Folytatások: 20.11.03-i folytatás. Konzervativok és Neoko(h)nok háborúja. 20.11.04-i folytatás - Amerikai demokrácia: játék, szabályok.

 

 

 

 

Ördögi játszma

Egy szobor hangjai.

Judapesten az Orbán kormány, az ellenzék lelkes hallgatá sa mellett, szobrot emelt  George H. W. Bushnak  a 9/11 néven elhíresült önmerénylet egyik tettesének, az Új Világ rend [New World Order] egyik létrehozójának.

A szobornak a budapesti "szabadság szobormű" talpaza tán lenne a helye - az egykori "felszabadító" szovjet katona üres helyén - hogy kifejezze Magyarország új függőségét, a magyarság genetikai alattvalóságát, alávalóságát.

Az orbáni gesztus megítélése, az Új Világrend jelenlegi állapotára tekintettel, mégis némi árnyalást igényel.

ZsidóAmerikában ugyanis éppen véres polgárháború zajlik a konzervativ Trump maffia és a "demokrata" Obama/Hillary Clinton/Joe Biden maffia között.

Ebben a futamban Orbán Trumpra tette a tétet, aki ezt észrevette és látványos baráti gesztusokat tett Orbán irányában.

A mérkőzés kimenetelét miben sem befolyásolja, hogy a [természetesen] megosztott magyar szurkolók kinek drukkolnak.

A helyzeten azonban mindenkinek joga van elgondolkodni és az esélyeket latolgatni.

Olvasóim engedelmével ezt teszem most, de tulajdonképp arra az izgalmas kérdésre keresek választ, hogy az ellentmondá sos események/jelenségek a zsidó háttérhatalom látszólagos, vagy valóságos megosztottságát tükrözik e?

A Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiből tudjuk, hogy a nemzetek közötti, ill. nemzeten belüli összeütközéseknél mindkét oldalt az egységes zsidó stratégia és taktika vezérli az információk és a pénz láthatatlan fonalainak ügyes húzigálásával.

Most viszont - úgy tűnik - valódi nézeteltérések vannak/lehetnek cion optimista és pesszimista bölcsei között a zsidó jövő megítélésének kérdésében. Ezt tükrözik Trump legutóbbi megnyilatkozásai, amelyek komolyságát nem lehet egy laza kéz legyintéssel komolytalannak minősítani.

 

 2020. május 24-én adásba került exkluzív interjúban Trump a következőket mondta Sharyl Attkissonnak.  "Jól haladok, hogy “lecsapoljam végre a washingtoni mocsarat és leszámoljak a Deep State mélyállammal, mely évtizedek óta hálózza be és irányítja az amerikai politikát és a Fehér Házat. Ha úgy halad tovább a dolog, ahogy eddig, akkor esélyem van megtörni a deep state-et. Ők nagyon gonosz emberek."
A műsorban szó volt az újranyitásról, de az Obama-gate-ről és arról is, hogy az FBI hogyan folytatott törvénytelen nyomozást Trump ellen. De nem marad ki Joe Biden ukrajnai korrupciós ügye sem.
"Az egész azért nagyon érdekes, mert ha megnézzük, hogy ma mi folyik Amerikában, akkor egyre inkább kikristályosodik, hogy az egész BLM mozgalom, mely polgárháborút robbantott ki az USA-ban, valójában egy előre megrendezett eseménysor volt, egy olyan puskaporos hordó, amit az elnökre dobtak, hogy ne tudja felszámolni az USA-t foglyul ejtő mélyállamot,

a deep state köreit, melyet annak idején Kennedynek sem sikerült… Óriási botrányt keltett a kiderült öszeesküvés, amelyben az Obama-Clinton bűnszervezet puccsot készített elő, hazaárulást követve el ezzel. Többek között Obama végig benne volt az USA olaj-vezérelt Közel-keleti háborúiban, a Clinton-család pedig közvetve pénzzel és egyéb forrásokkal támogatta éveken át az ISIS egyes tagjainak működését. Az USA mögött álló gépezet ugyanis káosz teremtésben utazik, válságokat kreál, kormányokat dönt be és országokat buktat meg, aszerint, hogy az érdekeik épp hogy kívánják."

