"Közölhetem önökkel, hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképez zük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba."
[Cion bölcseinek jegyzőkönyvei. 3. sz. jegyzők.]

 

  Folytatások.

 

Még Újabb Világrend.

Bezárul a kígyó köre?

1.
Téveszmék tánca

Mi történik velünk, kérdik növekvő rémülettel Európa fehér keresztény népei. A választ megleljük, ha a legmocskosabb forrásból merítünk. David Rockefeller mondotta volt az 1994-évi ENSZ Üzleti Konferencián "We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nation will accept the New World Order. A globális átalakulás küszöbén állunk. Csak a megfelelő súlyos válságra van szükségünk, és a 'nemzet' elfogadja az Új Világrendet."

Rockefeller, a világ legveszélyesebb - legalávalóbb zsidócsahosa, valójában világnemzetben gondolkodott. Az Új Világrend azonban nem azt jelenti Kínában, amit Európában és Magyarországon. Mindjárt az elején gondolkodjunk el a következőkön. A korona vírus Vuhanban lépett be a világtörténelembe. De Kína röpke hetek alatt már "leküzdötte" a vírust és köszöni, jól van. Hát persze, Kína gazdasági rendjét nem lehet összeborogatni, mert akkor a milliárdnyi bérrabszolga nem termelné meg a ZsidóAmerika számára nélkülözhetetlen termékeket és a "kommunis ta" szörny-állam nem garantálhatná az amerikai dollár pénzügyi világuralmát.

Nálunk egészen más az ábra. Ez az eszelős hosszú hónapokról fecseg és katonásdit játszik, miközben szétesik a gazdaság és jön a hiperinfláció, a tömeges nélkülözés. A hadseregre az éhséglázadások leve réséhez van szükség? Nagyon úgy néz ki. És közben az öregekért aggódik. Az öregekért, akiktől elrabolta a magányugdíjpénztárakban összekuporgatott pénzüket? Az öregekért, akiket a nyugdíjak megadóztatásával kecsegtet? Az öregekért, akiket évente százszámra hagyott megfagyni az utcán és a fűtetlen "otthonaikban"?

Egyáltalán mire megy ez a pakli? Miért nem hirdeti ki a rendkívüli állapotot, amit már bevezetett?

Mielőtt beleásnám magam a részletekbe muszáj előre bocsátanom két dolgot.

Az egyik, hogy zsidó porhintés máris maximális fordulatszámon pörög. Pat Buchanan a jeles tollforgató és még jelesebb hazudozó egyenesen azt állítja, hogy a koronavírus "megöli" az Új Világrendetm mert saccolása szerint "750 000, ill. 1,1 millió amerikai halhat bele a betegségbe. Az utóbbi szám mege gyezik a II. Világháborúban és a polgárháború mindkét oldalán elhunyt amerikaiak számával." Mernék fogadni arra, hogy ZsidóAmerikában rövidesen csoda történik. Felfedezik az egyébként általuk kifejlesztett vírus ellenszerét, vagy a spanyolviaszt; vagy Pat Robertson imáját hallja meg az Úr és egymiillióegyszázezer derék yankee megmenekül. Ámen.

A másik a keresztényekről szól, akik máris kezdhetik gajdolni:

Keresztények sírjatok,
Mélyen szomorkodjatok.
Keseregjen minden szív,
Aki Jézusához hív.

Nem sírok veletek, se miattatok, mert magatoknak köszönhetitek, hogy ide jutottatok. Ezért nem kár értetek, de magatok kal rántjátok ártatlan gyermekeiteket is, akikért megszakad még a kőszív is.

A zsidóknak teljesen igazuk van amikor a gójok állati elméjét emlegetve, rajtatok gúnyolódnak. Mondják, a sakk a legnagyobb elmepróba. Nem! A legnagyobb elmepróba az Újszövetség befogadása volt. Nemrég olvastam újra, nemtudomhányadik alkalommal. Semmit se akarok belőle citálni, csak egy másik nótátokat.

Test már a kenyér, a bor igaz vér,
Hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér.

Hinni, magasztos érzés.
Ti elhittétek, hogy vannak boszorkányok, eretnekek és többszáz éven keresztül kínoztatok égettetek milliószám nőket, gyermekeket aggokat.
Elhittétek, hogy tevéstől átbújhattok a tű fokán és a mennyországba juttok, ha leszurkoljátok a papnak a simóniát.
Elhittétek, hogy pápáitok Jézus helytartói és tűrtétek, hogy a Vatikán olyan bűnök otthona legyen, amelyhez képest Sodoma és Gomora bűnei elhalványulnak.
Nagy volt a hite Diego Di Landa atyának is, aki a spanyol konkvisztádorok lelki atyjaként gyilkolta a mayákat.
Nem tudom mit hisztek papjaitok "magánéletéről", csak csodákozom, hogy tűritek a tömeges papi pedofiliát, a legundorí tóbb gaztettet amit "ember" elkövethet.
Nektek az is természetes, hogy
Mindszenty Józsefet zsinórban három zsidó követi az esztergomi érseki trónon: Lékai László, Paskai László és Erdő Péter. Mit hisztek róluk?
Ti "magyar" katolikusok csendben kussoltok, mikor Áder Budapestre invitálja a sátán cimboráját a világ első
jezsuita pápáját.
Ennyit rólatok.

