Folytatások:  20.07.27-i folytatás. Multikolor intimbetét - buzik egymásközt. 20.07.31-i folytatás. Ismerkedés a szörnnyel. 20.08.02-i folytatás. A genderizmus szörnyei 20.08.04-i folytatás. A trágyadomb amelyből a genderizmus kicsirázott. 20.08.08-i folytatás. A hiányzó láncszem. Zsidó pedofilia: szenvedély és üzlet 2020.08.10-i folytatás. Rendkívüli kiadás. Varsóban szétverték az LMBT és az Antifa tüntetést. 20.08.18-i folytatás. Harc a gender terrorizmus ellen. 2020.08.22-i folytatás. Börtön és/vagy nevetségesség.

 

 

 

 

Az önazonosságok felszámolása.

Genderizmus.

 

Az egyébként okos Wikipédia meghatározása szerint  "Az identitás (én-azonosság) önmeghatározás szerepeken, magatartás formákon, érték rendszeren keresztül, amely a 'teljes én' érzésével társul. A személyiség fejlődés eredménye, a szocializáció eredménye. Az emberi kölcsönhatások során jön létre. Formái: nemi identitás, nemzeti identitás vallási identitás, szakmai identitás."

A felsorolás foghíjas. Van még néhány további identi tás, amelyektől megfosztottak/megfosztanak minket.

A nemi, nemzeti, vallási és szakmai identitáson túl van még faji, nyelvi, történelmi stb. identitás is. A faji identitás eltör lésével finn ugor származástan próbálkozik. A nyelvi identitás elhalványítására a magyar nyelv különösségeinek elhallgatása a módszer. A történeti identitást pedig az akadémiai "történelem-tudomány" igyekszik összezagyválni, különös tekintettel a magyarság Kárpát medencei őshonosságára.

Ami a nemi identitás erőszakos (!) megváltoztatásának tervét, a genderizmust illeti, ez mind közül a legaljasabb, legveszé lyesebb és a legidőszerübb.

De miről is van szó? Egy "tudományról" és egy lopakodó társadalmi programról, amelyek célja a fehér faj szaporodásának akadályozása.

Ami a "tudományt" illeti, szerettem volna egy világos körülírást idézni valahonnan. Sajnos csak nyakatekert, körmönfont fogalmazásokat találtam. Egyiküket idézem.

"A gendertudomány szerint a női és férfi 'sztereotípiák' nem alapozhatók meg a biológiával, ahogyan a nemi szerepekre való determináció sem igazolható a testi felépítés által: ha empirikusan, azaz a tapasztalati ismeretszerzés szintjén adott esetben beigazolódik közülük néhány, annak a hátterében nem biológiai meghatározottság, hanem a nemiséggel kapcsolatos normák elsajátítása (internalizálása) áll. A társadalmi nem (gender) a társadalom által elvárt szerep repertoár. Ezt a szerep repertoárt a nevelődéssel, a felnőtté válás során a szocializációval sajátítjuk el."

Ez ugyan magyar nyelven van írva megértéshez mégis magyarra kell fordítani. Azt akarja jelenteni, hogy a hímnem és a nőnem, vagyis a heteroszexualitás, nem alkati adottságok, hanem betanított/betanult viselkedési formák. A nemi szerepjátszás fogalmából kiiktatja az utód-nemzést. Ami a "társadalom által elvárt szerepet" illeti, nem tudható, hogy a genderisták szemében mit jelent a társadalom.

A statisztikai adatok ugyanis azt mutatják, hogy a fehér társadalmakban a normális, vagyis heteroszexuális személyek alkotják a társadalom elsöprő többségét és az ettől való eltérés (deviancia) a törpe kisebbség.  

"Az Egyesült Királyság legfrissebb népszámlálási adatai szerint – a népszámlálás a 16 évesnél idősebb állampolgárok önbevalláson alapuló szexuális orientációját is rögzíti – az országban 1,2 millióan tartoznak ebbe a körbe. A népességen belül így a 2018-as adatok szerint 94,6 százalék a heteroszexuális lakosok aránya. (Egy tavalyi kutatás pedig még ennél is alacsonyabb értéket mért."

Egy másik statisztika a deviancia oldaláról közelítve Leszbikus, Gay (meleg), Biszex, Transgender = LGBT [LMBT] egyedek számarányát igyekezett meghatározni és a következő eredményekre jutott. 

"A Dalia Research közvélemény-kutató 28 európai országban 10.000 fő részvételével készített felmérést az LMBT közösség létszámáról. Az adatok szerint Németországban a lakosság 7,4 százaléka vallja magát LMBT személynek. Ugyanebben a felmérésben megkérték a válaszadókat, hogy helyezzék el magukat a Kinsey-skálán: itt a németek 10,9 százaléka vallotta magát nem kizárólagosan heteroszexuálisnak. Az európai átlag 5,9 százalék az LMBT személyek számát tekintve, és átlagosan 8,6 százalék nem kizárólagosan heteroszexuális. A vizsgált országok közül Magyarországon a legalacsonyabb a létszám. Nálunk csupán a férfiak 0,7 százaléka és a nők 2,4 százaléka tartja magát LMBT személynek. Az alacsony adatok  azért is meglepőek, mert ezek nem csupán a meleg/leszbikus számok, hanem ebben már a biszexuális, transznemű és queer személyek is szerepelnek. Az alacsony számok a társadalom életkor szerinti konzervativizmusát is tükrözik. Magyarországon az 50-65 év közöttiek nulla százaléka, a 30-49 év közöttiek 0,6 százaléka, míg a 14-29 év közöttiek 4,2 százaléka vallja magát LMBT személynek."

Ez azt jelenti, hogy a genderakció egészséges népeket akar beteggé tenni. Normális nemiségű férfiakat és nőket kíván kétféle lehetőséget nyújtó (alternatív) viselkedési formákra kényszeríteni. Ennek áldozatai a gyermekek és az anyai szereptől "eltanácsolt" nők. Ebben a "szerep repertoárban"  változik a nemi szervek száma, ill. azok rendeltetése is. Ebben a "rendszerben" a buzeránsok végbélnyílása az első számu örömforrás a "fiú" és a "lány" számára egyaránt. A heteroszexuális világban a kizárólag férficsókra használt női ajak számtalan költemény, elbeszélés, népdal, zenemű tárgya. Kiváncsi lennék, hogy  a buzeránsok, miként vallanak, dallanak kedvesük valagáról, vagy nem-nemző "hímvesszőjéről".

Apropó! Érdekel, hogy az augusztus 20-i ünnepségekról lemondó Orbán kormány engedélyezi az idei budapesti melegfesztivál (Pride) megrendezését? Ők a maguk részéről teljesen biztosak ebben. Már a "szentkoronát" is beillesztették az aktuális jelképek közé. Ha valaki azt hinné, hogy egy ízig - vérig "keresztény" kormány hogy engedhet (?) ilyet, annak csak azt válaszolhatjuk az  útján, hogy "Tel-Aviv a világ egyik legmelegbarátabb városa, a Közel-Kelet meleg fővárosa cím büszke tulajdonosa. Legjobb meleg város. 2011-ben Tel-Avivot a LMBTQI, a Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek, Queerek és Interszexuálisok közösségének utazói a legjobb meleg városnak választották."
A kérdőjelet azért használom, mert a nagyar média, pl. a Hír-TV félreérthető módon tolmácsolja a Pride rendezőség közleményét arról, mi marad el és mi lesz mégis megtartva.

Nem akarok ennél a témánál lehorgonyozni. Azért hoztam fel mégis, mert némi fényt vet arra az izgalmas kérdésre, honnan fúj a perzselő meleg szél a magyar róna virágaira.

Mielőtt az anyag tárgyalásába fognánk, bocsássuk előre: nem minden romboló eszme fogantatik zsidó agyakban. Jó példa erre az osztrák-magyar ősnemes familiából származó Richard von Coudenhove- Kalergi gróf páneurópai terve, amely heves viták tárgya. Egyesek azt állíitják, hogy a terv lényege az európai fehér hegemónia szétzúzása szines népek betelepitése útján. Mások azt állítják, erről szó sincs sem a Kalergi tervben, sem a gróf egyéb fantazmagóriáiban. Ennek most nem akaroki utána járni. mert a genderelmélet forrásait szeretném feltárni.

Az ősforrás egy bizonyos Robert J. Stoller úr, ill. Sex And Gender c. agymenése. Stoller úr amerikai tudós. Nem tudom, megvan e előbőre, vagy gyerekkorában lemetélték. Mindenesetre Freud tisztelője, követője és tanainak továbbfejlesztője.
Stoller úr élete munkássága jórészt a szexuális
perverziók kutatása volt és ki tudja mire vitte volna mostanáig, ha egy autó agyon nem gázolja. A köztudatban alig van lenyomata.

A közvéleményt egy közönséges szélhámos Christopher Dummitt "professzor" agyalmányai foglalkoztatták és foglalkoztatják (?) jelenleg is, jóllehet szélhámos sága lelepleződött, és ezt maga is elismerte.

Dummitt fantasztikus "tudományos" karrierje a példája annak, hogyan kapja el, ill. fel a zsidó uralta média a kóbor ötleteket és hogyan alakítják ezeket pusztító ideológiává, romboló társadalmi "forradalommá".  

Dummit nevén egy könyvet lehet az Internetről lehalászni "A Modern Embert", de ennek tartalmától senki se lesz okosabb.

Feltalálható viszont egy blogbejegyzés  -tól amelyben, egy exkluziv interju kertetében, Dummit csodálkozva, sajnálkozva meséli, mi lett azoknak a hülyeségeknek a sorsa, amelyeket, többnyire kocsmai csevegések során, előadott.
"Azokban az időkben nagyon kevés ember nem értett egyet velem. Azok akik az egyetemen még nem sajátították el az ilyen elméletek kritikáját elhitték, hogy a szex teljes mértékben társadalmi jelenség, bár egy ilyen koncepció ellentétes a józan észvel. Pontosan ez teszi meglepővé a gyorsan bekövetkező 'kulturális fordulatot'. Felismerhető, hogy néhány - ha nem is sok - nemi identitás társadalmilag épül fel. Ez valójában azt jelenti-e, hogy a szex semmit nem számít? Az identi tás csak a kultúrán alapul? Igen, ragaszkodnék és akkor még inkább ragaszkodtam volna hozzá. Senki sem lehet magabiztosabb, mint egy diák, rövid élettapasztalattal és nagyszerű ötletekkel.
És most nagyszerű ötleteim mindenütt megtalálhatók. Különösen a transzszexuálisok jogairól és a sportban részt vevő transzszexuális sportolókra vonatkozó szabályokról folytatott viták során. Ezek szerepelnak a törvényekben, amelyek fenyegetést jelentenek mindazok számára, akik azt állítják, hogy a szex biológiai valóság. Sok aktivista szemében ez az állítás gyűlöletbeszédnek minősül. Ha ugyanazt az álláspontot fogadjuk el, amelyet sok kritikusom a 90-es években elfoglalt - amely szerint a nem legalább részben a nemen alapszik, és hogy valójában két nem (férfi és női) létezik, ahogyan a biológusok mindig is tudták - biztos vagyok abban, hogy nem kell magyaráznom az olvasóknak azokat a módokat, ahogyan a konstruktivista logika áthatotta kultúránkat.
Amit ajánlani tudok, egy mea culpa azokért a szerepekért, amelyeket eljátszottam és részletes kritikai önvizsgálat arról, miért tévedtem én akkor, és miért tévednek ma a radikális társadalmi konstruktivisták. Én is használtam ugyanazokat az érveket, ame lyeket ők ma is használnak, ezért tisztában vagyok azzal, mennyire tévednek."
Ezt a pálfordulást sem lehet könnyen megérteni. Még nehezebb megmagyarázni, miért következett be.

 - - - - - - - -

A források kutatása, elemzése során tettem azt a megdöbbentő felfedezést, hogy a genderizmus irodalma egy beláthatatlanul széles és mély mocsár, amelynek hínárjába annál jobban belegabalyodik az ember, minél inkább törekszik valamit megragad ni és egyértelműsíteni. Mégsem hagyom abba az evickélést. Az eddig gyüjtött anyagban fellelhetők azok az útjelző táblács kák, amelyek mutatják a kivezető utat.

2020.07.26

 

Multikolor intimbetét - buzik egymásközt.

Ez a folytatás úgy született, hogy arra gondoltam: nem kiabálok kígyót - békát a melegekre és a többiekre. Inkább meglátogatom őket a saját olda-lukon. 
Nem volt nehéz rábukkanni a  
-re és nem bántam meg, mert az oldal páratlanul szórakoztató, sziporkázik a jobbnál jobb ötletektől. Mindet nem citálhatom, de egyet ide biggyesztek. Mi buta fantáziátlan heterók még ott tartunk, hogy helytelenítjük promiszkuitást, azaz a szexuális partnerek gyakori váltogatását. Ők már rég túl vannak ezen. A következő idézet szó-szerinti. Majd kiderül, miért hangsúlyozom ezt.

"Sokat lehet olvasni manapság a poliamoriáról, vagyis az 'etikus' többszerelműségről. Az ilyen életformát választó emberekben az a különleges, hogy ők egyszerre több partnerhez is kapcsolódnak 'romantikusan' – miköz ben mindenki tud mindenről, tehát az egész teljesen etikus és átlátható. De vajon ez is csak egy újabb posztmodern lépés a szexuális forradalom farvizén evezve, vagy valami többről van itt szó? Vendégszerzőnk, DB Andrea cikkéből kiderül, miért és hogyan érez egy valódi poliamor ember! A többszerelműség (ebben az értelemben) egy identitás, amely nem a partnerek nemére, hanem a számára vonatkozik. Az emberek sokfélék: van, aki kapcsolatai során csak egy személyre figyel, van, aki többre. Van, aki egyet szeret meg egyszerre, van, aki többet. Ha ezt 'etikusan menedzseli' (ami kizárja a kényszerítést), akkor poliamor jellegű kapcsolatrendszere lesz. Ez mellesleg sokféle gyakorlati struktúrában testesülhet meg. Lehetséges, hogy egy embernek van két vagy három partnere, akiknek szintén lehet több partnerük… szóval ez egészen el tud bonyolodni. Akárcsak egy nagy család."

Vén maradiak, volt idáig tudomásotok arról, hogy ma már "lájkolva" kefélni a trendi? Azt a nótát ismerjük "mindenki másképp csinájja". Ezek vajon hogy csinálják? Senki se értsen félre, korom miatt ez csak teoretice érdekel.

De hogy fest valójában a romantika és főleg az etika? Ha az ember tovább olvasgat figyelemre méltó tényekre bukkan. Az echte zsidó igazán nem vádolható homo(sexual)fóbiával, mégis a következőket írja. "Nemrégiben sokkoló egészségügyi adatok láttak napvilágot John R. Diggs amerikai orvos tollából. 1978-ban készült egy felmérés, amely a fehér homoszexuális férfiak partnerválasztását és ezeknek a kapcsolatoknak a tartósságát vizsgálta. E szerint egy fehér homoszexuális férfinak átlagosan több mint 100 szexuális partnere volt egész élete során. Pontosabban – ahogyan azt a szóban forgó férfiak elmondták – a következő eredmények születtek: 15 százalékuk állította, hogy 100 és 249 közötti szexpartnerük volt addigi életük során. 17 százalékuk 250 és 499 szexpartnert említett, további 15 százalékuknak több mint 500 partnerrel volt szexuális kapcsolata addigi élete során. A nem monogám szexuális életnek komoly következményei lehetnek: korunkban különösen ki vannak téve az emberek a szexuális úton terjedő betegségeknek, amelyek lehetnek triviálisak, komolyak és akár halálos kimenetelűek is. A Centers for Disease Control and Prevention nevü egészségügyi központ felmérése szerint ma körülbelül 65 millió (!) amerikai szenved szexuális úton terjedő nemi betegségben. Ha egy férfinak több nővel is van szexuális kapcsolata, a veszély nem jelentéktelen. De ha egy férfinak más férfiakkal van kapcsolata, ez a veszély százszorosára nő. Az alábbi betegségek nagyon magas előfordulási arányát jegyezte fel homoszexuális férfiak esetében: végbélrák, szifilisz, herpesszimplex vírus; HIV-fertőzés, hepatitisz B és C, Chlamydia trachomatis-fertőzés, gonorrhorea és más 'egyszerűbb" betegségek. A homoszexuális és biszexuális férfiak átlagos élettartamára nézve rendelkezünk kutatásokkal. Ennek alapján elmondhatjuk, hogy egy homoszexuális férfi 20 évet is veszíthet életéből szexuális orientációja miatt. Egy 1987 és 1992 között Vancouverben (Kanada) végzett kutatás szerint annak az esélye, hogy egy 20 éves meleg férfi 65 évig fog élni, csak 32 százalék, míg a heteroszexuális férfiaknál ennek az esélye 78 százalék.

