Folytatások:  20.09.19-i folytatás. Mi a diktátor bűne? 20.09.20-i folytatás. Milyen kemény a fehérorosz dió? 20.10.11-i folytatás. Elpusztíthatatlan testvériség.

 

 

Nincs mindig papsajt!

A fehérorosz Dominó

Megismétlődnek a hajdani majdani szép napok? Maroknyi zsidó terro rista megdönthet e újból egy államrendszert, amely olyan - amilyen, de semmiképp sem tartozik ZsidóAmerika fennhatósága alá. Annyira legalábbis nem, hogy a wallstreeti zsidók szabhassák meg ki nyerte a választásokat.

A fellazítás Fehéroroszországban, az összes látványelemek bevetésé vel, gőzerővel beindult.

A kérdés ezúttal úgy vetődik fel: most is megengedhet e magának Putyin olyan nagyvonalúságot, amellyel veszni hagyta Ukrajnát meg a közelkeleti és északafrikai államok sorát?

Gondolom nem.

Ennek tudható be az annakidején Ukrajnában elmulasztott és most Fehéroroszországban beindított orosz/nemzetközi katonai intervenció, amely ezúttal véresen komolynak igérkezik. Véresnek, de kinek a vére folyik majd és mennyi?

Azt tudjuk, hogy az aljas "minszki békepaktum" hat éve folyó népírtó hábo rút "eredményezett" Kelet Ukrajna, azaz Donbassz és Luhanszk, orosz lakossága ellen. De milyen forgandó a sors és milyen tréfás a történelem. A két zsidó gazembert [a másik Porosenko] épp az a Lukasenko ültette egy asztalhoz anno, aki most teljes harci díszben várja az orosz "mentőalakulato kat".

Az idők változását csak két időpont között lehet mérni vagyis az ukrajnai eseményekkel szükséges kezdeni, amelyeket kievi Majdan téren történtekkel szimbolizált a világ, "EURO-Majdan" elnevezést adva nekik.

Békés - lelkes üntetéssel kezdődött az egész, ahogy "szok" lenni.  A a cirkusz díszvendége az a dühöngő elmebeteg McCain szenátor volt, aki megszervezte az Iszlám Államot és az emberiségre szabaditotta Abu Bakr al Bagdadi "prófétát", alias Simon Elliot Moszad ügynököt.

A jobboldali képen látható az euro-kom patibilis ukrán vezetés. Közülük néhá nyan még mindig kormánykodnak.

A bestiális "ukrajnai forradalom" eseményeiről szól Odessza visszfényei c. írásom, ebből idézek.

"A Jobb Szektor aktivistái Molotov- koktélokkal gyújtották föl a Szakszervezetek Házát, amely tüzet fogott és nagy lánggal égett, főleg a kijárat, ahol a tüntetők kimenekülhettek volna. De ki akarta, hogy kimeneküljenek? A választott nép aktivistái semmiképp. Elevenen akarták őket megégetni. Ez 38 ember esetében sikerült is. Nekik nem járt Zyklon-B gáz. Így néztek ki... Voltak viszont 'szerencsések', akik kjutottak a zsidó kemencéből. A tűz elől kiugráló embereket a lent várakozó ‘Jobb Szektorosok’ és focihuligánok verték agyon akik a szemtanúk megfogalmazása szerint úgy viselkedtek, mint az állatok. [Mecsoda tévedés! Az állatok kivételképp se' viselkednek így. Ez tipikus zsidó, ószövetségi harcmodor."]

Turcsinovot Porosenko a mészáros váltotta az elnöki székben, amelyet egy bizonytalan úriembernek Zelenszkijnek adott át. A hadova hangneme némileg változott. Ukrajna viszont maradt ami volt: tömeggyilkos terrorállam.

Az ukrajnai mocsár gyilkos hüllőiről néhány mondat és kép ide kivánkozik.

Egyikük Avdim Jaros a Ruah Elohim Ukrajna nevű szovjetellenes mozgalom tagjaként alapitó tagja lett a Trizub nevű cionista terrorszervezetnek, melynek regionális irányitója Simon Bender volt. A szervezet logójába ekkor került bele a héber SIN betű a Neptun-villa formájában Ez képviseli Shaddaj tüzes szellemét, ami segiti a zsidó katonákat, akik Sionért és Harmadik Salamon templomáért harrcolnak. 2005 óta Avdim Jaros a terrorszervezet legfőbb irányitója. Most az ő parancsnoksága alatt működő Trizub csapatnak lettek alárendelve a Cahal és egyéb hasonló zsidó csoportok. Céljuk Nyugat Ukrajna területén egy zsidó állam létrehzása. Jaros úr szabadon jár - kél a "demolratikus" ukrajnában. 

 

A másik Igor Kolomojszkij milliárdos zsidó úriember egy "tréfás" hirdetést tett közzé a következő szövegel „Kedvező ajánlat. 10.000 dollár minden muszkáért!"  Jelesül arról van szó, hogy 10.000 dollár vérdíj üti minden embervadász markát aki hadműveleti területen egy "muszkát" (lehet nő és gyermek is), élve elfog és Dnyepropetrovszkba szállít. A hirdetésnek sikere volt. A cikk szerint csak Húsvétkor az unatkozó különítményesek három nap alatt 11 antifasisztát, népfelkelőt fogtak/raboltak el és hurcoltak Dnyepropetrovszkba. Ahol azután a rendőrkapitányság pincéjében "megdolgozták” őket az arra illetékesek. Hogy nácik által "sonderbehandlungnak" nevezett különleges kezelést hányan élték túl, arról nem szól a fáma.

