Mottó:
Nem veletek.
Nem ellenetek.
Nélkületek!

 

 


Új ablak a világra.

Jew Taboo...

A dolog úgy kezdődött, hogy véletlenül [mi lenne velem a véletlenek nélkül...] rábukkantam egy orosz oldalra amely úgymond a zsidókérdéssel foglalkozik. Gondoltam, közelebbről szemügyre veszem.

Így találtam egy érdekes rovatot a "Jew Taboo"-t, amely tartósan leköti a figyelmemet. Külön említem, hogy mind a fő, mind a mellékoldalakról nagyszámú írás, kép és film érhető el, de maradjunk egyelőre a "Jew Taboo"-nál.

Előre bocsátom, egyetlen írást sem akarok részletesen ismertetni. Akit érdekel felkeresheti az oldala kat. Megjegyzem a Google egészen tűrhető fordításokat készít. [Nem kizárt, hogy a szövegek szerzői figyelemmel vannak a fordíthatóságra is.]

A "tabu" kifejezés körülírását keresve a
Wikipédiánál kötöttem ki és mivel nem lettem sokkal okosabb, a "zsidó tabu" keresőszavakkal folytattam és mindjárt Lovas István írására bukkantam, amely "Ideje ejteni a zsidó tabut" címen pont a fenti témát tárgyalja... Lám milyen kicsi a világ és még kisebbre zsugorodik, ha egy ilyen Lovas-féle váratlanul és véletlenül meghal. [A zsidók többezeréves vándorútját halottak milliói szegélyezik. Ehhez képest a Rómától Capuáig felállított hatezer kereszt pimfli.]

De visszatérve a "tabura" a fogalom úgy van leírva, hogy egy nép [népcsoport] belső viszonyait szabályozza, vagyis "introverzív" jelenség. Ám a zsidóknál ez is másképp van. A belső tabuk mellett feltalálták és ugyancsak többezer év óta szűntelenül tökéletesítik az "extroverzív", azaz kifelé ható tabu intézményét, amely legélesebb fegyverük a gójokkal szemben a világuralomért folyó háborúban.

A buta gójok, beszűkült gondolkodásuk és hályogos szemük miatt, egy - egy koppanásnál nem mindíg jönnek rá, hopp ez egy zsidótabu volt... Nagy baj viszont nincs, mert egy szerencsés magatartási formát [attitüdöt] sikerült felvenniük: "ne szólj szám, nem fáj fejem". Azt ugyanis a leghülyébb gój is tudja, hogy hogy a tabuk csimborasszója a ZSIDÓ, mint szógyök és minden kiegészítő szó ami ehhez kapcsolható. [Érdekes, hogy csaknem minden elképzelhető párosítás dehonesztáló, de legalábbis kétértelmű jelentéstartalmat ad...]

Mivel a zsidó tabu nem igazi tabu, tartalma is más, mint a közönséges tabué. A zsidó tabu fontos alkotó eleme a gójok részé re kitalált két monoteista vallás: a Kereszténység és az Iszlám, amelyek azon alapulnak, hogy az igazság a "kinyilatkozta tás", amelyben hinni kötelező. Ezzel szemben az emberi érzékelésnek és tapasztalásnak nincs semmi hitele, sőt eretnekség nek minősül. A könnyű eligazodás érdekében az istentől ihletett kinyilatkoztatásokat kottába szedik, azaz "kanonizálják", vagyis az emberi gondolkodást "kanalizálják" - szűk csatornák magas falai közé terelik.

E művelet eredményeként a hívők milliói évezredek óta készpénznek veszik sőt vallják a hús vér Krisztus csodatetteit. Mennél inkább lehetetlenek, annál inkább.

Tévedés lenne viszont azt gondolni, hogy a kanonizálás pusztán egyházi praktika, hisz ez a "világi" háttérhatalom alapvető módszere is. Szemléltető példa az Új Zsidó Világrend [New Jew World Order - NJWO] bevezetésének ürügyét képező 2011. szeptember 11-én végrehajtott toronyrobbantás terrortámadássá minősítése, azaz kanonizálása. Annak elhitetése, hogy néhány tonna égő kerozin képes elpárologtatni (!) két acélbeton monstrumot [WTC-1, WTC-2], sőt egy harma dikat, a legmasszívabbat is, [WTC-7] amelyben egyetlen csöpp kerozin se égett; mégis három, azaz 30 másodperc alatt, azaz sokkal gyorsabban összement, mint a Samu nadrág ja...

