás a betegek kenete.

A pápai migráns/lábmosás pedig Krisztus majmolása, pimasz kigúnyolása. Hogy keresztre feszítése előtt Jézus miért tartotta mellőzhetetlennek az apostolok lábmosását, nem tudom.

A Biblia szerint ezt mégis forszírozta, de miután mindegyik szarházi tanítvány vonakodott, ő maga, a mester a tanító kuporodott a koszos büdös lábak elé, hogy példát mutasson alázatból és megszégyenítse a kevély lusta bandát.

Ebben az alázatban azonban a lábcsók nem volt benne. Ez az undorító perverz aktus Francis "találmánya", amivel megalázza a keresztényeket, különös tekintettel a római katolikusokra. Egy
amerikai tanulmány szerint a földön 2,2 milliárd keresztény él.  50 százalék katolikus. A protestánsok 37 százalékot, az ortodoxok pedig 12 százalékot tesznek ki.

A több mint egymilliárd jámbor bamba katolikus keresztény döntő többsége észre se veszi a csúfságot, amit a rossz pásztor művel vele. Egy maroknyi tudatos kisebbség azonban már lázad. Ha úgy tetszik, új "eretnekség" támad az eretnek pápa ellenében. Sokaknak nem tetszik a Vatikán "portfoliójának" bővítése.

Ezekre a mozgalmakra később térek ki.

 

Még valamit a csókkirályról. A vatikáni bűnpártoló - a Karadima eset.

A migráns lábápolás még csak hagyján. Később kiderült, hogy a Pope a börtönökben az elitéltek lábait is mosogatja, csókolgatja. "A Róma közeli Velletri börtön színháztermében az utolsó vacsorára (coena Domini) emlékező misét mutatott be amelynek során elvégezte a lábmosás szertartását.  12 elítélt  kilenc olasz, egy brazíliai, egy elefántcsont parti és egy marokkói rabnak mosta és csókolta meg a lábát. Szokása szerint letérdelt a rabok lábához, megmosta és meg is csókolta azokat, ahogyan Jézus tette tanítványaival. A lábmosás szertartására kiválasztott elítéltek között volt keresztény és muzulmán, fiatalabb és idősebb is; volt, aki meghatódott és könnyeivel küszködött.
Itt időszerü feltenni a kérdést: hülye ez az ember?

Jézus gyarló "bűnös" emberek, tanítványai (!) lábát mosta meg, de nem csókolgatta azokat. Ferenc elítélt bűnözők lábai elé térdelt, szembeszegülve ezáltal a társadalom értékítéletével, amely ezeket az embereket hosszabb - rövidebb időre kirekesz tette a társadalomból, korlátozva állampolgári jogaikat. Lehet volt aki ríva fakadt. Nem akadt a bekóterezett "tizenkét apostol" között aki elröhögte magát a szuszogó vén kecske nyalakodásán?

Először pillanatnyi elmezavarra gondoltam. De nem... "2013-as pápává választása óta Ferenc pápa ötödik alkalommal végzi a lábmosás szertartását börtönökben: már 2013-ban egy Róma közeli fiatalkorúak börtönébe ment Casal del Marmóba, majd 2015-ben a római Rebibbia börtönébe, 2016-ban a Róma közeli Pallianóba, tavaly a Róma központjában levő Regina Coeli-börtönbe."

* * *

A "Karadima eset" egyáltalán nem lóg ki a pápai disznóságok sorából. Egyet azonban ki kellett választanom a sok közül.

Az épületes
história lényege a következő.

2015-ben a papi pedofília egy chilei áldozata Juan Carlos Cruz levelet intézett a pápához, amelyben szemléletesen és részletesen leírta, hogy miként molesztálta őt egy pap Fernando Karadima és hogy a chilei egyházi hatóságok jelesül Juan Barros miként tussolták el az ügyet, noha ő és társai többször panaszt tettek.


A pápa januári chilei látogatása során találkozott a papi pedofília ottani áldozataival, nyilvánosan bocsánatot kért ezekért a tettekért, de védelmébe vette Osorno egyházmegye püspökét, Juan Barrost, akinek hónapok óta követelik leváltását a dél-amerikai országban. Az egyházfő azt mondta a vád rágalom, mert nincs bizonyíték arra, hogy Barros el akarta volna tussolni Karadima bűncselekményeit.