Ennek a históriának igazi érdekessége nem ez, hanem Kolomojszkij "területenkívüliége." Ez alatt azt kell érteni, hogy a barátunknak működő cégei, köztük pénzintézetei, vannak Oroszország területén (!) is. Senkinek se jut eszébe, legkevésbé a szintén milliárdos és szintén zsidó Putyinnak, hogy utána nézzen kissé e kedélyes úrnak. Ez nem csoda, hisz nem utálta szorongatni a szintén zsidó és szintén milliárdos Porosenko véres kezét sem.

Most ugyanez a Putyin indul hadba. Miért, kiért, ki ellen? Csupa izgalmas kérdés, amelyek megválaszo lásához ugorjunk át a mába, pontosabban Fehéroroszország tegnapjába.

* * *

Minden olyan kedvesen romantikusan kezdődött. Gyönge lánykezek ben kis lidércfények gyúltak. De már megint a régi (több ezer éves) nótánál tartunk.

"Ég a város, ég a ház is.
Nem is egy ház,
Hanem száz is,
Tűz tűz tűz"
Jaj de messze a kanális!"

Ez vokális plusz isnstumentális muzsika: karének sófár kisérettel.

A kérdés most az, a kanális vizét közelebb lehet e hozni? Katonailag...

Erről szólnak majd a folytatások.

2020.09.17

Sz. Gy.

 

Mi a diktátor bűne?

Talán az, hogy ZsidóAmerika nem szereti a diktátorokat és ezért gerjeszt demokratikus forradalmakat? Ugyan! Demokratikus forradalmak zajlottak Chilében és Argentinában és más országokban is. És mit csinált az USA?

Chile
Az 1970-ben Chile elnökévé választott Salvador Allende orvos, programja egyszerű volt: az országnak szüksége van arra, hogy legfontosabb ásványkincsét, a területén bányászott rezet a nemzet érdekében világpiaci áron értékesítsék úgy, hogy annak bevétele az államháztartást gazdagítsa és abból támogatni lehessen a szociális szolgáltatásokat, oktatást, tudományt, kutatást, az infrastruktúra- fejlesztést, stb. Allende vezérkari főnöke Augusto Pinochet tábornok azonban a CIA ügynöke volt, vagy azzá lett, és jelentéseket küldözge tett részére. A Henry Kissinger vezette amerikai Külügyminisztéri um Pinochettel szorosan egyeztetett időpontban 1973 szeptember 11-én
beindította a tábornoki puccsot. A cilei hadsereg légiereje bombázta az elnöki palotát, majd harckocsik bevetésével megindult a szárazföldi támadás. A puccsot Pinochet, valamint a hadsereg elképesztő megtorlásai követték. Ezek során kb. 80.000 embert börtönöztek be, 30.000-et kínoztak meg a börtönökben és 3.200-at gyilkoltak le a titkosszolgálat emberei. Allende öngyilkosságot követett el.

Néhány hangulatkép a chilei katonai puccsról: 1 - Allande és az áruló Pinochet, 2 - Allen de a Moneda védelmében, 3 - az Moneda bombázása, 4 - az elfektetett chilei polgárok, 5 - a stadion-gyüjtőtábor.

 

 

 

 

Pinochet egészen 1990-ig tarthatta fenn rémuralmát, a nyugati hatalmak támogatása mellett.

Az alibi-emberjogi szervezetek persze veckelődtek. Pl. "az Amnesty International 1974 novemberében adta közre első jelentését a Chilében folyó súlyos emberi jogi bűntettekről. Ezt követte a puccs utáni hónapokban egy tényfeltáró misszió az országban. Azóta a szervezet dokumentumok és felszólítások százait hozta nyilvánosságra a sértettek és hozzátartozóik nevében, valamint támogatta küzdelmüket az igazság keresésében.
De ki nem szarja le ezt a "rangos" testületet, ha az USA politikai, vagy gazdasági érdekeiről van szó. A mórral akkor számol tak le, amikorra már megtette a kötelességét.  

Argentina
ZsidóAmerikára még jellemzőbb Pinochet tábornok komájának puccsa. A hetvenes évek közepének ingatag politikai viszonyai között került
hatalomra a Jorge Videla tábornok által vezetett katonai junta 1976 márciusában. Az új vezetés leszámolást indított a politikai ellenfelek, másként gondolkodók - főként baloldaliak - ellen, és ennek során, a jogvédők szerint, 30 ezer embernek veszett nyoma. Ez volt az úgynevezett piszkos háború, amelyet a diktatúra igyekezett titokban, a felszín alatt levezényelni. Az emberrablásokat civilruhá sok hajtották végre, az áldozatokat pedig titkos központokba vitték. Sok embert halálra kínoztak eletrosokkal és más eszközökkel. Előfordult hogy gyerekeket bántalmaztak a saját szüleik előtt, és ugyanezt megtették fordítva is. A kínzásokat kevesen élték túl, a holttesteket jelöletlen tömegsírokba temették, vagy az óceánba dobták. Az elraboltak között volt több terhes nő, illetve olyanok, akik nem sokkal elfogásuk előtt szültek. A hatóságok ezeket a csecsemőket elvették a szülőktől, és a katonaságnál vagy a rendőrségnél dolgozó gyermektelen házaspároknak adták őket.

Ehhez az épületes történethez kapcsolódik a sátán pápája: I. Ferenc alias Bergoglio aljas szerepe. 

