2018.06.0-i frissítés.
2018.06.02-i frissítés
 


Az Új Világrend fővárosa

Jeruzsálem

New World Order - Új Világrend! Milyen régen emlegetjük és mennyire nem értjük, miről beszélünk. Nem is érthet jük, hisz csak azt szajkózzuk amit a sajtó elébünk tálal.

Egyszer megihletett már Jeruzsálem témája. Írtam is róla [2011.09.21] és abeli reményemnek adtam hangot, hogy leomlanak az új Jerikó betonfalai.

Ebből és más írásaimból is kiderül, az Új Világrendet úgy képzeltem el, hogy ZsidóAmerika a maga által megren dezett terrortámadás [9/11] ürügyén katonai offenzivákat indít a világuralom megszerzéséért. Ennek nem jósoltam sikert, mert azt hittem, hogy Kína és Oroszország, egymással össze fogva, megfékezik az agresszort és az ENSZ segítségével arra kényszerítik Izraelt, hogy tűrje a palesztin állam létrehozását és ismerje el Jeruzsálemet a két állam közös fővárosának. Most felháborodtam, de nem értettem Trump és Netanjahu hogy mernek ilyen pimaszul packázni az egész világgal, az ENSZ-szel és nem utolsó sorban az emlitett két szuperhatalommal? Pedig a magyarázat igen egyszerü.

Az Új Világrend már létrejött, mint Izrael, ZsidóAmerika, Kína és Oroszország titkos szövetsége - a dollár uralma alatt!

Több éve tartom gyanúsnak a "nagy hármak" kedélyes találkozóit. Hangot is próbáltam adni ennek, de mint összeesküvés elmélet túl fantasztikusnak tünt.

Később rá kellett jön nöm, hogy Kína és Oroszország "politikája" teljességgel értelmezhetetlen a "szembenállás" feltételezése mellett, de minden tökéletesen érthető ha azt vélelmezzük, hogy ők hárman összejátszanak.

Mindenekelőtt azt kell világosan látni, hogy Oroszország "szoron gattatását" épp annyira köszönheti ZsidóAmerikának és szövetségeseinek, mint saját "szeretett" elnökének Putyin nak. Meglepő? Egyáltalán nem. Putyin a végjátékosa annak a tervezett/szervezett folyamatnak, amely a Szovjetunió szétrohasztásával kezdődött és a magányos Oroszország gyarmatosításával kell(ene) végződnie. A dicstelen "elnökök" névsora ismert: Hruscsov, Gorbacsov, Jelcin, Putyin. Sokszor, sokat írtam tetteikről, de most nem kezdek tehén módjára írásaimon kérőzni. Azt azonban említenem kell, nagyon régen jöttem rá és
írtam  le, hogy Putyin a zsidó háttérhatalom ügynöke.

Putyin a politikus és a "hadvezér" sorra feladta/eladta Oroszország külföldi érdekeltségeit. Ölbetett kezekkel nézte végig egy sor állam szétzúzását Észak Afrikában és Közel Keleten, bambán bámulva az "Arab Tavasz" és más felforgató tervek megvalósítását. Egyetlen megmaradt szövetségesét Szíriát úgy "tartotta meg", hogy az ország elpusztult, lakossága elmene kült, a romok fölött pedig izraeli vadászgépek keringenek és légicsapásokat mérnek minden "gyanús" mozgásra, még az "ország" fővárosa Damaszkusz térségében is.

Oroszország "szülőanyját" Ukrajnát átengedte egy tucatnyi zsidó terroristának. Több mint öt éve tűri, hogy Ukrajna népirtó háborút viseljen Kelet Ukrajna orosz lakossága ellen és nyiltan paroláz gyilkosukkal - a másik zsidó oligarchával - Porosenko val. Az ilyen toportyán férgek jutalma mindíg mindenütt a halál a fellázadt nép, vagy a "légiók" kezétől. Putyin úr azonban a világ legjobban féltett és őrzött politikai és gazdasági bűnözője. Egyformán vigyáz rá a MOSZAD, a CIA és az FSZB.