A pápának tudnia kellett kiről - miről van szó, mert "Karadimát 2011-ben a Vatikán bűnösnek találta nemi visszaélések vádjában, és életfogytig tartó vezeklésre ítélte."
Barrosnak a jelek szerint jóval fejlettebb erkölcsi érzéke van, mint főnökének - Krisztus helytartó jának - mert "kétszer is felajánlotta lemondását a püspöki székről, de ezeket Ferenc pápa elutasította.

Mivel a chileiek nem nyughattak, a becsületes papok sem, "a pápa a dél-amerikai országba küldte Charles Scicluna máltai püspököt a szexuális bűncselekmények egyik köztiszteletben álló vatikáni szakértőjét Barroso ügyének kivizsgálására egy világi szakértőkből álló bizottság élén.
A bizottság tette dolgát. A vizsgálat közben "küldöttséget menesztettek a Vatikánba, kifejezetten azért, hogy személyesen adják át a Barros püspökről szóló levelet Ferenc pápának, amelyben Cruz leírta, hogy Karadima miként követett el vele szemben szexuális visszaélést, és hogy Barros, valamint mások is ennek szemtanúi voltak, de szándékosan nem vettek róla tudomást."
Nem jutottak el a pápáig csak O’Malley bíborosig, akinek elmondták, miért nem tartják szerencsésnek, hogy a pápa nem sokkal korábban kinevezte Barrost osornói püspöknek, valamint átadták neki Juan Carlos Cruz levelét azzal, hogy adja át Ferencnek. O’Malley  biztosította a küldöttséget afelől, hogy átadja a levelet a pápának, és beszél neki aggályainkról. Később pedig közölte velük, megtette, amit megígért.”
És most jön a meglepetés. A levél eltünt! Cruz beszámolt arról az AP-nek vasárnap, hogy O’Malley felhívta őt és elmondta neki, hogy az egyházfő kezébe adta a levelét. Ennek azonban nincs nyoma a pápai levéltárban. "Az AP szerint bárki érvelhet azzal: a pápa olyan sok levelet kap szerte a világból, hogy elképzelhető, Juan Carlos Cruz levele elsikkadt. De ez nem egy átlagos levél volt, és a Vatikánba érkezésének körülményei sem voltak átlagosak – jegyezte meg a hírügynökség.

Ez után következne a "Karadima esetet" is magában foglaló óriási vatikáni szarcsomó egy monstre vizsgálatról. Ennek részleteit, az olvasó engedelmével, mellőzném. A happy end a következő. A pápa úr egy hazug önkritikát gyakorolt 2018 áprilisában "bocsánatot kért, hogy súlyos hibákat” követett el az ügy elbírálásában valódi és kiegyensúlyozott információk hiánya miatt”. 
Aztán "elbírálta" az ügyet.
2018. június 11-én 'elfogadta' Juan Barros püspök lemondását az Osorno-i egyházmegyében töltött posztjáról. 2018. szeptember 28-án pedig 'laicizálta' Karadimát. Akiről úgy 'gondolják', hogy Santiagoban egy gondozó otthonban él.

Mindenki elnyerte hát méltó büntetését? Kíváncsi voltam hogy éli világát az (önként) lemondott Barros. Keresni kezdtem és mit találtam a -ben? "Ferenc pápa elfogadta három chilei püspök lemondását Cristián Caro Cordero, Puerto Montt érseke, Gonzalo Duarte García De Cortázar, Valparaiso püspöke korukra való tekintettel nyújtották be lemondá sukat. Juan Barros, Osorno püspöke pedig 'szombatévre' távozik.

Már csak a "szombatév" jelentését kellett megfejtenem, ami sikerült is, a Katolikus Lexikon segítségével. 
"A szombatév  jelentése: 1.) az Ószövetségben a 7 éves ciklus utolsó éve amikoris a héber rabszolgát 6 évi szolgálat után minden váltságdíj nélkül szabadon kell bocsátani, de nem szabad üres kézzel elengedni, el kell látni bőségesen a nyájból, a szérű és a sajtó terméséből. 2.) Analógiája a jubileumi év. Amerikai kezdeményezésre az egyetemi tanárokat megillető pihenőév. Tanításuk 7. évében nyugalmi évet kapnak, amikor nem kell tanítaniuk, hanem pihenhetnek és készülhetnek a következő 6 éves tanítási ciklusra."

