18.05.31-i frissítés

 

Környülállások

A való világ értelmezhetősége

Mondják, hogy a technika révén a világ összezsugorodott és szinte élőadásban láthatjuk ha valami érdekes történik, mondjuk Újzélandon. Felemelő érzés. A luciferi kétely azonban azt súgja: "ember, mennél többet látsz, annál kevesebbet értesz..." Lehet ebben valami? Ha a világpolitikára gondolunk igennel válaszolhatunk.

Vannak különcök - magam is közéjük tartozom - akik rendszerezni és értelmezni próbálják azt az információ áradatot amely rájuk zúdul ahelyett, hogy Németh Sándort néznék - hallgatnák: mit írt Szent Pál a korinthusiaknak.

Egy új hír, mint friss történelem, bámulatra késztet bennünket mint a borjút az új kapu. Zavarba jövünk, de agyunk lázasan igyekszik a régi és a még régebbi kapuk képeit felidézni, hogy lássuk nem tévedtünk e el?

Az események torz tükre: a történelem többnyire a felszínen mozog. A háborúkat, azok szereplőit jegyzi fel. Az okokat és az okozókat csak elvétve.

A józan emberi gondolkodás a tárgyát valamilyen szempontból [nézőpontból] igyekszik vizsgálni és értelmezni, pl. erkölcsi, logikai, politikai, jogi, katonai, gazdasági stb. szemszögből. Ezek a módszerek azonban külön - külön és akár együtt is sorra kudarcot valla nak, azt bizonyítják, hogy minden szokványos közelítési irány és módszer rossz. Az egyik alapvető hiba valamely dolog lényegére az elnevezéséből próbálunk következtetni. Iskolapéldának a "kommunista" Kínát említem, amelyet a nemrég diktátorrá szentelt Hszi Csin-ping által irányított Kínai Kommunista Párt vezet.

A kommunizmus kísértetének véres útját, annak minden stációját nem kívánnám részletesen bemutatni. Csupán jelzem, hogy a kommunizmus eszméje nem a British Museumban búvárkodó szakállas zsidó [Marx] agyában született. Nem is az
1871 márciusában  a párizsi kommün kikiáltásakor [bár Marx és számos kommunista vezető az első proletárdiktatúrának, így az első kommunista államnak nevezte a párizsi kommünt, de nem volt az mert község tanács szándéka különbözött a valódi kommunizmustól. Nem tűzte ki céljáúl a tőke kisajátítását.] Az igazi kezdetet a zsidó Danton és Robespierre által vezetett "Nagy" Francia Forradalom, ill. a jakobinus diktatúra által alkalmazott vadállati tömegterror [Főnév latinul ijedtséget, rémületet jelent. A társada lomra erőltetett rettegés, rémuralom értelmében először a francia forradalomban használták a régime de la Terreur.] jelentette. Erősebb idegzetű, jobban ráérőknek lenne néhány epizód  e dicső korból. A Kelet New Yorkból szervezett zsidópuccs, az ugyancsak "Nagy" Októberi Szocialista forradalom félzsidó strómanja Lenin szifiliszes agyát is a "terreur" példája fűtötte. Több feljegyzett megnyilatkozása utal arra, hogy űberelni igyekezett a "franciá kat". Azt hiszem, ez sikerült is neki.

A Lenin, Sztálin és Mao nevével fémjelzett rendszerek ideológiája a marxizmus - leninizmus volt. A tömegterrort a "kizsákmányoló osztályok" felszámo lása, a szocialista, majd a kommunista társadalom felépítése érdekében alkalmazták - úgymond... Úgymond, mert Leninről hamar kiderült, hogy nem általában burzsoáziával van megakadva, hisz békésen seftelt Armand Hammerrel
Drábik János
írja erről... "Érdekes személyiség volt Armand Hammer amerikai zsidó vállalkozó. aki Lenin barátai közé tartozott és így érthető, hogy Szovjet Oroszországban, ahol a nagy vagyonokat nyomban államosították, megtarthatta magánvagyonát a bolsevik hatalomátvétel után is. Többek között (!) ő volt a tulajdonosa Oroszország legnagyobb azbesztbányájának. Már tudjuk milyen veszélyes rákkeltő ez az anyag. A bányában még orosz mérték kel mérve is elképesztő állapotok uralkodtak. ... Hammer érdekeltségébe tartozott az United Distillers cég is, amely az amerikai szesztilalom idején bekapcsolódott a maffia által irányított szesz üzletbe."
És mit tudhat, olvashat erről a disznóról az átlagmagyar? Hát azt, hogy "sokszoros élete" volt, ami igaz is... 

A "nagy" Lenin elvtárs és Trockij elvtárs személyesen
rabolták el a cári család többmilliárd dollár értékü arany, ékszer, kész pénz, betét, stb. vagyonát. Majd a zsidó ritus szabályai szerint végeztek a "bűnös" cárral és cárnéval, meg a nem bűnös de öröklésre jogosult cárlányokkal és a beteg cáreviccsel. Ez az igazi marxizmus - leninizmus: a kisajátítók kisajátítása.

Lenin, Trockij és Derzsinszkíj hozzáláttak a "nemzeti" (!) tőkések, földbirtokosok, katonatisztek, papok, értelmiségiek, módos parasztok - vagyis Oroszország egész (!) összetartó -  tudathordozó rétegének bestiális kegyetlenséggel történő módszeres kiírtásához. Ha Sztálin elvtárs nem köp a levesbe "Szovjet" Oroszország zsidó gyarmattá változott volna, ahol az "uralkodó" munkásosztály az armand hammerek gyáraiban, a megmaradt  szegényparasztság pedig a zsidók földbirtokosok földjén robotolt volna mint éhes proletár, ill. nyomorgó jobbágy.