Mindezt - így a kánon - Oszama bin Laden tervezte, szervezte és vezette - Afganisztánból...

A zsidó tabu további alkotó eleme a "pol. korr." azaz a politikailag korrekt beszéd [zsidó illemtan a gójok számára]. Erről írtam annakidején egy hosszú kommentárt ezért itt nem megyek bele a téma taglalásába. A példám itt a nyálas Vujity Trutymó, aki a tévében az Amerikát ért terrortámadásról cseveg...

Viszont nem illik és nem is lehet a történetesen szintén zsidó Larry Silverstein úrról a WTC főrészvényeséről csevegni, aki jóelőre tudhatott valamit. Korábbi
írásomban szóltam róla, illetve arról az Amerikáról, amelyet megtestesit. Silverstein úr ingatlanokkal kereskedő iparmágnás, széleskörü politikai kapcsolatokkal. 2001 tavaszán 99 évre kibérelte az egész WTC komplexumot, potom évi tizenötmillió (!) dollárért. A biztosítási szerződéseket úgy kötötte, ill. módosittatta, hogy azok kiterjedjenek a terrorcselekmények által előidézett károkra is. A bérleti szerződésekben pedig azt is kikötötték, hogy az épületek elpusztulása esetén (...) az ujjáépités kizárólagos joga Silverstein urat illeti meg. A "merénylet" után harcot indított a biztositó(k) ellen az épületek eredeti értékének utólagos megduplázása iránt, mert szerinte a kettős becsapódás kétszeres (!) katasztrófát okozott (...). Nyert! Megítéltek neki több mint hétmiiliárd (!) dollárt. Tisztes nyereség a mindössze 15 millió dolláros befektetéshez viszonyítva...

A politológia egyik kedvenc témája az "elkerülhetetlen veszteségek" kategóriája, amit egy nagyhatalomnak áldoznia kell magasztos céljai elérése érdekében.

Az első példa a "Lusitania affér"volt, amelynek históriájáról is írtam anno. A hatalmas utasszállí tó luxusgőzös rendszeresen szállított utasokat és hadianyagot (!) Amerikából Európába. A német kormány diplomáciai úton, sőt amerikai lapokban közölt fizetett (!) hirdetések útján figyelmeztette az amerikaiakat, hogy a német tengeralattjáró flotta a hajót megsemmisíti a hadianyag szállítás miatt.
A hajót utasokkal és természetesen hadianyaggal zsúfoltan mégis elindították éppen abba az övezetbe, ahol az U-20-as német tengeralattjáró várakozott. Az "eredmény" több mint ezer polgári áldozat [köztük milliárdos Vanderbilt-család egyik tagja is]. A Kongresszus pedig az USA hadbalépéséről döntött az "orvtáma dás" miatt

Ennél az esetnél a "Jew Taboo" a következőképp
müködik.

"Az utóbb nyilvánosságra került valódi rakományjegyzékből kiderült, hogy a fedélzeten nagy mennyiségű hadianyagot is szállítottak. A New York-i vámhivatalnak előzetesen benyújtott hamis (!) listán viszont sajt és a vaj szerepelt 90 tonna mennyiségben, amit a hajó nem szállíthatott mert e romlandó áruk tárolásához nem volt hűtőháza.
Az ördög a részletekben rejlik, de a zsidók már akkor is megengedhették maguknak, hogy ne ügyeljenek tulságosan a részletekre. Mikor a World Trade Center VII. tornyát felrobbantották, már egyenesen szartak a részletekre...

Az egészben a "legédesebb" mégis az, hogy "a Lusitania roncsa mindössze 91 méter mélyen fekszik az Atlanti-óceánban, alig 40 kilométerre az ír partoktól és 'érdekes' , hogy a brit haditengerészet jelenleg sem (!) járul hozzá a roncs vizsgála tához."