A mély-állam a deep state ellen Trump által folytatott háború ismert lehet a magyar olvasók körében is, mivel terjedelmes irodalma van. A téma megihlette a film alkotó kat is. Állítólag filmsiker volt az "Amerikai kémügynökség" c. film.

Mindenestre többről van szó, mint a haraszt zörgéséről.

A logikai probléma abban jelentkezik, hogy az Új Világrend a Konzervativok regná lása alatt jött létre. Más kérdés, hogy a szopatós Clinton, majd Obama és  első számú bűntársa Hillary Clinton mi módon fejlesztették tovább, netán torzították el az eredeti elképzeléseket.

Nem akarok a dolgok elébe vágni, de a világtörténelem egyik legnagyobb gaztettét az Iszlám Állam létrehozását illeti egy (hangulat) képet illesztek ide a szelid Tóth Gy. László Facebook bejegyzését, aki egy tizennégy éves fiú lenyakazásán háborodott fel, akinek bűne az volt, hogy nyugati zenét hallgatott... Persze a Laci ezúttal is tájékozatlan, mellébeszél, vagy finomkodik. Hát már miért ne tűrnék egy olyan szervezet garázdálkodását, amelyet ők hoztak létre.

[Közbevetőleg jegyzem meg, amíg az Iszlám Állam Irakban, Sziriában, stb. nyakazott, ez egyetlen amerikait, vagy európait sem zavart. Most hogy Ájrópában is nyakazgatnak, ki van legjobban felháborodva mint a geci/köcsög Macron, aki holmi iszlám fasizmusról nyáladzik.]

Ami engem illet, az Iszlám állam históriáját megírtam anno, részletesen taglalva az Obama, Hillary és McCain trió szerepét ebben a disznóságban.

Az írás címe "Veszélyes illúziók" éppen a túlzott elvárásoktól óv az akkor újdonsült amerikai elnök Trump személyiségével és várható politikai lépéseivel kapcsolatosan.

Trump ugyanis hagyta, hogy az orosz légierő vadul bombázza Szíriában az ISIS harcosok hült helyét, kiürített állásait. Az Irakot meg szálló, ill. Szíriából oda átszökött terrorhadsereget viszont szőrén - szálán eltűntette. A jobboldali képen Trump hátán Al Bagdadi az Iszlám Állam prófétája lovagol, aki történetesen azonos személy (alias) a zsidó Simon Elliot MOSZAD és CIA ügynökkel.

A cikkem frontképe is azt a kételyemet tükrözi, hogy Trump különb lesz e a Deákné, azaz Clintonné vásznánál? Aggodalmam egyáltalán nem volt alaptalan.

Ismeretes, hogy Trump játszotta Izrael kezére Jeruzsálemet, úgy rúgva szét az ENSZ idevágó határozatait, mint tyúk a töreket.

A továbbiakban azt próbálom vizsgálni: Trump képes volt e rövid idő alatt kutyából szalon nává változni?

2020.10.29

* * *

Konzervativok és Neoko(h)nok háborúja.

Az Internet kedvenc fotója a Bush szobrok közül kikandikáló Clinton. Én pedig megszerkesztettem a kép "Orbános" vátozatát is, mivel számunkra az esemé nyek magyar vetülete érdekes.

Írásom első részéből kiderül, hogy Trump vidám magabiztossággal nyilatkozik a Mély-Állammal vívott harcának esélyeiről. Ez a kincstári optimizmus nem látszik teljesen megalapozottnak.

Én - amint Olvasóim nyilván észrevették - nagy, mondhatnám mágikus, jelentőséget tulajdonítok a helyzetek, események képi kifejezésének.

A Trump stáb képi fantáziája csapnivaló. A Deep State-ot olyan gyökérzetként ábrázolják, amelynek nics törzse csak koronája: a Capitolium, amelyben most Trump terpeszkedik, nem tudni meddig.

Engem a képzavar azért zavar, mert rendszerint fogalomzavart tükröz, vagy közvetit mások számára. Mert mi lesz a koronával, ha elpusztítják a gyökérzetet?

Ha viszont Amerikát annak látjuk - láttatjuk ami, vagyis Zsidó-Amerikának, az erről alkotott kép tükrözi a lényeget!