Sokszor írtam már arról, hogy Sztálin a vörös cár miért és miként tette taccsra Lenint és számolt le a lenini zsidó bandával. Továbbá arról is, hogyan hozta létre a világ második pólusát [a zsidókapitalizmus ellenpólusát] és miként akarta a zsidókérdést megoldani [endlösung]. Értékeltem azt is, hogy túlzott pragmatizmusával zsidó kápókat alkalmazott minden piszkos munkára [Kaganovsics, Berija, Hruscsov, stb.] akik megölték, lévén zsidó identitásuk erősebb az orosz, ukrán, grúz identitásnál...

Sztálin világbirodalmáról sok szörnyűséget lehet mondani [gulagok], de azt nem, hogy zsidó nagyüzemek orosz proletá rokat foglalkoztattak volna, mint Lenin uralkodása idején. És mit illik tudnunk Leninről? Hát azt, amit Löwinger György gyilkos vörös népbiztos által írt és a "magyar" Magvető által bordó bársonykötésben kiadott köny tartalmaz róla: mélysége sen humanista volt.

Kínában a Mao a "nagy kormányos" ugyancsak széles rendet vágott a saját népében. Voltak is, maradtak is épp elegen. Ő is a marxizmus - leninizmus elveit vallotta, de az Oroszországból ismert módszereket nem vette át. Felszámolta az idegen szívű "komprádor" burzsoáziát. Talán ki is írtotta őket. Ám a nemzeti tőkéseket - amiként Hitler a III. Birodalomban - a közjó szolgála tába állította szép szóval, vagy másképp. Olyannyira hogy a kínai lobogó egyik csillaga ezt a derék osztályt jelképezi. Mao személyét később politikailag "restaurálták", testét mauzóleumba dugták és Kína duzzadni kezdett azokon a gazdasági alapokon, amelyet Mao teremtett meg, sokszáz millió kuli verejtéke és cca. száz millió rabszolga élete árán. [Valahol olvas tam, de az istennek se találom hol, hogy a Mao korszak ipari és mezőgazdasági beruházásai nagyobb "eredeti tőkefelhalmozást" eredményeztek, mint amit Kína négyezer év alatt épített, a "nagy falat" is beleértve. ]

De hogy állt Mao az elvekkel - a szent marxista - leninista dogmákkal? Sehogy! Nézzük csak kivel látható a baloldali képen? Csak nem? De igen! A világtörténelem alighanem legnagyobb háborús gyújtogatójával, a történetesen szintén zsidó, Kis singerrel vigyorognak egymásra. [Ilyen összevigyorgós képet mutatok majd  Kissingerről és Putyinról is...]
Milről árulkodik ez a kép? Hát az amerikai - kínai szovjetellenes, mondhatni második antikomintern paktum előkészítéséről. A kép 1971 októberében Kissinger pekingi látogatása alkalmából készült, amely a szélhámos, köztörvényes  bűnöző amerikai elnök Nixon 1972-és kínai látogatását készítette elő. Ekkor jött létre a rablókapitalizmus és a gyilkos kommunizmus szent szövetsége a világ második pólusát megteremtő kommunista nagyhatalom gyengítésére, amely végülis e pólus és a Szovje tunió összeomlását eredményezte. De nem csak azt. Kína ekkor tért át - lobogó vörös zászlók alatt - az államkapitalizmusba vezető útra és hozott létre egy olyan államtípust, ami Leninéknek - Sztálin elvtárs jóvoltából - nem sikerült.  

És most ugorjunk egy nagyot, egyenesen a minap megjelent  - re. [Előszeretettel válogatok "tiszta", azaz kommunista és zsidó forrásokból...] Megszólalatják régi kedvencemet Hszi Csin-pinget. Tréfás kedvében lehetett és a következőkről fecsegett abból az alkalomból, hogy államelnökké avanzsált és megtartva a Kínai Kommunista Párt elnöki tisztségét is Kína diktátorává lett - holtáiglan.
"Arról beszélt, hogy szükség van Mao gondolatainak fenntartására, és Sztálin elutasítása nihilizmushoz vezet. Bár sokan politikai reformokat is reméltek tőle, semmilyen, a Kínai Kommunista Párt (KKP) hatalmát gyengítő rendszerbeli változást nem támogat (megjegyzés: az a reform ha önmagát legyengíti?).
A beszéd nem csak úgy megjelent, hanem kiszivárgott... "a Deutsche Welle kínai nyelvű honlapjára. A portál szerint decemberben hangzott el, de a KKP tagjai számára is csak a múlt héten tették nyilvánossá. A Hu Csin-tao államfőt márciusban váltó Hszi Csin-ping a kommunista ideológia fontosságáról beszélt. Szerinte ha a kommunizmus víziója elvész, irányt veszít a párt, ezért a marxizmus-leninizmus, a Mao Ce-tung-i gondolatok és Teng Hsziao-ping elméletének fenntartására is szükség van. Azt mondta, a kínai álom egy eszmény, és ennél is magasabb eszmény a kommunizmusé. (megjegyzés: ebben a Deutsche Welle szerint mi lenne a baj?) A pártfőtitkár sürgette a párt tagjait, hogy tanuljanak a Szovjetunió felbomlásából. Szerinte a Szovjetunió fel bomlásának fő oka az eszmék és a hit megingása volt, és a Szovjetunió történelmének és kommunista pártjának, Leninnek és Sztálinnak elutasítása történelmi nihilizmushoz vezet és a párt szervezetét minden szinten aláássa. Hszi szerint a felbomlásból fontos tanulság vonható le a hadsereg szere pével kapcsolatban is, amely azt erősíti meg, hogy a hadseregnek a párt vezetése alá kell tartoznia. Arányosítva a szovjet kommunista pártnak több tagja volt, mint a kínainak, senki nem volt ugyanakkor elég erős ahhoz, hogy felálljon és megakadályozza a felbomlást - mondta Hszi. Arról is beszélt, hogy Kína nincs lemaradásban a reformok terén, kérdés az, mit kell és mit nem kell megreformálni. A reformok nem a nyugat univerzális értékeinek irányába, hanem a kínai sajátosságokkal kikövezett szocialista úton való elmozdulást jelentik - mondta Hszi."
Ezeket olvasva csak azért nem estem seggemre, mert épp ültem rajta.

