Folytatások:  21.05.17-i folytatás - A Vaskupola. 21.05.19 - a dimonai rakéta kaland. 21.05.20 - Kíméletlen elrettentés - Bibi fenyegetőzik. 21.05.22 - Vígjátéknak bizonyult végjáték. 21.05.25 - Elsárgul a palesztinok ügye?

Ha a képre kattint megjelenik a hírhedt dal a Jerusalema lejátszója. 

 

 

 

  

Gáza pokla.

Haláltánc.

 

Senki se keresi már, ki a hibás, ki kezdte, miért kezdte?

Izrael léte a tét. Ott az írás a falon: Khamenei ajatollah szavai
„A cionista rezsim (Izrael) halálos, rákos daganat a régió ban. Kétségtelenül kiirtják és megsem misítik ."

A diagnózis pontos, kérdés: mikorra hoz eredményt a "terápia."

Itt és most nem áll szándékomban jóslások ba bocsátkozni. Célom mindössze az, hogy az események olyan összefüggéseit ábrázoljam, amelyekkel a sajtó nem foglalkozik.

A háborúk alapkérdése: ki - kit győz le?
Izrael a bibliai hadviselés módszereinek alkalmazásától várja a győzelmet. De ki fölött, mi fölött akar győzni?

A gázai övezetet megsemmisítheti és talán birtokba veheti a romokat, meg a holttestek hekatombáit. És akkor mi lesz? Pax judaica talán? Ugyan már!

Amint látjuk a "szent földre" már nem csupán barkács-rakéták hullnak, de iráni Badr-3-asok is, amelyek nem csak rombolnak és ölnek, de üzenetet is közvetitenek: az iráni Forradalmi Gárda Qudsz nevű külön leges egységének harcosaiét, hogy bosszút áll nak parancsnokuk Quassam Soleimani tábornok galád meggyilkolása miatt.

Le kellene továbbá győzni a libanoni tesó kat, a Hezbollah mérgeseit is. Erről így ír
a  "A gázai és libanoni mudzsahedek iráni fegyvereket használnak a cionisták elleni támadáshoz, mondván... Mi iráni pénzből vásároljuk a fegyvereinket. Tevékenységünk jelentős része iráni szakértők felügyelete alatt zajlik. A palesztinai győzelmek körvonalait az utóbbi időben Qasem Soleimani vérével, iráni vérrel vázolták fel fel. Ma az ellenállás tenge lyének védnöksége Allahnak és a mártírok vérének köszönhetően elkezdett érvényesülni a térségben, és elkezdte kifejteni hatását, de micsoda hatását!

Az első három libanonból indított rakéta állítólag a tengerbe hullott. Milyen lesz a folytatás? Ne feledjük, Izrael háborús siker sorozata épp Libanonnál ért véget.

"Izrael 2006-ban háborút vívott a Hezbollah gerillái ellen, akik Libanon déli részén védekeztek és modern rakétáik voltak. A határ azóta többnyire csendes...

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök meglátogat ta az Iron Dome rakétavé delmi rendszer elemeit, amelyek a katonaság szerint az eddig Gázából Izraelbe jutott 1200 rakéta 90 százalékát elfogták.

"Több időbe telik, de nagyon határozottan ... el fogjuk érni a célunkat: - helyreállítani az Izrael Állam békéjét" - mondta.

2021.05.16

* * *

A vaskupola

A politika hínárjában és a nyomozó ügyészség karmaiban vergődő Bibi számára létkérdés olyan látszatot kelteni, hogy Izrael büntetlenül rombolhatja a Gázai övezetet és gyilkolhatja halomra lakóit, mert a Vasku pola megvédi a Hamász bosszú ló rakétáitól.

De nem ez a helyzet. Ahogy az Iron Dome témát körüljártam kissé, a rendszer egyre inkább egy galuskaszűrőre kezdett emlékeztetni, amelynek lyukai ráadásul könnyebben kíszűrik a kisebb rakétákat, mint a nagyobbakat
.
Faramuci helyzet...

Hogy lássuk is miről van szó, ide illesztem egy üteg rajzát.  

Azt senki se vitatja, hogy a rendszer kúrva drága, de ezzel probléma egyse, amíg az amerikai zsidók számlálatlanul ki tudják markolni az amerikai adófizetők zsebéből a pénzt, a pénzt és a pénzt.

De mit mondanak a Kupoláról a szakembe rek.

A 'zoroszokkal kezdtem. Azt írják... "Az első probléma. hogy  Iron Dome rakéta 'tartálya' kb. 100 millió dollárba, minden egyes rakétaindítás kb. 40 000 dollárba kerül.

