Mocsárvilág

Gyűlöletcsoportok

Óh szent íróink költőink váteszeink, Madách Berzsenyi és ti többiek: beh' homályosan láttátok, láttattátok a jövőt! Berzsenyi még a népek forrongó tengerének látta a világot és az Erynnis veszélyre figyelmeztette a magyarokat.

Forr a világ bús tengere, oh magyar!
Ádáz Erynnis lelke uralkodik,
S a föld lakóit vérbe mártott
Tőre dühös viadalra készti.

Pedig -  pedig "Az Erinnüszök a bosszúállás véres istennői a görög mitológiában. Amikor Uranosz vére a földre hullott az apagyilkosság véréből születtek meg az alvilágban lakó Erinnüszök: Aléktó, Tisziphoné és Megaira. Az Erinnüszök meghallgatták a halandók panaszait és a kirívó bűnösöket halálra üldözték, és rézszögekkel kivert korbácsaikkal kíméletlenül és kegyelmet nem ismerve őrjítették meg áldozataikat, akik általában a Tartaroszba jutottak. Az ókori világban annyira rettegtek tőlük, hogy már nevük puszta kiejtése is bajt hozhatott." Mi tűrés tagadás, nagy költőnk ezek szerint képzavarban volt. Ma már úgy kellenének a halandók panaszait meghallgató, az üldöző, a bosszúálló Erinnüszök, mint egy falat kenyér, de erről lentebb.

Ami a világ bús tengerének fortyogását illeti.
Berzsenyi 1776. május 7- én született, 1836. február 24-én húnyt el. Mi történt közben? 1789 a Bastille lerombolása, Nagy Francia Forradalom, Napoleoni háborúk, Anglia blokádja, 1812 angol - amerikai háború, 1814 az angol csapatok felgyújtják a Fehér Házat... Tovább is van, mondjam még? Nem mondom. Ez volt hát a fortyogás. De mit érthetett meg ezekből Berzsenyi jóvoltából az átlagmagyar olvasó? Mire sarkallhatta a vers? Semmire. A Berzsenyire Jellemző műfajok az óda, episztola; irodalmi irányzata (stílusa) a szentimentalizmus, klasszicizmus semmiféle hídat nem képezhetett a magyarok tudata, érzelmi világa felé.Mi maradt tehát: a méla honfibú...

----------------------------------------

És Madách, költők és a filozófusok koronázatlan királya,  hogy gondolkodott "Az Ember Tragédiájában", amelyről maga jegyezte fel „Kezdtem 1859. febr. 17-én, végeztem 1860. márczius 26-án.”? A londoni vásár zajából a liberalizmus világképét bontakoztatta ki, ugyanúgy a tengeren hánykolódva mint Berzsenyi.

             Zúg az élet tengerárja,
                Mindenik hab új világ,
                Mit szánod, ha elmerűl ez,
 Mit félsz, az ha feljebb hág? –
                Majd attól félsz, az egyént hogy
                Elnyelendi a tömeg,
                Majd, hogy a kiváló egyes
                A milljót semmíti meg.
                Rettegsz a költészetért ma,
                Holnap a tudás miatt,
                S szűk rendszernek mértekébe
                Zárod a hullámokat.
                S bármint küzdesz, bármint fáradsz,
                Nem merítsz mást, mint vizet,
                A méltóságos tenger zúg,
                Zajg tovább is és nevet.
                Hagyd zajongni, majd az élet
                Korlátozza önmagát.
                Nem vesz el harcában semmi,
               Mindig új s mindég a régi.
                Halld csak ígéző dalát.

Hát ez finoman szólva nem jött be. Ezt már Madách is látta anno és megpróbált továbblépni, de hogyan, hová? Róla a nagy dialektikusról azt írják "történelemszemléletére,  így a Tragédia történeti színeire, erős hatással volt a Georg Hegel, német filozófus által felállított triáda. Eszerint a különböző történelmi korok uralkodó eszméi (tézis) később ellentétükbe (antitézis) csapnak át, idővel pedig feloldódnak egy átfogó eszmében (szintézis). A jelenség megfigyelhető a stílusirányzatok váltakozásában a Tragédia történeti 'színein' is."