Miért nyűgözött le Ping? Azért, mert színtiszta hazugság minden sora, mondata, még tán' bötűje is. E szivárogtatásnak figyelemre alig méltatott előz ményei  voltak. "2017 októberében űlésezett  89 milliós Kínai Kommunista Párt XIX. Kongresszusa, ahol Hszi Csin-ping felszólította a párt minden tagját, hogy szóban, vagy tettben vegyék fel a küzdelmet minden ellen, ami veszélyeztetheti a párt hatalmát és tisztaságát.”
Ekkorra már elhárult a veszély, hisz a kis ravasz korábban már alapos tisztogatást [csisztka] hajtott végre.
"Elégedetlen nyilatkozott a 'rókavadászat' eredményéről, amely az általa indított antikorrupciós kampányt jelenti. Ennek során eddig 1,3 millió kínai tisztségviselőt büntettek meg, többen közülük a kínai elnök ellenfelei voltak nemcsak a pártban és az állatiránymásban, hanem a Kínai Népi Felszabadító Hadseregben is.Modern szocialista ország felépítését és egy új korszak elindítását ígérte."
A három órás hosszú duma keretében egészen rövid utalás történt arra, hogy bár "Kína előtt fényes jövő áll, egyúttal súlyos kihívások elé néz, amelyek között mindenekelőtt a gazdaságiakat említette, például a kiegyensúlyozatlan és nem megfelelő fejlődést1, valamint az egyre növekvő államadósságot."

Mi a szösz, "államadósság" (?) békeidőben (?) miből (?) miért (?) kivel szemben (?) mennyi (?). Itt álljunk is meg néhány polgári szóra. Mennyi államadós ságot csinált Hitler és mennyit Sztálin a II. Világháború élethalálharcában? Hitlerről majd külön. Ami Sztálint illeti, Joe bácsitól kapott valamicskét. "A kölcsönbérleti törvény (angolul Lend-Lease Act) alapján 31,4 milliárd Nagy-Britanniának, 11,3 milliárd a Szovjetuniónak jutott. Ez utóbbi összeg Oroszor szág félévi nemzeti jövedelme. Szovjetunió a törlesztést megtagadta." 
Így fest egy kommunista kölcsönzés, "törlesztés", ill, "eladósodás". A "kommunista" Kina adóssága azonban kapitalista (rendszerü) adósság. Hogy a francba van ez? Csak nem zsidókölcsön, illetve zsidókamat miatt nyavalyog a főkomcsi? Dehogynem! Mindjárt meglátjuk. Ebben lesz a poén...

A Portfolio gazdasági hetilap
2018. január 5-i elemzése szerint... "Felfoghatatlanul nagy adósság alatt roskadozik a világ.  2017 harmadik negyedévének végére rekord szintre, 233 billió (ezermilliárd) dollárra emelkedett a világgazdaság adóssága, miután egy év alatt 16 billió dollárral hízott az állomány... A jelenlegi 318%-os GDP-arányos adósság továbbra is nagyon magas. A növekvő nominális adósság oroszlánrészéért nem meglepő módon Kína (!) felel, ahol a GDP-arányos ráta egy év alatt 292%-ról 294%-ra kúszott fel. ... Ez a jövőben még komoly problémát okozhat, amikor egyre több jegybank elkezdi követni az 'amerikai központi bankot' a monetáris politika normalizálásában, hiszen a kamatterhek emelkedése ilyen állomány mellett veszélyes helyzetet teremthet." Nem lévén közgazdász és nem szándékozván pénzügyi értekezést írni, így csak azt emelem ki, hogy az 'amerikai központi bank" a hírhedt FED-del azonos és a cikkből az is következik, hogy a világpénz boszorkányüstjét továbbra is az amerikai zsidó bankárok kavargatják. Ebben fő a "kommunista" Kína is.

A legrohadtabb helyzetben az USA van, amely évek - ha nem évtizedek - óta a pénzügyi szakadék szélén tántorog. Ezt bátorkodtam jóval korábban észrevenni és megénekelni  még 2012-ben "Fiscal cliff" c. írásomban. A helyzet sötétebb még a gyilkos nigger bokszos pofájánál is. Egy gazdasági elemzés szerint "Az USA 18.000 milliárd dolláros államadósságával belekeveredett egy olyan spirálba, amelyből nincs kiút ...  Az USA mindenkori politikusai már évtizedeken keresztül folyamatosan azt hangoztatták, hogy urai a helyzetnek és a kiadások csökkentése révén a felhalmozott adósságokat képesek lesznek megfelelően kezelni ... Nem képesek ... Az elmúlt években az adózott összegek 90 %-át az államadóssága utáni kamat törlesztésére fizette be ... Az állam részben saját állampolgárai felé válik fizetésképtelenné. Még mindig könnyebb ezt mondani, mint, hogy a bankok felé tartozik. A legvégső esetben bevethetik a „szelektív fizetésképtelenséget” azt akarván elhitetni az emberekkel, hogy sz állam annak fizet, akinek csak akar. Kinek fizet, kinek nem. Könnyen előfordulhat, hogy valamilyen kitalált indokkal egyszerűen megtagadja Kína felé a 2000 milliárd petrodolláros adósság törlesztését és akkor az USA által támogatott (...) kommunista Kína hatalmas mélyrepülésbe kényszerül. Ezt azért nem teheti meg, mert alapjában ingatná meg a globális pénzrendszert. ... Az USA helyzetében az a gond, hogy nincs készpénze. Múlt pénteken az amerikai pénzügyminisztérium 71,9 milliárd dollárral nyitott. Ez a teljes adósság 0,39%-a, stb. "

Még ragozhatnám. A lényeg, hogy az az undorító ikerpár szétválaszthatatlanul életre - halálra össze van nőve. Miközben egymást gyomrozzák tönkre teszik a világ minden országát, minden népét.

