Folytatások: 21.04.17-i folytatás. Furcsa szobrok. 21.04.21-i folytatás. Hogy megy be az a nagy elefánt az oroszlán barlangjába? 21.04.23-i folytatás. Leeresztett lufi. Újabb szónoki bravúr. Putyinnak ismét sikerült alulmúlnia önmagát.

 

 A nagy sakkjátszma.
Novorosszia - Donbassz, Luhanszk - státusának "rendezése."

Már azt hittem, kellő mértékben kiköhögtem magam oroszkérdésben, de nem írhattam olyanról, ami utóbb következett be, mint pl. a jelenlegi, világháborúval fenyegető, legújabb világválság Novoros szia kapcsán.

A textust ezúttal a április 11-i számában megjelent cikkből merítem, melynek szerzője Szergej Udalcov, címe "Putyin egyik utolsó esélye." Az írás szerint április 21-én nyilatkozni készül urbi et orbi, azaz Moszkvának és a világnak.

Őszintén szólva a legkevésbé sem érdekel, mit óhajt újfent hadoválni ez a svihák. Írásom nem erről szól, hanem a láthatatlan kényszerekről, amelyek Putyint dróton rángatják immár.

Putyin jelenlegi helyzetét taán ezzel a butuska a kis dalocskával lehet érzékeltetni. 

 

Bábu vagy, nem te lépsz,
Valaki irányít.
Jól vigyázz, mi lesz majd,
Ha megun és leállít?

Elszakad, elszakad
A zsinór, és leülsz.
Jól teszed, ha talpra állsz,
és mielőbb menekülsz.
Azt hiszem, nem hiszed,

Nincs erőd, hogy észre vedd.
Nyisd ki a szemed!
Bábu vagy, bábu vagy,

Valaki elvakít.
Bábu vagy, úgy mozogsz,
Ahogy ő irányít.
Elszakad,

 

Putyin körül "harci helyzet" alakult ki. Az országhatárokon támadásra (!) felvonult hadseregek - akár az összenyomott rugók - dolguk végezetlen nem terelhetők vissza laktanyáikba. Putyin lépéskényszerbe került, abba hozta magát, vagy erre kényszerítették? Lépései "énidegenek". Ellentmondanak 7 éve követett aljas Ukrajna politikájának. [Ennek jelképe a letépett lábú orosz asszony utolsó pillanata/pillantása. ]

Ukrajnát Oroszország szívét [Kijevi Rusz], ő maga játszotta a zsidó terroristák kezére, Janukovics cserbenhagyásával. Továbbra sem az a kérdés mit akar fecsegni erről és mit lép legközelebb. A kérdés, miért történik mindez? Mi húzódik meg Putyin hirtelen "határozottsága" mögött. Mi változott Oroszországban? Miért változott? Mi lesz a változások kihatása a világra?

Zelenszkij mérgezett egérként vinnyog és rohangál segítségért. Biden hirtelen tárgyalni szeretne a "gyilkossal" valahol Ukrajnában, vagy Oroszországban. Mit sughattak "stratégái", hogy ezt teszi? Világméretü sakkjátszma kezdődik. A legizgalmasabb kérdés, ki fogja Putyin-bábú fejét és hova lép vele.

E folytatólagos írás időközi beszámoló lesz a játszma állásáról. [Új műfaj...]

Udalcov sokoldalu elemzése a következőket tartalmazza.

Oroszországban nagyon fukar a hatalom. A legmagasabb szinteken 'korrekt' beszélgetések folynak a polgári jólét javításának szükségességéről, de gyakorlatilag semmit sem tesznek ezért.

A kormány neoliberális szektásai ugyanazt a mantrát ismételgetik: ha több pénzt jut a lakosságnak, szörnyű infláció kezdődik, és minden összeomlik. Valójában ma az infláció jelentős növekedését látjuk, amely semmilyen módon nem kapcsolódik az oroszok jövedelmének növekedéséhez, hanem a termelők adóterheinek növekedése és gazdaságunknak a dollártól, az eurótól való folyamatos függése okozza.

