Frissítés: 2018.12.16, 12.20 , 12.27

 

Hitler mássága

Okkultizmus - nácizmus

Nincs a történelemben még egy olyan politikus, aki fölé olyan magas szemétdombot hordanának mint Hitler fölé. És mégis, a téma folytonos ébren tartása nem várt eredménnyel jár. A szüntelen gyalázkodás által fokozódó közérdeklődés fényéban napról napra világosabbá válik, hogy Hitlernek a zsidókérdés megoldásának időszerűségével és mellőzhetetlenségével kapcsolatos álláspontja megalapozott volt. Ami a megoldás módját illeti egy tárgyilagos történelemnek kell ítélkeznie arról, hogy döntéseit mennyiben befolyásolták a Németország által és ellene vívott népirtó háború kényszerei. 

A zsidók alkotta őrült gonosztevő Hitler fantomképének, ill. bűnlajstromának számtalan összetevője közül itt és most Hitler okkultizmusával kapcsolatban arról lesz szó, hogy a III. Birodalom fantasztikus haditecnikai teljesítményei mögött kimutatható e az okkultizmus szerepe?

Azt senki sem vitathatja, hogy a XXI század fegyverei zömmel a XX századi "nácik" fantáziájában, tervező asztalain, gyáraiban születtek és jutottak a megvalósítás különböző fokozataiba. Az akkor forradalmian új fegyverek, a sugárhajtásu repülőgépek és a rakéták tekintetében [a szüntelen bombazáporban] kivívott abszolut (!) "náci" szellemi fölényt épeszü ember nem vitathatja.

Annál nagyobb a hírverés és a ködösités a Luftwaffe "okkult" fegyverei: a "világitó testecskék" [foo fighters] és a "repülő csészealjak" [Haunebu-Gerät] körül. A témába nem akarok mélyen belemerülni, mert semmi újat nem tudnék hozzátenni. Az okkultizmus mint gondolkodási módszer érdekel. A gondolkodási módszerek elemzése - összehasonlítása ugyanis kedvenc témám, mondhatni vesszőparipám. A világ legfőbb problémáján, a zsidókérdésen belül ugyanis a legfőbb probléma a zsidók és a gójok egymástól gyökeresen eltérő gondolkodásmódja. Engem a kettő összehasonlitásánál mutatkozó kétségtelen zsidó fölény kiküszöbölésének lehetősége foglalkoztat mindenek fölött. Eddig arról írsogáltam, hogyan lehetne a görög gondolkodás, vagy a "pogány" gondolkodás alapjaihoz visszatérni. Most azon töprengek, miként lehetne az okkult gondolkodást, ill. annak bizonyos elemeit felhasználni a gój gondolkodás megreparálásához.

Az okkultizmust ennek alapján olyanféle csatatérnek képzelem, ahol meg kell ütközni a zsidósággal. Sokan vélekednek így. Közülük Julius Evolára hivatkozom, aki az "okkult háborúkról"  a következőket írta.
Az okkult háborút észrevétlenül folytatják azok, akiket általánosságban a világfelforgatás erőinek nevezhetünk, olyan eszközökkel és olyan körülmények között, amelyekről a közkeletű történetírás nem tud. Éppen ezért az 'okkult háború' fogalma egy háromdimenziós történelemfelfogást követel. Ez a történelem felfogás nem a felszín – látható okokat, tényeket és irányítókat tartalmazó – két dimenzióját tekinti lényegesnek, hanem a 'földalatti' [harmadik] dimenziót is, ahol olyan erők és influenciák működnek, amelyek gyakran döntő hatásúak, és ugyanakkor nem vezethetők vissza a puszta emberire: az individuálisan vagy kollektíven emberire.
Ezen "erőket" Evola s zsidókkal azonosítja.

A zsidóság természetesen kárhozatja ha egy gój okkultizmussal foglalkozik [aminthogy a Talmud is szigoruan tiltott a gójok számára]. "A zsidó vallás már a Krisztus előtt sok évszázaddal korábban keletkezett mózesi könyvekben tiltotta az okkultizmus különböző formáit. 'Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tűzön menjen át; aki jövendőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszorkányságra adja magát; aki bűbájosságot űz, szellemet vagy lelket kérdez; aki halottat idéz. Mindezt ugyanis utálja az Úr, s az effajta vétkekért törli el azokat a nemzeteket (!) utadból."

Az okkultizmus és fogalompárja az ezoterika körülírását mellőzve a dolgok közepébe vágok. A nácik okkultizmusáról írják a következőt.
"A nácizmus okkult dolgok iránti elkötelezettsége nem csupán korunk utólagos megállapítása. Németország 1935-44 között csak a Német Örökség Szellemtörténeti Társaság [Deutsches Ahnenerbe] kiadásaira többet költött, mint az USA az atombomba kifejlesztésére ugyanabban az időben. Hitler szavai szerint ugyanis 'szellemi alap nélkül az erő kudarcra ítéltetett; ha az ősi hitek újból régi fényükben tündökölhetnek, a természet és az istenség titkos tudása feltárul. Eltöröljük a kereszténység látszatvilágát és fajunknak megfelelő új hitet alkotunk.”
Ez túlzásnak tűnik de kétségtelen, hogy az Ahnenerbe a III. Birodalom leghatalmasabb titkos szervezete volt. Kérdés, hogy Hitler mint befektető nem tévedett e amikor ilyen okkult marhaságokra költött ahelyett, hogy magyar zsidókat szerződte tett volna a náci atombomba előállítására? Hitler pragmatikus antiszemita volt. Valahol olvastam, de a helyre már nem tudok visszatalálni, hogy egy zsidó feltalálót [szintetikus benzin (?), szintetikus gumi (?)] kiemelt [führerbefehl] a faji tisztátalanság mocsarából és árjává fogadott...