Még Amerika története sem ismer olyan harácsolót, aki egy állam első embereként válik a világ leggazdagabb emberévé. Őt nem fenyegetik az Oroszország elleni szankciók. Milliárdos marbellai kéglijében fogja idejét tölteni, ha feladatát - Oroszor szág tönkretételét - teljesítette.

Mindez csak aféle, talán szükségtelen, hánytorgatás volt részemről, mert arról akarok írni, hogy esett, hogy az egész világ ellenében Jeruzsálem fővárossal kikiáltották a "Zsidó Világköztársaságot?"

Az álmos világközvélemény csak akkor figyelt fel, mikor a tudatlan, neveletlen és gátlástalan barom [Trump] bejelentette, hogy ZsidóAmerika az egész Jeruzsálemet kizárólagosan (!) Izrael fővárosának ismeri el és ennek jeléül oda fogja áthelyezni az amerikai nagykövetséget.

A palesztin humor már ábrázolta is ezt az aktust...

Csak nagyon keveseknek jutott eszükbe, hogy Oroszország és Kína az elismerésben - a maguk sunyi, alattomos módján - megelőzték (!) Trumpot.

"Az orosz külügyminisztérium 2017 április 6-i közleménye bejelenti: 'Nyugat-Jeruzsálemet Izrael fővárosának tekint jük'. Eddig a hivatalos álláspont az volt, hogy a várost folyamatos nemzetközi státus alá kell helyezni. Moszkva a Jerusalem Post kérdésére egyértelművé tette, hogy a döntés azonnali hatályú, miközben 'szeretnék' azt, hogy a város keleti fele a béketárgyalások révén létrejövő palesztin állam fővárosa legyen. Ezzel az Egyesült Államok után Oroszor szág a második (!) állam, amely elismerte Nyugat-Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosának. Izrael a várost oszthatatlan, örök fővárosának tekinti." Nem értem, miért "oszthatatlan" egy olyan főváros, amely keleti és nyugati fertályra van meg osztva, igaz csak képzeletben [de nem Móricka képzeletében...]. Aztán meg mit jelent, hogy Oroszország "szeretene" vala mit?

Most hogy Trump bejelentette az egész Jeruzsálemről van szó, vajon mit "szeretne" Oroszország? Mikor keletkezik nyílás Putyin botoxos pofáján és milyen hülye szöveget szellent a levegőbe?

Amikor Trump először meglebegtette Jeruzsálem kérdését "a  muszlim országok mellett az Európai Unió és Kína is felszólalt Jeruzsálem státuszának amerikai elismerése ellen" [2017. december 6]. Sőt őszentsége a pápa is azt méltóz tatott nyekeregni, hogy "tiszteletben kell tartani a jelenleg fennálló helyzetet és azt, hogy a város nemcsak a zsidók, de a keresztények és a muszlimok szent helye is egyben." .

Most hogy Trump egyetlen rottyantással leszarta az ENSZ-et, az EU-t és mindenki mást, hogyan vélekednek a leszartak? Témánk szempontjából most csak Kína érdekes, aki [2017 decemberében] aggódni és nyavalyogni kezdett "amiatt, hogy kiéleződhetnek a régióbeli feszültségek a washingtoni döntés hatására. Keng Suang kínai külügyi szóvivő elmondta: Peking figyelemmel követi a fejleményeket, Jeruzsálem státuszát összetett és 'érzékeny' kérdésnek tartja, és úgy véli, minden 'érintettnek' elsősorban a térség békéjét és nyugalmát kellene szem előtt tartania, körültekintőn kellene csele kednie, és nem lenne szabad szabotálni a palesztin kérdés megoldásának alapját, illetve új összetűzéseket kirobban tani a térségben.