Írásom első részben jeleztem: arra az izgalmas kérdésre keresek választ, hogy a polgárháborús események a zsidó háttér hatalom látszólagos, vagy valóságos megosztottságát tükrözik e?

Azóta elgondolkodtam ezen és rájöttem, hogy a kérdést rosszul fogalmaztam meg, pedig annakidején "jó" voltam marxizmus ból és "vágtam" a dialektikát.
"A dialektika a dolgokban és a jelenségekben létező, azokat mozgató ellentmondások elemeit jelöli meg. A természet és a társadalom fejlődésének, változásának egyik alapvető törvényszerűsége, az ellentétek egységének és harcának törvénye. Az ellentétek mindig megtalálhatók a dolgokban és a jelenségekben, ezek egymással való harca, megoldó dásuk újabb ellentétek létrejöttének forrása, s ez az alapja a világ szakadatlan mozgásának, fejlődésének. Az ellenté tek alapvető szerepet játszanak a dialektikus gondolkodásban is."

Az Amerikában zajló polgárháború zsidó háttérhatalom jelenlegi "dialektikus" ellentmondásait tükrözi, de nem változtatja meg annak természetét, nem módosítja működését. Mint ahogy a hascsikarás se csökkenti, sőt fokozza a dögevők étvágyát. Hogy is írta Attilánk?

             Egy nyál a tenger!
Termelő zabálás, -
kis, búvó országokra rálehel
a tőke tátott sárga szája. Párás
büdösség-felhő lep bennünket el.

Létezik olyan barom a világon aki úgy képzeli, hogy a profittermelő ágazat, épp ZsidóAmerikában, akár egy pillanatra is leáll, vagy változtat működésén azért, mert a niggerek hajkurásszák a fehéreket? Nem! A profittermelés abszolut pártsemleges tevékenység.

A profittermelés hatékonysága, épp az Új Világrend bevezetésével, ugrásszerüen fejlődött. A feltételrendszer létrehozásához mindenekelőtt az kellett, hogy ZsidóAmerika kénye-kedve szerint indítson háborúkat a föld tetszőleges pontjain, a terroriz mus üldözése ürügyén. A háború szétzúzza az ilyen vagy olyan társadalmi rendet és káoszba taszítja a társadalmat, a gazda ságot. Ez a káosz a zsidó profitszerzés ideális terepe. Milliónyi példát lehetne felsorolni a "kitermelésre", de idő és helyszűke miatt kénytelen vagyok egyetlenegyre Haiti esetére szoritkozni:, amely azt is bizonyítja, hogy már a háború se a régi, a hadműveletekhez sem kellenek hadseregek.
"A természeti hadviselés színtere ma már a világűr, a földi környezet, a bioszféra, vagy maga az élettér... A fegyverek (a hadviselés) pedig ezek teljes vagy részleges, de mindenképpen irányított és kontrollált megváltoztatásának képessége... A Földpólusváltásának meggyorsítása, az eső vagy sivatag csinálás, tornádók, hurrikánok keltése, földrengések előidézése, stb... Vagyis a világűr, a környezet, az időjárás, az éghajlat megváltoztatásával az ember életfeltételeinek átalakítása, végső soron pedig az ember észrevehetetlen manipulálása...Nincs mit tagadni, Bolygónkon egy jó ideje kezdetét vette a természeti, meteorológiai, légkörfizikai és geofizikai hadviselés..."

Haiti szigete egy szökőárral kombinált földrengetést kapott az USA-tól. Gyermekek tízezrei maradtak szülők és hajlék nélkül. Létrejött a szolid, konszolidált "zsidópiac" zsufolásig tömve "élőárúval".
"A haiti rendőrség képtelen ellátni a közbiztonság konszolidálását, mert a börtönből kiszabadult helyi elítélteken kívül a szigetet ellepték a külföldi bűnszö vetkezetek is. Gyakori a lopás, fosztogatás, a nemi erőszak, a gyilkosság. A nemzetközi gyermek- és lánykereskedő maffiák az utcáról szedik áldozataikat. A nagy felfordulásban még csak nem is tűnik fel, ha árva kisgyermekeknek vész nyoma. Haiti miniszterelnöke a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy az egyik legnagyobb probléma a gyermeklopás, az emberi szervek áruba bocsátása. Az elrabolt kisgyermekek vagy rabszolgák, vagy szexuális perverzek áldozatai lesznek, legrosszabb esetben fiatal, egészséges szerveikért megölik őket.

