Frissítés: 2019.03.12, 03.14,

 

Tunnel War

Bibi új szerepben?

Közeledik a gójok ellen több ezer év óta viselt zsidó háború utolsó (?) felvonása: a második alagút háború. A zsidók nem veszik komolyan, mert nem vonják le az elsőből adódó tanulságokat.

Az elsőt a kis vietnami nép nyerte "Jewland" irtóztató hadereje ellen.

[Az United States of America helyett az állam nevét a -land toldattal lehet helyesen kifejezni. Az England, Netherland, Ireland, stb. ország nevek az államalkotó népet jelölik. Az egykori USA helyén zsidó állam jött létre. Ezt a Jewland elnevezés fejezi ki.]

A sovány kis sárga emberkék először a francia gyarmatosítókat tanították móresre, Dien Bien Phu-nál, szarrá verve az elit ejtőernyős alakulatokat. Ez a história megérne egy külön misét, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt olvasóim jó néven vennék. Elég talán annyi, hogy a "kis sárga majmok" ember felettit produkáltak. Alagutakra ekkor még nem volt szükség.

A megszabadulás öröme nem bizonyult tartósnak. Hamar megjelent az új dögevő, amely a gyarmatosító háborúk kelléktárát páratlanul aljas harceljárásokkal "gazdagította", amelyek a felszíni hadviselést lehetetlenné tették a Vietkong számára, ezért mélyen a föld alá húzódott és onnan intézett pusztító támadásokat az agresszor ellen. Majd kimerítve (!) harci erejét bevette annak "fővárosát" Saigont is. A dögvész elmult. De menjünk sorjában.

Az alagút rendszer prototipusa valahogy így nézett ki. A gondosan álcázott kibúvó/ bebúvó nyílások és maguk a járatok is a kicsi vietnámiakhoz voltak szabva. Ezekbe a lakli amerikaiak egyáltalán nem, vagy csak nagynehezen fértek bele.

Az amerikai hadvezetés hamar rájött az alagútrendszer létezésére és jelentőségére, meg arra is, hogy a bombázás, a napalm szórás és a lombtalanítás nem pusztítja el az alagutakat és lakóikat.

 

Így merült fel speciális megsemmisítő alakulatok szervezésének gondolata [amerikaiakból és ausztrálokból]. Ezeket nevezték csatorna patkányoknak. Jelszavuk "Gratum Anus Rodentum” szabad  fordításban azt jelenti „patkányszart sem érünk”. Az elnevezés találónak bizonyult, mert ezek a szadista gyilkosok tényleg nem értek szart se. A barlangokat nem tudták megsemmisíteni.

Az elnevezés egyébként nem fedi az alakulat tevékenységét, mert nem csupán barlangi, hanem felszíni tevékenységet is folytattak: mérgesgázt pumpáltak a felfedezett járatokba, égőanyagot (napalm) öntöttek beléjük, vagy elterelt folyók vizével próbálták azokat elárasztani. Mindhiába.

Aztán megtörtént a "csoda". A lukból bújt törpék hadserege, modern fegyverzet birtokában, a föld felszínén rohamozva felszabadította Dél-Vietnámotk, elfoglalva az ellenség "fővárosát" Saigont is.

A hóhérok pedig menekültek. Az utolja helikoptereken. Próbálták kimenteni egykori cinkosaikat és azok családjait is. A "helikopter jelenetek" a fotózás történetének legdrámaibb alkotásai közé tartoznak.

A szerencsés kevesekkel szemben a peches többséget a vietkongok lemészárolták, már akit azonosítani tudtak, mert voltak köztük élelmesek is.

Sok drámai képet tehetnék ide, de inkább egy olyat választottam ami a helyzetre leginkább jellemző.

A képet kicsinyítenem kellett, az alján levő írás így nem látható. A szöveg a következő. "Katonai bakancsok Saigon szélén 1975 április 30-án. A Dél vietnámi hadsereg katonái megszabadultak egyenruháiktól..."

Sic transit gloria mundi [így múlik el a világ dicsősége] mondaná a latin, de nem helyesen mondaná. A textus helyesen így szólna: így ér véget a világ gyalázata. De ez is csak Vietnamra vonatkozik, mert a világ gyalázata nem ér véget mindaddig, míg zsidók élnek rajta.

És most térben és időben ugrani fogunk egy nagyot az 2019-es évbe Közelkeletre, ahol és amikor Izrael, a hírhedt "antiterrorista" Benjamin Netanjahu vezetésével, Irán megsemmisítésére készül.