A második kérdés a harci hatékonyság. A négy 'tartályos', 80 rakétából álló, üteg legjobb esetben 80  célpontot tud megsem misíteni. Ezt követően újra kell tölteni. Az újra töltés ideje alatt a drága berendezések le vannak tiltva és ellenséges rakétatűznek vannak kitéve. lyen esetek már előfordultak, és az IDF még nem tudja megoldani ezt a problémát.

A harmadik és egyben utolsó probléma az, hogy az összes Iron Dome ütegeket, csak a rakéta-veszélyes irányokba lehet beállítani. Ha a palesztin fegyveresek behatolnak a 'védett' területre  egyszerűen lehetetlen az ütegeket a támadók felé fordítani.

Az izraeli katonaság vagy ellazult, vagy túlsá gosan hisz saját technológiájában. Az Iron Domeot, vitatott hatékonysága ellenére is exportra kínálják, és senki sem jön zavarba, hogy a rendszer a 60-ból csak 20 ellenséges rakétát tud lelőni."

Ezek a ruszkik csöpögnek a rosszindulattól, mondtam magamban, lássunk egy nyugati értékelést. A sok közül a elem zésénél kötöttem ki. A szerző sokallja a Kupo la költségeit, de agyba főbe dicséri megbíz ható működését, de bekerült egy árulkodó mondat. "A Tamir elfogórakéta körülbelül 50 ezer dollárba kerül, szemben néhány száz dollárral a Hamas "házi készítésű" rakétájá val, amely elsősorban mezőgazdasági műtrágyákból készül. Tehát május 10-én és 11-én, amikor 480 rakétát lőttek ki és 200-at tartóztattak fel, a Hamász mintegy 250 000 dollárt fektetett támadásába, míg Izrael több mint 10 millió dollárt lőtt el.
A találati pontosság így is kevesebb mint 50 százalék.

Itt meguntam a bogarászást, mert egy min dennél érdekesebb hírre bukkantam az
-ban. "2021.05.12 - 15:15 – Rakétatüzet lőttek Gázából az alábbi telepü lésekre: Asdod, Askelon, Javne, Beér Seva, Lehavim, Rahat, Omer, Ofakim és Tel Seva. A Hamász bejelentette, hogy 15 rakétát lőtt ki Dimona (!) területére.

Itt megint kell egy térkép.

Ehhez már csak azt kell hozzátenni, Dimona az izraeli atomipar központja. És még egy kérdés: az ízraeli korsó meddig járhat baj nélkül a kútra?

2021.08.17

Sz.Gy.

* * *

A dimonai rakéta-kaland.

A mérges gáza iak, vagy a szírek (?) tényleg kilőt tek egy rakétát a dimonai atomköz pont irányába. A célzás nem volt pontos, a rakéta néhány kilomé terrel elvétette a célt, de bizonyí totta, hogy a Vas kupola szart se ér. Ezt a tényt az izraeli had ügyminiszter és egy szakértő elszólásai igazol ják.

A Dimona közelében becsapódott rakétával kapcsolatban az izraeli védelmi miniszter nyilatkozott.  

"Izrael légvé delmi rendsze rei elméletileg képesek ilyen elfogást végre hajtani megfe lelő előkészí téssel, de ez a rendszer képességeinek határán lenne. Benny Gantz izraeli védelmi miniszter az incidenssel kapcsolatos nyilvános felszó lalásában a lövedéket SA-5 föld-levegő rakétaként azonosította amilyeneket szíriai erők használnak az izraeli repülőgépek ellen. Elmondta, hogy a rakéta 'túlszárnyalta' célját, hogy elérje a szír határtól 200 km-re (125 mérföldre) délre fekvő Dimona területét. Gantz szerint Izrael rakétavédelmi rendszerei megpróbálták elfogni az SA-5-öt, de nem jártak sikerrel. A legtöbb esetben más eredményeket érünk el. Ez egy kicsit összetettebb eset. Kivizsgáljuk és továbblépünk - mondta.

Uzi Rubin, izraeli rakétaszakértő szerint számításba kell venni  annak valószínűségét, hogy egy szír légvédelmi ra kéta túlhalad célpontján, és nagy távolsá got repül Izrael ben. Ez SA-5 rakétára jellem ző.

Mi ebben a humoros? Köztudott, hogy Orosz ország az ősöreg SZ-200-as rakétákkal "védte" Szíriát az izraeli és amerikai repülőgépek ellen. Tette ezt úgy, hogy a rakétákat orosz "tanácsadók" kezelhették csupán. Így a szíriai háború tíz éve alatt egyetlen dögkeselyüt sem lőttek le, miköz ben ezek rommá bombáz ták Szíriát. Gyakran vetettek be "gyengített" nukleáris fegyvereket is, még a szír főváros Damaszkusz közvetlen közelében is.