Mondhatnák, megint zsidózok. Mondhatnák, de én meg előhozakodhatnék azzal, hogy...
"A New York-i rabbik szervkereskedelmi botrányával kapcsolatban a Al-Marada c. lapban nyilatkozott dr. Mustafa Khayatti, az algériai egészségügyi kutatási és fejlesztési központ vezető professzora. Mustafa doktor azt állította az újság szeptember 6-án megjelent számában, hogy bizonyítékai vannak azzal kapcsolatban, hogy izraeli bűnbandák nem csak Marokkóban, de Algéria nyugati részében is évek óta elrabolták a gyerekeket és Marokkóba csempészték őket. Az elkábított és cselekvésképtelen gyerekekből Rabat-i és Casablanca-i magánklinikákon kioperálták a veséjüket, szívü ket, tüdejüket, majd a szerveket Izraelbe és az Egyesült Államokba vitték ahol szervátültetésre váró zsidó paciensekbe ültették be azokat. A zsidó szervrablók az algériai és marokkói gyerekek mellett szabályos embervadászatot folytattak Szudánban és Csádban is, ahol többnyire az utcán játszó felügyelet nélkül játszó gyerekek estek áldozatul a gyilkos emberrablóknak. Az izraeli szervkereskedelmi botránnyal kapcsolatban az érdeklődők az alábbi linken olvashatnak bővebben.(Jack Corn - Szent Korona Rádió).

Persze nálunk más a helyzet. Az isten őrözzön attól, hogy valami elvetemült megpróbál jon éket verni a newyorki zsidó rebbék és Magyarország, jelesül a mi Orbán Viktorunk közé, aki mellé kiállnak a rabbik ott is - itt is. A jobboldali kép  alján vörössel aláhúzott szöveg a következő. "A hitközség közleményében kiemelte: a közösség hálás Orbán Viktornak és a magyar kormánynak a sikeres együttműködésért." Na, azért!

Eltértem volna a tárgytól. Nem nagyon, ahogy a következőkből kiderül.

Ha megvan a piac megindul a tülekedés annak elfoglalásáért. Ez a müvelet csak részben kaotikus. A hiénák és a dögkeselyük szakosodva vannak. Egy szakmán belül lehet marakodás, a szakmák között azonban jóformán súrlódás sincs.

Mit kell érteni "szakmák" fogalom alatt? ZsidóAmerika északafrikai középkeleti és afganisztáni hadjáratai erre egyértelmü válaszokat adnak.

A "rombolók" feladata a többezer éves kulturák épületeinek/romépületeinek megsemmisítése. Ez sziszifuszi művelet, de ha a zsidókat nem állítják le idejében száz év mulva senki se fogja tudni, hogy nézett ki Babilon. E szakmában, megbizottként, kitünő munkát végzett az Iszlám Állam is.

A "kincsrablók" dolga a mozgatható értékek felkutatása és elszállítása.

A "termelők" veszik kezelésbe a megszállt ország ásványkincseit, különös tekintettel az olajra és a földgázra.

A "kereskedők" értékesítik ezeket a termékeket. E két tevékenység néha átfedi egymást. Ez a munka alvállalkozók beiktatásával is folytatható. Ilyen "alvállalkozó" volt Szíriában és Irakban - több évig - az Iszlám Állam. ZsidóAmerika megelégedhetett a felbújtó és az orgazda szerepével.

A "humán kereskedők" tevékenysége több alágazatra tagolódik.

"Gyermekkereskedelem", "leánykereskedelem", "szervkereskedelem", "rabszolgakereskedelem." Ez a szakosodás azért szükséges, mert más a vevőkör, eltérő az árú feldolgozása, eltérőek a piaci értékesítés módszerei, stb.

Ebben a látszólagos tolongásban bizonyos "rend" van.

A képlet a fent írtak alapján nem állítható fel úgy, hogy az állam csupa jófiúkból , a mély állam pedig csupa rosszfiúkból állna.