Vajon kikre gondolt a sárga pofáju? Szerinte kik az "érintettek", miben érintettek, és mi módon rendezhetnék a helyzetüket egymás között úgy, hogy Kína ne aggódjon? A sunyi sárga sárkánynak tudnia kell, nem csupán arról van szó, hogy a feldühödött palesztinok tüntetnek, az izraeliek meg közéjük lőnek. Izrael légicsapásokat mér a Gázai övezetre módszeresen pusztítva a lakosságot, a lakóépületeket, a közműveket, egyszóval mindent. [A baloldali kép montázs "érintetteket" ábrázol...]

Ezek után kutakodni kezdtem az Interneten, hogy Kína - a leszart kíbic státusában - mi ként fejezte ki további aggodalmait a történtekkel kapcsolatban? 

Ekkor ért a meglepetés...

 

A nagyjából 4530 "találat" között Kína, vagy az örökös elnök Hszi Csin Ping elvtárs nyilatkozata nem találha tó. Ebből kétféle következtetés adódik. Egy: hülye vagyok és nem tudok értelmesen keresni, kettő: Kína, ill. Ping hallgatnak. Ez utóbbi mellett maradnék...

Ez annál is különösebb, mert Bibi Netanjahunak annál inkább kinyilt a csipája, ill. a pofája.

Mielőtt erre rátérnék egy kis emlékeztetőt illesztenék ide.

Izrael korábbi miniszterelnöke Menahem Begin [béke nobeldíjas ...] 1958.okt.28-án a hadsereg tagjaihoz  intézett beszédé ben a következőket mondta. "Nektek izraelieknek nem szabad könyörületeseknek lennetek, amikor ellenségeitekkel leszámoltok. Nem rokonszenvezhetünk vele, amíg nem semmisítjük meg az 'úgynevezett' arab kultúrát, amelynek romjain felépítjü a magunk civilizációját. ... Ha északra pillantunk, látjuk szíria és Libanon termékeny síkságait ... Kelet felé a Tigris és az Eufrátesz gazdag völgyeit ... Irak olaját, nyugatra az egyiptomiak földjét. Nekünk nincs lehetőségünk a fejlődésre, amíg nem rendezzük területi problémáinkat az erő pozíciójából, amíg nem kényszerítjük az arabokat a teljes engedelmességre." [The Jerusalem Post 1963. jun.16 - Makai: Izrael Állam és a cionizmus - Kossuth Kiadó 1973 238. old.]

Ki is ez a Begin? Jelkép! A cionizmus jelképe. Lelkes ifjú cionistaként kezdte. Majd terroristaként folytatta. Nevéhez  fűződik a jeruzsálemi Dávid király szálloda felrob bantása. Továbbá a Deir Yssin falu elleni "hadművelet", amelynek keretében emberei a falu lakosságát legyilkolták. Természtes, ő lett Izrael miniszterelnöke, majd a Béke Nobeldíjat (!) is odaítélte neki a nyomorult Európa nyomorult díjbizottsága.

Kerek hatvan esztendő pergett le azóta az idő rokkáján és épülget - a "zsidó civilizáció" ... Izrael három dolgot csinál azóta szüntelen: gyilkol, gyilkol, gyilkol. Már majdnem célnál van, csak egyvalami hiányzik: az "arabok teljes engedelmessége".

Az ugyancsak sokszoros tömeggyilkos "Bibi" most könnyekig meg van magával és ZsidóAmerikával elégedve. "Ez történe lem" jelenti ki büszkén és ezúttal tényleg igaza lehet, csak kissé más képp.

A "jeruzsálemi diadal" alighanem fordulónapot jelent a világtörténelem ben. Az emberek azonban nem a "pillanatra" fog nak emlékezni, hanem az ötezerhétszáz éve tartó zsidó ámokfutásra. Ennek folytán nem lesz elegendő csupán az arabokat "teljes engedelmességre" kényszeríteni.

A falon, az új világfőváros hatöles betonfalán, ugyanis lassan kirajzolódik az írás:
"mene, tekel, ufarszin". Ennek napjaink ban időszerü jelentése : "megmérettél és elviselhetetlennek találtattál." A gyűlölet, a bosszu, az élőskö dés természet és ember pusztító "civilizációjának" létjogosultsága kérdésessé vált.