Ugyanakkor a Titaniccal kapcsolatban az
"Oceanográfiai Intézet kutatója, dr. Robert D. Ballard 1985. szeptember 2-án jelentette be, hogy  az általa vezetett francia-amerikai expedíció  megtalálta a legendás óceánjáró, roncsait Új-Fundlandtól 900 kilométerre délre, az atlanti fenéksíkságon. Az ezt követő expedíciók számos tárgyat felhoztak az irdatlan, kb. 3700 m., mélységben nyugvó roncsról.

A "Jew Taboo" kiiktatja tehát még Móricka kérdezési jogosultságát is. Istenkém, merre tart ez a szép zsidóvilág?

* * *

A második etap a Pearl Harbor elleni japán "orvtámadás" volt, amely politikai, erkölcsi ás jogi alapot biztosított ahoz, hogy a "Nagy Roosewelt" beugrathassa Amerikát a második világháborúba.

A támadás veszteség mérlege: halott 2,335 haditengerész és 68 civil, sebesült: 1,143 haditengerész és 35 civil. Elsüllyedt: 4 csatahajó, 3 romboló és 2 egyéb hajó. Megrongálódott: 4 csatahajó és 3 cirkáló. Megsemmisült:188 repülőgép, megrongálódott: 155 repülőgép.

A japán támadás "meglepetésszerűen" érte az amerikai támaszpontot. Nem riasztották, nem helyezték harckészültségbe sem a flottaegy ségeket, sem a légierőt. Hogy van ez? A Nagumo Csúicsi tengernagy által vezényelt hatalmas japán hadiflotta napokig hajókázott Pearl Harbor irányába. Menetközben a támadás lehetséges célpontjainak száma egyre: Pearl Harborra szűkült. Az admiralitás, ill. az amerikai hadvezetés mégsem tett semmit a támadás elhárítása, de legalább az emberves zteségek csökkentése érdekében. Kellettek (!) a halottak.

Ugyanígy kellettek az Új Zsidó Világrend megvalósítása érdekében indítandó háborúkhoz is. Azt
írják hogy "csak a WTC-nél 2993 ártatlan, zömmel családos ember vesztette életét, köztük rendőrök, tűzoltók, irodai dolgozók." Arról már nem szól a fáma és nem cseveg Trutymó a tévében, hogy a zsidó irodai dolgozók aznap nem mentek munkába. Csak a gójok döglöttek rakásra. Arról sem folyik csevely, hogy többezer olyan utólagos megbetegedés történt, amely nem hozható összefüggésbe a kerozin égésével, annál inkább azzal a min dent elborító mérgező anyagokat hordozó felhővel, amely a tornyok "elpárolgásakor" keletkezett.

Az új WTC azóta felépült. ZsidóAmerika pedig lerombolta Afganisztánt, Irakot, Szíriát, Líbiát és még több más országot/államot Észak Afrikában és a Közel Keleten a "terro rizmus" elleni harc jegyében. A halottak, sebesültek száma többmillió - gój. Hát nem megérte?

Ennél a pontnál talán már felvethető, mikor és mi által lesz vége a zsidó világpusztítás nak?

A fenti forrásokban tallózgatva egy tablóképet talál az ember Amerika elzsidósodásának szemléltetésére. A kép az "amerikai" sajtó zászlóshajói vezető garnituráinak neveit, fényképeit és "etnikai hovatartozását" tartalmazza.

A honlapon rápöccintéssel kinagyítható bármelyik kép. Nekem a CNN vezérigazgatója Turner úr pofalemeze tetszett legjobban. A képszöveg arra utal, hogy a zsidóság, amely Amerika népességének 2 %-át képviseli, némileg túl van reprezentálva. Mernék rá fogadni, hogy ha pl. a bíróságokról, vagy pláne a legfelsőbb bíróságról is készülne ilyen tabló ezeken is a dávidcsillagos égben gyönyörködhetne az olvasó.

Biztos nem vetem el a súlykot ha azt feltételezem, hogy amerika szellemi, politikai, stb. "arisztokráciáját" mára a zsidóság alkotja.

Közben tettem egy kis oldal sasszét és meg nyugodva látom, hogy a lőfegyverekre vonat kozó törvényi szabályozás terén hasonló a helyzet. Így már nyugodtabban folytatom...