Merje valaki azt mondani, hogy Ő-Franciságának nincs humora. Nekem azonban valahogy nincs kedvem röhögni.

 

A tömjénfüstről azt tartják, ördögűző szer.

Ez a Vatikánnál másképp működik. A tömjénfüst, a pápai hazudozás formá jában, a köd tulajdonságaival bír, amely megváltoztatja a környezetet. Úgy korlátozza a látást, hogy kápráztatja a szemet. Takarja a létezőt, látomásokat vetít a helyébe, bizonytalanságot kelt.

És ami a legveszélyesebb: elfedi az ördög jelenlétét jelző kénkő bűzét.

Mi kapcsolja ki az emberek érzékeit, a látást, hallást, tapintást, szaglást? Mi akadályozza őket abban, hogy higyjenek érzékeiknek és elgondolkodjanak azon, amit ezek jeleznek nekik?

E kérdésre ad választ a kövekező folytatás.

2019.10.15

 

A sötétség forrása az "emberközpontú" világnézet

Az Egyház által körömszakadtig védelmezett földközpontú (geocentrikus) világnézetet elpárologtatta az emberi gondolko dás. A másik - nem kisebb - hülyeség, az emberközpontú (antropocentrikus) világnézet, azonban továbbra is benn fészkel az agyakban, azokéban is akik történetesen nem vallásosak. Ebben az agydaganatban rejtezik/rombol a vallás, szörfözik a pápa.

Hogy lehetséges ez? A magyar példával válaszolok.

Az "illiberális" Alaptörvény a következőket tartalmazza. "Isten, áldd meg a magyart! Nemzeti hitvallás. A magyar nemzet tagjai az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat: Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a  Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét."

A legmagasabb rendü jogparancsba foglalt magyar "pol. korr." kizárja a keresztény dogmákkal ellentétes gondolkodást és minden azzal ellentétes megnyilatkozást. A "kereszténység" fogalma alatt természetesen judeókereszténységet kell érteni, amelynek látható szimbólumai a zsidó esztergomi érsekek [Lékai, Paskai, Erdő], akik egy egész "szettet" alkotnak, a jogfolytonosság jegyében.

Ebben az állami és egyházi közegben milyen ellenállás, vagy akárcsak kritikai megnyilatkozás képzelhető el Pope Francis garázdálkodásai kapcsán?

Erdély és azon belül Csíksomlyó a katolikus kereszténység lelki központja. Az idei csíksomlyói búcsút részvételével tisztelte meg a pápa, aki a derék gyerekkertésszel Böjte Csaba ferencesrendi (...) szerzetessel is parolázott. A látogatást Csaba testvér úgy értékelte, hogy nagyon rendben mennek a dolgok. Tett egy személyes nyilatkozatot is, amit idézek. "Mindszenty József és Márton Áron boldoggá avatásáért is szerettünk volna lobbizni – a bíborosnak nem is olyan rég volt a mennyei születésnapja, ebből az alkalomból volt egy szép szentmise Rómában. Egyúttal erre is elmentünk. A pápának vittünk egy szép ablakot. Jézus azt mondta, hogy aki egyet befogad a legkisebbek közül, engem fogad be, ezért a gyermek Jézus képét 2300 általunk befogadott gyermek portréjából alkottuk meg. Ezt a képet egy tradicionális ablakkeretbe beraktuk, azt vittük el Ferenc pápának. Nagyon tetszett neki."
Megvallom, nem osztom Böjte lelkesedését, nyilatkozatai pedig nem tetszenek, sőt azokat kifejezetten ostobáknak tartom. Kárhoztatom azt is, hogy egy csomó árvagyereket vitt Rómába pápaimádásra. Újból idézem a "szentatya" véleményét a bőséges gyermekáldással kapcsolatban. "Néhányan azt hiszik, bocsássanak meg a kifejezésért, hogy valaki akkor jó katolikus, ha úgy szaporodik, mint a nyúl. Nem. A szülői lét nyilvánvalóan felelősséggel jár. Mondja ezt az az egyházfő, aki patkány módjára szaporodó migránsokkal próbálja elárasztani Európát.