Épületes, nemde?  

Ha egy buzi a kockázatokról és mellékhatásokról megkérdezné gyógyszerészét, a  -oldalon a következőket olvasná. "1978-ban még az AIDS megjelenése előtt készítettek felmérést melegek körében arról, hány partnerrel létesítettek kapcsolatot életük során. A megkérdezett homoszexuális férfiak háromnegyede száznál több partnerről számolt be, 28 százalékuk pedig azt válaszolta, hogy élete során ezernél is több férfival került szexuális kapcsolatba. A válogatás nélküli, fürdőkben, mellékhelyiségekben, bárokban létesített alkalmi szex gyakorlata a nyolcvanas években átmenetileg visszaszorult, miután az AIDS első hulláma megtizedelte az amerikai nagyvárosok homoszexuális közösségeit. A kutatók azonban azt tapasztalták, hogy az óvatosság az ezredfordulóra alábbhagyott, és ma ismét a korábbi gyakorisággal cserélgetik partnereiket a melegek, miközben a legaktívabb férfiak között kimagasló a fertőzöttek aránya. Ez a heteroszexuálisokhoz képest több százszoros. A promiszkuitás az első számú felelős azért, hogy a kezdetben kizárólag meleg férfiak körében terjedő HIV-fertőzés gyorsan szétterjedt a társadalomban, mivel a biszexu ális férfiakon keresztül egyre több nő is a betegség áldozatává vált. A megbetegedett nők pedig gyakran heteroszexu ális férfiaknak adták tovább a kórt.
Erről egy gyermekdal jut a cinikus ember eszébe. "Lánc lánc eszterlánc, eszterlánci cérna..." Beugrik továbbá egy fiatalkori emlék a kominista világból. Ha pl. egy szifiliszest felfedeztek keresni kezdték az "ajándékozót" és végigmentek - faggatási eszközökben nem válogatva - az egész "eszterláncon" és kényszergyógykezelés alá vonták minden láncszemét. ZsidóAmeri kában persze demokrácia van, meg 65 millió nemibeteg.

* * *

Idáig, mint látják, csak vicceltem. A következő folytatásokban komolyra fogom a dolgot. A GYERMEKEK miatt, akiket ez a rohadt társadalom milliószám szolgáltat ki emberállatoknak. És ha majd olvasni fogják, hogy a mocsok ENSZ (!) hogy ágyazott meg ennek a szörnyűségnek, remélem néhányan osztozni fognak felháborodásomban.

Ha gyermekek nem lennének egy büdös sort se szánnék az
LMBT témának. Úgy fognám fel, hogy a buzi megérdemli a sorsát és az a társadalom is, amely megtűri, mit megtűri? Támogatja őket.

2020.07.27

                                                                              

Ismerkedés a szörnnyel.

Igen, az ENSZ-ről lesz szó. A díszes társaságot 51 ország hozta létre 1945 október 24-i hatállyal, New York székhellyel. Van nékie alapokmánya és kiadta az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát.

Ez utóbbival foglalkozom kissé, hogy valamihez viszonyítani lehessen azt az aljas cinizmust és a sok gaztettet, amit az UN elkövetett/elkövet.

Mielőtt ebbe belefognék, felidézek egy látomást: a hülye Wilson amerikai elnök és zsidó szakértőinek siserehada betódulnak a versailles-i Nagy-Trianon kastélyba, hogy tönkretegyék Európát és elvessék a második világháború magvait. Ez egyúttal Európa amerikai/zsidó megszállásának első hadmüvelete volt. A második a D Nap volt, amikor a zsidó Eisenhower kiadta a "Go!" parancsot. A harmadik az ENSZ megalakítása, a további zsidó előnyomulás "jogi" alapjainak lefektetése volt.

Szemelvények a
nyilatkozatból, nem találomra.

"A közgyűlés kinyilvánítja az emberi jogok egyetemleges nyilatkozatát mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell.
2. cikk Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra.
16. cikk 1. Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak.
2. Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.
3. A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.
22. cikk Minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz;
25. cikk 2. Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, ugyanabban a szociális védelemben részesül.
26. cikk 2. A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletbentartásának megerősítésére kell irányulnia.

Ha van papirrongy ebben a rohadt zsidó világban, a nyilatkozat az! Mit is gondolt Vörösmarty a könyvtárban?

Hűség, barátság aljas hitszegők
Gunyáiból készült lapon regél.
Irtózatos hazudság mindenütt!
Az írt betűket a sápadt levél
Halotti képe kárhoztatja el.

Amint az idézetekből kiderül a kóser sanda mészáros nem oda ütött, ahova nézett, hisz férfiről, nőről, családról, gyerekről esik benne szó, nemi kisebbségek "jogairól" nem. De miről szól az ENSZ tevékenysége.

Két problémát, és az ENSZ ezek elleni "küzdelmét", kell egymással szembeállítani
1) Az átlagostól (normálistól) eltérő nemi viselkedésü kisebbség elleni-
2) És a többségben levő, átlagos nemi viselkedésü személyek elleni támadásokat, különös tekintettel a gyermekekre.

A két probléma közel sem azonos súlyú, az érintettek eltérő száma és a támadások eltérő jellege miatt. Amint lentebb látni fogjuk az ENSZ sérelemnek tekinti, nyomozza, dokumentálja, hirdeti, büntetéssel fenyegeti már azt is, ha egy kisebbségire valaki gúnyos, netán sértő, megjegyzést tesz. Az ilyen esetek száma elenyésző akkor is, ha a kisebbség számához, mégin kább az, ha többség létszámához viszonyitjuk. A "támadások" különböző irányokból jönnek, eltérő az indittatásuk és sokfélék a módszerek is. 

Másrészt viszont gyermekek milliói tűnnek el nyomtalanul. Egy részük sorsa utólag ismertté válik, a róluk készített szado/porno filmek, fényképek alapján, amint megkínozzák, megerőszakolják, sőt bestiálisan meggyilkolják őket. Ez a szörnyűség egy olyan bűnszervezetet tételez fel, amelynek tevékenysége átfogja az egész világot és teljes bűntetlenséget élvez, mert az államok, ill. a bűnüldöző szervezetek szemet húnynak ténykedésük fölött, sőt kifejezetten elősegítik azt.
Lásd
Son Jong Woo szabadlábra helyezését a Koreai Legfelsőbb Bíróság által.

Az ENSZ óriási összegeket fordít a homofóbia elleni harcra. A fenti értelemben vett "pedofilia"  elleni küzdelmet és a költsé gek előteremtését viszont nagylelküen átengedi a tagállamok nemzeti hatóságainak. Időnként "elvi" nyilatkozatokat tesz közzé, vagy deklarativ, azaz szankciókat nem tartalmazó, jogszabályokat bocsát ki a gyermekek védelmében. Egy undorító ENSZ esettanulmányból fogok idézni ennek szemléltetésére és már előre kijelentem: egyetlen ENSZ "gyermeki esettanul mányt" sem sikerült az Interneten feltalálnom. Ez azért is furcsa, mert az ENSZ tulnyomóan a "sértettek", vagy a környeze tükben levők tanúvallomásaira támaszkodik és ügyet sem vet olyan teljes bizonyító erejü pornófilmekre, mint a Kaletánál lefoglalt 19.000 felvétel.

Az ENSZ a gyermekjogok védelmét az UNICEF hatáskörébe utalta, azaz albérletbe adta. Ő maga csak a buzeránsokkal foglalkozik közvetlenül, saját nevében, saját hatáskörében, saját (?) pénzén.

Igenám, de mik is azok a gyermekjogok? A válasz egyértelmü: a gyermekek büntetőjogi védelme és szociális támogatása. Az UNICEF, az ENSZ segédszervezete, azonban csak szociális támogatást nyujtó szervezet és az ENSZ tagállamainak befizetéseiből, ill. magánadomyányokból tartja fenn magát, mindig mérföldekre elmaradva a támogatási szükségletektől.
"Az UNICEF több mint 190 országban van jelen, különböző minőségben. 156 országban folytat humanitárius és fejlesz tési programokat (ezek az ún. programországok), melyekben az UNICEF központja alá tartozó helyi irodák működnek (country office). Az UNICEF az ENSZ Gyermekalapja, melyet az ENSZ Közgyűlése hozott létre. Az UNICEF az ENSZ egyik legfontosabb segédszervezete, az ENSZ Fejlesztési Csoportjának vezetőségi tagja. Az UNICEF ennek ellenére nem kap semmilyen támogatást az ENSZ-től, programjait és működését önkéntes felajánlásokból fedezi. Az UNICEF költségvetésé nek fontos része származik kormányzati befizetésekből- a 2014-ben befolyt összes támogatásnak például több mint kétharmadát teszik ki. A kormányok közvetlenül az UNICEF-et támogathatják, a nemzetközi fejlesztésre szánt keretükből.Az UNICEF politikailag független és nem politikai szervezet. Bár a bevételének nagy részét kormányzati és kormányközi támogatások adják, az UNICEF teljes mértékben önkéntes adományokból tartja fenn magát. A legtöbb támogatás kormányzati hozzájárulásokból, kormányközi alapokból, a magánszektorból, magánszemélyektől és közös ségi adománygyűjtésből érkezik."

Bármilyen hihetetlennek látszik is, az ENSZ a gyermekek millióinak büntetőjogi védelmére sem nyomozó hatóságot [invest igating authority], sem költségvetési fedezetet nem rendelt. Ennek a területnek - úgymond - nincs gazdája, ez senkinek sem asztala. Az ENSZ büdös zsidói jól kiókumlálták. Ez akkor válik igazán felháborítóvá, amikor kiderül, mit tüsténkednek, tipródnak a deviánsok érdekében.

Egy irománnyal kezdeném, amelynek műfaját képtelen vagyok meghatározni. Címe a "Homofóbia, valamint szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülön böztetés az EU tagállamaiban."
A förmedvény PDF formátumban 161 oldal, a mellékletekkel együtt. Belőle egy kivonat készítésébe fogtam, de csak a 83 oldalig jutottam el, amikor a hányinger, székelési inger és ismétlődő dührohamok hatására abbahagytam. Az írás nem csak gyomorforgató, de bélforgató és bicska-nyitogató is.

Ez a befejezetlenség nem okoz gondot, mert a "variációk egy témára" ugyanazokat a lózungokat tartalmazza a 83 oldalig és azon túl.

Ebből a kivonatból kivonatolok néhány mondatot, hogy az iromány szellemiségét és irányultságát érzékeltessem. Nem könnyü persze valamit széttördelni és utána úgy összeilleszteni, hogy hiánytalan egésznek tünjön, figyelemmel még arra is, hogy észrevételeimnek is helyet kell szoritanom.

"
A mi vizsgálatunk is azt mutatja, hogy az LMBT-személyek a mindennapi életben homofóbiát, azaz a homoszexuálisok tól és leszbikusoktól, a melegektől és biszexuálisoktól való alaptalan, az előítéletből eredő félelmet és idegenkedést tapasztalnak. A transznemű személyek hasonlóképpen transzfóbiát tapasztalnak.
Az első akkord fóbiának [indokolatlan viszolygás vagy ösztönös félelem meghatározott tárgyaktól, helyzetektől vagy személyektől, amely(ek) igazolhatatlan voltát a személy is felismeri, de szabadulni nem tud tőle] minősíteni a normális ember ösztönös viszolygását deviánstól.

Néhány tagállam hatóságai nem tudták vagy nem akarták megvédeni az LMBT- demonstrációk résztvevőit az ellentüntetők támadásaitól. Az elmúlt öt évben Svédországban, Észtországban, Lettországban, Lengyelországban, a Cseh Köztársaságban, Magyarországon, Olaszországban, Romániában és Bulgáriában fordultak elő ilyen támadások. Ezeket az eseményeket gyakran kísérték nyilvános homofób nyilatkozatok vagy gyűlöletbeszéd.
Az LMBT-nek nem elég a megtürtség. Undorító, tolakodó, fenyegető parádéikkal tovább feszegetik az elviselhatőség határait.

Az LMBT civil szervezetek néhány tagállamban szintén problémákkal szembesültek a politikai vagy kulturális tevékenységek céljára szolgáló helyiségek bérlése esetében, és a nyilvános LMBT-viták szervezői problémákba ütköztek, amikor kulturális és politikai rendezvényekre kívántak bejutni.
A buzi joga díszvendégnek lenni ott is, ahova nem hívták meg? 

A munkaerőpiac Az LMBT-személyek láthatatlansága és a bejelentett panaszok viszonylag kis száma miatt nehezen mérhető a homofóbia, a transzfóbia és a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetés valódi mértéke. A jelenségre részben az adhat magyarázatot, hogy a jogtudatosság általános hiánya együtt jár azzal, hogy az LMBT-személyek vonakodnak nyilvános tárgyaláson felvállalni szexuális irányultságukat, nemi identitásukat, illetve nemi kifejezésmódjukat.
Kiváncsi lennék, hogy lehet nyilvános tárgyaláson felvállalni a nemi kifejezésmódot?

A kutatás és a civil szervezetek jelentései azt érzékeltetik, hogy az LMBT-személyeket gyakran és különféle formában éri homofóbia és megkülönböztetés a munkahelyen: közvetlen megkülönböztetés, zaklatás, durvaság, gúnyolás és a közösségből való kirekesztés. Számos munkahely nem tekinthető az LMBT- munka társak számára biztonságos helynek. Habár az adatok a nemzeti környezettől függően változnak, a vizsgálatok és a terepmunka keretében készített interjúk rámutatnak arra, hogy az LMBT-személyek többsége általában vonakodik attól, hogy munkahelyén felfedje szexuális irányultságát.
A "terepmunka" az egyik leggyakrabban ismétlődő kifejezés a dolgozatban. Az jelenti, hogy a munkatársak nem restek feljárni a buzeránsok előfordulási helyeit, hogy érdeklődjenek hogylétük iránt, gondosan felmérjék helyzetüket és ellássák őket érdekvédelmi jótanácsokkal.

A korábbi kedvezőtlen tapasztalatok, a megkülönböztetéstől való félelem, az elbocsátás kockázata és a munkakörnye zet jellege mind szerepet játszik az LMBT-személyek nyitottságra vonatkozó döntéshozatalában, és bizonyított, hogy a titokban tartott szexuális irányultság negatív hatással van az LMBT-munkatársak egészségére és közérzetére.
A gyógymód adott: parádézzon a buzi, nehogy beteg legyen. 

Az egyenlő bánásmóddal és a sokféleséggel kapcsolatos munkahelyi politikák megléte, valamint a vezetőknek az e politikák végrehajtásában betöltött döntő szerepe határozza meg, hogy az LMBT-személyek munkakörnyezetüket biztonságosnak és befogadónak érzik-e?
A mi írja elő, hogy egy heteroszexuálisokból álló munkahelyi közösségnek befogadónak kell lenni egy homoszexuális vonatkozásában? 

Nyilvánvaló, hogy a tényleges foglalkoztatási esélyegyenlőségre vonatkozó jogszabályok felhatalmazzák az LMBT-személyeket arra, hogy megkülönböztetés esetében hivatalos panasszal éljenek.

Ráadásul az LMBT-személyek általános egészségi állapota is komoly aggodalomra ad okot. A 'folyó kutatás' a homofóbiát, a transzfóbiát, a zaklatást vagy marginalizálódást összefüggésbe hozza az LMBT-személyek általánosan rosszabb szellemi és testi egészségi állapotával. A megkérdezett LMBT civil szervezetek és a hatóságok arról számoltak be, hogy az LMBT-személyek körében nagyobb arányban fordul elő a rossz egészségi állapot, az öngyilkosság és a tudatmódosító szerek használata.
A "folyó kutatásokat" megelőzően a tudományos kutatások azt igazolják, hogy a deviánsok orvosi értelemben is betegek, veszélyes fertőző betegek. Velük szemben egy egészséges társadalomnak védekeznie kell, amennyiben lehetséges, gyógyke zelésükkel, de mindenekelőtt és mindenekfelett elkülönítésükkel. Az ENSZ ehelyett úgy akarja őket az egészséges társa dalomba integrálni, hogy a továbbfertőzés akadálymentes, a lehető leghatékonyabb lehessen. 