2020.03.19

 

2.
Lámpásunk a logika

Mit mondana ma Descartes? Hát azt, hogy gondolkodjunk el ezen a fránya víruson. De ne ott kezdjük, mit csinál mondjuk Olaszországban, hanem ott: hogy került oda? Arra a feltevésre, hogy felült az 5G sugarak hátára és így lepte el napok alatt majdnem az egész világot, a vírus létrehozói és terjesztői azt mondják, tudománytalan marhaság. Mi pedig nem tudunk bizonyítani.

Vagy mégis?

Ha bemegyünk Descartes utcájába [gondolkodom - tehát vagyok], ott is egy csomó látszólagos marhaság kezdi zsibbasztani az agyunkat, pl. az "a priori" és az "a posteriori" gondolkodás, amelyet épp Descartes fejlesztett tovább Arisztotelésztől elindulva; no meg az induktív/deduktív következtetések módszere, a szillogizmusok, stb.
[Az a priori (lat. 'abból ami korábban van') a tapasztalatot, a tényeket megelőző tudás; ellentéte az a posteriori, azaz a tapasztalatból származó ismeret. Eredetileg a késő skolasztika Arisztotelész fordításaiban merül fel, melyben az okból az okozatra történő következtetést a prioronak, az okozatból (azaz a tapasztalt jelenségekből) az okra történő következtetést pedig a posteriorinak nevezték.]

Egyszerűsítsünk hát - a posteriori. A vírusok villámgyorsan lepték el a világot, különösen Európát, ez nem vitatott tény; Innen kell/lehet elindulni, nyomaikat követni.

Dehát milyenek a vírusok? Fontos, megjegyezni hogy nem olyanok mint pl. a fény, azaz nincs részecske és hullám állapotuk. Olyan parányok, amelyeknek - nano mértékegységekben kifejezhető - terjedelmük, tömegük (súlyuk) van. A természet és az ember egyaránt képes őket előállítani, mint például a ferdeszemü sárgapofájúak Vuhanban. A vírus annyiban hasonlít a növényi magvakra, hogy szárazon "zacskózva" ártalmatlan. Ám amíg a mag életet, a vírus halált terem; ha táptalajba - a mag a földbe, a vírus valamilyen élő sejtbe - jut. "A vírusok olyan élősködők, amelyek csak a gazdasejten belül képesek szaporodni, életciklusuk során felhasználják annak nukleinsav alkotóit, a fehérje képzéshez szükséges összetevőket és anyagcsere folyamatokat."
Az idézett tevékenység az, amely megbetegíti, vagy megöli a megtámadott szervezetet. Kedvencünk a is így működik. Az ám, de hogy jut a zacskóból az emberbe? Juthat véletlenül is úgy, hogy a vuhani vírusüzemből kiszabadul és pont az útjába kerül egy ténfergő kínai.

[Jut eszembe: a vén kúrva 2019 szeptember 7-én Vuhanba látogatott. Ugyan miért? Ez a kocka még nem illik bele a mozaikba, ezért egyelőre félre teszem.]

Azám, de hogy lesz a szökésből fertőzés. A száraz éhes vírus a levegőben kóvályog, vagy rátapad a levegőben lebegő ultrafinom részecskére és kettejüket beszippantja egy épp arra bódorgó peches kínai. Innen már minden világos, de csak a kínait illetően. Az is világos, hogyan lesz egy beteg kínaiból száz beteg kínai.

A kérdés viszont az, hogy lesz száz beteg kínaiból napok alatt többezer olasz beteg, ill. halott.  Ez egyáltalán nem világos. A vírus úgymond emberről - emberre terjed. Igaz, terjesztéssel gyanúsítottak egy állatkát a tobzoskát, de ártatlansága utóbb kiderült, így nem írtották ki.

Vuhant kilométerek ezrei és bizonyos irányokban tengerek választják el más országoktól, városoktól. A tengeri hajók nem jöhettek számításba, csak a nemzetközi légijáratok. Közzétettek pl. egy térképet, amely a Vuhant érintő légi utvonalakat és azokat a repülőtereket ábrázolja, ahol a Vuhanban járt gépek leszálltak. És lám, e leszállási helyek közelében vannak a fertőzött területek is - nagyjából...

Mégse stimmelnek a dolgok, kúrvára nem stimmelnek. Erről egy grafikon árulkodik.

 

 

 

 

 

 

 

A grafikonról a következők olvashatók le.

A 2020.02.27-től 03.08-ig eltelt röpke 10 nap alatt a megbetegedések és az elhalálozások száma mere deken emelkedett.

Ezt az emelkedést a repülőgépek utasai és személy zete akkor sem idézhette elő ha mindannyian nyakukba veszik a várost, ahol leszálltak és mindenkinek a képébe köhögnek, tüsszentenek, mindenkit szájon csókolnak, vagy megsimogatnak, akit elérhetnek utcán, szállodában, étteremben, kávézó ban, stb. Ja' majdnem elfelejtettem: ez is csak akkor lenne gilt, ha az összes gép összes utasa és személyzete egyszerre mind virusfertőzöttek. 

Descartes ebből az a konkluziót vonná le, hogy a vírus terjedésére vonatkozó minden állítás hamis, mert a dolgok akkor, ott és úgy nem történhettek meg, ahogy a Háttérhatalom állítja.

