Mottó.
A leggonoszabb kaszt, a bírák, karmaiban a jog a jogtalanság palástjává válik.

 

 

 

Szélmalomharc?

A Füllmich attak.

Tízezer dühös doki ragad paragrafust (?) ezer ügyvéd segítségével. Hol élnek ők? Azt hiszik, jogállam(ok)ban? Ó szent együgyűség.

Egy massziv "vakcina szkepticizmus" befecskendezése sokkal értelmesebb dolog lenne.

A vállalkozás, reménytelensége ellenére is megér egy misét, különös tekintettel azokra az érvekre, amelyeket zászlaikra tűztek.

Napi TémaA "Nem soká végük lesz" c. írást ide illesztem és megpróbálom szemléltet ni, voltaképp miről is van szó. Az írás a laikus számára nehezen értelmezhető, mert magyarázat nélkül használ olyan fogalmakat, amelyek az általános műveltség szótárából hiányzanak.

* * * 

Nem soká végük lesz! Dr. Reiner Füllmich megindította az emberiesség elleni bűncselekmények miatt a jogi eljárást a CDC (WHO), a Davosi Csoport ellen.


Dr. Reiner Fullmich vezetésével több mint 1000 ügyvédből és több mint 10 000 orvos szakértőből álló csapat megindította az emberiesség elleni bűncselekmények miatt jogi eljárást a CDC (WHO), a Davosi Csoport ellen.  Fullmich és csapata bemutatja a hibás PCR-tesztet és az orvosok utasítását, hogy minden
ko-morbiditási [társuló betegségek együttes előfordulása, kettő vagy több rendellenesség fellépése egy időben]  halált minősítsenek, csaló módon, Covid-halálnak .  

A PCR-tesztet soha nem tervezték kórokozók kimutatására és 100% -ban hibás eredményt ad 35 ciklus fölött.  A CDC által kiadott összes PCR-tesztet 37–45 ciklusra állították.

Először is, mi az a PCR-teszt? Egy barbár vizsgálati módszer, amely a Covid-19 fertőzés felismerésére szolgál - elvileg. Ha ezt a kifejezést beütjük a ketresőbe kismillió találatot ad tekintettel arra, hogy az Orbán kormány masszívan reklámozza ezt a kor mány szolgáltatást.

"PCR TESZT: 19 500 FT helyett 15 000 FT. Kiváltja a karantént. Elsőként jelez. A PCR a többi tesztnél korábbi stádiumban képes felismerni, ha valaki már megfertőződött, emellett érzékenyebb az antigén tesztnél – ezért is ez az egyetlen tesztfajta, amit elfo gadnak utazáshoz, munkához, vagy a karantén kiváltására.

A PCR-reakció [teszt] a PCR-készülékben [kütyü] zajlik le. A készülék a reakciócsöveket ciklikusan felhevíti és lehűti a precízen megállapított hőmérsékletekre, amelyek a reakció egyes lépéseihez szükségesek. A reakcióelegy párolgását megakadályozandó, egy fűtött fedél kerül a reakciócsövek tetejére, vagy egy olajréteget helyeznek a reakcióelegy felszínére. A PCR-készülék ára nagyjából félmillió forint [2004-es ár].

A szakmai körök egyáltalán nem ilyen lelkesek. Erre utal a Natural Magazin egyik írása, amely a -rovata a következőket tartalmazza.
"Ezek szerint mberek tízezreit fogjuk bezárni, elszigetelve, semmiért.
  És szenvedést, gyötrelmet, gazdasági és pszichológiai drámákat okozni ezreknek! A legtöbb RT-PCR teszt a Ct-t 40-re állítja az NYT szerint. Néhányan 37-re állították. "Az ilyen magas küszöbértékekkel (Ct) végzett vizsgálatok nemcsak az élő vírust, hanem a génfrag mentumokat is kimutathatják, egy régi fertőzés maradványait, amelyek nem jelentenek különösebb veszélyt" - mondták a szakértők. A Kaliforniai Egyetem virológusa elismeri, hogy a 35-nél nagyobb Ct-értékű RT-PCR-teszt túl érzékeny. " Észszerű küszöbérték 30 és 35 között lenne - teszi hozzá. Szinte egyetlen laboratórium sem határozza meg a Ct-t (az elvégzett amplifikációs ciklusok számát) vagy a vírusos RNS példányszámát mintánként μl.
Amint fentebb táttuk, Füllmich doki is a ciklusszám miatt háborog.

