A fehér faj ellenségei
 

Írást-tudó írástudók
 

A "lengyelországi bírólázadás'" kapcsán, lásd az erről szóló írásomat, olyan tényekre és összefüggésekre vetült fény, amelyek nélkül Malgorzata Gersdorf bírónő és Lech Walesa titkosszolgálati ügynök volt lengyel államfő együttes fellépését értelmezni nem lehet, viszont kell.

A lengyelországi "rendszerváltás" számos különbözőséget és számos hasonlóságot mutat a magyarországival. A lengyel jellegzetesebb, a Római Katolikus Egyház meghatározó szerepe folytán. Meg aztán nekik csak egy bunkó Walesájuk volt. Nekünk viszont egy AntallJóskát adott a jóisten... Amúgy ő meg a pápa ismerték és mint "illúzionisták"
nyilván tisztelték is egymást, mindenki másképp csinálja alapon.

A szocializmusból a liberális rablókapitalizmusra történt átváltást munkásmozgalomnak álcázták. Képzelem, mekkorákat röhöghettek a szervezők, amikor ezt a kutyakomédiát kitalálták és lejátszatták a lengyelekkel.
A rendszerváltás virtuális köpontja - mint tudjuk - a Gdanski Hajógyár volt, ahol összeállt a rendszerváltó erő: a Szolidaritás szervezet.

"A Szolidaritás a hatalommal szemben óriási társadalmi mozgalommá fejlődött. Összefogta a munkások, az értelmiség és a parasztság zömét, erősen támogatta a katolikus egyház is II. János Pál pápával és Stefan Wyszynski prímással az élen.  

A mozgalom aztán elkezdett hülyéskedni. Először bér- és szociális követelésekkel állt elő, majd követelni kezdte a termelés irányításának és az elosztás ellenőrzésének jogát. A munkástanácsok önkormányzásán alapuló vállalati önigazgatásával gondolták a piaci egyensúly helyreállításának garanciáját. A gazdaság decentralizációja, az állami tulajdon közösségi tulajdonná alakítását szabad választások, a politikai korlátok ledöntése révén gondolták magvalósítai. Hát már hogyne tetszett volna mindez a keményöklű, bikkfafejü hajógyári melósoknak.

És senki se szólt nekik: marhák, nem erről van szó!

Azaz valaki mégis beleköpött a levesbe. Wojciech Jaruzelski tábornok, bevezette a hadiállapotot. És akkor rászakadt a pokol Lengyelországra? Egy fenét! A Mennyország szakadt rá - a Római Katolikus Egyház képében... Meghívták hazájuk fiát Karol Vojtyla volt lengyel hercegprímást alias II. János Pál pápát Lengyelországba. Hát hogyne rohant volna, reverendájá alját fel kapva, övéi közé. A pápai szentmiséken több millióan vettek részt. A tömegben gyakran feltűntek a Szolidaritás transzparensei is. Hát persze...

Csakhogy az öregúrral van néhány kis bibi. Az egyik, hogy inkább judeo- volt mint keresztény.  A másik, hogy mint pápa nem csak pápa, hanem bankár is volt.

Köztudott, hogy a vatikáni bank a legmocskosabb intézmények egyike a saját műfajában. Most csak az IOR-t említem, amelynek igazgatóját még II. János Pál őszentsége nevezte ki és az ő regnálása idején történt, hogy az igazgató kissé megtévedt. "Sikkasztást és saját haszonból elkövetett pénzmosást követett el Angelo Caloia, az IOR volt elnöke, valamint egykori ügyvédje Gabriele Liuzzo.IOR 2001 és 2008 között piacra bocsátott ingatlanvagyonát áron alul értékesítették. Az említett időszakban a vatikáni bank ingatlanainak 71 száza lékát adták el, és az IOR-t a számítások szerint 57 millió euróval károsították meg. 
Mondhatnók persze, hogy őszentsége erről mitsem tudott, mert a Siratófalnál, Lengyelországban, vagy valamelyik világkörűli útján járt. De nem mondhatjuk, mert a vatikáni bank vagyona a pápa személyes vagyona, amelynek állagáért a Jóisten [Jahve] előtt felelős. Azt viszont csak a piszi hiszi, hogy a Vatikán ingatlanvagyona 71 százalékának eladása nem tünt fel őpápaságának.