Ennek az antiszociális politikának az az eredménye, hogy az oroszok reáljövedelme egymás után nyolcadik éve folytonosan csökken. A hivatalos adatok szerint 2014 és 2020 között ez a csökkenés 10,6% volt, de a valóságban ennek a számnak a többszöröse. 

Az ilyen fösvénység és kapzsiság nem vezet jóra. Már április van, és a koronavírus-járvány semmilyen módon nem ér véget, ahogy a gazdasági világválság sem, amelynek katalizátora lett. Az emberek már torkig vannak betegség, halál, félelem, elszigetelés, önelszige telődés, a munkanélküliség és egyéb borzalmaival. Ugyanakkor a hatóságok szégyentelenül spórolnak a polgárokon a válság idősza kában. 

Nagy választási kampány áll előttünk, beleértve az Állami Duma képviselőinek újjáválasztását is. Ha a Kreml azt reméli, hogy 'átcsú szik ezeken a választásokon, amelyek valójában fontos állomást jelentenek az úgynevezett hatalomváltásban, csekély készpénzado mányokkal, valamint a tiltakozások és elnyomásával - amelyet államunk az utóbbi időben különös buzgalommal gyakorol - ez nagy hiba. Számos szociológiai közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy az emberek nem segélyeket akarnak, hanem gyökeres változásokat az állami politikában, a társadalmi igazságosság terén és irányváltást a gazdaságban.

Az egyik utolsó esély Vlagyimir Putyin üzenete , amellyel április 21-én a Szövetségi Közgyűléshez fordul. Mi az ami ebben az üzenet ben megnyugtathatja és inspirálhatja az embereket? Mit akarnak hallani? Ez hHosszú ideig sorolható lenne, de vannak a főbb szem pontok.

 

Ez nem kevesebb mint egy szociális, mi több, szocialista forradalom meghírdetése, nemzeti alapokon. Ebben a képletben azonban a világ leggazdagabb tőkés oligarchájának Putyinnak nincs helye, nincs létjoga, aminthogy az őt irányító a Chabad Lubavics szektá nak sincs.

2021.04.14

* * *

Furcsa szobrok.

Ha így haladunk, április 21-ére Putyinnak tényleg nem marad mondanivalója. Elemében lesz, mivel imád locsogni. Most minden bizonnyal megteheti.

Miután Kelet Ukrajna határai közelében megjelentek az orosz seregek zavar támadt nyugati körökben; külö nösen azután, hogy Moszkva egyszerűen kirúgta az amerikai nagykövetet. A Nyugat nem hördült fel.

Sőt!

A (hülye) Biden telefonon hívta Putyint és mindenáron találkozni szeretne vele, valahol a tűzfészek közelében. Merkel, a bukott vén kúrva, előbb követelőzött, aztán telefonált és most ő is tárgyalni szeretne. Zelensky, az épp ügyeletes ukrán főzsidó, előbb mérgezett egérként futkosott ide - oda. Nem sok jóval kecsegtethették. Immár ő is tárgyalgatni szeretne.

Úgy tűnik, minden feltétel összejön ahhoz, hogy tető alá hozzanak egy nemtudomhányadik minszki paktumot, amely újfent a szőnyeg alá söpri a hétmilliónyi keletukrajnai orosz béke és szabadságvágyát. Kérdés, hogy ez a nép, mely megszenvedte már a múltat s jövendőt, kér e Putyin főztjéből és szövegéből?

Putyinnak szerintem nem a hasonszőrű (szőrtelen) kapitalista  hüllőkkel lesz baja, hanem az orosz hadsereggel és Novorosszia oroszaival.

Addig is, míg eljövend huszonegyedike és a hasunkon malmozva várjuk, hogy kinyílja botoxos pofáját, előadnék valami szórakoz tatót.