Történelemszemlélet? De milyen történelem vette körül Madáchot? Mit kellett volna szemlélnie, szemléltetnie? Londonból egyenest egy a fantáziájában létrehozott  falanszterbe ugrik [XII. szin] , ahol....

A régi eszmék többé nincsenek.
Nem kisszerű volt-é a hon fogalma?
Előitélet szülte egykor azt,
Szűkkeblüség, versenygés védte meg.
Most már egész föld a széles haza,
Közcél felé társ már most minden ember,
S a csendesen folyó szép rend fölött
Tisztelve áll őrűl a tudomány

Mivel eztán az ürrepülés következik, hiányérzetem támadt. Megpróbáltam visszatallózni a Tragédiának a földön játszódó szineiben és rájöttem: az Ember Tragédiájában sehol, semmilyen formában sem jelenik meg az emberiség tragédiájának okozója a zsidó! Hogy van ez? Milyen történelem vette körül Madáchot, amikor a művet írta, majd szinre vitte? Arra tekintettel, hogy a történelmet a pénz mozgatja, a pénzt pedig Madách korában már javában a Rotschildok forgatták természetesnek tartom, hogy az "emberiség" történetét a Rotschild ház történetén kereszül mutassam be. Sajnos az idézet hosszú, de kénytelen vagyok szemléltetni, mi minden kerülte el nagy írónk és költőnk nagybecsü figyelmét.