Trumpnak amúgy sem állna jól a saját magára kosztott szerep.

Az interneten bóklászva egy terjedelmes angol nyelven írott cikket találtam, amit gépi fordításban mellékelek. Tartalmából ismertetni fogok néhány passzust. Ezúttal nem próbálom rávenni T. Olvasóimat, hogy elolvassák ezt rendszertelenül össze hányt, terjedelmes, pontatlanul fogalmazott adathalmazt, amely meghökkentő állításokat tartalmaz. A melléklet csak annak ellenőrzésére szolgál amit Trumppal kapcsolatban mondani akarok.

Pl. azt, hogy Trump kiterjedt kapcsolatokat ápol az orosz alvilág széles köreivel, pl. Szemjon Mogiljevich hel (Szeva bácsi) és ami ennél lényegesebb: Trump a G
imel Tamuz rebbe által alapitott
Chábád Lubavich szekta támogatottja. A szekta csinált belőle elnököt.

Kombinációk sora adódik abból a további tényből, hogy Putyin is ugyanezen szekta üdvöskéje. Nem véletlen, hogy e két kegyencet rendszeresen hírbehozzák a legsötétebb politikai machinációkkal kapcsolatban. Ilyen a Russia Gate, azaz a Trump elnökké választása kapcsán végrehajtott orosz titkosszolgálati akciók kérdése.

Az alábbi képek e két sötét úriember azonos politikai és erkölcsi környezetét/hátterét ábrázolják.

Mindebből az következik, hogy Trump és Putyin bábfigurák. Amerika, Európa, a világ sorsa a legbefolyásosabb zsidó szekta kezében van. És mi van az elnö kökre bízva?

A válasz Cion Bölcseinak Jegyzőköny veiben olvasható a 10. Jegyzőkönyv ben. "Az uralkodót kormány karikatú rával - elnökkel helyettesítettük, akit a tömegből, bábjaink, rabszolgáink közül választottuk ki. Ezzel megvetettük az alapját annak az aknának, amelyet a gój nép, jobban mondva a gój népek alatt elhelyeztünk. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet, hogy az elnökök felelősek cselekedeteikért. Addigra abban a helyzetben leszünk, hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél, melyekért személytelen bábunk lesz a felelős. Mit törődünk azzal, ha megritkulnak sorai, akik a hatalomért versengenek, ha fennakadás következik be azáltal, hogy nem sikerül elnököt találni, amely fennakadás végül fel fogja bomlasztani az államot? Hogy tervünk ezzel az eredménnyel járjon, választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára, akiknek múltjában valamilyen sötét, titkos folt, valami "panama" vagy ehhez hasonló van, - így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében, mivel tartanak majd a leleplezéstől, valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag, hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat, előnyöket és megbecsülést.

A cikk Trump lejáratását célozza, igy csak a terhére szóló tényeket sorolja fel. Erről azt gondolom, hogy a tendenciózusan felsorolt, csoportositott tények is tények, ha azokat gondosan mérlegeljük.

Ezt a részt azzal fejezem be, hogy nekünk magyaroknak jobb volna ha Trump győzne. Győzelme azonban úgyszólván semmit sem enyhítene sorsunkon. Más lenne a helyzet, ha Erdély dolgában úgy tenne, ahogy mondja. Sajnos nem hihetek neki.

2020.11.03

Amerikai demokrácia: játék, szabályok.

A közvetlen (részvételi) demokrácia a legkissebb görög városállamokban is akadozva működött, ezért találták fel jó régen a képviseleti (fülke) demolráciát. Ez mindenütt bevált, a sztálini diktatúrától a merkeli demokráciáig.

[Egyszer, Rákosi idején, szavazat-szedőnek kértek fel. Láttuk, egy idős parasztember sokáig időzik a fülkében. Vélhetőleg ő volt a szerkesztője annak a szavazó lapnak, amelyen reszketős ákom-bákom betükkel a következő szöveg szerepelt. "Nem kell csajka! Le vagytok szarva!" Megdermedtünk, kivéve a szavazatszedő bizottság elnökét, aki kijelentette: "érvényes, a népfrontra szavazott!" A döntés jogos volt, mert a szavazó cédula alján alig látható kis kört az öreg elfelejette két átlós vonallal áthúzni. Nyilvánvaló, hogy a törvény jó volt és helyesen lett alkalmazva. A demokrácia nem sérült.]