A tagállamoknak – és különösen a helyi és regionális hatóságoknak – segíteniük kellene az LMBT-szervezetek olyan, a büszkeség napjához hasonlóan jelentős események szervezésére tett erőfeszítéseit, amelyek hatékonyabb ismeret terjesztést fejtenek ki az LMBT-kérdésekkel kapcsolatban, és 'erőt' adnak az LMBT-személyeknek – különösen olyan körülmények között, amikor az ilyen szervezetek nem kapnak semmilyen állami pénzügyi vagy egyéb támogatást – számukra erőforrást és a homofób ellentüntetések elleni védelmet biztosítva.
Ilyesmiket olvasva hajlamos az ember azt hinni, hogy a szerzők viccelnek. Ilyen az is, 'erőt kell önteni - a heteroszexuális adózók pénzén - a lankadt buzeránsokba. Ez a kényszerítő/fenyegető ajánlás azonban nem vicc, hanem a melegterror egyik megnyilvánulása.  

A médiát arra ösztönzik, hogy gyakorlati és magatartási kódexeikbe foglalják bele az LMBT-személyekre és -kérdésekre való hivatkozást, és az újságírók számára tartsanak hivatalos és nem hivatalos képzést, ilyen módon terjesztve az LMBT- kérdésekkel kapcsolatos ismereteket, és kerülve el a gyűlöletbeszédet. Erre vonatkozóan hasznos útmutatást ad az Európa Tanács nemrégiben megjelent, a gyűlöletbeszédről szóló kézikönyve.
Ez megint viccesen hat. Hát nincs elég zsidó, vagy zsidócsahos rohadt újságíró, aki terjeszti az LMBT eszméket? Dunát lehetne, kellene (?) velük rekeszteni. És milyen elegánsan suszterolják be a "gyülöletbeszéd" védernyőjét a buzikérdésbe.

A tagállamoknak megfelelőképpen kell
(!) ösztönözniük és finanszírozniuk (!) a szexuális irányultságon, nemi identi táson és nemi kifejezésmódon alapuló, az élet minden területén előforduló megkülönböztetés, valamint a homofóbia és transzfóbia mértékének, jellegének, okainak és hatásainak minőségi és mennyiségi kutatását.
Marha gójok, tanuljátok meg jó helyre költeni a pénzt.

Zaklatásnak minősül egyetlen esemény, vagy az adott idő alatt bekövetkező több esemény. Sokféle formát ölthet, úgy mint: fenyegetés, megfélemlítés vagy szóbeli erőszak, kényelmetlen megjegyzések vagy a szexuális irányultságról, nemi identitásról vagy nemi kifejezésmódról való viccelődés.
Ó, régi szép kommunista idők, amikor a zsidóvicceket nem üldözték. Azért sem, mert legtöbbjüket a zsidók találták ki. Az LMBT-seket nem kellene inkább arra ösztönözni, hogy találjanak ki jó vicceket maguk is?

A szexuális irányultság az egyes személyek azon képességére utal, amely révén mély érzelmi, gyengéd és szexuális vonzalmat érez a másik nemhez, azonos nemhez vagy egynél több nemhez tartozó személyek iránt, és velük intim szexuális kapcsolatba kerül.
Fentebb írtam az ezres partner-számról, meg a "poliamor" hálózatokról, így kissé furcsa ez a "gyengédség."

Helyes gyakorlat: 2005 januárjában az ILGA Portugal a W/Portugal reklámügynökséggel együttműködve indított a televízió, a rádió, a sajtó és a web bevonásával zajló, a közjó érdekét szolgáló médiakampányt. A kampány során a televízióban és a nyomtatott médiában mutatták be a leszbikus és meleg párok közötti gyengéd kapcsolatot, hogy kedvező képet kialakítva tegyék láthatóbbá az LMBT-személyeket.
Nem láttam ilyen filmet. Régen megnéztem néhány gruppenszex filmet. Ez is olyasmi  lehet? 

A fenti eredmények csupán a jéghegy csúcsát jelentik, ugyanakkor rámutatnak a probléma nagyságára az egész EU-ban 2007-ben az Európai Parlament egyes európai országokban a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű közösségek ellen irányuló gyűlöletbeszéd elterjedését figyelte meg, és rámutatott a közszereplők által használt gyűlöletkeltő vagy fenyegető nyelvezetre vagy gyűlöletbeszédre; továbbá hogy a rendőrségnek nem sikerült megfelelő védelmet biztosítani a homofób csoportok által szervezett erőszakos tüntetések ellen. Mások esetleg vonakodnak a rendőrséghez fordulni vagy azért, mert rendőrök részéről korábban homofóbia érte őket, vagy mert tartanak a rendőrök homofób reakcióitól. Az áldozatok a rendőrök ilyen reakcióiról, valamint arról számoltak be, hogy vonakodva veszik fel a panaszt, vagy hogy kételkednek a bűncselekmény homofób indítékában.
Egy észt tanulmány szerint az LMB- válaszadók 25 százaléka számolt be arról, hogy a rendőrök ellenségesen reagáltak, amikor gyűlöletből fakadó bűncselekményeket jelentettek be. Például:  hogy azért, ha az ember egy parkban, este fél 12-kor azonos nemű szerelmével kézen fogva sétál és csókolózik, a rendőrök leköphetik, megverhetik, megbírságol hatják, buzinak, köcsögnek és züllött fráternek nevezhetik, és olyan szavakkal illethetik, amelyeket kimondani is szégyellek? (17 éves fiú panasza, Románia)
Helyes
(!) gyakorlat: A gyűlöletből fakadó bűncselekmények rendőrségi nyilvántartása Svédországban, 2007 tavaszán a gyűlöletből fakadó bűnözéssel foglalkozó egységet hozott létre a stockholmi rendőrség. Több rendőri hatóság javított a feljelentési eljárásain: az esetek felvételi eljárásába olyan előugró ablakot iktattak be, amely akkor jelenik meg, ha a feljelentésben meghatározott kulcsszavak mint 'meleg' vagy 'bevándorló' beírására kerül sor. A feljelentést író rendőr nek ilyenkor további adatokat kell megadnia a cselekmény azonosítása érdekében, ami azt jelenti, hogy az áldozat vagy az informátor további kihallgatása szükséges. Több rendőri  hatóságnál külön rendőri személyzet foglalkozik a gyűlöletből fakadó bűncselekményekkel.  Ezen felül Svédországban körülbelül 20 ügyész szakosodott a gyűlöletből fakadó bűncselekményekre.
Svédország e példamutató hozzáállása folytán anarchiába zuhant. Úgy tudom, a buzeránsok és a bevándorlók között még nekik sem sikerült teljes összhangot teremteni...

Helyes (!) gyakorlat: A gyűlöletből fakadó bűncselekmények névtelen bejelentése: A terepmunka (!) keretében végzett kutatás során kiderült, hogy Hollandiában kísérleti projektet indítottak, amelynek keretében névtelenül lehet bejelenteni az interneten a gyűlöletből fakadó bűncselekményeket. Ilyen módon akkor is lehetséges az adatok gyűjtése, ha az áldozatok nem akarnak közvetlenül feljelentést tenni a rendőrségen.
Így kerekedik ki az LMBT kompatibilis jogállamiság!

Dániában a koppenhágai önkormányzat hasonlóképpen eljárva weboldalt hozott létre a gyűlöletből fakadó bűncselek mények névtelen bejelentésére.
Helyes
(!) gyakorlat: Oktató- és tájékoztató anyag: Franciaországban magáncégek, rendőrszakszervezetek, valamint meleg és leszbikus szövetségek együttműködése (!) révén 'Útmutató az áldozatok számára' címmel anyagot dolgoztak ki a gyűlöletből fakadó bűncselekmények és megkülönböztetés áldozatai számára. A terepmunka (!) keretében készített interjúk alapján a francia nemzeti csendőrség 2006 óta a homoszexualitásról és homofóbiáról szóló, tájékoztató modu lokat épít be oktatóanyagába.
Így lesz a buta csendőrből okos zsidószolga.

Helyes
(!) gyakorlat: Vádemelési politika: Az Egyesült Királyságban működő Királyi Ügyészség irányelvet adott ki a gyűlöletből fakadó, homofób és transzfób bűncselekmények kivizsgálására. A dokumentum kifejti, a Királyi Ügyészség (CPS) hogyan kezeli a gyűlöletből fakadó, homofób és transzfób bűncselekmények eseteit, továbbá kijelenti, hogy a CPS eltökélt szándéka, hogy a vétkesek törvény elé állítása révén hozzájáruljon a homofób vagy transzfób elemet tartal mazó bűncselekmények számának csökkentéséhez.
Állami büntetőpolitika a deviancia védelmében. Az amúgy is perfid Anglia büszke lehet erre a legújabb vívmányra.

A büszkeség napi események engedélyezése elleni érvek szintén megkérdőjelezték, hogy a szexuális irányultság kisebbségi emberi jog-e vagy csak erkölcstelen hajlam, ilyen módon téve egyenlőségjelet a homoszexuálisok, az alkoholisták és a kábítószerfüggők közé. Különös aggodalomra ad okot a homofób beszéd interneten való elbur jánzása. Nem nagyon folyik kutatás e témában
(?), de a terepmunka (!) rámutat, hogy ezt komoly aggodalmat keltő témaként vetette fel néhány LMBT civil szervezet, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szerv és tanulmány. Egy 2006-ban készült tanulmány a következőre mutatott rá: elég egy keresőszó bármelyik keresőrendszeren, és máris számos olyan weboldal jelenik meg, amelyen a bevándorlók, zsidók, muszlimok vagy homoszexuálisok elleni, az e csoportok iránti gyűlöletre uszító és a velük szembeni erőszakra bátorító propagandát terjesztenek.
Hát ezzel meg mit lehet kezdeni? Az ENSZ ai Internet működését is szabályozni szeretné? Nem fog menni!

EU-ban kevés kutatás folyik (Mennyi lenne az "elég?") a gyűlöletből fakadó bűncselekmények mértékével, jellegével, elkövetőivel, illetve áldozataival kapcsolatban. A közszereplők gyűlöletbeszédei különös aggodalomra adnak okot, mivel azok kedvezőtlen hatást gyakorolnak a közvéleményre, táptalajt adva az intoleranciának. A nyilvános LMBT-ellenes nyilatkozatokban az LMBT-személyeket gyakran úgy festik le, mint akik természetellenes, beteges, deviáns, vétkes, erkölcstelen vagy a társadalmat megrendítő módon viselkednek. (Hát nem úgy viselkednek?) A meleg büszkeség felvonulás 1969 júniusára visszanyúló hagyomány, amikor az LMBT-személyek az LMBT-személyeket és találkozóhelyeket ért, állandó rendőrségi zaklatás miatt több napon át tüntettek New York utcáin. A következő évben több amerikai nagyvárosban tüntetéssel emlékeztek meg a felkelésről, és azóta világszerte elterjedtek az évente megtartott, homofóbia-ellenes és az LMBT-jogok melletti tüntetések. Ezek a 'büszkeség' demonstrációk – amelyek számos tagállamban ünnepi jelleget öltöttek (Tényleg, a Julián naptárba be kellene iktatni néhány buzeráns/állami ünnepnapot!) – az LMBT-személyek és -csoportok számára további, nagyon fontos közösségépítő és erőt adó funkcióval bírnak. Az interjúk során nyilvánvalóvá vált, hogy az évente megrendezett eseményeket vagy demonstrációkat a helyi LMBT civil szervezetek szervezik a legtöbb EU-tagállamban, és azokat a legtöbb esetben engedélyezi a rendőrség vagy önkormányzat, mi több, néhány esetben egyenesen az önkormányzatokkal együttműködésben kerülnek megszervezésre.
Aggodalmat keltő, ahogyan néhány tagállam az elmúlt években a büszkeség napi eseményekre reagált: egyes hatósá gok nem biztosítják az LMBT-személyek gyülekezési jogát, nem biztosítanak számukra védelmet az ellentüntetők ellen, és a nyilvános LMBT-demonstrációkat valójában arra használják fel a politikai vagy vallási személyiségek, hogy LMBT- ellenes magatartásra és cselekedetekre bátorítsanak.
(Börtönben a helyük!) 

Az ILGA-Europe egyik jelentése szerint a munkaadók a törvényi megfelelőség nyomására (!) lépéseket tesznek ... Németországban például számos multinacionális vállalat (a Ford, a Schering, a Deutsche Bank, hogy csak néhányat említsünk) támogatja a vállalaton belüli LMB-hálózatok kialakítását, és mind az LMB, mind a heteroszexuális munkatársak számára biztosít partneri juttatásokat.
Premizált buzúlás. Az a jövő útja. Ez lesz a trendi hamarost!

LMBT civil szervezetekkel készített interjúk rámutattak, hogy a homofóbia megnyilvánulásai EU-szerte súlyos problémát jelentenek az iskolai környezetben Az Egyesült Királyságban 2006-ban 100 LMB-fiatal bevonásával vizsgálták az LMB-személyek oktatás során szerzett tapasztalatait. A felmérés rámutatott, az LMB-fiatalok közel 65 százaléka számolt be arról, hogy szexuális irányultsága miatt durvaság érte a brit iskolákban. A zaklatás körébe tartozott a szóbeli sértés (92 százalék), testi sértés (41 százalék), internetes durvaság (41 százalék), halálos fenyegetés (17 százalék), és a nemi erőszak (12 százalék). Gyakorlatilag valamennyi LMB-fiatal arról számolt be, hogy olyan 'kifejezéseket hallanak, mint 'ez olyan buzi dolog', és olyan sértő megjegyzéseket, mint 'homokos', 'köcsög' és 'pinafaló'.
Az utóbbi kifejezés nem adekvát, nem is jellemző. A 'fasszopó' és 'seggkúró' passzolna inkább. 

A terepmunka (!) keretében készített interjúk során megkérdezett LMBT civil szervezetek és az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek külön felhívták a figyelmet arra, hogy a tanárok nem reagálnak az iskolában használt homofób beszédre, illetve nem intézkednek az ilyen beszéd használatának megelőzése érdekében.
Újból be kellene vezetni a nádpálcát? Vagy iskolai LMBT őröket kellene alkalmazni?

Helyes gyakorlat (!) A tanárokat és politikusokat célba vevő (?) intézkedéscsomag: Svédországban 2004 és 2007 között került sor az EQUAL220 Under Ytan [A felszín alatt] című nagy lélegzetű projektjére, több partner – LMBT civil szervezetek, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek, hatóságok, egyetemek és szakszervezetek – bevonásával. Ennek keretében számos tevékenységre került sor, amelyek például a következőket foglalták magukban: iskolai tájékoztató oktatóanyagok és oktatási módszerek kidolgozása, 'ötletadó' anyagok iskolai felhasználás céljára, a heteronormativitással foglalkozó oktatás, a szexuális irányultság és a homofóbia témájával foglalkozó tanárok támogatása (!), a megkülönböztetést tiltó jogszabályokat iskolai környezetben végrehajtó iskolák és önkormányzatok támogatása (!).
Itt kell kissé hosszasabban elmorfondíroznom az ENSZ LMBT programjának jellegén, jelentőségén. Ahogy a "helyes" svédor szági példa érzékelteti, az ENSZ egy óriási világapparátust hozott létre, amely behálózza az országok nemzeti szerveit, ható ságait, stb. és a korlátlan pénzügyi fedezet birtokában ezeket megvesztegeti/megvásárolja  piszkos céljainak elősegítése érdekében.

A zaklatás és bántalmazás LMBT-személyekre gyakorolt hatása Az Egyesült Királyságban végzett vizsgálatok és a The School Mates Project 2007 (Iskolatárs projekt 2007) Olaszországra, Spanyolországra, Lengyelországra és Ausztriára kiterjedő transznacionális nem kormányzati szervezeti projekt rámutat arra, hogy a homofób zaklatás és bántalmazás hátrányos következményekkel jár az LMBT-tanulók iskolai teljesítményére és általános közérzetére nézve.  Az Egyesült Királyságban végzett vizsgálatok rámutatnak, hogy a homofób iskolai környezet odáig vezethet, hogy az LMBT-fiatalok többet hiányoznak és maradnak távol a középiskolától, és ilyen módon csökkentik a továbbtanulásuk esélyét. Az Egyesült Királyságban végzett más vizsgálatok azt mutatják, hogy az LMBT-tanulók bántalmazása komoly, a közösségi elszigetelődés és a pszichés stressz kialakulását eredményező önértékelési problémákhoz vezethet, különösen azon fiatalok esetében, akik korábbi iskolai éveik alatt fedezik fel homoszexualitásukat. Az iskolai homofóbia és homofób bántalmazás az LMBT-tanulók önképére, önbizalmára és iskolai munkájára is hátrányosan hat.
Gyöngyöspatai helyzet Angliában... Hiába, ezek a hülye heterók mindenütt egyformák. Külön iskolákat vagy iskolai osztá lyokat a buzeránsoknak!