De ki fogja kimondani és végrehajtani az ítéletet? A gonosz szövetség katonai erejét is beveti bármikor, bárhol, bárki ellen aki hatalmát veszélyezteti, vagy csak kérdőjelezi. A jelenlegi harmadik világháborút is teljes egyetértésben vívják - az egész emberiség ellen. Hiába keresnénk ellenerőt nem találnánk.

Vegyük hát szemügyre a szörnyeteget, belülről pusztító kórokozókat keresve. Nem lesz könnyü dolgunk és csak az a törté nelmi tény táplálhatja bennünk a reményt, hogy a civilizáciák jelentős hányadának pusztulását nem fegyveres ellenség hanem a környezeti feltételekhez való alkalmazkodási képesség elégtelensége okozta. Az esztelen környezet pusztítás a zsidókapitalizmus legsajátabb sajátja, de sokáig sikerült exportálniuk a "fejlődő" országokba. A visszahatás, ha késve is, megjelent ZsidóAmerika feje fölött.

A természet benyujtotta a számlát. Fizetni kéne, de ZsidóAmerika nem szeret és nem is tud fizetni.

Itt térünk át egy olyan "nemzetgazdaságra" amely az egyik oldalon az adóssághegy csúcsán, a pénzügyi szakadék [fiscal cliff] peremén tántorog évek óta. A Kongresszus dühödt viták után engedélyezi újra meg újra, hogy pl. a közalkalmazottak, pl. a tűzoltók (...), megkaphassák a fizetésüket.

A másik oldalon viszont szuper hordozórakétát fej lesztettek, amely műhold gyanánt egy meggyszín Tesla Roadster sportkocsit állított földkörüli pályá ra, amely képes önállóan leszállni, stb.

Hát nem hercig? És mennyibe került? És kinek került annyiba - amennyibe?

A világ legnagyobb rejtélye ZsidóAmerika gazdasági "egyensúlya".

Egy szenzációs "pénztárgép" kering az interneten, az US Debt Clock, amelyen számtalan számláló pörög észt vesztő sebességgel, századmásodpercnyi pontossággal jelezve az adósságállomány növekedését. Megnézhető
élöben is. Sokkoló látvány mondhatom. Az USA államadóssága az óra leolvasásakor 18,8 trillió dollár (US National Debt), ami kb. 550 milliárd dollárral haladja meg az Ország GDP-jét (US Gross Domestic Product). Az államadós ságtól (US National Debt) jobbra láthatjuk azt lebontva egy főre (Per Citizen) és adófizetőnként (Per Taxpayer)"

Mint tudjuk, ZsidóAmerika szűntelenül háborúzik amihez három dolog: pénz, pénz és pénz kell. Amerikának viszont csak adóssága van olyan dollárban, amelynek aranyfedezete nulla a sokadik köbön.

Eszmefuttatásokat olvashatunk arról, hogy Kína hitelez Amerikának, vagyis hitelpénzként elfogadja a fedezetlen papírdollárt. Ez igaz, de az önmagukban óriási hitelösszegek eltörpülnek az amerikai költe kezés folytán előállott államadósság összegéhez képest. Az elhantolt ebet tehát máshol kell keresni. Mit tud adni Amerika a dollárnak becézett seggtörlő papir ellenében? Részben amerikai, de főleg kínai, árú kat és olajat (!!!).

Irányon vagyunk. Már csak azt kell tisztáznunk, honnan van az olaj? Amerika termel olajat [meg a palagázt], amely azonban exportjának csak bizonyos hányadát teszi ki. Honnan hogyan szerzi a többit? Jó kérdés, de viszonylag könnyen megválaszolható, hisz ZsidóAmerika újkori és legújabbkori történelme jóformán másról sem szól. Itt kapcsolódik össze a hadtörténet a kereskedelem történetével.