1827. Sir Walter Scott kiadja kilenckötetes The life of Napoleon cimű könyvét, melynek második kötetében azt állítja, hogy a francia forradalom eltervezői az Illuminátusok emberei voltak és a Rothschild család finanszírozta. 1829 -Adrew Jackson - t elnökké választják, az állam pénzkészleteit kivonja a központi bankból
1830. „Zsidó Törvény” Angliában, az emancipációért, több mint 14 000 londoni polgár támogató aláírásával.
1834. Karl Rothschild intézi a vatikáni államkölcsönök átváltását. Ekkor hat legelőkelőbb párizsi bankház – név szerint Hagerman, André és Cottier, Fould és Oppenheim, Blanc, Colin és társa, Odier és társa, Wells és társa /szerintem mind zsidó, szép egy „francia” ország/- összefog, hogy megtörje a Rothschildokat, de nem sikerült nekik. Akkora befolyása volt Karlnak, hogy egyszer felesége, Adelhaida, kihallgatáson jelentkezett IX. Pius pápánál és a Vatikán ünnepi termében leszidta Della Gengha bíboros miatt, aki sanyargatta a római zsidókat.Salamon báró szembe kerül Metternich-el a belga forradalom miatt. Metternich pénzt kért a fegyveres beavatkozásra, Salamon megkérdezte Nathant, hogy ez nem zavarná-e az ő üzleti ügyeiket. Nathan visszaüzent, hogy semmi szín alatt ne adjon pénzt a beavatkozásra. Nem használt Metternich semmiféle érvelése, Salamon báró nem adott pénzt. És mert a Rothschildok nem adtak pénzt, Metternich kénytelen volt lemondani a háborúról és a fegyveres beavatkozásról.
1835 Sheriff’s Declaratin Bill, amelyért David Solomon két évig harcolt, és sikerre vitte.
1836. Törvényhozás szabadkőműves tagjai meghosszabbítják a Bank of Amerika szerződést, de Jackson elnök megvétózza. [A törvényhozás tagjai közül 1829-ben 34 tag kapott kedvezményes kölcsönt a banktól 192 000 $-t, 1930-ban 52 kongresszusi tag 322 000 $-t, 1831-ben 59 tag 478 000 $-t kaptak.) Jacson ellen merényletet követnek el, melyről azt állítja a Rothschildok álltak mögötte.
1836. Levi Hirsch a Rothschildokhoz fordul, hogy vegyék meg a jelenlegi Izrael állam területét.
1836. 07. 2 8 Nathan Mayer Rothschild meghal, állítólag testvérei mérgezték meg, mert üzleti előnyök miatt felvette az anglikán vallást és megkeresztelkedett. Londonban temették el, kivonult a lordmajor is és vele együtt ott voltak a gyászmenetben Oroszország, Poroszország, Ausztria-Magyarország, Portugália és Nápoly követei, seriffek, főnemesek, lordok is.
1837. aug. Belmont /Rothschild ügynök szül. August Schonberg, 13 éves korában beállt Rothschildokhoz fizetés nélküli tanoncnak/ a pénzügyi válság idején USA.- ba megy ahol állami részvényeket vesz, ezért fogadják a Fehér Házban és az elnök pénzügyi tanácsadója lesz. Segíti az északiakat a háború idején. Ralp Epperson másik Rothschild ügynök pedig a délieket segíti és kapcsolatban áll Booth-al Lincoln gyilkosával. J. P. Morgan, apja árut csempészik az északi blokádon keresztül délnek és kapcsolatban áll Hamiltonnal. Thomas House szintén csempész, fia, Colonel Edward House aki Wilson elnök személyi tanácsadója lesz.
1838. Amschel Mayer Rothschild kijelenti: "Engedjék meg nekem, hogy egy ország tőkéjét nyomtassam és irányítsam, és teljesen mindegy ki írja a törvényeit." 1840.James Rothschild megkezdi Franciaországban az „Északi vasút” építését, miután minden követ megmozgatott hogy ne az állam építse. Lefizette a sajtót és a parlamentet is. A vasút társaság 300.000 darab ötszáz frankos kötvényt bocsátott ki, amely részvények közül a parlament két háza 15.000 részvényt kapott „ajándékba”, ami 7,5 millió franknak felelt meg. A vasútban nem az üzemeltetés volt a haszon, hanem hogy visszatartották a részvényeket, és amikor 900 frankra emelkedett az értékük James piacra dobta, így több mint40 milliót keresett ezen az üzleten is. Így a francia államnak majdnem kétszeresébe került, amit persze a kisemberekkel fizetettek meg. Belgiumban is James építette a vasutat. Jellemző Jamesre, amikor a Párizsi Világkiállítás volt, akkor hétköznap 2 frank volt a belépő vasárnap pedig 20 centime, ő volt vasárnap az első látogató.A Rothschild család a Bank of England arany és ezüstrúd brókere lesz. Ügynökségeket nyitnak Kaliforniában és Ausztráliában.