Helyes gyakorlat
(!) A tanárokat és politikusokat célba vevő intézkedéscsomag: Svédországban 2004 és 2007 között került sor az EQUAL220 Under Ytan [A felszín alatt] című nagy lélegzetű projektjére, több partner – LMBT civil szervezetek, az egyenlőség előmozdításával foglalkozó nemzeti szervek, hatóságok, egyetemek és szakszervezetek – bevonásával.
Már maga a fogalmazás elárulja, hogy a fehér civilizáció lerombolására világméretü frontális támadás bontakozott ki!

Ennek keretében számos tevékenységre került sor, amelyek például a következőket foglalták magukban: iskolai tájékoztató oktatóanyagok és oktatási módszerek kidolgozása, ötletadó anyagok iskolai felhasználás céljára, a heteronormativitással foglalkozó oktatás, a szexuális irányultság és a homofóbia témájával foglalkozó tanárok támogatása, a megkülönböztetést tiltó jogszabályokat iskolai környezetben végrehajtó iskolák és önkormányzatok támogatása.
Ez magyarra fordítva annyit jelent, hogy kilóra megvett rohadt korrupt elemek segítenek áterőszakolni az LMBT fajromboló programját.

A zaklatás és bántalmazás LMBT-személyekre gyakorolt hatása. Az Egyesült Királyságban végzett vizsgálatok és a The School Mates Project 2007 (Iskolatárs projekt 2007) Olaszországra, Spanyolországra, Lengyelországra és Ausztriára kiterjedő transznacionális (!) nem kormányzati szervezeti projekt rámutat arra, hogy a homofób zaklatás és bántalmazás hátrányos övetkezményekkel jár az LMBT-tanulók iskolai teljesítményére és általános közérzetére nézve. Az Egyesült Királyságban végzett vizsgálatok rámutatnak, hogy a homofób iskolai környezet odáig vezethet, hogy az LMBT-fiatalok többet hiányoznak és maradnak távol a középiskolától, és ilyen módon csökkentik a továbbtanulásuk esélyét. Az Egyesült Királyságban végzett más vizsgálatok azt mutatják, hogy az LMBT-tanulók bántalmazása komoly, a közösségi elszigetelődés és a pszichés stressz kialakulását eredményező önértékelési problémákhoz vezethet, különösen azon fiatalok esetében, akik korábbi iskolai éveik alatt fedezik fel homoszexualitásukat. Az iskolai homofóbia és homofób bántalmazás az LMBT-tanulók önképére, önbizalmára és iskolai munkájára is hátrányosan hat."
Variációk ugyanarra a témára. Figyelemre méltő a "transznacionális szervezeti projekt" létezése, amelynek már a nevéből is következik, hogy átalakítani, genderszolgálatra alkalmassá tenni, törekszik idegen államok szervezeti egységeit. Ez amúgy az államok belügyeibe történő beavatkozás, amire azt kellene mondani kuss! 
Ezt mondta/tette Orbán Viktor, amit így kommentál egy zsidó médium.

 

A magyar illiberális demokrácia anatómiája. Yehuda Lukacs írása a Haaretz-ben  Miért Magyarország Európa leginkább befelé tekintő társadalma, termékeny talaj Orbán illiberális demokráciájához és a migránsok, Soros György és az LMBT közösség elleni keresztes hadjárathoz? Mindezt a nyelv magyarázza. – Yehuda Lukacs írása a Haaretz-ben*.BUDAPEST – Kevesebb mint egy hónappal ezelőtt a magyar parlament elfogadta a transzszexuálisok elleni törvényjavaslatot, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök kormánya kezdeményezett, látszólag a COVID-19 sürgősségi jogszabályok részeként. Az új törvény, amelyet 134:56 arányban fogadtak el, előírja, hogy a nem meghatározása csak az ember születésekor megadott biológiai nemének megfelelően történhet. Az új törvény értelmében a transzszexuális emberek ezentúl nem változtathatják meg a nemüket vagy a nevüket a hivatalos okiratokban. Az új törvény összhang ban áll a korábbi kormánypolitikával, például a 2018. októberi kormányrendelettel, amely az összes magyar egyete men betiltja a gendertanulmányokat. 'A kormány álláspontja az, hogy az emberek férfinek vagy nőnek születnek, és nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a társadalmilag létrehozott nemről, ne pedig a biológiai nemről beszéljünk.' A magyar parlament elnöke a melegek általi örökbefogadást 'erkölcsi pedofíliához' hasonlította.
Ez helytelen fogalmazás. Sokkal többről, sokkal rosszabbról: "biológiai pedofiliáról" van szó, amely magában foglalja a gyermekek kínzását, megerőszakolását és megölését is!

Ezek az intézkedések nem meglepőek. Nagyrészt a közvélemény sokféleségét tükrözik a nemekkel és az LMBT közösséggel kapcsolatos kérdésekben. Az Eurobarométer 2019-es felmérése szerint a legtöbb magyarnak elítélő a véleménye az LMBT közösségről. Ez az ellenérzés az elmúlt években a kormányzó Fidesz tartós kampányának eredményeként nőtt. A magyarok mindössze 46%-a támogatja az LMBT közösség egyenlő jogait, míg a svédek 96%-a és a csehek 59%-a van ezen a véleményen. Az egyenlő jogok teljes támogatottsága Európában 76%. A 'homofób jogalkotás' egyértelműen csak egy példája a 'mássággal' szembeni magyar intoleranciának. A Pew Kutatóközpont, az egyik legjobb nevű amerikai közvélemény-kutató szervezet 2016-os tavaszi felmérése alapján 'a magyarok a többi európaihoz képest nagyon rosszul teljesítenek a muzulmánokhoz, romákhoz és zsidókhoz való hozzáállásban. Szemben az európaiak 16%-ával, a magyarok 32%-a van negatív véleménnyel a zsidókról.'
Jakheckém, itt melléfogtál vagy mellébeszélsz. A Magyarországon nem lenne nulla tolerancia meghirdetve az antiszemitiz mussal szemben látnád, hogy a százalék-mutató nagyon közel van a százhoz és azok ís útálnak benneteket, akik s seggeteket nyalják ezért, azért, meg amazért. 

* * *

Ezt a rohadt részt nagynehezem befejeztem. A folytatás(ok)ban az LMBT ügynökök bemutatása következik.

202.07.31

 

LMBT szörnyek parádéja.

A genderizmus szülőanyjaként a fehérmájú vén kúrvát Simone Beauvoirt szokás emliteni. Ennek történeti helyességén kár lenne vitatkozni. A franciák meredek ívben szarnak a politiku sokra, de a művelt és szellemes írókat szentként tisztelik, közöttük Beauvoirt is, akitől ezek a kvalitások nem tagadhatók meg. "Az ember nem születik nőnek, hanem azzá válik fogal mazta meg az azóta szállóigévé vált mondatot 'A második nem' c. 1949-ben megjelent társadalomelméleti művében, melyben, noha konkrétan nem használja ezt a szót, megalapozta a genderelméletet. A kijelentés ugyanis nem a női mivoltra, hanem a társadalom által meghatározott nőiességre vonatkozik."
A szállóigévé válás abból adódik, hogy a francia szellemiség mélyen áthatja az európai gondolkodást olyannyira, hogy pl. a nemzetközi sumákolás "anyanyelve" is francia. A legtöbb disznóságot franciául tárgyalják meg a nemzetközi összejövetele ken és másutt.

* * *

A Demokratában ingerült írás hangvételü jelent meg. "A német genderlobbi az 'elfogadás és tolerancia' jegyében már odáig merészkedett, hogy mit sem törődve a szülők és pedagógusok felháborodásával, botrá nyos munkafüzetet vezetett be az általános iskola ötödik osztályától. Tízéves gyerekek fejét tömik az LMBTQI összes változatával. Tananyag emellett a deviáns szexuális perverzió, beleértve a fajtalankodást, a vérfertőzést és a pedofíliát. A szerző Gabriela Rosenwald. A tankönyvíró szerint a 'szaporodjatok és sokasodjatok' isteni parancsa már csak bizonyos feltételek mellett érvényes a mai társadalomra, ahol a heteroszexuális mellett a homoszexuális életforma is legális. A szerző az emberi kapcsolatok alapját, a szeretetet és a szerelmet betegesnek tartja. Mi a 'normális'  a szerelemben ?? – teszi fel Rosenwald két kérdőjellel a cinikus kérdést, a szexualitást kizárólag a testi vágyak kielégítésére és gátlástalan kiélésére korlátozva. De ez még nem minden: szerinte egy tízéves gyereknek azt is tudnia kell, mit jelent a szadizmus, a mazochizmus, a pedofília, a vérfertőzés, kik a homokosok és kik a leszbikusok, kik a nimfomániások, milyenek a frigid férfiak és nők. Ezt kell tanulniuk a német gyerekeknek az iskolában! A tankönyvíró Szexuális sokszínűség című munkafüzete az általános iskola 5–10. osztályos tanulói számára készült, a biológia, társadalom, illetve politikai nevelés tárgyakhoz. A munkafüzet minden egyes genderhez, illetve perverz megnyilvánuláshoz, mint például biszexuális, transznemű vagy szadista, egy definíciót rendel, amelyet azután az órán megbeszélnek, kiscsoportos szerepjátékkal modelleznek, majd a tanulóknak értelmezniük kell az adott fogalmat a saját szavaikkal. Vannak rajzos feladatok is, ahol a haj nélküli sablonfigurákat a megadott módon kell továbbrajzolni és kiszínezni. Ettől kevés perverzebb rajzfeladat létezik…"

A könyv létezik. Szerzőjéről Gabriele Rosenwaldról fénykép nem létezik. Emiatt egy fantom-arc szerepel. A könyv nincs fenn az Interneten. Még egy tartalmi kivonatot sem lehet találni róla. Egy nyulfarknyi ismertetőt találtam mindössze. "A kedves Isten szava: 'légy gyümölcsöző és szaporodj' csak korlátozott mértékben illeszkedik a mai társadalmunkba. Heterogén és homo szexuális életmódot legalizálnak velünk, de ez nem meríti ki a szexuális sokféleséget. Diákjaink nak azt is tudniuk kell, hogy mi a szadizmus, a mazochizmus, a  pedofília, mi az a nemi erőszak és beltenyésztés fogalma, ha ezek a témák a fizikai szerelem sötét oldalát is érintik. Nem könnyű, de rendkívül aktuális és robbanásveszélyes ügy! A tartalom alapján: mi a szerelemben a 'normális ??' Elfogadás és tolerancia - melegek és leszbikusok, nimfománia és playboy, frigid férfiak és nők. 40 oldal, megoldásokkal."

A lényeget ez is kifejezi, mivel a szexuális abnormitás megjelenési formáinak felsorolása után (!) szerepelteti az elfoadás és tolerancia követelményét. Egyben valószínűsíti, hogy a Demolrata állításai igazak.

Ha már a "fizikai szerelem sötét oldalát is érintik", nem érthető, hogy pl. a kecskebaszókat miért hagyják ki? Az ember állatok iránt érzett nemi vonzalma (zoofília) és a tényleges nemi érintkezés (bestialitás) szerves rész az emberi "kultúrának" főleg Közelkeleten, ahonnan az écákat és az utasításokat kapjuk. Szentigaz, hogy a Tóra se helyesli a "szerelemnek" ezt a formáját. "Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelem az." Sőt (!) "Amikor Isten megalkotta az embereket, az volt a szándéka, hogy kizárólag a házasság kötelékén belül – mely egy férfi és egy nő között köttetik – éljenek szexuális életet (1Mózes 1:27, 28; 3Mózes 18:22; Példabeszédek 5:18, 19). A Biblia elítél minden szexuális érintkezést, mely nem férj és feleség között történik, legyen szó homoszexuális vagy heteroszexuális kapcsolatról (1Korintusz 6:18). Ez magában foglalja a közösülést, egy másik személy nemi szerveinek a simogatását, valamint az orális, illetve az anális szexet. Ne a testetek uraljon titeket. Irtsatok ki magatokból minden helytelen szexuális vágyat”

A"modern" Izrael részben betartja a Tóra előírásait, pl. a szomszédos népek elleni hadviselésben, amikor ledózerolják egy "merénylő" házát, esetleg családjával együtt. Ám ami a szexuális vágyakat illeti fentebb utaltam rá, hogy Tel Aviv a világ legbüszkébb meleg fővárosa. Ebből a nézőpontból tehát a Tóra egyáltalán nem szentírás. Igaz, ez a "szerelem" inkább az állattartó szemitákra jellemző; de ha a deviancia kiterjesztése a cél, nem helyes bármi fontosat kihagyni. Vagy lehet, nyitott kapukat döngetek?

* * *

A következő "rémecske" egy megátalkodott zsidó némber Judith Butler. Szmélyének és lankadatlanul folytatott kártékony tevékenységének rövid összefoglalása a következő.

Nevezhetnénk "Mrs. Universsity"-nek is, mert szinte valamennyi nyugati egyetemnek valamicsodája, mint tanár, konzulens, levelező, díszpinty, stb.

Az
amerikai filozófus és "nemi teoretikus" tevékenysége, mérhetően befolyásolta a politikai filozófiát, az etikát, valamint a feminista, queer [furcsa vagy különös] mozgalmakat és az irodalomelmélet területeit. Leghirhedtebb irományai „Gender Trouble: Feminism and Subversion of Identity” (1990) és a Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex (1993).

Alepeszméje hogy a nemi viselkedés maga hozza létre a nemet.

A nemek performativitását [előre meghatározottságát] tagadva színház példáját hozza fel. Hasonlóságokat fedez fel a nemi viselkedés és a szinházi szerepjáték között. Arra törekszik, hogy megszakítsa a nemek közötti "merev" kapcsolatokat, hogy a nemek és a vágy "rugalmassá" legyenek, szabadon lebeghessenek. A szabad és "rugalmas nemi identitás", valamint a nemi viselkedés, mint színházi előadás gondolata, a queer elmélet egyik alapja. Olyan identitások előállítását (!) vizsgálja, mint a homoszexualitás és heteroszexualitás.

Butler, ha biológus lenne, szigoruan titkos projektek keretében ember/állat hibrideket állítana elő...

Butler nem éri be az írással és az egyetemi előadásokkal. Szuperaktiv politikai aktivista is. Egy ideig a Nemzetközi Meleg és Leszbikus Emberi Jogi Bizottság igazgatóságának elnökeként szolgált.

Beleszól a napi politikai ügyekbe is.  A Black Lives Matter céljairól úgy vélekedik, hogy olyan összehangolt, a faji határokon átnyúló tevékenyséról van szó amelynek célja az egyenlőségre épülő közösségek felépítése, azok jogainak megvédése, akiknek veszélyben van azon igénye, hogy ne kelljen attól félnük, a rendőrök keze között kell meghalniuk. Ennek sokféle módja van, az utcán, az irodában, az otthonban és a médiában. Csak a rasszizmus elleni  fajok közötti fokozódó küzdelem útján kezdhetjük megismerni azt az életet, amely tényleg számít.

Ennek a - hogy is mondjam - lénynek a létezése világítja meg az emberi társadalom és történelem szörnyü igazságtalanságát.

A nácik beteg emberek százezreit jelölték meg, különítették el és semmisítették meg. Egy részük "csak" értéktelennek/fölöslegesnek, más részük veszélyesnek minősült, köztük a homoszexuálisok is.

Nem tudom, a homoszexualitás gyógyítható volt e a mult század negyvenes éveiben, ill. gyógyítható e mamapság? Akkor sem volt és most sincs olyan forditott gender program, amely a homoszexuálist akarná rávenni, hogy heteroszexuális szerepet játsszon az élet szinházában. Miért nincs ilyen program?

Összevetve Judit Butlert a kiirtott homoszexuálisokkal a társadalmi és történelmi igazságtalanság abban mutatkozik, hogy egy olyan hiperaktiv férget, aki százezrek "átformálásán" munkálkodik, a meg nem érdemelt elismerés, tisztelet, sőt hála övez,- addig azoknak, akik legfeljebb csak néhány, néhány tucat, uszkve néhány száz egészségest rontottak meg, vagy ronthattak volna meg nyomorultul kellett elpusztulniuk.