Ez az u.n. "Bizonyítás és cáfolás, az az ítélettel végezhető logikai művelet, amelynek segítségével egy tétel igazságát, vagy hamisságát tárjuk fel. Bizonyítani mindig annak kell, aki állít és a tétel igazságát mutatja. Cáfolnia mindig annak kell, aki tagad és a tétel hamisságát mutatja ki."

Egyszóval idáig bizonyítási patthelyzet áll elő. A tettes kereséséhez egy kicsit még hátrébb kell menni Senecáig. Tőle származik a következő örökérvényü mondat. "Cui prodest scelus, is fecit. Akinek jól jött ez a vétek, éppen az követte el.”

Ez kijelöli a bízonyítás és a folytatólagos írások irányát.

* * *

Nem nyitok külön folytatást, inkább egy kis közbenső fejtörőnek szánom az alábbi két képet, amelyeknek az "orosz anomália" címet adtam.

A friss (!) vírustérképek egyike grafikusan, a másik numerikusan ábrázolja az oroszországi  "válsághelyzetet". Ezek szerint a "kis" Oroszországban 306 fertőzöttet azonosítottak. Közülük 1 halt meg, 16 gyógyult, 289 beteg.

Újabban orosz honlapokon guberálok időszerü és használható adatokért. Így bukkantam az interaktív
térképre, amelyről bárki leolvashat és összevethet vírusadatokat és elmorfondírozhat a kapott eredményeken. Ezt teszem én is. [A két fotót a vírustérképből metszettem ki.]

Az orosz utas és teherszállító légiflotta az egyik legnagyobb a világon, belföldi és nemzetközi járatait tekintve egyaránt.

Találós kérdéseim.

Nem cifrázom tovább a dolgot.

Olvasóim pedig gondoljanak Descartes-ra.

2020.03.21/22/23

 

3.
A harmadik zsidó világháború

A számozás arra utal, hogy az első kettő is zsidó világháború volt. Ez a mostani harmadik jelentősen különbözik az előző kettőtől. Ezt az alábbi képpel próbálom szemléltetni.

A híres Montecuccoli mondta: a hábo rúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Mekkorát tévedett.

ZsidóAmerika évente kb. 800 milliárd dollárt költ csak hadereje fenntartására, fejlesztésére. Támaszpontok sűrű hálózatával szövi be a világot. Teszi ezt úgy, hogy államadóssága dollár trilliókra rúg. Saját arany készlete és a "letéti" arany viszont szőrén szálán eltünt Fort Knox páncél termeiből.

Ez a 800 milliárd nem a háborúk költsége. Mennyibe kerülhetnek azok?

Erre már Kohn úr, Cion igazi bölcse, is azt mondaná: "nodjon öhgyes."

Nehéz, vagy lehetetlen a harmadik világ háború kezdetét valamely dátumhoz, eseményhez kapcsolni. Bizonyos dátu mokra és eseményekre viszont szinte teljes bizonyossággal kijelenthetjük: "ez már az"

"Az" volt, azzá lett, a 9/11 néven elhíresült önmerénylet is, amelynek révén ZsidóAmerika felhatalmazta önmagát arra, hogy a "terrorizmus" elleni harc ürügyén nyilt és titkos hadmü veleteket kezdeményezzen a világ bármely pontján. Afganisztánnal kezdődött, ahol saját (!) ügynöküket Oszama Bin Ladent akarták (?) eltenni láb alól. Mellesleg lerombolták Észak Afrika és Közelkelet szinte összes országát. E művelet, "Arab Tavasz" fedőnéven, belső bomlasztásokkal indult, amelyeket pusztító "polgárháborúkká", majd inváziós háborúkká "fejlesztettek" tovább.

E hadmüvelet rendkívül fontos sajátossága, hogy lélektanilag teljes egészében a keresztény ség által kifejlesztett hit-alapú "gondolkodásra" spekulált. Vagyis a merénylet szervezőit és végrehajtóit egyáltalán nem zavarta, hogy a 9/11-es legenda kiállja e az érzészszervekre támaszkodó józan ész próbáját. Jól spekuláltak. Aki elhiszi, hogy Jerikó öles falai a sófárok hangjára leomlottak és Jézuska a vízen járt, azzal mindent el lehet hitetni.

Példaképp említhető az "eltüntetett" WTC tornyok közül a legmasszívabb, a legsötétebb titkokat tároló, WTC7-es torony porbaomlasztása, amelynek közelében sem járt repülőgép.

És mégis, az épületes históriából "pol.korr" hitvallás lett. Aki nem szajkózza, nem kóser. A zsidók átka és bosszúja sújtja. Az ATV-n viszont megjelenik Vujity Trutymó és a néző pofájába vigyorogja, leheli, fröcsögi, hogy Amerikát terrortámadás érte.

Úgy vélem, 9/11 a világháború első nagy offenzívája volt. Most jön a második a Covid-19 formájában. A célpont ezúttal a fehér keresz tény Európa. Mindegy, hogy a sanda mészáros, vagy inkább sakter, éppen merre néz, "jelképes kígyó" elsődleges célja Európa volt és maradt. Azon belül a fehér anya és méhének gyümölcse a gyermek. 9/11 után ZsidóAmerika legelébb Afganisztánnak rontott neki. Onnan - e második Vietnámból - most kitakarodik. Átcsoportosit. Az újabb célpont Európa.