Zsidóamerika olcsón, hogy ne mondjam szarért - hugyért, vásárol olajat és azt drágán, azaz monopoláron adja tovább. Ami a kettő között van az a "Great Business Opportunity". A három idegen szó közül csak a harmadik igényel némi magyarázatot. Az "opportunity' üzleti alkalmat jelent. Ezeket az alkalmakat ZsidóAmerika háromféle módszerrel teremti meg. a) az olajállamok uralkodó osztályainak korrumpálásával [Szaúd Arábia], b) gazdasági kényszerekkel [Venezuela], c) háborús fenyegetéssel, vagy háborúval [Irak, Szíria]. A háborúkat Zsidóamerika szereti zsoldosokkal megoldani. Ezért szervezte meg az Iszlám Államot...

A fentiekről a Magyar Nemzetben olvastam tanulságos fejtegetést, amit elolvasásra ajánlok, de nem lévén biztos ajánlatom sikerében kénytelen vagyok egy hosszabb idéze tet beiktatni.
"Egyes számítások szerint a nemzetközi gazdaságban forgó dollármennyiség mintegy tízszerese a globálisan rendel kezésre álló, áruk és szolgáltatások formájában létező fedezetnek. Annak, hogy ez még nem járt a globális gazdaság és pénzpiac teljes összeomlásával, két fő indoka van. Az egyik triviális ok az, hogy a dollár valós fedezete az olaj. Amíg zölden nyomtatott, önmagában értéktelen papírért üzemanyagot lehet vásárolni, a dollár iránti világkereslet biztosított. Amennyiben megszűnne a dollár olajra történő átválthatósága, vagy más valutában is jegyeznék az energiahordozót, az amerikai valuta [és ZsidóAmerika] összeomlana. Erre a legnagyobb fenyegetést az euró jelenti, és valóban: Szaddám Huszein eltávolítására az után került sor, hogy tervbe vette az olaj jegyzését euróért. Azonban van egy másik, ennél összetettebb indok is. Ez pedig az, hogy a globális pénzpiacokon jelen lévő (virtuális) pénzmennyiség maga is áruként lép fel. A különböző származékos pénzeszközökbe való befektetések nyomán keletkező extraprofitot pedig ki lehet vonni a valós gazdaságból, és kiválóan lehet alkalmazni a nemzeti gazdaságok szőröstül - bőröstül történő felvásárlására. Így cserélt gazdát Magyarország is Peresz elszólása szerint. Ebben az értelemben tehát a világ forgalomban lévő klíringeszközei kilenctizedének valóságos fedezetét nem a világgazdaságban megtermelt áruk és szolgáltatások adják, hanem a Föld összes meglévő, még kiaknázatlan, tehát a világgazdaság körforgásába mindeddig se áruként, se szolgáltatásként még be nem vont ásványkincsei, erőforrásai, termőföldjei, erdei, édesvizei, állat- és növényvilága. Ez utóbbiak valós – és jövőbeni – értéke pedig felbecsülhetetlen, illetve, helyesebben: tetszőleges, vagyis nem a valós, globális kereslet-kínálat függvénye, hanem lokálisan elérhető alkupozíció eredménye."

Na ez az! "Lokálisan elérhető alkupozícióban" egyedül ZsidóAmerika van. Amerikai támaszpontok hálózzák be az egész világot. Az amerikai flotta cirkál a tengereken, különös tekintettel a repülőgép hordozókra, amelyek órák alatt "lokális alkupozícióba" hozhatják a világ bármelyik fertályán... Ez nagy előny, de másodlagos jelentősége van.

ZsidóAmerika igazi támaszpont rendszere a nemzetközi zsidóság, amely beépült úgyszólván a világ összes államába, társa dalmába megszállva minden olyan pozíciót, amelyen keresztül az államok minden titkát csereberélni lehet, mint közönséges piaci árút és befolyásolni lehet a nemzsidó vezető rétegek [zsidócsahosok] döntési hajlandóságát a kívánt, adott esetekben legélesebben nemzetellenes, irányokba is. Ezt a kérdést Henry Ford máig ható érvénnyel járta körül. A Könyv az Internet  ről letölthetö. Tanulságos olvasmány.