Régi fenekedés ez. Már 2008.07.20-án, tíz éve írtam róla. Olvasóim szíves engedelmével meg- jeleníteném néhány akkori meglátásomat - ellenőrzendő, mi jött be azokból és mi nem. Az írás az iraki/iráni háborúra utal. Arra, hogy 1980. szeptember 22-én Irak hadüzenet nélkül megtámadta Iránt. Szaddám Husszein elinditotta tankhadosztályait, légiereje pedig bombázni kezdte Irán nagyvárosait. Elkezdődött a testvérháború, amely halottakban 1.750.000 fő emberveszteséget eredményezett.

Mire én...

"Az USA ekként sakkozgat. Táblája az egész világ. De hogy alakul a party? Irán erkölcsileg, gazdaságilag, katonailag megerősödve került ki az öldöklő küzdelemből. Iszlám köztársaság maradt, papi irányitás alatt, "polgári" vezetéssel. Az Iszlám új katonája Mahmoud Ahmadinejad ma az USA és Izrael első számú ellensége. Méltán, mert hű a vallásához, a népéhez és ragaszkodik Irán olajához. Vezetése alatt épül, megállithatatlanul, elpusztithatatlanul az iráni védelmi potenciál. A rakétaerők, amelyek hatótávolsága kérlelhetetlenül növekszik."

A zsidó "humor" így ábrázolta Ahmadinejadot akkor. Hülye viccelődésnek bizonyult, mert Irán tényleg kifejlesztette rakétaerőit. A "karikatúra" atom robbanófejes rakétát ábrázol... Lehet ez a "vicc" is bejön? Lehet, már be is jött, csak az iráni diszkréció miatt nem tudunk róla.

Ha így lenne, megdőlne a világtörténelem leghülyébb katonai doktrinája, amely a beteg zsidó agyakban született. Ennek lényege, hogy az izraeli hadseregnek egymagában erősebbnek kell lennie a környező államok együttes haderejénél. Ez a korlátlan fölény, az "unlimited superiority", amely képessé teszi és "feljogosítja" Izraelt arra, hogy tetszése szerint mérjen szárazföldi és légicsapásokat szomszédai ellen és ezek során a nemzetközi jog által tiltott fegyvereket alkalmazzon a fegyveres erők, vagy a polgári lakosság ellen.

"Fehér foszfor (WP),- implosion bomba (amely összeroppant, mintha egy labdát levinnénk az óceán fenekére),- bunker-buster, kazettás bombák, pontencialisabbá tett könnygáz bombák,- DIME bombak,- szegényitett urán lövedékek, stb. ről. A szörnyűseges DIME bombákat GPS-szel látták el, hogy ne tegyenek kárt a környezetben, mint a neutron bomba, tehát az emberekben okozzák a legnagyobb károkat. Töltete  az. ú.n. Tungszten, por formában más robbanóanyaggal keverve. Magas hőálló képességű, nem olvad meg a robbanás közben, de számtalan mikroszkópikus szilánkká válik, amelyek mindent elsöpörnek, ami az útjukba áll a robbanáshoz néhány méterre (hatósugara 4 - 10 méter) az embereket darabokra tépi, az 'amputálásokat' műtéti pontossággal végzi."

Nem tudom, az izraeli vezetést és a lakosságot kínos meglepetésként éri e majd, ha az iráni rakéták, bombák és tűzérségi lövedékek ugyanezeket a tulajdonságokat hordozzák?

2019.03.12

----------------------------------------------------

 

Irán maga is a föld alá telepítette csapásmérő erőit, különös tekintettel a církáló rakétákra. A fenti frontképen egy tágas barlang-járat látható. E járat-rendszeren belül helyezkednek el a kilövő állások (silók), amelyek "kibúvó nyílásait" gondosan álcázott páncélajtók fedik.

Vajon az "X" napon hol, hány ilyen ajtó nyilik majd az Izraelre programozott rakéták orra elött?

Mi a garancia arra, hogy a silókat felfedezik és a szörnyetegeket a fészkükben elpusztítják; vagy a már szárnyrakelt rakétákat a levegőben megsemmisítik?

Semmi!