Fentebb csak odaböktem, Kínában "államkapitalizmus" van. Ezt mások után mondom... A társadalmi struktura azonban Lenin Oroszországára hasonlít ma is, annál kissé elmaradottabb formában. Az Index által készitett vázlat a következő állapotokat tükrözi. "A másfél milliárdos kínai lakosságból mintegy egy milliárd ember még mindig vidéken, minimális munkalehetőséggel körülvéve, mindennapos megélhetési gondokkal küzdve él. Egyre többen igyekeznek - ha egyáltalán lehetőség adódik - a városokban és azok környékén fejlődő iparban elhelyezkedni, keresetük - egy cipőgyári munkás havi 100-120 dollárt, azaz 18-20 ezer forintot keres - amelnek jelentős részét az otthon maradt családtagok támogatására kell fordítania."  A szociális védőháló nem lyukas, hanem hiányzik. "A nyugdíjrendszer voltaképpen csak a városi, 'bejelentett' munkával rendelkezőket, fedi le. A kényszerű öngondoskodás azonban rájuk is jellemző: a kínaiak többsége egyszerűen nem hiszi el, hogy negyven százalékos (!) nagyságrendű járulékaiból valaha is visszakap egy fillért, így magának is spórol, és csak a legszükségesebbre költ" .Egy másik írás szerint "A kínai gazdaság és szociális ellátórendszer még a fejlődési szakaszában van, ez pedig megfelelő gazdaságpolitika nélkül azt jelenti, hogy tömegesen úgy vonulnak majd nyugdíjba az emberek, hogy nem tudják még a minimális életszínvonalat sem biztosítani maguknak. azok kerülnek majd bajba, akikre az állami rendszer védőernyője nem terjed ki, ezért nem marad más ezeknek a csoportoknak, mint hogy a családjukra (gyermekeikre, unokáikra, testvéreikre) támaszkodjanak. Ezzel kialakulhat a '4-2-1'-nek nevezett probléma, miszerint egy gyermeknek két szülőt és négy nagyszülőt kell majd támogatnia, ha felnő, ami - mondani sem kell - hatalmas terhet jelent a fiatal társadalomra nézve, megoldás nélkül pedig 'további problémák' forrása lehet. Na ja! Ezért kell a "kommunista" Kínának e "kommunista" diktátor?
Csak ezért?
Óh nem! A kutya voltaképp nem itt van eltemetve. Arról van szó, hogy ZsidóAmerika a "szuper orwelli államot" kínai gyarmatán óhajtja felépíteni. Jó okai vannak erre.

Tisztelettel kell adóznunk Orwell tüneményes fantáziájának, de ma már látnunk kell, hogy elbaszta. Látomásait a gonosz birodal ma ural kodójának paranoiás személyéhez kapcsolta. Így viszont a rendszer logikáját az alattvalók totális alávetésében, vagyis elvont öncéluságként kellett megfogalmaztnia. Sztálinról - ée nem tagadható paranoiáján túl - tudni kell, hogy a személyes haszonszerzési vágy távol állt tőle. Rá jellemző egy párbeszéd, amit személyes titkárával Poszkrjobisevvel folytatott amiatt, mert páncélszekrényének félreeső zugában pénzes borítékokat talált... A kérdőre vont reszketve így vágta ki magát. "Sztálin elvtárs utasított hogy Sztálin elvtárs fizetési borítékjait rakjam Sztálin elvtárs páncélszekrényébe."  Sztálin szívott egyet a pipáján és napi rendre tért a dolog fölött... 

Orwellnél nem esik szó a gazdasági hatékonyságáról, profittermelő képességéről sem, pedig a rendszer a gulagokon
[oroszul: ГУЛАГ: Главное Управление Исправительно-Трудовых Лагерей [Glavnoje Upralev nyije Iszpravitelno-trudovih Lagerej, azaz ’Javítómunka-táborok Főigazgatósága] sok munkaerőt "foglalkoztatott". Megjegyzendő a táborok felállítását és "gazdaságos" müködtetését üzemeltetését zsidó kápóira bízta. A legismertebbek Naftaly Frenkel és Henrik Jagoda voltak. A szoros normák és a teljesítési kényszer ördögi módszereit ők dolgozták ki. A foglyok munkájukkal, életükkel és halálukkal a Szovjetunió élethalálharcát szolgálták. A nemzetközi piacnak mindebben nem volt szerepe...
Az emlitett urakat Sztálin később likvidáltatta. A náci haláltáborokban is legyilkolták időnként a kápókat, de ez szovjet licensz volt.