Ebben a helyzetben Oroszország és Kína nem az ellensúly, még kevésbé az elrettentő erő szerepét játsszák, hanem cinkosokként asszisztálnak ZsidóAmerika katasztrófális játszmá jához.

2018.06.01-i frissítés.
Az árulás mindíg aljas, de vannak fokozatai. Irán és a Hezbollah ellen a lehető legaljasabb árulás történt személyesen Putyin úr - Izrael állandó tettestársa - részéről.
Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter és Ávigdor Lieberman izraeli hadügyminiszter csütörtökön Moszkvában tárgyalt a szíriai helyzetről, pontosabban az orosz, az izraeli és a szíriai kormánycsapatok közeljövőben folytatott lehetséges katonai tevékenységéről. A tegnap létrejött orosz-izraeli keretegyezményről - orosz forrásra hivatkozva - a Sárk el-Auszát arab nyelvű napilap szivárogtatott ki részleteket. Az egyezmény szerint Bassár el-Ászád katonái újra fölvonulhatnak az Izrael által megszállt Golán-fennsík és Szíria határán, Izrael őket nem támadja, de a Szíriában tartózkodó Hezbollahot és az irániakat igen.

Ez a hátbadöfés [dolchstoss] tipikus esete. A Hezbollah és az irániak mint Oroszország és Szíria szövetségesei tartózkodnak Szíriában. Az oroszokkal és a szírekkel együtt elsősorban az ellen az Iszlám Állam ellen harcoltak, amelyet ZsidóAmerika és Izrael Szaúd Arábia területén és segítségével hoztak létre és vetettek be Szíriában és Irakban, hogy megszerezzék a két állam területén levő olajforrásokat, kitermelő berendezéseket, közlekedési útvonalakat és eszközöket.

Irán és a Hezbollah nélkül az Iszlám állam és az ugyancsak külföldi zsoldban álló egyéb erők megdöntötték volna Aszad uralmát, mert Oroszország nem szállított korszerü fegyvereket Szíriának és a zsebébe se nyult elég mélyen, hogy a háborúhoz szükséges "három" dologgal ellássa szövetségesét. Irán és a Hezbollah helytállását egy tanulmány a következőképp jellemzi. "Aszad hatalmának biztosítása érdekében Irán diplomáciai, katonai és gazdasági segítségnyújtásba kezdett. Részben a tengeren keresztül, részben közvetlen légi járatok révén masszív haditechnikai segélyben része sítette Damaszkuszt, s a Hezbollahot is mozgósította – a szervezet tagjai egyrészt a szíriai–libanoni határ biztosí tásában vettek részt, másrészt a rezsim biztonsági erőinek az oldalán harcoltak A kelet-szíriai olajmezők elvesztése után az Aszad-rezsim drámai helyzetbe került, ezért 2013 nyarától Teherán egy 3,6 és egy 1 milliárd dolláros hitelke retet biztosított Damaszkusznak. Az előbbiből iráni olajat, az utóbbiból élelmiszert, fogyasztási termékeket vásárolha tott a rezsim. A hitelkeretek kimerülése után, 2015 nyarán egy újabb egymilliárd dolláros keretet biztosított számára az iráni fél A 2015. szeptemberi orosz beavatkozás kapcsán általában a világ elsikkad Irán  megnövekedett jelentősége fölött, pedig az ország kulcsszerepet játszott abban.Kászim Szulejmáni, az iráni Iszlám Forradalmi Gárda tábornoka 2015 júliusában már kész haditervvel érkezett Moszkvába, amelynek egyik lényegi eleme a két beavatkozó fél közötti „munkamegosztás” volt. Az orosz légierő támogatására Irán szárazföldi erőket szándékozott átcsoportosítani (mind a hadsereg, mind az Iszlám Forradalmi Gárda alakulataiból), ennek következtében az addigi kiképzői és tanácsadói feladatok ellátása mellett iráni (vagy iráni vezetésű) alakulatok is beavatkoztak a harcokba Az összességében mintegy 30.000, frissen bevetett katona (akik a szíriai biztonságierők közel egyharmadát tették ki) és az orosz légierő  együtt számos fronton vereséget mért a felkelő csoportokra 2015 ősze és 2016 vége között , és – teljesítve legfontosabb célját – felszabadította Aleppót. Egyes források szerint ugyanis Szíria második legnagyobb városáért az érdemi harcokat ez az iráni irányítású, vegyes összetételű erő vívta meg."