A brit The Guardian szerint az első latin-amerikai pápa megválasztását beárnyékolták azok az aggodalmak, hogy az egyház s annak új vezetője milyen szerepet játszottak a brutális argentin katonai diktatúra idején. A napilap honlapján olvasható írás szerint a katolikus egyházat és Ferenc pápát olyan vádak érték, hogy cinkos módon hallgatott, vagy ennél még rosszabbat is tett az 1976 és 1983 közötti argentin junták által elkövetett gyilkosságok és emberrablások, azaz a "piszkos háború" idején. Ennek bizonyítékai az írás szerint hézagosak és vitatottak. Dokumentumok semmisültek meg, és azok közül, akik az áldozatok vagy épp a tettesek voltak, sokan meghaltak az eseményeket követő években. Mindenesetre 2000-ben az argentin katolikus egyház nyilvánosan kért bocsánatot azért, hogy nem foglalt állást a tábornokok ellen. "Meg akarjuk gyónni Isten előtt mindazt, amit rosszul tettünk" – jelentette ki akkor az argentin püspöki konferencia. Mario Bergoglio – akit pápává választottak – 1973 és 1979 között az argentin jezsuiták provinciálisa volt. A brit lap szerint ez azt jelenti, hogy tagja volt a helyi egyházi hierarchiának egy olyan időszakban, amikor a katolikus egyház a katonai kormányt támogatta, s saját híveit 'hazafiságra' buzdította. Bergoglio kétszer is visszautasította, hogy bíróság előtt tanúskodjon a jezsuita rend helyi főnökeként játszott szerepéről. Rebesgették azt is, hogy Bergoglio gyóntató papjai kötelesek voltak a gyónások során szerzett információkat az érseknek továbbítani, az átpasszolta Videlának, aki elindította vérebeit a biztos címre...

A CIA műszaki szolgáltatásokat végző részlege hasznos gyakorlati útmutatókkal látta el a latin-amerikai ügynököket. Részükte 'kínzásra vonatkozó oktatásokat' is tartott, egyebek között olyan kézikönyvek felhasználásával, amelyekből meg lehetett tanulni, mekkora elektrosokkot bír ki az emberi test anélkül, hogy a sokk következtében az egyén kómába esne vagy elhalálozna. A „borzalmak levéltárai”-ban talált könyvek közül az egyik különösen erős hatást tett az egykori politikai fogolyra, Martin Almadára. A könyv címe: „Hogyan tartsuk életben a kínvallatásnak alávetett személyeket?” A jelek szerint ugyanez a részleg látta el a latin-amerikai elnyomó szerveket olyan elektromos berendezésekkel, amelyek a „felforgató elemek” vallatását segítették elő. A Kondor-hadművelet egy olyan szervezet kódolt elnevezése, amely az úgynevezett „baloldali aktivistákra”, kommunistákra és marxistákra vonatkozó információkat gyűjt, cserél és rögzít. t. A Kondor-hadművelet egyébként közös akciókat tervez marxista célpontok ellen a szervezet tagországaiban. A hadművelet támogató központja Chile. Chilén kívül a szervezet tagjai közé tartozik Argentína, Bolívia, Uruguay és Paraguay.  A Kondor-hadművelet odáig merészkedik, hogy gyilkosságot követ el egyenesen Uncle Sam orra előtt: 1976. szeptember 21-én Orlando Leteliert - Pinochet politikai ellenlábasát - Washington kellős közepén gyilkolják meg, abban a városnegyedben, ahol a külföldi nagykövetségek vannak. […] Akkoriban, 1976 január 30-tól 1977 január 20-ig (idősebb) George Bush állt a CIA központ élén, és – mint több újságíró kinyomozta – számos intézkedés történt abból a célból, hogy meghamisítsák és késleltessék a Letelier-gyilkosság ügyében folyó kutatásokat.

Ezek nem alkalmi eltévelyedések ZsidóAmerika politikai praxisában.

Amióta James Monroe elnök 1823-ban meghirdette az úgynevezett „Monroe-doktrínát”, az Egyesült Államok számtalan ország ügyeibe avatkozott be tevőlegesen szerte a világon.
1947-es megalapítása óta a CIA kulcsszerepet játszik az Egyesült Államok beavatkozásaiban, és destabilizáló kampányt folytat vagy nyílt puccsot hajt végre, különösen Latin- és Dél-Ame rikában és a Karib-térségben. A CIA 1954 és 2002 közötti beavatkozásainak áttekintésével kaphatunk némi fogalmat arról, hogy mi játszódhat le nspjsinkbsn Venezuelában.

* * *

A 2020-as választások előtt Fehéroroszországban nem voltak elégedetlenségi, még kevésbé ellenállási mozgalmak. Egy elemzés épp az ukrajnai állapotokkal egybevetve a következőket mutatja ki. "Minszk helyzete - ha a szintén posztszovjet Ukrajnát nézzük - szinte minden mutatóban sokkal jobb. Az egy főre jutó GDP az ukrán kétszerese, és az államadósság GDP-hez viszonyított aránya is sokkal kisebb. Lukasenko nagyon zárt, a belorusz állami vállalatok és bankok által uralt 'szocialista piacgazdasága' megvédte az ukrán tipusú államcsődtől az országot. Sőt a hivatalos adatok szerint a szociális háló is sokkal erősebb. A munkanélküliség például egy százalék környékén mozog - legalábbis papíron. Ha ebből a szem pontból nézzük, akkor ez a viszonylagos szociális védelem és stabilitás adta sokáig az elnök támogató bázisát, és bár eddig is sokan kétségbe vonták a 80 százalék feletti győzelmi eredményeket, magát a szűk többséget azonban vélelmezni lehetett. Az országban egyébként a személyi jövedelemadó 13 százalék, a vállalatok nyereségadója 18 százalék, az állam adóssága pedig viszonylag alacsony, 48 százalék körül alakul, a Heritage országjelentése szerint."

Nagyjából ezt a helyzetet tükrözik a választási eredmények amelyek szerint "A szavazatok 80,23 százalékával Lukasenka győzött. Az ellenzéki jelölt, Szvetlana Cihanovszkaja 9,9 százalékot szerzett a választási bizottság előzetes adatai szerint."  Vagyis egy olyan személy maradt kisebbségben, aki választási/politikai szempontból úgyszólván ismeretlen, súlytalan, jelentéktelen.