A liberális rablókapitalizmus természetével mindenesetre tisztában kellett lennie, mikor millió birka előtt hókuszpókuszolt.

A milliók utóbb persze rájöttek, hogy megint átejtették őket. És mit tett ekkor Walesa a népvezér? Kardjába dőlt talán? Egy frászt! Ledobta az overallt és frakkba öltözött. Mindenekelőtt a munkás testvéreinek hazudott szolidaritást rúgta  fel.

"Az 1990-es évek elején az egész kormány, Wałęsa elnökkel az élen arra a következtetésre jutott, hogy csak a liberális kapitalizmus mentheti meg Lengyelországot. A rendszer átalakítása érdekében súlyos megszorító intézkedéseket hoztak, amelyeket 'sokkterápiaként' emlegettek. Egy egész generációt hagytak egyedül, kitéve a vadkapitalizmusnak, megfelelő szociális háló nélkül. Pontosan a Szolidaritás ellentéte valósult meg. Lengyelország újabb példája annak, hogy a pénz végső soron sohasem a megfelelő rétegekhez kerül, bármennyire is így szerették volna (?) a Szolidaritás korábbi oszlopos tagjai. A 'sokkterápia' a társadalom leggyengébb tagjait érintette a legsúlyosabban, a nőket, a gyerekeket és a gazdákat.

Hát a Pápa? Egyelőre nem találok utalást arra, mit szólt művéhez és önmagához mielőtt 2005. április 2-án feldobta a pápai bíborpapucsait. Ám találtam valami mást. A "sokkterápia atyja" Tadeusz Mazowiecki miniszterelnök volt. Gondolom, ezt a cégéres gazembert még volt ideje meggyóntatni és néhány miatyánk ellenében feloldozni.

De nem.

Az ex miniszterelnök úr 2013.október 28-án döglött meg, Ennek alkalmából méltatták "érdemeit".
„Rövid, kétéves kormányzása alatt alapvetően átalakítják a lengyel alkotmányos rendszert, és elindítják a – miniszterelnök- helyetteséről, és pénzügyminiszteréről Leszek Balcerowicz-ról elnevezett – sokkterápiát: a szocialista gazdasági rendszert radikális módszerekkel (roppant gyorsan), komoly szociális feszültséget okozva felszámoló, a kapitalista működést megalapozó gazdasági reformot. Ezek a változások vezetnek oda, hogy a huszonéve lenézett, viccek tárgyát képező Lengyelország, lengyel gazdaság és lengyel társadalom ma sokunk irigységének tárgya (lenne, ha az irigység nem lenne bűn...) Tadeusz Mazoviecki első útja miniszterelnökként II. János Pálhoz vezetett, hogy megköszönje neki a támogatást, amit a korábbi években a lengyel nép tőle kapott. Katolikus volt, és a lengyel kapitalizmus (egyik) újjáépítője."
G
ondolom, eddig világos. Ám még világosabbá teszi a folytatás...

Honnan jött a méltatás? Egy 2012-ben létrehozott vallási intézménytől a II. János Pál "Gazda ságetikai Intézettől."

Ettől be lehet hugyozni. Kishíján én is így jártam...

Aki ezek alapján azt hiszi, hogy kapiskál valamit a kegyes lengyel rablókapitalizmusról, súlyosan téved. Még semmit sem tud arról a zsidó értelmiségi háttérről, amely a "rendszerváltást" gründolta. Sokan vannak, ezért be kell érnünk egy másik "ikonnal" Adam Michnikkel. Róla egy olyan képet illesztek be, amely együtt ábrázolja a szarházy "magyar" Esterházy Péterrel. Michnik úr
definiálja önmagát, amit díjaznom kell, mint a zsidóéknál igen kivételes erényt. Tőle tudhatjuk a következőket.
"Önéletrajzi jellegű szövegeiben zsidó származású lengyelként határozza meg magát. 1980-tól 1989-ig a Szolidaritás (Solidarność) mazowszei szervezetének, valamint a szakszervezet 'Kohómunkás' Bizottságának (Komisja Hutników) tanácsadója volt.Az 1980-as években szoros kapcsolatokat ápolt Václav Havel későbbi cseh államfővel, valamint Kis Jánossal, Konrád Györggyel, Haraszti Miklóssal, Tamás Gáspár Miklóssal, Rajk Lászlóval és a magyar országi demokratikus ellenzék számos további tagjával. 2010. december 22-én „Magyar barátainkhoz” című nyílt levélben szállt síkra az Orbán Viktor kormánya által beterjesztett új magyar médiatörvény ellen, azt kívánva a magyaroknak, hogy ugyanúgy bukjon meg kormányuk, mint Jarosław Kaczyński sajtószabadságot korlátozó lengyel kormánya 2007-ben. 2011. március 15-én részt vett a magyar kormány ellen tartott tüntetésen. Michnik a lengyel Írószövetség, valamint az amerikai Council on Foreign Relations (Külkapcsolatok Tanácsa) tagja. A Princeton Egyetem vendégelőadója.