Ne felejtsük, hogy az amerikai Iron Dome rendszer csillagos elégtelenre vizsgázott nemrég, amikor a Kasszam "sufni" rakéták tömegét indították Izrael irányába.
Írtam erről akkor. Két mondatot idéznék belőle.
"
Most már nem a vészharangok képzeletbeli zúgását, hanem a Kasszam rakéták valóságos süvítését halljuk. Merre tovább? A nagyobb hatótávolságú és találati pontosságú rakétáknak kell következniük?

Úgy tűnik, azok fognak következni. És mit lép Izrael, mit lép Bibi? Hogy fognak kinézni és szuperálni a modernizált "Tunnel Rat" komandók? [Hogy fog festeni Bibi - ez a patkány - mint csatornapatkány?] Vannak egyáltalán ilyenek? Hogy röptetik őket a silók közelébe, ha az iráni légvédelem még a drónokat is leszedi, vagy leszállítja?

És hogy védi meg az Iron Dome rendszer Izraelt? Egy szakcikkben olvasható, hogy "az Iron Dome védelmi rendszer rendeltetése a 4 és 70 km közötti hatótávolsággal rendelkező föld-föld rakéták elleni védelem biztosítása. A telepített légvédelmi ütegek mindegyike egy, az Israel Aerospace Industries Elta Systems vállalata által gyártott MMR (Multimode Radar) radarberendezést, egy kombinált harc- és tűzvezető központot, valamint három indítóállványt, indítóállványonként húsz, közelségi gyújtóval ellátott és indítókonténerbe telepített Tamir elfogórakétát foglal magába. Egy üteg 15 km távol ságról indított föld-föld rakéták ellen mintegy 150 km2 nagyságú lakott területet képes oltalmazni."
De könyörgöm, az iráni silókban közép-hatótávolságú, "fű-magasságban" sikló, lopakodó rakéták várakoznak. Mit kezd velük a Vaskupola Rendszer? Majd meglátják...

* * *

Végül Izrael jogi státusáról néhány szót.

A legfőbb vád Irán ellen az, hogy nem ismeri el Izraelt, sőt megsemmisítésére tör. A kérdés puszta felvetése ebben a formában hamis. Izrael állam státusát [létezéshez való jogát] semmi sem garantálja. A hivatkozási alap a Balfour nyilatkozat sem, amelynek szövege a következő.                  

"Külügyminisztérium 1917. november 2. Kedves Lord Rothschild! Nagy öröm számomra, hogy közvetíthetem Őfelsége kormánya nevében a zsidó cionisták törekvésével szimpatizáló alábbi nyilatkozatot, amit benyúj- tottunk és jóváhagyott a Kabinet is.„Őfelsége kormánya jóindulatúlag tekint a zsidó nemzeti haza megteremtésére Palesz tinában, és minden tőle telhetőt megtesz e cél elérésének elősegítésére, miközben világosan kell látnunk, hogy semmi sem csorbíthatja a Palesztinában fennálló nem zsidó közösségek polgári és vallási jogait, illetve a bármely más országban élő zsidók jogait és politikai státusát. Nagyon örülnék, ha ezt a nyilatkozatot az Egyesült Királyság Cionista Szövetsége tudomására hozná. Szívélyes üdvözlettel: Arthur James Balfour."

Őfelsége kormányának az égvilágon semmi joga sem volt egy ilyen nyilatkozat kiadására. Ha ennek ellenére a zsidók mégis készpénznek vették, tudomásul kellett volna venniük, hogy az "adományt" megkötéssel kapták: biztosítaniuk kell a palesztinok polgári és vallási jogait.

Mint tudjuk (?) a "részletek" megoldása az újszülött ENSZ-re hárult. A szervezet "első igazi   főpróbája az 1947. november 29-én tartott szavazás volt. Az alig három éve működő nemzetközi szervezet tagállamai ekkor döntöttek Palesztina gazdasági egyezséggel egybekötött felosztási tervéről, amely egy arab, egy izraeli állam létrehozását, illetve Jeruzsálem nemzetközi felügyelet alá helyezését jelentette."
Izrael ezt a felosztási tervet és minden további változatát, rendkívül magasról és feltűnően meredek ívben leszarta és leszarja immár 72-éve, mitsem törődve az ENSZ számtalan felhívásával, határozatával és tiltakozásával. A palesztin népet kiűzték őshazájából Palesztina területéről és mindezek tetejébe az annektált Jeruzsálemet Izrael "nemzetállam" fővárosának kiáltották ki. A palesztin szórványokat a terjeszkedő lakótelepek szorítják ki. Ez idáig megúnt közhelynek tűnik. De felveti azt a kérdést, hogy Izrael kivel akarja magát elismertetni.

