18.09.30 - Frissítés


Brüsszeli tudósitás II.

A kígyó köre

Tudósítást írtam Brüsszelből. Szót ejtettem úgyszólván mindenről, mindenkiről: a Cion Bölcseinak Jegyzőkönyveiről, a Bázeli Cionista Világkongresszusról, a hazák Európájáról, "fiskális" Európává egyesítéséről, a különcködő Angliáról, a Wall Streetről, Soros György Európát illető terveiről, Orbán brüsszeli útjáról, a nemzeti parlamentek szuvereni tásáról, a "szentkorona szolgáiról" és arról, hogy vált kilóra megvehető ringyóvá a vén Európa az egykori büszke nő?

Van ebben az írásban valami vicces. Mintha tegnap írtam volna, pedig 2011.12.10-én, azaz hét éve írtam. Befejezett múlt? Nem, folyamatos jelen! Régi kép, új részletekkel. Erről írok most.

Sose volt ilyen hangos a régi nóta "Közölhetem önökkel, hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba..
Tehát satu. Beszéljünk róla.

Amikor a fenti cikket írtam Magyarország az Európai Unió társelnöke volt. Akkor a Médiatörvény miatt izélgettek bennün ket és vonták kétségbe Magyarország alkalmasságát e tisztség betöltésére. Nos, betöltöttük és az EU [sajnos] nem omlott össze.

A cikkben utaltam a költségvetési kérdések fontosságára. Orbán ezzel kapcsolatban 2012-ben a költségvetés átdolgozásáról beszélt és úgy
nyilatkozott, hogy "
az EU-csúcsra utazó magyar delegáció arra kapott mandátumot a parlamenttől, hogy olyan kereteken belül segítsék elő a megoldást – lényegében a 'fiskális' unió megteremtését -, amely átfogja mind a 27 EU-országot. Ezt a feladatot – utalt a britek elzárkózására – nem sikerült elvégezni."
Ha úgy tetszik, Orbán elszólta magát, dehát kinek tünt fel ez akkoriban? Ez a kijelentés viszont fontos adalék számomra az aktualizált Orbán portré felvázolásához. Annak bizonyításához, hogy Orbán "illiberális" manírjai mitsem változtatnak azon a tényen, hogy Orbán ugyanannak a hatalomnak az ügynöke, amelyiknek Soros szolgál.

Vegyük közelebbről szemügyre a kígyó "gyűrűit". Sokaknak talán idegenül hangzik egy zsidó szekta, a Chábád Lubavics neve, holott ez "a legnagyobb és legismertebb haszid mozgalom, egyben a világ legnagyobb zsidó szervezete." Valószínüleg meghaladott már az az adat, hogy "hálózata mintegy 80 ország több mint 1000 városában körülbelül 3600 intézményt tart fenn."

Valamilyen okból, amelynek részletes elemzése nem tartozik ide, ez a szekta gyakorolja a közvetlen befolyást ZsidóAmerika és a Világ fölött. Ennek a szektának hódolnak az amerikai elnökök. Erről írhatnék regényt. Szerencsére nincs rá szükség, ama szokás folytán, hogy az elnökök és a Chabad találkozóiról "rituális" fotók készülnek, amelyek külön külön is sokatmondóak, így együtt pedig  mindent elárulnak.

Csupán a szopatós Clintonról nem sikerült fehérházi típusfotót talál nom [keresem].

Hovatartozása így is dokumentálható az alábbi képpel, amelyen Chabadosok társaságában látható.

Kis hazánk szempontjából indokolt még a Lubavics szekta oroszországi státusát vázolni az országaink közötti különleges kapcsolatra tekintettel.

A Szombat írta, hogy "az Oroszországi Zsidó Hit községek és Szervezetek Kongresszusa, amely harminckét hitközség képviseletében új oroszor szági főrabbit választott Adolf Sájevics szemé lyében. Az új zsidó vezetőre számos feladat megoldása vár. Oroszországban jelenleg 32 zsidó hitközséget tartanak nyilván."

