Az árulás zsákutcái

Kókadt radikalizmus

A Demokratában 2018.03.21-i keltezéssel K.D. szignóval jegyzett szarkasztikus írás keltette fel érdeklődésemet, minthogy ennek a stílusnak én is kedvelője vagyok.

A "Vona árváinak" titulált társaság Budapesten, Mikus Márton Polgári Mulatójában gyűlt össze április (?) 8-án és arra a közös belátás ra jutottak, hogy a "Jobbik már nem nemzeti radikális párt, a szemkilövető bevándorlás pártolók nem kerülhetnek újra kormányra, aki a szivárványkoalíciójukban részt vesz, az bűnsegéd."
Nem azért mondom, de 2011.02.25-i összefoglaló
írásomban húsz (!) olyan korábbi írásom elérhetőségét adtam meg, amelyekben azt bizonygattam, hogy a Jobbik álnemzeti, álradikális párt. A cikkezést ezt követően azért hagytam abba, mert úgy véltem a dolog már nyilvánvaló. Tévedni emberi dolog.

Nem szándékozom a Demokratában megjelent írást ismertetni, mert akit érdekel a fenti linkről eredetiben olvashatja.

A fentebb említett filippikáim három jobbikos politikus: Vona Gábor, Morvai Krisztina és Gaudi Nagy Tamás személyéhez kapcsolódtak. Vona és Morvai érthető okból maradtak távol. A távolmaradás Morvai esetében azért is értehető, mert a jelek szerint ő már bevitorlázott a Fidesz védett és zsíros öblébe. Fölösleges lett volna strapálnia magát.

Az elnökségről készült fotó valóban egy gyászoló gyülekezetet mutat. Szerintem viszont nem a bánat, hanem aggodalom űl az arcokon - mi lesz velünk az új leosztásban?

Írásra Gaudi hozzászólása késztet. Már azt hittem, semmivel sem tud felhergelni. Ebben is tévedtem.

Szokásos lózungjai, pl.
"alapigazság, hogy a nemzethűség a párthűség felett áll" már nem érik el az ingerküszöbömet. A biztosítékot a következő gaudiáda verte ki. "Egy biztos: garanciát akar arra, hogy a szemkilövetők és a bevándorláspártiak semmilyen körülmények között ne kerülhessenek hatalomra, és ezt akkor látja a leginkább biztosítva, ha a jelenlegi kormány maradhat a helyén. Hozzátette, aki az ellenzéki összefogásban részt vesz, az bűnsegéd, mivel éppen a szemkilövetők visszatérését támogatja."

A napokban Morvai Krisztina videós hazudozása [ECHO interju] miatt kaptam fel a vizet olyannyira, hogy hosszú évek multán megint
nekimentem őnagyságának amiatt, mert a szem kilövetők parancsnokával Bencze József dandártábornokkal az akkori országos rendőrfőkapitánnyal éppen ő paktált le anno. Az írás Morvaira lett kihegyezve, jóllehet a paktumot nem a saját nevébem, hanem a Civil Jogász Bizottság képviseletében (nem ...) írta alá, mert sürgős mehetnékje támadt és a parafálás Völgyesi Miklósra maradt.

A CJB viszont másnap közzétette a paktumot, közömbös tehát, hogy az eredetin hány aláírás díszeleg.

A CJB hierarchia tagja volt akkoriban Juhász Imre alkotmánybíró is, aki a Bizott ságról tréfásan azt írta, hogy mint "kísértet járja be a kommunista utódpártokat." A Bizottságnak Juhász Imre mellett "jeles tagjai voltak még Morvai Krisztina és Völgyesi Miklós társelnökök, Kabódí Csaba, Szöőr Anna, Horváth Attila és Gaudi Nagy Tamás jogászok, közismert nemzeti jogvédők.A bizottság teljes mértékben teljesítette magára vállalt feladatait és könyv formájában adta ki súlyos és tényszerű jogi és politikai következtetéseit az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulóját közvetlenül megelőző, majd magán az évfordulón tömegesen elkövetett súlyos törvénysértésekkel és rendőrségi tömeges brutalitás sal kapcsolatban. Arról nem tehetett a CJB, hogy az általuk feltárt és a meghallgatásaikon is bizonyított tömegesen elkövetett rendőri, politikusi, ügyészi és nem ritkán bírói törvénysértések ki tudja miért, mind a mai napig megtorlatlanok maradtak és az elkövetők többsége és felbujtóik jelenleg is politika és a köz élet aktív szereplői.

