Jótékony szívsebész - kártékony közszereplő

Dr. Papp EGO Lajos 

Nem először elmélkedem nyilvánosan erről az extrém emberről, kizárólag közszereplései kapcsán.

Tudom, az eddigieknél vastagabb és keményebb fába vágom fejszémet. Orosházi és Bene naív kiscserkészek Papp Lajoshoz viszonyítva. Olybá veszem, hogy amíg praktizált a "gyógyító kés" virtuóza volt. Hivatásával állítólagos sérelmei miatt hagyott fel. Azt ugyan nem értem, kipenderített kórházigazga tóként miért ne operálhatott volna tovább, hogy megmentse olyanok életét akiknek kevésbé zseniális sebészek kezei között nem volt túlélési esélyük. Erről adjon számot a teremtőjének, aki őt is figyeli a hét és félmilliárd ember között.

Először a homlokpánt tűnt fel - a csokornyakkendő fölött - és hüledeztem kissé miatta  "Homlokszemü" c. írásomban a "rangjelző, a tömegek fölé emeltség, a vezéri hivatás, a kiválóság jelvényének" adományozása (?) és nyilvános viselése miatt.

A következő
akcidenciát Orbán szekerének túl lelkes tolása váltotta ki. Akkori véleményemet itt nem idé zem, csupán egy akkori montázsképpel érzékeltetem...

Az Orbánhoz, ill. Tőkéshez fűződő viszonyban talán nem következett be elhidegülés, de a lihegés mintha lanyhult volna Dr. Papp Lajos részéről. Ebbe itt nem megyek bele. Csupán azt vettem észre, hogy gyakran emlegeti a "mai politikusokat", akik elálltak a nép mellől.

A következő, amit eddig nem tettem szóvá, a "villaügy".

Ezt a témát más szemszögből kívánom értékelni mint azok, akik emiatt támadják.

Ha egy primadonna sebész négyszázötven milliós villát épít, az adóhatóság ítélheti meg, rendben van e minden a kréta körül. Én kétlem ugyan, hogy adózott fizetésből, hálapénzekből, szerzői díjakból, stb. össze lehetne ennyit gründolni, de nem tartok számot arra, hogy kételyeimben más is osztozzon velem.

Dr. Papp Lajos azonban már közszereplő is volt, amikor az álomkastélyt felépítette, így változik az optika, akkor is ha a vagyongyarapodás egyébként tisztességes volt.

Itt már pompa kedvelésről van szó, amely nem illik Papp Lajos példátlan szerepjátékához. Nem illik annak ellenére sem, hogy ezzel csak a "renaissance pápákat" majmolta.

Jézus viszonya a szegénységhez/gazdagsághoz finoman szólva ambivalens volt, ezért más példához nyúlok. Konfucius erről így vélekedett.
"Ameddig kapok táplálékul közönséges rizst, italként vizet és behajlított karom párnául szolgál, addig bármi történjék is vídám lehetek. A tisztességtelen úton szerzett gazdagság és dicsőség számomra olyan, mint a tovaszálló felleg."

Papp Lajos vándor igehírdetővé lett. E "foglalkozás" gyakorlása nincs ugyan szegénységi fogadalomhoz kötve, egy igazi karizmába azonban már az ilyesfajta "tollasodás" sem illik bele.

A jelek szerint Dr. Papp Lajos esetében nem csak erről van szó. Nem csupán a puccos villa miatt, hanem a neki tulajdonított intenzív tarhálással is vádolják. Kérdés, jogosan e?

Menjünk talán sorba. Hősünket többfelől támadják, leghevesebben talán  a amely azt állítja  "Előadókörútakra jár ide Észak- Amerikába, 10-15-25 dollárokat szed személyenként, felszólítja közönségét, hogy “költséghozzájárulást” valamint adományokat adjanak neki. ... Dr. Papp Lajos úr, aki 'szakrális nemzeti szeánszain' milliókat tarhál össze, egy mélymagyar TV-műsorban drámaian bejelentette, hogy nem jön többet Kanadába.  
Az észak-amerikai, ill. kanadai "előadás-sorozat" ténye nem vitás. Az sem, hogy Papp úr már nem járkál ezekre a helyekre. A tarhálás ténye és gusztustalanul rámenős módja "perrendszerüen" talán nincs igazolva én pedig nem kurkászok a bizonyítékok után.Azért sem, mert a téma [szokásos] körbejárása kapcsán egy felfedezést tettem.

A fenti képen hirdetett ontarioi előadásra még 2013-ban került sor [amikor még ment a szekér] és mégis, a plakát alján egy furcsa "idézet" olvasható, amelyben lemondási és újrakezdési szándékait jelenti be. [Vörössel kiemelve.]