Nem tudom, hogy a forradalmian új fegyverek [repülőgépek, rakéták, stb.] bőséges arzenáljának van e valami köze az okkultizmushoz. Most csak egy létrehozott és bevetett fegyverről, a V-2 rakétáról és annak továbbfejlesztett változatáról az A-9/A-10-es "rakéta családról" akarok említést tenni. A V-2 [vergeltungswaffe] volt az első német támadó fegyver amely ellen az angoloknak nem volt receptjük, "mivel a pályája csúcsától kezdve meghajtás nélkül, nagy sebességgel, hangtalanul közlekedett, sem észlelni, sem elhárítani nem lehetett. Halálos csendben, 'véletlenszerű' helyen zuhant le.
Nem használt a légierő tömeges bevetése sem. Amikor "a projekt titkossága megszűnt a brit légierő többször bombázta a peenemündei létesítményeket, de sem a fejlesztés, sem a gyártás nem szűnt meg, csak valamelyest lelassult." Mennyivel eredményesebb "hadművelet" volt a védtelen Drezda porráégetése...

A kis kedvenc Guiness rekordot is döntött, amikoris "az egyik tesztrepülés során a világűr határáig emelkedett, ezzel az első ember készítette tárgy volt, amely az űrben járt."

De valójában nem Ő a kisöccs igazán érdekes, hanem a nagybácsik az A/9 - A/10 "rakéta család" tagjai, az "Amerika Rakéták", az igazi többfokozatu interkontinális - ballisztikus rakéták első tipusai. A legvadabb konteózás [szarkeverés] ez utóbbi rakéták körül zajlik mindmáig.

"Jólértesült" hírportálok szerint a család csak rajzasztalon létezett, mások azt állítják, hogy két példány, az "első fecskék", már el is indultak Amerika felé, de nem jutottak odáig.

Persze Amerika túl nagy ahhoz, hogy "véletlenszerü helyen" becsapódó rakéták komoly kárt tegyenek benne, vagy demoralizálják a lakosságot. Viszont néhány célzott lövés helyrehozhatatlan károkat okozhatott volna a végletekig sebezhető amerikai energetikai és közlekedési rendszerben. Semmit sem tudunk arról, hogy a "vak" V-2-vel szemben az az A/9 - A/10-esek "látók", azaz irányíthatók lettek volna.

Így talán ne is álmodozzunk tovább, inkább térjünk  át a tárgyunkra: léteztek/léteznek e egyáltalán"okkult fegyverek"?

A "Foo Fighterek" létezését nem lehet tagadni. Sok pilóta számolt be a kicsiny, kerek, világító "gömböcskékről", amelyek hihetetlen sebességgel hajtottak végre nyaktörő mutatványokat a szövetségesek repülőgépei körül, anélkül hogy megtámadták volna azokat. Elérhetetlenek voltak viszont a géppuskák, gépágyúk és levegő-levegő rakéták számára. [A mellékelt kép nem doku-fotó, csupán illusztrálja amit a pilóták láttak, jelentettek.]

A huncut gömböcskék körül sok a kérdőjel. Közülük a legnagyobb az, hogy a "Nyugati Hatalmak" miért nem adtak ki hivatalos és tudományosan is megalapozott közleményt az ügyben?

Bárhogy is volt/nem volt a dolog, az ártalmatlan "Foo Fighterek" csupán előfutárai lehettek az igazi elhárító/támadó fegyvereknek a "repülő csészealjaknak" [Haunebu-Gerät].

Ilyenekkel a II. Világháború során az angolszász hatalmak repülőgépei bizonyítható módon nem kerültek harcérintkezésbe. Ilyen szerkezetek tehát nem is léteztek? Csupán az emberi képzelőerő termékei lennének? Ezt nem hiszem, mert létezésükre a semminél lényegesen több tényből, ill. körülményből lehet következtetni, természetesen nem kevés hibalehetőséggel.

Ezekről a szerkentyűkről csak fantáziaképek vannak. Az egyik legismertebbet mellékelem. A csészealjakkal kapcsolatban elkerülöm azt a csapdát, hogy belemerüljek a világhülyítés legmélyebb óceánjába az UFO mondavilágba.

Magával a hülyítés módszertanával azonban foglalkoznom kell, mert a legszorosabban a tárgyhoz tartozik.

A helyzetet úgy lehetne jellemezni, hogy UFO-k nincsenek, csak "UFO jelenségek" vannak (?). A következőkre kell gondolni. A világ minden táján élő, többnyire normális emberek, egyénileg vagy csoportosan, ismétlődő rendszerességgel, "furcsa" jelenségekről számolnak be. A jelenségek rendkívül változatosak, de van bennük valami közös. Olyan jelenségeket, látnak, amelyek fénye, alakja ill. mozgása élesen megkülönböztethető az ismert, megszokott "földi" tárgyakétól, jelenségekétől.

Egyaránt nem hiszek az UFOK-ban, de a többszáz, sőt többezer éve ismétlődő egyéni és társas érzékcsalódásokban sem. Az emberek láttak, látnak "valamit" csak nem mondják meg nekik, mit.  

Az illetékes hatóságok sohasem (!) ismerik be, hogy valami rendhagyó jelenségről van szó. Minden esetben tévedésre hivatkoznak és természeti jelenségről, ill. földi tárgyról beszélnek. Egyúttal kétségbe vonják olyan emberek szavahihetőségét megfigyelő képességét, józan eszét, emberi tisztességét akiknek semmilyen érdekük nem fűződik ahhoz, hogy "élmény-beszámolót" tartsanak át nem élt élményekről.

E jelenségeket a politika és a tudomány
paranormálisnak, vagyis olyan jelenségnek minősíti amely az eddigi tudományos ismereteinkkel nem magyarázható. A "hivatalos hozzáállás" viszont ismereteink hiányosságainak beismerése helyett a paranormális jelenségek makacs tagadásán erőlködik.    

A tagadás/ködösítés stratégiája többnyire sikeres. A szemtanúk ugyanis rendszerint nem tudják bizonyítani amit láttak. A bíráskodás, a történetírás a tanúvallomásokat önmagukban bizonyítékként fogadja el olyan események vizsgálatánál, amelyek nem hagynak maguk után nyomokat.

A "rendhagyó" jelenségek egyrészénél azonban keletkeznek nyomok. Ilyenkor a tagadás nyomok eltüntetésével egészül ki úgy, hogy letagadják eltüntetés tényét, vagy hamis leírást adnak az eltüntetett tárgyai bizonyítékokról. Ennek iskolapéldája a hírhedt Rosswelli UFO incidens, amelyből a CIA-nak, a Pentagonnak és a Sajtónak sikerült egy olyan katyvaszt gyúrnia, amely kibogozhatatlan. Emiatt vissza kellett lapoznom kissé a történelemben olyan UFO incidensek után, amikor Amerika még nem volt ZsidóAmerika és nem volt cenzura, vélemény diktatúra.