Ennek a bácsikája volt az SA-2-es, amely 1960-ban, azaz 60 évvel ezelőtt, 30 km. magasságból lehoz ta a Gary Powers által vezetett U-2-es kémrepü lőgépet, az amerikai tech nika csodáját. A pilóta börtönbe, a gép roncsai pedig a szovjet hadimúzeumba kerültek.

Ha a Gázai övezetből, vagy Szíriából vaktában  kilőtt rakéta ilyen galibát tud okozni, mit ér a Vaskupola? Fentebb már bátorkodtam jelezni, szart se ér.

Remélem, a föld-levegő SA-5-öst rövidesen követik majd az irányítható föld-föld rakéták.

- - - - -

A palesztin ellenállás egy területen van súlyos elmaradásban Izraellel szemben, ez a "precíziós gyilkolás." Behozható ez a hátrány?

Erről szól a következő folytatás.

2021.05.19.

* * *

Kíméletlen elrettentés - Bibi fenyegetőzik.

Az elrettentés sikertelensége esetén nem zárható ki a leszámolás a Gázai övezetet vezető Hamász palesztin mozgalommal - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szerdán egy nagyköveteknek tartott tájékoztatón. Csak két módon vehetjük fel a kesztyűt: vagy leszámolunk velük - ami továbbra is szerepel a lehetőségek között -, vagy elrettentjük őket - fejtette ki Netanjahu mintegy 70 külföldi nagykövet előtt Tel-Aviv ban. Hozzátette: az izraeli kormány jelenleg a kíméletlen elrettentést gyakorolja. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta: nem zárnak ki egyetlen lehetőséget sem. Rámutatott: jelenleg azon vannak, hogy csökkentsék a Hamász kapacitásait, terrorista eszközeit, és elszántságát. Reméljük, hogy visszaállíthatjuk a nyugalmat, méghozzá gyorsan fogalmazott, aláhúzva, hogy eközben az izraeli kormányzat maximálisan mindent megtesz" a civil áldozatok elkerülése érdekében.

Gyorsan?

Hadd mutassam be ezt a sietős urat egy régebbi 2001.09.16-án közzétett  írásom  alapján.


Izrael volt miniszterelnöke Benjamin ["Bibi"] Netanjahu már 1995-ben
könyvet irt "Fighting terrorism" cimmel. Könyvét kiadták nálunk is [Alexandria Kiadó ] Magyar címe: "Harc a terrorizmus ellen. Hogyan lehet legyőzni a nemzetközi terroriz must?" címmel.

Receptjét a világ összes államainak ajánlja, de Amerikának adresszálja. A könyv megjelenése óta igazolódott, ez a recept nem vált és egyre kevésbé válik be magában Izraelben és a kapcsolt részekben sem.

Bibi szerint "Egyértelműen elérkezett az ideje, hogy az Egyesült Államok újra megvizsgálja, a szabadság mely fajtájának védelmével érdemes foglalkozni. [55.old.]

"Egy hatalmas országban nem lehet kiterjedt biztonsági jogosítványokkal felruházni a rendvédelmi szervek munkatársait anélkül, hogy ne számolnánk vele, bizony néhány esetben vissza fognak ezzel élni. Míg ezek a visszaélések jelentékte lennek minősülnek háborús időszakban, illetve a terrorcselek mé nyek feltartóztathatatlan elszaporodása idején, természetszerűleg a visszaé lésekkel kapcsolatos esetek jelentősége ismét növekszik, ha a hatóságok már felülke rekedtek a nehézségeken, és a fenyegetettség szintje csökkent."
Az meg már valóságos szentségtörés számba megy, hogy Bibi nem átallja Spinoza szellemét is megidézni. "Tagadhatatlan, hogy az állam tekintélyét legalább annyira meg lehet sérteni szavakkal, mint tettekkel; ezért a szólás szabadságának korlátlan engedélyezése rendkívül káros." Tehát, teszi hozzá Bibi, "Azokat a beszédeket nem szabad eltűrni, amelyek a (társadalmi) szerződés felrúgását szorgalmazzák."

Ez implicite azt jelentené, hogy az Izraelben élő palesztinok is részesei egy társadalmi szerződésnek. A szerződés egyenjogú felek egyező akaratnyi latkozatát és annak kölcsönös betartását jelenti. Ezt a szerződést, ha létezik, nyilván a palesztinok rúghatták fel. Mert mi mással lenne magyarázható, hogy az idült alkoholizmus miatt nyugdíjazott rendőr őrmesterre emlékeztető [volt] amerikai külügyminiszter Shultz behívatta Bibit a hivatalába és közölte vele "Ezek a terroristák nem emberi lények. Ezek állatok." [82.old.]"
 

Akkor 2001-ben bátorkodtam megírni, a recept nem vált be és egyre kevésbé válik be.