Nem jól van ez így. A veszélyes betegeket eliminálni kell, mennél virulensebbek annál inkább.
 

* * *

Jelentem, van még két - három "szörnyecském", akik a folytatásban lesznek bemutatva.

2020.08.03


A trágyadomb, amiből a genderizmus kicsirázott.

Rájöttem - elcsesztem, vissza kell mennem a kályháig, azaz a Frankfurti Iskoláig.

Ha valaki azt merné állítani, nincs Európa elleni zsidó összeesküvés, írja be a keresőbe az "iskola" nevét és olvasgasson egy kicsit. Több olyan "osztálytabló" van, amelyen sok a zsidó. Ilyen pl. a lenini nép biztosok, vagy a hazai patkányforradalom népbiztosainak tanácsa, ame lyeken egy - két goj is szerepel, mutatóba. A Frankfurrti Iskola azonban vegytiszta zsidó alakulat.

Tagjai közül Herbert Marcuse tevékenysége kapcsolódik közvetlenül a genderizmushoz, ezért ő a következő szörny.

A genderizmus forrásainak áttekinthető jellemzését egy lelkész Tomka Ferenc tanulmánya alapján ismertetem. Megjegyzem, a szelid hittudós pallérozott mondatai a legsúlyosabb vádat fogalmazzák meg a genderizmussal szemben.
"
Az angol nyelv két rokon fogalmat használ a 'nem' jelölésére. A 'szex" kifejezetten a biológiai nemre vonatkozott, míg a 'gender' 'társadalmi nemet' jelent. A radikális gender-feministák, meleg szervezetek illetve 'gender' ideológusai azonban egy új ember- és társadalom-modellt akarnak megvalósítani. Szerintük a 'nem' (gender) teljességgel a társadalom terméke. Az ember nem férfinak vagy nőnek születik (még ha biológiailag rendelkezik is ilyen adottságokkal), hanem csupán a család és társadalom elvárásai nevelik őt férfivá és nővé. Eszerint az ember valamiféle semleges lény, akinek alapvető joga és képessége, hogy maga határozza meg nemét, szexuális kapcsolatainak formáját. Az utódok létrehozatalának pedig, szerintük nem egyetlen útja a hagyományos házasság.

Itt kénytelen vagyok az Atya fenkkölt tanulmányába belerondítani. A baloldali képen látható két mocsok buzeráns vajon mit fog "elvárni" a szerencsétlen kisfíutól? Rábízzák a választást? Heterónak nevelik? És milyen az a rohadt társadalom, amely ezt megengedi? És ki beszél arról, hogy a buzik "létrehoznak" valakit? Ők gyereket vesznek "örökbefogadás jogcímén".

A nemek (illetve a homoszexuálisok, transszexuálisok stb.) közötti egyenlőség elérésének feltétele a férfi és a női nem kizárólagosságának, illetve a házasságnak és a családnak megszüntetése.
E modell hátterében ott állt már a marxi-engelsi felfogást: Ők is kijelentették, hogy a nő elnyomásának központi helye a család, s a teljes egyenlőség elérése, a család megsemmisítése által, és kommunák létrehozásával volna elérhető.
Az ideológia terjesztői közé tartoznak a frankfurti iskola és vezéregyéniségei, mint Theodor W. Adorno, Max Horkheimer és
Herbert Marcuse. Adorno és Horkheimer a tekintélyelvű családot a holocaust melegágyának tekintette, és úgy gondolta, hogy a szexuális felszabadítás segítségével lehet lerombolni
(!) azt. Ez az elmélet jelent meg a hippi mozgalom jelszavában: szeretkezz, ne háborúzz! A szexuális felszabadítás és a megjelenő radikális feminizmus társadalom-politikai áttörése az 1968-as diáklázadással valósult meg. A nagy társadalmi intézmények hosszú éveken át tartó elfoglalása után az ideológiának (és a szabad-szexnek) meghódolt diákok a társadalom valamennyi területén megragadták a kormányrudat (!) a politikában, az egyetemeken, az igazságszolgáltatásban, a pedagógiában, a tömegtájékoztatási eszközökben és a szórakoztatóiparban.
A gender ideológia tehát azt hirdeti, hogy a homoszexualitás genetikus adottság. De igazán groteszkké az teszi propagandá jukat, hogy egyidejűleg azt is állítják, hogy férfivé és a nővé viszont nem genetikus adottság alapján lesz valaki, csak a családi szocializáció, illetve a társadalmi elvárás alapján. A Pekingi Cselekvési Plattform elérte, hogy ajánlása már 1995-ben kötelezettséggé vált: 1995-ben az ENSZ – az emberi egyenlőség elve alapján – elkötelezte magát a gender mainstreaming elmélet mellett; azaz, hogy a nemek (gender) közötti egyenlőségért küzd. 1996-ban követte őt az EU, 2000-ben a német szövetségi kormány, majd más országok. 2006. január 11-én az Európai Parlamentben elfogadásra került a homofóbiáról szóló határozat. Ez arra szólít fel, hogy Európa országaiban legyen büntetendő cselekmény, ha valaki félelemmel, idegenkedéssel szól a homoszexualitásról, illetve a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyekről, mert ez a rasszizmushoz, az idegengyűlölethez, az antiszemitizmushoz hasonló magatartás. – Azon személyek számára pedig, akik nem értettek egyet a nemek átstrukturálásával, megalkották a megbélyegző neveket: ők lettek a homofóbok, a heteroszexisták."

Ami a Frankfurti Iskolát illeti a fenti tabló hiányos. Az Iskola egyik további hangadója a "magyar" Lukács Löwinger Gyuri bácsi Lenin elvtárs első szému seggnaylója, aki bordó-bársony díszkiadásban áradozott Lenin humanizmusáról.

Itt - mea culpa - eltértem kissé a tárgytól, de nem állhattam meg ennek a vircsaftnak széleskörübb bemutatását. 

Az 1968-as "diáklázadást" egy másik forrás alapján ismertetem, ill. szemléltetem.

„A forrongó tavasz” 1968. március 22-én a párizsi egyetem nanterre-i fakultásáról indult. Állítólag – először csupán a szexuális szabadság nevében – a fiúk könnyebb bejárást követeltek a lányok szobáiba. Egy francia egyetemista még januárban cigarettát és tüzet kért a nanterre-i egyetem uszodájának avatásán Francois Missoffe ifjúsági és sport minisztertől és közben megkérdezte: 'miniszter úr, a fiatalokról szóló fehér könyvükben miért nem említik a szexuális problémákat? A politikus így válaszolt: 'ha nem bír magával, miért nem ugrik a hideg vízbe?' – Attól, hogy maga már nem képes rá, még hagyhatna bennünket nyugodtan 'baszni.'
Az obszcén mértékű magabiztossággal kérdező diák
Daniel Cohn-Bendit volt, aki egészen 2014. június 30-ig az Európai Parlament képviselőjeként dolgozott.

Szép - szép, de hogy "baszik" a kis Kohn? Nagyon úgy néz ki, hogy pedofil a lelkem. A magyar sajtóban is  felbuk kant Bettina Röhl újságírónő pedofilia vádja amely ugyan nem jutott a bíróságig, de Kohn életfelfogásának és életvitelének ismeretében kevés kételynek lehet helye.

Aztán kitört a párizsi operett forradalom, amely e megnevezéssel ellentétben korántsem látszott viccesnek. A szlogen a hírhedtté vált "három M" Marx - Mao - Marcuse volt.

Az ember azt hinné, hogy a vérszomjas frankfurti iskolás zsidó Marcuse úr a menet élére állt. Nagy meglepetésemre azonban egyetlen képet sem sikerült találnom, amely ezt a szarházit "forradalmárai" körében mutatná.

Kétségtelen, hogy a háttérből lázítani sokkal biztonságosabb olyan események idején amelyet a forrás ilymódon ír le.

"Május 10-éről 11-ére virradóan – az 1871-es kommünhöz hasonlatosan – a Latin Negyed utcáin minden eddiginél keményebb barikádharcok és gyújtogatásokkal egybekötött tömegverekedések zajlottak le. Ezután május 13-ára a szakszervezetek általános sztrájkot hirdettek. A felvonuláson – melyen az FKP egyes tagjai is részt vettek – nyolcszázezer és egymillió fő közötti létszámú tömeg tüntetett. A diákok betörtek az egyetemekre és elfoglalták azokat, a munkások ugyanígy tettek az üzemekkel, jobb bérezést követelve.

A baloldali kép egy utcai összecsapást, a jobboldali pedig a Sorbonne nanterrei fakultásának elfoglalását ábrázolja.

Sokan nem is tudják - én sem tudtam - hogy a forradalmasdin túl még mit köszönhetünk ennek a rohadtnak.
"A Frankfurti Iskola tagjai szerint a forradalomnak két fő típusa – politikai és kulturális forradalom – közül ők elsősorban a kulturális forradalommal foglalkoztak. Céljuk az volt, hogy a társadalom lebontását belülről végezzék el. A hangsúlyt a reformokra helyezték, melyeket lassan és észrevétlenül kell végrehajtani, hogy szinte ne is észleljék az emberek. A keresztény erkölcsi értékeknek a szisztematikus felgyöngítése és a szexuális perverzióknak a széles körben való elterjesztése a kulturális marxizmus egyik megjelenési formája lett. A 'kulturális terrorizmusból' táplálkozó és a 'politikai korrektség'-nek elnevezett nézet fő ideológusa Herbert Marcuse, a One Dimensional Man szerzője. Marcusénak fontos szerepe volt a gazdasági kérdéseket középpontba állító marxizmus átfordításában a kultúra területére. A fő cél, a nyugati kulturális tradíciók lebontása, amiben a központi szerepet már nem a munkásosztály játssza, hanem külön böző kisebbségek, akikkel el lehetett hitetni, hogy a hagyományos nyugati kultúra sérti önbecsülésüket és érdekeiket."

Itt hagyom abba, nehogy valami gorombaságot találjak leírni.  Még egy szörnyetegem van, a következő részhez.

2020.08.04

* * *

 

A hiányzó láncszem. Zsidó pedofilia: szenvedély és üzlet.

Elérkeztünk a(z általam vélt) lényeghez. Megint nem arról vitázunk amiről kellene. Egy gumicsonton - a genderizmuson - rágódunk ahelyett... De mi helyett? Megpróbálok rátapintani.

A jóisten, vagy az ördög, vezetett S Bear Bergman úr nyomára. A bear medvét jelent, de egy igazi disznóról van szó aki, helyesebben ami, az LMBTQ betüszó mögött lapul, amely tulajdonképp egy zsidó kabbalisztikus jel; arra szolgál, hogy ők értsék, mi meg ne értsük mi van a pakliban.

"Az LMBT betűszó a nemzetközi szóhasználatban elterjedt LGBT magyar fordítása. A rövidítés feloldása: Leszbikusok, Melegek, Biszexuálisok, Transzneműek. Az elnevezés ezen szexuális és nemi kisebbségek összefoglaló megjelölésére használatos. A betűszónak angolul több változata létezik; egyesek csak a betűk sorrendjét változtatják, mások újabb betűkkel egészítik ki. A leggyakrabban egy Q betűt adnak hozzá a queer vagyis a nemi irányultság és/vagy identitás még nem eldöntött, kérdéses ( questioning). az alany tehát 'kíváncsi' LMBTQ."
Ha arról írnának beszélnének amiról tényleg szó van, az LMBTQP formula fejezné ki a lényeget, amelyben a P pedofiliát jelent. "A pedofília (a görög παῖς, "gyermek" és φιλία "szeretet" szavakból) a serdülőkor előtti gyermekek iránti szexuális vonzalom, melyet a pszichiátria mentális betegségnek minősülő parafíliaként tart számon."

Valójában olyan kisgyermekekről van szó, akikben a nemiség még csak nem is ébredezik. Nem lehetnek kíváncsiak arra, hogy milyen lehet "ilyennek", vagy "olyannak" lenni. Nem! Ezeket a kicsinyeket megszerzik és felhasználják, nagy üzleti haszonnal; úgy, ahogy a "mi" Kaletánk "gyüjteményében" látható.

Az LMBT párok örökbefogadási joga körüli purparlé sem egyéb porhintésnél, hisz ez a "jogi aktus" már piacosítva van. És különben is ki a lófasz figyel arra, hogy az ilyen "családok" hol, hogyan tesznek szert kisgyermekekre és hogy alakul ezek sorsa. Anyám védőnő volt, ezért tudom mit jelentett a család- ill. gyermek-felügyelet anno. És mi van ma. Igazi bamba magyar mélabúval merengünk afölött, hogy "Kisvárosnyi gyermek tünik el évente Magyarországon; a gyereknap és az eltűnt gyerekek világnapja nagyon közel esik egymáshoz. És intézkedünk "nagyon vigyázzatok a gyerekeitekre!
Nem kell ettől okádni? De, kellene. Nálunk a gyerekkereskedelm már "normális" üzlet.

Ezek után lássuk a medvét.

  S Bear Bergman egy olyan könyvkiadót alapított, amely könyveinek szereplői csupa LMBT gyerek vagy szülők. Célja, hogy pozitív példákat állítson olvasóinak. Minden azzal kezdődött, hogy a 'művész' nem talált megfelelő mesekönyvet fiának. Rengeteg történetben szerepelnek leszbikusok és melegek, de ők általában zaklatás és erőszak áldozatai – mondta Bergman a CBC-nek. – Szükség van olyan könyvekre, amelyek elég ünnepélyesek, befogadók, szórakoztatók és lebilincselők, hogy lekössék a gyerekeket. Bergman ezért olyan könyveket szeretett volna kiadni, amelyekben az LMBT gyerekek és  -szülők helyes, boldog, ünnepelendő karakterekként vannak ábrázolva, akik még pluszban sok klassz dolgot csinálnak. A Kickstarter segítségével beindított vállalkozás már hat kötetet jelentetett meg. Az egyik, az Is That for a Boy or a Girl? (Ez most egy fiúé vagy lányé?) című könyv rövid verseket tartalmaz, amelyek azzal foglalkoznak, a ruháknak és játékoknak nem kell, hogy nemük legyen. Egy másik, az M is for Moustache (B, mint Bajusz) pedig egy családról szól, aki éppen a Pride-ot ünnepli. Bergman már rengeteg elismerést kapott olvasóitól. Próbaképpen ajándékozott párat a műveiből iskoláknak és könyvtáraknak, amelynek az lett a következ ménye, hogy a megrendelések szépen lassan emelkedni kezdtek. Baloldali képen egy bájos könyvterjesztő. Eddig egyszer panasz kodtak egy könyvtárban, hogy mit keresnek ott effajta kötetek, de az intézmény azt mondta, ők nem cenzorok. Az olvasóim leveleikben azt írják, hogy a történeteimben magukra, családjukra ismernek. Fontos, hogy legyenek könyvek, amelyekben magára ismerhet az ember, de kellenek olyanok is, amelyekben a gyerekszereplők szeretetben élnek, kalandokat élnek át, problémákat oldanak meg és élvezik az életet. Talán ez egy kicsit fontosabb is, és jobban meg tudja őket erősíteni.

Ez nagyon szépen hangzik, de... 

A "családgyermekek" között mutatóba sincs zsidógyerek, pláne ortodox zsidógyerek. Nem is lehet, mert zsidóéknál "Minden apa köteles tórára tanítani a fiát, mert az vagyon mondva (M. V. II. 19.): tanítsátok meg azokra a gyermekeiteket, beszélvén azokról… stb. S amiképpen parancskötelesség tórára tanítani a fiát, éppenúgy parancskötelesség tórára tanítani az unokáját, mert mondva vagyon: tudasd azokat gyermekeiddel és gyermekeid gyermekeivel. 10. Mihelyst a gyermek beszélni kezd, tanítsa meg erre az írásversre héberül (M. V. 33. 4.): Tórát rendelt nékünk Mózes . . . stb. továbbá erre a mondatra (M. V. 6. 4.): Halljad Izrael stb. (De ügyeljen arra, hogy a gyermek tiszta legyen akkor, amikor ezt tanulja vele) (1. fentebb 5. fej. 3. p.). Így tanítsa lassan-lassan több írásversre is, míg annyira fejlett lesz, hogy iskolába mehet, akkor vegyen hozzá tanítót, de törekedjék olyan tanítót választani, aki istenfélő, hogy a gyermeket már gyermekkorában istenfélemre szoktassa. Amikor a gyermek már annyira jut, hogy a szentírást tanulja, a (Mózes III. könyvének I.), szakaszát szokták vele kezdeni, mert ez az áldozatok tanának első szakasza és azt mondották mestereink, – áldássá legyen az emlékük! -: jöjjenek a tiszták (ezek az iskolás gyermekek) és foglalkozzanak a tisztákkal. 11. A tanító üljön ott és tanuljon a gyermekekkel egész nap és az este nagy részében is, azért, hogy hozzászokjanak és tanuljanak nappal és éjjel. A gyermekek egyáltalában ne szüneteljenek, kivéve sabbosz és ünnepnap előtt délután a nap vége felé. Ne zavarják a gyermeket a tanulásban még szentély, templom építésének céljából sem.