Mondom, Orwell elbaszta, mert hol volt már a Nagy Testvér, ill. rendszere 1984-ben? Sztálin legaljasabb hóhéra a zsidó Hruscsov alias [Solomon Perlmutter] akkorra megbontotta a birodalom alapjait. Utóda a "pangás korát" vezénylő Brezsnyev is menyuvadt 1982-ben és a "tárgyévben" már az ugyancsak zsidó Jurij Andropov uralkodott. Őt a kriptaszökevény Konsztantyin Csernyenko követte. Az 1985-ös évtől pedig már Mihail Gorbacsov árulja ki a maradékot, amít úgy emleget e hálás utókor, hogy átfogó programot dolgoz ki az ország gazdasági és társadalmi életének átalakítására. Ami azt illeti a glasznoszty ("nyíltság"), a peresztrojka ("átalakítás"), és az uszkorenyije (a gazdasági fejlődés gyorsítása) tényleg úgy átalakították Sztálin örökségét, hogy méga'. Ezidőtájt fejlődött ki oroszországban egy olyan rohadt kapitalizmus, melynek a világon nincs párja. Erről lentebb.

1984-ben tehát a világot nem az Orwell által rosszué megálmodott politikai vetélkedés/háborúskodás jellemzi, hínem a globális tőke uralma, amely politikai és katonai téren élethalálharcot folytat a világ minden országa ellen a nyersanyagforrásokért, és piaci konkurencia formájában ugyancsak élethalálharcot a hatékonyságért, a piaci profitért, a profitmaximalizálásért.

És itt bukkan fel a bökkenő.

ZsidóAmerikaának ebben a flúgos futamban nincs esélye. 365 milliónyi népessége nem versenyképes, több szempontból.

A "népek nagy kohója" képtelennek bizonyult az összeolvasztásra és a salak leválasztására. Az etnikai gyűlölködés sehol sem olyan intenzív, mint a "szabadság hazájában". E vegyes biológiai masszát viszont sikerült "fogyasztói társadalommá" homogenizálni. Az amerikaiak jelentős hányada kóro san kövérre zabálja magát, iszik, drogozik, tévézik, pécézik - vagyis vegetál testi és szellemi értelemben egyaránt.
Az "emberfölösleg" kezelésére olyan [megsemmisítő] táborrendszer [FEMA] létesült, amelyhez képest a náci KZL-ek és a szovjet GULAGOK kismiskák.

 

 

 

A versenyképességet rontó további tényezők: a magas munkabérek, az egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás tetemes költségei. Még úgy is, hogy Obama társadalombiztosítási programja az ObamaCare Trump pörölycsapásai alatt roskadozik. A környe zetvé delmi előírások is költségnövelő tényezők akkor is, ha maffiaszervezetek szakosodnak a környezetvédelmi előírások kiját szására.

Végül ott az amerikai "demokrácia", amely nem javítja de komplikálja a dolgokat.

Szóval Kína!

Ping nagy fejszét vágott a fába, a "Social Credit Citizen" program meghirdetésével. Miről is van szó? Az orwelli rémálom második - javított bővített - változatának megvalósításáról; másfél milliárd kínai, majd a világ totális ellenőrzéséről.

"A legijesztőbb mégis a kínaiak 2014-ben ismertetett stratégiája, amely szerint bevezetnék a társadalmi kreditrendszert (social credit score). Minden lakos előélete és viselkedése alapján kapna egy pontszámot, ami azt fejezné ki, hogy mennyire lehet bomlasztó hatással a társadalomra, ezt a számot hozzácsatolnák személyi azonosítójához is. Az Amerikai Polgári Szabad ságjogok Uniója (ACLU) szerint a rendszer az információs kor minden lehetséges eszközét, beleértve az elektronikus fizetési adatokat, a közösségi hálókat, az algoritmikus szűréseket is felhasználná ahhoz, hogy elkészítse a totális társadalmi kontroll eszközét, és ez az Egyesült Államok számára is intő jel kell legyen. Hiszen azt mondani sem kell, hogy a helyi internetes szolgál tatók együttműködé sével a kínai kormány minden aktivitást megfigyelhet az amúgy is erősen korlátozott kínai interneten, és nincsenek olyan szabályo zásoka vagy törvények, amik ezeknek keretet adnának. Az egyén pontszámá nak alapját olyan faktorok határoznák meg, mint a hobbi, az életstílus, a szociális, politikai, pénzügyi helyzet. Ez csökkenne például akkor, ha valaki nem elfogadható témájú videojátékot vásárol, a kormánynak nem tetsző politikai tartalmú kommenteket tesz közzé a közösségi médiában, vagy ha csak olyan barátai vannak, akik ilyesmit tesznek."
Tovább is van, mondjam még? Nem mondom.

Eddig szándékosan nem szóltam még Putyinról és Oroszországról, holott nekik ugyan alárendelt, de el nem hagyagolható szerep jut abban a világjátszmában, amelyet [az amúgy nem is létező ...] Háttérhatalom folytat.

Sokszor bizonygattam, hogy ez a Háttérhatalom létezik és ebből nem is csinál titkot. Ismételten feltettem ezt a képmontázst, amelyre azt írta egy képernyőbámuló billentyűverő faszbúkos állat, hogy nem jelent semmit.

Jó! Menjünk tovább.

A leszart fejü Gorbi után Jelcin, majd Putyin következett.  Erről az utódlásrol sokszor, sok helyen írtam. Most csupán a "Nyugat alkonya. Új izmus születik" c.
kommentáromat említeném, amely ezt a korszakot igyekszik megörökíteni 2013-ig, amikor a cikk íródott. Dehát azóta sok víz folyt le a néván és a "hősköltemény" azaz a "putyinizmus" még csak ezután teljesedett, teljesedik ki.

Itt be kell vallanom, 2013-ban még egészen másképp vélekedtem Putyin ról. Azt hittem, ő fogja Oroszország hajóját a
Scyllák és Charybdiszek között evezve a szabad óceánra vezetni, hogy betölthesse "Oroszország hivatását." Ezt meg én basztam el... Mondom ezt anélkül, hogy össze akarnám magam hasonlítani Orwellel, a zsiniális álmodóval.

