Térdelő rendőrök...

  Faji háború!

 

Jobb mindjárt az elején tisztázni: ezt a háborút, a néger faj bevetésével, a zsidó faj vívja a fehér faj ellen. Ennélfogva a lángoló városok csupán mellék hadszinterek. Ha a fehérek hagyják magukat az embervágóhidakra [FEMA] terelni, a folyamat gyors és higiénikus [kosher] lesz. Ha ellenállnak, totális háború kezdődik, a zsidó világuralom elleni felszabadító háború, az "utolsó esély" hadmüvelet.

Történelmietlen lenne ez ez elképzelés? Egyáltalán nem az. A gój népek évezredek óta vívják belháborúikat a rájuk telepedett élősködők ellen. Ezeket így nem jegyzi a hivatalos történetírás. Mint a mindig ártatlan zsidók elleni pogromok tárgyaltatnak, zsidó tálalásban. Kende Tamás találóan jellemzi "a zsidó történetírói hagyományt, melynek a középpont jában a diaszpóra zsidóságának folyamatos üldöztetése, a martirológia áll." A "martirológiai" irodalom viszont áttekinthetetlenül bőséges.

Figyelemre méltó feljegyzése arról, hogy "míg az i. sz. 1. században mintegy 8 millió zsidó élt a Földön, számuk a 14. század végére 1,5 millióra csökkent, ami részben a 11. századtól egyre nagyobb méreteket öltő európai zsidóüldözésnek tudható be. A középkorban a Krisztus haláláért egyetemesen felelőssé tett, keresztények hitelezőjeként számos ellenséget szerző zsidóság gyakran vált a tömegek gyil kos indulatainak céltáblájává A zsidókat Nyugat-Európa több országá ból is kiűzték a középkorban. Angliából 1290-ben, Franciaországból 1395-ben, Spanyolországból 1492-ben, Portugáliából 1497-ben, Németország és Itália több városából pedig a 15. században.4. Norwichban, 1144-ben vádolták meg a zsidókat először keresztény kisgyerek ellen elkövetett rituális gyilkossággal.

A zsidóknak mindig a "tömegekkel" gyűlik meg a bajuk. Nagyobb szerencséjük van viszonta tömegek nyakán élősködő uralkodó osztályokkal. A valóságos ódákat zeng a Kárpát medencébe települt zsidók jódolgáról. Hálával említi pl. "1239-ben IV. Béla azzal a kérelemmel fordult a pápához, hogy az úgynevezett közjövedelmeket ismét zsidóknak adhassa bérbe, mert ezt kívánja az ország és a király érdeke." A királyi élősködés előjoga a Regálé intézménye szórakoztató olvasmány lehet mindenkinek, aki ráér. A Regálé alapvető szabálya, hogy nem lehet a zsidónak árendába adni, dehát melyik király nem szart mindíg az ősi alkotmányra, ha így kívánta az érdeke. A kettős szipolyozás volt az előidézője a tömeg erőszakának, amely szabadságharcot, forradalmat, lázadást, vagy "csak" pogromot eredményezett.

Áttérve a faji háború fő színterére ZsidóAmerikára megállapíthatjuk a rendkívüli állapoton túlmenően "rendkívüli közjogi helyzetben" van, mert a jogállamiság egyik alapvető elemét, erőszak monopóliumát átengedte a felheccelt niggereknek.

Ennek kapcsán muszáj jogászkodnom egy keveset.
"Az állam meghatározó koncepciója először a szociológiában lett leírva 1919-ben, Max Weber Az erőszak mint hivatás című esszéjében. Weber szerint az állam az egyetlen emberi Gemeinschaft, amely igényt fogalmazhat meg a legitimált erőszak monopolisztikus használatára. Ez a monopólium területileg behatárolt, csakúgy, mint az állam maga, aminek meghatározásakor a földrajzi korlát az egyik meghatározó tényező. Vagyis Weber az államot úgy írja le, mint az egyetlen szervezetet, amely sikeresen és monopol módon birtokolja azt a képességét, hogy erőszakot engedélyezze, azt alkalmazza, vagy annak alkalmazásával fenyegesse a területén élő állampolgárokat. Ez a monopólium Weber szerint a legitimáció útján kell, hogy létrejöjjön. Weber 'A tudomány és politika mint hivatás' című művében írja, hogy az államiság alapvető jellemzői közé tartozik a monopóliumnak ez a fajta birtoklása. Definíciója az volt, hogy valami akkor állam, amennyiben a közigazgatási személyzet sikeresen és legitim módon alkalmazza a fizikai erőszakot a parancsainak és szabályainak érvényre juttatásának érdekében. Az állam ilyennemű cselekedete a lakosság biztonságát, illetve jólétét szolgálja a magántulajdon védelmében, feltéve, hogy az állam jóindulatúan cselekszik polgárainak érdekében. ... Ennek fő eszköze a rendőrség és a hadsereg, de privát biztonsági szolgálat is tekinthető annak, mivel joga van erőszakot használni, ameddig ezen megszerzett jogának forrása az állami jóváhagyás.

Weber külön nem hangsúlyoz egy evidenciát: az erőszak nem csupán állami jogosultság, hanem kötelezettség (!) is. Erről a kötelezettségről Trump beszél, de kötelezettségét nem teljesíti.

A Black Lives Matter
[Fekete életek is számítanak] mozgalom eredeti célkitűzései szerint olyan világért harcolt, ahol a fekete emberek élete és nem a halála a fontosabb. A végső cél a fekete emberek teljes felszabadulása.

A mozgalmat azonban Soros György
eltérítette (hijacking) eredeti céljaitól "állítja a fekete bőrü (!) David Clarke volt Milwaukee megyei seriff  a mozgalmat álarcként használja 'antikapitalista' terveinek előmozdítása érdekében. A Washington Times szerint Soros több millió dollárt adományozott a Black Lives Matter számára a Nyílt Társadalom Alapít ványán keresztül."

Donald Trump
szerint is "Soros György pénze áll a gyújtogatások és fosztogatások mögött George Floyd halála miatt, ill. ürügyén. Mindennapossá váltak a rablások, a fosztogatások és a gyújtogatások az ország területének jelentős részén. Kijárási tilalmat kellett bevezetni. Csakhogy a drasztikus intézkedés sem szegte kedvét a radikális baloldali tüntetőknek, akik folytatják a rombolást. Boltokat és bevásárló központokat rabolnak ki. Drasztikusabb esetben felgyújtják azokat. Pár napja tüzet gyújtottak a Fehér Ház melletti ikonikus Szent János-templom alagsorában. Ltéptek egy amerikai nemzeti lobogót, majd lángra lobbantották. Tűzoltókra volt szükség a lángok megfékezéséhez.

Az erőszakos tüntetők Fosztogatás közben végeztek egy kisvárosi nyugdíjazott rendőrkapitánnyal a Missouri állambeli St. Louisban. A járdán találtak rá a holttestére. A 77 éves  (fekete) David Dorn halálos kimenetelű lőtt sebet kapott, miközben megpróbálta megakadályozni egy üzlet kifosztását.

Egy fiatal rendőrt Las Vegasban lőttek fejbe, miközben próbálta hazaküldeni a tüntetőket; állapota válságos.

Tudjuk, hogy az egész világot CNN eteti a hírekkel és a Google segít azokat megtalálni. De mintha meg hülyültek volna [nem először]. A "black lives matter protest violence 2020" keresőszvakra csak handa bandázó, táblálat emelgető csőcselékek képeit hozza. A bűncselemények helyszínéről, a romokról és a halottakról nincs se kép se hang. Főleg nincs videó. [David Dorn képét is egy NEOKOHN-cikk mellékleteként sikerült lehalásznom.] Ez azért érdekes, mert a bűnöző nigger megnyuvasztásáról viszont van. Ezt azért nem értem, mert a rendőrökre nemúgy nem jellemző, hogy premier planban engedik magukat filmezni amikor épp megölnek valakit.

* * *

Az amerikai állapotokat csupán csupán néhány mozaikkal próbáltam szemléltetni. Ezekből kiderül, hogy a tömeges erőszak kijárási tilalom ellenére Amerika-szerte folytatódik!  

Itt megint visszamegyek jogászba, hogy utána keresgéljek azoknak a jogszabályoknak és az amerikai joggygakorlatnak amelyek alapján Trump köteles volna intézkedni a rendőri erő mikénti alkalmazása, a nemzeti gárda és a hadsereg bevetése tekintetében.

A nemzeti gárda otthonosan mozog az amerikai városok utcáin.
"A 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően megsokszorozódtak a nemzeti gárda egységeire, katonáira váró feladatok – otthon és a távoli műveleti területeken egyaránt. Ma már teljesen természetes látvány az amerikai nagyvárosok utcáin, repülőterein, fontosabb közlekedési csomópontjaiban őrködő, felfegyverzett nemzeti gárdisták látványa.elképzelhetetlen, hogy a tartalékos haderő a szó átvitt értelmében is tartalékos, azaz nem a legkorszerűbb, leghatékonyabb, a legnagyobb túlélési esélyt jelentő fegyverzettel, rádiókkal, harcjárművekkel induljon a harcba.

A szélhámos Trump először "belföldi terrorcselekményeknek minősítette az elszabadult indulatokat, ismételten a szélsőbaloldali, illetve magukat antifasisztának nevező csoportokat téve felelőssé a káoszért. A több mint kétszázéves lázadási törvényre hivatkozva kilátásba helyezte, hogy állig felfegyverzett katonák ezreit vezényli Washingtonba, és más városokban is beveti a hadsereget, ha az egyes szövetségi államok kormányzói nem képesek rendet tenni a Nemzeti Gárda segítségével."