Az antropocentrikus világnézetről azt olvastam az -n, hogy kifejezetten hülyítő hatást gyakorol a logikus gondolko dásra, különösen ha az egyház az emberek fejébe veri, vagy szűntelenül a fülébe duruzsolja. "A Case Western Reserve University (USA) kutatói szerint a tudomány és a vallás közötti konfliktus azért feloldhatatlan, mert a kétféle gondolkodásmód egymást kizáró jellege az agyunk szerkezetéből következik. Ahhoz, hogy valaki egy természetfeletti erőben vagy mindenütt jelenvaló szellemben higgyen, az agyában el kell nyomnia az analitikus gondolkodáshoz használt modulokat, s ezzel egyidejűleg működésbe kell hoznia az 'empátiában' szerepet játszó agyterületeket. Amikor azonban valaki analitikus módon gondolkodik a fizikai valóságról, ennek épp az ellenkezőjét kell tennie. A hitbéli kérdésekben felhozott érvek analitikus szemmel nézve tökéletesen abszurdak is lehetnek – magyarázza a Case Western Reserve-en filozófiát tanító Tony Jack, a kutatás vezetője. Amennyire ugyanis értjük az agy működését, abból úgy tűnik, hogy amikor valaki egy hittételt elfogad, az analitikus-kritikus típusú gondolkodást félretolja, és a szociális- érzelmi azonosulást helyezi előtérbe.”

Hogy is kántálnak a hívek?

"Test már a kenyér.
A bor igaz vér.
Hiszem ezt bár,
Elmémbe nem fér."

Ezen az alapon lehetett milliókat máglyára hurcolni, mivel a hívek elhítték, hogy az ördöggel cimboráló eretnekek.

Innen vissza kell kanyarodnom kissé a "nemzeti hitvalláshoz", a hamis történelem felfogás esszenciájához: Szent István, Szentkorona, történeti alkotmány "szentháromságához." Meg sem tudnám számolni, hány írást "szenteltem" annak bizonyítására, hogy a hivatalos történelem és jogtörténet hogyan hamisítja meg a nemzeti múltat, hogyan mellőzi  az etelközi államalapító, honfoglaló Árpádot és hogy tolja a helyébe az árpádi örökséget a pápa és a német császár hűbér birtokába átjátszó helytartót: I. Istvánt, mint ál-államalapítót. Ebben a gyászos történetben a papi sáskahadnak nem kisebb szerep jut, mint a német martalóc "lovagoknak." A magyar mellényt a jó Géza fejedelem kezdte félregombolni a quedlinburgi árulással és azóta sem sikerült újragombolni. Ebben döntő szerep jutott az Egyháznak, amely a nemzeti lázadozások idején mindíg az elnyomók oldalára állt.

2019.10.16

Mi magyarok mit kezdhetünk a Popéval?

Semmit, az égvilágon semmit. A Katolikus Egyház az orbáni "illiberális kereszténydemokrata állam" alkotója lett, a Egyházat meg a pápa vezeti. Ebből következik, hogy az Egyház és a pápa szentté és sérthetetlenné sacrosanctus - lett. Ez nem is egyházjogi státus, hanem római közjogi intézmény. E jog illette az idegen követeket, a néptribunt [tribuni plebis] és a népképviselőt [aediles plebis].

Az Egyházat és a pápát ennélfogva csak hódolat illeti, nem bírálat, miként az Urat az Ember tragédiájában.

A magyar államnak ennélfogva el kell határolódnia azoktól az egyházi bírálatoktól is, amelyek egyre bővebben záporoznak őszentsége (vastagon vajas) fejére.

2017. szeptemberében "több mint hatvan római katolikus teológus, pap és egyetemi oktató hivatalosan azzal vádolta Ferenc pápát, eretnekséget terjeszt. Megnyitotta az ajtót, hogy az elvált és polgárilag újraházasodott katolikusok továbbra is részesülhessenek a szentégekben. 25 oldalas levelükben azzal is vádolták, hogy a házasság, az erkölcsi élet és a szentségek vonatkozásában hét eretnek álláspontot terjesztett a 2016. évi 'Szeretet öröme' című dokumentumában és az azt követő cselekedeteivel, szavaival és mulasztásaival. A kezdeményező négy hagyományorientált bíboros felkérte, hogy tisztázza az egyházjog értelmezésével kapcsolatos kettősséget [dubiát], amelyek a 2016. évi szövegével kapcsolatban felmerültek. Francis egyetlen felvetésre sem válaszolt."
Ezek szerint a pimasz pökhendiségért sem kell a szomszédba mennie.