És mit jelent a "szenvedés?" Hát csak azt, hogy egy suszter-árhoz hasonló szerszámmal a beteg, akatom mondani egészséges, orrába döfnek. Ami engem illet, ezt a "tesztet" nyomban elvégeztetném Orbánon és felfelé/lefelé minden retyerutyáján.

A szó újra a Dokié. 

  A CDC elismeri, hogy semmilyen, 28 ciklusra állított teszt nem mutat pozitív esetet, nem mutat eredményt számukra.  Ez önmagában érvényteleníti az állítólagos covid fertőzések több mint 90% -át, amelyet ennek a hibás tesztnek a segítségével követnek nyomon.

A hibás tesztek és a csalárd halotti anyakönyvi kivonatok mellett maga a „kísérleti” vakcina is sérti az 1949. évi Genfi IV. sz. Egyezmény 32. cikkét, amelynek értelmében „megcsonkítás és orvosi vagy tudományos kísérletek nem megengedettek egy védendő személy orvosi kezeléséhez.”

A 33 cikkelyhez kapcsolt indokolás azonban következőket tatrtalmazza.
"A védett személyekkel folytatott orvosi kísérletek betiltásával a diplomáciai konferencia örökre fel akarta számolni azokat a bűncselekményeket, amelyekben több ezer ember szenvedett az elmúlt világháború haláltáboraiban. Az egyezmény azonban csak olyan orvosi vagy tudományos kísérletekre utal amelyekné nincs szükség a védett személy orvosi kezelésére. Ezért nem akadályozza az orvosokat, hogy orvosi okokból új kezelési formákat alkalmazzanak, kizárólag azzal a céllal, hogy javítsák a beteg állapotát. Lehetővé kell tenni a tudomány által kitalált új gyógyszerek és módszerek alkalmazását, feltéve, hogy azokat csak terápiás célokra használják. A védett személyeket semmilyen körülmények között nem szabad tengerimalacként használni orvosi kísérletek során. A biológiai kísérleteket az 1949-es másik három egyezmény is tiltja és a 147. cikkben felsorolt súlyos jogsértések között szerepel.  

A 147. cikk szerint a védendő személyeken végzett biológiai kísérletek súlyosan megsértik az egyezményt. Itt nem a magyarázatot, hanem a szöveget idézem. "Súlyos jogsértések, amelyek a következő cselekmények bármelyikét tartalmazzák: amennyiben azokat a jelen Egyezmény által védett személyek vagy vagyontárgyak ellen követik el: szándékos (!) meggyilkolás, kínzás vagy embertelen bánásmód, ideértve a biológiai kísérleteket is, szándékosan nagy szenvedést vagy súlyos testi vagy testi sérülést okozva, jogellenes deportálás egy védett személy átengedése vagy jogellenes elzárása, a védett személy kényszerítése az ellenséges hatalom erőiben való szolgálatra, vagy a védett személy szándékos megfosztása a jelen Egyezményben előírt tisztességes és rendszeres bírósági eljárás, a túszejtés és a kiterjedt megsemmisítés jogaitól vagyon kisajátítása, amelyet katonai szükségszerűség nem indokol, és amelyet jogellenesen és önkényesen hajtanak végre."
Hogy lehet egy olyan birkanépet, mint a magyar, ezekkel a paragrafusokkal védeni a saját hülyesége, gyávasága, közömbös sége ellen? Egy olyan népet amelynek csaknem a fele már beoltatta magát és egymást taposva "harcol" a további vakcina adagok megszerzéséért.

Az "isten is megsegít" formula nem alkalmazható annál, aki azért nem segít magán, mert bamba, kényelmes, vagy gyáva. Gyáva népnek hincs hazája. Nekünk még van, de rövidesen elveszik tőlünk böszmeségünk miatt. 