Putyin disznóságait számos cikkben leltároztam azóta. Közülük egyet említek "Oroszország vészkorszaka - A Putyin utáni Oroszország víziója" címűt, amely ugyancsak jó régen, 2014.06.09-én íródott. Ha valaki netán megnyitja a linket egy továbbira talál és egy abból vett idézetre, amely így szól. "Manapság már szinte semmi sem az, aminek látszik. A jót gonosznak állítják be, a kedvesnek mondott tettek mögött rossz szándék lapul, az egyszerűt összetettnek, az összetettet egyszerűnek festik le. Aki megelégszik a felületes szemlélődéssel, soha nem fogja megérteni, hogy mi történik. Ez a jelenség nagyon jól megfigyelhető a kelet és nyugat elitistái között, az Ukrán helyzet kapcsán fokozatosan mélyülő feszültségben.  A Nemzetközi Valutaalaphoz és a Nemzetközi Fizetések Bankjához hasonló szervezeteken keresztül Oroszország éppen úgy elkötelezettje a globalista pénzeknek, mint az Egyesült Államok. Oroszország gazdasági tanácsadója globális ügyekben, legyen szó befektetési imázsról vagy privatizációról, nem más, mint maga a Goldman Sachs. Oroszország minden évben dollár milliárdokat vesz fel a nyugati bankoktól, például a Deutsche Banktól és a Credit Suisse-tól, ékes bizonyítékául, hogy nincs ellenére a gonosz nyugati rablókkal üzletelni.Vlagyimir Putyin rendszeresen találkozik 'Mr. Új Világrend' Henry Kissingerrel és Putyin sajtófőnöke szerint ők ketten régi jóbarátok. Ezek a találkozók Putyin 2000-ben történt hivatalba lépése óta folynak.

Ezt eltrafáltam akkor, vállalhatom ma is. Azazhogy ... Putyin gátlástalan aljasságát akkor nem ismerhettem fel, hisz a harácsoló oligarcha álarca akkor még fedte a tömeggyilkosét. Putyin nem közönséges háborús bűnös. Ezek ugyanis általában véve hazájukért ölnek meggyződésből, parancsra, vagy "kéjjel" - ahogy Radnóti mondaná. Putyin háborús bűnei Oroszország ellen irányulnak. Szerbe - számba szedtem már ezeket nem is egyszer. Egy rövid összefoglaló azon ban mellőzhetetlen, mivel a gaztettek a józan ész számára érthetetlenek (!) is.

Ukrajna Oroszország szülőanyja [Kijevi Rusz]. Mint független állam baráti, sőt szövetségesi viszonyban volt "nagyfiával" Oroszországgal. Putyin a "nagy kágébés"
nem vette észre,. hogy maroknyi zsidó terrorista puccsot hajt végre és hagyta, hogy Janukovics rendszerét megbuktassák. Miért? Nem rajta múlott, hogy a jóvoltá ból Kelet Ukrajnában rekedt cca. 12 milliónyi orosz fegyvert fogott puszta élete védelmében. Az általa soha el nem ismert felkelőknek fegyvert szállított, szállít évek óta. Olyat és annyit, amellyel háborúban meghalni lehet, győzni nem. Elismerte viszont a puccsista hatalom vezetőjét, a másik zsidó oligarcha - mészárost Valcmann Porosenkót olyannyira hogy neki a "minszki békemegállapodás" keretében szabad kezet adott ahhoz, hogy Luhanszk és Donyeck polgári lakossága ellen írtóháborút kezdhessen és folytathasson, tiltott fegyverfajtákkal, tiltott harceljárási módszerekkel, immár ötödik éve. Még parolázik is a másik zsidóval és fennhangon támogatásáról biztosítja.

Mint tudjuk (?) ZsidóAmerika, Izrael, Anglia, Franciaország és Németország, összehangolt stratégiát követve, desta bilizálták, majd "polgárháborúkkal" és külső fegyveres inváziókkal elpusztították Észak Afrika és a Közel Kelet országainak többségét. Az akciók egy része "Arab Tavasz" néven futott. Putyin Oroszországa nyikkanás nélkül, ölbetett kezekkel hagyta pl. Irakot és Líbiát elpusztítani, jóllehet korábban Irak a szövetségese volt Irán elleni háborújában.

Aztán azt asztalra csapott, "Szíriát megvédjük" felkiáltással. Ez a "nekiveselkedés" kezdetekor sem volt érthető, mivel a tartuszi orosz támaszpont szart sem ért már akkor, amikor Oroszország veszni hagyta teljes közel-keleti és észak-afrikai befolyását.

Több írásban elemeztem Oroszország "furcsa háborúját", amit a következők jellemeztek. Oroszország nem látta el Szíriát olyan fegyverekkel, amelyekkel megvédhette volna légterét az izraeli légierő gátlástalan támadásai elől. Izrael ott és akkor csapott le Szíriára, amikor jónak látta. Több esetben "gyengített" nukleáris fegyvereket is bevetett.
A szárazföldi "beszivárgók" teljesen ésszerüen lakónegyedekbe vették be magukat, hogy élőpajzsként használhassák a túszul ejtett lakosságot. Lehet vitatkozni azon, hogy velük szemben mi lett volna a megfelelő harcászati eljárás és milyen fegyverek lettek volna alkalmazhandók. Azon viszont nem lehet vitatkozni, hogy a tűzérségi, harckocsi és légitámadások nem alkalmasak, mert aránytalanul több veszteséget okoznak a "saját" lakosságnak, mint az "ellenségnek". Aszad bábhadserege éveken át foly tatta ezt a háborút és ennek folytán nyilvánvalóvá vált, hogy Oroszország nem Szíria megol talmazására, hanem népének, városainak, iparának és infrastruktúrájának elpusztítására törekszik. Miért?