Annál is inkább, mert egy kukkantást vetettem az Amerikai Legfelsőbb Bíróság belső világára is. A zsidó sajtó Ruth Bader Ginsburg hőstettét méltatja akinek köszönhetően a "Legfelsőbb Bíróság igazságszolgáltatása győzedelmes kedik az igazságtalanság erői - és a patriarc hátus felett. RBG, az élő ikon életéről szóló dokumentumfilm csendesen meghódítja a film világát."
Sok sikert a továbbiakhoz. A hölgyről készült film kasszasikere máris rekordokat dönt. [Ilyen képeket a továbbiakban nem importálok, mert potenciazavart okoznak, mint a másik zsidó szépség Heller Ágnes arcmásai...]

A következő kérdés az, hogy a zsidók milyen hatást gyakorolnak azoknak ez emberi közösségeknek [országoknak] az életére amelyek fölött a kizárólagos, korlátlan, ellenőrizetlen hatalmat a kezükbe kaparintották.

Kezdjük talán Amerikával a "népek kohójával". A pionírok az indián őslakosságot elégették a kohóban. A kevés salak rezer vátumokba került. Helyettük niggereket importáltak ültetvényes rabszolgának, házicselédnek, ágyasnak, stb. E "kohósítás" eredményeiről lentebb.

Az amerikai zsidóság legnagyobb sikere a "fogyasztói társadalom" létrehozása volt. Ez voltaképp egy állatfarm buta kövér, ill. csontsovány "fogyasztó" disznókkal attól függően, hogy az állat "táplálkozik", vagy drogozik.

Néhány hangulatkép.

A texasi Houston rendre felkerül a legkövérebb amerikai városok toplistájára, már most minden tizenegyedik houstoni cukorbeteg, és a helyzet egyre csak romlik. Ha nem sikerül megfordítani a folyamatot, 2040-re a diabétesz minden ötödik embert utoléri, és a betegséggel járó kiadások majdnem megtriplázódnak. Magyar szemmel megdöbbentő a houstoni táplálkozási szokások egy része: az örökké újratöltött cukros üdítőktől kezdve a bölcsisek menüjén szereplő sajtburgerig és pizzáig, de a probléma okai bonyolultabbak ennél, magával a várossal is baj van.
Ezen a disznón nem az élemiszeripar keres a legtöbbet, hanem a gyógyszeripar és az "orvosipar".

Amerikai fogyasztó a drogfogyasztó is. Ezek többnyire csontsoványra fogynak. Az amerikai "nemzeti átlagsúly" így megfelel a normálisnak. Probléma egyse.

Ha az amerikai demokráciát egy korsóhoz [köcsöghöz] hasonlítjuk külső és belső oldalát külön - külön kell szemügy re vennünk.

A külső.
'Fennállásának 240 éve alatt az Amerikai Egyesült Államok 222 évet töltött háborúskodással, más szóval 1776-os megalakulása óta mindössze 18 évig maradt békében. Egyetlenegyszer esett meg vele, hogy 5 éven át egyfolytában nem háborúzott, éspedig a Nagy Pangás izolacionista időszakában 1935-től 1940-ig. Csaknem minden háborújában ő volt az agresszor, és a második világháború óta szinte az összes konfliktust az amerikaiak (vagy csatlósaik) robbantották ki, nem is beszélve a CIA által végrehajtott titkos akciókról (kormányok megbuktatása, állami vezetők vagy ellenzéki politikusok meggyilkolása, terrorcselekmények, szabotázsok stb.).
A második világháború óta 248 fegyveres konfliktusra került sor 153 helyen világszerte. Közülük 201-et az USA indított el, kivétel nélkül mindegyiket külföldön, támadó félként. Neves tudósok egy csoportja nemrég arra a megállapításra jutott, hogy a háborúk áldozatainak 85-90 százaléka polgári személy, vagyis a harctéren elesett minden egyes katonára legalább 10 civil áldozat jut. (The Role of Public Health Practitioners, Academics, and Advocates in Relation to Armed Condflict and War, AJPH, 2014. június). A Nobel-békedíjas Orvosok a Társadalmi Felelősségvállalásért (PSF) nevű szervezet 97 oldalas tanulmányában az áll, hogy terrorellenes háborúja során az USA közvetlenül vagy közvetve mintegy egymillió embert ölt meg Irakban, 220 ezret Afganisztánban és 80 ezret Pakisztánban, összesen tehát 1,3 millió főt. Ez a szám mintegy tízszer nagyobb, mint amelyről a közvélemény, a szakértők és a döntéshozók tudnak."
Mindannyiunk kedvence Uncle Sam ezúttal mint hadsereg szervező/toborzó kerül ábrázolásra, mert kifejezi azt is hogy Amerika háborúi zsidó üzleti vállalkozások, melyek milliók halála árán milliárdos hasznot hajtanak az Amerikát uraló zsidó bűnbandának. Ezek a disznók nem arctalanok. Nekik is van tablójuk, no persze nem osztály- hanem "fajtablójuk". Köztük van hazánkfia Schwartz is...