1841. John Tyler (10.amerikai elnök 1841-45)megvétózza a Bank of Amerika-ra vonatkozó megújítási kérvényt. Ezután halállal fenyegetőző levelek százait kapja.
1843. A Rothchildok földet vehetnek a Habsburg birodalomban., addig zsidók nem vehettek földet, 1919-re a zsidók Magyarország területének 43 %-t szerezték meg, plusz amit haszonbérletbe vettek /Vas szén higany bányák/. Megvették Schillerdorfi, Oderbergi, Hultschii uradalmakat. Salomon Mayer Rothschild megveszi a Vitkovicei Egyesült Szénbányák és az Osztrák-Magyar Kohóművek nevű cégeket, mely utóbbi az egyike lesz a világ tíz legnagyobb globális ipari vállalkozásának.
1844. I. Internacionálé két vezető Marx /apja zsidó rabbi,/Lassale mindketten zsidók. Internacionalizmus azt jelenti, hogy meg kell szüntetni a nemzeti érzést és a nemzeteket. Brittish Museumban több csekk található, amelyekkel Nathan Rothschild pénzt juttatott Marxnak kutatásokra. Benjamin Disraeli ( későbbi 2 x brit miniszterelnök zsidó)kiadja a Conigsby c. könyvét, melyben így ír Nathan Rothschildról: " A világ pénzpiacának ura és parancsolója , s természetesen gyakorlatilag ura és parancsolója minden másnak. Szabályosan sakkban tartotta a dél Olasz kincstárat, és minden ország uralkodói és miniszterei az ő véleményére voltak kíváncsiak, s az ő javaslatait követték."
1847. Jacob Henry Schiff /USA zsidó meghódítója/ megszületik Frankfurtban a Rothschildokkal közösen birtokolt cégéres házban, az apja zsidó rabbi. Lionel de Rothschild , aki nagybátyja Karl Mayer Rothschild lányát veszi feleségül mandátumot szerez a londoni parlamentben. Ekkor az angol parlamentben még követelmény volt, hogy igaz keresztény esküt tegyen a jelölt, így mivel Lionel zsidó létére ezt megtagadta tizenegy évig üresen állt a parlamenti széke, amikor is új könnyítő esküt engedtek(!)
1848. márc. 6. Párizsban megdől az Orleans-i monarchia, Ideiglenes kormány alakul 11 tagjából 9 Grant Orient szabadkőműves, a Nemzetgyűlés többsége is szabadkőműves. Napóleon unokaöccse, Louis Napóleon lett a köztársasági elnök, aki nagyon hasonlít Nathan Rothschildra, aki Louis anyjának volt személyi bankárja, és szeretője.(???)
1849. Meghal Gutele Schnaper (96 éves), Mayer Amschel Rothschild a dinasztia gyakorlati felépítőjének felesége. Halála előtt a következőket mondja: " Ha a fiaim nem akarnának háborút, soha nem lenne több!"
1850. 1850-1869-ig a zsidók száma Nagy-Magyarország területén 366 ezerről 542 ezerre növekszik(Galícia - Tarnapol), majdnem 50 %-al addig a többi lakosság létszáma csak 15 %- al. Csak az 50-es években a bécsi Rothschildok 500 milliót kerestek, egyedül a vasút üzleten többet kerestek, mint az államkölcsönökön. Salamon intézte a császári család magán pénzügyeit is.Megkezdődik a mentmore-i (Anglia) és a feriertes-i (Franciaország) kastélyok építése, amit világszerte több Rothschild kastély követ, mindegyik műalkotások  tömkelegével tele.
1851. Mazzini USA-ba érkezik és megkezdi polgárháború előkészítését. Albert Pike vezeti a déli szabadkőműves páholyokat, Caleb Cushing az északiakat. Északot a francia Rothschild ház pénzeli, a délieket az angol Rothschildok. Kossuth megkezdi szervezni a Young America mozgalmat. Cél az USA-t két kisebb államra kettéosztani az oszd meg és uralkodj elv alapján, kihasználni őket egymás ellen és átvenni a pénzügyeket, és a háború sok pénzbe kerül.
