Bírákok
"
A leggonoszabb kaszt"

Ezt a jelzőt "A svájci frank (alapu) krízis" c. írásom [ 2011.11.03] alcímében és szövegében használtam először, vagyis olyan időben, amikor jogosultsága még egyáltalán nem volt nyilvánvaló.

Wellmann György és a többi kuriai hasonszőrűek csak később  írták be nevüket a magyar igazságszolgáltatás fekete krónikájába. Erről a "Bírák Könyve" c.
írásomban [2013.12.29] számol tam be. Ekkorra a "leggonoszab kaszt" jelző használata már kevésbé látszott bizarrnak. Sőt az azóta eltelt további évek halmozódó tapasztalatai már olyan követ keztetést indokolnak, hogy a bírák a társadalmi elnyomás korlátozása helyett annak szolgálatába szegőd tek. Már törvényszolgáknak sem nevezhetők, legfeljebb e szó valamelyik szinonimája [hivatalsegéd, küldönc, kifutó, futár, altiszt, poroszló hajdú] értelmében.

Ez az állapot vizsgálatot, jellemzést és új jelzőt igényel. Ez ismeglesz, mire mondókám végére érek.

Mögöttem egy bírói családban eltöltött gyermek és ífjúkor emlékanyaga; saját életutam emlékei sorjáznak 1954- től. Jogtanácsosi, munkanélküli, ügyvédi, ügyészi, ügyvédi életpályám - hatvannégy év - "hozadéka". Hogy mennyi van    előttem - nyolcvanhat éves vagyok - nem tudhatom. Most mindenesetre belekezdek, mert erre késztetésem van. Motíválva, sőt alterálva vagyok. A kettő között hasonlóságok és különbözőségek vannak. Az alteráció izgalom, zavar, bosszankodás, fölindulás, zavartság, rosszullét, lázas állapot hatása alatti cselekvést jelent.

Ezt az állapotot több évtizedig kellett tűrnöm. Azért alakult ki, mert makacsságom, gúnyoros stílusom, stb. miatt ellen szenvessé váltam és kifogtak, lenyomtak. Ettől szenvedtem, de kárát azok látták, akik segítségért bizalommal fordultak hozzám.

A napokban elhagyom a pályát. Így már nem tudok saját ügyfeleimnek ártani.

Tovább hallgatni keserűséget nyelni már nincs okom és nem is áll szándékomban. A bírák következnek. Programomat rövisesen összeállítom, közzéteszem és neki veselkedek, már ameddig a sors engedi.

2018.03.21

Sz. Gy.