Az US Army gyalázatosságaira ezúttal nem térek ki. Csak egy árnyalatot emelek ki a palettából, az Army totális korruptságát. Sokadmagammal jókat röhögtünk annakidején egy
könyvön. Merő hülye ségből röhögtünk, mert akkor még nálunk szocializmus volt és el sem tudtuk képzelni, hogy a paródia Amerika és az amerikai hadsereg [légierő] mindennapi véres valósága - némileg sarkítva.

Van persze más nézőpont is. A zsidó Stefan Heym pl. "keresztes vitézekként" ábrázolja a Tommykat híres könyvében, ahol az amerikai hadsereg németországi népirtásáról nem esik szó.

Echte Jew Taboo téma a zsidó Eisenhower által kiirtott egymillió német hadifo goly és polgári fogoly [köztük nők] kérdése.

Az ügyben James Bacque vezetésével lefolytatott vizsgálat "egyéb veszteségek" rovata a következőket tartalmazza.
"Az egyéb veszteségek nemzetközi kudarcot [botrányt] okoztak. Kiderült, hogy Dwight Eisenhower és Charles de Gaulle szövetségi főparancsnokok által felügyelt amerikai és francia internáló táborokban mintegy 1.000.000 német foglyot halt meg 1944 és 1949 között a betegség, az éhezés és az expozíció miatt."
[Az expozició az orvoslásban a szervezet "kitevését" jelenti valemely káros külső hatásnak.]
Mindez 5 év alatt (!) történt, ami annyit jelent, hogy a foglyokat lassú halállal pusztították el.

Ezt a szadista disznót persze nem akasztották tizenhárom csomós kinzókötélre, hanem Zsidó- Amerika elnöke lett.

* * *

A belső

És most vegyük szemügyre az amerikai demokrácia - köcsög belsejét.

A "népek kohója" nem szuperál. Amerikát fehér, jobbára náci, "gyűlöletcsoportok" hálózata fedi be. Erről
írtam ezen a címen nemrég. A zsidó, akit gyűlölnek, nem fehér faj, ezért a fehér faj számára megsemmisítő táborok [FEMA] országos hálózatát építette ki, amelyekben krematóriumok helyettesítik a kohókat. Amiről korábban nem írtam, most említem, hogy össznépi agyalás folyik arról, hogy kellene, hogy lehetne a "gyűlöletcsoportok" kezéből kicsavarni, esetleg kiénekelni, azaz végső soron betiltani a fegyve reket. [Ebben a témában ügyködik a fenti képtablón szereplő zsidó ügyvéd kollektíva.]

Még két népfajról kell említést tenni: a négerekről és a gyüjtő néven nevezett latinameri kaiakról.

Drámai írások jelennek meg nap mint nap arról, hogy valóságos belháború zajlik a néger militáns csoportok és a rendőrök között. Erről is sokat lehetne írni. Ehelyett a helyzet jellemzésére egy clevelandi életképet mellékelek a fekete
"protestálókról". A "fekete mozgalmak" ugyanolyan hálózatot alkotnak mint a fehérek és természetesen ők is "gyűlölködnek", mert van miért és van kire.