Ez a papirformának megfelelő eredmény azonban nem tetszett a Nyugatnak. "Nyomban megszólaltatták a vesztes Tyihanovszkajat is - aki börtönbe zárt férje, Szergej Tyihanovszkíj helyett is indult a válasz táson – ő kijelentette: úgy 'érzi', övé volt a szavazatok többsége, csalásról beszélt, és új tisztességes választásokat követelt." Arról nem beszélt, hogy hány százalékra saccolja a rá adott szavazatok számát, százalékos arányát. Valahol olvastam, vagy csak talán álmodtam, hogy az arányokat egyszerüen megfordította, magának tulajdo nitva a 80.28 százalékot (?).

Ami a választási csalást illeti, mindjárt az elején szögezzük le, hogy ténykérdés, nem politikai nézőpont kérdése. Ehhez képest vizsgálatot igényel és bizonyításra szorul, hogy kik, mikor, milyen módszerrel és milyen eredménnyel követték el a csalást. Az utóbbi alatt az értendő, hogy a csalás milyen (százalékos) mértékben módosította a választási eredményeket. Olyat tehát már a választások mapján kijelenteni és terjeszteni, hogy csalás történt, fogalmilag kizárt. Márpedig a vesztes, nyomában az Európai Unió és az egész nyugati világ pontosan ezt tették. "A tagállamok közös álláspontja szerint nem ismerik el a választások eredményét, és független ellenőrzés alatt tiszta választásokat szeretnének." A választás eredményét semmisnek minősítve, lovat és pénzt adtak a békés civil mozgalomnak álcázott erőszakos felforgató elemek alá. Ezek akcióiról hazug híreket terjesztenek. Százezrek követelik Európa utolsó diktátorának távozását és új elnökválasztások kiírását azt követően, hogy Aljakszandr Lukasenka a gyanú szerint elcsalt választáson győzött. A belarusz ellenzék a rendszerváltáskor sem tapasztalt tömegeket vitt az utcára. A békés demonstrációkat rendre karhatalmi erővel verték szét, a rohamrendőrök több ezer aktivistát letartóztattak.

Jogkérdés, hogy a rombolással, gyújtogatással szemben milyen rendőri ellenintézkedés "ará nyos." A vízágyuk, könnygáz, gumibot, gumilövedék, kardlap, stb. használata, a hangadók kiemelése, elszállítása  mindenképp arányos. A tiltakozásokból nem derül ki, hogy a demonstrációk "szétverése" mennyiben lépi túl a "megengedett" mértéket, mennyiben lépi túl a "nyugati normákat." 

Ami mármost a "választások elcsalását" illeti a következő meggondolások veendők figyelembe. A belorussz választási törvényt nem ismerem, de azt tudom, hogy az európai választási rendszerek alapvonalaikban megegyezők. Ezért idézek fel egy eszmecserét [agyalmányt] amely a magyar választási rendszer lehetséges "elcsalásának" módozatait tárgyalja.
A
z Országos Választási Irodát tíz évig vezető Tóth Zoltán szerint
"Pitiáner simlikkel aligha lehet érdemben befo lyásolni az országgyűlési választások kimenetelét. Túlbuzgó aktivisták persze rendre megpróbálják, de többnyire nem számolnak azzal, hogy a hatályos törvények önmagukban is megfelelő biztosítékot nyújtanak ezek felderítésére. Bár természetesen minden rendszer kijátszható, a választások eredményét nemigen lehet meghamisítani. Azt, hogy egyes ellenzéki politikusok nemrég mégis ezt vélelmezték, nyugodtan tekinthetjük a belpolitikai folklór haladó hagyomá nyának. Elképzelhetetlen, hogy az ország 176 választókerületének valamennyi - 11 ezer - szavazókörében manipu lálják az eredményeket. Egy-egy országgyűlési mandátum elnyeréséhez tízezernél is több szavazat szükséges, ennyi szavazatot hamisítani gyakorlatilag lehetetlen. A szavazócédulák manipulálására elméletileg a szavazatszámlálásnál van a legtöbb lehetőség, e folyamatnál azonban jelen lehetnek a körzetben jelöltet állított pártok képviselői, akik figyelemmel kísérhetik, hogy a számlálás tisztességes-e". A szavazatszámláló bizottságok által megállapított eredmény ugyanis végleges, a szavazólapokat csak akkor számlálják újra, ha kifogás érkezik az eredménnyel szemben. A pártképviselők nemcsak megfigyelői jogkörrel rendelkeznek, hanem részt vesznek a szavazatszámlálásban is. Az Országos Választási Iroda munkatársa szerint azonban korábban csak néhány esetben fordult elő, hogy valamely szavazókörben nem voltak jelen pártképviselők. A választási bizottságok minden döntése megtámadható a bíróságon.

A belorussziai választásokkal kapcsolatban nem tudható milyen módon ellenőrízte az ellenzék a szavazóhelyiségeket, hány kifogást emeltek választási szabálytalanságok miatt és hány bírósági eljárást kezdeményeztek a választási bizottságok döntései ellen.