 

 A "vakcina" nem felel meg a következő öt követelménynek, amelynek alapján vakcinának lehetne tekinteni, és a  definíció szerint orvosi "kísérletnek" minősül.

 1. "Immunitást nyújt a vírussal szemben."
   Ez egy „titkolt” génterápia, amely nem nyújt immunitást a Coviddal szemben, és azt állítják, hogy csökkenti a tüneteket, ám még a kettősen beoltott a betegek 60% -át is veszélyezteti.
   
 2. "Védi az oltottakat a vírustól."
   Ez a génterápia nem nyújt immunitást, és a kettős oltással még mindig képes elkapni és elterjeszteni a vírust.
   
 3.  "Csökkenti a vírusfertőzés okozta haláleseteket."
   Ez a génterápia nem csökkenti a fertőzés okozta haláleseteket.  Duplán oltottak is meghalnak Covidban.
   
 4. "Csökkenti a vírus visszatérésének veszélyét."
   Ez a génterápia még mindig lehetővé teszi a vírus visszatérését, mivel nulla immunitást nyújt a vírussal szemben.

 5.  "Csökkenti a vírus terjedését."
   Ez a génterápia még mindig lehetővé teszi a vírus továbbterjedését, mivel nulla immunitást nyújt a vírussal szemben.

A „kísérleti” vakcina megsérti mind a 10 Nürnbergi-kódexet, melyek halálbüntetést rendelnek azokra, akik megsértik ezeket a nemzetközi törvényeket.

 

 A nürnbergi törvénykönyv  megsértése a következő:

 Nürnbergi 1. sz. Kód: Az önkéntes hozzájárulás elengedhetetlen.

Senkit sem szabad orvosi kísérletre kényszeríteni informált beleegyezés nélkül.  Sok média, politikai és nem orvosi személy azt mondja az embereknek, hogy menjenek el az oltásra, az biztonságos, és nem nyújtanak információt a génterápia káros hatásairól vagy veszélyeiről.  

Az országok lezárásokkal és fenyegetésekkel arra kényszerítik az embereket, hogy beoltassák magukat, és eltiltják őket a szabad társadalomban való részvételtől oltóanyag-útlevél vagy zöld bérlet alapján.  A korábbi nürnbergi perben még a média ellen is indítottak eljárást, és a tagokat halálra ítélték, mert a nyilvánosság előtt hazudtak az orvosokról és a nácikról, akiket bűnösnek találtak az emberiség elleni bűncselekményekben.

Nürnbergi 2. sz. Kód: más eszközökkel nem érhető el sikeres eredmény.

Amint azt a fentiekben felsoroltuk, a génterápia nem felel meg a vakcina kritériumainak, és nem nyújt immunitást a vírussal szemben.  Vannak más olyan orvosi kezelések, amelyek gyümölcsöző eredményeket hoznak a Covid ellen, mint például az ivermektin, a D-vitamin, a C-vitamin, a cink, mely az immunrendszert erősíti influenza és megfázás esetén.

Nürnbergi 3. sz. Kód: Állatkísérletek támasszák alá a vizsgálatokat és tudatni a betegség természettörténetének eredményeit.

Ez a génterápia kihagyta az állatkísérleteket, és egyenesen emberi kísérletekbe kezdett.  Az mRNS-kutatás során a Pfizer a BNT162b2 mRNS-t alkalmazta a rhesus makákómajmokkal végzett kísérleteken, majd a leírt tanulmány szerint az összes majomban tüdőgyulladás fejlődött ki, ám a kutatók alacsony kockázatnak tartották mindezt, merthogy ezek fiatal, egészséges majmok voltak, 2-4 éves korúak.