Trump handabandázása kiváncsivá tett: mit taltalmaz a lázadási törvény? Meg is találtam. Az "18 US Code 2383. § Lázadás vagy felkelés ... Az a személy, aki felbujt, mozgósit, segítséget nyújt, vagy bármilyen lázadást vagy felkelést indít az Egyesült Államok hatalma vagy annak törvényei ellen; vagy segítséget nyújt ill. vigasztalást nyújt ilyenek részére, e cím alapján vele szemben pénzbírság szabható ki, vagy legfeljebb tíz évig terjedő börtönbüntetéssel, vagy mindkettővel sújtható és Egyesült Államokban a hivatalviseléstől eltiltható.

Aztán meg arra gondoltam, tüzetesebben körbenézegetem ezt a kétszázéves régiséget. Nem csalódtam, érdekességekre bukkantam. A teljes törvény HTML formátumban itt elérhető. Számolok vele, hogy nem minden olvasó fog odaugrani, ezért néhányat itt is megemlítek az érdekességek közül.

Az amúgy tökéletes minta-demokrácia 1808-óta többször rászorult némi aládúcolásra a nemzeti gárda, ill. a hadsereg részéről. A jelenlegi Trump bohóckodást nem számítva húsz alkalommal. Figyelemre méltó a legutóbbi, a Los Angelesi bevetés.

A Los Angeles-i zavargások (más néven Rodney King-zavargások) 1992. április 29-én törtek ki és hivatalosan 1992. május 4-ig tartottak, 53 halálos áldozatot követelve Los Angeles városában. Az eseményeknek a Nemzeti Gárda, a tengerészgyalogság és a hadsereg segítségével sikerült véget vetni. A város történelmének legsúlyosabb zavargását sokan faji lázadásnak nevezik.

Más forrás szerint "63 embert öltek meg, 2383-an sebesültek  meg, több mint 12 000 személyt (!) tartóztattak le. A vagyoni károk becslések szerint meghaladták az egymilliárd dollárt.

A gárda csúcsformát mutatott, jóllehet a zavaragások mérete, veszélyessége össze sem hasonlítható a jelenlegivel.

És mit csinál Trump, ez a faszfej? [Sorry!]

"A Nemzeti Gárda kivonul Washingtonból, jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A Gárda tagjai csaknem egy hétig voltak a fővárosban, miután a tüntetések erőszakba torkollottak. Az elnök hozzátette, hogy szükség esetén ismét bevetik őket. A Nemzeti Gárda és a rendőrség megerősített jelenléte csökkentette a vandalizmust (?) és a fosztogatá sokat a George Floyd halála miatt és a rendőri erőszak elleni tiltakozásul kirobbant tüntetéseken - jelentette ki Chad Wolf, ügyvezető belbiztonsági miniszter vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.
Esküszöm, ezek ketten sincsenek ki a hatra.

Híre kelt, hogy Trump választási kampányára százmilli dollár összegü "adományt" fogadott el. Ha ez megfelel a valóságnak, Trump viselkedése érthetőbbé válik. Lehet, ez a kép csak montázs. De ez a pénz túl sok ahhoz, hogy nyomtalanul el lehessen montírozni. Trump állítólag magyarázkodó nyilatkozatot is tett arról, nem ismeri Sorost és szándékait. A tatarozott fehérházi plafon nem esett ugyan a fejére, de becstelen személyéra árnyékot vet az az ügy.

Itt még nincs vége.
"2020.06.08 - Feloszlatják a minneapolisi rendőrséget.  Az amerikai sajtóban napvilágot látott hírek szerint a minneapolisi önkormányzat bejelentette: a rendőri erőszak miatt érkezett panaszok és a 'folytatódó demonstrációk miatt' (?) feloszlatja a rendőri testületet.
Bill de Blasio New York-i polgármester bejelentette: a George Floyd halála utáni reformkövetelések keretében csökkentik a rendőri költségvetést. William Barr amerikai igazságügy-miniszter a CBS csatornáján nyilatkozott a Folyd halála miatt kitört tüntetésekről. Elmondta, hogy az afroameri kaiak az ország történelme miatt nem bíznak a rendőrségben. A rendőrök nagy része jó, de vannak köztük rosszak is, s az egyén cselekedetéből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy az egész romlott, bár törrténelmünk során számos szervezetünk egyértelműen rasszista volt – mondta."

Amerikában tényleg mindenki hülye? Úgy látszik igen, mert közben "Az is kiderült, hogy a New York-i tüntetések egyikén őrizetbe vették Bill de Blasio polgámester lányát, a 25 éves Chiara de Blasiót, aki több társával együtt nem tett eleget a rendőrök felszólításának, és nem engedte, hogy újraindítsák az autóforgalmat a Broadway és a 12. utca kereszteződésében. Chirara  nem közölte a rendőrökkel, hogy a polgármester lánya. Blasio nem kommentálta lánya őrizet be vételét. Azt kérte a New Yorkiaktól, hogy menjenek haza. Itt az idő hazamenni. Tiszteljük és elfogadjuk a békés tiltakozást. Ha azért mentek ki az utcákra, hogy kifejezzék a változások szükségességét, akkor meghallottuk, amit üzentek, és jönnek a változások. Viszont, ha előre akarunk lépni, akkor most itt az ideje a hazatérésnek mondta a politikus."
Amint az ábra mutatja a "kiccsalád" vegyes etnikumú. Ki csodálkozhat tehát azon ha Chiara kisasszony közlekedési rendőrt alakít.

A  -nek sincs jobb és sürgősebb dolga, minhogy egy nyolcperces videófilmen elemezze a halál minden pillana tát, nyilván a kedélyek megnyugtatása végett. Csakhogy a hang és a videofelvételek közül nincs minden rendben. Nagyon nincs minden rendben. A videón láthatók és hallhatók a következők. A rendőr folyamatosan leszorítva tartja Floydot. Kettejük testhelyzete nem változik, miközben Flolyd fulladásról panaszkodik. Csakhogy ebben a testhelyzetben a légzőszervek (orr, gége) nem szoríthatók el. Ha elszoríthatók lettek volna, Floyd nem tudott volna folyamatosan könyörögni, panaszkodni. Halálának így több oka lehet, ideértve azt a stresszhatást is, amelyet a leszorítás idézett elő. Ha a halál oka, vagy főoka nem fulladás, szóba sem jöhet a gyilkosság. A cselekményt halált okozó szándékos, vagy gondatlan (!) veszélyeztetésnek lehet csupán minősiteni.

* * *

Amerikában a fegyvertartás jogi szabályozása olyan mint a Sargasso tenger hínárja, azaz bejárhatatlan, éttekinthetetlen. Azért mégis "1791- ben ratifikálták az Egyesült Államok Jogi Törvényét, amely magában foglalta az Egyesült Államok Alkotmányának második módosítását, amely kimondta: A jól szabályozott milícia, mivel a szabad állam bizton sága szempontjából szükséges, az embereknek a fegyverek tartására és viselésére való joga, nem sérthető. 1986-ban, a korábbi fegyverekre vonatkozó jogszabályokkal ellentétben, a Ronald Reagan kormánya által elfogadott tűzfegyver-tulajdonosok védelmé ről szóló törvény (FOPA -1986) a fegyverek tulajdonosai számára védelmet biztosított. Megtiltotta a fegyver eladások nemzeti nyilvántartását. ... Engedélyezte az engedéllyel rendelkező kereskedők számára, hogy államukban fegyverbemutatókon lőfegyvereket árusítsanak, és enyhítették a lőszerek eladására és átadására vonatkozó szabályokat. A személyes használatra szánt fegyver birtoklásának egyéni jogát megerősítették a Columbia körzetének kontra Heller 2008. évi döntésében, amely a kézifegyver tartásának tilalmát megsemmisítette a Columbia szövetségi körzetében. A Heller- határozatban a bíróság többségi véleménye szerint a második módosítás védi a törvénytisztelő, felelősségtudó polgárok jogát arra, hogy fegyvereket használjanak az otthon és a tűzhely védelmében."

Szentenciák.
Immár nem erről van szó. Annak folytán, hogy a Trump kormányzat az erőszak monopóliumát átengedte/átjátszotta Soros fekete militánsai kezébe, ZsidóAmerika formálisan is feladta jogállamiságát. Ezáltal ex lex, azaz törvényen kívüli, törvény által nem szabályozott, állapot következett be. Az elárult és kiszolgáltatott fehér faj már nem érheti be otthona és tűzhelye védelmezésével. Ki kell csavarnia a bitorolt hatalmat a zsidószervezők, finanszírozók és a fekete lázadók kezéből. Ez támadó háborút jelent, de nem csupán az utcákon és tereken, hanem a korábbi állam minden szegmensében, az aluljáróktól kezdve a Wall Streeti irodákig. E háborút a sebészi/mérnöki pontosságú megsemmisítési akciók sorozatávak kell megvívni. Különleges felderitő és megsemmisítő alakulatokat [sondereinstzkommando] kell felállítani és kiiktatni mindent/mindenkit, amelyre/ akire a pénzspekuláció, ill. az erőszak gyanúja hárul. Az elgyávult, áruló, térdelő rendőrökből (holtan) fekvő tendőröket kell kialakítani. A kivételeket tanácsadókként kell alkalmazni az uj alakulatokban.

2020.06.16 

* * *

Bonckés alatt.

Há' a rendőri gyilkosság nem jön össze. Az átlagember nem akarja megérteni, hogy a legkegyetlenebb rendőr is ódzkodik megölni bárkit is, mert sok vele a macera. Ha mindent jól csinált is, hetekig, hónapokig, évekig kekeckednek vele az ügyészek.