Kész a harmadik invázió a "Defender Europe" forgatókönyve is. A jelek szerint a hadmüvelet kényszerü halasztást szenved, mert a Covid-19 becenévre hallgató amerikai házivírus nem pont úgy szuperál, ahogy azt Uncle Samu bácsi kezdetben elképzelte.

Ami késik, nem múlik, hacsak a világban alapvető változások nem következnek be.

Ilyen változásokra utaló jelek [a remény lángocs kái] már mutatkoznak itt - ott.  

Pontosabban arról van szó, hogy Finnországból eredően radikális fehérekből álló világszervezet jött létre Odin Katonái néven, amelyet az erőszak monopóliumát bitorló hatalom nem bír legyűrni. Ehhez túl elszánt, túl elterjedt, túl erős a mozgalom, a szervezet. Sőt annak jelei mutatkoznak, hogy az erőszak szervezetek tagjai kezdenek Odinék felé hajlani, ami megengedhetővé teszi annak feltételezését, hogy kritikus helyzetben nem Odinékra fognak lőni.

E szerveződés komoly vonzerőt gyakorol más radikális fehér ellenálló szervezetekre is, oly annyira hogy egy szélesebb harci szövetség konturjai kezdenek kirajzolódni, amelynek különösen kényes zónája épp ZsidóAmerika, amely kétfrontos háborúba keveredhet, ha Európában támad.

Rendkívül jelentős azoknak az amerikai fegyveres szervezeteknek a száma és ereje, amelyeknek semmi közük Odinékhoz - egyelőre. Tévedés ne essék Odinéknak Zsidó Amerikában is van harci szervezetük...

A győzelmi esélyeket amúgy nem az ellenálló szervezetek száma és ezek lét száma határozza meg döntő mértékben. Vietnámban és Afganisztánban sem ez határozta meg, hanem a halálos elszántság. Nagyon egyszerüen írta le ezt a lelkiállapotot Petőfink.

Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.

A viet-minh és a tálib harcosok teljességgel irreális küzdelembe bonyolódtak a náluk ezerszer erősebb és "okosabb" amerikai molochhal szemben és mégis győztek. Türhetetlenül viselkedtek a yankeek a vietnámi és afgán néppel szemben is. De olyan megalázást nem kellett elszenvedniük, mint Európa fehér népeinek, hogy anyáikat, feleségei ket, lányaikat ember-barmok szabad prédájává tegye saját "demokratikus" kormányzatuk.

Olvasóim nyilván rég észrevették már, hogy híve vagyok a "képes" beszédnek. Az alábbi montázst nem én készítettem, tehát nem az én fantáziámat dícséri. Szerkesztőjének is eszébe juthatott - ami nekem is - hogy a Covid-19 nem váratlan isten csapása, hanem egy aljas háború aljas eszköze.

Mi sem természetesebb, hogy a hadműveleteket félrevezető propa ganda támogatja. Az egyik hazugság annak hangoztatása, hogy az amerikai katonai csapás Oroszország ellen irányul.

A fenti képeken ábrázoltam Oroszország érthetetlenek tűnő  vírus mentességét, amit a legnagyobb badarság lenne a véletlennek, tulajdonítani. A vírus bebizonyította: olyan is tud lenni, mintha szeme, füle, orra lenne és úgy írányítható, mint a legokosabb kereső kutya.

Normális ember azonban nem hiheti el, hogy ZsidóAmerika épp arra az Oroszországra akarna csapást mérni, ahol a Putyint épp most koronázták Oroszország történelmének első zsidó cárjává. Oroszországot a Chabad Lubavics szekta irányította eddig és fogja irányítani ez után is, amelynek oroszországi vezetője Berl Lazar moszkvai főrabbi.

Putyin játszott korábban ortodox keresztényt is... Azzal azonban nem vádolható, hogy két Úr szolgája kenne. Tankönyve sohasem volt az Ortodox Biblia. A Talmud az ő szellemi tápláléka.

Szóval maradjunk abban, hogy Európa van a célkeresztben.

2020.03.23 

 

Mottó:
Az ember halandó, vagy a betegségbe, vagy a gyógykezelésbe hal bele!

4.
A látnok pestisdoktor.

 


A piszkos vírusjátszmában Orbán nem egy vár fokán áll, hanem a kártyaasztal mellett űl. Nem kibicel hanem zsugázik, szemmel látható élvezettel. [A jobboldali képmontázs egy lehetséges szituációt ábrázol.]

Józsué a napot állította meg, Orbán Magyarországot igyekszik megállítani, tekintet nélkül a kockázatokra és a  mellékhatá sokra.

Amit művel nem sokkterápia, hisz attól fájdalmas gyógyulást remélhet aki alkalmazza. Itt nem erről van szó.

A társadalom és a gazdaság állóra fékezése nem állítja meg, főleg nem pusztítja el a vírust, a "vírusgazdát" annál inkább.

A bevezetett és bevezetni tervezett rendszabályok abban az esetben lennének hatékonyak, azaz "jogosak", ha a vírus viselkedése megfelelne az elvárásolnak és alkalmazkodna az Operativ Bizottság előírásaihoz.