Mindezek után az orosz és az izraeli hadügyminiszterek, majd a két zsidó - Putyin és Netanjahu - megbeszélik, hogy a testvéri és baráti Izrael immár az irániak és a Hezbollah ellen fog harcolni. A kelet szíriai  olajmezőkön megosztoznak az izraeli és az amerikai zsidók. Putyin magánvagyona pedig jónéhány milliárd dollárral tovább növekszik a szerencsés biznisz eredménye képp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2018.06.02-i frissítés

Megszólalt Putyin papagálya is... Aszad elnök úr a következő nyilatkozatot tette.
"Az amerikai erőknek előbb vagy utóbb el kell hagyniuk Szíria területét - jelentette ki Bassár el-Aszad szíriai elnök a Russia Today (RT) külföldre sugárzó orosz tévéállomás csütörtöki adásában. Az RT-nek adott interjúban Aszad hangsúlyozta, hogy visszafoglalják Szíriának azokat a térségeit is, amelyeket az amerikai támogatással bíró kurd-arab koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) harcosai foglaltak el az ország északi és keleti részén.„Ez a mi földünk, a mi jogunk és kötelességünk felszabadítani.”
Az elnök úr ezek szerint nem tud a két zsidó közti suskusról....
A Jelek szerint sem Iránnal, sem a Hezbollahhal nem tárgyalták meg a kivonulás és az Irán által Szíriának nyújtott támogatás megtérítésének feltételeit. Kérdés, hogy a Putyin és Bibi által megkártyázott megoldáshoz mit szólnak majd a hátbaszúrt szövetségesek?

.....................................................................................

Vége lesz ennek valaha? Ha igen, mikor?

Közgazdászok, történészek kedvenc témája a "posztkapitalista" társadalom vizionálása. Olvastam például a majdnem nobel díjas Kornai János és a folyton hőzöngő Tamás Gáspár Miklós vitáját. A kapitalizmus keletkezése óta rothad és hanyatlik, de békés elmúlására mégsem lehet spekulálni.

Más elméletek is léteznek szép számmal. Én Spengler "A Nyugat alkonya" c. könyvével foglakoztam korábban. Ilyesmiket olvastam. "A pénz titáni rohamot intéz a szellem hatalma ellen ... A bankok és ezáltal a tőzsdék 1789 után ... önálló hatalommá fejlődtek ... A pénz diktatúrája halad előre és közeledik természetes csúcspontjához egy 'fausti civilizá cióhoz' ..." [II. köt. 725. old.]
Spengler nem gondolja, hogy a tőke szörnyetegével szemben felemelkedett másik szörny, a kommunizmus, alternatívája lenne az előbbinek.
"A gyakorlati kommunizmus az osztályharccal, ezzel a már régóta elavult és hamissá vált frázissal egyetemben nem más, mint a nagytőke (!) egyik megbízható szolgája." [U.o.]
Szerinte a pénz sikereinek azonban határa van.
"Végső harc kezdődik, amelyben a civilizáció elnyeri végleges formáját; kezdetét veszi a pénz és a vér közti harc. A 'cezarizmus' felemelkedése töri meg a pénz diktaúráját és annak politikai fegyverét a demokráciát. ... A kard győz a pénz felett." [726. old.]
A kultúrá(k)ról ezt írja.
"Amikor eléri célját ... hirtelen megmerevedik, elsorvad, vére megalvad, erői megtörnek - civili záció lesz belőle ... S e civilizáció, mint valami viharvert faóriás az őserdőben még évszázadokon, vagy évezredeken át meresztheti ily módon korhadt ágait az ég felé; ez a helyzet Kínával, Indiával és az iszlám  világgal." [188.old.]