 

A fotópropaganda tartós, mondhatni monogám életmódot folytató LMBTQ "családo kat" népszrűsít. De mi van akkor ha a "papa" és a "mama" is össze-vissza basznak és egyszerre több "család" tagjai.

Akkor az örökbe fogadott gyermeknek hányfelé kell kötődne. Lehet egyszerre többfelé, sokfelé kötődni? Nem lehet.

 

 

A zsidóknál más a módi. Közkedvelt Köves Slomókánk így ír A zsidó tudományok c. könyvében.  
"Fejezetek a klasszikus forrásokból Vékonyka hangú 13 éves zsidó fiúcskák, akiknek még az álluk se pelyhedzik, nemzedékek hosszú sora óta követik egymást, felállnak és kijelentik: mától férfi vagyok. Legjobb tudomásom szerint egyikük sem állt munkába, nősült meg vagy vállalt fel felnőtt felelősségeket aznaptól. 13 éves korában a zsidó fiúból férfi lesz, éspedig egyetlen okból: ebben a korban ítéltetik eléggé érettnek arra, hogy felelősséget vállaljon a tetteiért. Minden jogi rendszerben létezik egy korhatár, amitől kezdve az ember már nem kiskorú többé, és törvénysértéseit nem nézik el ezen az alapon. A világi törvénykezésben ez 16-18 év, egyes helyeken 21. A zsidó vallás többet vár a fiúktól. 13 évesen lesznek bár micvává – szó szerint: ’a parancsolatok fiává’, olyanná, akit köt a zsidó törvény.

 

Aztán a Talmud. Igaz, a gójnak nem szabad olvasni. Mégis akadt valaki: Luzsénszky Alfonz, aki nemcsak lefordította, de kivonato san ismertette is, mindíg kínosan ügyelve arra, hogy az idézett szöveg feltalálási helyét pontosan megjelölje az amúgy áttekinthetetlen szöveg-halmazban.

A zsidók beperelték Luzsénszkyt, de a Magyar Királyi Kúria elutasitotta keresetüket megállapítva, hogy az idézetek pontosak, megfelelnek a Talmud szövegének.

A gójokkal való bánásmódot illetően a zsidó a Talmudból tanul. Néhány szemelvény Luzsénszkytől.

 "Ti pedig, nyájaim, az én legelõm nyájai, emberek! vagytok. (Ezekiel 34., 31.) A világ népei azonban nem neveztetnek embereknek, hanem állatoknak. (Baba mezia .) 
Az õ testük, mint a szamarak teste." (Berachoth 25b.)"
Az idegeneket kutyáknak is nevezi a Talmud A világ csak az izraeliták végett teremtetett: õk a gyümölcs, a többi nép csak üres csésze. mondja Alba rabbi, hogy "Isten hatalmat adott a zsidóknak minden népek javai és
vére (!) fölött."
Minden goj tisztátalannak fia - a zsidók ugyanis azt állítják, hogy keresztény gyermekek csak menstruáció idején fogantatnak - tehát méltók a
kipusztításra. Törd össze az istentelenek fogait kövekkel! Semmisítsd meg õket gyermekeik elrablása és asszonyaiknak özveggyé tétele által. Ontsd vérüket, hogy a földet befesse!"
A gójok legjobbikát öld meg!
Tritemius írja, hogy 1236-ban Hagenauban öt fuldai gyermeket temettek el, akiket a zsidók egy malomban éjjel legyilkoltak és vérüket vették. Az 1442. év nagypéntekjén - mint azt Leonhard õrgróf által eskü alatt kihallgatott 25 tanú vallotta,
A Linz vidéki zsidók ellopták Pöck Tamásnak 3 éves Orsolya nevû leányát, szúrásokkal a vérét lecsapolták s a hullát a vízbe dobták. (A tetteseket azután fölakasztották, illetve elégették.)
Világos, hogy a nem zsidóknál nincs valódi értelemben vett házasság. Hát persze házasságról csak emberek között lehet szó, a nem-zsidó pedig nem ember, hanem barom, szamár, miként az I. részben idézett Talmud-passzusokkal kimutattuk.
Bechaj, Levi, Gerson és még egy falka rabbi uniszónó tanítja, hogy a zsidó nem követ el házasságtörést, mikor keresztény nõvel erkölcstelenkedik.
Majmonides a "Sas" is így nyilatkozik: "Szabad az asszonyt hitetlenségében (vagyis a hitetlen, nem-zsidó nõt) megbecsteleníteni". (Jad. ch. 2b.)  
Nidda (havi tisztulás) 47b. lapján is: Egy hároméves és egynapos leány eljegyeztetik a közösülés által; ha azonban a harmadik évén alul van, akkor az elhálás csak annyi, mintha az ember a szeméhez nyúlna az ujjával, azaz nem sérti meg a szüzességet, mert a bélyeg újból benõ".  
Elijahu (Illés próféta) így szólt Jehuda rabbihoz: Ma van az engesztelõnap s mégis hány szüzet fogok ma megszeplõsíteni? De az Úr azt mondja, hogy bûn a kapu elõtt marad. (Nem érintik a lelket.)
A férfi dolga elbánni a feleségével, akar egy darab hússal, amit a mészárostól vett s amit tetszése szerint pörkölve vagy sütve költhet el; mindent tehet vele, amit akar (következik a közösülés stb. módozatainak meztelen felsorolása), õ arra van rendelve. hogy mindent panasz nélkül tûrjön. (Nedarim 20b.)

Luzsénszky Alfonz e Talmud fordítása, tizenhetedik (!) kiadás 1922-bõl   
 

 

Luzsénszky régen volt, tán igaz se volt. De a zsidók csak nem tudják a pofájukat tartani. Ovádjá Joszéf izraeli szefárd főrabbi így szólt  a világ nem zsidó embereiről. "Ezek csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhassák a zsidó kat." E megállapítását példával is illusztrálta. "Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár elveszítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is, ha időnap előtt meghal elveszítjük a pénzünket. Éppen ezért hagyjuk, hogy a szolga hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál.” Valaki szólt a vén marhának, ez kicsit erős volt, de nem volt hajlandó álláspontját módosítani.

A másik öregúr, akivel ciróka-marókát játszanek Simon Peresz izraeli elnök, aki Magyarország "felvásárlásával" kérkedett. Neki is szóltak. Fenntartotta állítását. Másoknak kellett kimagya rázni.

 

 

 Ennek is jó pár éve. A buta gój mindezeket rég elfeledte. Kár, mert ezek nem változak egy jottányit sem.

Interjú Keleti Dávid rabbival, a Lativ Kolel vezetőjével (2013. május).
"A külső világ nem tudja definiálni, miben különbözik a jesiva más tanulóintézetektől. A jesiva feladata, hogy különleges embereket faragjon azokból a fiúkból, akik ott tanulnak. A tanulás ennek csak az eszköze. A jesivában a szervezett tanulási idő­szakok egész nap a Talmud megismerését szolgálják. Természetesen vannak más tárgyak is, de a középpontban délelőtt 9-től délután 1-ig, majd fél 4-től 7-ig, illetve 9-től 11-ig – a szorgalmasabbaknak akár tovább is – a Szóbeli Tan elsajátítása áll. Ezért szokták 'humorosan' azt mondani, hogy a jesiva­tanulók a Bibliát csak a Talmudban említett versek alapján ismerik meg."

Hát nem jópofa ez a rabbi?

És mi mit csináljunk? Még szörnyülködni se mer a gazdanép.

A témát itt és most nem kívánom más irányra terelni. Az összegezéshez azonban mégis szóba kell hozni azt a tényt, hogy az emberi életnek, ideértve a magzati életet is, nincs értéke és főleg nincs gazdája még Orbán illiberális államában sem.

A szaporulatot csak a haszonállatok körében tartják nyilván - veszik szerbe számba - az emberek esetében nem.  Eddig csak a hetero családokban megszületett és tőlük  elrabolt gyerekekről esett szó.
 

 

Sajnos ebben a "kultúrkörben" gyilkoltak meg békeidőben többmillió életképes magyar magzatot nagyrészt "legálisan".

Mint jogász fásultan nézegetem a 2010. évi I. törvényt az anyakönyvi eljárásról, az 1997. évi XXXI. törvényt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, az 1992. évi LXXIX. törvényt a magzati élet védelméről és eszembe jutnak a praxisból szerzett tapasztalatok a gyámhatóságok, a rendőrség, az ügyészség és a bíróság abszolut közömbösségével kapcsolatban az ilyen ügyekben.
A magzati élet védelméről szóló törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint a terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén, az e törvényben meghatározott feltételekkel szakítható meg. Így járnak el? Egy francot.

De nem mi vagyunk a trendi. ZsidóAmerika New York államában 2019.02.08 január végén  új abortusztörvényt fogadtak el. "Olyat, amely egészen a születés pillanatáig lehetővé teszi a terhességmegszakítást. Az állam büntető törvénykönyvéből ezzel egyidejűleg töröltek minden abortusszal kapcsolatos paragrafust. Ráadásul az abortusz elvégzéséhez immár orvosra sincs szükség. Valóban az elképzelhető legliberálisabb szabályozás született meg. Másik nézőpontból: az elképzelhető legembertelenebb. Donald Trump helyzetértékelő (State of the Union) beszédében nem hagyta szó nélkül a témát. New York-i törvényhozók ünnepelték a szabá lyozás azon passzusát, amely megengedi, hogy kitépjenek egy csecsemőt az anyja méhéből, csupán pillanatokkal annak születése előtt. Aztán, ott van Virginia kormányzójá  nak esete: ő meg arról beszélt, hogy születés után is megölné a csecsemőt. A New York-i demokrata vezetés rögtön tagadta az elnöki vádakat, s közölték: ők csupán a legfelsőbb bíróság 'Roe kontra Wade'-döntését foglalták államuk joganyagába. A New York-i demokrata vezetés viszont nem mondott igazat. Az új szabályozásnak persze van köze a híres döntéshez – nem véletlen, hogy éppen annak évfordu lóján, 46 évvel a kihirdetése után fogadták el a saját abortusztörvényüket. 1973 januárjának 22. napján döntött úgy az amerikai legfelsőbb bíróság, hogy minden államban lehetőséget kell adni a terhességmegszakításra – a magzat életképességének pillanatáig.

Rettenetesen csodálkoznék azon, ha a bírákok mocskos keze nem lenne benne mindenben, ami ember és életellenes.
Alapjában nem értek egyet Black Lives Matter mozgalom és az Antifa erőszakos akcióival. Egy akciójuk kelt bennem némi szimpátiát, a Portlandi Szövetségi Bíróság makacs és heves
ostroma. Jól tudom, a cinikus, nagypofájú bírák rég elszeleltek onnan. Ennek ellenére precedens értékü lenne a büdös borzok barlangjának felégetése. 

 

 A következő részben a genderizmus elleni harc hőséről/áldozatáról lesz szó.

2020.08.06.

 

Rendkívüli kiadás!

A lengyel rendőrség teszteli az LMBT vakcinát. Az első eredmények biztatóak.

A -ban megjelent tudósítás meglehetősen rövid és kissé zavaros, így a képi mondani való fontossága kerül előtérbe. "Lengyelországban - Varsóban (020-08-08) szanaszét ütötték a rendőrök az LMBTI-aktivistákat meg az antifákat. Mintegy ötven érintett lehet, állítólag nem engednek be hozzájuk ügyvédeket. Több tucat civilt és aktivistát tartóztattak le, miután nem engedték, hogy a rendőrség elhajtson egy már letartóztatott társukkal. Margo Szutowicz azért került összetűzésbe a hatóságokkal, mert nemrég szivárványos zászlóval borított be varsói szobrokat, köztük egy Jézust ábrázolót is. Ezért akár két év börtönt is kaphatott volna vallási szimbólum meggyalázásáért. Végül csak két napra rabosították, ám közben elítélték egy másik ügyben: többedmagával befestett és megrongált egy jobb oldali szervezethez köthető teherautót. Ezért két hónapot kapott, ami miatt a Kampania Preciw Homofobii nevű civil szervezet tagjai álltak ki mellette egy szolidaritási akció keretében. Ennek végén a rendőrök letartóztatták és kocsiba ültették Szutowiczot, ám mintegy 40–50 demonstráló az autó elé állt, és nem hagyta elhajtani.Az egyenruhások erősítést kértek, a kiérkező társaikkal együtt pedig mindenkit összegyűjtöttek és rabosítottak. Maciej Gdula lengyel képviselő szerint többükről nem tudni semmit, nem tudni, hol vannak, és ügyvédekkel sem kommunikálhatnak."

Eddig az írás, amelyből hiányzik néhány evidencia.

Az utcai tüntetések engedélyhez kötöttek. Ezt a rendőrök komolyan veszik, mióta Andrzej Duda az elnök. Az LMBT-sek pedig nem veszik komolyan, pontosabban szólva nagy ívben szarnak rá. Mondhatnók, nézőpont kérdése az egész, de nem mondhatjuk, mert a rendőrökben nincs humor.

Az eltérő állsápontok "ütköztetésére" a varsói utcán került sor. A fentirt előzményekből hiányzik néhány mozzanat, amit meg kell említeni.

Az engedély nélkül összegyült, fenyegető magatartást, sőt tevőleges ellenállást tanúsító tömeget szét kell oszlatni. Ennek számtalan "közkedvelt" módja van.

Gyurcsány Fletó azonosító jelzést nem viselő, részben zsidó, "rendőrei" pl. könnygázt, viperát, gumibotot, lovat, kardlapot és (arcra irányzott) gumilövedékeket használtak.

A lengyelek repertoárja ehhez képest indokolatlanul, érthetetlenül szegényes. Ahogy a képekből megítélhető a gócok széttagolásában, a kolomposok lefogásában, megbilincselésében és elszállításában merült ki.

A gumibotról (tonfáról), mint az utcai illemtan oktatás első számu eszközéről a lengyel rendőrök teljesen megfeledkeztek, holott a derekukon fityegett.

Ezek - mondhatni - világszabvány szerinti módszerek. Minden rendőrség alkalmazza.

Ezek  képek mégis bejárták a világot és a zsidó sajtó halálhörgéshez hasonló hangokat hallat.

Kétségtelen, hogy akit lefognak nem vág hozzá jó képet. A rendőri intézkedéshez azonban nem kapcsolódik semmiféle"tetszés index", ezért minden lamentálás tárgytalan.

Fentebb szót ejtettem arról, hogy az Orbán kormány nem vette keblére a genderizmust. Jól jött a vírushisztéria is ahhoz, hogy buziék ne erőltessék a monstre tüntetést (Pride) Budapest kellős közepén. De a melegbüszkeség csak nem hagyja majd nyugodni ezeket a betegeket, így előbb utóbb el kell érkeznie az igazság pillanatának, ki kell derülnie merjük e követni a lengyel, vagy pláne az orosz példát. Nem akarok kilépni az írás kereteiből, de meg kell említenem, hogy az oroszok mégúgyabbúl bánnak el a "pridealistákkal", mint a lengyelek. 

2020.08.10
  

 

Harc a genderista terror ellen.

A genderizmus annyiban hasonlít az iszlámra, hogy ugyanúgy kizárólagosságra törekszik, ugyanolyan erőszakosan. A genderizmust tevőlegesen ellenezni annyit tesz mint harcolni egy olyan háborúban, amelynek nincsenek szabályai. E háború egyik frontja a tudomány. Ebben az írásban egy harcos tudóst, Dr. Ulrich Kutschera urat, mutatom be egy angol nyelven megjelent tanulmány alapján.

A korábban vitathatatlanul sikeres ünnepelt tudós azzal vívta ki a "modern" világ rosszallását, hogy "elkövetett" egy könyvet, amely a darwinizmus talaján állva kritika alá veszi a genderizmus "tudományos" alapjait. Nem nehéz elképzelni, mit vont ezzel szegény árva fejére.