Böngészés közben szúrt szemet egy utalás arra, hogy Luhanszk, ill. Donbassz egyes városaiban a lakos ság furcsa szerkezeteket épít. Valóságos nefilimeket. Nagyon viccesnek tünt az egész, ezért utána néztem a orosz honlapokon is. És tényleg, a zsidó/ukrán terrorhadsereg folyamatos pergőtüzében a pihent agyú és töretlen kedélyü "szakadárok" körében új hobbi keletkezett. Több emeletnyi acél szörnyeket u.n. "transzformereket" építenek. Ezek egy része csupán jelkép. De állítólag olyanok is vannak köztük, amelyek visszalőnek (?) vagyis agressziót követnek el a békésen támadó ukránokkal szemben.

Legszívesebben mindegyik "transzformert"  ide pakolnám, de meg kell elégednem eggyel, amelyik talán leghívebben fejezi ki, miről van szó. A jobboldali képhez fűzött keretszöveg a következő.

Vállalati alkalmazottak és a köztársaság egyszerű lakói hatalmas robot szob rokat szereltek fel Donyeckben, Makejevkában és és Debalcevóban. A leg nagyobb robot Donyeck Kijevszkij kerületében található, az egyik autóközpont mellett. Magassága 15 méter. A cég vezetői elmondták, hogy a szobor fémből és autóalkatrészekből készült. Ezen felül még két, valamivel kissebb, robot felállítását is tervezik.

Az ukrán portálok is írnak e furcsa orosz hóbortról. "Szintén hasonló 'ábrák' találhatók Makeyevka központjában, az egyik helyi étterem közelében. Ráadásul ez év októberében egy olyan 'transzformert' telepítettek a Debaltsevo kohászati üzem területén, amely éjjel világít és mozgatni is tudja a fejét.

A szobrokról, megbízható adatforrás hiányában, nem állíthatom, hogy tényleg lőni is tudnak, de nyilvánvaló, hogy a "fejcsóválás" és a tüzelés között nincs áthidalhatatlan technikai szakadék.

Itt és most csak arról szeretnék elmélkedni mit jelent ez a szoboralkotási "düh" mint társadalmi jelenség, mi a szobrok "mondanivalója", kihez "szólnak"?

Hozzáolvasva kissé a témához a következőt találtam. "Történelmünk legelső ismert szobra 32 ezer, más források szerint 38 ezer évvel ezelőtt készült: az „Oroszlán ember” (Löwenmensch figurine) a németországi Stadel-barlangból került elő 1939-ben. Csontból faragták: az alak teste emberi, a feje oroszlán. Ez az első kézzel fogható bizonyíték a művészetre, illetve az ember azon képességére, hogy a valóságban nem létező dolgokat, teremtményeket képzelhet el.

A szobor rendeltetése, mondanivalója megfejthetetlen. Ugyanez a helyzet a Húsvét szigetek őrtállóival a Moaikkal is. Ennek az a magyarázata, hogy alko tásuk történelmi körülményeit nem ismerjük. [A Húsvét szigetek szoboralkotó történelme sem ismert. Csupán azt tudjuk, hogy pusztította el a kultúra önma gát.]

Ám a "transzformerek" [átformálók (?)] esetében más a helyzet. Az alkotók a hét éve élethalálharcát vívó Donyeck és Luhanszk "államocskák" hatmilliónyi orosz népességéből verbuválódnak. Sehol sem találtam "hivatalos" magyarázatot arra, mit jelképeznek a szobrok, mi a mondanivalójuk és az kinek szól?

Magánvéleményem szerint a szobrok a nemzeti önállóság iránti vágy jelképei mind Ukrajnával, mind Orosz országgal szemben!

Jól tudjuk, hogy a "szakadároknak" mintaképe sokkal inkább a sztálini Szovjetunió mint a zsidó oligarchák két vadkapitalista állama: Ukrajna és Oroszország.