Két "esetet" emlitek.

Az egyik az 1891-es Dublini Incidens amely arról szól, hogy  a Wasson & Miller üzletház fölött megállt majd felrobbant egy fényes tárgy  amelynek ízzó fémdarabjai tüzeket okoztak. A "furcsa esetről" részletesen beszámolt az akkori sajtó. A történ teket senki sem vonhatta kétségbe minthogy az esetnek többszáz szemtanúja volt.

A másik North Texas-i Aurorában 1897. április 17-én, történt az Aurórai  Aurórai Incidens amikoris egy fényes tárgy jelent meg lassuló mozgással az égen és a Proctor bíró tulajdonában levő földön álló szélmalomnak ütközve felrobbant. Szétrepülő darabjai elpusztítottak a szélmalmot, egy víztartályt és felperzseltek több hektárnyi területet, a bíró virágos kertjével egyetemben. A helyi sajtó erről az esetről is részletesen beszámolt.

Sőt a beszart auróraiak egy emléktáblát is állítottak a történtek megörökítése végett, amely az újságcikkel összhang ban arról is megemlékezik, hogy a roncsok között egy holttestet is találtak, amely volt nem emberi lény.

Ezek az előzmények ma még elérhetők. Később meg fognak semmisülni. A zsidó háttérhatalom egyik legfontosabb törekvése ugyanis a Föld multjának, tárgyi emlékeinek megsemmisítése. Ezzel foglalkozik a szárazföldi hadsereg, a légierő, és a "régészeti" intézmények is.
Az utóbbi jellegzetes epizódja Smithsonian Régészeti Intézet
botránya, amelynek során kiderült, hogy többezer óriás [nephilim] csontvázat semmisítettek meg, hogy a Tóra teremtés elméletének ellentmondó tárgyi bizonyítékokat eltüntessék.

Közbevetőleg jegyzem meg, a gójok gondolkodásának teljes lebénításánál más módszerek is alkalmazásra kerülnek. Ezek egyike az a parancs, hogy "ne azt hidd amit szemeiddel látsz, hanem azt hidd és valld, amit mi mondunk neked." Ennek a "bibliai" módszernek kitünő példája a World Trade Center tornyainak felrobbantása kapcsán az a tétel, hogy az épületek porrá válását az I. és II. toronyba csapódó repülőgépek kerozinjának elégése során keletkezett hő idézte elő.

Másodpercek alatt omlott porrá ugyanis a legmasszívabb, a VII. torony is, amelybe nem csapódott semmiféle repülőgép.

 

Erről készült a szenzációs videó felvétel, amelyről a "pol. korr." keretében nem szabad beszélni. Főleg nem szabad a látványt elemezni.

Ezért cseverészik pl. az ATV-ben Vujityity Trutymó terrorista merényletről. 

Az eddigiekből kiderül, hogy a rejtélyes röpködés nem a
"Foo Fighterekkel" kezdődött, hisz UFO-hírek és ábrázolások már a középkorban, sőt az ókorban is keletkeztek. Témám szempontjából a vizsgálandó kérdés az, hogy a "náci" UFO-k [Haunebu-Gerät] szerephez jutnak e ebben a kavalkádban?

Rávághatnánk, hogy nem, de ezzel elsietnénk kissé a dolgot. Létezik ugyanis egy további fehér folt a "hivatalos" történelemírásban , az u.n. "Új Svábföldi Incidens" amelynél a kérdőjeleket máig sem sikerült a szőnyeg alá rugdosni.


Röviden arról van szó, hogy a Déli Sark [Kontinens] igen korán Führer "okkult érdeklődésének" középpontjába került. Ennek egyik letagadhatatlan epizódja az a két
expedició, amelyeket 1938-ban és 1939-ben Alfred Ritscher kapitány vezényelt. Zászlóshajója a sokat sejtető Neuschwabenland [Új-Svábország] nevet viselte. A két expedíció egy német katonai támaszpontot létesített a Sarkon. [Az expedícióra meghívták Byrd kapitányt a neves sarkkutatót is aki az egyik forrás szerint visszautasította a meghívást. Egy másik szerint pedig segített a "náciknak" a terület feltérképezésében. Így ezt a kérdést kénytelen vagyok nyitva hagyni.]

ZsidóAmerika, amelynek szellemiségétől egyáltatán nem idegen a gyarmati hódítás, ebben az ügyben is lemaradt egy brosurával a "nácik" mögött...

Hogy mikor és miért kezdte szúrni a szemüket a Déli Sark "náci" gyarmatosítása pontosan nem tudható, mert a titkosszolgálati/felderítői jelentések többnyire nem jelennek meg hivatalos közlönyökben...
 

Letagadhatatlan tény azonban, hogy Operation High Jump [magasugrás] néven Byrd admirális [névleges] vezetésével ők is egy "expediciót" szerveztek. Az elnevezés sokatmondó, mégis megtévesztő, mert voltaképp egy hadműveletről volt szó, amelyet az"Elsöprő Erőfölény" [overwhelming force dominance, egyszerübben force major]] nevet érdemelte volna. Tudvalevő, hogy az amerikai vitézség igazi érvényesüléséhez legalább nyolc - tízszeres erőfölény szükségeltetik és még akkor se mindíg működik [Vietnam].

A "Sváb Csücsök" ellen egy valóságos
armadát vonultattak fel. A "nácivadász" expedició lajstroma a következő...

Az expedició és a sajtó kedvence a harminc tonnás "nácitaposó hójáró"  az amerikai gigantománia szimbóluma volt.  

Az igazi látványosság a fő csapásmérő, a CV-47-es Philippine Sea korának legmodernebb repülőgéphordozója volt. A jobboldali képen teljes fegyverdíszben csodálható.

Kérdés, hogy milyen felderítői jelentések alapján állítottak össze ekkora haderőt. A válaszra kicsit várni kell, mert az akták 100 évre titkosítva lettek és ebből még jó pár év van hátra.

Na mindegy. Az expedíció elindult. 1946 karácsonyán érték el a Sarkot és Vízkereszt napján szálltak partra. A kirándulás 6 hónapra volt tervezve. Ehhez képest 8 hónapra elegendő élelmiszert és üzemanyagot spájzoltak be.