És - mit tesz isten - nemrég az alábbi nem kifejezetten szakrális hirdetésre bukkantam [ez nevezem a felfedezésnek].A "szakrális nemzeti szeánszok" folytatódnak - belföldön. A hirdetés szövegéből a "holisztikus" kifejezést pontosítom.

"Holisztikus gyógyítás az alternatív gyógyítási irányzatok divatos kifejezése. A holisztikus gyógyítás során az orvos arra törekszik, hogy a beteget ne csak a tünetei vagy a szervei állapota alapján gyógyítsa, hanem a páciens általános fizikai és pszichés állapotát, környezetét, az orvossal való 'együttműködésének problémáit is fel kívánja tárni." A terem tőtől kapott hittel és a krisztusi szeretet jegyében természetesen.

Szívsebészünk, szögre akasztván a sebészkést, immár itthon, holisztikus gyógyításba kezd; vagyis a sebek felől a zsebek irányába fordul mint "élmény navigátor". Ügyes... De miért és mennyiben az? Papp régi/új műfaja, az ismeretterjesztő előadás és a vallási prédikáció egyvelege, veszélyes tudatromboló elegy. Ugyanazt, ugyanazért csak másképp csinálta/csinálja mint Németh Sándor. A különbség annyi, hogy Németh csak egy taxi volánját ő pedig a műtőasztalt hagyta ott,hogy prédi kálhasson. Hogyan teszi? Szemléltetésül a Beremend TV 2017.11.09-i, Dr. Papp Lajos szívsebész elöadása a Drávaszögi Magyarok Fesztiválján c. filmjét illesztem ide. [Írásom frontképét ebből a videóból állítottam össze.]

 

Az előadás olyan szegmensekből áll, amelyek között látszólag (!) sem logikai sem más jellegü kapcsolat nincs. Az előadás módját tekintve az adoma x, az anekdóta xx és a szentencia xxx szórakoztató keveréke, azaz a teltházas extrád műsor   műfajába sorolható leginkább.

Mit mondhatunk a műsorról és mit a szereplőről

Fentebb extrém embernek neveztem Papp Lajost. Annak minősítem műsorait is.
A látszólag (!) önálló szegmenseket ugyanabban az előadásban is ismételgeti.
 

Előadásaiban pedig tendencia szerüen ismétel [súlykol]. Ezt a beviteli módszert a pszichológia "affirmációs beültetésnek" nevezi. Lényege, hogy a folytonos ismétel getés ugyanazon agyi idegpályákat tartja izgalomban. Ez a hatás megkapaszkodik az idegrendszerben és olyan cselekvési, értékelési "paranccsá" válik amely az agy ellenőrző funkcióját [kontroll] képes kikapcsolni.

Ez a módszer [eszköz] még olyan szent célt sem szentesít, amilyeneket Papp Lajos kitűzött. Itt kell áttérni annak kikövetkeztetésére, milyen célokat követ Dr. Papp Lajos? Ezzel kapcsolatban, saját lózungjait teljességgel mellőzve, a következőket kell, ill. lehet szóbahozni.

Megint a villáról.

Amikor valakinek bemutatta az egyik helyiségre következőket
mondta. Ezt közösségi térnek nevezem - de igazából amfiteátrum, mert az ókori görög színházépítészet törvényei szerint készült, bár nem színházi előadásokra használjuk. Közös, nagy beszél getésekre jövünk itt össze; a beszélőszékből - szembefordítva a hallgatósággal - az előadó minden szavát a legtávolabbi ponton hallani, mégha suttog is. Nemcsak olykor jönnek sokan hozzám, hanem mindig sokan vagyunk, mert feladatomnak tekintem, hogy egyfajta szellemi műhelyt teremtsek itt. Ezért igen gyakran, és igen sokan fordulnak meg ebben a házban.
Úgy tudom, lehet rosszul tudom, ilyenfajta "szellemi holdudvar" nem alakult ki Papp körül. Az amfiteátrumban elhangzó előadásokért nem szedhetett volna pénzt, a vendégeket valamivel el kellett volna látni és ki kellett volna utánuk takaritani. Az ilyesfajta mulatságok nem jellemzők rá.

Mindenesetre nem tudok olyan eseményről, megnyilatkozásról, irományról amely keletkezési helyéül a kacsalábon forgó Papp kastélyra hivatkozna. A márciusi ifjak '48-ban a Pilvax-ból indítottak, amely név ugyanolyan híres lett, mint ők maguk.

A villa eladása kapcsán így
nyilatkozott,"Mostmár nyugdíjasként Budapesten élek, már 'semmi' (!) sem köt Pécshez, a gyerekeim kirepültek, ezért szeretném eladni a házat, ahol egy 6 ezer kötetet befogadó könyvtár is van.
Itt vagy két Papp Lajosról, vagy egy, kétféleképp beszélő, [duplagondol] Papp Lajosról van szó. Az utóbbira tippelek.