Jellemzésül egy eset. Egy részeg cigány az árúház előtti tömegben életveszélyesen hadonászik egy üveggel. Épp érkezik a "Pici"-nek becézett másfél mázsás Kocsis r.ftörm. Mondom neki, de jó hogy jön Kocsis úr, vágja má' szájon, én meg jövök tanunak. Mire Kocsis: sok vele az adminisztráció. Mire én: jó, akkor szájonvágom én, jöjjön tanúnak maga. Mire ő: azzal ugyanannyi... A cigány megúszta.

Mint bűnügyi védő és mint megyei főügyész többször védtem/vádoltam rendőröket és a térddel leszorítás többször szerepelt mindkét praxisomban. A térd [helyesebben a láb-él] a gerinc- és a nyaki csigolya határterületére nehezedik és véletlenül se szorítja el a gégét, nem is beszélve az orrnyílásokról.

Nos megvan az előzetes bonc-jelentés. "Az első boncolás szerint nincs olyan fizikai elváltozás, ami a traumás fulladás, megfulladás diagnózisát alátámasztaná. Mr. Floydnak már létező egészségi problémái voltak, mint pl. koszorúér-betegség, ill. hipertóniás szívbetegség. Mr. Floyd rendőrök általi lefogása, meglévő egészségi rendellenességei, és a szervezetében lévő bármiféle bódító szer feltehetően kihatott a halálára.”

Egy másik közlemény szerint "Az orvosszakértő arra a következtetésre jutott, hogy George Floyd nem  fulladásban halt meg A Minneapolis-i rendortiszt Derek Chauvin ellen emelt váddal szemben ez az új orvosszakértői megállapítás azt mutatja, hogy George Floyd halála nem fulladás vagy megfojtás következménye. Floyd boncolását hétfői halálát követően kedden végezték. ... A Hennepin megyei szakorvos teljes jelentésének elkészítése még folyamatban van; de eddig nem találtak olyan fizikai elváltozásokat, amelyek alátámasztanák a traumás asfixiát előidéző fojtogatást.Floyd  koszorúér- betegségben és a hipertóniás szívbetegségben szenvedett. A jelentés szerint egészségi állapota, kombinálva Chauvin leszorításával és Floyd szervezetében esetleg fellelhető kábítószerekkel, valószínűleg hozzájárult halálához. Floyd halála nemzeti érdeklődés és felháborodás pontjává vált, és heves tüntetésekhez vezettek Minneapolisban és az egész országban. ... Csütörtökön a tüntetők felgyulladták a Minneapolis-i III. Rendőrkapitányságot, ahol Chauvin és három másik tiszt szolgált. ..."

Nem akarok utólagosan okoskodni, de fentebb - az orvosszakértői véleményt nem ismerve - előre megírtam, hogy a rendőri megtérdelés nem okozhatta Floyd fulladásos halálát.

Ennek kapcsán itt vetem fel a következőket.

Aki Floyd halála ürügyén rászabadította a poklot ZsidóAmerikára, sőt az egész világra, nyilván látta a térdeléses képeket. Így gondolnia kellett arra, hogy a képek nem igazolják Floyd fulladásos halálát, még akkor sem, ha Floyd azt ismételgette, hogy nem kap levegőt. Miért nyomta meg mégis az indítógombot, ha tudnia kellett, hogy a gyilkossági verzió hihetetlen?

Azt hiszem, sejtem a magyarázatot. Amikor 9/11-én ország-világ szemeláttára felrobbantották, helyesebben másodpercek alatt "elporlasztották" a világ egyik legmasszívabb épületét: a WTC VII. tornyot [amelynek közelében sem járt eltérített repülőgép] tudniuk kellett, hogy a logikus emberi gondolkodás sohasem fogadja be a "hivatalos magyarázatot".

De melyik zsidó igyekszik a gójok logikus gondolkodására apellálni? Ők gúnyolódnak minduntalan és nem alaptalanul a gójok állati elméje fölött. Ők arra a "hitre" spekulálnak, amivel Szent Pál, a római zsarnok-császárok és a Katolikus Egyház az "Újszövetség" segítségével ráhangolták a gójok gondolkodását, amelyet a következő zsoltár töredék jellemez.

"Test már a kenyér,
A bor igaz vér,
Hiszem ezt bár,
Elmémbe nem fér."

Azzal a gój állattal, aki a Tóra és az Újszövetség baromságaiban hisz, sőt azokat hiteként megvallja, mindent el lehet hitetni és mindent el lehet fogadtatni. Ha valaki azt vetné ellen: hogy jön ez ide, amikor őrjöngő fekete állatok tombolásáról értekezünk, annak ezt válaszolnám. Ha beleolvasna kissé a nigger vallások témájának feneketlen kútjába, rögtön látná, hogy ők még vallásosabbak a fehéreknél. Sőt a helyzet annyival súlyosabb, hogy nagyon sokan az iszlám vallás hívei. Ezek még veszettebbek, mint a katolikusok, babtis ták, metodisták, pünkösdisták, ésatöbbi. Fehér embert gyilkolni viszont egyik nigger vallás szerint sem tiltott, sőt kifejezetten üdvös cselekedetnek számít.

Nagy szerencsémre és örömömre sikerült felfedezni az Interneten egy különleges díszpéldányt a zsidó/nigger Capers C. Funnye rabbi személyében, akiről ezt írják. "Több száz izraelita gyűlt össze, hogy tanúja legyen a nagy eseménynek: hosszú évek bizonytalansága után végre új vezető került a közösség élére. Ezek az izraeliták azonban, bibliai névrokonaikkal ellentétben nem a sivatagból érkeztek, hanem New Yorkból, Kaliforniából, Pennsylvaniából és Észak-Karolinából. Ahogy a beiktató szertartást sem egy szentföldi sziklás hegy tetején tartották meg, hanem valahol Chicago déli részének a legmélyén. A közösség új vezetője, egy afroamerikai rabbi, a Dél-Karolinában született Capers C. Funnye már korábban jelentős ismertségre tett szert. Funnye ugyanis Michelle Obama unokatestvére, ráadásul ő volt az első afroamerikai rabbi, aki a Chica gói Rabbitestület tagja lehetett. Egész eddigi életét a faji és vallási határok újraértelmezésével töltötte, prédikációiban ugyanolyan szívesen idézi Malcolm X szavait, mint a Talmudot. A feketeségem és a zsidóságom 'kiegészíti' egymást – mondta Funnye rabbi a beiktatási ünnepségen.
A derék rabbi ezzel a 'kiegészítéssel' fején találta a szöget. A zsidó/nigger viszony két nem fehér faj természetes szövetsége a fehér faj elpusztítására. [Malcolm X egyébként muszlim terrorista volt, míg haza nem vágták.] Ide passzol a gyűlölet könyve a Talmud felemlegetése is.

Ebben a tekintetben különösen undorító egy Bil Blasio-féle fehér fajgyalázó. Megjegyzem az ilyen férgeket leginkább az igazi zsidó veti meg, aki a saját vérét nem engedi keveredni. Milyen jól látta és milyen találóan jellemezte ezt Hitler a Mein Kampfban. "A zsidó vallás tanítása elsõsorban a zsidó vér tisztán tartásának, valamint a zsidók egymás közötti és a külvilággal [a nem zsidókkal] való közeledésének tana. Etikai problémákról sehol sincsen benne szó ... Ezt a tanítást a legjobban jellemzi terméke: maga a zsidó ... Arra az elsõ, legnagyobb hazugságra, hogy a zsidóság nem faj, hanem csak felekezet, szükség képpen következik a többi hazugság..." [XI. fej. Nép és faj.]

Ha a fehér faj igazándiból elszánja magát valaha arra, hogy védelmezze a vér és faj tisztasá gát, a kevés zsidóval lesz a legnagyobb, de a sok kevertfajuval a legtöbb baja, lásd a fentebb már említett Ciara Blasio kisasszonyt a newyorki polgármesterlányt.

Ezek a fél vagy negyedvér korcsok sokan vannak, és az ágyútöltelék szerepére kiválóan alkalmasak. Ahol a fehér a fehér ellen nem uszítható, csak el kell oldani őket a láncról és nyomban megbénítják Newyork életét.

Én most igazándiból arra vagyok kíváncsi, milyen testtartást vesznek fel a soknemzetiségü amerikai rendőr ség fehér tagjai ha parancsot kapnak: nyissanak tüzet a fehér tüntetőkre, rángassák ki ágyukból és hurcolják FEMA táborba a síró fehér kisgyermekeket, a sikoltozó nőket és a tehetetlen öregeket? Szóval, mit tesznek a fehér egyenruhások? Állva, lépve, taposva, rúgva teljesítik a parancsot, vagy megint letérdelnek? És ha igen, ki előtt? Vagy ki-ki kilövi a sorból sárga, barna, vagy fekete szomszédját?

Csupa érdekes/izgalmas kérdés, amelyekre rövidesen választ kapunk.

Némi bizonytalanságot éreztem, amikor az első részben megfogalmaztam szentenciáimat a fehér faj önvédelmi módszereit illetően. Úgy éreztem, kissé erős amit írok. Nem, sajnos nem.

2020.06.17 

* * *

 

A Turner naplók.

Ez a folytatás kissé furcsa lesz, mert a témája is az.

Azt gondolom, a cím keveseknek mond valamit, pedig olyasvalamiről szól, amire ma reszketve figyel a világ: a zsidó/néger rohamról, ami már a Naplók szerzőjét is aggasztotta.

Mint tudjuk, kétféle néger létezik: akit elhurcoltak ZsidóAmerikába és akit otthagytak Afrikában.