E kérdésekre akkor érkezett meg a felelet, amikor az orosz medve téli álomba merült és az ex kágébés idomár hagyta aludni, pedig..

Pedig ZsidóAmerika és Izrael állandó tettestársuk Szaúd Arábia  segíitségével, annak terü letén, egy CIA MOSZAD kettős ügynök vezetésével hipp - hopp szupermodern terrorhad sereget állítottak fel.
Írtam erről is anno. Ez a hadsereg aztán - Putyin jóbarátja és hű szövetségese - Erdogan segítségével Törökországon keresztül észrevét lenül [!!!] lerohanta a gazdátlan Irakot és Putyin "szövetsé gesét" Szíriát. Guderian páncélosait is megszégyenítő gyorsasággal úgy hatoltak be, mint éles kés - a szarba... Úgyszólván napok alatt megszállták a Kelet Szíria és Nyugat Irak területén elterülő olajmezőket, létesítmé nyeket. Mindezt jóformán egyetlen puskalövés nélkül.
Hogyan történhetett meg ez?

Ez a pünkösdi királyság hosszú ideig "virágzott" Seftelt Szíria és Irak olajával és gyilkolta a szíreket, irakiakat rakásra. Aztán valamiért kitelt az idejük és felszámolták a boltjukat. Azt hihetnők, ZsidóAmerika és Izrael vonta ki, vagy verte ki őket. Egy fenét. Erre Mr. Putyin kapott megbízást aki a  legmoder nebb orosz haditechnika bevetésével mérhetetlen háborús költség, pusztítás és szíriai [iraki] emberveszteség árán "úgymond" kibombázta az Iszlám Állam megszálló erőit.

Miért "úgymond"? Mindjárt kiderül.

Az ember azt hihetné, hogy a "szövetségesek" midezek után együtt koccintanak a közös győzelemre és visszaállítják jogaiba Szíriát és Irakot. Dehát nem ez történt.

A szíriai "kormányellenes erők legeslegutolsó maradványai"  Damaszkusz közvetlen közelében Doumában ásták be magukat, a a civilek közé...
Szíria, a fentebb már vázolt módon, írtani kezdte őket, a lakossággal együtt. Ez eddig teljesen rendben lett volna, de a Izrael és a "nyugati szövetségesek" nem óhajtanak kiszorulni a szíriai és iraki olaj mellől és együtt (!) lecsaptak Szíriára azzal az ürűggyel, hogy Aszad vegyi fegyvert vetett be.

Amikor Trump fenyegetőzni kezdett, az oroszoknak szokás szerint nagy volt a pofájuk. Nem volt nehéz erőt fitogtatniuk, hisz nemrégen véd és dacszövetséget kötött a naiv Iránnal a föld két legnagyobb szélhámosa Putyin és Erdogan. Nem fölösleges említeni, hogy Erdogan volt az első aki elítélte a vegyi fegyver használatát és tapsolt az orvtámadásnak.

Alekszandr Zaszipkin, Oroszország vélhetőleg hülye és ordítóan tájékozatlan bejrúti nagykövete "egy interjúban Vlagyimir Putyin orosz elnök és az orosz vezérkar korábbi figyelmeztetésére hivatkozott. Az orosz hadsereg ugyanis már március 13-án bejelentette, válaszolni fog bármilyen Szíria elleni amerikai csapásra, célba véve mind a rakétákat, mind a támadásban részt vevő indítóállá sokat. Oroszország Bassár el-Aszad szíriai elnök legszorosabb szövetségese az országban dúló fegyveres konfliktusban. Ha az amerikaiak támadnak, akkor a rakétáikat le fogjuk lőni, és azokat az állásokat is, ahonnan indították őket."

Azóta már tudjuk, sőt az oroszok is tudni
vélik
hogy "a légicsapásokat az Egyesült Államok nem egyedül, hanem az Egyesült Királysággal és Franciaországgal egyeztetve és együttműködve hajtotta végre szíriai feltételezett vegyifegyver-raktárak ellen. De nem "állásokból", hanem "az amerikai haditengerészet két, a Vörös-tengeren tartózkodó hajója, a Földközi-tenger medencéje fölött repülő taktikai légierő, valamint az et-Tanf térségéből felszálló B-1B hadászati bombázók fedélzetéről.

A közleményekből az is kiderül, hogy Putyin elnök ismét behúzta (botoxos) farkát. A Sojgu vezet te hadügyminisztérium szerint a "szíriai légvédelem Sz-125-ös, Sz-200-as és BUK rendszerei a céljuk felé haladó rakéták jelentős részét megsemmisí tették. A csapások elhárításában a szíriai orosz légvédelem nem vett részt." Ebből a közleményből az is kiderül, hogy szíria még az évek óta ígérgetett SZ300-as rakétákat sem kapta meg. [Ezekkel a rakétákkal Iránt is átverték. Kifizettették a rakéták árát, de nem szállították le őket. Nemzetközi bírósági per is indult Oroszország ellen.

Megszólalt az orosz külügyminiszter Lavrov is.  "Elfogadhatatlannak és jogellenesnek nevezte az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek a Szíriával szembeni katonai fellépését." A pontra az "i"- természetesen Putyin tette fel megállapítva, hogy az Szíria elleni amerikai támadás agresszió.

Ennyi? Úgy látszik...