Hazánkfia Dr. Balogh Sándor "A Sátán inkognitóban címmel azt írja, ha ha eddig volt is alapja Ferenc védelmének, a vatikáni családszinódus eloszlat minden kétséget. Egy amerikai katolikus értelmező és kommentátor szeptember 18-i cikkének érdekes címet adott: 'Ferenc Rubikonja.' A családról szóló zsinat lesz az ő Rubikonja, vajon átlépi-e? Eljött-e az aposztázia és a Hamis Próféta kora? A Hamis Próféta Péter állítólagos utódjaként került a Vatikáni bürokrácia élére, miután az igazi pápát, XVI Benedeket, érvénytelenül lemondatták? Ha ez így van, a Szent Pál jövendölése szerinti Antikrisztus kora sem lehet messze.
Annyira nincs messze, hogy már régen elkezdődött, amikor a vatikán kéményéből felszállt a fehér füst: van már pápánk [habemus papam]. Ez a kémény is fordítva lett bekötve... Az ördögöt fekete szín jelképezi. Ez esetben az ördög eljövetelét fehér füst jelezte.

Franci és a [leszart] hittudósok vitájának számtalan olyan kánonjogi eleme van, amelyek unalmassá, de főleg érthetetet lenné teszik az átlagfogyasztó számára. Van azonban ugyancsak terjedelmes, de szaftos história is...

* * *

A kolosszális szarcsomóból egy esetet emelek ki Theodore McCarrick washingtoni (!) emeritus érsek ügyét, amely az ugynevezett Vigano levél révén vált ismertté.

[Közbevetőleg jegyzem meg, az ember vért pisál, ha az Interneten a levél szövegét keresi. Találatot csak azokról a levelekről kap, amelyben főpap társai Viganot oktatják, gúnyolják, hazudtolják, ill. nyüstölik, hogy vonja vissza állításait. A szó szerint inkriminált
levél linkje innen elérhető.]

A levél terjedelme miatt [11 old.] nem ismertethető, de erre nincs is szükség, mert néhány kulcsmondat világossá teszi, mit művelt ez a mocskos disznó és hogy fedezte disznóságait a "Szentszék." A levél jobbára az eltussolások hosszú, bonyolult, undorító részleteit taglalja.

"Az érsek megosztotta ágyát a fiatal szeminaristákkal és egyszerre ötöt hívott fel, hogy vele együtt töltsék el a hétvégét az ő tengerparti házában. Akkori beosztásomban nem tájékoztattak a Szentszék semmiféle intézkedéséről annak ellenére sem, hogy Nuncio Montalvo 2000 végén vádat terjesztett elő. Ekkor Angelo Sodano bíboros volt a vatikáni államtitkár.
Az 'eredmény' az lett, hogy Nuncio és a charlotte-i egyházmegye papja Gregory Littleton papja laikus állapotba kerültek.
Azaz seggberúgták őket...

A jó öreg Béni - némi késedelemmel - megpróbált a pápai hivatás (olimposzi) magaslatára emelkedni.
 

"McCarrick ellen, Benedictus pápa a kiskorúak (!) molesztálása miatt McCarrick bíborosal szemben szankciókat vetett ki. El kellett hagynia a szemináriumot ahol addig élt. Tilos volt miséznie, nyilvános ünnepségeken , üléseken részt vennie, előadásokat tartania és utaznia (!). Továbbá azt a kötelezettséget rótta rá, hogy hátralévő életét az imádkozásnak és a bűnbánatnak szentelje."
 
Ahol nagy az ínség közel a segítség, szól a közmondás.

"Francis pápává megválasztásának időpontjától kezdve, McCarrick mostmár minden korlátozástól mentesen, folyamatosan utazott, előadásokat és interjúkat tartott."