1852. Franklin Pierce az USA elnök, Kossuth felajánlja neki a Young America mozgalmat propaganda célokra, az általa ajánlott emberek szabadkőművesek és fokozzák a dél-és észak közti ellentétet. Az elnök Caleb Cushing- t nevezi ki igazságügy miniszternek /családja ópium csempészetből gazdagodott meg/ aki pénzt juttat a Young America- k. Az N.M.Rothschild & Sons aranyat és ezüstöt kezd finomítani az angol nemzeti bank , a királyi pénzverde és különböző nemzetközi cégek számára.
1855.Amzelmo Rothschild Bécsben megalapítja a „Österreichisce Kredtanstalt für Handel und Gewerbe” hitelbankot, amely bank részvényeit továbbra is vásárolta a tőzsdén így felverte az árfolyamokat, majd hírtelen eladta őket, így 1873. 05. 03-án 18 év munkája nyomán összeborult a bécsi tőzsde, fél pénzügyi Európa tönkre ment, bankok, vállalatok, pénzügyi társaságok.
1857. Alphone Rothschild elveszi Lionel Rothschild lányát, Leonórát. Az esküvő előtt összejövetel volt, amelyen részt vett III. Napóleon /Nathan Rothschild zabigyereke/, Mazzini Olaszországból, Bismarck Németországból, /Amschel Rothschild pártfogoltja/. Az összejövetelen D’Israeli brit miniszterelnök javasolta hogy az USA-t osszák két részre, észak legyen James Rothschildé, a déli pedig Napóleoné. Igen ám de az orosz Cár hajóhadát az USA kikötőibe küldte azzal a paranccsal, hogy támadjanak meg mindenkit, akit Lincoln akar.
1858. Lionel Rothschild képviselő lett az Angol Alsóházban , miután az igaz keresztényre vonatkozó eskü megváltozik.15 évig képviselő és az első zsidó a parlamentben (nálunk ebből kicsit több van), 1879-ben hal meg.
1861. nov. 8. Londoni kormány 8000 főnyi csapatot küld Kanadába, a franciák pedig Mexikóba. Persze a két államot a Rothschildok két háza vezette. 1861. III. Baron Amschel Rothschild megalakítja Ausztriában a Creditanstal-t, hogy tönkretegye a Credit Mobilier-t ő az első zsidó aki bekerül az osztrák felsőházba. Neve bekerül a Bécs Arany Könyvébe. 1861 tagja a Birodalmi Lordok házának.
1861. Abraham Lincoln (16. amerikai elnök 1860-65-ig)felkeresi a Rothschildokat, hogy kölcsönt kérjen az amerikai polgárháború támogatására. Segítségüket egy új központi bankra adott engedélyhez és 24-36 %-os kamathoz kötik. Lincoln felbőszül az uzsorakamaton és adósságmentesítő saját bankjegyet hoz forgalomba. Kijelenti, hogy egyéni és állami adósság kezelésére mostantól ez a törvényes fizetőeszköz. Ez később az életébe kerül.
1862. Áprilisban 449 338 902 dollár van forgalomban az adósságcsökkentő bankjegyből. Lincoln elnök kijelentette: " Mi adtuk a legnagyobb áldást a Köztáraság lakósainak, amit valaha kaptak, saját papírbankjegyet, amivel adósságaikat ki tudják fizetni." Ugyanebben az évben a Times of London a következő vezércikket közli: " Ha a kártékony pénzügyi államvezetés, aminek az Észak Amerikai Köztársaság a forrása, meggyökeresedik, akkor a kormányok költség nélkül fognak pénzt kibocsájtani. Ki fogják fizetni az adósságaikat és adósságmentesek lesznek. Elég pénzük lesz rá, hogy folytassák kereskedelmüket. Nagyon sikeresek és gazdagok lesznek, példátlanuk a civilizált kormányok történelmében. Minden ország elméje és vagyona Észak Amerikába fog utazni. E kormányt el kell pusztítani, vagy ők pusztítanak el minden monarchiát." (Azaz átvehetnék a Rothschildok szerepét. Ezek a megoldások)
1863. Lincoln az orosz cárhoz fordul segítségért, orosz hadihajók jelennek meg New York-ban és San Franciscoban. A nápolyi Rothschild bank bezár az Olasz egyesülést követően. A R.-ok amerikai ügynökük segítségével olajcéget alapítanak amit Standart Oilnak neveznek és hamarosan az összes konkurenciát felvásárolja.
1864. Lincoln elnök felismeri, hogy az Orosz cárnak , II. Sándornak (1855 - 1881)is konfliktust okoznak a Rothschildok, mivel szintén többszörösen visszautasította kísérleteiket, hogy Oroszországban nemzeti bankot alapitsanak"