Ez nem azt jelenti, hogy Izrael e húsz év alatt tétlenkedett volna. A kezembe akadt egy jelen tés, amely az Irrael által elkövetett  merényle tek listáját - List of Israeli assassinations - tar talmazza.
Nem számítok arra, hogy olvasóim átböngészik ezt a terjedelmes és tanulságos listát. Csupán azt remélem, vetnek rá egy pillantást. Megéri.

Csak azt nem tudom, Bibi miből gondolja, hogy a palesztinokat és az irániakat gyorsan el lehet rettenteni?

Tényleg, miért nem hajlandók megrettenni ezek a muszlimok? Egy példa megvilágítja az okot.

2004-ben a Hamász polgári (vallási) szárnyának vezetőjét gyilkolták meg. Elötte Zeév Boim védelmi miniszterhelyettes az izraeli hadsereg rádiójában bejelentette, hogy Jaszin sejk halálra van ítélve, s jobban teszi, ha elrejtőzik mélyen a föld alá. A radikális palesztin szervezet idős szellemi vezetője válaszul közölte, "a mártíromságot keressük, és nem félünk a halál tól." Pár nap mulva a fenti bejelentés után a vak, nyomorék sejk a hajnali imáról távozóban a gázai Szabra negyed mecset jének kijáratánál várakozott tolószékében, amikor egy izraeli helikopter három rakétát lőtt ki rá. A robba nások azonnal kioltották a sejk és 3 másik személy - két testőr, valamint egy járókelő - életét.

A sejk megölésére Ariel Saron, maga is tömeggyilkos, akkori izraeli kormányfő, Bibi tettestársa, adott parancsot és szemé lyesen felügyelte a légi csapás végre hajtását. [Az izraeli biz ton sági kabinet korábban úgy döntött, hogy felújítja a radikális palesz tin szervezetek, köztük a Hamász tagjai elleni célzott akciókat.]

Úgy tűnik e zsidó urak nem értik a mjuszlim mentlitást, amelyet a szintén zsidó Faludy György, az egyik legnagyobb magyar (!) költő, csodálatos versfordítása fejez ki legszebben.

A verset egy arab: At Trimáh írta valamikor i.u. 660 körül.

"Trónok és fellegek ura,
ne hagyd, hogy puha selymen
heverjek sátramban, mikor
magadhoz rendelsz engem.
Vessen az ellenség nekem
csapdát egy vizmosásban
és messe ketté nyakamat
egyetlen kardcsapással,
meg harcostársaim nyakát,
kik mind Allaht szolgálják,
hasogassák mellem húsát
 keselyűk, varjak, kányák,
hiénáknak jusson szivem
s ágyékom estebédre
és szívja ki csontvázamat
a nyárnap gyolcsfehérre."

A dölyfös jakhecek megbánják még, hogy a gójok - közöttük pl. a siiták - lélektanát nem igyekeztek megismerni. Ez a hányavetiség a Talmudból fakad, amely a gójok emberi mivoltát tagadja.

Végkövetkeztetés.

Nem lehet béke, amíg valamelyik fél ki nem írtja a másikat. Mit is mondott Khamenei ajatollah?

2021.05.20.

* * *

Vígjátéknak bizonyult "végjáték."
 

Amint már tudjuk Netanjahut leintették. Gázában fegyver szünet van. Erről nem írnék külön. 

Az új téma Bibi ébredése, amely   ahhoz hasonló, mikor az alvó keze a bilibe ér.

Ez a szadista pozőr szívesen fényképezkedik. A jobbol dali kép felirata: final stage, azaz végső szakasz, Irán elpuszítására uszított.

És hogy alakult a helyzet Iránnal, amely nem kötött Izraellel fegyverszünetet? Lásd a baloldali képet.

A írása szerint a gázai mészáros arra eszmélt, hogy felfegyverzett iráni drónok röpködnek Izrael egén. Közülük egyet Tel Aviv felett (!) ugyan sikerült lelőni. Köztudott, hogy a drónok lassan repülnek. Mit csinált a vaskupola, amíg a drón Tel Aviv fölé ért? És mit csinált a többi, amit nem fogtak el? Most nem indította rakétáit. Később se fogja?

A VT tudósítása szerint Irán...