Igenám, de a "Chabad Lubavics oroszországi képviselői bejelentették, hogy nem tekintik Sájevicset szellemi vezetőjüknek."

A Chabadnak minden szabad "nemzetközi hálózatának tagjai eltérhetnek a Világ központ bel- és küpolitizálást tiltó hagyományától, és ebből konfliktusok is kelet keznek a szervezeten belül. Így van ez Berl Lazar orosz országi Chabad rabbi esetében is, aki jelenleg Oroszország 'főrabbija' – Putyin elnök nevezte ki annak. Ő gyakran nyilvánít véleményt belpolitikai kérdésekben, általában Putyint támogatva."

Ezt én úgy mondanám, hogy Lazar [a Chabad] dirigál és Putyin támogatja. De talán fölösleges ragozni. Két zsidóról lévén szó az Oroszország fölötti zsidó uralom így is - úgy is garantált.

És most úszik a képbe az ugyancsak zsidó "illiberális" Orbán a stadion és kerítésépítő.

Büszkén jelentem, nekünk is van "rituális" Chabad fotónk. Igaz Kövér szerepel rajta, de ez ugyanaz, mintha Áder, vagy Orbán lenne.

Folytassuk Köves Slomóval. Talán senkit se lepek meg vele ha azzal kezdem, ő a Chabad Lubavicsi magyarországi hely tartója. Ebből általában sokminden következik, amit fölösle ges lenne leltározni. A kis Slomóka azonban némileg több, ill. más mint egy szabványos ország-helytartó, amennyiben önálló átalakítási/vissza-alakítási programja van, amelynek alapvető célkítűzése a középkori zsidó "aranykor" feltámasztása.

Erről az aranykorról
írtam annakidején Schulhof Izsák: "Budai Krónika". 1686-ban iródott héberül. Kiadta a Helikon 1981-ben. "Én akkor Buda szent gyülekezetében laktam. A város a török birodalom uralma alatt állott, s lakozásunk viruló volt, akár a zöldellő olajfa, biztonságos és nyugalmas. Valóban elmondhattuk: ki ki a maga szőlőlugasában, a maga fügefája alatt tanyázhatott, nem volt ártás az országban."
Most köpjek, vagy nyeljek? Lenyelem...

Ide is beillesztek egy fotót, de ez a téma némi szövegkörítést is igényel. [A középen látható jóképű úr Joná Metzger, Izrael 2003 és 2013 között volt országos askenázi főrabbija, akit apró malőr ért: vesztegetés miatt elítélték.]

Szóval a Slomó egy szervezet az EMIH vezetője is. A szerve zetet fölösleges bemutatnom, mert
bemutatkozik a Zsido. com Honlapon.

Sokat lehetne írni arról, miként tömi a FIDESZ kormány milliárdokkal a díszes társaságot, de más a célom.

A szervezet teljes neve Egységes Magyarországi Izraelita Hit község [Status quo Ante] /továbbiakban: EMIH

Ebből a "Status quo Ante" tűnik rejtélyesnek. Ebbe az irányba haladok tovább. A szervezet története a -ban elolvasható. Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter 1877-es rendelete hozta létre az ortodox és neológ irány zatokkal konkurráló harmadik szervezetet "Status quo" elnevezéssel. Ez a kifejezés semmiképp sem azonos a "Status quo Ante" kifejezéssel. Talán ezen sem érdemes eltünődni miután Slomó szerint az EMIH nem jogutóda a korábbi szervezetek nek. Keressük inkább a lólábat. Megvan az is.