Fentebb emlegettem már, hogy a vírus terjesztve terjed. Ha például csak a repülőgépen utazók terjesztenék, nem fordulhatnának elő olyan anomáliák, amelyek pl. Oroszország és Olaszország között mutatkoznak [l. a fenti képeket].

Nem akarom kottába szedni a lakossággal szembeni elvárásokat, előírásokat és tilalmakat. Néhányukról azonban hatástanul mányt akarok készíteni.

Eszem ágában sincs a Covid-19 vírus ránk háruló fenyegetését tagadni, vagy kiseb bíteni. Bizonyos számadatok azonban önmagukért beszélnek. A kormány tájékoztató Honlapján látható számláló hála istennek alacsony értékeket mutat és a számok nem peregnek. Tegyem hozzá, hogy a lakosságot érdekelné a fertőzések és az elhalálozások területi megoszlása is. Nem vagyok Hadházy Ákos híve, de teljesen igazat kell neki adnom abbanm hogy követeli ezen adatok nyilvánosságra hozását.

Előzetesen leszögezem: Orbán vírus elleni "harca" mérhetetlenül túldmenzionált. Az ágyúval verébre lövéshez sem hasonlítható, mert a veréb látható célpont és a dörrenésre biztos elrepül; néhány betört ablakot, beszakadt dobhártyát és széleskörű riadalmat "eredményezve". Orbán furcsa háborúja nem ilyen. Az ő célpontja nem látható és szemmelláthatólag halvány lila gőze sincs arról, mitől döglik. A felperzselt föld taktikáját alkalmazza. Eszelős módszerességgel tesz tönkre mindent, amit a vírus elpusztíthatna.

Orbán majmol. Hitlert majmolja. " A Nero-rendeletet ( németül : Nerobefehl ) Adolf Hitler 1945. március 19-én bocsátotta ki amely elrendelte a német infrastruktúra megsemmisítését, hogy megakadályoz zák a szövetséges haderők általi használatát, mivel azok mélyen behatolnak Németországba. Később Nero rendeletnek nevezték, amire a római császár Nero szolgáltatott példát Róma felgyújtásával. Albert Speer tudatosan ellenszegült, nem ngedelmeskedett a rendeletnek.

Remélem Orbán is emberére ("Speerére") akad, aki még időben eltöri égő csóvával hadonászó kezét.

De miről is beszélek. Orbán forgatókönyvét aligha Budapesten írták. Ez a forgatókönyv a totális had viselés minden elemét tartalmazza. Időrendi és fontossági sorrendben a lélektani hadviselés bontakozik ki legelébb. Ennek egyik eleme az királyi tévék M1 HírTV műsorpolitikája. A hírek rovatokat a riasztó, sokkoló, eltúlzott vírushírek foglalják el, kiszorítva a hazai és világeseményeket.

Megpróbáltam kimutatni, hogy ez ellentétes az elektronikus hírközlésrő szólól 2003. évi C. törvénnyel. Nem ellentétes, mert ez a törvény semmit se mond erről. A 24. §  (1)  bekezdése szerint "a  Hatóság tevékenysége során köteles érvényesíteni a c) a tárgyilagosság, d) az átláthatóság, f) a nyilvánosság, h) a pártatlanság alapelveit."
Nesze semmi, fogd meg jól, másképpen szólva vakulj magyar ne láss tót az egész túlkomplikált jogi szalmakazal.

A sajtó sokkolás stressz kiváltására alkalmas, amelynek lefolyását a magyar Selye János vizsgálta. Ő állapította meg a stressz szakaszait "1. Alarm reakció Ekkor a szervezet felkészül a harcra, vagy, ha az nem lehetséges, a menekülésre (fight or flight). A stresszválasz során változások zajlanak a szervezetben (Cannon féle vészreakció). Ezek a reakciók kísértetiesen emlékeztetnek a pánikrohamra 2. Amennyiben folytatódik a stresszhatás és elhúzódik, a szervezet kénytelen fenntartani a védekezést, megpróbál alkalmazkodni. Ez rendkívül megterheli a szervezetet, és egy idő után a tartalék energiák is felhasználásra kerülnek. ... Kimerül a készlet. 3. Ha a stressz továbbra is fennáll, bekövetkezik a harmadik szakasz. A kimerülés során elfogynak a tartalékok. Az ember megbetegszik. Állatoknál is ez történik, Selye János patkányokon kísérletezett. Azt tapasztalta, ha nem maradt abba a stressz, a kísérleti patkányoknak először tönkrement az immunrendszere, aztán elpusztultak, vagy a szívük állt le, vagy kilyukadt a gyomruk.
Ebben a laborkísérletben Orbán a Selye János és mi vagyunk a patkányok.

A hatást fokozzák Orbán baljóslatai is. [Ezért ábrázolom Nostradamusnak...] Elsősorban  Orbán 2020. március 23-i parlamenti  viszonválaszára utalok. "Szeretném jelezni, hogy Önök, mi, mindannyian együtt kilencven nap múlva sokkal rosszabb állapotban leszünk, mint most vagyunk. Erre készüljenek fel! Félreértik a helyzetet. Nem arról beszélünk, hogy kilencven nap múlva majd összeülünk, és megvitatjuk nyugodtan, hogy véget ért-e a válsághelyzet. Ha a védekezés sikeres, akkor a járvány elnyúlik, mert a célja a védekezésnek, hogy a terjedését lassítsuk. Következésképpen nem azt akarjuk, hogy hirtelen mindenki beteg legyen, átessen ezen az egészen, mert ha ez bekövetkezik, akkor olyan mennyi ségű beteg zúdul az egészségügyi ellátórendszerre, hogy nem tudjuk az embereket ellátni."