És mi van a hely szellemével [genius loci]? Sokan megénekelték ezt a témát, köztük Hamvas Béla "A hely sohasem definiálható, ezért a helynek nincs tudománya, ellenben van költészete, művészete és mítosza." De mit tud erről. mit érez ebbőé Doktor Papp Lajos? Semmit. Az égvilágon semmit. Könnyen meglehet persze, hogy ahol "Ő" jelen van, ott nem képződik szellem...

Ezután az következik, milyen lelki alkatot lehet a nemzet lelkét gyógyító Papp Lajos esetében vélelmezni?

Aligha lehet tőle elvitatni az öntömjénező hajlamot [egotrip]. E hajlamnak megfelelő közegben Papp Lajos "egokratává" válto zott, amely állapot
/betegség (?) tünetei részletes
körülírásra kerültek. Az egokrata annak "tudatára ébredt, hogy birtokában van az Eszmének. Hogy különbözőségét megerősítse és megbizonyosodjék arról, hogy nem áltatja magát, arra van szüksége, hogy mások is különbözőként lássák – akik visszaigazolják, valóban az Eszme birtokában van.
Az egokratának nem felel meg egy olyan környezet, amelyben szellemi csoportmunka folyik, hisz ez a milieu tömegével szűli a pobléma megoldás eltérő módozatait, vagyis a vitákat. Az egokratának hallgatóság kell [minél lojálisabb, ájtatosabb annál jobb]. Az egokrácia önkifejezési, érvényesülési formája tehát az előadás, az előadás, az előadás és megint csak az előadás.

Ami engem illet nagyon régen szereztem tapasztalást arról, hogy viselkedik Papp Lajos olyan emberi közegben, ahol nem ő az előadó. "A karizma kockázatai és mellékhatásai" c. írásom 2008.08.03-án íródott egy olyan cirkusz kapcsán, amit Papp Lajos rendezett Pongrátz Gergely, Rácz Sándor, Ober sovszki Gyula és mások társaságában az u.n. "Szolnoki Becsület Bíróság" nyilvános űlésén egy általam előterjesztett határozati javaslat kapcsán.

Hisztériázása miatti dühömben már akkor körbejártam és "lefestettem" a professzor urat. Ebben a cikkben még emlékeztem arra, mivel indokolta a sebész szike elhajítását.
"Utolsó szivmütétem két hete volt. Szikét többé nem veszek a kezembe. Hogy miért nem? A Talmudban (!) irva van, hogy aki egyetlen életet megment, az egész világot menti meg, aki pedig egy életet elvesz az egész világot veszejti el... Kezem alatt negyvennyolc ember halt meg ... Bűnös vagyok ..."
Erre a marhaságra akkor így reagáltam.
"Ez a kusza, zavaros önvádolás senkit sem érint meg, mert mindenkinek meggyőződése, hogy Papp Lajos betegeiért mindig mindent megtett, ami emberileg elvárható volt. A szikét eldobni tehát nincs oka és, morális értelemben, nincs is joga. A müsorvezető is hüledezett, amikor ilyesmiket hallott. Meg is kérdezte, hogy azoknak a betegeknek mi lesz a sorsuk, akik a gyógyitó kés hiányában halnak meg. Erre a megdöbbentő válasz 'nem lesz semmi baj, mert a tanitványa im minden szivsebészeten ott vannak és ők majd helytállnak."

A nagy ember akkor még Orbán intenzív seggnyalója volt. Ennek kapcsán írtam le akkor (!) e "váteszi" sorokat.
"Hosszú éltem során módom nyílott német, cseh, szlovák, lengyel, román, orosz, ukrán, zsidó értelmiségiek nemzet felfogásának alapjait megismerni. Ők, valami rejtélyes oknál fogva, minden helyzetben képesek egy alapvető reláció felismerésére, ez a valami a nemzeti érdek. Ebben a kérdésben közöttük nincs nézeteltérés sem a helyzetmegitélés, sem a tennivalók tekintetében.Ugyancsak valami rejtélyes okból a magyar [értelmiségi] nemzettudat pont forditva működik. Ezért fajulhatnak odáig a dolgok, hogy egy szivsebész - aki tudja, hogy bizonyos betegségeket csak a szike kemény kézzel történő használatával lehet meggyógyitani - eldobja a kést. Prédikátor, pontosabban politikai házaló, lesz (!) aki német maszlag helyett török áfiumot, a [hülye] Gyurcsány helyett [karizmatikus] Orbánt ajánl."

Az lett...

