A Stáb

Amikor a farok csóválja a kutyát

A politikaformálás szarkeverő kanala "A Média" piszkos kezeibe került. Az ellenzéki pártok egymással marakodván komoly politikai felforgatásra képtelenek. A létező (!) Soros terv végrehajtására így a tévék képernyőin és a számítógépek monitorain keresztül történnek kisérletek.

Nem rossz módszer. A közelmultban lezajlott közelkeleti és északafrikai felforgatások részben mint Facebook, ill. Twitter
"forradalmak" vonultak be e régiók fekete krónikáiba, de jócskán jutott szerep a televizióknak is.

Kiemelkedő szerepet játszik ebben a mesterkedésben az ATV, különös tekintettel a baloldali képen látható díszmadarakra. Közülük elsőnek Vujity Trutymó tűnt fel nekem, amikor lepcses szájával a WTC tornyok felrobbantása kapcsán holmi külföldi terrorakcióról locsogott.

Következő "kedvencemmé" Krug Emilia lett a hasonszőrűekkel szembeni nyálas bájolgásával és a nemszeretem interjú alanyokkal szemben tanusított szemtelen, letorkoló/közbevágó, kifigurázó modorával.

Bombera Krisztinával és Kárász Róberttel kapcsolatban nem támadtak benyomásaim, mert az ATV-t liberális felfogásu feleségem nézi, én meg nem figyelek oda. Fel kellett azonban figyelnem az ATV "patkánykalandjára".

Engem nem Bangóné Borbély Ildikó alakítása cukkolt fel. Ő nem adhat mást, mint mi lényege. Ezt többször bizonyította már, többek között az MTVA "ostroma" idején, amiről megemlékeztem annakidején. Engem a FIDESZ erős emberkéje Kocsis Máté nyilatkozata bosszant, aki szerint egészen példátlan, hogy egy politikus ilyen mértékben sértegesse a válasz tókat, ezért Bangónénak távoznia kell az Országgyűlésből és a közéletből is.

Gilt.

De nem jól látja azt, hogy
az elmúlt tíz év sikertelensége miatt "a baloldali és liberális politikusok újságírósat, az újságírók pedig politikusosat játszanak."  Nincs itt sem szereptévesztés, sem szerepcsere. A legharsányabb Soros enzió - az ATV - bukott, súlytalan, elmeháborodott "politikusokat" szerepeltet saját "mikroszkóp szinpadán", ahol egymásnak adják a kilincset Gyurcsány, Kunhalmi, Széll Bernadett és a többi félnótások.

Nekem Bombera, de főleg Kárász viselkedése szúrt szemet a Bangóné interjú kapcsán. Az, hogy Kárász vigyorogva bólogatott. A vigyorgás szemléltethető volt az alábbi "filmen", de a helyeslő bólogatás nem.

 

 

 

 

 

 

Ezért csináltam mérgemben az alábbi videóklipet is, ahol a helyeslő bólogatás is látszik...

 

 

Ennek a tetszés-nyilvánításnak jogi vonzata is van, mégpedig a következő. Az ATV kamera elé enged olyan személyt, aki provokativ, durva, közönséges viselkedéséről nevezetes. A sértő tartalom megjelenítésekor - "sok a patkány" - az egyik műsorvezető cinkosan vigyorog és helyeslően bólogat. És nyomban bekever: "ennek mi az áthallása?"  Itt nincs semmiféle áthallás. Bangóné úgy fejezte ki magát, sok a patkány Magyarországon és nemcsak Budapesten. A FIDESZ mint országos párt népszerűségének növekedése és néhány budapesti kerületet érintő patkányinvázió között semmiféle összefüggés nem képezhető. Kárász úr "gesztusai" a senki által nem tisztelt és be nem tartott Újságírói Etikai Kódexbe ütköznek.

Ami pedig az ilyen "sztárokat" foglalkoztató ATV-t mint média szolgáltatót illeti
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerint az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot [14. § (1) bek.]. Továbbá  a médiatartalom nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség elleni gyűlölet keltésére [17. § (1) bek.]. A médiatartalom-szolgáltató a jogszabályok keretei között önállóan dönt a médiatartalom közzétételéről, és felelős séggel tartozik e törvényben foglaltak megtartásáért [21. § (1) bek.].

Ha az ATV-nek mindez netán nem jutna eszébe a Médiatörvényben [2010. évi CLXXXV. törvény] megnevezett Média- és Hírközlési Biztos  elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó panaszok esetén eljárhatna és hatósági eszközöket is alkalmazhatna [142. §].

De ki veszi ezt sz egészet komolyan? Az az Orbán kormány talán, amely kerítést épít keresztben a rajtunk csak áthöm pölyögni kívánó migránsok útjába - ahelyett, hogy Röszkétől Hegyeshalomig egy "GO" zónát létesített volna, hogy a migránsok minél gyorsabban Merkel anyu ölelő karjai közé futhassanak? Az az Orbán kormány amely pénzért több migránst enged be mint amennyit az EU ránk szeretne sózni?

Jó! Az Orbán kormány akkor is körömszakadtáig védi Ájrópát, ha az nem akarja? Ez valóban hősi, nemes gesztus lenne, ha ugyanez az Orbán kormány, nem támogatná a most még lopakodó zsidó beszivárgást és nem lenne kész támogatni a tömeges bevándorlást is ötszázezer emberig?

Váltig hajtogatom, hogy az Orbán kormány a "pol.korr" keretei között baszogatja csak Soros Györgyöt és rögtön lekapja az óriás plakátokat, ha rászólnak, hogy egy randa zsidót randa zsidónak láttatni nem "pol.korr." Sorost mint a legveszélye sebb nemzetközi zsidó politikai, gazdasági, ill. köztörvényi bűnözőt az Orbán kormány nem hajlandó ebben a minőségé ben bemutatni. A Soros ellen világszerte lefolytatott vizsgálatokról, körözésekről és büntető eljárásokról mélyen hallgat, azaz kussol az Orbán féle fáma. És miért nem csinál a Hír TV. Sorosból is "főhőst"? He?

A költő Zrínyi Miklós még a német maszlaggal és a török áfiummal szemben kereste volna a harmadik utat. Ma már Orbán csak a zsidó maszlag és a zsidó áfium között kínál "választást". Ez nem smakkol azoknak, akiknek még maradt egy fikarcnyi józan eszük.

2019.05.07

Sz. Gy.