Három új védelmi eszközt mutatott be az Egyesült Államokkal fennálló feszültségek közepette, köztük a 'Quds' radarrendszert, a '9-Day” névre keresztelt föld-levegő raké tarendszert és a 'Gaza' nevű drónt, amelynek hatótávolsága 2000 km. A pénteki ünnep ségen [2021.05.21]  az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) Hossein Salami főparancsnok jelenlétében három új, Iránban kifejlesztett védelmi 'hardvert' mutatott be. Köztük van az új 'Gaza' nevű drón, amely állítólag különféle megfigyelési, harci, felderítő külde tésekre képes, 35 órás repülési időtartammal. Az  őshonos gyártású UAV (pilóta nélküli légi jármű) büszkén mutatja a nevét a törzs mentén. Az iráni média azt állítja, hogy a drón harci küldetésekben több mint 2000 km-t képes repülni 13 bombával, valamint 500 kg felderítő és kommunikációs felszereléssel. A drón hatótávolsága Izrael legnépesebb városát, Tel-Avivot is működési hatókörébe vonja.

Khamenei vérszomjas kijelentései, a rákos daganat "kiirtásáról" megihlették a karikaturistákat is.

Az egyik így fest. Nem mondanám sem túl ízlésesnek, sem reálisnak. Az a zsidóírtás amelyet Holokausztnak neveznek egyáltalán nem egyedi jelenség a zsidóság történetében. A zsidó történelem sok hasonló esetet sorol fel. Ez arra utal, hogy a képzeletbeli vagy  való ságos krematóriumok előbb az emberi lelkekben épülnek fel. A zsidók építik eszelős megátalkodott sággal.

A muszliomok - és nemcsak a muszlimok - lelkében már felépültek ezek az "építmények". Békéről tehát szó sem lehet. Izraelnek meg kell kapnia a kijózanitó pofo nokat ahhoz, hogy őrült világuralmi terveiről lemondjon. Ha nem megy kényszeríteni kell és lehet arra, hogy a közelkeleti kérdést úgy oldja meg, ahogy ezt számára a világ népeinek akaratával összhangban az ENSZ annakidején előírta; azaz Palesztinában egy zsidó és egy arab államot kell kialakítani, Jeruzsálemet pedig nemzetközi igazgatás alá kell helyezni.

A Khamenei által említett rákos daganat, képzeletem szerint, valahogy így nézhet ki. A zöld ágens kiszorítja, megsemmisíti felfalja, a vöröset. A vörös a palesztin, a zöldet pedig találják ki.

A palesztinok egész országát senki se ígér te a zsidóknak, se Jeruzsálemet. Kíméletlen beözönlésüket [alija] a SOÁ valamilyen változatának kell követnie. "A szó [השואה, hásoá] eredetileg csapást, veszedelmet jelent héberül. Ma leggyakrabban a zsidó holokauszt szinonimájaként használatos.

Lényegében a zsidókon múlik meddig fajulnak a dolgok. Ami a biboldó Bibi által emlegetett "nyugalmat" illeti: hát arra még várni kell. Lehet csak száz év múlva következik be.

2021.05.22

 

* * *

 

Elsárgul a palesztinok ügye?

 

Azzal kezdeném, hogy a fontosnak vélt hírügynökségek ikonjai az orrom előtt vannak az asztalon és nem múlik el nap, hogy meg ne látogassam egyiket - másikat, néha mindet.

A gázai háború eseményei tekinte tében különösen érdekeltek az Al Jazeera közleményei, tekintettel arra, hogy zsidóék az ő gázai iro dájukat is elpusztították. Figyelemmel a preciziós pontos ságra ez csak szándékosan történhetett.

A lényeg, hogy a gázai háború valódi jellegét egyetlen hírforrásből sem ismerhettem meg, mindaddig, amig el nem olvastam a -ben László Dávid írását "Ki építi újra a szétbombázott Gázai övezetet?" cím alatt. Elcsodálkoztam, mert László úr nem helyszíni tudósító, tehát nem kellene mindazt tudnia, ill. megírnia, amit megírt.

"Majd 17 ezer lakóház és üzlet, 53 iskola, 6 kórház, 4 mecset, a vízellátás fele megron gálódott vagy elpusztult az izraeli csapásokban – vontak mérleget Gázában a tizenegy napig tartó rakétaháborúról.

 
Ez azt jelenti, hogy Izrael valódi célja nem a Hamász harci létesítmények kikapcso lása, hanem a Gázai övezet lakosságának tervszerü pusztítása.

Az ENSZ becslései szerint a konfliktus miatt 77 ezren kényszerültek menekülésre, 800 ezren maradtak tiszta csapvíz nélkül, az áramellátás csupán néhány órára elengedő naponta, a koronavírus-járványt nyögő egészségügyi rendszer az összeomlás szélére került.
Nincs másik otthonunk. Egy sátorban fogok élni a házam romjain, amíg nem épül újra– panaszolta az AFP hírügynökségnek egy 70 esztendős, ötgyermekes családapa, akinek házát egy légi csapás tette a földdel egyenlővé.