Így kérdéses, hogyan lehet értelmes emberek nagy tömegét meggyőződésből utcai tüntetésekre mozgósítani? Sehogy!  De ki beszél itt értelmes belorussz üntetőkről? A "békés" tüntetések nyugati szabvány szerinti technikája egészen más. Iskola példának vehetjük a kijevi-majdani mintát.
"December 1-jén grandiózus, több százezer ember részvételével zajló tüntetés kezdődött Kijevben. A tüntetők elfoglalták a kijevi városi önkormányzatot ... Erőszakos tüntetők hozzáláttak az elnöki adminisztráció ostromának. Az Interneten terjedtek és a tévécsatornák is folyamatosan játszották a videófelvételeket a tüntetők szétveréséről. Az emberek felháborodtak, látva, hogy a hatalom erőszakot alkalmazott a tüntetőkkel szemben. A támadók Jobb Szektor radikálisai voltak , akik később beismerték, hogy az ellenzéki vezetők tudtával és beleegyezésével ők rohamoztak. Az Elnöki Adminisztráció elleni sikertelen támadás a következőkre vetített rá. Először is megmutatta, hogy a hatalom kész ellenállni, nem fogja feltartott kézzel megadni magát. Az akkor még békés Ukrajna lakossága számára megdöbbentően hatott, hogy maszkos emberek láncokkal és botokkal verik a rendőröket, a passzívakat ez elrémítette, a hatalom híveit aktivizálta. A történtek megriasztották a Régiók Pártja elitjét, amely felsorakozott Janukovics mögött. Január 19-én a kijevi vecsén a tömeg azzal vádolta az ellenzéki vezetőket, Jacenyukot, Klicskót, Tjahnibokot, hogy gyengék, és nem képesek a hatalommal szembeszállni. A radikálisok erre megkezdték a parlament épületének ostromát. Mindez akkor úgy festett, a Molotov-koktélokkal, a felgyújtott belvárossal, mintha szándékos provokáció lenne. És valóban, az ellenzéki vezetők ekkor is provokátoroknak nevezték azokat a radikálisokat, akik gyújtogattak és rátámadtak a rendőrökre. Voltak akik úgy vélték, Janukovicsnak kapóra jön az események radikalizálódása, mert ez alapot teremt a számára, hogy erővel verje szét a Majdant. Az erő bevetése mégsem következett be, a volt elnökhöz közel állók szerint azért nem, mert Janukovics a passzivitásával akarta demonstrálni a Nyugatnak, hogy milyen toleráns. A hatalom január 19-21-i passzivitása volt a fordulópont. Ez azt demonstrálta, hogy a hatalom gyenge és határozatlan. Az eddig kiváró állásponton levők – például Igor Kolomojszkij oligarcha – ekkor kezdték el támogatni a Majdant. A hatalom megingását látva az ellenzék offenzívába ment át. A következő napokban Nyugat-Ukrajnában a tüntetők adminisztratív épületeket foglaltak el. Ez az a pillanat, amikor a hatalom kezéből kezd kicsúszni a kontroll. Az első halálesetek pedig teljesen demoralizálják Janukovicsékat. Január 22-én a Majdanon meggyilkolják Szergej Nigojant és a belorusz Mihail Zsiznyevszkijt. Az első vizsgálatok szerint mindkét embert közvetlen közelről lőtték le, ami inkább azt valószínűsíti, hogy elvbarátaik, provokátorok végeztek velük. Két év múlva azonban újabb vizsgálati eredmény született, ami szerint 30 méteres távolságból, a belügy által használt lövedékekkel ölték meg őket. Az események logikája szerint mindenesetre a hatalomnak nem állt érdekében a gyilkosság. A halálesetek paralizálták a hatalmat, és új lendületet adtak az ellenzéknek. Januárban tömegesen jelentek meg Kijevben verőlegények („tyituski”), akik a Majdan, s különösen az Avtomajdan résztvevőire támadtak rá, vagy egyszerűen csak törtek-zúztak. Az ellenzékiekre (!) támadó verőlegények csak még jobban eltántorították az embereket a hatalomtól. Február 20 a nap, amikor emberek tucatjai haltak meg, ami a Majdan legnagyobb és legszörnyűbb titka. A hivatalos verzió szerint a hatalom elkezdte leöldösni a tüntetőket. A másik elterjedt nézet szerint provokációról van szó. A tény, amiket senki nem vitat: először a Majdanból kezdtek lőni a rendőrökre. A rendőri erők menekültek, a felkelők utánuk, de ekkor mesterlövészek kezdték lőni a tüntetőket (!). Az eredmény: éppen akkor, amikor megkezdődött Janukovics találkozója a lengyel, német, francia külügyminiszterekkel, halottak tucatjai feküdtek a kijevi utcákon. A kiömlött vér nyomán a hatalom teljesen összecsuklott. Janukovics lényegében kapitulált, a rendfenntartó erőket kivonták Kijev központjából. A Majdan által kezdett lövöldözés elérte a célját.

Ez az amit nem akar megengedni Lukasenkó és nem mer lenyelni Putyin.

2020.09.19

Milyen kemény a fehérorosz dió?

Hogy ezt megtudjuk érdemes
elugrani a katonai információs portálra és megnézni, mi újság.

Hát például
2020.09.19-én az Orosz Föderáció Kapustin Yar gyakorlóterén a résztvevő országok állami zászlóinak felvonásával ünnepélyesen megnyitották a „Kaukázus - 2020 hadgyakorlatot. Az eseményen Oroszország, Fehéroroszország, Kína, Örményország, Mianmar és Pakisztán katonai kontingenseinek katonái vesznek részt. A Belarusz Köztársaság fegyveres erői részéről  a 19. különálló gépesített dandár zászlóaljának taktikai csoportja részt vesz a gyakorlaton.