"A nemzetközi Chabad Lubavics mozgalom bábáskodásával, lényegében annak önálló magyarországi szervezeteként létrejött az EMIH. A fehérorosz haszid gyökerű, New York-i székhelyű Chabad Lubavics ma a világ legnagyobb és legbefolyásosabb haszid ortodox zsidó szervezete, mely a zsidóság népszerűsítését, a haszid filozófia és a zsidó vallás tanításainak terjesztését  tűzte célul. A Chabad gyors térnyerésének része az üzleti és a politikai életbe való gyors 'betagozódás' mellett tehetséges 'helyi' 'fiatalok' felkarolása és kinevelése. A 'chabadnyikok' nemcsak vallási, hanem nagyon komoly kommunikációs képzést is kapnak. Ilyen Köves Slomó is, a 2003-ban a háború óta első itthon felavatott haszid ortodox rabbi. A chabadnyikok nem félnek kimenni az utcára, közterü letekre, és ott reklámozni, megmutatni magukat és a zsidóságot mint nyíltan vállalható, élet- és örömteli alternatívát."

Mit jelent ez?

Magyarország etnikai összetételének drasztikus megváltoztatását [nem afrikai és nem közelkeleti, hanem] zsidó "migrán sok" betelepítésével. A "hazai" zsidóság ugyanolyan népesedési problémákkal küzd mint a magyar "gazdanép". Az új fiatal népelemet importálnia kell.

Ez semmiféle problémába nem ütközik. A kvóta is biztositva van. azon államközi megállapodás folytán, amelyet 2004-ben kötöttek 500.000 zsidó befogadásáról. Ezt a magállapodást Orbán és Áder is aláírták.

A történelemből tudjuk, hogy a tömeges zsidó bevándorlás milyen következményekkel jár a "gazdanép" rovására.
A XIX század második felében
 a Monarchia fennhatósága alá kerülő Galíciából és az Orosz Birodalom területéről betóduló jiddis nyelven beszélő askenázi zsidókról van szó, akiket a történeírás igen szegény, nagyrészt falusi életmódú és földműveléssel is foglalkozó népelemként jellemez. Hogy valójában mivel foglalkoztak kint nem tudni. Nálunk bent mindenestre pálinkakereskedéssel, uzsorával és a bűnöző nyerészkedés minden lehetséges formájával foglalkoztak, hála a liberális politikai-társadalmi légkörnek és az 1867-es emancipációs törvénynek.

Az addigi zsidó - magyar idillnek gyorsan vége lett.A nemzetközi zsidóság, az Ausztriát uraló/szipolyozó Rotschildokkal az élen, a fajtestvérek oldalára állt és lenyomták a magyarság torkán ezt a halálos gombócot. 1850 és 1900 között a zsidóság száma megháromszorozódott, csaknem egymillió főre rúgott, Nagy- Magyar ország lakosságának több mint 5%-át tette ki. Ez volt a tiszakálmánok, a zsidó sakterek, az eötvöskálmá nok aranykora, továbbá a zsidó világsajtó hatalmi főpróbája [a Deyfus per mellett].

A történelem most ismételni szeretné önmagát. Vajon sikerül e?

2018.09.30

----------------------------------------------------------------------------------------------

Szót kell még ejteni arról, hogy az Országot pusztító folyamatok a Szentkorona védnöksége alatt zajlanak. Így volt ez Szent István koronázásától, így volt 1850 és 1900 között az első nagy zsidó invázió idején és így van ma is. A református - zsidó Orbán is "Keresztény Magyarországról" fecseg.

A ferencjóskai és orbánviktori "kereszténység" - a zsidóság nemzetiszín falova - kedves a zsidóknak. A kép baloldalán IV. Károly az utolsó Habsburg uralkodó látható. Őt így méltatja a
"Igaz barátja volt felekezetünknek. Már koronázása előtt fogadta az osztrák zsidóság vezetőit, és nyilatkozott előttük: zsidó lakósság mindig bebizonyította Házam és Hazája iránt való hűségét és ragaszkodását és a mai nagy időkben is áldozat ra készen járult vérével és vagyonával..." A magyarság véréről és vagyonáról nem esik szó. Ezzel most Orbán sáfárkodik.

2018.09.30

Sz. Gy.