A kérdések kérdése: mit akar az anyaországi orosz, a hadsereg és a titkosszolgálat?

Ez az írás ma nem fejeződik be. Oda szeretnék a végére kilukadni, hogy a nagy hajcihő változtathat e Putyin, Berl Lazar és a Chábád Lubavics szekta Oroszországának rút ábrázatán.

A szobrokkal nem árt vigyázni. Egy tanulmány szerint az ember az egyetlen szoborállító állat... "A szoborállítás sosem nem lesz túlhaladott. És mert az anyagból szellemi és lelki munka árán létrehozott forma ennyire mélyen gyökerező alkotója emberi lényegünknek, a szobrokkal vigyázni kell. Akkor is, amikor a szépséget, akkor is, amikor eszmék szüntelen összeütközését jelentik – vagyis akkor is, amikor szeretjük és amikor vitatjuk őket.

2021.04.18

* * *

 

Hogy megy be az a nagy elefánt az oroszlán barlangjába?
 

Április huszonegyedike, megszólalt Putyin. Hogy mit mondott, mit nem olvasóim megtalálják a Magyar Nemzet írásában, amelyből nem akarok idézni, mert sok benne a putyiniáda.

Inkább a helyzetet szeretném vázolni a jobboldali térkép alapján [amely a kurzor alatt olvasható méretre nő].

ZsidóAmerika a Fekete tengerre vezényelt hadiflottájával szeretné terrorizálni Oroszországot. Ehhez át kell hajózniuk néhány "halálszoroson", azaz a Dardanellákon és a Boszporuszon. Mindkettő Törökország területén van. Lényeges tehát, mit szól mindehhez Erdogan, minden idők legaljasabb politikusa?

A jelenlegi papirforma szerint Törökország és Izrael kutya-macska barátságban vannak. A Mandiner elemző írása szerint azonban "2020 végén Erdogan más hangon kezdett beszélni Izraelről, például december ben úgy fogalmazott, szívünk azt kívánja, bár csak 'jobb pontra' vezethetnénk kapcsolatainkat".

Az  egy korábbi írása szerint kapcsolatukban az volt a bibi, hogy a török gyilkos Erdogant a zsidó gyilkos Bibi nem tartotta elég demokratikusnak. Úgy tűnik, ezt a jelentéktelen akadályt hamarosan elsikálják egymás között.

A kérdések kérdése az orosz török viszony és az abból adódó következtetések. Sajnos, Putyin kilátásai e téren nem túl rózsásak. A Portfolio írása szerint "Putyin orosz elnök és Erdogan török elnök nemrég még világraszóló barátok voltak; olyannyira, hogy Erdogan még az amerikaiakkal is összerúgta a port, hogy orosz légvédelmi rakétarendszereket vásárolhasson. A Hegyi-Karabah régióban kirobbant konfliktusban viszont megint frontális ellentét bontakozott ki a két ország politikai érdekei közt: az oroszok hűteni, a törökök pedig  fűteni próbálják a háborút. Nem ez az első eset mostanában, hogy Oroszország és Törökország egymásnak feszült, sőt, Líbiában és Szíriában a két ország katonái már nyíltan egymás ellen harcolnak. Nagyon úgy néz ki, hogy vége a Putyin-Erdogan barátságnak és a legújabb konfliktus azt bizonyítja, hogy a török elnök már nem fél páros lábbal sem belerúgni az oroszokba, ha külpolitikai érdekei ezt kívánják."

Ez azt jelentheti, hogy az amerikai hadihajókat török révkalauzok irányítják a Fekete tengerbe. A két "halálszoros" azonban Török ország számára is halálszoros, amennyiben önmaga is lebénul, politikai és gazdasági értelemben egyaránt, ha Oroszország a Bosz poruszi szorosban és a Dardanellákon keresztül megakadályozza a hajóközlekedést, amire minden lehetősége megvan! Bevetheti felszíni és tengaralattjáró flottáját, légierejét, tűzérségét, rakétáit.