Tevékenységükről nincsnek hiteles, ill. elérhető adatok. Letagadhatatlan tény, hogy a tervezett 6 nónapból rövid 6 hét lett (!). Az ármádia  dolga végezetlenül visszahajózott Amerikába! A hülyébbnél hülyébb magyarázatok közül szóbaesett a "kedvezőtlenné vált időjárás is". Hat hónapi kedvező időjárást reméltek volna, a Déli Sarkon? Hülye vicc.

Tekintettel arra, hogy az indulást hallatlan közönség érdeklődés kisérte természetes lett volna, hogy az időelőtti visszasompolygás okára nézve az USA kormánya, vagy haditengerészete hivatalos közleményt ad ki, amelyben benne foglaltaik a hat hét története is: mit találtak, mit végeztek a sarkon. A megölt "náci" ellenség skalpjait is közszemlére kellett volna tenni. De se kép, se hang. Hogy van ez?

Maradt [volna] Byrd admirális "hadinaplója", csakhogy ez is be van sűllyesztve a titkosba. Ilyenkor tejednek az összeesküvés elméletek [konteók]. Nem volt ez másképp ez esetben sem. Byrd állítólag két naplót vezetett: egy hamis "hivatalosat" és egy igazit, "titkosat". Ez utóbbit egy régi félbehagyott napló üres oldalaira írta. Ebben az irományban állítólag egészen bizarr dolgok vannak. Többek között olyasmik is, hogy a "nácik" ávették a gépe fölötti irányítást és betessékelték egy földalatti támaszpontjukra. Ott tartalmas beszélgetést folytatott egy echte árjával, a főnökkel. Majd visszaindították és lehetővé tették, hogy repülőgépét ismét maga irányíthassa hazáig.

Mindez hihetetlen, de semmivel sem hihetetlenebb mint a bibliai csodák, amelyekben sokan hisznek.

A logikai kör kihagyhatatlan eleme a "Forrestal Affér" amely kifejezés alatt James Forrestal hadügyminiszter és haditengerészeti államtitkár öngyilkosságnak beállított meggyilkolását kell érteni. amely szoros összefüggésben áll a Roswelli Esettel, ill. a High Jump hadmüvelettel.

A "megmagyarázhatatlan" esetekkel, jelenségekkel kapcsolatban az USA döntéskényszerbe került és arra az elhatározásra jutott, hogy a híreket a nyilvánosság elől eltitkolja, a tárgyi bizonyítékokat eltünteti, a közvéleményt pedig megtévesztő információkkal vezeti félre. Ennek tulajdonítható, hogy Byrd részére nem engedélyeztek egy sajtótájékoztatót sem. A híres férfiúnak, ahogy mondják, "kővel a szájában" kellett meghalnia.

Nála is rosszabbul járt Forrestel, aki amellett tört lándzsát, hogy a lakosságot az a nyugtalanító jelenségekről tájékoztatni kell. Ő lett a titkolózás első áldozata. Haláláról a következők tudhatók.

A vallásos idealista nem tudott belenyugodni a hallgatási parsncsba [omerta] és amikor félresöpörték véleményét, ill. javaslatait akciózni kezdett. Megbeszéléseket folytatott ellenzéki politikusokkal. Házalt a Kongresszus tagjainál. Félelmeit széles körben hirdette, köztük azt is, hogy szoros megfigyelés alá helyezték. Ez igaz volt. Mégis rásütötték, hogy paranoiás és bevágták a Bethesda Haditengerészeti Kórház mentális osztályába, hogy elhallgattassák. Családja tagjait és barátait eltiltották a látogatástól. Vesztét végülis saját testvére okozta, aki a "beutalást" jogtalannak minősítette és 1949. május 21-én bejelentette a hatóságoknak, hogy másnap testvérét elviszi a Betesdából. Május 22-én kora reggelen a CIA ügynökei kötéllel a nyakában kidobták a kórház ablakán. A kötél elszakadt, így nem fulladás, hanem zúzódás következtében halt meg. Az esetet természetesen sima öngyilkosságnak minősítették. Naplóját, ugyancsak természetesen, eltökítették.

ZsidóAmerikának sikerült megőriznie sötét titkait és ezek között a legfontosabbat: saját gyengeségének titkait azt, hogy ki elől. mi elől hátrált meg a High Jump alkalmával és milyen kompromisszumok árán tarthatja fent dicstelen önmagát. Milyen "idegenekkel" [aliens] kötött, vagy nem kötött piszkos alkut. Az ezzel kapcsolatos vadabbnál - vadabb, hülyébbnél hülyébb agymenéseket nem tudom komolyan venni.

Ha Zsidó Amerika egytől - egyig mocskos háborúira gondolok, mindíg a bájos állat-páros Tom és Jerry "harcai" jutnak eszembe, amelyekben rendre a kisebb, de okosabb egérke győz.  Ha a High Jump "hadmüveletre" gondolunk látnunk kell, az ostoba macska megint lyukra vetődött.

-------------------

A helyzet úgy alakult, hogy a világháború több "győztese" közül az egyetlen "nyertes" Zsidó Amerika kaparította meg magának a "nácik" kincseit, azaz a fegyvereket, a tervrajzokat, a gyártási ismereteket és magukat a tudósokat is - élükön Wernher Von Braunnal. Erről a bázisról startolva fejlesztette ki a XXI század szuperfegyvereit, a zsidó világuralom megszerzésének és megtartásának eszközeit.

Minden elveszett tehát? Korántsem! De mi maradt? Az "okkult", azaz három dimenziós gondolkodás!

A Második Világháború egyik jellemző sajátossága az, hogy a III. Birodalom állandó fáziskésésben volt a Szövetséges Hatalmakkal szemben a "csodafegyverek" tömeggyártása és tömeges bevetése terén. Ez csak részben vezethető vissza arra a tényre, hogy a háború félidejétől a szövetségesek bombázásai késleltették ezt s tevékenységet.