Erről a "kohómunkásról" egy másik zsidó Simon Gábor emeszpés alelnök jut az ember eszébe, aki Ózdról "éhségmenetet" vezetett a fővárosba, miközben 220 millió forintnyi valutát tartott két osztrák bankszámlán, amelyek eredetét nem tudta igazolni. Ábrázata nem annyira az éhség ráncait, min inkább a libamáj fényló simaságát mutatja.

Azt mindenesetre lehetetlen nem észrevenni, hogy miféle hálózat szövi át az európai országokat. Ez azon ban még mindíg nem elégséges magyarázat a társadalmi felforgatás fergeteges sikereire.

Minden változtatás alapfeltétele a "know how" azaz tudni kell a hogyant.

Itt úszik be a képbe a Gene Sharp úr nevével fémjelezhető tudomány asoft power”amely szó szerint „puha erőt” jelent magyarul. Valójában olyan formálisan erőszak mentes, kifejezetten civil bázisú politikai akciókat takar, amelyek képesek bármilyen hatalom megbuktatására. Kormányok, államszövetségek, akár a legkeményebb diktatúrák megdöntésére is. Bár a hazai ballib portálok tagadják a soft power szisztémák létezését, illetve azt próbálják bemagyarázni a közvéleménynek, hogy egészen mást takar ez a fogalom, a soft power létező tudomány a nyugati világban: egyetemen oktatják, kiterjedt irodalma van. 
Tegyük hozzá egyetemeken oktatják és olyan "civil szervezetek" alkalmazzák, mint Soros hálózata, amelynek egységei úgy működnek a társadalmakban, mint a rákos áttétek az emberi testben.  

Hogy mi köze ennek Lengyelországhoz? Hát csak annyi, hogy  "a Sharp által teremtett elméleti rendszer egy kifejezetten pragmatikus, minden ideo lógiát és történelmi kötődést mellőző iskola. Követheti bárki. Felhasználta módszereit a lengyel Szolidaritás mozgalom, de használták a Sevardnadzét elkergető grúz forradalom, illetve a Milosevicset megbuktató szerb OTPOR mozgalom csoportjai is. Az OTPOR tagjait egyébként épp a budapesti Hilton szállóban készítették fel annak idején a harcra. A soft power gyilkos erejét és rettenetes következményeit pedig az úgynevezett „Arab tavasz” eseménysorozatán keresztül ismerhette meg a világ."

Ami a soft power módszert illeti a Bencsik féle Demokrata c. oldal - ahonnan az idézetet vettem - nem tagadja meg gerinctelen önmagát. Az alábbi álnaivitás árulkodik erről.
"A sors fintora, hogy a soft powert a leghatékonyabban az Iszlám Állam nevű terrorszervezet alkalmazza, kombinálva a fizikai terror eszközeivel. Más kérdés, hogy 'senki se tudja, ki és miért hozta létre az Iszlám Államot', miért szabadították rá ezt a szörnyűséges intézményt az agyonbombázott térség rettegő lakóira, akiknek egyre nagyobb hányada indul el a szegénység és a fenyegetés elől menekülve egy jobb, gazdagabb és békésebb világ, Európa felé. Vajon hogyan függenek össze a George Soros által finanszírozott migráció, az ezt támogató emberjogista szervezetek és a terroristák céljai és eszközei? Ezt nem könnyű felderíteni, pedig ezek háttere sokat elárulhatna a soft power tényleges céljairól és működtetőiről egyaránt."
Elég lenne, ha elolvasná az általam szerkesztett Commentet, ahol írva vagyon, hogy az Iszlám Államot kik, milyen célra hozták létre. A "próféta" Moszad ügynök, akit ZsidóAmerikában készítettek fel szent küldetésére. A többi az írásból megtudható.
Itt mondanám el, hogy én sokkal problémásabbnak látom a Bencsik-félék működését, egyáltalán létezését, mint a most tárgyalandó zsidó nagykövetekét.