A kedvencét ért vádakra - pápához illően - így reagált  „Olvastam, de egy szót sem mondok erről. Önök (újságírók) olvassák el és döntsenek belátásuk szerint. Később viszont kijelentette, hogy a válasz egyetlen eszköze az ima és a hallgatás, mivel az igazság csendes, halk, nem zajong. Austen Iveregh szerint annak, hogy a pápa a csendet tartja a legjobb reakciónak, mélyebb spirituális oka van."
Az hát...  

Az évek szálltak mint a percek, mígnem "2018. július 27-én a Szentatya levelet kapott a 88 éves Theodore McCarrick bíborostól, Washington nyugalmazott érsekétől, aki lemondott a bíborosi kollégiumban betöltött tagságáról. Ferenc pápa elfogadta lemondását bíborosi rangjáról és elrendelte felfüggesztését a nyilvános papi szolgálat alól. Egyben arra kötelezte, hogy a számára a későbbiekben (...) kijelölésre kerülő otthonban tartózkodjon imaélet és bűnbánat céljából mindaddig, amíg az ellene felmerült vádakat tisztázzák a szabályos kánonjogi eljárás keretében.”

Nem tudom momentán hol és még meddig eszi a fene a vén szarost, de a mai pápai penzumnak vége.

  

Sz. Gy.

Folyt. köv.!

 

Az üdvösség közös útja.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek Budapesten az ökumenikus imahetet lezáró zsidó-keresztény imaórán így elmélkedett.
"Nagy és közös út áll a zsidók és a keresztények előtt Eljött az idő, hogy ugyanúgy tegyünk szerte a világon, ahogy Ferenc pápa tett a római zsinagógában: átöleljük egymást, kezet fogjunk és elinduljunk egy új úton. Zsidók és keresztények a különbségekről nem megfeledkezve, egymást mélyebben megismerve érthetik meg igazán, hogy nagy és közös út áll előttük. Isten szándéka az egység, a világnak pedig szüksége van a zsidók és a keresztények közös kiállására - arra, hogy az 'idősebb és ifjabb testvér' egymás felé forduljon és szeretetben találkozzon. Az elmúlt ötven esztendő nagy előrelépéseket hozott a zsidó-keresztény párbeszéd terén: a távolságtartó együttélésből eljutottunk egy mély barátságig, amely teológiai alapokra épül. Keresztényként nem tekinthetjük a zsidóságot idegen vallásnak."

Ez mint zsidó/zsidó ölelkezés még csak hagyján lenne, de ha egy zsidó prédikál zsidó/keresztény ölelkezésről kissé hülyén jön ki. Egyáltalán  nem biztos, hogy mindenkinek kedve szottyanik a Pope utánzására.

Az izraeli felekezet befogadásáról (recepciójáról) 1894-ben ben hozott törvényt az Országgyűlés. Figyelemre méltó a közoktatásügyi bizottság előadója Pap Géza ajánlása. "És én aki igyekeztem szorosabb érintkezésbe lépni és közelebbi ismeretet szerezni magamnak e részben, állíthatom meggyőződésem egész melegével, hogy az általam szerzett tapasztalatok alpján semmi olyat nem találtam és tanulhattam azon oktatási könyvekből náluk, amelyek a hitfelekezeti oktatásra szolgáltak, amit a saját katholikus hitfelekezetü tankönyveinkben ne ismertem, vagy ne találtam volna meg." [Karsai László - Befogadók 43 old.]

Ezidőben a hírhedt zsidócsahos
Tisza Kálmán volt a miniszterelnök (1830–1902). Higgyem azt, hogy a Talmudot nem tanították az akkori jesivákban? Nem hiszem.

A "magyar" szellemi és erkölcsi mocsárban a pápa és a bíboros nem süllyednek el, szégye nükben pláne nem, hanem diadalmasan lebegnek annak felszínén.

Erről a mocsárról egy dühös cikket írtam anno. "Őrízők. A 'Szentkorona', vagy a zsidóisten hűséges szolgái?" címmel. Nem akarom önmagam idézni, mert mire idáig értem meguntam a témát, önmaga mat és az egész rohadt világot. Ennél fogva örömmel jelentem: VÉGE!

2019.10.19

Sz. Gy.