Amerika alapító atyái azonban úgy vélekedtek, hogy a nép (demos) teljesen hülye uralmának (kráciájának) gyakorlására, ezért egy olyan küldötti (elektori) választási rendszert agyaltak ki amelyet jószerint senki se ért. De ez se baj, mert az elnököt kényesebb helyzetekben nem is az elektorok választják, hanem a Legfelsőbb Bíróság nevezi ki. Hogy - a panem et circenses elve alapján - a népnek is jusson valami a választásból olyan színes/zajos komédiát csináltak, amely vetekszik a riói karnevállal.

Mivel nem vagyok alkotmányjogász megpróbáltam tájékozódni. Eredmény: nem értem az amerikai választási rendszert, csak azt látom, olyann messze van a demokráciától mint Makó Jeruzsálemtől.

Előljáróban egy diszkrét informácó Trumpról, akiről "igen kevesen tudják, hogy maga is 'pártvándor.' A nyolcvanas évek végéig következetes republikánusnak vallotta magát, 1999-ben átment a reformpártiakhoz, két évre rá pedig a Demokrata Párt tagja lett. Ráadásul ebben a minőségében – republikánus elnökjelöltet támogatott, egy év múlva pedig 'visszaigazolt' a Republikánus Pártba, 2011-ben függetlenné vált. Ez is egy évig tartott, utána megint átment előző pártjához, ígéretet téve a párthűségre ."

Visszatérve a témára a jogi (!) kiadónál   kezdtem, ahol a következők olvashatók az "alapító atyák" alkot mányozásával kapcsolatban.

"A következő felvetés az volt, válassza a nép az elnököt, mire George Mason virginiai alapító atya így szólt 'a népre bízni az elnök megválasztását olyan lenne, mint vakra bízni a színek válogatását'. ... Az amerikai alkotmány arisztokratikus vagy oligarchikus jellegü. ... A nép általi (közvetlen) elnökválasztás gondolatát az alkotmányozók azért vetették el, mert azt a helyzetet szerették volna elkerülni, hogy az egyes tagállamok polgárai, akik még nem lehetnek járatosak az unió ügyeiben, a saját helybéli jelöltjükre szavazzanak, s ezáltal lehetetlen legyen konszenzusra jutni. Ezt elkerülendő döntöttek tehát úgy, hogy külön testületre, az elektorok kollégiumára bízzák az elnökválasztást. A polgártársaik által megválasztott személyek szűkebb köre lesz a legnagyobb valószínűséggel olyan ismeretek és ítélőképesség birtokában, ami egy ilyen bonyolult vizsgálódáshoz szükséges.
Mindezek után az alkotmány II. cikk 1. §-a a következőképp rendelkezett 'Minden tagállam a törvényhozó testülete által előírt módon annyi elektort jelöl ki, amennyi megfelel az állam által a Kongresszusba küldendő szenátorok és képviselők összes számának.' Vagyis szó sincs arról, hogy akár csak az elektorokat is a népnek kellene megválasz tania. Minden tagállam maga dönthette el, hogy helyben hogyan válasszák őket – kezdetben valamennyi tagállamban a törvényhozó testületek delegálták az elnökválasztó kollégium tagjait (azaz többszörös közvetettség érvényesült), és csak a 19. század második felétől jellemző általánosan a (ma is érvényesülő) nép általi elektorválasztás.
Az alkotmány fenti szabálya értelmében minden tagállamnak annyi elektora van, ahány képviselője és szenátora összesen, vagyis az elektori kollégium létszáma a Képviselőház és a Szenátus létszáma összegének felelt meg.
Az alkotmány igen különös módon szabályozta az elnökválasztás eljárási rendjét is. Az elektorok saját államaikban összeülnek és két személyre szavaznak, akik közül legalább az egyik nem annak az államnak a lakosa, melynek lakosai az elektorok – utóbbi rendelkezéssel a hazaszavazást óhajtották elkerülni. A legtöbb szavazatot kapott személy az elnök, ha ez a szám a kijelölt összes elektorok többségét jelenti; amennyiben egynél több személy élvez ilyen többséget és egyforma számú szavazattal rendelkeznek, a Képviselőház az egyik ilyen személyt szavazás útján haladéktalanul elnökké választja; ha ilyen személynek nincs többsége, a Képviselőház hasonló módon választja meg az elnököt a jegyzékben szereplő öt legmagasabb szavazatot nyert személy közül – erre a furcsaságra még vissza fogunk térni. Fontos megjegyezni (eloszlatandó egy közkeletű, bár nem ártalmas tévhitet), az amerikai alkotmányban nincs olyan szabály, amely kötelezővé tenné, hogy az egyes tagállamok elektorai azonos jelöltre szavazzanak (azaz nincs a szövetségi alkotmányban rögzítve a győztes mindent visz elve). Hogy ez mégis közismerten így van, annak az az oka, hogy majdnem az összes tagállam így rendelkezett saját helyi törvényeiben. Kivételt képez ez alól Maine és Nebraska állam, ahol kongresszusi kerületenként szavaznak az elektorok (az egyes kerületeken belül is itt érvényesül a fenti elv), a fennmaradó két elektor (akik nem kötődnek képviselőházi helyhez) pedig a tagállamban legtöbb szavazatot kapott jelöltre szavaz. A másik ismert tévhit, hogy csak akkor érvényes az elektori szavazat, ha megfelel a fenti felhatalmazásnak. Mivel a szövetségi alkotmány teljesen az elektorokra bízza a választást, ez összeegyeztethetetlen lenne az alkotmány előírásaival. Az elektornak nincs az USA alkotmányában rögzített kötött mandátuma, így arra szavaz, akire a lelkiismerete szerint óhajt. Az egy másik kérdés, hogy a félreszavazást (amire igen ritkán került csak sor a történelemben) a legtöbb tagállamban büntetik, ám ettől még az így leadott szavazat érvényes. Elvileg tehát a demokrata elektorok bármelyike szavazhat Donald Trumpra, a republikánus elektorok pedig Hillary Clintonra. Ez persze óriási politikai botrányt eredményezne.