Az idézet szószerinti. Gondolkodjunk el rajta à la Descartes. Ez az ember azt hiszi, ill. azt meri állítani hogy, a vírushatást módjában áll úgy nyújtani ahogy a háziasszony nyújtja a rétestésztát.

Ami a túldimenzionált, túldémonizált magyar vírushelyzetet illeti héhány összehasonlítást kell tenni a történelmi járványok között. "Interkontinentális" járványok többször végigsöpörtek a földön már az ókorban, ill. a középkorban is. A kép a malária, lepra és feketehimlő útvonalait ábrázolja. A pestisről nem találtam hasonló képet, de okkal feltételezem, a terjedési vonalak hasonlóak lehettek.

"A történelem folyamán is számos – sokkal nagyobb és jelentősebb - járvány volt. Az ie. 430-tól kirobbant fekete himlő, csak a 20. században 300 millió emberrel végzett, vagy a spanyolnátha száz évvel ezelőtt– amely szintén Kínából indult ki 2 év (1918-20 között) alatt 100 millió ember halálát okozta. A pestis (vagy fekete halál) a 14. században (1347-1353 között) 75 millió emberrel végzett. Ezen belül Európában legalább 20 millió ember életét követelt. Csak a 17. században több mint 100 pestisjárvány söpört végig Európában."

Tanulságosabb egy másik képes ábrázolat, amelyet sajnos nem tudok kicsinyíteni, mert elolvashatatlanul semmitmondóvá válik. Elég annyi, hogy az áldozatok számát a "gombócok" nagysága szemlélteti.

A legújabbkori vírusok - Sars, Swine, Ebola, Mers - nem dicsekedhetnek "komoly" eredményekkel, jóllehet ekkor már milliók repkedtek keresztül - kasul a glóbusz fölött.

A Covid-19 alig látszik a képen 2019 évi időállapotában. De ki állíthatja, hogy messze le fogja pipálni vetély társait? Tán Orbán? Ugyan.

Minden járvány esetében a legfonto sabb a "kitettség" vagyis annak vizsgálata: kik milyen mértékben veszélyeztetettek. Természetes, a pálmát az öregek viszik. Mi legyen velük? Főleg nekik szól a parancs népszerü men tőorvos szájából: marad jatok otthon! Ezt pön työgi az országos főor vos nyanya is.

Csakhogy..
.

Milyen egészségügyi problémákhoz vezethet a mozgáshiány? Ugyanolyan halálos, mint a dohányzás. Egy nem olyan régi kutatás szerint, ha nem mozgunk eleget, az ugyanolyan veszé lyes egészségünkre nézve, mint a dohányzás. Az ajánlott mennyiségű mozgás hiánya szívelégtelenséghez, diabéteszhez, és rákhoz vezethet. Továbbiak. Mozgásszervi bajok: artrózis: A mozgáshiány következ tében legyengült izomzat miatt az ízületek fokozott károsodás- és sérülésveszélynek vannak kitéve. Ha a mozgáshiányhoz ráadásul túlsúly is társul, akkor az ízületekre fokozott terhelés nehezedik, ami tovább súlyosbítja a porckopás mértékét. A csigolyák közti porckorongok károsodása: A mozgásszervrendszer kelleténél csekélyebb igénybevétele rányomja bélyegét a testtartásra. Hosszú távon nagy eséllyel alakul ki hátfájás.  Az ágyékcsigolyák környékén kb. 50 százalékkal kisebb valószínűséggel jelentkezik fájdalom azoknál, akik edzettek, mint azoknál, akik nem mozognak eleget. Csontritkulás: A mozgáshiány miatt, főként azoknál, akik gyermekkorban hanyagolták a fizikai aktivitást, felnőtt korban fokozott a csontritkulás (osteoporosis) kockázata, ami együtt jár a csonttörések veszélyével is. A mozgásszegény életmód következ tében hanyatlik az erőnlét, csökken a gyorsaság, a mozgékonyság és romlik a koordináció. A motorikus képességek romlása fokozza a sérülések kockázatát. Szív- és érrendszeri betegségek A mozgáshiány jelentősen növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A mérsékelt intenzitású, rendszeres edzéssel, egészséges életmóddal csökkenthető a rizikó. Anyagcsere-problémák 2-es típusú cukorbetegség. Metabolikus szindróma. A csökkent glükóztolerancia, a zsíranyagcsere-zavar, a magas vérnyomás és az elhízás (főleg a hasi elhízás) kombinációját nevezzük metabolikus szindrómának. A metabolikus szindróma jelentősen növeli az érelmeszesedés (arteriosclerosis), a szívinfarktus, a stroke és a keringési zavarok - amilyen például a perifériás artériás betegség, más néven „kirakatnézegető” betegség - kockázatát. A metabolikus szindróma többnyire a mozgáshiány következménye. A rendszeres, kitartó edzésnek a megelőzésben fontos szerepe van, már kialakult betegség esetén pedig a terápia fontos része. Idegrendszert érintő következmények a stresszbetegségek: Abban, hogy a stressz okozta betegségek kialakulhatnak, nagyon gyakran közrejátszik a mozgáshiány is. Nagyon fontos, hogy megszabaduljunk a stressz következtében felszabaduló stresszhormonoktól, ebben, illetve a stresszoldásban segít például a sport. A kezeletlen stressz hosszú távon betegségek kialakulásához vezet. A mozgáshiány gyengíti az immunrendszert: A rendszeresen sportolók körében a fertőző betegségek, sőt még a daganatos betegségek kockázata is kisebb.