A szülőföldjükről elüldözött palesztinok nem ismerhetik el, még kevésbé garantálhatják gyilkosuk Izrael állam létezésének jogát.

Akkor kik a garantőrök? Tán a szomszédos államok, amelyek ellen Izrael, létrejötte óta, népírtó háborúkat folytat?

A nemzetközi jogból Izraelre egyetlen szeletke vonatkozik: az általa megtámadott államok védekezési joga, a háború (!) joga. A háborúban egy népnek joga van a megmaradásra, számolnia kell viszont az "óhatatlan veszteségkkel" [acceptable losses].

De milyen jogai vannak egy legyőzött államnak? A III. Birodalmat például szétzúzták, vezetőit felakasztották, bebörtönözték, hadseregét lefegyverezték, harceszközeit megsemmisítették vagy elzsákmányolták. Támadó potenciálját felszámolták.

Mindezt egyszerüen a "győztesek jogán", visszamenőleges hatályú "törvények" útján tették. Az egyik az el(nem)évülési törvény, amelynek alapján kilenvenéves aggastyánokat hurcolnak bíróság elé mind a mai napig.

A legyőzött államnak tehát nincs létezési, továbbélési jogosultsága és azoknak
sincs, akik az államot működtették, a bűnöket elkövették, vagy azok elkövetésére parancsot adtak. Ennélfogva magától értetődő látvány lenne Bibi egy iráni emelődarun lógva kilenc-csomós kötéllel a nyakában...

A Streicher affér.

Amikor Benjamin Netanjahut illető fenti mondatot leírtam felvetődött bennem: nem túl erős ez? Aztán eszembe jutott egy régi história, amiről
írtam is anno "Streicher Affér" címmel. Ezt az írást újra olvasva a kérdéses mondadot aláhúztam. Ítéljék meg, helyesen cselekedtem e.

Csak utólag gondolkodtam el azon, miért vállalták az amerikaiak a náci háborús főbűnösök fogvatartá sának, majd kivégzésének "magasztos" feladatát a nürnbergi perben? Arra a következtetésre kellett jutnom: azért, hogy a purimi ihletésü zsidó bestialitás kitombolhassa magát a foglyokon.

Ezt a következtetésemet Streicher esetéből vezetem le, akinek nyakán nem nehéz felismerni a történetesen és véletlenül zsidó Woods őrmester kilenc csomós kötelét.

Egyetemista koromban volt szerencsém egy kettős akasztást végignézni a Szegedi Csillag Börtön udvarán. A "keresztény" Bogár Imre vékony, síkosított kötelet használt. De ezen felül az elítéltek lábaira is kötelet erősítettek, amelyet a kivégző cölöp alján elhelyezett csigába fűztek. A kivégzés úgy zajlott, hogy a hóhér a cölöphöz támasztott létrára hágva az elítélt koponyáját erősen megragadta a feje búbjánál és az állánál,- segédei kiemelték a sámlit ekkor a test leereszkedett,- majd erősen meghúzták az alsó kötelet,- eközben Bogár eltörte az elítélt nyakcsigolyáját. Látható volt, hogy az eszméletvesztés azonnal bekövetkezett, amint a kötél az elítélt súlya alatt megfeszült.

Nyílvánvaló, hogy a vastag kötél ezt a "kegyes" eszméletvesztést annak ellenére sem képes előidézni, hogy az elítélt a lábai alatt kinyitott csapóajtón néhány métert zuhan. Lassan múlt ki az összes nürnbergi akasztott de, hogyan - hogyan nem, Streicher artikulátlan hörgésszerű hangokat hallatott. Woods emiatt kénytelen volt lemászni a halál-térbe, vélhetőleg azért, hogy Streicher lábaiba kapaszkodva elhallgattassa. Remek munka volt. Ezt nem én mondom. Woods a sajtó kedvence lett. Több interjút adott. Ezek során büszke volt önmagára és az általa alkalmazott módszerre. Büszke lehet rá a a zsidóság és hazájuk a dicső USA is.

Ennyiből állna a "Streicher affér?" Dehogyis!