Már az Első Világháborúban jelszóvá vált az "Isten büntesd Angliát" [Gott Strafe England] formula amely, a mellékelt embléma szerint, magában foglalta a repülőgépekkel, Zeppelin léghajókkal és tengeralattjárókkal folytatott totális hadviselést. A III. Birodalom azonban valójában nem folytatott totális hadviselést Anglia ellen. Hitler a "keleti élettér" [Drang Nach Osten] biztosítása fejében hajlandó lett volna a vén dögevő Brit Oroszlán tengeri uralmát és gyarmatbirodalmát elismerni. Ezért fogta vissza Dunkerquenél Guderian páncélosait és engedte elhajókázni az angol expedíciós hadsereget. Ezért repült Hess is Angliába, stb.

Elvesztve az "Angliai Csatát" Napoleon moszkvai útjára tért. A megtorló fegyverek [vergeltungswaffe] szükségességére igazándiból akkor jött rá, amikor hadseregeét Moszkva alatt megállították. Ekkora mindenütt mindennel elkésett. Az okkultizmus sem tölthette be már az igazi szerepét.

Mára azonban sokminden világossá vált. Mindenekelőtt az, hogy a zsidóság a pestis szerepét tölti be a világ népeivel szemben. A gyógyulás útja a gój népesség szellemi felszabadulása. E haladás részben visszatérés az egészséges szellemi forrásokhoz. E lehetséges források egyike a helyes értelemben felfogott okkultizmus [l. fent Evolát].

A szellemi felszabadulás tulajdonképp önfelszabadítás. Korábban írtam erről "Űzd ki a zsidót - az agyadból" címmel. Az iszlám dzsihádnak semmilyen formában nem vagyok híve. Van azonban benne egy zseniális gondolat. E szerint a dzsihád kétfrontos harc. Az egyik a belső front: lelkünk önmagunk, gyarlóságunk. Csak ha itt győzni tudunk fordulhatunk külső ellenségeinkkel szembe a siker reményével. Az ellen egyetlen zsidónak se lehet kifogása, ha nem úgy gondolkodom ahogy szeretné, hanem pl. úgy, mint Ő...

Lehet most kissé furcsán fejeztem ki magam, de aki több írásomat olvasta talán megért engem.

Ami mármost a Führert illeti.

Úgy tűnik ő sem tudott elkerülni egy rendkívül veszélyes csapdát. Engedte "árjásítani" Jézust és megengedte "náci keresztény közösségek" alakítását. Ez a "pragmatizmus" nem vette számításba, hogy Jézust Szent Pál "teremtette" az Újszövetségben.  Ennélfogva kettejüktől csak együtt - egyszerre lehet megszabadulnunk.

2018.12.15  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frissítés -1

A kimaradt lényeges...
 

Amikor az írást befejeztem éreztem, kihagytam valamit. Most jöttem rá: valami lényegest hagytam ki. A linkek előgyűjtésénél észrevettem, ezért letároltam az "Rejtőzködő nácizmus" c. írását, amelyről a szerkesztés során sikerült megfeledkeznem. Ez a korral jár, ezért nem mondok mea culpat.

Lássuk, miről van szó?

A cikkben a Mein Kampf-ról a következők olvashatók. "Bárki, aki beleolvasott Hitler művébe, talált olyan gondolatot, amivel azonosulni tudott. Ezzel is magyarázható, hogy a nemzetiszocializmus szinte a társadalom minden rétegére hatással volt. ... A germánkultusz alapgondolatait az ókori római történész, Tacitus Germánia című művének leírása ihlette. Hitler azonban a Germánia mellett gyakran olvashatta a linzi újságban Tacitus előszeretettel idézett mondását is, miszerint a zsidók az emberiség szégyenei”.

És mit
ír Tacitus?

"Én magam azok véleményéhez csatlakozom, akiknek megítélése szerint Germania népei nem házasodtak össze más törzsekkel, így érintetlenül megmaradtak sajátos és tiszta, csak önmagához hasonló nemzetnek. Innen van az is, hogy - bármily nagy a lakosság száma, - mindnyájan egyforma testalkatúak: vad és kék a szemük, vöröses a hajuk, testük megtermett, de csak közelharcban erős; a munkát és a fáradságot már nem bírják úgy, a szomjúságot s a hőséget alig tudják elviselni, a hideget és az éhezést ellenben az éghajlati és talajviszonyok következtében megszokták."
Mit olvastunk tehát? Létezett (!) egy olyan nép, amely tiszta fajiságát tudatosan megőrízte. Ennek ellenében olyan hazát választott amely "kietlen, zord éghajlatú, műveletlenségének látványával elszomorító vidék" volt.

Hogy ezeknek az egyforma kékszeműeknek mi közük az árjákhoz itt és most ne firtassuk. Mint ahogy azt sem, hogy Hitlernek, az echte nem árja osztráknak mi köze volt a germánokhoz.

Ami viszont a "fajtisztaság mániás" Hitlert a politikust, a későbbi népvezért majd diktátort illeti, érdemes tovább lapozni a Mein Kampfban, amelynek "saját kiadásomban"  is megjelentetett 11. Nép és faj c. fejezetében Hitler a következőket írja.
"A fajtisztaság fenntartásának ösztöne a természetben általános érvényû, és ennek következménye nemcsak az egyes fajok tömör egysége, hanem faji egyedek egyöntetûsége is. ... Az árjának merõ ellentéte a zsidó. A föld egyik népénél sem oly erõsen fejlett az önfenntartás ösztöne, mint éppen az ún. 'kiválasztott nép'-nél. Ezt legjobban az a tény bizonyítja, hogy ez a faj még egyáltalán létezik. Nincsen a világon még egy nép, amely az utolsó két évezred folyamán oly keveset változtatott volna jellegzetességén, karakterén, mint éppen a zsidó. Másrészt egy nép sem ment ez idõ alatt nagyobb megrázkódtatásokon keresztül, mint a zsidó, és mindennek dacára változatlanul bontakozott ki az emberiség legnagyobb katasztrófáiból. Mily megrendíthetetlen élni akarást és fajfenntartási ösztönt tükröz vissza ez a tény!
Ebből és Hitler más megnyilatkozásaiból az derül ki, hogy a zsidó fajhigiéniát eredményesnek, sőt követendőnek (!) tartotta, vagyis legalább annyira volt utánzó, mint felfedező.

A  most felvázolt logikai elem segít annak megfogalmazásában, milyen irányzatok érvényesülnek napjaink zsidó törekvéseiben és hogyan lehetséges ezeket meghiúsítani.