A rothadt, férges civilizációk fertőző haldoklása valóban elhúzódó folyamat lehet, amely minimum eutanázia után kiált.

Én valami egészen másra gondolok, amint erre többször utaltam már egyéb írásaimban. Putyin és a közelmultban diktátorrá avanzsált Hszi Csin Ping uralmát kell megdönteni! Lehet e? Nem tudom, de történelmi példák sokasága bizonyítja, hogy a gyűlöletessé, vagy kártékonnyá vált diktátorokat a fellázadt "légiók" lemészárolják. Az orosz, ill. a kínai szoldateszka lenne képes az orosz, ill. kínai cézárt eltakarítani és a két állam hadseregének valódi rendeltetését [azaz a Sztálin által létrehozott másik világpólust] helyreállítani.

Már beszámoltam arról, hogy mintaképem az ismeretlen vietnámi harcos, aki nek nem imponált az US Army és az US Navy. Egy szál fegyverrel beásta magát hazája földjébe és legyőzte az agresszort. A baloldali képen látható Forrestal repülőgép hordozó 1967-ben debütált Vietnámban. Nagy idők voltak ezek. A hatnapos háborúban Izrael - massziv amerikai segítséggel - 1967-ben győzte le az arab hadseregeket. Ekkor még Brezsnyev volt a Szovjetunió elnöke aki megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Izraellel. A zsidó Fock Jenő által vezetett magyar kormány követte az orosz példát...

Szép nagy utat tettünk meg azóta... Manapság elképzelhetetlen lenne az ilyesmi. A talpig nemzeti Orbán kormány is szilárdan a zsidó agresszorok oldalán áll. Tapsol a Jeruzsálem ügyben kivívott zsidó győze lemhez. Nyilván lázasan csomagol a jeruzsá lemi költözködéshez és az elsők között lesz, aki Bibi ölelő karjaiba omlik.

Mindez azonban nem jól van így. A hozsan názóknak rá kell egyszer jönniük "Jeruzsá lem megöli a prófétákat..."

Mondókámat egy undoritó históriával zárom. Többször jeleztem már, hogy egy zsidóra voltaképp nem haragszom, egyszerüen olybá veszem... A zsidócsahosok hoznak ki a sodromból amúgy istenigazából, mint most az amerikai alelnök mély-nyalása.

Mike Pence alelnök  úrról van szó, aki az Amerikai Izraeli Közpolitikai Tanács (AIPAC) értekezlet résztvevői felé "az Amerikai Egyesült Államok történelmének legelkötelezettebb Izrael-barát elnökének, Donald Trump elnöknek az üdvözletét" közvetítette. És gazdája nevében biztosította a jelenlevőket, hogy "Amerika Izrael mellett áll. Ma, holnap és mindörökké.”
Érthető, hogy a nyálas lihegést "többször is heves tapsvihar kísérte".
Az egészben a csattanó a legfrappánsabb.
"Végül beszédét egy áldás szavaival zárta és azt mondta: az Egyesült Államok és Izrael 'legjobb' napjai még ezután következnek.”

A zsidók legjobb [legvidámabb] napjai Purimkor vannak, amikor azon örvendeznek, hogy anno Ahasvérus perzsa király parancsa, engedélye, felbújtása alapján hetvenötezer per zsát gyilkoltak le a zsidó királynő Eszter vádaskodása alapján.

A Purim már el is kezdődött. Sortüzeket adnak le arab tüntetőkre. Légicsapásokat mérnek a gázai övezet lakóira. Lesz mire koccintani a régi/új főváros avatási ünnepségein.

Prosit!

Vagy lehetséges más forgatókönyv is?

2018.05.27

Sz. Gy.