Az egyik ilyen csoport Louis Farrakhann által vezetett "Iszlám Nemzete", egy 1930-ban alapított fekete muzulmán közösség, melynek korábbi neves vezetői és tagjai között volt Elijah Muhammad [a boxvilágbajnon] és Malcolm X, a harcos és író akit meggyil koltak.

Számos antiszemitizmus-figyeléssel  foglalkozó intézet, így a Rágalmazásellenes Liga is, antiszemita szervezetként tartják számon a közösséget. [Tényleg annyi antiszemitizmus figyeléssel foglalkozó intézet van amerikában, hogy a metszett farkak egymás seggébe érnek.]

A lelkész úr nemrég egy
könyvet mutatott be, "melynek célja azon tétel bizonyítása volt, miszerint a zsidók felelősek a transzatlanti emberkereskedelemért, mely elsősorban feketéket és muzulmánokat érintett. A zsidók saját forrásai alapján mutatjuk be népünknek a zsidók és feketék közötti kapcsolat igaz képét. Ezek a tudósok, rabbik és történé szek bemutatják a zsidók valódi fekete-ellenes viselkedését, mely a transzat lanti emberkereskedelemmel kezdődött, a rabszolgatartással és a rasszista törvényekkel folytatódott ... így használták ki népünket egészen a mai napig”.

Ah a zsidó források! Léteznek ilyenek? Léteznek bizony! A History of  the Jew: From Babylonian Exile to the End of World War II. keresőszavakra a google 0.60 másodperc alatt 2.960.000 találatot ad. A megnyitható oldalakon megjelenik a könyv II. kötete, amelynek 312. oldalán az alábbiakat olvashatjuk: "A zsidók voltak a legjelentősebb rabszolga-kereskedők az európai társadalmakban. 1492-t követően pedig Ábrahám ivadékai uralták a rabszolga-kereskedelmet az egész Újvilágban. Ami pedig az afrikai kontinens ez irányú tranzakcióit illeti, a rabszolgatartás széltében-hosszában elterjedt volt Afrikában is, a szolgaságra szánt négereket nem a fehér ember kereskedők gyűjtötték össze, lévén, hogy nem is merészkedtek az európai ember számára akkor még teljességgel feltáratlan fekete kontinens veszedelmes belsejébe, hanem általában – több kereskedelmi tranzitállomás beiktatásával – a láncolat végén lévő afrikai rabszolgatartók adták el őket az európai zsidó kufároknak vagy azok megbízottainak."

* * *

És most térjünk át az időszerű lényegre: a fehér Európa elleni eddigi legaljasabb zsidótámadásra. Er ről szól "Endlösung" c. írásom.

Ezen túl említem, a zsidók beteg fantáziáját a "cioniz mus jelképes kígyójának" diadalmas útja birizgálja szűntelen, amely a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben így van leírva.
"Ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba."

A zsidó Merkel nevével fémjelzett államcsíny (!) ennek jegyében indult. Írásomban kifejtettem, hogy ez nem Merkel, hanem a németországi zsidó rabbinátus akciója volt. A következmé nyeknek is a rabbinátusra kell visszaütniük.

Európa népei a kígyó farkára léptek. Egyelőre nem tekergőzik tovább. Ezzel azonban semmi sincs megtorolva, főleg nincs megoldva. A kígyó fejét kell széttaposni és a tetem maradvá nyait kitakarítani, a fertőzött testszöveteket kiégetni.