Vlagyimir Kulazhin vezérőrnagy, az Északnyugati Operatív Parancsnokság parancsnok helyettese beszédében hangsúlyozta
"Azért érkeztünk a Kavkaz-2020 stratégiai parancsnoki gyakorlatra, hogy megtanuljuk, hogyan védhetjük meg földünket közös erőfeszítésekkel. Csak egy erős és szervezett csapaterő győzhet bármilyen ellenség felett. Ma a világ lázas, helyi konfliktusokkal és különféle konfrontációkkal terhelt. Csak egy erős hadsereg garantálja bármely állam stabilitását és biztonságát. Ma egy formációban állunk, és készek vagyunk vállvetve harci küldetéseket végrehajtani. Amint azt a gyakorlat mutatja, katonáink könnyen megtalálják a közös nyelvet, és összetartóan és harmonikusan cselekszenek. Ugyanazok a céljaink. A béke és a nyugalom fenntartásáról szól otthonainkban. Biztos vagyok benne, hogy sikeresen megbirkózunk ezzel. Sok szerencsét mindannyiunknak!
A gyakorlatot szeptember 21. és 26. között tartják az Orosz Föderáció Fegyveres Erői Vezérkari Főnökének az Orosz Föderáció védelmi minisztere első helyettesének veze tésével, a déli katonai körzet területén. A gyakorlat során a katonai biztonság érdekében kidolgozzák az államkoalíció csapatai csoportositásának és felhasználásának kérdéseit. Összesen mintegy 80 ezer katona vesz részt gyakorlaton különböző helyeken; beleértve a harci, logisztikai és technikai támogatást, valamint a légvédelmi, haditengerészeti és különleges erők alakulatait. Az oroszországi Kapustin Yar gyakorlótéren a gyakorlaton résztvevők száma 12 900 katona, 250 harckocsi, 450 páncélos gyalogos-szállító jármű, 200 tüzérségi üteg és több rakétás rakétarendszer vesz részt a csapatok gyakorlati műveleteiben.

* * *

Kérem tisztelt olvasóimat, a fent leírtakat ne tekintsék lelkendezésnek. Magam is tudom, hogy ez a katonásdi, még ha 80.000 katonát mozgat is, csak jelképes valami. Nem dönti el Fehéroroszország sorsát.

Fentebb előhoztam az ukrán példát. Arra térek vissza ezúttal is, más szemszögből. Sokszor, sok helyen írtam arról, hogy az ukrán tragédiát Putyin elsősorban azzal okozta, hogy hagyta szétverni az ukrán titkosszolgálatot az SZBU-t, sőt az orosz titkosszolgálat az FSZB még elő is segítette a belügyi bomlást. Sokmindent nem tudtam még, amikor erről írsogáltam.

Csak most olvastam egy érdekes írást a majdani események hátteréről. A változatlanul SZBU-nak titulált ukrán titkosszolgálat [azóta kirúgott] vezetője Valentin Nalivajcsenko 2014. április 3-án kelt nyilatkozatában azt állította "Van alapunk feltételezni, hogy az orosz biztonsági szolgálat (FSZB) munkatársai részt vettek azoknak az úgynevezett terrorellenes műveleteknek a végrehajtásában, amelyeket a kijevi Függetlenség terén a tüntetők ellen követtek el februárban. Sajtótájékoztatóján Nalivajcsenko az egyes források szerint csaknem száz halálos áldozatot követelő, február 18-20-i kijevi orvlövésztámadások ügyében indított vizsgálat előzetes eredményeiről számolt be. Kijelentette, hogy az orosz titkosszolgálat 26 munkatársa vett részt közvetlenül a tömeggyilkosságokban. Nalivajcsenko szavai szerint az FSZB emberei január közepén érkeztek Ukrajnába, és Kijev környékén, az SZBU egyik kiképzőközpontjában helyezték el őket. Megjegyezte, hogy közvetlen kommunikációs vonalat építettek ki köztük és a kormányzat között, emellett Olekszandr Jakimenko, az SZBU akkori vezetője személyesen kereste fel őket jelentéseket tenni.

[Egy másik
forrás szerint (a hülye) Viktor Janukovics ukrán elnök Olekszandr Jakimenkót egyenesen az ukrán (!) SZBU élére nevezte ki.]

Mindezeket figyelembe kérdezi Nalivajcsenko mit csináltak ezek az emberek Ukrajna területén, és kérik tőlük az illetők neveit. Elmondta azt is, hogy az ukrán biztonsági szolgálat értesülései szerint januárban orosz teherszállító repülőgépek érkeztek a Kijev megyében lévő Hosztomel reptérre fegyverekkel és 5,1 tonna robbanószerrel. Kijelentette, hogy az orosz titkosszolgálatnak kell választ adnia arra, hogy ki rendelte meg a szállítmányt, és milyen céllal. Nalivajcsenko közölte, hogy az azóta feloszlatott ukrán Berkut belügyi alakulat tagjai mellett az SZBU alá tartozó Alfa különleges egység [SPECNAZ] tagjai is részt vettek a tüntetők elleni támadásokban.
-------------------------------------------------------------------------
A feloszlatott ukrán rohamrendőrség, a Berkut egy vád alá helyezett parancsnoka
Beismerő vallomást tett a bíróságon a kijevi Majdan-tüntetéseken 2014 februárjában történt vérontásokkal kapcsolatosan. A harkovi Viktor Sapovalov elmondta, hogy gumilövedékek helyett ólomsörétes lőszert osztottak ki az európai integrációt és hatalomváltást követelő tüntetők ellen bevetett rohamosztagosoknak. A volt berkutos bocsánatot kért azért, mert tétlen maradt, amikor szemtanúja volt annak, hogy a rendfenntartók gumibotokkal verték az embereket, és rájuk lőttek.
-----------------------------------------------------------------------
Február 18-án az Alfa egység 108 felfegyverzett tagja a Függetlenség terén lévő Szakszervezetek Háza ellen tervezett ostromot. Az épületben volt a tüntetők "főhadiszállása". Az "alfások" kalasnyikov típusú automata fegyverekkel és német gyártmányú mesterlövészpuskákkal a ház tetején helyezkedtek el, ám amikor tűz ütött ki az épületben, el kellett hagyniuk azt, így meghiúsult a tüntetők elleni ostrom. Ugyanakkor az elkövetkező két napban a belvárosi háztetőkön tovább "dolgoztak" az Alfa mesterlövészei. Az SZBU-vezető szerint az Alfa és a Berkut tagjainak egy része a Krímbe menekült. Arszen Avakov ukrán belügyminiszter a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a belügyi erőknek asszisztáló, felbérelt provokátorok, az úgynevezett "tyituskók" tevékenységét a Vitalij Zaharcsenko volt belügyminiszterrel szoros kapcsolatban álló Viktor Zubrickij, a Kontakt nevű médiaholding vezetője koordinálta. Közölte, hogy a vizsgálat eddigi állása szerint a Berkut belügyi alakulat különleges egységéhez tartozó, sárga karszalagot viselő fegyveresek azon csoportja, amely az Októberi Palota felől lőtt a tüntetőkre, 17 személyt ölt meg a kijevi belvárosban lévő Insztitutszka utcában kitört utcai harcok közben.