Kezdjük az ottmaradottakkal, mert ők vannak nyakig szarban, igaz nagyrészt a fehér/zsidó gyarmatpolitika következtében. Elég csak a Száhel övezet rémségeire gondolni, ahol milliók éheznek és százezrek halnak éhen, többnyire gyermekek.

Másként alakult a ZsidóAmerikába hurcolt néger rabszolgák és utódaik sorsa. Egy részük elpusztult. Mások, mint pl. Charles Deslondes
fellázadtak és ugyancsak elpusztultak. Megint mások megalkudtak, "beilleszkedtek", Tamás bátyák lettek. Mindez már a történelem és az ifjusági irodalom témája.

* * *

Ami szerény személyemet illeti, jó régen - 2005.01.20-án - írtam már a Turner naplókról. Létezésükre Szász (Zas) Lóránt író és költő hívta fel rá a figyelmemet. Alig fogtam az olvasásba máris visszakérdez tem "Lóri! Most dolgozom át a "Naplót". Közben olvasgatom is. Képzeld, Jack London könyve a "Vaspata" jut az eszembe. Épp ezért kérdezem: horrorisztikus irodalom, vagy tényleirás e a Naplók? A tálalás szempontjából ez döntöen fontos."
Jött a válasz: "tényleírás".
Én mégsem voltam megnyugodva. Kissé utána jártam a dolognak és a következők derültek ki egy tanulmányból:
Perecz Tamás: Terrorista kézikönyv vagy a szélsőjobb bibliája? - gondolatok a Turner Diaries-ről. c. könyvéből.
Ennek a könyvnek az ismertetése akkor az Interneten feltalálható volt. Idézgettem is belőle bőven.
"9:02 (Oklahoma City), az Alfred P. Murrah szövetségi épület romokban hever, akárcsak az a hit, miszerint Amerika védett a terrorizmussal szemben" – tudósítottak 1995. április 19–én a világ hírügynökségei. Mindez az emberek többsége számára szeptember 11–ét megelőzően a legrosszabb rémálmot megtestesítő eseményt jelentette. A Turner Diaries szerzője – Dr. William Pierce - fantáziájában azonban már 1975–ben - mintegy 20 évvel korábban - megfogant számos más erőszakos látomással együtt az a vízió, melyet 1995–ben aztán az oklahomai merényletként ismert meg a világ. Pierce 1978–ban megjelent könyve a Turner Diaries, melyet joggal neveznek a szélsőjobboldal bibliájának, megjelenése óta számos erőszakos bűncselekmény, köztük az oklahomai, majd a szeptember 11–i terrortámadás elkövetői számára szolgált szellemi inspirációként vagy éppen konkrét ötletek forrásaként.A Diaries a szélsőjobb bibliája címet nemcsak tartalma alapján, hanem hatását tekintve is kiérdemelte. Szellemi inspirációs hatása elsőként a '80–as években volt kimutatható, egy Amerikában működő, bankrablásokat, robbantásokat és emberöléseket egyaránt elkövető szervezet, az Order kapcsán, mely névválasz tásával is deklarálta a Diaries eszméi iránti elkötelezettségét. Order által elkövetett bűncselekmények közül a legismertebb a denveri rádiós műsorvezető, Alan Berg meggyilkolása volt. Az Order tagja egykori Aryan Nations tagok voltak, a csoportot vezető Robert Mathews pedig a Pierce vezette National Alliance regionális képviselője volt.

Perecz Tamásnak és a könyvnek mostanra nyoma veszett és már kezdtem magam úgy érezni, hogy én is álmodtam az egészet. Időtrabló kurkászás után rábukkantam azonban néhány olyan megtörtént esményre és létezett szereplőre, amelyekre/akikre a könyv hivatkozik. Ezekre lentebb térek vissza.

* * *

Amerikát úgy is emlegetik "a népek kohója".  Hát' így is lehet mondani. E kohóban égették el az indián őslakosságot. Kohósították a niggereket is. Itt és most a kohósalakról lesz szó, amelyet most felízzít és szétlapátol a zsidó háttérhatalom, hogy tűzvészben [Holocaust] pusztítsa el a fehér fajt.

A Naplók ma azért érdekesek, mert írójuk egyike volt azoknak, akik idejében felismerték a zsidó/nigger veszélyt és megoldásokon törték a fejüket. A téma a Naplókon kívül még egy másik könyvben a "Vadász"- ban is tárgyaltatik, ezért mindkettőről szót ejtek.

A könyvek szerzője Amerika legveszélyesebbnek, leggyülöltebbnek kikiáltott embere William Luther Pierce az amerikai Nemzeti Szö vetség vezetője. A zsidósajtó genny és takonykészletéből igen jelen tős mennyiséget használt fel arra, hogy gyűlöletessé, nevetségessé tegye. Sikerült/nem sikerült, rövidesen kiderül, mert mindaz amit Pierce írt, napjainkban időszerüvé vált!

Életrajzi adatokkal nem terhelem az olvasót. Egyetemi oktató, kutató-fejlesztő mérnök volt. A politikát tanult szakmáján kívül űzte, ugyancsk profi módon. A Szövetség vezetését a meggyilkolt George Lincoln Rockwell helyébe lépve vette át, de nem követte Rockwell tüntető nácizmusát. Erre utal a Szövetség "jellegtelen" szimbóluma is.

Pierce-t gyakran neonácinak nevezték. Ezt a címkét azonban elutasította. Amikor Mike Wallace sztárriporter egy 60 perces tévé interjuban ezt a kifejezést használta, Pierce rágalmazásnak minősítette. "Csodálok sok olyan dolgot, amit Hitler írt, programját és politikáját, amelyet Németországban indított; de mi nem vakon másoljuk senki más politikáit vagy programjait. Megfogalmaztuk saját programunkat annak a helyzetnek a figyelembevételével, amellyel ma Amerikában szembesülünk."

Ami a párt programját illeti, hát az bizony az Egyesült Államok szövetségi kormányának fehér nacionalisták általi megdönté sét vette célba. Ez nem jött össze.

A Szövetség hiteles dokumentumaihoz csaknem lehetetlen hozzáférni. Így nem arról lesz szó, amit ők írtak, hanem arról, amit róluk írtak. Ez pedig tömény gyalázkodás. Ilyen a  tanulmánya is, amelyből szemezgetek egy keveset.
"A NA ideológiája kifejezetten a népirtás a zsidók és más fajok felszámolása; amit egy alapvető dokumentum (?) átme neti kellemetlenségnek nevez - és egy fehér haza megteremtésére szólít fel. Világunk hierarchikus, írják. Mindannyian tagjai vagyunk az árja (vagy 'európai') fajnak, amely a többi fajhoz hasonlóan sok ezer év alatt fejlesztette ki sajátosságait. Azok a tulajdonságok, amelyek a legkeményebb környezetben fejlődtek ki, az északi országokban adottak, ahol a tél túlélése tervezést és önfegyelmet igényelt. E népek gyorsabban haladtak a magasabb mentális képességek fejlesztésében, mint azok amelyek a trópusok változatlan éghajlata alatt élnek.
A Nemzeti Szövetség weboldala (?) szerint  az amerikai helyzet már nem kvázi-statikus, mint az l700-es és l800-as évek nagy részében. Ebben a korábbi időszakban azonban a zsidó média képes volt szinte az egész közvélemény hipnotizálására, számukra egy képzelt valóság kialakitására. Valaki azt panaszolja, hogy Amerika egyre sötétebbé, szegényebbé és szennyezet tebbé válik. A média kórusban dobja ki a sokféleség értékéről, a rasszizmus gonoszságai, a csodákról szóló közleményeket. Az emiatti panaszt szinte mindenki figyelmen kívül hagyja és elfelejti. Jelenlegi a felelősségünk az, hogy folytassuk egy olyan
forradalmi infrastruktúra kiépítését, amely képes működtetni egy olyan hatalmi struktúrát, amely minden fejlemény re kedvezően reagál."
A William Pierce által 1970-ben alapított csoport többek között bérgyilkosokat, robbantókat és bankrablókat képzett ki. Összességében a NA tagjai legalább 14 erőszakos bűncselekményben vettek részt 1984 és 2005 között, ideértve a bank rablásokat, a rendõrség elleni lőfegyveres támadásokat és Floridában a Disney World szórakoztató központ elleni bomba
támadás végrehatására irányuló terv kidolgozsát.
Az 1990-es években Pierce energikusan építette kapcsolatait a legnagyobb európai  gyűlöletcsoportokkal. Ezáltal egyre fontosabb szereplővé vál Európában, valamint az Egyesült Államokban. Ebben az évtizedben vált a NA Amerika legfontosabb gyűlöletcsoportjává.

Közmondásos, hogy az ördög a részletekben lakozik. Egy forradalom megvívása sokrétü szervezőmunkát ígényel. Lehet. ha Pierce tovább él, egy forgatókönyvet is összeállított volna. Ennek híján "regényes" formában írta meg elképzeléseit arról, hogy zajlik egy fehér forradalom a gyakorlatban. Az Interneten csak a Naplók első része található meg és tölthető le, ezen a linken.

Kérdés, erdemes e most elővenni és lefújni róla a port? Fentebb azt írtam, a naplók ismét érdekesek. Az ám, de miért? A helyzet Pierce óta gyökeresen megváltozott. A fehér fajnak nem volt se kedve, se kurázsija forradalmat csinálni. Immár viszont nem a fehér faj forradalmáról, kizárólagos hatalmáról, hanem puszta létezéséről van szó. Puszta megmaradása vált kérdésessé.

Új írás villózik a falon: Vim vi repellere licet -  erőszakot erőszakkal szabad visszaverni."