És bevethet még valami mást is: zavaró technikáját! Több tanulságos esetet említhetnék, de elég lesz egy  is.
"2014 Április 10-én a Donald Cook szupermodern csúcstechnikákkal telepakolt amerikai romboló behatolt a Fekete-tenger semleges vizeire. Oroszország egy fegyvertelen "ócska" Szu-24-es bombázót küldött az amerikai torpedóromboló körberepülésére. Az AEGIS már távolról észlelte a Szu-24-es közeledését és harci riadót fújt. Az amerikai radarok bemérték a közeledés irányvonalát, élesítették a hajó rendszereit, majd hirtelen az AEGIS megszűnt üzemelni és a romboló tehetetlen ócskavasként sodródott a vízen. Közben a Szu-24-es átrepült a fedélzet felett, megfordult és rakétatámadást imitált, majd a manővert 12-szer megismételte.

Más forrás szerint "egy fegyvertelen SZu 24-es harci gép, amely 150 méter magasságban, tizenkétszer közelítette meg az amerikaiak csodahajóját. Már az első megközelítés után a hajó elektronikai rendszere leállt. A fedélzeti számítógépek lefagytak, a műholdas össze köttetés megszakadt, a hajó harcképtelenné vált. A Szu 24 -en elhelyezett Khibiny (Hibini) elektronikus zavaró berendezés tette működésképtelenné."

Ahajó legénysége depresszióba esett. Közülük 27-en felmondták állásukat a haditengerészetnél.

Azóta persze oroszék fejlődtek. A legújabb USA-elektronika hülyítő kütyü a Kashuka-22. Gondolom kipróbálják mit tud, ha fogtomra kerül a dolog, amelynek klúja, hogy a legújabb hírek szerint megint "A Fekete-tengerre tart  a Donald Coook romboló Toma hawk típusú robotrepülőgépekkel és Aegis rakétavédelmi rendszerrel felszerelve és Kijev vel egyetértésben még a nap folyamán behajózik a Fekete-tengerre. Ezt megerősítette Steve Warren, a Pentagon egyik szóvivője is, aki szerint az amerikai romboló azért érkezik a térségbe, hogy támogassa a NATO-beli, illetve fekete-tengeri partnerországokat a közös térségbeli célkitűzések elérésében, illetve részt vegyen egy hadgyakorlaton." 

Azt gondolják a yankeek, hogy ezúttal több szerencséjük lesz? Miből gondolják?

Ami azt illeti, Oroszország úgy tehermentesíthetné magát otthon, hogy fenékig megkeveri a szart ZsidóAmerikában. Ehhez persze jó lenne az a felforgató apparátus, amelyet Sztálin elvtárs üzemeltetett "Razdvedka" becenéven. Putyinnak viszont nincs Razdvedkája, ami miatt megbotránkozásom nak adtam hangot egy régebbi írásomban.

Mindezek dacára reménykedem abban, hogy a mérges kis "szakadárokra" szebb évek várnak, mint az elmult hét volt.

2021.04.21

* * *

Leeresztett lufi. Újabb szónoki bravúr. Putyinnak ismét sikerült alulmúlnia önmagát. Gombamód szaporod nak a kérdőjelek.