Ami a "Nürnbergi Kódokat" illeti rendelkezésre áll Sebestyén István kitűnő fordítása az 1997-ben módosított, jelenleg hatályos "nürnbergi kódokról", amelyek nem mindenben egyeznek a Doki által citált szöveggel. A részletekben azonban nem akarok elmerülni, mert nem ez a probléma. A probléma az mi történhet ha Füllmichék elindítják a sosemvolt gigantikus pert. Kérdés, lesz e olyan bírói fórum amely a keresetet befogadja. Feltéve, de meg nem engedve, hogy akad ilyen bíróság mire alapozza Füllmich azt a kijelentését "nemsoká?"  Nincs tisztában azzal, hogy a nemzetközi bíróságok mennyit tökölnek egyszerü, jelentéktelen ügyekkel is. Hány év tökölés várható egy monstre perben?

Füllmich - nem tudni miért - két lépcsőben tárgyalja a Nürnbergi Kódokat. az írást nem akarom csonkítani, ezért közzéteszem a folytatást is. 

Izrael a Pfizer-t használta, és a Nemzetközi Bíróság elfogadta azt a követelést, hogy a tüdőgyulladásban szenvedő betegek 80%-ának is beadják ezt a génterápiát.

E riasztó fejlemény ellenére a Pfizer állatkísérletek nélkül fejlesztette ki mRNS-jét a Covid ellen.

Nürnbergi 4. sz. Kód: Kerülje el az összes felesleges szenvedést és sérülést.

 A kísérlet bevezetése óta a CDC VAERS jelentési rendszer alatti felsorolás szerint Amerikában több mint 4000 halálesetet és 50 000 oltási sérülést jelentettek.  Az EU-ban több mint 7000 halálesetet és 365 000 oltási sérülést jelentettek.  Ez szintén a kódex súlyos megsértése.

Nürnbergi 5. sz. Kód: Nem végezhető olyan kísérlet, amely halálos kimenetelű lehet, vagy maradandó károsodást okoz.

 Lásd a 4. pontot, a tényeken alapuló orvosi adatok alapján ez a génterápia halált és sérüléseket okoz.  Az mRNS-re vonatkozó korábbi kutatások számos olyan kockázatot is mutatnak, amelyeket figyelmen kívül hagytak a jelenlegi kísérleti gén-kísérlet során.  

A Sars-Cov tüskefehérjékről végzett 2002-es tanulmány kimutatta, hogy ezek gyulladást, immunopatológiát, vérrögöket okoznak és gátolják az angiotenzin 2 expresszióját.  Ez a kísérlet arra kényszeríti a testet, hogy előállítsa ezt a tüskefehérjét, mely átörökli a kockázatokat is, többek között a gyulladást, az immunpatológiát, a vérögképződést.

Nürnbergi 6. Kód: A kockázatnak soha nem szabad meghaladnia a szükségeset. (a kísérlet nem okozhat nagyobb bajt, mint a betegség)

A Covid-19 helyreállási aránya 98-99%.  Az mRNS-génterápia vakcinás sérülései, halálozása és káros mellékhatásai messze meghaladják ezt a kockázatot.  A "szivárgó" vakcinák használatát az Egyesült Államok és az EU a mezőgazdaságban betiltotta a Marek Chicken-tanulmány miatt, amely kimutatta, hogy "forró vírusok" és változatok jelennek meg, ami még halálosabbá teszi a betegséget.  Mégis, ezt a CDC emberi felhasználásra figyelmen kívül hagyta, tudva teljes mértékben annak kockázatát, hogy a szivárgó oltások új halálosabb variánsokat jelentetnek.

(szivárgó vakcina - járvány alatti vakcinázás)

Nürnbergi 7. Kód: A sérülés, a fogyatékosság vagy a halál elkerülésére megfelelő előkészületeket kell tenni.

Nem voltak előkészületek.  Ezt a génterápiát csak sürgősségi felhasználásra hagyták jóvá, kihagyta az állat- és emberkísérleteket, és a  félretájékoztatott nyilvánosságra kényszerítette.

Nürnbergi 8. sz. Kód: A kísérletet tudományosan képzett személyeknek kell elvégezniük.