A zsidóság jelenleg faji háborút folytat Európa ellen annak érdekében, hogy a fehér faj ellenálló erejét megtörje. Az erőszakolt fajkeveredés e hadjárat második fejezete. Az elsődleges cél a fehér néptest, ill. az ezredéves település szerkezet szétrombolása [no go zónák] és a "nép töredékek" demoralizálása. Ez a folyamat olyannyira egyértelmü, hogy a bővebb indokolás fölösleges. Annál is inkább, mert az európaiak döntő többsége teljesen egyformán ítéli meg ezt a helyzetet.

A szörnyű tragédia a védekezés módjának tétova megítélésben mutatkozik.

Számos ezzel foglalkozó írásom egyikéből se kivánok most idézni. Ehelyett azok summáját fogom a lehető legtömörebben kifejteni.

A "Fehér Forradalomnak" nincs lehetséges alternatívája.

2018.12.16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Frissítés - 2
 

Hát' még nincs vége... Ismét véletlenül találtam egy videót [vak tyúk effektus], amelyből kiderül, hogy a High Jump kudarcnak az oroszok is alaposan utána néztek. A videóban magasrangu orosz katonák, mérnökök és történészek elemzik és képekkel, videókkal is illusztrálják a történteket. A hangsáv sajnos orosz nyelvü. A rövid feliratok pedig angol nyelvüek. A videót tehát olyan néző élvezheti aki anyanyelvi szinten beszéli az oroszt és olvassa az angolt. Én sajnos egyik kategóriába sem tartozom, így nézzék el nekem, ha valamiben netán melléfogok. Ezt a kockázatot azért vállalom, mert a videó rezüméje, hogy [Rajkinnak szólva] "válámi van", azt viszont nem mondják, "de mi az igázi"...

Ha ezek a tudós és tekintélyes férfiak a német UFO létezését mint lehetőséget eleve nem zárják ki, érdemes tovább gondolkodni a dolgon.

Még mielőtt a témába vágnék egy olyan "náci" repülőgépről ejtek szót, ami az "okkult" határáig jutva lépcső lehet az UFO-hoz. A Horten fivérek csupaszárny repülőgépéről, a HO-229-esről az első csupaszárny "lopakodóról". Amely Göring "parancsára" született, ez voltaképp pályázati kiírás volt egy olyan repülőgépre, amely 3 x 1000-est teljesít, azaz ezer kilométeres sebességgel, ezer kilométerre, 1000 kg. bombát tud szállítani. A gép elkészült (!) és több (!) kisérleti reülést hajtott végre, lényegében teljesítve a teljesítmény előírásokat, az elért sebesség 800 km/h. volt. [Megjegyzendő, hogy a híres Spitfire sebessége 598 km/h. volt, ható távolsága 935 km.]

Az amerikaiak elszállították az összes gépet, gyártóberendezéseket stb. és így becsülték meg... A Birodalomért, a gépért, a géppel halt meg berepülő pilótája Erwin Ziller hadnagy, aki a teszt időt röviditendő kedvezőtlen időjárási körülmények között szállt fel. [Baloldali kép.]

ZsidóAmerika ennek alapján fejlesztette ki az első lopakodót, a  F–117A Nighthawkot 1982-re, röpke 39 év múltán és 1983-ban állították hadrendbe. Teherbírása 2 300 kg. hatótávolsága 1720 km, legnagyobb sebessége 993 km/h. volt, kisebb mint a HO-229-esé.

Nekünk magyaroknak az a kellemes emékünk fűződik hozzá, hogy 1999. március 27-én a koszovói konfliktus során egy ilyen repülőgépet lelött Dani Zoltán alezredes, székely nemzetiségü vajdasági magyar, egy "özönvíz előtti" radarrendszer, ill. rakéta segítségével.  A jobboldali képen a "mítosz romboló" alezredes látható a csodamasina maradványaival.

* * *

Ezek után térnék rá az orosz filmre, amelyet érdemes külön megnézni.

Az expedició, vagy hadművelet (?) a ZsidóAmerikában szokásos nagy csinnadrattával indult. A vállalkozásnak külön logót terveztek. Byrd admirális köztéren (!) sajtótájékoztatót tartott.

Amikor viszont a vert sereg a Déli Sarkról hazakotródott elmaradt a sajtótájékoztató. Byrd kongresszus előtti beszámolója se került nyilvánosság elé, jóllehet a hirtelen visszatérés ténye és okai sokkal inkább foglalkoztatták az emberek fantáziáját, mint az elindulás.

Kézenfekvő, hogy a hajókaravánnal "haditudósítók" is utaztak, nem beszélve a tudományos kutatókról, akik nyilván nem hagyták otthon a filmfelvevőiket, fényképezőgépeiket. A keletkezett felvételekből minden óvintézkedés dacára nyilvánosságra került néhány, amelyeket a film narrátorai beható elemzésnek vetettek alá. Ezekből az derül ki, hogy a flotta harci érintkezésbe (!) került valakikkel, valamikkel. De ki merte és ki volt képes, az isten háta mögött, "békeidőben" az amerikai flottát megtámadni?

A támadás emberveszteséggel is járt, amelyet a jobboldali fotó bizonyít, amelyet az elemzők valódinak tekintenek.

Közzétételre került néhány kép, amelyeken heves tűzharc (!) látszik.  ezeket a "repülő csészealjaknak" tulajdonítják.

Ennek ennek során a flotta hajói, de maga az anyahajó és a rajta levő repülőgépek is megsérültek. Mitől? Vagy a flotta hajóegységei és a repülőgépek egymást támadták?

Ez kevéssé valószínü.

Most egy nagy lélegzetet kell vennem, mert a "csészealj fotóknak" vajmi kevés hitelük van, az amerikaiak folytonos gúnyolódásai miatt. Pedig a következő felvétel egy ilyan tárgyat mutat.

Nem is mertem volna feltenni nehogy olvasóimnak eszükbe jusson élemedett korom és "megértően" megmosolyogjanak.  

Létezik ugyanis számtalan UFO jelenség, ill. fotó, amelyek közül egynémelyik erősen meggondolkoztató. Ilyen a seattlei UFO látogatás is, amely az "ufo phenomenon seattle" keresőszavakra
508 000 (!) találatot ad. Erről mit gondoljak?