Az előző részben nem idéztem a -et mondván, sok benne a putyiniáda. De mostanra kiderült, a lap hamis képet festett a nagy összeröffenésről, különös tekintettel annak annak hangulatára és Putyin szereplé sére. Azt írták...
"Vlagyimir Putyin: Reakciónk gyors és kemény lesz. Oroszország megtalálja a módját, hogy megvédelmezze érdekeit, ha más országok megtagadják a párbeszédet vele. Egyes országokban szokássá vált, hogy sportot űzzenek Oroszország ok nélküli piszkálásából. Azok, akik provo kációkat szerveznek Oroszország ellen, úgy meg fogják ezt bánni, ahogyan már régóta nem bántak meg semmit – figyelmeztetett az orosz államfő. – Nem akarjuk felégetni a hidakat, de ha valaki a közömbösség vagy a gyengeség jeleként interpretálja jó szándéka inkat, s fel akarják égetni, vagy robbantani a hidakat, ne feledjék: reakciónk aszimmetrikus, gyors és kemény lesz.
Ez úgy hangzik, mint a felbőszült hímoroszlán ordítása. Viszont Putyin nem ordított hanem össze - vissza makogott és mindenről beszélt, csak Luhanszk és Donbassz státusáról és az ukrán agresszió megfékezéséről nem.

Valami rejtélyes okból a lap szükségesnek látja viszont idézni, hogyan oktatja és fenyegeti egy zsidó nyikhaj Oroszország elnökét.   

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videón keresztül azt üzente Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy kész vele találkozni az ukrajnai Donyec-medencei frontvonal bármely pontján, és Ukrajna nem fél Oroszországtól. Egyszer Oroszország elnöke azt mondta: ha a verekedés elkerülhetetlen, akkor először kell ütni. Véleményem szerint viszont ma minden vezetőnek meg kell értenie, hogy a verekedés nem elkerülhetetlen, amikor nem egy sikátorról és nem huligánokról van szó, hanem egy igazi háborúról és emberek milliónak az életéről. Meg kell érteni azt, hogy a verekedéssel ellentétben egy háborúban mindkét fél veszít. Azt, hogy támadással nem lehet megvédeni valakit, és lehetetlen valakit elfogással szabadon engedni, lehetetlen tankokkal békét teremteni – idézett az Ukrajin szka Pravda hírportál az ukrán elnököt.

Nem csodálkoznék, ha Putyin találkozna és lejattolna vele, ahogy ezt a másik zsidó hóhérral Porosenko elnökkel megtette, ami nem csoda, hisz egy vérből való milliárdos oligarchák mindketten.

Semminek se akarok elébe vágni, de arra őszintén kiváncsi vagyok, mi történik ha az orosz csapatok jelenlétében, vagy azok elkullogása után Ukrajna újból támad.

Szerencse, hogy az ember nincs a Magyar Nemzet "tájékoztatására" szorulva. Putyin szánalmas és undorító leszerepeléséről más portálok is tudósítottak. Egyikük a amely nem rejti véka alá felháborodását.

"Világossá vált, hogy a jelenlegi, 3 hónapos késéssel elhangzott üzenet nem igazolja a szilárd kéz és erő meglétét. Az elnök a következőképpen vázolta fel helyzetértékelését és szándékait.
A mai üzenetet elsősorban belső kérdéseinknek szenteljük. Ezek az egészségügy, a szociálpolitika és a gazdaság kérdése. Természetesen néhány szót el kell ejteni a külügyekről; ugyancsak csak néhány szót kell mondani a biztonsági kérdésekről."

Az írás kitér a beszéd fogadtatására is.

"A maszkok nem rejtették teljesen az 'állami üzletemberek' arcát. Így világossá vált, hogy az oroszokat tavaly tavasz óta kormányzó 'kovid pártból' ki hisz valóban a világjárványban, és ki keres csupán belőle, és nem mindig csak pénzt.
Putyin szerint a polgárok, a társadalom, az állam felelősségteljesen és szolidárisan viselkedtek és egyesült erővel képesek voltunk a fertőzéshullámot megelőzve olyan körülményeket teremteni, amelyek csökkentik a fertőzés kockázatát. 
Egy szót sem szólt a gazdaság lezárásának, az oktatási távmunka bevezetésének veszélyeiről.
... Az orvosok kiváló teljesítményt értek el, ezért ma ebből a csarnokból szívből köszöntöm velünk dolgozó orvosokat, mentősöket, ápolókat Oroszország minden régiójában - mondta az elnök. Háláját fejezte ki az oltási rendszert létrehozó tudósoknak és a siker többi kovácsainak."