A baloldali kép felirata: megrongálódott lakása hálószobájában áll egy férfi a hajnali izraeli légicsapások után Gázában . Fotó: MTI/AP/Halil Hamra

De vajon újjáépül valaha? A költségeket egyelőre megbecsülni is nehéz, minden bizonnyal még békés időszakban is súlyos dollármilliókba és hosszú évekbe telne mindent helyrehozni, miközben a Gázai övezet még a 2014-es háború pusztításait sem heverte ki, amikor 171 ezer épület szenvedett kárt. És ki állná a cechet?

Nemzetközi felajánlásokból nincs hiány.

 • A tűzszünet összehozásában kulcsszerepet játszó Egyiptom 'nagyvonalúan' 500 millió dollárt ígért.
 •  Katar korábban 360 millió dolláros támogatás mellett kötelezte el magát.
 •  Az ENSZ 22,5 millió dollár folyósítana vészhelyzeti alapjából.
 • Nagy-Britannia 4,5 millió dollárt tenne hozzá a világszervezet büdzséjéhez.
 • Norvégia 3,6 millió dollárral emel meg a forrásokat.
 • Még Kína is egymillió (!) dollár készpénzt és 200 ezer dózis koronavírus elleni vakcinát ajánlott fel.
 • Sőt az Egyesült Államok is bejelentkezett, hogy segítene.   

  A probléma azonban az, hogy már a 2014-es háború után is csupán a beígért segély fele ha megérkezett, mert a donorok nem látták garantáltnak, hogy a pénz végül nem a Hamász zsebeiben köt ki.

  Márpedig a nyugati országok jelentős része a Gázai övezetet uraló Hamászt terror szervezetként tartja nyilván, ezért inkább a Palesztin Hatóságon vagy az ENSZ-en keresztül támogatná a rászorulókat, mivel azonban az ő befolyásuk is erősen korlátozott a területen, semmi sem biztosítja, hogy a segélyekre a szélsőségesek nem teszik rá a kezüket. Magyarán: ugyan ki ellenőrzi például azt, hogy az érkező cementet lakóházak és nem fegyverraktárak, alagutak építésére használják fel? Ami azt illeti, a mostani háború is inkább azt bizonyította, hogy a Hamász a forrásokat saját infrastruktúrájának újjáépítésébe pumpálta, hiszen hét év alatt újabb alagútendszert fúrt, és jól láthatóan rakétaarzenálját is pótolta. A szigorú izraeli és egyiptomi blokád és ellenőrzés ugyan szintén rendkívül lelassítja az újjáépítést, – az Oxfam 2015-ben úgy becsülte, az akkori tempó mellett egy évszázadig tartana – de a támadások azt bizonyították, hogy még így is sikerült nagy mennyiségben csempészárut juttatni az övezetbe.

  Ezek a források ráadásul nem oldják meg a gazdasági problémákat, miközben a kétmilliós térségben a munkanélküliség 70 százalékos.

Kína egymillió (!) dollárját olvasva révületbe estem; sárga fény villant és szarszagot éreztem, majd tudatosult bennem: Kína leszarja Gáza népét és egyúttal szembeköpi szövetségesét, vagy inkább vazallusát Iránt.

Ekkor jutott eszembe az is, hogy az új zsidó világrend alapja egy sziámi iker pár: a kapitalista Zsidó- Amerika és a "kommunista" Kína. Ezt jelképezi e szövegrész fenti vezérképe, amely már a harmadik a sorban: Csi és Obama, Csi és Trump, Csi és Biden sorrendben.

Isten látja lelkemet, de mondhatom Kína és Irán látványos szövetkezését korábban is kételkedéssel fogadtam. Ennek adtam hangot egy korábbi írásomban, amelyet kény telen vagyok idézni önigazolásként. 

"Nem volt nehéz megjósolni ami bekövetkezett. A Deutsche Welle kínai honlap tudósítása szerint Wang Yi kínai külügyminiszter pénteken március 26-án érkezett Iránba látogatásra. Zarif iráni külügyminiszterrel együtt bejelentették, hogy  a két ország 25 éves együttműködési megállapodást ír alá. Az aláírási 'szertartást' március 27-én szombaton délben tartják. Az iráni nemzeti hírügynökség arról számolt be, hogy a két ország szerint Kína és Irán közötti 25 éves együttműködési megállapodás az 'One Belt and Road' kezdeményezés része. A New York Times megszerezte a megállapodás perzsa változatát, és részletes jelentést készített mondván, hogy a megálla podás milliárdos gazdasági együttműködést és szoros katonai együttműködési projekteket tartal maz."Az One Belt One Road ~ Egy Övezet Egy Út program, más néven Új Selyemút egy több mint hatvan országra kiterjedő komplex geopolitikai-stratégiai terv - amelyet Kína indított útjára - politikai, gazdasági, védelmi célokat ötvöz.Nem babra megy tehát a játék.  Valóban tektonikus erők lépnek működésbe. 2021.03.29