Beszélnünk kell kis hazánkról is. Mondják Magyarország ellen id számtalan soft power akció indult, és indul nyilván a jövőben is. Vannak akik szerint a taxissztrájk volt az első, civil akciónak álcázott, fegyvertelen puccskísérlet hazánkban.
Nem tudom, így volt e, de néhányan talán emlékeznek a részletekre. Az akkori MDF-es belügyminiszter állítólag "fontol gatta", hogy a barrikádokat a hadsereg bevetésével takaríttatja el. Emiatt évekig fingatták. Ami a taxisokat illeti, Györgyi Kálmán legfőbb ügyész, volt párttitkár, mentőötlete nyomán őket mindannyiunk Árpi bácsija, a III / III ügyosztály patkány fedőnevű ügynöke elnöki kegyelemben részesítette.

Ennél konkrétabb André Goodfriend [jóbarát] az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége ügyvivőjének ügyködése aki  2013-ban és 2014-ben állomásozott Budapesten. Ezalatt szinte minden civil tüntetésen személyesen megjelent, messze túllépve ezzel a diplomáciai kereteket. A pofátlan, tolakodó, erőszakoskodó "személyes fellépés" nem egyedül Goodfriend úrra jellemző, de a további részletek elvezetnének a témától.

Egy jellegzetes esetre azonban ki kell térni, mert a mondanivaló irányába esik.

A "kegyvesztetté" lett és eltüntetett Szaniszló Ferencről van szó, aki ellen
Eleni Tsakopoulos Kounalakis budapesti amerikai nagykövet vetette be a soft powert követelve, hogy vonják vissza Szaniszló Táncsics-díját. És kiutasították a magyar belügyekbe avatkozó pimasz perszónát? Egy fenét! Egész másként alakult a dolog, jellegzetesen "magyar módra".

Természetesen belepofázott az istentiszteletbe a másik izraeli nagykövet   Ilan Mór úr is. "Nagy sajnálattal értesültem arról, hogy március 15-e alkalmából Táncsics- díjjal tüntették ki Szaniszló Ferencet, az EchoTv műsorvezetőjét. Sajnos ezt a kitün tetést egy olyan újságíró kapta meg, aki nyíltan antiszemita összeesküvés-elméleteket terjeszt Izrael ellen, valamint támogatja azt, hogy ” Izraelből kiürítsék a zsidó lakosokat”, és aki úgy véli, hogy Izrael egy terrorállam…”

Jut eszembe, hogy az ENSZ évtizedekig minősítette a cionizmust rasszizmusnak. Aztán visszakoz tak. Meghátrált a világ. És tetszenek tudni, kinek az inditványát akceptálták? Nem fogják kitalálni AntallJóska volt az illető. Ez is arra int, hogy az ilyen őskeresztény, "tüchtig" avagy "echte" úriem berek és a cionista zsidók dolgait együtt kell szemügyre venni az ordító összefüggések és a kilógó büdös lólábak miatt.

Megnyilt a "második front". A zsidó, vagy zsidócsahos Táncsics díjasok saját díjuk visszaadásával zsarolva támadtak. A Beszari Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere pedig nyilt levélben csinált segget a szájából, bohócot magából és az Orbány kormányból, visszakunyerálva az alternativ Táncsics díjat, ami gyalázat azzal az emberrel szemben, aki többek között délszláv háború idején a legendás Panoráma hírműsor tudósítójaként szenzációs és szinte minden esetben élet veszélyes helyszíni beszámolókat készített a nézők számára.

Az eltüntetett Szaniszló Ferenc dolgával azonban nem értem a versem végére. Körözök ugyanis egy másik elföldelt "panorámást", a nagy Szaniszló mégnagyobb elődjét Chrudinák Alajost.

Ehhez a témához kerestem néhány linket és képet. Közben rábukkantam Szentesi Zöldi László  "Rekviem" c. írására és úgy döntöttem, hogy e "halotti beszédet" képekkel illusztrálva mellékletként csatolom. Az írás voltaképp egy "zsidótemető", amit úgy értek, hogy a zsidók által élve eltemetett legkiválóbb magyar újságírók sírfeliratait tartalmazza.