E "kovácsok" köre széles. A "Kovid Pártnak" sok támogatója van.

A rendvédelmi szervek és a különleges szolgálatok személyi állománya is helytállt. Oroszország biztonságát fegyveres erőink megbízhatóan biztosították.  
Mármint a vakcinázást...

 „Hagyományos vallásaink szolgálata is a társadalom szellemi támogatójává vált, mint mindig nehéz időkben.  Itt látom vallásaink vezetőit, és szeretnék mélyen meghajolni előttük." Tudjuk, Putyin személyes jó kapcsolatokat ápol Berl Lazarral, a Chábád Lubavics szekta pátriárkájával és a másik korrupt, züllött "páriarkával" Alexij "őszentségével". Rohadt rendszere csak az egyházak áldásával aládúcolva tarthatja fenn önmagát.

Aztán egy lóugrás. "A demográfia területén vészhelyzet van és ezt meg kell oldani. Csak most tűnnek kissé irreálisnak a szavak a várható élettartam 2030-igl 78 évre való növekedésére. Igaz, mindig van kiút - elrendelhető, hogy a lakosság hosszú életet éljen, szó szerint és átvitt értelemben is. A várható élettartam növekedése matematikailag nincs összhangban a népesség növekedésével. Vlagyimir Putyin szerint a népesség növekedését tömeges oltások fogják elősegíteni, ami lehetővé teszi az úgynevezett kollektív immunitás (nyáj immunitás) kialakulását.
Úgy tűnik, itt van egy másik következetlenség: valamilyen oknál fogva azt mondták, hogy a koronavírus elsősorban az ereket és a szívet érinti és nem a tüdőt. Ez az a felfogás tette lehetővé az Egészségügyi Minisztérium számára, hogy a szív- és érrendszeri betegségek okozta halálozást felvegye a kovidos statisztikákba, igy most a legmagasabb számokat hitelesítették.
A világ egészségügyi ellátása valódi forradalom küszöbén áll, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Jelentős körülmény, hogy mivel a globális egészségügyet a WHO és támogatói - magánalapítványok és nem kormányzati szervezetek - vezetik. Köztük a leghíresebb Bill Gates & Comp. A Melinda Gates Fund egy genetikai és bionikus forradalma emberi szolgák megteremtése felé tart. Még senki nem kérdezte meg polgáraitól, hogy egy hagyományos értékeket képviselő országnak szüksége van-e erre. Valószínű, hogy az orvosi forradalom témáját a kibővített Államtanácsban fogják megvizsgálni, amelyet az elnök a közeljövőre ígért.

Oroszország fel akar zárkózni a digitális versenyben.
"Három éven belül az állami és önkormányzati szolgáltatások túlnyomó részét távolról, a nap 24 órájában, a hét minden napján, vagyis folyamatosan kell nyújtani az orosz állampolgároknak. Ha ez egy téveszme, akkor meglehetősen veszélyes. Vlagyimir Putyin volt biztonsági tisztként nem tudja megérteni, hogy mi valójában a 'Big Data' amelynek része ez a program. és mennyire veszélyes a nyugati szoftverek segítségével feldolgozni saját hardvereink adatait. 
A lényeg most természetesen az állampolgárok valós jövedelme növekedésének biztosítása, helyreállítása és a további növekedés biztosítása, kézzelfogható változások elérése a szegénység elleni küzdelemben, amint azt mondtam. Igaz, némi zavartságot okoz Putyin javaslata, hogy támogassa az egyszülős családokat, és havonta 5650 rubelt fizessen a bennük élő 8-16 éves gyermekeknek. Ez nem támogatás, hanem a családi értékek rombolása.