A két gyilkos "terápiát" ajánlgató orvos diplomáját be kell vonni. Orbánt pedig karanténba kell dugni és kötelezni arra, hogy ott bent az állategészségügyi felcserképzőt végezze el.

2020.03.26
 

Sz. Gy. 

 

5.
Vírusos csődeljárás - Viral bankruptcy.

Tovább poroszkálva Descartes nyomdokain előnkbe tűnik néhány összefüggés, amelyekre jó lenne magyarázattal szolgálni. A kérdés úgy vetődik fel: van e ok - okozati összefüggés az újabb, minden eddiginél súlyosabbnak igérkező, gazdasági világválság és a Covid-19 vírus garázdálkodása között?

A bizonyítási eljárás során az események káoszából ki kell válogatni az egymással látszólag nem összefüggő, mégis egybeillő elemeket.

Bár a világon sok kormányfő mesterkedik ugyanazon feladat megoldásán, nekünk Orbán kezeit és dumáját kell figyelnünk, hogy lássuk, hol a piros?

Szembetünő, hogy Orbán beható virológiai hatástanulmányokkal foglalkozik és csak halványan célozgat holmi gazdasági és társadalmi megrázkódtatásokra. Ezeket viszont nyilván nem becsüli le, ha katonákat vezényel már a kórházakba is. Fentebb utaltam rá, hogy Orbán tömegzavargásokkal, netán éhséglázadással számolva, mér megelőző csapásokat a társadalomra.

Számomra úgy tűnik, hogy a koronavírus leküzdése érdekében alkalmazott "egészségügyi" kényszerintézkedések voltaképp egy egy rafinált tömegoszlatásnak felelnek meg. "Az u.n. aktív tömegoszlatás célja, hogy kisebb csoportokra osszák az embereket, akik így nem tudnak egymással kapcsolatot tartani, kisebb a tömeghatás ... Az eszköz itt általában az, hogy útkereszteződésbe szorítják a tömeget mozgó sorfallal ill. könnygázzal illetve nem halálos lőfegyverekkel stb., mire az kettéválik. Mindig biztosítani kell a menekülési-elvonulási útvonal lehetőségét, hogy ne érezze sarokba szorítva magát senki, mert az utóbbi agressziót és pánikot válthat ki. A rendőrök követik a kisebb csoportokat, hogy megakadályozzák a további erőszakos cselekményeket, illetve a tömeg újbóli egyesülését.
Tudom persze minden hasonlat sántít, de nem mindegy, hány lábára. A tömeg atomizálása tekintetében a két módszer lényege azonos.

Az Interneten tömegével keringő hipotézisek és konteók ZsidóAmerika totális gazdasági csődje és a koronavírus között ok - okozati kapcsolatokat vélnek felfedezni. Mivel ezek száma kismillió kénytelen vagyok egy forrásra támaszkodni.