A "nagyszombati"  megállapodás kapcsán megpróbálok másként, zsidó módon, az "egyrészt - másrészt" formula kereteiben gondolkodni. Úgy látszik, mondom: látszik, hogy Kína szent szövetséget kötött Iránnal Amerika és Izrael ellenében, durván tyúkszemükre taposva. De miért tenné?És mi van akkor ha Kína, Amerikával és Izraellel csendes egyetértésben, egyszerüen megvásárolja Iránt és vele az 'iráni kérdést', tokkal - vonóval?
Ennek nem mond ellent Irán 'felfegyverzése' ha az indító gombokon Kína is rajta tartja a kezét? Kíhúzható a lüktető méregfog a szíriai konfrontáció is. Az iráni alakulatok nem aprítják az eddigi hévvel a cionista sátán szövetségeseit, azok pedig kissé mérsékeltebben bombázzák Szíria területét, az ott operáló iráni erők leradírozása végett.
A vérszomjas biboldó a Bibi is elmehet a francba a hülye prezentációival. Mi sem természetesebb ugyanis, hogy Kína, a legnagyobb Nagy Testvér, ellenörzése alá fogja vonni az iráni urándúsítást is és ügyelni fog arra, hogy atom robbanófejes iráni rakéták ne induljanak izrael irányában.
Ezen kívül az iráni rakétaalakulatok olyan parádékat tarthatnak Teherán főterén, amilyet akarnak. Khomeini se fog leszállni a falvédőről, hogy megcibálja Khamanei szakállát a Kínával folytatott seftelés miatt.
A földalatti iráni rakétabarlangok titka is feltárul a 'jóbarát' előtt, amelyek jók lesznek mondjuk gombatermesztésre.
Hszi Csin Ping durva szóváltásba keveredett Trumppal, de a jelek szerint jól ki akar jönni Bidennel.
Egy névtelenséget kérő amerikai tisztségviselő azt mondta, hogy Biden 'gyakorlatiasan, nyitott szemmel, realisztikusan' szeretne tárgyalni a jövőben a kínai vezetéssel, de a súlyos aggályok ellenére nyitva akarja tartani a kommunikációs csatornákat. A kínai elnök rámutatott, hogy a konfrontáció katasztrófa lenne mindkét oldal számára, az együttműködés az egyetlen választás, a vitákat konstruktívan kell rendezni, ezért újra létre kellene hozni a párbeszédet és egymás megértését lehetővé tevő mechanizmusokat - jelentette a Hszinhua állami hírügynökség. Hszi emellett abbéli reményét fejezte ki Bidennek, hogy Washington körültekintően fog eljárni a kínai szuverenitást érintő kérdésekkel, egyebek között Tajvannal, Hongkonggal és Hszincsi anggal kapcsolatban. Hozzátette, kívánatos lenne az élénkebb kommunikáció a két ország gazdasági, pénzügyi és bűnüldözési ügynökségei, illetve hadseregei között is. 2021.04.01."

Business is business, mondják az ilyesmire - angolul... Sokszor, sok helyen kifejtettem már, hogy az amerikai papirdollár "aranyfedezete" az egymilliárd kínai rabszolgamunkája.

A Hamász győzelemként ünnepli a fegyverszünetet. Rosszul teszi. Tévesen mérlegeli a helyzetét. A "rakétacsend" a gyilkos Izrael győzelmét és büntetlenségét garantálja a legutóbbi gaztett kapcsán (is) és tartósítja a gázaiak szenvedését nélkülözését, miközben a "jótevők" arra ügyelnek, nehogy a Hamásznak is jusson a gyéren csordogáló  kegyaján dékokból.

A jelenlegi helyzetben Khamenei csak a levegőbe beszél a rákos daganat kiirtásával kapcsolatban.

Az iráni politikai helyzetnek egyáltalán nem jellemzője ez a nagy fene határozottság. Irán valóságos politikai helyzete valójában áttekinthetetlen. Ezt nem most vettem észre és teszem szóvá. Jóval korábban megtettem két cikkben.

 Irán fellazítása. Az eltünt szocializmusok nyomában. 2015.10.17

"Irán urát Hamenei ajatollaht kellemetlen meglepetés érte. Felütötte a fejét, sőt gazdasági - politikai tényezővé nőtte ki magát az idegenszívü (komprádor) burzsoázia. Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vezetője teljes tiltást adott ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokra. Az iráni gazdasági elit egy része szembefordult a vallási vezetéssel, és kiárusítják az országot az amerikaiaknak.
Az arab szocializmus Khomeini féle változata tehát heveny fertőzést szenvedett. Mi történt? Hogyan történhetett?
Mi a francot csinált a nagyhatalmu 'Őrök Tanácsa?' Hogy kerülhette el a figyelmüket a patkányok mozgolódása? Iránban nem az éberség a legfőbb erény? Nagyon gyenge lábon állhatnak a marxizmus-leninizmussal is, pedig abból megtudhatták volna 'Mi a teendő' a burzsoáziával? Fel kell számolni, azaz ki kell írtani. Ez ilyen egyszerü.