Chrudinák és nagyszerű kortársainak sorstragédiáját az antalljóskai "jobboldal" és a "na és"  pufajkás horngyulai "baloldal" együtt okozta. Golgotájának, vagy canossájának (?) több állomása van, amely akkor ért véget, amikor a Pufajkás hatalomra került. A végítéletet a legendás Molnár Ferenc legendás unokája  Horváth Ádám  hajtotta végre kíméletlen, áldozatait megalázó módon. Ez épp az egyik olyan alkalommal történt amikor "A 'magyar' televíziózás érdekében – az egyéni, művészi, alkotó munkát háttérbe szorítva – többször vállalt vezető funkciót." Ebben az időben épp a Televízió megreformálását "magyarítását" vállalta, Horn Gyula szájaíze szerint.

A hóhérmunka történetét és szereplőit lásd a "Rekviemben", amelynek egy rövid és látszólag jelentéktelen részletét idézem csupán. "Jelképes (!), hogy a rövid időre feltámasztott Panorámának az első Orbán-kormány idején már nem szavaztak bizalmat odafentről, nem lehetett felállítani a régi szerkesztőséget. A 'másik' oldal pedig zsigerből gyűlölte Alit. Így aztán nem sokkal a 70. születésnapja után Chrudinák Alajos nyugdíjba vonult. Hosszú árnyékot hagyott hátra, sok-sok remekművel, minőségi újságíróval, emlékezetes műsorral, történelemformáló pillanattal. Így sem kellett. Sem ő, sem az általa képviselt szelle miség." Bizony jelképes, de mit jelképez? Ha Ali sorsát Szaniszlóéval együtt értékeljük az a "jelkép" kerekedik ki, hogy szolgalekűségben a harcias Viktor egy cseppel sem különb a pofánrugós Gyulánál. Ugyanúgy behúzza a farkát ha a zsidók ugatni, csahosaik pedig csaholni kezdenek, mint a Gyula. Politikai, jogi és főleg erkölcsi értelemben tehát nincs "egyik" és nincs "másik" oldal. Csak nagy KUSS van, amit jellemeztem "Jew Taboo" c. Írásomban.

Most  lássuk főbb vonalaiban, hogyan intézte el a "Molnár unoka" A Panorámát, ill. Chrudinákot. Az elbeszélő Chrudinák.
Barikád hetilapnak adott interjú keretében.
"2005-ben távolítottak el a köztelevíziótól, egy film miatt, amely az Egyesült Államok hadseregének iraki agresszióját, terrorját mutatta be. A hazai politikai terror akkor már javában éreztette a 'másként gondolkodókkal': nincs szükség rájuk, mihamarabb menniük kell. Ha alaposan megnézzük, kik irányítják a hazai sajtót, nem nehéz a következtetést levonni: ugyanazok, akik a Kádár-rendszerben, csak eszköztáruk még több aljassággal és magyargyűlölettel bővült. Ez a balliberális oldalnak csúfolt valamire jellemző elsősorban, de a jobboldalnak titulált térfélen sem rózsásabb a helyzet. máig meghatározó háttérszereplő az a Schmidt Mária, aki nem tűri a neki nem tetsző véleményeket, például Izraelről. Az MDF-kormány idején egy olyan SZDSZ-es cionistát nevezett ki Antall József a tévé elnökének, akinek a fő feladata a Panoráma megszüntetése volt. Ő volt az, aki - többek között - megakadályozta Szaniszló Ferenc dokumentumfilmjének levetítését, amely a délvidéki, titói vérengzést mutatta be, ahol negyven-ötvenezer magyart mészároltak le ártatlanul .
V
élhetőleg a dadogó majomra gondolt...
De az úgynevezett rendszerváltás óta temérdek hasonló 'szakember' tevékenykedett a köztévénél, említhetem például a mai napig a képernyőről bambuló Betlen Jánost vagy a szakmához, de főleg a külpolitikához teljesen dilettáns izraeli-magyar kettős állampolgárt, Szenes Andreát. Az elmúlt húsz évben négyszer is leváltottak, vagy félreállítottak. Horváth Ádám például 'elküldött' tudósítónak Jordániába kamera és operatőr nélkül."
Józsué eme jelenkori reinkarnációja nem mert karaktergyilkosságra vállalkozni. A cárok módszeréhez folyamodott: "száműzte" a lázadót. Nem túl messzire, hisz a távolság  csak 2334 km (1450 mil.) a  repülési idő mindössze 2 óra, 54 perc 800km/h átlagsebes séggel. Csakhogy a cár száműzöttje puskát és töltényt kapott, hogy tengődhessen. De hogyan tengődhetet Ali kamera nélkül.
Mondjuk ki: Horváth talmudista gyűlölettel és kegyetlenséggel emberileg, erkölcsileg és anyagilag [egzisztenciálisan] ellehetetlenítette, megsemmi sítette a nálánál százszor különb Chrudinákot. Gondoljunk csak arra, mennyi volt és mennyi lett Ali gázsija addig és attól kezdve. Hány "jordániai anyagát" vette át és fizette ki a TV amely évtizedeken keresztül százmilliókat osztogatott a "Szomszédok" ripacsainak, idétlenjeinek. Ezt az agytompitó baromságot 2017-ben így
méltatta az egyik internetes portál.
"A harminc [30] éve indult sorozatban Vágásiék, Takácsék, Mágenheimék mindennapjait követhették nyomon a nézők, attól kezdve, hogy beköltöztek a panelházba. A kéthetente csütörtökönként jelentkező epizódokban a szereplők mindennapi problémáit, kisebb-nagyobb gondjait dolgozták fel. A sorozat sikerét az is mutatja, hogy volt olyan epizód, amelyet hat és félmillióan néztek meg. A sorozatból 331 rész készült, az utolsót 1999. december 31-én mutatták be. Nemcsák Károly elmondta : a nagy nézettség titka az lehetett, hogy a sorozat 'azokról a problémákról beszélt, amelyek mindenkit foglal koztattak', de közben nem politizált. Ezen kívül a sikert az is adhatta, hogy a legkisebb epizódszerepet is színészek játszották. Minden egyes kis feladat komoly színészi teljesítményt rejtett magában. Hozzátette, hogy Horváth Ádám rendező nagyon jól ismerte a szereplőket, ezért sok olyan mozzanat is bekerült a sorozatba, amely a szereplők életével kapcsolatban állt."
Ebből egyenesen következik, hogy Crudinák sorsa senkit sem foglalkoztathatott, hisz mindenki a Szomszédokkal volt elfoglalva, nemde?