A fehér önvédelmi erőszak gyakorlásához szükséges fegyvermennyiség rendelkezésre áll. Többmillió lőfegyver van a fehérek birtokában, de mit tudnak, mernek, tesznek velük?

A Naplók halvány kiindulási szempontokat nyújtanak ehhez. Elolvasásuk ezért nem lehet haszontalan a tépelődő fehérek számára, amíg van rá idejük, amely vészesen fogy.

A 28 fejezetre tagolt Naplók terjedelmes és nem olvasmányos írás lehet. A hozzáférhető első rész mindenesetre ilyen. Belőle csak szemezgetni lehet, a lényeg megragadása reményében. Hírneve szerint ez olyan könyv, "amelyet el kell olvasnia minden jobbosnak, hogy igazán megértsen dolgokat, és ez a mű langyos amatőrökből ellenségeink ellen küzdeni kész, képzett, és a küzdelem minden fázisában harcra kész, kemény harcosokat csinál. (Már ha van miből)

Az Előszó nagymennyiségü irodalmi anyagot emleget, "amely a Nagy Fehér Forradalomról szól, beleértve az Új Kort megérő vezetők emlékiratait, hogy még egy könyv, ami azon kataklizmikus felfordulás és újjászületés idejének körülményeiről és történéseiről szól, feleslegesnek tűnik. De a Turner naplók olyan belátást kínál a Nagy Forradalom hátterébe, hogy tenulmányozása mellőzhetetlen."

Hát nem is tudom... Mindenesetre közzéteszek néhány szemelvényt.

1. Fejezet
1991 szeptember 16. Ma végre elkezdődött! Oly sok év és beszéd, és semmi más, csak beszéd után végre megvolt az első akciónk. Háborúban állunk a rendszerrel, és ez már nem csak a szavak háborúja.
Ez a dátum pl. meg nem történt esetre, az Washington DC-ben levő FBI székház felrobbantására céloz amelynek   mintegy 700 embert kellett volna megölnie és oly mértékben kellett volna rongálnia a műszaki berendezéseket, hogy hosszu ideig késleltette a belső útlevelek legyártását, amely korlátozta volna az állampolgárok szabad mozgását, ill. lehetővé tette volna minden lépésük ellenőrzését. [Erre a 4. fejezetben tér ki részletesebben a szerző.] A Naplók így folytatódik.
"Talán bátorítania kellene annak a ténynek, hogy 18 hónappal azután, hogy a Cohen törvény megfosztott a Demokrá ciával járó fegyver tulajdonlási és önvédelmi jogtól még mindig annyiunknak voltak fegyverei. Csak azért nem tudott a kormány keményebben fellépni ellenünk a razziák után, mert olyan sokan voltunk, akik dacoltunk a törvénnyel és elrejtettük a fegyvereinket ahelyett, hogy átadtuk volna őket.  A közhangulatot viszont túl optimistán ítéltük meg. Amit a rendszer elleni általános rosszallásnak gondoltunk, a jogaink nagy méretű megsértése miatt, az inkább csak múlékony nyugtalansági hullám volt a tömeges letartoztatásokkal járó felfordulás és a rendőri zaklatások miatt. Amint a lakosságot megnyugtatta a sajtó, hogy ők nincsenek veszélyben, hogy a kormány csak a rasszista, fasiszta és más antiszociális elemekre támadott, akik illegális fegyvereket tartottak, a legtöbben megint megnyugodtak, és visszamentek a TV-jükhöz és a vicclapjaikhoz. Súlyosan alábecsültük, hogy a materializmus mennyire megrontotta honfitársainkat, és azt is, hogy a tömegsajtó az érzelmeiket milyen mértékben volt képes manipulálni.

2. Fejezet
A pénz a legfőbb problémánk. Gondoltuk arra, hogy ellássuk rejtekhelyeinket étellel, gyógyszerekkel, szerszámokkal, pótruhákkal, térképekkel - még egy biciklivel is - de elfelejtkeztünk a készpénzről. Mikor figyelmeztetést kaptunk, hogy újra elkezdték a letartóztatásokat, esélyünk se volt pénzt kivenni a bankból; túl korán volt még reggel. Most már a bankszámlánkat biztos befagyasztották. Még ha meg is tartottunk volna egy kocsit, nehéz lett volna üzemanyagot szerezni hozzá. Mivel a benzinkártyáink mágnesesen kódolva vannak a társadalombiztosítási számunkkal, ha bedugnánk egy számítógépbe a benzinkútnál, számlák
zárolva lettek viszont azonnal tudtára adnák a központi számítógépet figyelő FBI-nak, hogy hol vagyunk. Ha több pénzünk lenne, meg tudnánk oldani a gondjainkat, beleértve az üzemanyagot is. Benzint mindig lehet venni a feketepiacon - de persze 10 dollár gallonja, közel duplája, mint egy benzinkútnál. Délutánig elmélkedtünk a helyzetünkön. Aztán elszánva magunkat, hogy több időt ne pazaroljunk, eldöntöttük, hogy kimegyünk és pénzt szerzünk. Ötletem az volt, hogy sétáljunk be az első likőr-boltba, verjük téglával fejbe a menedzsert, és szedjük össze a pénzt a kasszából. Összehasonlítottuk a telefonkönyvben található likőr-bolt neveket, az Észak Virginiai Emberi Viszonyok Tanács aktív támogatói neveinek listájával. Végre megegyeztünk a Bernstein Likőrök és Borokon, ahol Saul I. Bernstein volt a tulajdonos. Nem voltak téglák kéznél, így felszereltük magunkat lolyan ütőeszközökkel, amelyek egy-egy jó nagy darab szappanból álltak egy-egy hosszú erős téli zokniba dugva. Henry egy nagy, éles vadászkéssel is felszerelte magát. Mikor bementünk az üzletbe nem voltak bent vásárlók. Egy fekete volt a kasszánál, aki intézte az üzletet. Henry kért tőle egy üveg vodkát, amely egy magas polcon volt a pult mögött. Mikor megfordult nekiengedtem a "szappanbuzogányt" teljes erőm ből, pontosan a koponyája tövébe. Hangtalanul lezsuppant a földre és mozdulatlan maradt. Henry nyugodtan kiürítette a kasszát, és egy nagy szivaros dobozt a pult alatt, amely a nagyobb bankjegyeket tartalmazta. Kisétáltunk és megindultunk a kocsi felé, kicsivel többet szereztünk mint 800 dollárt. Meglepően könnyűnek bizonyult.
Három üzlettel lejjebb Henry hirtelen megállt és rámutatott az ajtón levő cégérre: "Bernstein's Deli". Egy percnyi habozás nélkül kinyitotta az ajtót és bement. Egy hirtelen borzongó érzés által sarkallva követtem, ahelyett, hogy megpróbáltam volna megállítani. Bernstein maga volt a pult mögött, hátul. Henry azzal csalta ki az üzlet elejébe, hogy megkérdezte egy árucikk árát, amelyet Bernstein nem láthatott tisztán a pult mögül. Ahogy elhaladt mellettem megütöttem a lecsapóval a feje hátsó felén, amilyen keményen csak tudtam. Éreztem a szappant szétmorzsálódni az ütés erejétől. Bernstein roppant hangosan ordítva leroggyant. És akkor elkezdett gyorsan mászni az üzlet hátulja felé, hangosan üvöltve magas és undorító hangon, hogy felébressze a halottakat is. Engem teljesen lefagyasztott a hangzavar, és lebénulva álltam ott. De Henry egy pillanat alatt könnyedén odalibbent és keményen rázsuppant Bernstein hátára, egyik térdével a lapockái közé, majd két gyors erőteljes mozdulattal hátrarántotta fejét a hajánál fogva, és késével egyetlen mozdulattal elnyeste a torkát.
Ezek lehetnek megtörtént esetek. Számtalan ilyesmivel vádolták a Szervezetet. A jogi minősítés terrorcselekmény plusz rablás - a zsidó célpontok kiválasztása miatt.

3. Fejezet.
Kilenc emberünket letartóztattak és úgy néz ki, igen rossz soruk volt a Cook Megyei börtönben, ahol egyikük meg is halt. Abból amit a bemondó mondott nem lehetett tisztán kivenni, hogy valójában mi is történt, de ha a RENDSZER a jelleméhez méltóan és szokásai szerint cselekedett, akkor az embereinket külön-külön niggerekkel teli cellákba tették, és ezek után szemet hunytak afelett, ami azután következett. A RENDSZER részéről már régóta működött ez a fajta törvényen kívüli büntetés az embereinkkel szemben. Ha nem tudtak megfelelő bizonyítékot találni ellenük, ami a bíróságon is megállja a helyét. Ez pont olyan szörnyű és borzasztó büntetési mód volt, mint ami egy középkori kínzókamrában, vagy a KGB pincéiben folyt. És megtehetik, mert a sajtó soha nem ismeri el, hogy megtörténik ilyesmi. Végül is, ha valakik a fajok egyenlőségéről győzködik a nyilvánosságot, hogy is tudnák beismerni, hogy rosszabb fekete bűnözőkkel összezárva lenni, mint fehérekkel? Másnap miután az emberünket megölték,- a bemondó azt mondta Carl Hodgesnek hívták. valaki, akiről nem hallottam, mielőtt megölték. Chicagói szervezetünk előre számolt ilyen eshetőséggel. A Cook Megyei rendőrfőnökön rajtaütöttek a háza környékén, és sörétes fegyverrel szétlőtték a fejét és c Cédulát tűztek a testére: "ez Carl Hodgesért volt". A RENDSZER teljesen fel volt bolydulva. A Cook Megyei rendőrfőnők politikai fejes és elsővonalbeli zsidóbarát, sábesz goj volt, és igazán nagy ügyet csináltak belőle.