Ma még nem tippelhetők az "Élménynavigátor" üzleti perspektívái. Papp Lajost ismerve sikert jósolok. A következőkről némi ízelítőt ad egy szegényes [erősen foghíjas] plakátgyüjtemény a közelmultból. Vajon hány ilyen előadás, hány ilyen plakát lehet hősünk háta, ill. füle mögött?  

 

 És mi lesz holnap, ha beindul a verkli?

A dolog anyagi vonatkozásai témánk szempontjából közömbösek. A kérdés az milyen testi - lelki - szellemi harmónia kerekedik abból, ha a prof. istenigazából nekilát a képlékeny magyar lelkek megdolgozásához.

Pszichés ráhatás [sötét] tudomány. Terjedelmes irodalma van. Ezek egyike a HATÁS c. könyv, amelynek rövidített változata PDF formátumban letölthető. Ez utóbbiból néhány töredék.

"Érdeklõdésem az együttmûködést célzó befolyásolás és az ilyen hatás alá könnyen kerülõ emberek tanulmányozása volt ... A hatás lélektanát kezdtem kutatni... A befolyásolás hivatásos szakembereihez fordultam... Nekik az a dolguk, hogy meggyõzzenek, együtt műkö désre bírjanak bennünket, ettõl függ a megélhetésük. ... Azok, akik nem tudják kicsikarni ügyfeleikbõl az igenlõ válaszokat, nem sokáig maradnak talpon, akik viszont képesek erre, élik világukat... A profik nem csupán homályosan sejtik, hanem pontosan tudják, mivel lehet hatni és a lehetõ legnagyobb eredményt elérni az együttmûködésünk kicsikarásában ... Minden jel arra mutat, hogy a modern élet egyre gyorsuló tempója és információözöne kedvez ennek a hatásnak: ez a fajta gondolkodás nélküli beleegyezés a jövõben egyre gyakoribb lesz. ... Ezért a társadalom számára egyre fontosabb lesz, hogy megértse az automatikus befolyásolás, a kényszerítõ hatás mikéntjét és miértjét, hogy aztán egészségesen kifejthesse ellene józan, ésszerû védekezését ... Társadalmunkban meg figyelhetõ az a nyugtalanító jelenség, hogy hajlamosak vagyunk gondolkodás nélkül elfogadni azoknak az embereknek az állításait és iránymutatását, akik az adott témában szaktekintélynek mondhatók, vagy akként ismerjük õket....

Gondolom nem vetem el a súlykot ha feltételezem: professzorunk ebben utazott eddig és ebben készül utazni ezután - új marketing módszerek alkalmazásával.

Végezetül még valamit. Mint paragrafusrágó szegény-legény tudom, a törvények szart se érnek, kivéve "Murphy Törvényt", amely írás közben a következőképp hatályosult. Olyan feladatot is tűztem magam elé, hogy a "pénzes" előadások számát érzékeltessem. Nem ment az istennek se. Ezért próbálkoztam azzal a néhány plakáttal, amelyekre az Interneten rábukkan tam [L. fenti képek.].

Az egyre tétovább böngészés közben feltünt egy cím: "Dr. Papp Lajos előadásai- 2018." Az alábbi gyüjtő oldal jött be.

Amint látható 51.100 találatot értem el. A 17 oldalnyi anyagba a Google persze besuszterolt néhány "kakuk linket", de a bejegyzések többsége az "előadá sokra", többszáz előadásra (!), vonatkozik - hál' istennek - nem csupán a 2018-asokra.

Nem ennek örültem a legjobban, hanem a sorrendben harmadik címnek, amely arról szól, hogy a Prof. a "Badacsonyi Keszegfesztiválon" is előadást tartott az "egészséges ételekről". Gondolom elzengte a keszeghús dícséretét is.

Nem kell tehát külön humoreszket írnom, pótolja a képkivágás.

A leirtakból egy tréfás és egy komoly következtetés adódik.

A Prof. hadova/tarhálás teljesítményei a Guiness rekordok könyvébe kivánkoznak.

Magát a Profot azonban mindenképp meg kell állítani. A legegyszerűbb  lenne egy szőlőkaró. Ha ez valami miatt nem volna lehetséges, a humor fegyverét kell ellene bevetni, de nem pamfletek formájában. Az "előadásait" kell és lehet röhejbe fojtani. Ehhez elég, ha akad néhány kéretlen felszólaló, aki kellő tárgyismeret birtokában rámutat a mondóka silányságára.

A silányság alatt a következőket kell érteni. Papp Lajos "korszakalkotó tézisei" sok olyan tudomány-területet érintenek, amelyeknél megalapozott ismeretei nincsenek. Platón és Arisztotelesz korában még lehetett valaki polihisztor, de száza dunkban már nem lehet. Az a tóga amit Papp Lajos magára ölt bohócgúnyának tűnik.

2018.08.20

Sz. Gy.