Röviden szólva arra a tudományos meggyőződésre jutott, hogy
 "a  termékeny hímek (a sperma elosztói) és a nőstények (a petesejtek szolgáltatói) amelyek képesek teherbe esni és szülni, 'archaikus' viselkedést mutatnak az evolúció többmillió éve alatt. Ezen felismerések alapján elemeztem és kritikusan értékeltem a nemi mozgalmat (genderizmus) szociológiai összefüggésében."

Történeti kutatásai során megtudta, hogy az új nemi világkép alapelvei a John Money amerikai pszichológus (1921–2006) írásaira vezethetők vissza. Interszexuális (?) csecsemők kel végzett tanulmányai alapján (akiket tévesen 'hermafroditáknak' tekintett), Money 1955-ben, 'hermafroditizmus' című munkájára hivatkozva, azzal érvelt, hogy a gyermek neme a születéskor nem meghatározott. A növekedés során őt érő különféle hatások alapján lesz férfias vagy nőies”.

Money elképzelése az állítólagos 'unisex'   babákkkal kapcsolatban megdőlt
David Reimer tragikus esete kapcsán. David fiunak született, ám csecsemőkorában körülmetélése során a péniszét súlyos sérülés érte, mert azt  nem a szokásos módszerrel [szorítóval és szikével] hanem ú.n. elektrokauterizációval végezték.  Rosszul, mert az elektromos eszköz megégette a pénisz szövetállományát, amely elhalt [nekrózisba került] és néhány nappal később elvált a testtől. Az ügyet orvosi körökben "John /Joan eset" fedőnév alatt kezelték.

Idáig jutottam, amikor valam azt súgta, hogy járjam körbe ezt a mocskos disznót John Moneyt, alias Pénz Jancsit és szimatom ezúttal sem csalt. Egy sötét világ tárult elém, amelyet ide illesztek, mielőtt Kutschera odüsszeiáját folytatnám.

* * *

A Reimer ügy kerek történetét ugyancsak egy angol nyelvü  c. írás alapján ismertetem.

David nem volt egyke. Hülye picsa "édesanyja" egypetéjü ikreket szült. A kistesó Brian névre hallgatott. Hogyan hogyan nem, Money megkörnyékezte a családot és azt tanácsolta a "szülőknek", hogy David legyen lány és műtéti úton ültessenek testébe egy mesterséges hüvelyt. A "szülők" beleegyeztek és amint megtörtént a műtét David új nemének megfelelõen Brenda névre lett "keresztelve" és a szülők, Money szoros felügyelete alatt, hozzákezdtek lánnyá neveléséhez.

Úgy látszott menni fog. Kiderült azonban, hogy a Money teremtette látszat csalt. Az írásból a Money "terápia" egy epizódját ismertetem.

"David beszámolója szerint Money arra kényszerítette a gyerekeket, hogy vetkőzzenek meztelenre, Brenda álljon négykéz lábra, Brian pedig tegyen pszeudo-szexuális mozdulatokat, azaz imitálja hogy hátulról közösül testvérével. Ezt 'szexuális próbának' nevezte."

* * *

Money üzelmei és kérkedése felkeltették az orvosi körök gyanúját. Nem átallotta azt hírelni, hogy a nemi átalakitás sikeres volt és bizonyítja, hogy a nemi identitás elsősorban tanult tulajdonság. Money azonban hazugn szélhámosnak bizonyult.

A testvérpár sorsát tisztázandó
Milton Diamond tudós szexológus végzett vizsgálatokat és arról számolt be, hogy Brenda  11 éves kora körül rájött, mégsem lány és ismét fiú akart lenni. "15 éves korában újból fiúvá vált." Itt kell említenem, hogy a "visszafiúsitás" módjára nézve nem találtam adatot Bizonyitott tény azonban, hogy David, valódi férfinek képvelve magát, megházasodott. Élete és házassága azonban csődbe jutott. Súlyos dep resszió vett erőt rajta és öngyilkosságot követett el.

Diamond megállapította, hogy John Money szexuális műtéti eljárása kudarcot vallott. Figyelmeztette az orvosokat, hogy a Reimer-esetre hivatkozással Money által javasolt modell, az interszexuális csecsemők kezeléséről, hibás. Javasolta, hogy az orvosok ne végezzenek műtétet keresztezett csecsemőkön.

Diamond nem kriminalista és nagyon óvatos is. Mondanivalóját ezért csomagolta ostyába, hogy beadható legyen.

Valójában tiltott műtétről és "orvosi kezelésről" van szó, amely miatt Moneyt, a sarlatán disznót, börtönbe kellett volna csukni.

Becsukták?

Egy lófaszt, kedves olvasóim, egy lófaszt. Money ünnepelt tudós, nacionáléja így fest. [Ne tessenek magukat felhúzni!]
"Money ... új-zélandi amerikai pszichológus, szexológus és író, aki a szexuális identitás és a nemek biológiájának kutatására szakosodott . Ő volt az első kutatók egyike, aki elméleteket publikált a 'nem' társadalmi konstrukcióinak a nemi identitás egyéni kialakulására gyakorolt hatásáról . Bevezette a nemi identitás , a nemi szerep és a szexuális irányultság kifejezéseket, és népszerűsítette a 'parafília' kifejezést. Írásait sok nyelvre lefordították. Mintegy 2000 cikket és könyveket írt. Életében mintegy 65 kitüntetést, díjat és tudományos fokozatot kapott. Számos új-zélandi művész, például Rita Angus és Theo Schoon védőszentjének választotta."

Nem mellesleg szólván "A parafília (más néven szexuális deviancia, régebbi nevén szexuális perverzió) a pszichológiában és a szexológiában használt kifejezés, mely alatt a nem szokványos tárgyak, szituációk vagy személyek iránti szexuális vonzalmat értik. A nem normális szexuális viselkedés hivatalos meghatározása nehéz feladat, nagyban függ az egyes társadalmakban elfogadott szokásoktól és attitűdtől, így a parafíliák listája is időről időre változott. A parafíliák számát tekintve is meglehetősen ellentmondásos az irodalom, a pszichiátriai betegségeket besoroló DSM V jelenleg nyolc parafíliát sorol fel hivatalos mentális betegségként."

Innen kanyarodok vissza Kutschera urhoz.

Ezt a kitérőt két okból is meg kellett tennem. Egyrészt a tudományos értekezések nem helyezik kontrasztos megvilágításba, hogy voltaképp miről van szó. Másrészt a tudós szinte kollégaként kezeli a másik "tudóst" és megelégszik azzal, hogy rámu tat "tévedéseire." Holott aljas és veszélyes bűnözőkről van szó, akiket "elektrokauterizációval" kell kimetélni a társadalom testéből.

2020.08.18 

     

  Börtön és/vagy nevetségesség

 

                  A Mercator interju és egyebek
 

Reménytelen vállalkozás lenne U.K. tudományos munkáiból levezetni eredményeit, harcait és helyzetét. Erre viszont kiválóan alkalmasnak vélem a Mercatorral készült interju anyagát, amelyben a tudós megmagyarázza a bizonyítványát.

Az interju rövidített anyaga következik, néhány megjegyzésemmel tarkítva.


Egy evolúciós biológus boncolja a nemek elméletét

A darwini evolúció erőteljes védelmezője néhány évvel ezelőtt bekerült a nemekkel kapcsolatos tanulmányok vitájába. Interjúkban azt állította, hogy a nemi ideológia összeegyez tethetetlen a biológiai tényekkel és elméletekkel. A feministák és a nemi teoretikusok komoly kritikája után 2016-ban vitatott könyvet adott ki: Das Gender-Paradoxon. Mann und Frau als evolvierte Menschentypen (A nemek közötti paradoxon. Az ember és a nők, mint az evolúcióban lévő ember típusai). A második kiadás ez év elején jelent meg. Kutschera professzort megkér dez tük a nemekkel kapcsolatos kutatásokról és könyvének Németországban történőfogadtatásáról.   

MercatorNetMint biológusnak, mi volt az ön érdekeltsége a nemekkel foglalkozó mozgalom kritikájának szempontjából Németországban, az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban?

U. Kutschera : Az én részvételem ezen a területen gyakorlatias tudósként szerzett tapasztalataimból fakad. Az elmúlt négy évtizedben számos alkalommal megfigyeltem, hogy a piócákban, e vízi hermafroditákban a szex és az erőszak összekapcsolt jelenség. Ezek egy része traumatikus termékenyítést végez. A tojások belső megtermékenyítése után (a nemi aktus) megváltozik a nemi szerepe: először férfiakként, majd nőként viselkednek (a sperma eloszlása és a petesejtek ellátása, majd a magzat előállítása).

A nem és a nem kulcsfontosságú kifejezések az evolúciós biológiában. Mivel módosításokkal származottunk egy kambodzsát megelőző ur-bilaterianról, amelyet póréhoz (vagy földigilisztához) hasonlóan szerveztünk, a szexuális szaporodás mechanizmusai erősen konzervált folyamatok.

Röviden: az emberek több szempontból úgy viselkednek, mint a piócák, amelyek szerető szülők is lehetnek. Karrieremben korábban fedeztem fel a szülői gondoskodás jelenségét, a fiatalok etetésével kombinálva, néhány póréfajban. Gonochorousak vagyunk (unisexual), míg a piócák hermaphroditisek .

Ennek ellenére a termékeny férfiak (a sperma elosztói) és a nők (a petesejtek szolgáltatói, amelyek képesek teherbe esni és szülni) „archaikus” viselkedést mutatnak az evolúció millió éve alatt. Ezen felismerések alapján elemeztem és kritikusan értékeltem a „nemi mozgalmat” a szociológia összefüggésében.

MercatorNet : Ön kritizálja a gender elméletet, mint tudománytalant. Miért? És hogy fogadták a könyvét Németor szágban?

U. Kutschera: Számos állat- és növényfaj reproduktív viselkedésével kapcsolatos tanulmányaim, valamint a német kreacionistákkal folytatott vitáim alapján felkészültem arra, hogy leleplezzem az egyetemek humán tudományos részlegeiben létrejött furcsa világot.

[A kreacionizmus azon nézetek gyűjtőneve, amelyek szerint az élet és az élővilág sokszínűsége valamilyen értelmes entitás (általában Isten) beavatkozásának az eredménye, azaz az élőlények fajai külön-külön lettek megteremtve. Keresztény kultúrkörben első sorban a bibliai teremtéstörténeten alapuló eredetmagyarázatokat értik kreacionizmus alatt, de számos más változata van egyéb iszlámhinduhéberindián vallási irányzatoktól az űrlények általi genetikai beavatkozásokig. ]

Történeti kutatásaim során megtanultam, hogy a nemi világkép alapelvei a John Money amerikai pszichológus írásaira vezethetők vissza. Az interszexuális csecsemőkkel végzett tanulmányok alapján (amelyeket tévesen „hermafroditáknak” tekintett), Money 1955-ben, a „hermafroditizmus” című munkájára hivatkozva, azzal érvelt, hogy „az emberek szexualitása születéskor nem tesz különbséget és férfias vagy nőies lesz. a felnövekedés különféle tapasztalatai .”.

A Money gondolata az unisex babák állítólagos születéséről, amelyet pedig fiúként vagy lányként szocializáció követ, megdöntötték. David Reimer (1965–2004) tragikus esete, akinek a szülei Money tanácsát követik, segít bebizonyítani. Ma tudjuk, hogy az emberek 99% -ában a nemi identitás hosszú ideje születik, és az oktatás csak csekély mértékben módosítható.

Könyvemben leírom a nemi ideológia vagy a „pénztizmus” alapelveit, és elutasítom annak alapvető állításait. A várakozások szerint élesen kritizálták, főleg a nemekkel foglalkozó társadalomtudósok részéről. Nagyon sok olvasó örült ennek az érvelésnek.  

MercatorNet: Milyen fényt vet az evolúciós pszichológia a homoszexualitás jelenségére?

U. Kutschera: Az evolúciós pszichológia Charles Darwin (1809–1882) írásaira vezethető vissza. Darwin tisztán materialista gondolkodó volt, aki értékelte a tényeket és elutasította a bizonyítatlan állításokat. A legújabb kutatások konszenzusa az, hogy a homoszexualitást legtöbbször a születés előtt határozzák meg. A fejlődő embrió és magzat során zajló hormonális folyamatok rögzített nemi identitáshoz vezetnek. Azonban ritkán, amikor nem futnak, mint a férfiak és nők többségében (körülbelül 97 százalék), erotikus vonzódást válthat ki az azonos neműek iránt. Jelenlegi tudásunk alapján igazolható a következtetés, hogy a férfiak (és a nők) homoszexualitása a legtöbb esetben veleszületett jelenség, nem pedig életmód”, ahogyan azt a Money nemi világnézetének hívei javasolták.

MercatorNetMit gondol az azonos neműek házasságainak legalizálásáról? Van-e evolúciós jövője?

U. Kutschera: Véleményem szerint egyáltalán nem indokolt a melegek vagy leszbikusok hátrányos megkülönböztetése. Ezek a férfiak és nők nem választották meg a sorsukat, de a legtöbb esetben ugyanazon (nem pedig ellentétes) nem vonzza őket - a születés előtt zajló szabálytalan hormonális (vagy immunológiai) folyamatok miatt.
Személyes véleményem szerint
a házasságot heteroszexuális párokra kell korlátozni, mert egy ilyen hosszú távú kapcsolat mélyebb értelme az utódok létrehozása. A legtöbb heteroszexuális pár házasságon keresztül szeretne családot létrehozni saját biológiai gyermekeivel.

Az azonos nemű párosok terméketlenek. Ennélfogva nincs evolúciós jövőjük, A kormányoknak nem lehet érdekük, hogy adó és egyéb kedvezményeket biztosítson számukra, mivel nem tudnak szaporodni. A német államnak azonban érdeklődnie kell a gyermekek iránt - ők minden társadalom és ország jövője.

MercatorNet: Evolúciós szempontból az azonos nemű párok által nevelt gyermekek nem a mainstreamben vannak. Hogyan lehet őket érinteni? Különbség van a biológiai szülők által fogamzott gyermekek és az örökbefogadott gyermekek között?

U. Kutschera: A könyvemben leírtak szerint a biológiai anya és a biológiai apa egyaránt nagyon fontos a csecsemő és a gyermek egészséges fejlődéséhez (1). A gyermek természetes anyja vagy apja megtagadása mindig nagyon problematikus társadalmi kísérlet. Számos tanulmány kimutatta, hogy a mostohaapák (vagy mostohaanyák) öt -nél fiatalabb gyermekeket ötször százszor ölnek meg, mint a biológiai szülők. Ez a „Hamupipőke-hatás” mindig veszélyt jelent, amikor a genetikailag független felnőttek olyan gyermekeket nevelnek, akik nem a saját maguk (1, 2). Lehet, hogy vannak azonos nemű párok, akik kezelik ezeket a problémákat, de általában az ilyen mesterséges (genetikailag független) „családok” messze nem ideálisak. Sok esetben veszélyesek az örökbefogadott gyermekekre, amint azt az irodalom mutatja (1, 3).

MercatorNet: Nyomatékosan figyelmeztette az azonos nemű párok által vezetett családokat a pedofília és a szexuális zaklatás veszélyének összefüggésében. Miért?

U. Kutschera: Mind a leszbikus, mind a meleg párokban hiányzik egy természetes szülő - akár apa, akár egy anya. Ez a helyettesítő anyaság szempontjából is releváns. Lopez és Klein (3) kimutatták, hogy a legtöbb esetben az apátlan vagy anyátlan gyermekek, akiknek pótlólagos csecsemője, súlyos pszichológiai problémákat okoznak.

A vágy tudni, hogy „honnan jövök?” egyetemes emberi kérdés. Ugyanakkor az azonos nemű családokban, amelyek örökösen vágyakoznak a genetikailag rokon megismerésére, nem lehet megválaszolni. A témával kapcsolatos további információkért Lopez és Klein könyvére (3) hivatkozom. A férfi nevelőszülők és az örökbefogadott fiúk közötti pedofil kölcsönhatások veszélyével kapcsolatban az olvasókat Richard B. Gartner klinikai pszichológus két könyvére utalom (4, 5). Ezekben esettanulmányokat és részletes elemzéseket talál, amelyek messze meghaladják azt, amit a Gender-Paradoxon-ban összefoglaltam (1).

MercatorNet: Hogyan reagál a legújabb tanulmányokra, amelyek azt mutatják, hogy a homoszexualitás az állatok körében is megtalálható?