A "sábeszgoj" (magyar megfelelője a "zsidócsahos") problematika kitüntetett helyet foglal el Pierce gondolataiban, írásaiban és cselekedeteiben. Valóban ez az emberi "határréteg" közvetíti a zsidó hatalmat a gój társadalom felé. Kezelését megnehezíti, hogy jóval többen vannak a zsidóknál. A zsidó megítélése Pierce fogalomrendszerében rendkívül egyszerü, mert a zsidó fajisághoz kapcsolódik és minden mérlegelést fölöslegessé tesz. A sábeszgoj azonban számtalan regiszteren továbbítja a zsidó akaratot és ember legyen a talpán, ami minden megnyilvánulási formáját képes felfedezi és a tevékenység súlyát mérlegelni. A egész séges testszövetbe úgy ágyazódik, mint a ráksejt. Azaz a beteg és az egészséges testszövetnek nincs olyan határvonala, amely jelölné a sebészkés útját, a metszés vonalát. Tulajdonképp strómanról van szó, de nem a leszükített üzleti értelmezésben [strohmann azaz szalmabáb, szalmaember a neve a köznyelvben annak a személynek, aki más személy (a háttérember) nevében lép fel, mivel az utóbbi nem tud vagy nem kíván a nyilvánosság előtt szerepelni.], azaz nem csupán olyan személy aki csalárd csőd esetén a zsidó helyett űl. Feltünő számban nyüzsögnek pl. a polgármesterek között, a bírói karban, stb. A zsidócsahos fajtajellegét Kis Sándor határozta meg. Tekintettel arra, hogy nemcsak a zsidó, hanem a zsidó csahos is nemzetközi kategória a körülirás tökéletesen passzol a sábeszgojra is, 

Noha csak Chicago környékére sugározták vasárnap reggel, ott kitrappoltatták a helyi lakosság számos köztiszteletben álló elöljáró emberét, hogy elítéljék a megtorlási akciót és szervezetünket. Az egyik szónok egy ún. mérsékelt konzervatív, a másik a Chicagói zsidó közösség vezetője volt. Mindketten úgy írták le a szervezetünket mint egy gyűlölködő rasszista bandát és felhívták az összes helyesen gondolkodó Chicagóit, hogy működjenek együtt a politikai rendőrséggel, a rendőrfőnök kinyírásáért felelős gyűlölködők elfogásában. Nos a mérsékelt konzervatív elvesztette mindkét lábát és súlyos belső sérüléseket szenvedett, amikor a kocsija alatt egy odatett távirányításos bomba robbant, mikor beüllt. A zsidók szóvivője még kevésbé volt szerencsés. Hivatala előterében várakozott a liftre, amikor valaki odament hozzá, és a kabátja alól elővett baltával úgy fejbe nyeste, hogy koponyáját a feje búbjától a válláig kettévágta, majd eltűnt a csúcsidőbeli tömegben. Szervezetünk azonnal felelősséget vállalt mindkét támadásért. Ez aztán igazán felbolydította a RENDSZERT. Illinois állam kormányzója a Nemzeti Gárdát rendelte Chicagóba, hogy segítsenek a helyi rendőrségnek és FBI ügynököknek a SZERVEZET után kutatni

4. Fejezet
A RENDSZER egy számítógépes, általános belső útlevélrendszeren dolgozik. Minden 12 éven felüli egyén útlevelet kap, és kötelezve lesz, súlyos büntetés terhe mellett az állandóan magánál tartani. Az embereket bármely rendőr vagy rendőrségi ügynök megállíthatja az utcán és követelheti, mutassák a papírjaikat. Kidolgoztak egy tervet is, hogy szükségessé tegyék az útleveleket a legtöbb mindennapi tevékenységhez, mint repülő, busz, vagy vonatjegy vásárlásához, hotelben, motelben, szoba kivételéhet, vagy kórházban, rendelőben orvosi kezelés igénxbevételéhez. Minden jegyárusítási pult, hotel, orvosi rendelő, és ehhez hasonló el lesz látva adatleolvasó számítógépekkel, amelyek telefonvonalon lesznek bekötve az óriási, egész országra kiterjedő információ- és számítógépközpontba. Minden egyén mágnesesen bekódolt útlevél számát rendszeresen felveszik a számítógépek, ha valaki bármikor jegyet vesz, számlát fizet ki, vagy valamilyen szolgáltatást vesz igénybe. Ha bármilyen rendellenesség van, riasztják a legközelebbi rendőrállomást, amelyben ki lesz jelölve a jelet leadó leolvasógép, és az abba információt betevő egyén tartózkodási helye. Minden megengedhető és elfogadható a 'rasszizmus' elleni harcban! Később a rendszert fokozatosan kiszélesítik, leolvasó készülékekkel kötelezően minden árusítási helységben. Senki nem fog tudni megenni egy ebédet egy étkez dében, felvenni a szennyesét egy tisztítóban, vagy élelmiszert venni a boltban anélkül, hogy mágnesesen leolvassák az útlevél számát a pénztár melletti leolvasókészüléken.
A "kommunista" Kína dolgozza és alakítja ki a személyi nyilvántartás új rendszerét. A módszer azonban nem új, nem kínai és nem máshol mint  ZsidóAmerikában agyalták ki, Pierce szerint. Más kérdés, hogy szisztéma milyen elemei kerültek eddig bevezetésre.

5. Fejezet.
Mindent egybevetve, lehangolóan könnyű volt a Rendszernek, hogy megtévessze és manipulálja az amerikai embereket: akár az eléggé naiv konzervatívokat, akár a kényeztetett és értelmiségi, vagy magukat értelmiséginek képzelőliberálisokat. Még a libertáriánusokat is, akik beállítottságuknál fogva kormányzás ellenesek; minden kormány ellenesek attol függetlenűl hogy milyen kormány alatt élnek. Még őket belefélemlítik a csendes beleegyezésbe, amikor Nagy Testvér [Big Brother – á la “1984”] bejelenti hogy az útlvélrendszer szükséges, hogy megtalálhassák és elpusz títhassanak a rasszistákat, vagyis minket. Ha csak az Amerikai emberek szabadsága forogna kockán, aligha lenne igazolt a Szervezet létezése. Az Amerikaiak elvesztették a jogukat, hogy szabadok legyenek. A rabszolgaság a helyes és igazságos állapot egy olyan népnek, amely olyan puha, önzően-mohó, nemtörődöm, óvatlan, hiszékeny, és elbúgyutá sodott lett mint mi. Valóban, mi már rabszolgák vagyunk. Hagytuk egy diabolikusan (ördögien) találékony, idegen kisebbségnek, hogy láncokat rakjon a lelkünkre és az elménkre. Ezek a lelki láncok igazibb jegyei a rabszolgaságnak, mint azok a vasláncok, amelyek még jönni fognak. Az agymosás a romlottságot elfogadhatóvá tette számunkra, és a romlottság kevésbé ellenállóvá tett az agymosással szemben. Mindenesetre most már túl közel vagyunk a fákhoz, hogy tisztán lássuk az erdő alakját.
Itt engedtessék meg emlékeztetnem rendszeres olvasóimat arra, menyit tipródom az emberi elme zsidó leigázása miatt. A sok közül egy írásomra bátorkodom utalni, amelynek címe "Agytakaritás. Űzd ki a zsidót - az agyadból." Ha ez sikerülne, az emberiség közel kerülhetne a zsidókérdés békés/végleges megoldásához. Ennek legkomolyabb akadályát épp a sábeszgoj also zsidócsahos képezi. Ennek az ugyancsak élősdi "fajnak" a létezését sajnos nem lehet békésen megkérdőjelezni.
 

6 Fejezet.
1991 október 13-án bombánk felrobbant az FBI országos központjában.
Erról fentebb már szó esett. Pierce, ill. a Naplók bosszantó rendetlensége engem és az olvasót is ugrabugrálásra kényszerit egy meg nem történt eset kapcsán.
Aggodalmunk bomba viszonylagos kis mérete miatt alaptalannak bizonyultak, a rombolás óriási. Biztos hogy megszakítottuk az FBI központjának működését legalább az elkövetkező pár hétre, és úgy néz ki elértük azt a célunkat hogy szétromboljuk az új számítógépes központjukat. Felborított teherautók és kiskocsik, szétrepesztett irodabútór, és épülettörmelék volt mindehl szétszorva, és köztük a megdöbbentően sok összeroncsolt hulla.
E a látomás által ihletve Timothy Mc. Veigh az amerikai hadsereg öböl- háborús veterán őrmestere, több harctéri kitüntetés birtokosa, 1995. április 19-én  leparkolta bérelt furgonját az Oklahoma City központ jában álló, kilenc emeletes Alfred P. Murrah nevű szövetségi irodaház előtt, majd távozott. Tíz perc múlva, a gázolaj, nitrometán, bányaipari robbantószer és műtrágya keverékéből álló több mint ezer kilogrammos pusztító rakománnyal megpakolt járműve felrobbant, és valósággal leborotválta az óriási irodaház teljes homlokzatát, 169 szövetségi hivatalnok és járókelő halálát, illetve több mint 650 ameri kai sebesülését okozva. Ugyancsak az épületben működő napközi gyermekotthonban 19 bölcsődés kisgyermek is életét vesztette, akik az épületben dolgozó irodai alkalmazottak gyermekei voltak. A brutális, pusztító erejű robbanásban továbbá a környéken álló több mint 200 épület is megsérült.
Ez a merénylet ugyanúgy nem rázta meg a zsidókat, mint a vele egy kalap alá ügyeskedett 9/11-i World Trade Center tornyai ellen merénylet. Ez utóbbi esetben a tornyoktól gondosan távoltartották a zsidó alkalmazottakat. Nem tudom, az oklahomai robbantásnak volt e zsidó áldozata. Mégis micsoda fegyver került a zsidók kezébe! De folytassuk a Naplókkal.