Az "anti morvai filippikámat" nem vonszolom ide. Gondolom elég lesz helyette a corpus delicti...

Namármost, hamármost áll az a tétel "aki az ellenzéki összefogásban részt vesz, az bűnsegéd, mivel éppen a szemkilövetők visszatérését támogatja", hogyan minősül annak cselekménye, aki a szemkilövetővel partnerséget vállal, hogy a rendőrség társadalmi presztizsét helyreállítsa?

És még néhány felvetés e közismert nemzeti jogvédő szerepjátszásai kapcsán.

A Civil Jogász Bizottság Jelentését azért is ismerem, mert amikor láttam, hogy csak könyv, ill. PDF formá tumban adják ki, magánszorgalomból átszerkesztettem HTML formátumba [hogy kezelhetővé váljon olyanok számára is, akik drága PDF szerkesztő programmal nem rendelkeznek] és lelkendezve felküldtem Morvai Krisztina úrasszonynak, aki erre semmilyen formában nem reagált.

Mint a jelentés ismerője jelentem ki tehát a következőket. A jogi remekmű valójában fércmunka. A "jogá szok árulását" nem csupán és nem is elsősorban a paktum, hanem a Jelentés testesíti meg, azaz a paktum magából a Jelentésből Következik, a következők miatt.

 1. A Jelentés, több kevesebb következetességgel, esetpéldákat sorol az utcai [szartaposó] rendőrök rémtetteiről.
 2. Lényegében viszont nem elemzi, hogy a szemkilövő, veserugó hatósági közeg tevékenységét milyen parancsnoklási rendszer ellenőrízte, irányította, koordinálta.
 3. Ebből következik, hogy az irányítási láncolatban tevékenykedőket meg sem próbálja azonositani.
 4. Az ennélfogva "ismeretlen tettesek" cselekvőségét meg sem próbálja a rendőrség szolgálati szabály zatával, a közzétett, vagy belső utasításokkal egybevetni és büntetőjogi szempontból minősíteni.
  Ez voltaképp megbocsátható lenne, hisz egy irányítási rendszerben "mindenki szem a láncban", együtt kell forognia a rendszerrel.
  De a láncolat végpontja a parancskiadó, a főkapitány azonsoítható, tevékenysége minősíthető volt, lett volna.
 5. A CJB-nak mint társadalmi szervezetnek természetesen nem volt jogosultsága a rendőrségtől iratokat bekérni, vagy a rendőrségen lefoglalni. Erre az ügyészségnek lett volna joga. A Bizottság felhívhatta volna erre a "legfőbb bűnüldöző szerv" becses figyelmét de nem tette. Ez a pecsovics magatartás önmagában is felróható lenne. De a presztizsvédelmi megállapodásra már szavakat sem lehet találni.
 6. Egy szubjektív közbevetés.
  Megboldogult megyei főügyész koromban - szakmai oktatáson - felvetettem, hogy nincs szabályozva az ügyészség felügyeleti joga a rendőrség operatív tevékenysége fölött, ami nonszensz, hisz a rendőrségi disznóságok zöme ebben a szürke, vagy inkább fekete, zónában realizálódik. Úgyszólván lehülyéztek...
  Aztán konzultáltam a Kárpátontúli Terület legfőbb ügyészével Alexander Bondarenkó vezérőrnaggyal, élet és halál urával, és kérdeztem, nálatok hogy van ez? A válasz valahogy úgy hangzott, "hát mi a francot ellenőrízzek, ha épp ezt nem ellenőrzöm."

Ennyit a CJB-ről és Gaudiról a közismert nemzeti jogvédőről.

Még egy említésre méltó passzus a cikk rezüméjéből. "A résztvevők és a hallgatóság abban is egyetértettek, hogy hiányzik egy olyan radikális párt, amely jobbról ösztökéli. a Fideszt. Ezt a szerepet korábban a Jobbik töltötte be, ma már viszont messzire eltávolodott ettől, illetve korábbi bázisától."
Jesszusom, csak nem a gazdátlan radikálisok akarnak ilyen pártot alapítani, épp Gaudi vezetésével?

Nem, ez viccnek is rossz. Prsze magát Gaudit nem féltem. Ő - Morvai Krisztina - farvizén előbb utóbb besodródik abba a bizonyos kikötőbe... 

Ti többiek - a tietek a remény.

2018.03.23

Sz. Gy.