Putyin hajlamos álmokba ringatni önmagát és olyan vonat után integetni, amely már elment.
"A Szenpétervár - Moszkva - Kazan - Jekatyerinburg" útvonal a kínai új selyemút projekt felső ágához tartozik, ez a finanszírozási rendszer komoly kérdéseket vet fel. Úgy tűnik, hogy még Oroszország és a Kínai Népköztársaság közötti gazdasági unió is erősen fejlődik. A kínaiak (viszont) nem akarnak Oroszországban befektetni, bár megerőltetés nélkül megtehetnék."

ik. Az emberek "pénztárcájából" pénzt költeni az utakon valahogy nem comme il faut, mert Volodimir Zelensky nemrég ezt tette, és a COVID-19 elleni küzdelemért összegyűjtött pénzt destroy-ra  (ölésre, pusztításra) költötték felemelt áron.
Oroszország politikájának értelme és tartalma a nemzetközi színtéren - erről szó szerint zárásként is mondok néhány szót - a béke és a biztonság biztosítása polgáraink jóléte, az ország stabil fejlődése érdekében. Valóban nem akarunk hidakat égetni - folytatta Putyin. De ha valaki jó szándékunkat közönyként vagy gyengeségként érzékeli, és szándékában áll ezeket a hidakat felégetni, vagy felrob bantani, akkor tudnia kell, hogy Oroszország válasza gyors, kemény és aszimmetrikus lesz. Akkor fog bekövetkezni, ha valaki átlépi a 'piros vonalat', amelyet Oroszország maga határoz meg, de nem jelenti be a helyét a potenciális ellenfeleknek. 
Ez Putyin válaszának szépsége: az Orosz Föderáció bárhol és bármikor aszimmetrikus erőt alkalmazhat! Aki ért a szóból, annak komolyan el kell gondolkodnia ezen, mert a biztonságunk alapvető érdekeit veszélyeztető provokációk szervezői már régóta nem bánják meg amit tettek. Putyin szívből megfenyegette a meg nem nevezett ellenfeleket. Minden rendben lenne, ha ezek az irányok nem esnek egybe az ENSZ fenntartható fejlődés programjának céljaival, amelyeket a globalisták szabtak ránk - azok, akikkel a vörös vonalnál állunk a Donbass-ban, valamint Abháziában, Fehéroroszországban és a PMR-ben
(?).  
Az oroszországi kül- és belpolitika disszonanciája felháborító. Ezért e putyini szavak: 'Most még egyszer szeretném biztosítani Oroszország minden állampolgárát: mindent megteszünk céljaink elérése érdekében. Biztos vagyok benne, hogy együtt fogunk menni, és meg fogjuk oldani az összes feladatot, amelyet kitűztünk magunknak.'  belső témákra utalnak. Érdemes kívülre irányítani, az orosz világ polgárainak, megnyugtatására, akik nem kapták  meg Oroszország elnökének beszédéből, azt amire oly régóta vártak."

Ezt magyarul úgy mondják: "nesze semmi, fogd meg jól."

A lényegről ugyanis Putyin - szokása szerint - megint nem beszélt. Arról nevezetesen, hogy mi lesz az aljas "minszki békepaktum" további sorsa, amely szabad kezet biztosított Ukrajnának, hogy hat éven át népírtó háborút viseljen Luhanszk és Donbassz orosz lakossága ellen.

Bár pofátlan pofájáról lassan lepereg a Botox, Putyin uralma szilárd. Ennek egyszerü magya rázata az, hogy ő a zsidó háttérhatalom leghívebb szolgája, a legkényesebb beosztásban: Oroszország cári trónján. Becstelen becses személyére az összes nyugati titkosszolgálatok jobban vigyáznak, mint saját elnök-helytartóikéra.

Régóta rágódom ezen a problémán és ismételten ugyanoda lyukadtam ki: Putyintól csak egy tarkójába célzott golyó szabadíthatja meg a világot, amelyet valamelyik laktanyában, vagy a Lubjanka hűvös folyosóján röpítenek a fejébe.

 

Sz. Gy. 

 

 

Folyt. köv.!