Streicher lapkiadó és lapjának újságírója volt. Antiszemita pamfleteket írt. Mondom, írt! Semmi egyebet nem csinált. Az újságírók élete - tudjuk - nem habostorta. Sokukat elteszik láb alól. Olyan azonban a világ- és a sajtó történetében először fordult elő, hogy nemzetközi bíróság, visszamenőleg hozott törvény alapján, halálra ítéljen egy firkászt. [Egyéként nem tudom, hogy az ide másolt címlap, ill. a "frontkép" mennyiben tér el a valóság (!) allegórikus ábrázolásának etikai követelményeitől?]

Mi magyar "demokraták" is felakasztottuk Kolosváry Borcsa Mihály írót, de azért mert a Sztójay-kormány idején 1944. április 15-én Horthy Miklós kormányzó Sztójay Döme miniszterelnök előterjesztése alapján államtitkár- kormánybiztosi hatáskörbe nevezte ki. Így a bűnös államapparátus tagjává lett. Streicher azonban nem vállalt semmiféle közhivatali tisztséget. Sőt a náci rendszer olyan főkorifeusai mint Göring Goebbels és Eichmann szűntelenül fúrták és be akarták tiltani a lapot. Erre csak azért nem kerülhetett sor, mert Hitler nem engedte, lévén kedvenc napi olvasmánya a Stürmer...

Ami fenti cikkemből még ide kivánkozik annak a nyilatkozatnak a kivonatos ismertetése, amelyet Streicher fogvatartása körülményeiről tett és amit a "Nemzetközi Bíróság" az iratok közé sűllyesztett.

Az első nap estéjén két negró katona cellámba lépve azonnal nekem esett és letépte ruházatomat, ingemet darabokra tépte. Alsónadrágban, mezítlábasan kellett a 3 napot eltöltenem a szellőzetlen, hideg, nyirkos cellában. Éjjelre és napközben néhány órára egy koszos katonai zubbonyt hajítottak be. Naponta kétszer-háromszor a negrók bejöttek és elvitték a zubbonyt, majd órák múlva visszahozták vizesen. Naponta kétszer-háromszor megbilincselt kezeimet fejem fölé tartva, háttal a falnak kellett állnom, majd a negrók egyike korbáccsal a nemi szervemet kezdte ostorozni. Amikor az ütések okozta fájdalmak miatt meggörnyedtem, a másik negró bakanccsal heréimbe rúgott. Többször elájultam, ami után fellocsoltak. Legalább tíz alkalommal történt, hogy a negrók bejöttek és komótosan vetkőzni kezdtek. Ilyenkor le kellett térdepelnem és kinyitnom a számat, majd a negrók belevizeltek... Hányni kezdtem, mire a másik negró katona vizet öntött az arcomba. Újra ki kellett tátanom a számat, akkor a másik fekete beleköpött. Több alkalommal megtagadtam, elfordítottam a fejemet, mire nekem rontottak és egy fadarabbal feszítették ki a számat. Amikor megtagadtam, hogy egy ürülékkel szennyezett ágytálból igyak vizet, korbáccsal többször is arcul ütöttek.

Az események utólagos méltatása a következő. "A nürnbergi vésztörvényszék bestiálisan halálra kínoztatta Julius Streichert, akire pedig semmilyen 'háborús bűnt', vagy hasonló légből kapott mendemondát nem tudtak rábizonyítani! Streicher bűne talán sokkal nagyobb volt, mint azoké, akiket a haláltáborokkal kapcsolatos paranoiák alapján fogtak perbe, kínoztak nyomorékká, vagy vertek halálra. Az ő bűne a zsidóság kritizálása és a zsidó Talmud, valamint a Tóra tanulmányozása volt, amiért maga a Talmud kiált tolvajt: 'Az a nem-zsidó (goyim), aki a Talmudot tanulmányozza, halállal büntettessék' Streicher tehát kimerítette ezen bűntett elkövetésének tényét és a talmudi vérbíróság koholt vádak alapján kivégeztette."

Utolsó szavai a bitó alatt ezek voltak. "Ez nem más, mint Purim-ünnep - 1946-ban."

2019.03.14

------------------------------------------------------------------------------------

Az "ígéret földje" és a "hazatérés joga" nem jogi kategóriák, hanem makacs álmok csupán, amelyből a zsidókat alkalmasint az iráni rakéták döreje fogja felébreszteni, nem sok időre.

Mire számít Izrael?

Végezetül egy vallomással tartozom olvasóimnak. Ezt az írást egy általam szerkesztett videóklippel szerettem volna feldobni, de ez meghiúsult Murphy törvény folytán. Ha elkészül, fissítéséként teszem közzé utólag.

2019.03.12.

Sz. Gy.