18.05.31-i bejegyzés.
2018.05.30-én a Bal Rad Ru a maga lapidáris stílusában a következőket írja. 
"Nem egészen két héttel a május 16 – i telefonos értekezés után, tegnap ismét telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfő és Kardigan szultán. Közös dolgokról beszéltek. Többek között Szíria ügyét is kitárgyalták. Mevlüt Çavuşoğlu török ​​külügyminiszter ma az A Haber hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a kurd YPG a nyár végéig kivonul Manbidzsból. A régió ezt követően török-amerikai felügyelet alá kerül! SZÍRIÁRÓL BESZÉLÜNK!Moszkvában Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ma kifejtette: minden nem szíriai illetőségű fegyveres erőnek el kell hagynia az ország délnyugati deeszkalációs zónáját. (Ez főként Daraa tartományra vonatkozik.) Az orosz külügyminiszter megjegyezte, hogy evégből egyeztető előkészítő tárgyalások zajlanak Oroszország, az USA és Jordánia között. Az iráni    erők is vonulnak kifelé az említett térségből. Helyükre Quneitra tartományban a szír hadsereg egységei vonulnak be. Ez megfelel annak az értesülés nek, miszerint Oroszország akceptálta Izrael óhaját, és az iráni eők visszább vonásáról egyezett meg a zsidó állammal. A Genfi Szíria-ügyi ENSZ-égsz alatt zajló leszerelési konferencián a résztvevők Szíriát választották elnökül. Hama tartományban az orosz légierő intézkedett. Latorlövegeket és lőszerraktárt, meg egyéb ketyeréket iktatott ki. Bajmegelőzési szándékkal."
Oroszország mikor nem akceptálta Izrael óhaját? Ha a kedves olvaső néhány sorral feljebb görget éátni fogja mit lafatyoltak össze Putyin Lavrov és zaszpikin nagykövet. Láthatja a "hármas szövetség" ünnepélyes kézfogását is. Most pedig Putyin úr kitessékeli az egyetlen hatékony erőt: az iráni alakulatokat...
Nincs hányingerük? Nekem van...

És most vissza a bevezetőhöz. Abból indultam ki, hogy a természetes emberi gondolkodás a jelenségeket
erkölcsi, jogi, logikai, politikai, katonai, gazdasági, stb. szempontból igyekszik értelmezni. Korunk egyetlen realitása az állandó világháború, amelynek egésze és epizódjai ellenállnak mindenfajta értelmezési kísérletnek. Képtelenek vagyunk megállapítani: kik, hol, mikor, miért háborúznak. Összekeveredett a front és a hátország. Már nem harcosok ölnek harcosokat, hanem emberállatok [köztük nők és gyer mekek is] ölnek nőket, gyermekeket, öregeket, betegeket. A szadizmus a "háborúskodás" legfőbb jellemzőjévé vált.

Ilyenkor a gondolkodás a hétköznapi racionalizmustól elfordulni kényszerül és olyan irracionalitást keres, amely - racio nális...  Az ám, a keresés. Tút a szalmakazalban? Nem, mert nem tudom mit keresek. Még szerencse, hogy mint gój állat támaszkodhatok az ösztöneimre. És, mit tesz isten, rábukkantam egy nem túl bizalomgerjesztő
írásra, amely a MOSZAD alapelvéről szól: "csalással viselj háborút". Viszolyogva fogtam hozzá az olvasáshoz, de a szövegben utalás történik egy volt MOSZAD ügynök emlékirataira és egy nagytekintélyű zsidó íróra/gondolkodóra [milyen is lehetne egy zsidó mint nagytekintélyű, gondoljunk csak Konrád Györgyre...].

Disznóm volt. Megleltem az ügynök urat és a művet  is. "A Moszad mottója egy nemrég leleplezett ügynök, Victor Ostrovsky szerint: 'csalással viselj háborút'  Ha a magyarázatot keressük, tartsuk észben, hogy a csalás maga ellenségeskedés. A rendszeres csalás pedig azonos a háborúval. Ha fölfedezzük, hogy a zsidók (egészükben, nem csak néhány csaló közülük) szándékosan és rendszeresen hosszabb idő óta becsapnak minket bármiben, akkor arra következtethetünk, hogy ők a köztünk levő kapcsolatot háborúnak tekintik, és ennek megfelelően kell rá válaszolnunk." Első olvasásra a szöveg kissé bizarrnak tűnik [az egész, nem csupán az idézet.]

Még jó, hogy vannak tekintélyes zsidó írók is. [Mi lenne velünk is Konrád nélkül. Ha kivonnánk a forgalomból nem maradna a helyén csak a bőgatya, meg a fütyülős barack, megnézhetnénk magunkat.] A "híresség" pedig létező személy Maurice Samuel úr
"E
gy sorozat komoly zsidó könyv írója, zsidó szervezetek díjainak nyertese, azt írja a 'Ti gójok' c. könyvében ' mi zsidók, a pusztítók, örökre pusztítók maradunk. Semmi amit tesztek nem elégíti ki igényeinket és szükségleteinket. Örökre pusztítani fogunk, mert mi a saját világunkat akarjuk, Isten világát, amelyet ti nem tudtok fölépí teni."

Nota bene, épp most hallom a tévében, Macron Trumpnál vendégeskedik. Irán "megzabolázá sáról" tárgyalnak... Ennek előjátéka volt a Szíriára mért légicsapás. Senkinek se legyen kétsége aziránt, hogy Putyin Irán ellenében is a zsidók keze alá fog játszani. Ez természetes, hisz félzsidó. A félzsidó identitás-érzés néha erősebb az egésznél...

Lassan befejezem az írást. Kúrvára unom már.

Csak azt akarom még hozzátenni, hogy a zsidók egyáltalán nem csinálnak titkot, sőt dicsekszenek, viccelődnek azzal, hogy hülyére vesznek minket gójokat, hiába vagyunk hétmilliárdnyian a tizenöt milliójukkal szemben. Az ostrovskyk és móricok nem piszkosodhatnának nyilvánosan, ha nem arra spekulálnának, hogy a gójok képtelenek összeillesztgetni a darabokat és következtetéseket vonni belőlük.

Igazuk lenne?

2018. 04.25

Sz. Gy.