Mindezekről Madách nem tudott? Ha nem tudott - baj, ha tudott és hallgatott - még nagyobb baj. Akár így, akár úgy volt is Madáchot Hegellel egy lapon, vagy akár csak egy napon említeni eleve helytelen.  Ami Hegelt illeti, filozófiájának egyik fő oldala a történelemfilozófia volt, amelyet a következőképp értelmezett. A történelem filozófiája (...) nem más, mint a történelem gondolkodó szemlélete. Aki ésszerűen néz a világra, arra a világ is ésszerűen néz; a kettő kölcsönösen meghatározza egymást. (...) Ha csak szubjektivitással közeledünk a világhoz, akkor olyannak találunk mindent, amilyenek magunk vagyunk, mindenütt mindent jobban tudunk majd, mindenről látjuk. hogyan kellett volna csinálni, hogyan kellett volna történnie."

A földi jövendő modellje madáchi modellje a falanszter jelenet tehát tökéletesen el van baszva, következésképp az egész Tragédia is. A "közcél felé társ már most minden ember" formulán pedig röhögni se' lehet. Ej Madách, Madách! Furcsa fény vetül a remekműre.

Bezzeg Shakespeare a "Velencei kalmárban" fel merte léptetni Shylockot a zsidó uzsorást. Tárgyilagosságra törekedve az olvasóra bízta az ítéletet. De elhallgatni...

Te meg szegény csóró, non-polkorrekt, mellőzött, lefasisztázott, kicsinált József Attila, mit nem álmodtál?

A költő - ajkán csörömpöl a szó,
de ő, (az adott világ
varázsainak mérnöke),
tudatos jövőbe lát
s megszerkeszti magában, mint ti
majd kint, a harmóniát.

Neked is látnod kellett, hogy a Parnasszust  [ „Parnasszosz” irodalmi megjelenésében a szépség és a művészet eszményi helyszíne, a költészet otthona, a tökély és a halhatatlanság jelképe.] megszállták a gajmós orrú, kajlafülű, vastagajku, göndörhaju, lúdtalpas, pohos "mhogyor" költők, írók.

Szóval...

Hagyjuk a tengereket, meg a költőket is. Mára globális néma büdös zsidó mocsár lett a világ. Szellő se fodrozza nyálkás felszínét, nemhogy forrna... És a mocsári fauna? Azzal mi lett? Na! Itt a meglepetés! A gój állatfaj senyved, de még nem pusztult ki.

Sőt!

Szerveződik, "gyűlölet csoportokat" alkot, legalábbis így nevezi a zsidó bagoly a gój verebet. A gyűlölet népe, a bosszú népe gyűlöletről kiabál.

A kifejezés magyarul nem sok találatot eredményez, a "hate groups" annál inkább.

Írásom fronképén kaliforniai "gyűlölködők" láthatók. A továbbiakban róluk esik szó, már amennyiben a kép nem beszél maga helyett... Nem akarnám méricskélni, hogy e csoportok keletkezésében és gomba módjára történő szaporodásában hány százaléknyi szerepe van a gyűlölködésnek. A magam részéről úgy vélem, hogy az aggodalom is szerephez jut, pl. a Sámsom Opció
Samson Option ( héberül : ברירת שמשון) miatt, amelyet csak illusztrálok az izraeli Astodban felállított szoborral. Mindössze arról van szó, hogy Izrael kész előidézni a világ pusztulását ha saját létét veszély fenyegeti.

A másik, súlyosabb probléma a zsidó világdiktatura életbe léptetése zsidó vészhelyzet esetén. Itt a FEMA táborrend szerről van szó amelynek amerikai hálózata, mint lentebb látni fogjuk, a térbeli tagoltságot illetően, szerfölött hasonlít a "gyűlöletcsoportok" hálózatához.  Ez aligha véletlen.

A két hálózat vonatkozásában felmerül a tyúk vagy a tojás kérdése: melyik volt előbb? Ma már tökmindegy. Róka fogta csuka - csuka fogta róka helyzet alakult ki. Az a legkomolyabb kérdés, hogy ZsidóAmerika erőszak apparátusa hajlandó, ill. képes lesz e a FEMA táborokat olyan hatékonyan működtetni, mint a III. Birodalomnak a KZL-eket. Az alaphelyzet ugyanis eltérő.