Minden fölött ott lebegett a fekete füst köde, égette a tüdőnket, és fél-sötétséget csinállt a fényes reggelből.  Előtte, amikor már csak egy perc volt a robbanásig, felhívtuk a Washington Post szerkesztőségét. A rövid üzenet a következő volt: három héttel ezelőtt ti és a hozzátok tartozók meggyilkoltátok Carl Hodges-t Chicagóban. Mi most elszámolunk a haverjaitokkal a politikai rendőrségnél. Hamarosan elszámolunk veletek, és az összes többi árulóval is. Fehér Amerika meg fog maradni! ... Az Amerikai emberek olyan sok éven át nem voltak hajlandóak a kellemetlen döntéseket meghozni, ezért van az hogy most mi kényszerülünk arra, hogy olyan döntéseket hozzunk amelyek valóban nagyon kemények és szigorúak. A liberálisoknak és a zsidóknak csak annyit kellett tenniük hogy elkezdjenek embertelenségről vagy igazságtalanságról vagy fajirtásról visongani, és a legtöbben azon fajunkbeliek közűl akik egy megoldás peremén matattak, megiramodtak mint rémült nyulak. Mert soha sem volt egy megoldás a faji problémára amely igazságos lett volna mindenki számára, vagy amelyik elfogadásáról minden érintettet illedelmesen meg lehetett volna győzni bármi lyen felfordulás vagy kellemetlenség nélkűl. Mindeni próbálta kikerülni a problémával való foglalkozást, remélvén hogy majd a probléma magától megoldódik. És ugyanez igaz a Zsidó problémára, és a színes emigráció problémájára, a túlnépesedés problémájára, és az eugénikai problémára, az emberi minőség romlásának problémájára, és ezer más (!) rokon problémára.
Szabadjon itt valamit ismét közbevetnem. 2013-ban kezdtem publikálni egy Eszmei Magyar Nemzeti Szocialista Párt Programjának Tervezetét, amivel sikerült önmagamat a "pol. korr" zónából kiiktatni. Szembefordultak velem azok az olvasóim, ill. eszmetársaim is, akik nem voltak képesek elfogadni "könyörtelenségemet" a módszeresség és következetesség tekintetében. A Tervezet abból indul ki, hogy a magyar többség érdekeihez igazodni nem tudó, nem akaró faji kisebbség - a zsidóság és a cigányság - jogi státusát és társadalmi helyzetét. az általános jogi elvekhez és erkölcsi normákhoz igazodva, minden részletre kiterjedően rendezni kell.

Volt egy fegyveres forradalmár néger banda, akik Fekete Párducoknak hívták magukat. Minden alkalommal mikor lövöldözésbe keveredtek a rendőrséggel, a sajtó és a TV a könnyes interjukat a kimúlt Fekete bandatagok család tagjaival készítették, nem a rendőrök özvegyeivel. És mikor egy néger nő aki a Kommunista párthoz tartozott megtervezett egy lövöldözést egy bírósági eljáráson, és még azt a sörétes puskát is ő hozta amivel egy bírót meg gyilkoltak, a sajtó szurkolótábort alkotott a bírósági eljárásán, és megpróbált népi hőst (folk hero) csinálni belőle.

És tényleg! Kitünő a sajtójuk nálunk Magyarországon is. Terroristákról szó sincs. Ez a kifejezés a fehér többségnek van fenntartva nálunk is, ZsidóAmerikában is. "A Fekete Párducok (Black Panther Party) egy radikális polgárjogi mozgalom volt az Amerikai Egyesült Államokban, Az 1960-as évek közepére sokan csalódtak a Martin Luther King hirdette erőszakmentes polgárjogi harcban, ugyanakkor a radikális Malcolm X 1965-ös halála is erőteljes lökést adott a Black Power mozgalomnak. A Fekete Párducok egyike volt azoknak az amerikai radikális csoportoknak, akiknek célja az volt, hogy az Államokban emberszámba vegyék a feketéket. Azt vallották, hogy végső soron olyan közösségeket, talán államokat kell létrehozni, ahol a hatalom „a fekete nemzet” érdekeit szolgálja."

Jé! Hát nem pont itt tartunk most!? És hogy lelkendezik a Floyd ügy kapcsán a legendás, fekete párducos szép időkről a Zs-Index! Így tört az utcára hatvan éve a fekete hatalom A társadalom kutatók, történészek a tiltakozáshullámmal kapcsolatban leginkább arra hívják fel a figyelmet, hogy hat évtizeddel ezelőtt volt utoljára ennyire robbanásig feszült a helyzet az Egyesült Államokban. Most sok szempontból még rosszabbnak is tűnik a helyzet, tekintettel a korona vírus-járványra és az abból kibontakozó mély gazdasági válságra – mivel mindkettő leginkább a színesbőrű lakosságot sújtja. A Malcolm X, Martin Luther King, és a Fekete Párducok nevével fémjelzett korszak a II. világháború utáni gazdasági és társadalmi fellendülésből, fejlődésből szinte teljesen kimaradt fekete lakosság öntudatra ébredéséről, erőszaktól, gyakran fegyveres konfliktusoktól sem mentes politikai, hatalmi érdekérvényesítő mozgalmairól szólt; előtérbe helyezve a társadalmi elnyomás fő eszközét, a rendőri megfélemlítést és brutalitást. Minden szükséges eszközzel – az 1965-ben meggyilkolt Malcolm X (El-Hajj Malik El-Shabazz) szállóigévé vált szavai kitűzőkön, egy harlemi utcai vásáron, a kilencvenes években. Az 'ellentmondásos megítélésű' [jellegzetes zsidó smájglerolás] omahai muszlim pap a fajgyűlölet, a rasszizmus, a társadalmi elnyomás harcosan radikális ellensége, a feketék polgárjogi mozgalmának első igazán népszerű és befolyásos alakja volt. Frantz Fanon martinique-i francia filozófus valamint Jean-Paul Sartre [a vén méregkeverő hogy is maradhatott volna néma ebben a kérdésben...]  társadalmi egyenlőtlenségekkel és politikai erőszakkal foglalkozó szövegeiben feltűnt szavakat élete utolsó évében használta föl egy beszédében Malcolm X: Kijelentjük, hogy jogunkban áll ezen a földön élni, jogunkban áll embernek lenni, hogy tiszteletet érdemlünk, mint minden emberi lény, hogy megilletnek minket is az emberi létezés jogai ebben a társadalomban, itt ezen a földön, itt ezen a napon, és ezt ki fogjuk harcolni 'minden' szükséges eszközzel. Haladj tovább, különben mi haladunk át rajtad – ezen a nagyjából 1966-ban megjelent plakáton tűnt fel először a Fekete Párducok (Black Panther Party) radikális polgárjogi mozgalom jelképe, a támadásba lendülő éjfekete leopárd. Lám milyen költői pátossza cifrázza az Index szines bőrü zsidaja a fekete színesbőrüek fehérirtó rohamát...


7.Fejezet.
Egy sikátorban parkoltunk le kb. 100 yardnyira a Washington Post főbejáratától. Amint George lefegyverezte az őrt, Henry egy óriási lyukat lőtt rövidre vágott csövű sörétes puskájával a nyomdaszoba ablakába. Ekkor meghúztam az általam készített gránát-akna kombináción a pöcköt, és behajítottam a legközelebbi nyomdagép hengerei közé, amit épp akkor készítettek elő az éjszakai munkához. Másnap reggel a Post kb. egy órával később jelent meg az utcákon, mint szokott, és az előfizetők sem kapták meg újságjaikat, mivel a korai kiadások kimaradtak, de a Postnak nem lett különösebb baja. Miután átnéztük az újságot, megállapodtunk a szerkesztői oldal főszerkesztőjén, aki egy különösen vérengző cikket írt rólunk. Szavaiból csöpögött a talmudi gyűlölet. Rasszisták, irta, nem érdemelnek emberszámba vevést, sem a rendőrségtől, sem pedig egyetlen tisztességes polgártól sem. Szerinte le kéne lőni minden hozzánk hasonlóan gondolkodót mint megannyi veszett kutyát. ...  Leintettünk egy taxit, egy fekete vezetővel. Mikor felmentünk a szerkesztő Silver Spring-i kocsifel járójára, a Fekete már a csomagtartóban volt döglötten. A taxiban vártam, amíg Henry csöngetett, és a válaszoló nőnek azt mondta, csomagot hozott a Posttól, és egy aláírásra van szüksége. Mikor pár pillanat múlva megjelent az ajtóban az álmos szemű szerkesztő, egy fürdőköpenyben, Henry szó szerint kettélőtte két lövéssel a kabátja alatt felhozott levágott csövű sörétes puskájával.
Ez az eset is olyen mint egy Petőfi látomás.

Véres napokról álmodom,
Mik a virágot romba döntik,
S az ó világnak romjain
Az új világot megteremtik.

Ha egy poéta álmodozhat véres napokról, miért ne tehetné egy hivatásos terrortista?