A zsidók máris teljes arculatváltást hajtottak végre. Az új mimikri a zsidó lojalitás a nemzeti értékekhez, a határokhoz, a kerítésekhez ésatöbbi. Egy apró, de jellemző ideillő és időszerü példa Weisz Péter gyöngyösi főrabbi "hűségnyilatkozata".
„Engedtessék meg, hogy zsidó közéleti szereplőként hadd döntsem el, antiszemita-e a kormányom. A Judith Sargentini által fémjelzett dokumentum az uniós értékek súlyos sérelmét állapítaná meg hazánkkal kapcsolatban. A magyar azon kevés kormányok egyike, mely a zsidó-keresztény értékrendet állítja a középpontba, és ezt konkrét intézkedésekkel is bizonyítja. A kabinet támogatta a Zsidó Világkongresszus budapesti tanácskozását. 2014-ben pénzügyi alapot hozott lére a holokauszt hetvenedik évfordulójának megemléke zéseire. Templomokat, zsinagógákat hoz rendbe. Segíti az úgynevezett zsidó reneszánszot. Üzenem Sargentini asszonynak, hogy egy kormányt igen, de egy nemzetet, illetve közel három millió választót nem lehet leváltani. Hetvenszázalékos részvétel mellett elsöprő erejű felhatalmazást kapott a voksoláson a Fidesz–KDNP úgy, hogy senki nem volt megtévesztve.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Orbán Viktornak mondott köszönetet az empátiáért és a támogatásért, ami szintén ellentmond a jelentést készítőknek. Minden jóérzésű magyar zsidó ember nevében köszönöm a miniszterelnök úr kiállását, hiszünk benne, hogy ezt a közös kincset, közös kultúránkat tovább erősíthetjük”
Hogy a hölgy becstelen személyében zsidót, vagy csupán buzgó Soros/zsidó/csahost üdvözölhetünk e, közömbös. A rabbival folytatott képzelt vitában azért szükségtelen állást foglalni, mert - ahogy a mottó tartalmazza - a helyzetet nélkülük kell ren dezni Európában és az egész világon egyaránt.

A nemzetközi zsidót kell eltávolítani a "diaszpóra" legkisebb zugából is. Nem az életüktől kell őket megfosztani, hanem az "élő(sdi)helyeiket" kell elpusztítani, ahogy a "civilizáció" teszi a jobb sorsra érdemes állatok élőhelyeivel.

A "felszabaduló" népesség számára pedig lehetővé kell tenni, ill. segíteni kell abban, hogy olyan új hazát találjon, ahol nem lesz antiszemitizmus, mert csak zsidók élnek benne.

Rájuk kell bízni, hogy szabályozzák: ki lesz közülük miniszterelnök, újságíró, bányász, földművelő, utcaseprő.

Tizenötmilliónyi lélekről van szó mindössze, amely törpe kisebbségnek is alig nevezhető a hétmilliárdnyi nemzsidóhoz viszonyitva. Ők lesznek a zsidók számára a külvilág, amely tolerálja, sőt garantálja létezésüket, biztonságos nemzeti határaikon belül, de éberen ügyel, hogy ne "szóródjanak szét" soha többé.

Két dimenzióban kell steril körülményeket teremteni. A "megüresedett" élőhelyeken és az "új hazában". Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kivándorlás mellet a bevándorlás sem lehetséges a fajkeveredés és annak meggátolása végett, hogy a zsidók "vendégmunká sokkal" végeztessék a piszkos, alantas és nehéz munkákat. A magyar nyelvben egy tökéletes formula van erre: "magad uram, ha szolgád nincs."

Egy ilyen reform elképzelés kapcsán óhatatlanul felvetődik a humanizmus kérdése. A zsidóság, ha mint nép, ill. faj túlélheti az elkerülhetetlen és elodázhatatlan változásokat, hálás lehet a világnak, ha a szemet szemért elv alkalmazásától eltekint vele szemben.

A másik kérdés, hogy a társadalom, illetve a gazdaság működhet e, egyáltalán élhet e zsidók nélkül? Landeszmann György budapesti főrabbi [akinek korabeli képeit gondos kezek mindenünnen eltávo litották] így vélekedett a Heti Magyarország 1993. február 26-i számában megjelent Zsidók és magya rok című interjúban. "Ha felsorolnánk azoknak a zsidóknak az értékeit a magyar kultúrában, amit ha kivonnánk Magyarországról, akkor nem maradna más, csak a bőgatya és a fütyülős barack."
Egy régi zsidóvicc szerint háromféle zsidó létezik: kár hogy zsidó, mégiscsak zsidó, büdös zsidó. Az ex főrabbi urat talán szükségtelen kategorizálnom...

Az általam mániákusan emlegetett III. Birodalom példája azt bizonyítja, hogy a gazdaságnak nem lételeme a pénz-spekuláció. Enélkül is képes önmagát fenntartani és olyan magaslatokra fejleszteni, amelyre a zsidókapitalizmus nem képes.

A javasolt reformnak tehát nincs lét-kockázata.

2018.07.01

Sz. Gy.