U. Kutschera: 40 éve számos organizmus szexuális viselkedését és nemi szerepeit vizsgálom, mint például az annelidák, a myxomycetes és a baktériumok (amelyek vízszintesen átadják a DNS-t). Amikor kritikusan értékelem az állatok állítólagos „homoszexuális cselekedeteiről” szóló szakirodalmat, arra a következtetésre jutottam, hogy csak a háziasított juhok hímjei viselkedhetnek hasonlóan az emberekhez, amikor azonos nemű erotikus interakcióikról van szó.

Ha azonban alaposan megvizsgáljuk az állítólagos „meleg kosokról” szóló kutatási cikkeket, ezek a kísérletek és értelmezések megkérdőjelezhetők. A lényeg az, hogy az összes „homoszexuálisként” megjelölt állat kizárólag szűk időszakban szaporodik (kopuláció és megtermékenyítés útján, vagyis szexuális tevékenységek útján), míg az emberek életük több évtizede alatt elvileg „szexuálisan érett” lények.

MercatorNet: Úgy gondolja, hogy az azonos neműek házassága megfelelő tudományos ellenőrzést kapott a tudósok és a közpolitikák szakemberei között?

U. Kutschera: A probléma az, hogy ezek közül a tanulmányok közül sokat az örökbefogadott gyermekek jólétének (vagy érzéseinek) figyelembevétele nélkül végezték el. Általában a melegek vagy az egyenes szülőknek számos kérdést feltesznek az alult korú befogadóikkal kapcsolatban. A meleg szülők természetesen azt állítják, hogy minden rendben van örökbe fogadott fiúval vagy lányukkal, ám a heteroszexuális párok általában elismerik, hogy vannak problémák a fegyelem, az oktatás stb. vonatkozásában.

Ezeket a tanulmányokat ezután széles körben ismertetik a sajtóban és elküldik azt az üzenetet, hogy „a meleg párok jobb szülõk”, mint a heteroszexuális szülõk. Hivatkozni szeretnék a Lopez és Klein monográfiára, valamint Gartner könyveire valamint Robert Sapolski kiterjedt megbeszélésére az anyák fontosságáról a gyermekek jólétére.

Ha összevetette az említett szakértők által összeállított tényeket és adatokat, akkor megértheti, hogy a hozzám hasonló hasonló „szex-tudós” miért aggódik a kisgyermekekkel végzett kísérletekkel kapcsolatban, akiknek joguk van arra, hogy természetes körülmények között (anya és apa) nevelkedjenek . Csak akkor, ha az egyik szülő meghal, például baleset miatt, független pótlásra lesz szükség. Mindazonáltal olyan megoldást kell keresni, amely a gyermek érdekében áll, vagyis egy heteroszexuális pár nevelőszülőket.

 

 

 

 

Elítélik Ulrich Kutscherat ?

A kasseli egyetemi professzor az egynemüek házasságát "horror child molester scenario", azaz  horrorisztikus gyermek molesztálási forgarókönyvnek írta le. Emiatt fogták perbe. A tavaly felfüggesztett tárgyalást a Kasseli helyi bíróság folytatja.       

Ulrich Kutschera, a kasseli evolúciós biológusnak, ellentmondásos LGBTI- ellenes állításai miatt, újra válaszolnia kell a helyi bíróság előtt. A "Hessische/ Niedersächsische Allgemeine" (HNA) jelentése szerint a tavaly felfüggesztett eljárás a professzor ellen, aki vasárnap 65 éves lett, most folytató dik. Az újság nem adott pontos dátumot.

Az ügyészség azzal vádolja az 
AfD-hez kapcsolt professzort, hogy sérteget és rágalmaz cselekszik (queer.de számolt be ). Ennek alapja interjú amely a Kath.net portálon jelent meg 2017 júliusában a Bundestagban megszavazott új házassági törvénnyel kapcsolatban. Ebben többek között hangsúlyozta: "Ha a férfi-férfi vagy nő-nő erotikus kapcsolatokban élők örökbefogadási jogot nyernek az állam által támogatott pedofília és súlyos gyermekbántalmazás következik. 
Kutschera szerint a "heteronormális" szülőkre a genetikai lag kódolt beltenyészési tilalom vonatkozik  A homoszexu ális férfiak esetében nem ez a helyzet: "Miért kell egy 40 éves homoszexuális férfiak  egy 15 éves örökbefogadható gyermekre áhítozni, ha egyáltalán nincs közvetlen örökle tes kapcsolata e gyermekkel? Ezért alakul ki egy "horror child molester scenario".

Ez áll fenn
egyébként a homoszexuális nők esetében is. Mivel a leszbikus nők is hajlamosabbak a pedofíliára, hasonló problémák vannak ott is.

Tavaly a Kutschera ügy tárgyalása az első hat órás tárgyalási nap után megszakadt. Ennek oka az volt, hogy a bíró és az ügyész a törvényben előírt három hetes határidőn belül nem talált új tárgyalási időpontot Most a folytatásban tizenegy tanút és egy szakértőt kell kihall gatni a bíróságon.

Kutschera 14 bizonyíték iránti kérelmet nyújtott be a tárgyalás során, és tudósokkal és gyermekorvosokkal konzultálni akarta az
LGBTI-ellenes kijelentéseit.

Ez a Kath.net interjú az Ulrich Kutschera elleni vádemelés oka

* * *

És mit mond a másik tábor? Az Intersex az LGBT-ről.

Az Intersex szerint az emberek olyan nemi jellemzőkkel születnek, amelyek - az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosának Hivatala - szerint nem felelnek meg a férfi vagy női jelleg tipikus meghatározásainak.

Az LGBT "+" egy jelző, amely a leszbikushomoszexuálisbiszexuálistransznemű és további másnemüek megjelölésére szolgál

További fogalom, ill. intézmény az "inicializmus" amely belső használatú önmegjelölésként mainstream (főáramlat, fősodor, valamely tudomány vagy művészet célközösségének és szakértőinek többsége által elfogadott és támogatott irányzat) lett; ezt a szexualitáson és a nemi identitáson alapuló közös ségi központok és a média többsége elfogadta az Egyesült Államokban, valamint sok más országban. 

Az inicializmust átvették a mainstreambe, mint ernyő (gyüjtő/leplező) kifejezést , amelyet a szexualitással és a nemi identitással kapcsolatos témák címkézésekor egymás között használnak. Ez kapcsoja össze a interszex, a leszbikus, meleg, biszexuális, transz és queer közösségek bonyolult rendszerét, és tömöriti LMBT, LMBTI, stb. közösségekbe.LMBT létrehozni LMBTI közösség. 

* * *

Az LGBT (vagy a GLBT ) egy inicializmus, amely a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű jelölésére szolgál. Az 1990-es évek óta használatos kifejezés az LGB inicializmusának adaptációja, amelyet a meleg kifejezés helyettesítésére használtak az LGBTközösségek vonatkozásában, az 1980-as évek közepén vagy végén. Az aktivisták azonban úgy vélték, hogy a meleg közösség kifejezés nem pontosan jelöli azokat, akikre utal.

Az inicializmust, valamint annak néhány általános változatát, átfogó fogalomként elfogadták a mainstreamben a szexualitás sal és a nemi identitással kapcsolatos témák címkézése során . Például az Egyesült Államok körüli közösségi központok átfogó tanulmányában, amelyek az LGBT közösség tagjai számára speciális szolgáltatásokat nyújtanak, pl. az LGBT Mozgás fejlesztési Projekt az "LGBT közösségi központok" kifejezést használta.

Az inicialista LGBT célja a szexualitás és a nemi identitáson alapuló kultúrák sokféleségének hangsúlyozása. Bármely emberre vonatkozhat, aki nem heteroszexuális vagy nem cisz-szexuális. Ennek a befogadásnak a felismerése érdekében egy népszerű változat hozzáteszi a "Q" betűt azok számára, akik önmagukat rendhagyóként azonosít ják vagy szexuális identi tásukat megkérdőjelezik. Az LGBTQ formulát 1996 óta használják. Azok, akik interszexuális embereket vesznek fel vagy szerveznek be az LGBT csoportokba, használhatják az LGBTI kiterjesztett inicializmust. Ezt a két inicializmust időnként az LGBTIQ vagy LGBT + kifejezésekké kombinálják.

* * *

 A "Családvédelmi Kezdeményezés" nevü weboldalon elhangzott interjúban a professzor azt állította, hogy tudományos munkájával kapcsolatban vádolták, és a Kasseli Bírósági ügyet egyfajta qeer leszámolásnak minősíti

Ulrich Kutschera tovább folytatja a Kasseli Egyetemen a tanítást, amíg az elkövetkező években az öregségi korhatárt el nem éri. A HNA szerint azonban az egyetem már 2018-tól egy másik evolúciós biológus oktatót is alkalmazott, hogy a hallgatók, választhassanak kétfajta felfogásu professzorok között.

 * * * 

Darwinizmus kontra Biblia - a daytoni majomper

Raulston  bíró nem is titkoltan a vád felé hajlott1925. július 21-én fejeződött be az amerikai Dayton városában a világfeltűnést keltő, majomper néven elhíresült bírósági eljárás. A perben persze nem csimpánz, hanem egy darwinista tanító ült a vádlottak padján, akit jelképes pénzbüntetésre ítéltek, mert az evolúcióelméletet "is megismertet te" tanítványaival. 

Az eljárást a Tennessee államban néhány hónappal korábban, a fundamentalista keresztény lobbi nyomására meghozott törvény alapján indították. A jogszabály megtiltotta, hogy az állami iskolákban tagadják az ember teremtésének bibliai történetét, és azt tanítsák, hogy az ember alsóbbrendű állatoktól származik. A törvény megszegése vétségnek minősült, amelyet 100 és 500 dollár közötti bírsággal sújtottak. Az amerikai polgárjogi unió (UCLA) hevesen tiltakozott, és védelmet ajánlott azoknak, akik tudatosan megsértik a törvényt.  

Erre végül egy 24 éves daytoni biológiatanár, John Thomas Scopes vállalko zott, akit a helyi üzletemberek is cselekvésre buzdítottak, abban reménykedve, hogy a per a gazdasági nehézségekkel küzdő városra irányítja majd a figyelmet.

Scopes ellen május 25-én emeltek vádat, de nem tartóztatták le. A tárgyalásra mindkét oldalon nagyágyúkat mozgósítottak: a vádat William Jennings Bryan volt külügyminiszter, háromszoros demokrata párti elnökjelölt képviselte, a védelmet az agnosztikus Clarence Darrow sztárügyvéd vezette. A sajtóban a jogi összecsapás apokaliptikus méretű összecsapássá változott a jó és a rossz, az igazság és a hazugság között (persze ki-ki meggyőződésének megfelelően a másikat látta a sátáni szerepben). Dayton utcáit újságírók és érdeklődők özönlötték el, a falakat plakátok borították, Bibliákat árultak, még "a védelem tanúinak" nevezett csimpánzokat is mutogattak.

A világszerte hatalmas felháborodást keltő ítéletet Tennessee állam Legfelsőbb Bírósága egy évvel később jogtechnikai okokra hivatkozva - a bírságot csak az esküdtszék és nem a bíró szabhatta volna ki - megsemmisítette. A fellebbezés és így az újratárgyalás lehetőségét azonban elvetették, mondván: "Semmi haszon nem származna abból, ha ez a bizarr ügy tovább folytatódna." Scopes ezután felhagyott a tanítással, geológiai diplomát szerzett, és Venezuelába ment olajmérnöknek.

A daytoni majomper nem vetett véget az evolúció oktatása körüli vitáknak, de komoly veresége volt a maradi erőknek: a tárgyalás idején 15 szövetségi állam fontolgatta hasonló törvény meghozatalát, de csak kettő (Mississippi és Arkansas) korlátozta a darwini teória tanítását. A döntő szót csak 1968-ban mondta ki a szövetségi Legfelsőbb Bíróság, amely az alkotmány első kiegészítésére hivatkozva megsemmisítette a hasonló arkansas-i törvényt. A kreacionisták ekkor azt követelték: kapjon egyforma súlyt az evolúció és a teremtésmodell. 1970-ben Arkansas és Louisiana úgy határozott, hogy ahol az evolúciót tanítják, ott párhuzamosan oktatni kell a Teremtés Könyvén alapuló "teremtéstudományt" is; a helyi törvényeket a Legfelsőbb Bíróság csak 1987-ben helyezte hatályon kívül.

* * *

Most - kilencvenöt esztendő multán - megint, ill. még mindíg, ott tartunk, hogy a "teremtéstudomány" az elfogadott, a hivatalos, a kötelezö (!) "tudomány". De menjünk még visszább, hármszáznyolcvanhét évvel. 1633. április 12-én kezdődött Galileo Galilei pere a római inkvizíció előtt. Az egyházi szervezet figyelmét a tudós heliocentrikus világképről alkotott elméletei keltették fel. A pápa Rómába idézte a tudóst akinek felelnie kellett az inkvizíció kérdéseire. Galileit a pápai tekintély megsértésében bűnösnek találták, Kötelezték tanai visszavonására, házi őrizetet rendeltek el számára, műveit pedig betiltották.

A "vallásos középkor" visszatért és újra véres torát űli. Mit jelent ez?

A tehetetlen szülők szülők és az ártatlan gyermekek millióinak kell elszenvedniük az összefonódott "civil" és a papi pedo filia szörnyűségeit, aljasságait.

Ami a papságot illeti - különös tekintettel a Római Katolikus Anyaszentegyházra - feneketlen a gyalázat kútja. Vidéki gyer mekkorom emléke az ásott budi kipucolása, amelyet a gyepmester végzett egy hosszú nyélre erősített vödör a cserpák segítségével. Ez ugrott be, amikor az egyházi pedofiliára vonatkozó linkeket nézegettem. Találomra választottam ki egy esetet Denis Hart "atya" Melbourne érsek esetét, akit úgy jellemezhetnék, mint büszke-meleg-buzi-csuhást.

Hart úr az -nak adott nyilatkozatából szemezgetek.
"A katolikus érsek azt mondja, hogy a pedofília 'spirituális találkozás Istennel.' A katolikus egyház egyik legmagasabb tisztviselője szerint ha gyermekek szexuális bántalmazás áldozataivá válnak megtapasztalhatják, a spirituális találkozást Istennel, a papságon keresztül, miközben zaklatják őket.
Hart szerint a katolikus beismerés gyakorlata kielégítő a pedofília kezelésére a templomban, mivel segít a papoknak abban, hogy megszabaduljanak a bűntudatuktól a gyermekek szexuális bántalmazása után.
Hart érsek megerősítette, hogy készen áll a börtön elviselésére. Azt is állítja, hogy a pedofilok biztonsághoz való jog a templomban teljesen szent, felsőbbrendű kommunikáció.
Ez a mocskos disznó azért emlegeti a börtönt, mert nagyon jól tudja  "A bíró megszünteti a börtönbüntetést olyan pedofilok ellen, akik egy 3 éves fiút megerőszakoltak. A katolikus egyház a titoktartást is fedezetként használja fel a gyermekek szexuális bántalmazásának eltussolására a hatóságoknál (bíróságoknál) dolgozó pedofilok által.

Így rajzolódnak ki a "nagy ölelkezés" körvonalai a civil sátánisták és a Sátán Egyháza között.

Az egyházi oldalt korábban körüljártam már "A Sátán Egyháza" c.
írásomban.

A továbbiakban az új rákos áttétek vizsgálata lehet még fontos, netán érdekes számomra, ill. az olvasók számára (?). Ez világíthatja meg azt a szellemi nyűgöt, amit a zsidóság varrt a gójság nyakába a keresztény vallás formájában.
 

2020.08.22
  
Sz. Gy.

Folytatom!

 

Olvasóimnak!
2000.06.05-napján, azaz húsz éve, jelent meg itt az első írás.
A lap elnevezése - COMMENT nem félrevezető. Jelentése: megjegyzéseket fűz valamihez. A "valamit" igyekeztem mindig elkülöníteni megjegyzéseimtől.
Viszonyom az olvasókhoz "változó" volt. Eltérő politikai felfogásu és mentalitásu emberekről lévén szó ez természetes. Velük szemben nincsenek, mert nem lehetnek, elvárásaim.
Ami engem illet, a hozzászólásokkal foglalkozom. A "hozzám-szólásokat", különös tekintettel a sértő jelzőkre, a kéretlen tanácsokra, az illetéktelen utasításokra, nem veszem figyelembe.
Nem kedvelem a névtelenségbe burkolózó kellemetlenkedőket. Nemtetszésemnek jelét fogom adni.