 Azok a politikusok, média és színészek, akik azt állítják, hogy ez egy biztonságos és hatékony oltás, nincsenek képesítve.  A propaganda nem orvostudomány.  Számos kiskereskedelmi egység, például a Walmart, az áthidaló oltóközpontok nem alkalmasak arra, hogy kísérleti orvosi génterápiákat végezzenek a tájékozatlan nyilvánosság számára.

Nürnbergi 9. sz. Kód: Minden alanynak meg kell adni azt a szabadságot, hogy bármikor befejezze a kísérletet.

Nürnbergi 10. sz. Kód: A tudósnak  be kell fejeznie a kísérletet, ha annak  sérülés vagy halál a következménye.

* * *

Füllmich rezüméje a teendőkről.  

A több mint 85 000 orvos, nővér, virológus, epidemiológus felháborodása ellenére a kísérlet nem fejeződik be.  Valójában egyre több kísérletet tesznek a törvények megváltoztatására az oltások betartásának kikényszerítése érdekében, a kötelező oltásokat kényszerítik, és félévente kísérleti "frissítési" újraoltásokat terveznek anélkül, hogy  megtudnák figyelni a kísérlet által már okozott halálesetek és sérülések számát .  Remélhetőleg ez az új nürnbergi tárgyalás véget vet ennek az emberiség elleni bűncselekménynek.

A statisztikai jelentési adatok alapján egyértelmű, hogy ez a kísérlet halálhoz és sérüléshez vezet, ugyanakkor az összes politikus, gyógyszergyártó cég és úgynevezett szakértő nem tesz erőfeszítést annak megakadályozására, hogy ez a génterápiás kísérlet kárt ne okozzon a félretájékoztatott nyilvánosságban.

Mit "tehet" annak érdekében, hogy véget vessen ennek az emberiség elleni bűncselekménynek?  "Ossza meg" ezt az információt.  "Tájékoztassa" politikusait, a médiát, az orvosokat és a nővéreket arról, hogy ha részt vesznek ebben az emberiség elleni bűncselekményben, akkor ők is a Genfi Egyezmény és a Nürnbergi Törvénykönyv által meghatározott törvények hatálya alá tartoznak, és bíróság elé állíthatják őket, bűnösnek találhatják őket és halálra ítélhetik őket.  A jogi eljárások előrehaladnak, bizonyítékokat gyűjtöttek, és egyre nagyobb a szakértők tömege.

"Ossza meg", "tájékoztassa" - kihez beszél, miről beszél ez az ember? Az orvosok és a nővérek a végrehajtói azoknak a gaz tetteknek, amelyek ellen Füllmich elodázó, reménytelen pert akar indítani. Miért nem hívja fel az orvoisokat és a nővéreket, hogy tagadják meg a galád "munkát?" amelynek végzésére kötelezik őket? Ezt azonnal megtehetnék. A "parancsra tettem" nem jelenthet kibúvót. Erre hivatkoztak a koncentrációs táborok parancsnokai, orvosai, ápolói és őrei is. Nem jött be.

Szóval, kedves Doki, Te nem tetszel, nagyon nem tetszel nekem. Talán nem is tudod, milyen ősi foglalkozás a "lecsendesítés", amelynek érdekében a mindenkori háttérhatalom ügynökeit a forrongó tömeg élére állítja, hogy ezek kifárasszák az embereket, lehűtsék az indulatokat. Te nyilván nem tapsoltál százezred magaddal Csurkának. Nem hallgattad toporogva végeérhetetlen szónoklatait a Szabadság téren. Nem vonultál a dumától és az álldogálástól fáradtan a Szabadság térről a Kossuth térre, hogy ott tovább hallgasd ugyanazt a hadovát, amelynek nem az lett a vége: nosza foglaljuk el a parlamentet, hanem az: mostmár menje tek haza el vagytok bocsátva - ite missa est. Én mindezt megtettem, átéltem. Arra is rájöttem, többféle agent provocateur van. Az egyik erőszak-cselekménykre gerjeszti a tömeget, hogy a karhatalom lecsaphasson. A másik menetelteti. A karhatalom pedig ... a menetet kíséri, "biztosítja".

Érted a különbséget?

2021.05.09

Sz. Gy.