A Totenkopf SS feladata a zsidók, ill. más idegen nációk megsemmisítése volt - háborús körülmények között. Így is súlyos problémát okozott az egyébként makkegészséges SS őrszemélyzet tagjainak gyors pszichikai és fizikai leromlása. Himmler az intéz kedések sorozatát hozta az SS-ek "kímélése" érdekében. Kérdés, ZsidóAmerika milyen emberanyagot vet be és hogy ez a "személyzet" képes, ill. hajlandó lesz e békeidőben, amerikai honfitársait összefogdosni, a táborokba terelni és ott megsemmisíteni? Erre nincs megalapozott válasz. Annyi bizonyos, ha a zsidó diktatúra potenciális hóhérainak komolyan számolniuk kell azzal, hogy holmi "gyűlölködők" levadásszák őket "feladatteljesítés" előtt, közben, vagy után, mérhetően csökkenni fog lelkese désük az egyébként nyilván jól megfizetett "munka" iránt. Egyébként, ha jól megnézem, a "gyűlölködőknek" is vannak "tábor terveik"  [a kép ugyancsak ZsidóAmeri kából származik]. Csak nem csereüdültetésre gondolnak?

De térjünk át a "csoportokra".  Sokféle térkép van róluk. Az egyiket ide illesztem. A kép azért érdekes, mert interaktív. Ez azt jelenti, hogy ha a kedves olvasó veszi a fáradtságot és megnyitja a kép linkjét  is, a megjelenő élő térkép tetszőleges ikonjára kattintva beugrik a kiválasztott gyűlöletcsoport információs oldala, a fekete szeparatistáktól a fehér nacionalistákig. A többféle csoport nyilván sokban különbö zik egymástól. Engem az érdekel, ami bennük közös, vagy hasonló. Felületes kutatásom eredménye: a zsidókérdésben egyetértenek...

A csoportok közül, talán érthető módon, az újnácik érdekeltek leginkább. Így bukkantam a témafelelős Southerm Poverly Law Center nyomára, amelynek honlapja egy végeláthatatlan listát tartalmaz a náci szervezetekről, feltüntetve legtöbbjük internetes címét is. A bőség zavara miatt ebbe nem bogarásztam bele...

A kutatás eredménye szerintük is az, hogy "the Jew as their cardinal enemy" ami tökéletesen megfelel a valóságnak.

Talán az SPLC lenne a megmondhatója hány náci szervezet működik, hány taggal, hány fegyverrel és mekkora bennük a cselekvő gyűlölet? Ezek imagi nárius, azaz számszerüen nem kalkulálható értékek. Annyit mindenesetre fel lehet tételezni, hogy fegyvereiket nem fogják önként a zsidó sintéreknek átadni és nem lesznek hajlandók családjukkal együtt zeneszóval a megsemmisítő táborokba bemasírozni.

További kérdés, e csoportok mennyire képzettek ideológiai, ill. harcászati téren. Tudják e, hogy kardinális ellenségük nem "a zsidó", hanem a zsidó "pénz alkímisták", mint pl. Soros, de főleg a Rotschildok. Ezeket mind egy szálig ki kell írtani, természetesen nem mint zsidókat, hanem mint kapita listákat. Ez ellen senkinek se lehet kifogása, aminthogy az ellen se volt, hogy Lenin kiirtotta az orosz nemzeti (...) burzsoáziát. Erről szól "Endlösung" c. írásom.

Még egy kis eszmefuttatás az "amerikai faji háboruról", amelyről tudjuk el nem kerülhető, csak azt nem tudjuk, mikor kezdődik.

Ez az a fogalom, amelyet sokan igyekeznek hamis színben feltüntetni. Köztük volt/vélt barátom a demokrata Gazdag István is. Amúgy nívós
írásában "
USA: a 'kulturális színesítés' disztópiájában" Amerika bajait arra vezeti vissza, hogy a túlszapo rodó színes lakosságot a fehér lakosságnak kell eltartania, amelybe belerokkan.