Férfias szégyenkezéssel kell bevallanom, az egészet nem értem, a részleteket sem. Úgy érzem, magam mint megboldogult ügyvéd koromban, amikor egy goromba ügyfelem azt mondta: "ügyvéd úr olyan magas ez magának, mint disznónak a zsebóra."  Akkor megsértődtem és nem is tudtam ezeket a dimenziókat értékelni. Mostmár tudom...

Elment a kedvem a további kutakodástól, de éppen kapóra jött egy barátom levele, amely egy orosz írásra hívta fel a figyelmemet.  Ettől "jogilag" nem lettem okosabb, de néhány adalékkal kiegészítette eddigi iemereteimet.

"Trump elárulja a 'covid párt' terveit, ill. azt, hogy miért akarják  a neokonok karanténba zárni a világot. A választások előestéjén Donald Trump amerikai elnök szenzációs kijelentést tett: versenytársa, a Demokrata Párt (ultra trockisták,  neokonok) képviselője Joe Biden azt tervezi, hogy az Egyesült Államokat hosszú évekre karanténba küldi a koronavírus elleni küzdelem leple alatt, ezzel lerombolva az amerikai gazdaságot. Az IMF valódi tervei, amelyek szerint a FED, a központi bankok és számos nagybank felváltja az államokat és elektronikus pénznemeken keresztül ellenőrzi az emberiséget. Ezt a nemvasfémek tőzsdéjének elnöke Stephen Gleason mondta aki maga is nemesfém-kereskedő, akit egy független globális minősítő csoport,  nemrégiben az USA legjobbjai között ismert el. Elmondása szerint az FRS és az IMF az egyetlen kiutat készíti elő az adósságcsapdából, amelybe a bolygó vezető gazdaságai bemásztak , a valuta összeomlasztása és egy új digitális dollár bevezetése. A FED korlátlan megbízásának következő állomása a FedCoin, a jegybank digitális pénzneme lehet. ... Kristalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója úgy véli, hogy a kibővített monetáris eszközök minden problémát megoldanak egy olyan világban, ahol a jegybanki adósság mérlegek több mint 7 billió dollárral emelkedtek. Nem meglepő, ha mindenki szeretne egy darab tortát, és hogy sokan az aranyat ma már pótolhatatlannak tartják. Ha az amerikai központi bank elindítja a digitális dollárt, és minden amerikai számára kiír egy virtuális pénztárcát, akkor nem lehet elkerülni a kedvezőtlen monetáris politikáról szóló rendele teket. Tekintettel az egyik vagy másik jegybank digitális pénznemére, senkit sem kényszeríthető hogy negatív hozamú kötvényeket vásároljon, vagy negatív hozamú bankszámlákra utaljon pénzt. A központi bank digitális pénznemével a közvetlen hitelek és terhelések felválthatják az ösztönző csekkeket és adókat. Ez olyan eszköz lehet, amellyel a modern monetáris elmélet teljes mértékben megvalósulhat, a központi bank lesz az összes művelet adószedője és