Irán furcsa háborúja.Mikor, hogyan ért véget az iráni forradalom? 2020.01.17

Valójában mi történt Irakban?

A rendszer második legfontosabb emberét a halálba küldték, vagy halálba engedték menni anélkül, hogy védelmét megfelelő 'dróngyilkos' eszközökkel biztosították volna, ill. a védelmet Irakkal megfelelően összehangolták volna.

Szulejmani gépkocsiját, ill. az egész konvojt kaliforniai székhelyű General Atomics által készített MQ-9 Reaper drón lőtte rommá, amelyet az amerikai katonaság használ. A drónt 2017. júliusában állították hadrendbe.

Iránnak 2020 januárjában már ismerne kellett ezt a tipust és tudnia kellett, hogy képes e elfogni, vagy lelőni, vagy csak messziről szagolni?

Ha Iránnak nem volt holtbiztos ellenszere e drónnal szem ben nem engedhette volna a tábornokot olyan helyre, ahol ilyen drónok megjelenésével számolni kellett. Ezt a tipust az egész Közelkeleten használták az amerikaiak. 2019 június 13-án például, amikor Irán partjainál iráni hadihajók megtámadtak két amerikai olajszállítót és a csatába beavat koztak az  MQ-9-es drónok is. Irán egy SAM rakétát lőtt ki rájuk, de elvétette a célt. Vagyis e drónok támadásának lehetőségével Iránnak számolnia kellett. Számolnia kellett azzal is, hogy a drónt a SAM kezelőinek ügyetlensége, vagy e fegyver hatástalansága miatt nem sikerült lelőni."

Az Index tudósítása szerint a következőképp történt a dolog.

"Az Egyesült Államok által tavaly tavasszal terroristának minősített, Iránban nemzeti hősnek számító Szulejmánival Donald Trump elnök utasítására végeztek január 3-án Bagdadban. A légi csapásban a 63 éves tábornok, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységé nek parancsnoka mellett életét vesztette Abu Mahdi al-Muhandisz, a Népi Mozgósítási Erők ne vű, iráni támogatást élvező iraki milicistákat tömörítő ernyőszervezet vezetője is.

A támadást egy amerikai Reaper drónról hajtották végre, amely négy rakétát lőtt ki két gépkocsira a bagdadi nemzetközi repülőtér közelében. Szulejmáni Szíriából érkezett 12.30-kor az iraki fővárosba, a repülőtéren várták a Népi Mozgósítási Erők katonái, és a konvoja a városba vezető út betonkerítése mellett haladt el, amikor a támadás érte. A támadás tíz halottat követelt, Szulejmáni és Muhandisz mellett a Forradalmi Gárda két tábornoka, egy ezredese és egy kapitánya is a halottak között van. Valószínűleg életét vesztette még Muhandisz veje és a a Népi Mozgósítási Erők több magas rangú tagja is.

A nyilvánosságra hozott fényképfelvéte leken látszik, hogy a két kocsi teljesen kiégett, egy meglehetősen hátborzon gató fotón pedig egy leszakadt kéz lát szik, aminek az egyik ujján egy rubin köves gyűrű látható. A holttestek annyira összeégtek, hogy egyelőre nem azono síthatók, de ez a rubinköves gyűrű nagyon emlékeztet arra, amit Szulejmáni viselt, és ami az életében készült fotókon is látható. Azonban a gyűrű foglalata némiképpen eltérő, ezért valószínűsítik, hogy a kéz inkább Muhandiszé, aki hasonló gyűrűt viselt."

Mindez egyenes következménye az Új Zsidó Világrendnek [New Jew World Order] amelyet Amerika, Kína és Oroszország együtt alkotnak, ill. működtetnek.

A fenti vezérképen ábrázolva van a putyini Oroszország helye és balansz szerepe. Putyin a zsidó cár fontos tényezője a világ egyensúlynak, az "ikrek" világhatalmának.

Az Izraelben "élő" palesztin alattvalók és a Gázai övezetben pusztuló "szabad" pelesztinok sorsa nem változhat, amíg a világ jelenlegi egyensúlya meg nem bomlik. A leggyengébb láncszem, a legerősebb terror ellenére, Oroszország, mivel az orosz nép ugyanúgy kiveti a zsidó elemet, mint a palesztin, vagy mint a perzsa.

2021.05.25.


Sz. Gy.

Folyt. Köv.!