Nem arról van tehát szó, hogy Putyin "hagyta" szétverni az ukrán SZBU-t, hanem arról, hogy az FSZB útján átvette annak vezetését és a két szervezet együtt forralta ki és hajtotta végre azokat a provokációkat, amelyek általános vérengzésbe torkoltak. Ennek eredményeként a szétesett ukrán állam a Nyugat érdekszférájába sodródott, magával sodorva Kelet Ukrana 12 milliónyi orosz lakosát, akik Donbassz és Luhanszk "szakadár" államokként hat éve szenvednek egy népírtó háborúban.

* * *

E jókora kitérő után térek rá írásom témájára az "Elpusztíthatatlan testvériség" hadmüveletre, amelyet az ukrán nép és az ukrajnába szorult oroszok gyilkosa Putyin irányít. Az események jövőbeni alakulását szerintem nem lehetne az előzmények ismerete nélkül megérteni.

Lássuk hát' mire mennek együtt, egymással? Helyesebben szólva: hogy működnek a történelmi kényszerek Putyin esetében?

 

2020.09.20.

 

 Elpusztíthatatlan testvériség.

Lehet későn szólok, de írásom tárgya nem a Kaukázus - 2020 Hadgya korlat, hanem az az erőtér amelyben zajlott. Ez az erőtér az "Elpusztít hatatlan Testvériség" fedőnevü államszövetség a Collective Security Treaty Organisation a CSTO, egy orosz vezetésü "Keleti NATO."

A baloldani térkép fejlécének magyrra fordított szövege "Orosz 'formációk' Ukrajna határai mentén". E formáci ók igazándiból Ukrajna katonai bekerítését jelentik, amire Ukrajna százszorosan rászolgált ugyan, de mégis...

E müvelet egyik epizódja csupán a kissé túlméretezett hadgyakorlat.

Mindezek után viszont negáll a józan ész... Már nem bánom, hogy a hosszú lére eresztett bevezető keretében "méltattam" Putyin "Ukrajna politikáját." Jelesül azt, hogy Ukrajnát nem egyszerüen átengedte, hanem átpasszolta a Nyugatnak. Mindezek után (?) eszkábált össze egy katonai/politikai szövetséget - Ukrajna bekerítésére és rendez monstre hadgyakorlatot.

Hülye ez az ember? Nem. Egyszerüen egy olyan pasas, aki "ökolábnyo mokat" hagy maga után, mint Oroszország örökös zsidó cárja, a Chábád Lubavich szekta szolgája, a Háttérhatalom legveszélyesebb ügynöke.

Cikkek tucatjaiban próbáltam ezt bizonyítani. Az egyik írás címe Bloomberg interju. A Nagy Összeesküvés, részletesen tárgyalja Putyin ámokfutását, amely északafrikai és közelkeleti államok sorát döntötte romba és sodorta végeérhetetlen háborúkba. Írásomban Ukrajna átpasszolá sáról sem feledkeztem meg.

Különösen jellemző amit "szövetségesével" Szíriával művelt/művel, a legszorosabban összejátszva Izraellel és ZsidóAmerikával. Ezt részletezem - többek közt - Gonosztevők c. írásomban képben és szövegben. Egy képet ide illesztek. Szerintem többet ábrázol, mint a világ vezető államférfiainak kedélyes piknikjét.

Ezek után lássuk a nagy stratéga és hadvezér hadijátékát: a Kaukázus 2020-at, amelyben természe tesen ő győzött...

Tulajdonképp nem is hadijátékról, hanem az orosz fegyverarzenál fenyegető bemutatásátról volt szó temérdek megívott katonai attasé és ujságiró, fotó- és tévériporter jelenlétében.

A gyakorlat sulypontja nem Fehéroroszország, hanem Oroszország területére volt helyezve. A rengeteg tudósítás közül az cikkét választottam, amely a dráma/komédia utolsó felvonásáról, a fináléról szól. A cikk orosznyelvü. Emiatt igyekeztem a képi mondanivalóját is kimazsolázni a könnyebb megértés kedvéért, megjelenítve azokat a fegyvereket, amelyeket a cikk felsorol.