támogatója. Ha a valuta inflációs adócsökkenése nem lenne elegendő, akkor a FED közvetlenül is megadóztathatja a dollártulajdono sokat negatív kamatlábak formájában. Miután a papírkötvényeket megszüntetik, a készpénz magántartása önmagában már nem lehet a negatív kamatlábak elkerülésének módja. A kemény pénz (arany és ezüst) lehet az egyetlen kiút az üdvösségre. Egy (új világ) monetáris sorrendben, ahol a valutát képviselő digitális számok szabad levegőből korlátlan mennyiségben hozhatók létre, az ellenkezője a legjobb fedezet - kézzelfogható, szűkös, hálózaton kívüli arany és ezüst."
Ez is virágnyelven van fogalmazva. Egyet azonban ki lehet hámozni: a "hagyományos pénz" minden formája eltünik. Egy virtuális "pénz" marad helyette a FedCoin, aminek csupán jelképe a fenti aranytallér. De - nicsak - ennek a pénznek arany fedezete lesz.

Miből?

Hát a világ aranykészletéből, amelyet a Fort Knox páncéltermeiben tároltak hajdanába - danába, amíg a zsidók ki nem lopták onnan az egészet: az USA aranyát és más államok Amerikára bízott aranykészletét. Ezt az épületes históriát megénekeltem anno két kommentárban az egyik  "Kincs ami nincs... A pénz balladája", a másik "Pénzügyek és hadügyek F-35."

Megirtam, hogy a hiányt az IMF korábbi elnöke Dominique Strauss Kahn fedezte fel és leplezte le. Emiatt gyorsan sittre vágták azzal a hamis váddal, hogy megetőszakolt egy néger szállodai takarítónőt.

De hova is akarok kilukadni?

A zsidó világuralom akkor válik totálissá ha a zsidóság, a világ aranykészlete döntő hányadának birtokában, olyan pénzzel fizet amelynek révén alattvalóinak minden szusszanását ellenőrízheti és bármikor megfoszthatja a mindennapi betevő falattól ha kedve tartja. Kína, vagy Oroszaország, vagy ők ketten, efoghatnák a zsidók ultiját, ha akarnák. De nem akarják. Kínában épp most kísérletezik ki a totális ellenőrzés/alávetés módszereit, biztató eredményekkel.

És Trump? Épp róla akarok beszélni. Trump kötelessége lett volna az új ciklusra olyan elnöki programot meghirdetni amely feltárja a világ legfontosabb problémáját, a jelenidejü zsidókérdést, az általuk előidézett világcsőd [Fiscal Cliff] elborzasztó tényeit.

Megtette?

Nem! A Mély-Államról fantáziál, amelynek szerves része Ő maga is. A legfontosabb ütőkártyája a 9/11 névem elhíresült világösszeesküvés leleplezése lehetett volna. A legnagyobb világ-hazugság terhét azonban ő maga is könnyedén hordozza. Engedi szoborba önteni otthon is, nálunk is a legfőbb gonosztevőket: a Bushokat.

 A következő folytatásban erről is szót ejtek.  

Előre csak annyit, Trump erkölcsi podgyásza nagyon laposka.

2020.11.04

 Sz. Gy.

 Folytatom!