Ami a [végeláthatatlanul] hosszú tévésorozatokat illeti laikus véleményem az, hogy ezek a gój-hülyítés eszközei a horváthádámok kezében. Figyelemre méltó egy másik zsidó Hagai Levi
véleménye, aki ért a dolgokhoz.
"Golden Globe-díjas viszont, mégis inkább filmet néz, mint tévét, mert minden sorozat ugyanolyan. ... Amerikában minden sorozatból túl sok évad készül. .... Ha fognánk az összes amerikai tévésorozatot, és összezsugorítanánk körülbelül két vagy három évadra, évadonként hét epizódra, mestermű lehetne az összes. Viszont elnyújtják,  így csak nő és nő az egész, és elfelejtik, mi volt az az eredeti cél, amiért az egész ötletbe belevágtak – és természetesen mindennek az oka a pénz. A sorozatok kilencven százaléka így is szemét, talán egy vagy két jó sorozat készül évente."
Vajon a saját normái szerint hová sorolná Horváth tengeri kígyóját Hagai? Mivel szintén  zenész vélhetőleg a tíz százalé kba...

Egy gójt így horváth módra kicsinálni nem büntethető, mert a törvény egyirányú. Van azonban méhány  elvarratlan szál. Az egyik, hogy kié a Chrudinák életmű [a grandiózus film és hanganyag]? Mennyit ér? Hova lett? Nagyon szívesen kikérdezném erről Horváth urat - harmadfokon... 

Aki - netán - végig olvassa írásomat, meg a mellékletet (...), annak eszébe juthat: hogy jutott el ez a jóember Lech Walesától Chrudinák Alajosig?

Megmondom.

Olyan szereplőkról van szó, akik - akár ismerik egymást, akár nem - egy gyilkos fajpolitikai mátrix elemei. Egy olyan mátrixé, amely
Gene Sharp úr módszertana szerint azonnal rezgésbe jön, hogy mindent és mindenkit megsemmisítsen ami és aki az érdekeit keresztezi.

A kérdés a mátrix mindenhatósága. Mit szóltok ehhez fehér európaiak?

2018.07.10

Sz. Gy.