Tételezzük fel, hogy 2018.07.14-én nem lebegett UFO Seattle fölött, azaz senki se látott, nem is fotózhatott, nem is jelenthetett másoknak semmit.

Ilyen esetben a seattlei hírközlő szervek valamelyike vállalkozna arra, hogy egy hamis fotót készít és azt szenzációként tálalja? A többi hirközlő pedig hajlandó lenne kritika nélkül átvenni és terjeszteni a semmit? És hogy lehetne ezt szenzációként eladni kb. 725.000 többnynire normális seattleinek? Mennyiben növelné egy légbőlkapott hír az internetes látogatók, ill. az eladott újságok számát? Hol ebben a biznisz?

Nem folytatom tovább, azaz a videó tartalmáról szólok még néhány szót. Az oroszok egyöntetüen olyan eredményként könyvelik el a III. Birodalom műszaki teljesítményeit amelyek összefüggnek az okkult tudományossággal, azok nélkül nem magyarázhatók. Részletesen foglalkoznak az Anenherbe tevékenységével. Említik azt is, hogy a világháború végén, sőt ezután is még német tengeralattjárók - a legmodernebbek (!) - tartottak a Déli Sark felé és az ott levő támaszpontra evakuálták többek között az Ahnenerbe irattárát is.

Ma azt látjuk, de főleg olvassuk, hogy a világ minden táján tapasztalnak UFO jelenségeket. Rendszám hiányában nem állapítható meg, vannak e közöttük náci UFOK is, vagy mindannyian külvilágiak?

Az UFOK-nak sok barátságtalan magatartást rónak fel [pl. emberrablások], de nyilvánvaló, hogy nem támadják a földet. Ha ez lenne a szándékuk a mienknél nyilván hatékonyabb fegyverzetük segítségével hamar lakhatatlanná varázsolnák a Földet. Ellenkezőleg, az a hírük, meg akarják akadályozni, hogy az emberi faj megsemmisítse önmagát, ill. a bolygó flóráját és faunáját. A "náci" UFOK ezért nem igyekeznek revánsot venni pl. Drezdáért (?).

Olvasmányaim hatására nem lettem sem UFO hívő, sem tagadó. Az okkultizmus hatóerejét próbáltam, próbálom körbejárni.

2018.12.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frissítés - 3

Erkölcsi aggályok...

Felfedeztem egy témába vágó könyvet az Interneten. Sajnos arra nincs módom, hogy megvegyem. Mégis felhívom rá olvasóim figyelmét, hátha akad köztük olyan szerencsés, aki hozzájuthat. Én pedig kényszerüen maradok a recenzióknál.

Ha jól sillabizáltam, John Cornwell Hitler fölött moralizál. [Óriási a tolongás ebben a műfajban...]

Kényszerüen elismeri, hogy A náci Németországot a Führerparancsok [Führerprinzip] irányították és ennek folyományaképp "riasztóan versenyképes 'bürokrácia' dolgozott a feladatok megoldásán."

Észleli, de nem nyújt magyarázatot arra a paradoxonra, hogy amíg az új fegyverfajták kifejlesztésében a nácik évtizedekkel előzték a nyugati hatalmakat, a legfontosabb fegyver, az atombomba fejlesztésével miért késtek el. Ennek kapcsán elemzi a német atomkutatás vezető tudósának Werner Heisenbergnek a felelősségét. Arra a belátásra jut, hogy Heisenberg "lelkiismereti okokból" ellenezte és csendesen szabotálta is az atombomba kifejlesztését. Ezt közölte is Niels Bohrral.

Ennek nem tulajdonít különösebb jelentőséget arra figyelemmel, hogy Németország amúgy sem lett volna képes az atombomba gyártásához szükséges gazdasági - műszaki feltételeket megteremteni.

Itt abba is hagyom a nem olvasott könyv "ismertetését". Tehetem, mert olyan írásokra bukkantam, amelyek az ügyben leghitelesebb személyek nyilatkozatait tartalmazzák. Mielőtt Werner Heisenbergre  rátérnék szóba kell Hoznom néhány "lelkiismertetes" zsidót.

Ismeretes a Rooevelt amerikai elnöknek 1939 augusztus 2-án írott Einstein levél, amely "arra a valószínűségre hívta fel Roosevelt figyelmét, hogy a nemzetiszocialista Németország egy saját nemzeti nukleáris energia tervbe kezdett, ami az atommaghasadás jelensége segítségével atombomba előállításához vezethet és azt javasolta az elnöknek, hogy az Egyesült Államok is készüljön fel egy ilyen feladat végrehajtására."
A "német" zsidó Einsteinnek egyáltalán nem okozott lelkiismeretfurdalást, hogy "hazája" elpusztításának szükségességére felhívja az amerikai elnök figyelmét.

Einstein aljas szerepét utólag azzal próbálták szépíteni, hogy a levél "nagy részét Szilárd Leó fogalmazta Teller Ede és Wigner Jenő Amerikában dolgozó emigrált magyar fizikus kutatótársaival együtt."  Később Einstein is úgy nyilatkozott, "eltöprengett" a levélen és nem teljesen biztos abban, hogy helyes volt elküldeni.

A másik lelkiismeretes zsidó az amerikai Oppenheimer, akit Roosevelt a Manhattan Terv tudományos vezetésével bízott meg, ugyancsak utólag kezdte mutogatni a lelkiismeretét. A két atombomba ledobása után
nyilatkozott eképpen. "Tudtuk, hogy a világ ezentúl már nem lehet a régi. Egyesek nevettek, mások sírtak, a legtöbben csak hallgattak. Nekem a hindu Bhagavad-ghíta szavavai jutottak eszembe: Én lettem a halál, világok elpusztítója." Hát nem szimpatikus?