A látottak és olvasottak alapján mindenesetre úgy tűnik, hogy Putyin feltette a tétjét a világpolitika rulettjére, másszóval elvetette a kockát. Most a Nyugaton van a sor, hogy megijedjen tőle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyik legnagyobb orosz katonai gyakorlótéren, a Kapustin Yarban került sor a Honvédelmi Minisztérium "Kavkaz-2020" stratégiai gyakorlatának utolsó szakaszára. A manővereket Vlagyimir Putyin orosz elnök, Szergej Šoigu védelmi miniszter, valamint 70 ország katonai attaséi figyelték. A gyakorlatot 140 orosz és külföldi újságíró közvetítette.
Múködésbe léptek az S-300V4 légvédelmi rendszerek, amelyek hiperszonikus rakétákkal vannak felszerelve. Ezek képesek a cirkáló és az operatív-taktikai rakéták megsemmisítésére.
Ezenkívül az új Buk-M3 légvédelmi rakétarendszert, amely képes taktikai vadászgépek és drónok észlelésére és megsemmisítésére akár 70 kilométeres távolságban, és a cirkálórakétákat kis magasságban. Hatalmas rakétát és légicsapást szimuláló kiképzési célpontok ellen használtákják. Az égboltot a Pantsir-S, a Tunguska és a Strela-10 légvédelmi rendszerek borították. 35 rakétát és több mint hétezer légvédelmi lövedéket lőttek a légi célpontokra.Aztán a rakétatüzérség vette át az irányítást. Tizenkét hadosztály, köztük a
legújabb MLRS "Tornado G" három osztálya, amelyek képesek akár 20 kilométeres távolságról a célpontok eltalálására. Hatalmas csapást mértek a "keleti" pozícióira. Az ellenséges tüzérséget "Orlan" és "Forpost" drónokkal, valamint "Zoo" tüzérségi felderítő komplexumokkal célozták meg.
A Terminator harckocsik, az ezeket támogató járművek tüzet nyitottak az előre nyomuló ellenségre.
A gyakorlaton először mutatták be a legújabb nehéz lángvető rendszer, a Tos-2 munkáját. A járművek termobarikus lövedékei üvöltve csaptak le ellenségre, és állásait felperzselt sivataggá változtatták.
A gyakorlat másik jellemzője egy két kilométer hosszú tüzes akna volt, amelyet a hadmérnökök állítottak fel. Egy hatalmas robbanástól a talaj szó szerint megremegett a láb alatt, megállítva az ellenséges harckocsik előnyomulását.
Miután megállították az ellenséget, a "volzsánok" ellentámadást indítottak, és hatalmas csapást mértek a "keleti" parancsnoki pontjaira és kritikus létesítményeire.
Az Iskander-M taktikai rakétarendszerek két hadosztálya, egy Tochka-U taktikai rakétarendszer-részleg, egy Tornado-S rakétatüzérosztály és tizenhét tüzérosztály is lőtte az ellenséges állásokat.
Aztán a légierő vette át az irányítást. A nagy hatótávolságú Tu-22, Su-30SM típusú vadászgépek, a Su-34 és a Su-24M bombázók üvöltve száguldottak kis magasságban. Bombatámadásokat hajtottak végre a "keleti" objektumok és felszerelések ellen és több mint 100 légibombát dobtak le.
A repülés négy krasznodari és sztavropoli, valamint Volgográdi és Rosztovi régió repülőterekről indult. A támadó repülést Su-27 repülőgépek fedezték. Összesen 78 operatív-taktikai repülőgép vett részt ebben a müveletben Kapustin Yarban.
Akkor lett igazán meleg a gyakorlótéren, amikor a leszállóegységek szálltak harcba. Először is a Ka-52 Alligator harci helikopterek fedezete alatt Mi-8 helikopterek egy légi rohamosztagot és Tiger páncélozott járműveket szállítottak a harctérre. Az ejtőernyősök 20-25 méteres magasságból kezdtek leugrálni belőlük. Ilyen ejtőernyő nélküli leszállási módszert alkalmaznak, ha lehetetlen vagy jelentősen nehéz helikoptereknek leszállni. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a lehető legrövidebbre csökkentse egységek leszállítását. Az ejtőernyő nélküli leszállás különleges képes ségeket és jól összehangolt cselekvést igényel a "szárnyas" gyalogosok részéről.
A gyakorlat legszembetűnőbb epizódja a "kék barettesek" leszállása volt az Il-76 repülőgépekről. Az ég a Kapustin Yar felett több száz hófehér kupolától virágzott. A nagyszabású leszállás 57 Il-76 repülőgépekből történt, amelyekből 30 másodper cenként több mint ezer "kék berettest" és katonai felszerelést ejtettek. A leszállást két párhuzamos sávban hajtották végre. A manőverekben részt vevő tisztek elmondták, hogy az Il-76 legénységei sűrű harci alakulatokban, két párhuzamos folyamban haladtak. Ez az új formáció jelentősen csökkentette a leszállási időt.600-900 méteres magasságból ledobtak BMD-4M harckicsikat és harci felsze relé seket is. A legénység gyorsan harckész állapotba  helyezte járműveit és azonnal rohamra indult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * * *

Meglehet fárasztó, ill. unalmas mindezt végignézni, végigolvasni. Összeszedni és összeállítani is az volt. Tudom Fehér oroszország nagyon messze van és nem mindenkit érdekel, ki az elnök. Én viszont úgy gondolom, a sok orosz hűhó nem a semmiért volt. Oroszország hogyléte viszont közvetlenül érint bennünket is, különös tekintettel egy esetleges paradigma váltásra.

Jómagam azt feltételezem, hogy Putyin nem jószántából keménykedik, hanem kényszerek hatására, kedve ellenére cselek szik. Épp ezekre a rejtett kényszerhatásokra vagyok kiváncsi. Régóta emlegetem, hogy egy világ-változás letéteményese csak az orosz nép lehet, amelyet legkevésbé érintett a Nyugat rohadása. Az orosz talán az egyedüli nép, amely képes elhatárolódni a zsidótól. Keze lába azonban kötve. B éklyóit csak a hadsereg, a titkosszolgálat, vagy a kettő együtt verheti le ugy, hogy a gajdeszbe küldi Putyint és környezetét valahogy úgy, ahogy Sztálin tette a lenini gárdával.

A folytatás erről szól majd.

2020.10.11

Sz. Gy.
 

Folytatom!