Egy tekintélyes gazdaság-elemző portálon a következő "spekulációk" láttak napvilágot.
"Kapóra jöhet a koronavírus a globális elitnek az eltervezvett gazdasági válság
A kormányok és a központi bankok kozmetikázott statisztikával próbálják elrejteni azokat a folyamatokat, melyek megállíthatatlanul a gazdasági válság felé viszik a világot.
Egy adósság buborék [debt bubble] alakult ki, ahol már semmi sem az, aminek látszik. A FED szűkítette a likviditási feltételeket a gazdaság gyengélkedése miatt csakúgy, mint azt az 1929-es nagy válság előtt tette. Mégis meddig lehet ezt a látszatot fenntartani? Mikor durran ki ez a képzeletbeli lufi és milyen következményei lesznek?
Sokan váltig állítják, hogy a központi bankok és azok vezetői ostobák. Talán lehet is benne némi igazság, de a helyzet az, hogy a banki elit igenis tisztában van tettei következményeivel, amik sokszor előnyösek számukra.
Manapság a pénzügyekben és a közgazdaságban szinte mindenhová elér a központi bankok keze. Véletlenszerűen semmi sem történik, csakis szándékosan. A gazdasági válság a tömeges 'tőke átcsoportositás' egyik formája a néppel szemben. Ezt úgy tervezték, hogy néhány pennyiért kézzelfogható vagyont vegyenek el a középosztálytól, miközben olyan társadalmi válsághelyzeteket teremtsenek, amelyek lehetővé teszik a lakosság manipulálását.
A központi bankok a megfelelő alkalomra vártak, amit ürügyként használhatnak fel arra, hogy másokra hárítsák a gazdasági összeomlás kitörésének felelősségét. Általában különböző kereskedelmi háborúk mögé rejtőznek, de most végre eljött a tökéletes ellenség, amely nem szól vissza, amit mindenki megért és elfogad. Ez a COVID-19 világjárvány, azaz közismert nevén a koronavírus.
A vírusról nagy vonalakban annyit tudni, hogy hosszú lappangási idővel rendelkezik, ami akár több, mint 2 hét is lehet. Piszkosul gyorsan terjed és a halálozási aránya 3-5% körüli az eddig rendelkezésre álló statisztikák szerint. Tehát pont elég ahhoz, hogy félelmet keltsen a lakosság körében. Bár a legfrissebb hírek szerint Kínában már nagyjából 3 hónap után helyreállt az élet, Európában és az Egyesült Államokban akár hosszú hónapokig is elhúzódhat a járvány miatti korlátozás és hisztéria.
Azonban nem a vírus a gazdasági összeomlás közvetlen okozója. Csak a bűnbak szerepében tetszeleg. Amikor a vírus megjelent a nemzetek kormányai és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem voltak erre kellőképpen felkészülve. Borzasztóan lassan reagáltak a járvány terjedésére, ezáltal a vírus a Föld szinte összes országába eljutott. Azóta természetesen minden állam kapkodva próbálja megállítani a járvány terjedését és olyan döntéseket hoz, amik a totális (!) csőd felé taszítják az országokat. A valós összeomlás azonban már a járvány kirobbanása előtt elkezdődött.
A FED az elmúlt években különböző intézkedések révén megakadályozhatta volna a szakadék felé rohanást, de mégsem tette. Ehelyett úgy tett, mintha érdekelték volna a piac megtakarításai, a valóság viszont az, hogy tettek rá magasról.
Az egyetlen hatékony tőzsdei tevékenység a vállalati részvény-visszavásárlás. A koronavírus miatt azonban, nem szabnak ennek sem felső korlátot. Tehát annyi pénzt nyomtatnak, amennyit csak kell. Ezáltal végképp elindultunk a globális gazdaságot fenyegető fekete lyuk felé, amit a globalista elit már évek óta tervez
(!!!). Ilyenkor sokan keresik a biztonságos eszközöket, mint például az aranyat. A nemesfémek ugyanis egyre népszerűbbek.
Mire lehet számítani?
Kína volt az első ország, amelyre lesújtott a kór. Szinte az egész országot leállították, ebből adódóan óriási visszaesést tapasztalt meg az ázsiai ország. Bár most már úgy tűnik, hogy fokozatosan beindítják a gyárakat és nagyjából visszaáll minden a régi kerékvágásba, gazdasági növekedésről természetesen álmodni sem lehet. Rengetegen abban bíznak, hogy hátha sikerül drámai visszaesés nélkül megúszniuk. Sok kérdés felmerül azonban Kínával kapcsolatban. Mivel nagyjából egy hónapig titokban tartotta a kínai kormány a vírus felbukkanását előfordulhat, hogy a megbetegedések és halottak számát is kikozmetikázta. Ez különösen most elgondolkodtató, hogy Olaszországban, ahol sokkal kevesebben élnek, már több a halott, mint Kínában. Vagy van már ellenszer, amit bizalmasan őriznek, vagy pedig sokkal többen hunytak el a járványban, mint amiről a világ tud.
A COVID-19 egy hónapja felütötte a fejét Európában is és már az Egyesült Államokban is több száz életet oltott ki. Bár azt mondták a vezető politikusok, hogy felkészültek mindenre, most mégis úgy tűnik, hogy kiesett a gyeplő a kezükből és irányíthatatlanná vált az országok szekere. Ha még sikerül is megfékezni a járványt, akkor is legalább 2-3 hónapra leáll minden, ami óriási pofont adhat a már vergődő gazdaságnak. Itt léphetnek majd a képbe a globális elit tagjai, akik 'emberbaráti szeretetből' segítenek a romok eltakarításában és a gazdaság újraindításában."

Orbán ennek a világméretü betyárságnak a honi ügyvivője; amúgy mindenki másképp csinálja: ugyanazt.

Ennek kapcsán vetődik fel a kérdés: érdemes e egyáltalán azzal foglalkozni, mit csinál Orbán rosszul ill. mit csinálhatna jobban? Ennek nincs semmi értelme. Az acsarkodó ellenzék mégis ezt teszi, színlelve csupán a csikorgást. Miért? Mert a közös gazdi ezt parancsolja. Szánalmasak, undorítóak vagytok így - együtt.

A kérdésnek az "illiberális demokrácia" keretein belül nincs megoldása.

 2020.03.28

* * *

Sajnos/hál'istennek megint bejött valami: Michael Mannheimer Krízis c. írása [egyelőre nyers fordításban], amely részletes elemzést ad a New World Order és a Koronavírus közötti összefüggésekről, részletesen tárgyalva a zsidó hátteret is.

Őszinte bánattal tölt el az, hogy a jobboldal, a szélsőjobb és a baloldal ilyen bamba ostobasággal bámulja saját balsorsának beteljesedését. Egyedül a Kuruc Info - Ábrahám Barnabás írása - pendíti meg a kérdést.
Ha lenne, de nincs, hazafias értelmiségünk, korra nemre és pártállásra tekintet nélkül, lármáznia kellene.
Nálunk azonban nincsenek vigyázók és nincsenek lármafák. Keresztény gondolkodású hívők és istentagadók vannak. Várják a Pápát...

 2020.03.29 

Folytatom!