Most térjünk vissza Heisenbergre. Kifelé kemény árjának tetette magát. Ő is írt egy levelet... "A történelem nyújt legitimációt Németországnak, hogy kormányozza Európát és később a világot. Csak egy olyan nemzet tudja fenn tartani magát, amely könyörtelenül kormányoz. A demokrácia nem gyűjthet elég energiát ahhoz, hogy Európát kormányozhassa. Így csak két lehetőség marad: Németország, vagy Oroszország, és Európa német vezetés alatt talán a kisebbik rossz."
A vagy-vagyból később is-is lett. Sztálin a Szovjetunió [európai részének] füstölgő romjaiból, a háborúban megtizedelt orosz néppel felépítette, felépittette a második hatalmi világpólust és ezzel - mint kisebbik rossz - több évtizeden át késleltette, hogy a nagyobbik rossz: ZsidóAmerika korlátlan uralma alá hajtsa a világot.

Mindezek után lássuk, hogy vélekedtek Heisenbergről a "magyar" zsidók.

Teller Ede "Nekem határozott értesülésem nincsen, de azt hiszem, hogy Heisenberg tényleg dolgozott az atombombán, de remélte hogy nem fog sikerülni. Amikor nehézségek támadtak, a munkát szívesen abbahagyta. Heisenberg sikeres volt, amikor sikert akart. Ezúttal alig akart, de kötelességszerűen próbálkozott. Ezt jobban meg lehet érteni. Én Heisenberget mindezért semmi esetre sem kritizálnám. Inkább Bohrt kritizálom, hogy egy hozzá nagyon közel álló embernek nem jött segítségére."

Wigner Jenő "Hiszem, hogy Werner Heisenberg szándékosan lassította le nukleáris munkáját a háború alatt, remélvén, hogy az  atombomba nem fog megvalósulni. Erre nincs bizonyítékom azon túlmenően, hogy jól ismertem Heisenberg jellemét. De a jellem a sorsdöntő elem egy ember életében. Képtelen vagyok elképzelni, hogy Heisenberg boldogan Hitler kezébe készült volna adni az atombombát."

Gábor Dénes "A háború alatt azok a nagy fizikusok, akik elsőrangú fontosságúnak tekintették, hogy Németországot megakadályozzák a háború megnyerésében, tehetségüket és munkaíjukat Amerikának 'adták' és kifejlesztették az atombombát. Ezenközben a nagy német fizikusok önkéntesen visszavonták tehetségüket és támogatásukat a német atombomba-programtól.

E nagy "német" fizikusok egyike a zsidó Einstein és a német Heisenberg. Ami Heisenberget illeti. Mint látjuk, a híres zsidók megérzéseikről beszélnek. Ez természetesnek tűnik, hisz a legnehezebb perrendszerüen bizonyítani, hogy egy tudós azért nem eredményes, mert 1) szabotál, 2) nincs szerencséje, vagy 3) nem igazi tudós. Mindenestre úgy érezték, Heisenberg szabotál...

De nem csk ők érezték így. Német tudóstársai is így éreztek. Egyikük "Stark Nobel-díjas fizikus például heves támadást intézett ellene, Fehér zsidók a tudományban c. cikkében. Hogy a «fehér zsidók» milyen biztonságban érzik magukat az állásukban, mutatja Werner Heisenbergnek, az elméleti fizika lipcsei professzorának eljárása..."
Utóbb kiderült Heisenberg egy további kategóriába 4) a kúrva szerencsés emberek kategóriájába tartozik.
"Családi kapcsolatok segítségével Heinrich Himmler személyesen tisztázta őt. A támadás után Heisenberg az ellene felhozott vádak kivizsgálását kérte a laptulajdonos SS legfőbb vezetőjének, Himmlernek írt levélben. A levelet Heisenberg anyja Himmler anyjának adta át [korábbi ismeretségük alapján Heisenberg anyai nagyapja és Himmler apja korábban egy gimnáziumban tanított] nehogy az elvesszen a bürokrácia útvesztői között. A vizsgálat hat hónapig tartott, majd Heisenberget - főleg külföldi hírneve miatt - tisztázták, és a 'primitív' támadásokat leállították."
Mondhatjuk úgy is, a vaskezű róka-ravaszságú "Heini" ezt jól elbaszta. A sors további iróniája, hogy - a jelek szerint - Heydrichet is kikapcsolták ebből a "személyes" ügyből, pedig őt "Himmler agyának" tartották.

Az
egészben a legnagyobb hülyeség az az állítás, hogy Németország nem tudta volna a reaktor-építés feltételeit biztosítani.
Ugyanis
"1942 decemberében Enrico Fermi az Uranvereinénál [ez volt a német atom-projekt] nem jobb infrastruktúrával a Chicago Egyetem kézilabdapályáján sikerrel létrehozta az első működő reaktort. Ez a németeknek soha nem sikerült. A különbség az volt, hogy nekünk ott volt Fermi, míg a németeknek csak Heisenbergük volt. Bár a büszkesége nem engedte, hogy beismerje, Heisenberg nem volt jó mérnök. Ha a németeknek, akik előbb kezdték el a munkát, sikerült volna önfenntartó láncreakciót létrehozni, az egész projekt sokkal nagyobb tehetőségeket nyitott volna meg."

Ha egybevetjük Oppenheimer és Fermi tevékenységének méreteit és költségeit józan eszünknek meg kell állni a több nagyságrendü különbségen. Hogy van ez? A válasz nagyon egyszerü. A Szovjetunióban, vagy akár a III. Birodalomban pl. egy kivégzésnek gyakorlatilag alig volt önköltsége. Amerikában viszont üzleti alapon ment/megy ez is, így dollártízezrekbe kerülhet a delikvenst évekig évtizedekig a halálsoron nyuvasztani. A kivégzés minden formája méregdrága, bonyolult beren dezésekkel történik, költséges szertartások közepette. Ez a biznisz, a biznisz pedig maga a ZsidóAmerika.

Jeleztem fentebb, hogy Oppenheimer csak a tudományos vezetője volt a Manhattan programnak. A tényleges vezető az echte seggfej Leslie R. Groves tábornok volt. Kézenfekvő, hogy nála volt a kassza kulcsa is. A képből, amelyen Oppenheimerrel együtt örvendeznek az első atomrobbantás után, kettejük viszonyára is lehet következtetni.

Aki pedig az amerikai hadsereg mérhetetlen korruptsága felől akar tájékozódni olvassa el "A huszonkettes csapdája" c.  könyvet.


Ezek után tényleg nem tudom, hogy megszakadjak a röhögéstől, vagy a gutával üttessem meg magam. Az utóbbira hajlok...

2018.12.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sz. Gy.