Több mint érdekes, hogy a téma kapcsán e jeles úriembernek sem jut eszébe, kiknek köszönheti a fehér Amerika a sok niggert? A következő idézettel  nem  tudását, hanem emberi tisztességét kérdőjelezem.
"Solomon Grayzel 'Zsidók története babiloni számkivetéstől a II. világháború végéig' c. könyvében tisztességesen beismeri (312. oldal), hogy a zsidók voltak a legjelentősebb rabszolga-kereskedők az európai társadalmakban. 1492-t követően pedig Ábrahám ivadékai uralták a rabszolga-kereskedelmet az egész Újvilágban. Egy, az amerikai gyarmatokról szóló zsidó műben, a New World Jewry, 1492-1776-ban (Az Újvilág zsidósága 1492-1776) a következőket olvashatjuk: olyan hajókkal jöttek Amerikába, amelyeken afrikai feketéket hoztak, hogy rabszolgának adják el őket. A rabszolga-kereskedelem királyi mono pólium volt, és a zsidókat gyakran nevezték ki a korona ügynökeinek, hogy intézzék az értékesítésüket. Ők voltak a legnagyobb flottával rendelkezők az egész karibi régióban, ahol a szállítási üzletek javarészt zsidó vállalkozások voltak. A hajóknak nemcsak a tulajdonosai voltak zsidók, hanem a legény ségük is, és zsidó kapitányok parancsnoksága alatt vitorláztak… A Nyugat-Indiai Társaság, amely monopolizálta a rabszolgák afrikai importját, közár veréseken értékesítette a rabszolgákat, készpénzért. A készpénz javarészt zsidók kezében volt, az árveréseken feltűnő vásárlók java része szinte mindig zsidó volt, és mivel nem voltak versenytársaik, mindig olcsón tudtak rabszolgákat venni. Másrészt viszont akkor sem volt versengés, amikor a rabszolgákat az ültetvényeseknek vagy más vevőknek adták el, a legtöbb rabszolgát új tulajdonosaik hitelre vették át, amelyet a következő aratás alkalmával kellett kifizetni cukorban. A zsidók gyakran szereztek 300 százalékos hasznot.”
Ennyit a gazdagistvánokról...

Idáig körmölve felfedeztem valami közöset Berzsenyiben, Madáchban és Gazdag Istvánban. Mindhárman "tabu" tisztelőknek tűnnek. Írásaik ez okból "pol.korr.", azaz figyelem elterelő, megtévesztő írások. Ez után rákerestem a tabu kifejezésre és már nem is csodálkoztam, hogy hamis fogalom meghatározást  találtam. E szerint "A tabu (proto-polinéziai tapu) tiltott, rituálisan szabályzott, szentként vagy tiltottként megnevezett bármely emberi tevékenységre vagy szokásra kiterjedő erős társadalmi tiltás vagy tilalom; a tabu megszegését a társadalom általában kifogásolhatónak és elítélendőnek tartja. A szó a polinéz kultúrából, a tongai nyelvből származik, James Cook 1771-es útja után (?) terjedt el, elsőként Angliában. Az említett kultúrákban a tabunak vallásos értelme van, más kultúrákban jelentése ettől eltérő is lehet.]

Marhaság!

A tabu [elnémítás/megbénítás] valójában a zsidók legrégibb, legelterjedtebb fegyvere terror uralmuk leplezése érdekében. Legismertebb újkori intézménye az Anti Defamation League, amely világricsajt képes előidézni a legkisebb zsidó sérelem miatt is.

A tabu téma körbejárása kapcsán viszont - megint csak véletlenül - egy teljesen új "világot" fedeztem fel. A "yew taboo" keresőszavakra egy óriási anticionista orosz dokumentációs központ ajtaja nyílott ki előttem. Még csak kukucskálok befelé, de máris látom, hatalmas szellemi erők vették fel a kesztyűt, hogy tényszerű megvilágítást adjanak a rejtett zsidó praktikáknak, folytatva Henry Ford világraszóló kezdeményezését.

A fantasztikus képanyagból egyet ideillesztek...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innen folytatom...

2018.06.22.

Sz. Gy.