8 Fejezet.
A legtöbbször sörétes puskákra szerelt saját készítményű gránátkilővőket használtunk. Ezek maximum 150 méternyi lőtávra szolgálnak, de a gránát mindig ez előtt robban hacsak a gyutacsot nem módosítódik. Hogy sikeresen használja valaki ezt a fegyvert csak egy rejtekhelyre van szüksége 100 méterre a célponttól. Vegyük például a nemi erőszakot, amely egy olyan mindenütt jelenlévő csapássá vált manapság. Évente 20-25% növekedett az előfordulása az 1970-és évek óta is, amíg tavaly a Legfelsőbb Biróság úgy itélt hogy az összes törvény amely a nemi erőszakot külön bűn ténnyé nyilvánítja alkotmányellenes, mivel jogi különbséget feltételez a nemek között. A nemi erőszakot a bírók úgy határoz ták meg, csak fizikai támadást büntető törvénycikk alapján lehet büntetni. Más szóval a nemi erőszak egyenlővé lett téve egy orrbavágással, vagy pofoncsapással. Azokban az esetekben mikor fizikai sérülést nem lehet bizonyítani, most valósággal lehetetlen egy törvényes eljárást szerezni, vagy akár egy letartóztatást is. Ennek a bírósági 'gonoszkodás nak' az lett az eredménye hogy a nemi erőszak előfordulása olyan rohamosan megnőtt, hogy bűnügyi statisztikusok szerint minden két Amerikai nőből egy számíthat rá: életében legalább egyszer megerőszakolják."
Nincs időm utána kurkászni, hogy az általam is "leggonoszabb kasztnak" titulált bíróság akkor hozott e ilyen döntést. Ha igen, Pierce-nak bíróságról kellett volna valami vadat álmodnia. Úgy tűnik, jelenleg más a helyzet, mert  nemrég egy New York-i bíróság esküdtszéke bűnösnek mondta ki a zsidó Harvey Weinstein bukott hollywoodi filmmogult nemi erőszak és szexuális támadás vádjában, ám felmentette őt a legsúlyosabb vádpont, a szexuális ragadozóként elkövetett erőszak vádja alól. Ami a továbbiakat illeti Pierce vátesznek bizonyult.
A legtöbb nagyvárosunkban persze, még rosszabb a helyzet. Fekete civil jogok szóvívők, a másik oldalon, viszont nagyon dicsérték a Legfelsőbb Biróság döntését. Úgy gondoltákA nemi erőszakra vonatkozó törvények, asszisták voltak, mert a létszámarányoktól eltérően nagyszámu feketét tartoztattak le miattuk. Mostanában Fekete bandák parkolók és iskola udvarok körül lézengnek, iroda épületek és bérházak folyosóin barangolnak, bármely vonzó, kiséret nélküli Fehér nőre vadászván, és annak tudatában hogy  büntetés, akár a lefegyverzett polgárság részéről, vagy a jogiilag lebilincselt rendőrség részéről nagyon valószínűtlen. Pontosan erről van ma szó. Úgy látszik ZsidóAmerikában ufgyanúgy tilos négerbűnözésről, mint nálunk cigánybűnözésről beszélni. Pedig e színes fajok létszámukat meghaladó mértékben vannak reprezentálva bizonyos bűncselekményekben. Így például a fehér nő megbecstelenítése a nigger legfőbb szórakozásai közé tartozik, amely ellen csak Lynch bíró törvénye, az erőszaktevő azonnali felkoncolása, nyújtott védelmet a múltban és nyújthat a jövőben.

9. Fejezet.
1991. november 9. Micsoda nap! Ma délután két órakor a Kongresszus különleges ülést tartott Ekkor bezuhant a második lövedék. Ez robbanással és villanással csapódott be kb 50 yardnyira a kamera előtt. Majdnem pontosan eltalált egy csapat katonát, akik az épület keleti parkolójában egy kisebb hegy homokzsák mögött géppuskafészket láttak el. "Ez a mi aknavetőnk!" - kiáltottam. Valószínűleg egyszerre derengett fel minden a helyszínt néző katonai tapasztalattal rendelkező ember számára, hogy egy aknavető felelős a két robbanásért.Az aknavetők tökéletes fegyverek, főleg a gerilla harcászathoz. Hangtalanul és szinte függőlegesen ejtik halálos lövedékeiket a célpontjukra. Teljes fedezékből lehet tüzelni velük, és a célterületen levő személyek nem tudják megmondani, hogy melyik irányból jönnek a lövedékek. Los Angeles városi tanácsát összehívták, hogy megnézzék az Elnök beszédének élő közvetítését, mielőtt szavaztak volna néhány saját városi anti-rasszista rendeletről. Körülbelül akkor, amikor elkezdődött itt a tűzijáték, négy emberünk hamis rendőri igazolványok kal bement a Tanács gyűlésére, és elkezdtek gránátokat dobálni. Nyolc tanácstag rögtön meghalt, és embereink sikeresen kijutottak. Most mindannyian őrjöngenek ellenünk, és vallásos mélységgel megígérik a nyilvánosságnak, hogy eltaposnak minket, de miután elgondolkoznak rajta egy kicsit, sokan közülük készek lesznek életbiztosítást vásárolni tőlünk. A rendszer egyik nagy gyengesége a teljes romlottsága. Mérhetetlen számbeli és fegyverbeli fölényben vannak, de egyetlen vezetőjüknek sincs egyéb motivációja, mint a saját önérdeke. Abban a pillanatban készek elárulni a rendszert, amikor személyes előnyt látnak ebben. Egyelőre nem adjuk tudtukra, hogy mind elkerülhetetlenül az akasztófa felé tartanak. Hadd higgyék, hogy alkudhatnak velünk és megmenthetik a nyakukat, mikor a rendszer megdől. Csak a zsidóknak nincsenek illúzióik ebben a tekintetben. A keresztények vegyes csoport. Egy részük a legelkötelezettebb és legbátrabb tagjaink között vannak. Gyűlöletük a rendszer ellen azokon az okokon túl, ami mindannyiunkat hajt, a rendszer szerepének felismerésén is alapul a kereszténységet aláásó és kificamító manipulációkban. De mindazok, akik továbbra is a nagyobb vallási felekezetek keretein belül vannak, ellenünk vannak. A keresztény felekezetek zsidók általi elfoglalása (irányítás alá vétele) és a kereszténység üzenetének teljes megrontása már majdnem 100%-ban teljes. A rendszer agymosása nem ficamította ki végleg mindenkinek az eszét. Jó emberek milliói és milliói léteznek még odakint, akik sem nem hiszik el a rendszer propagandáját, nem süllyedtek le azoknak az állatszerű létszintjére, akik kizárólag azért élnek, hogy kielégítsék az érzékeiket. Hogy buzdíthatnák ezeket az embereket arra, hogy csatlakozzanak hozzánk? Az élet manapság egyre csúfabb és csúfabb, egyre zsidóbb és zsidóbb. De még mindig viszonylag kényelmes, és a kényelem a nagy megrontó, és a gyávák nagy termelője. Úgy tűnik, mostanra, minden igazi forradalmárt megszereztünk magunknak Amerikában. Most azt kell kisüssük, hogy hogyan csináljunk többet, és gyorsan. Még mindig sok fehér él Georgetownban - csak máshogyan. Az egykor divatos családi házak ablakait bedeszkázták mostanra, de sokat közülük engedély nélkül elfoglaltak csöves 'kolóniák', főleg fiatal lemorzsolódottak és otthonról megszököttek. Egy a lét szélén levő, brutális létet folytatnak, az utcán koldulnak, maradékokért turkálnak a szemétben, néha lopnak is. A lányok közül egyesek az alkalmi prostitúcióval is foglalkoznak. Szinte az összes - legalábbis eddig azt hittem - az állandó bedrogozottság állapotában tartja magát. Mióta a rendszer befejezte teljesen a kábítószertörvények betartatását tavaly óta, a heroint ugyanolyan könnyű beszerezni, és körülbelül annyiba kerül mint a cigaretta. A zsaruk általában békén hagyják őket, holott néhány történet arról, hogy mi folyik ezek között a gyerekek között igencsak elborzasztó. Az erődjeikben, a bedeszkázott épületekben, ahol főznek, esznek, alszanak, szerelmeskednek, szülnek, drogoznak és meghalnak, úgy tűnik, civilizáció előtti életformába süllyedtek vissza. Furcsa vallásos kultuszok - sok illatos füsttel és kuruzslással - terjengnek közöttük. Az ősi Szemita kultuszokra emlékeztető Sátánimádó formák, különösen elterjedtek. Állítólag rituális kínzás, és rituális gyilkosság is zajlik ezeknél, úgy mint rituális kannibalizmus, rituális szexorgiák, és más nem-fehér szokások.
A 'kolóniákat' illetően Pierce nem veti el a súlykot. Csak tovább kell gondolnunk, hogy fognak kinézni a rendőrmentesített 'kolóniák' eztán. Ehhez nem kell igénybe vennünk Pierce túlfűtött fantáziáját. 

10. Fejezet
Washington környékén és Alexandriában ezek a fekete biztosok már öntudatosan járják az utcákat és állítják meg a fehéreket. Az a hír járja, hogy pénzt követelnek azoktól, akiket megállítanak, és letartoztatással fenyegetik azokat, akik nem fizetnek. És behurcolnak fehér nőket működési központjaikba kihallgatásra. Ott levetkőztetik és, sorozatosan megerőszakolják őket, -mind a törvény nevében! A sajtó persze egy szót sem szól ezekről a gyalázatokról, de mégis terjed a hír.

11. Fejezet
1991. november 28. Igen zavaró dolog történt ma este, aminek végzetes következményei lehettek volna mindnyájunkra nézve. Egy autónyi fiatal drogos próbált betörni az épületbe, azt gondolva, hogy az üres, nekünk pedig el kellett pusztítanunk mindannyiukat és meg kellett szabadulnunk az autójuktól. Ez volt az első eset, hogy ilyesmi történt, nem sikerült elvenni a kedvüket. A második fekete ritmikus dörömbölésbe kezdett a garázsajtón, kiáltozva újra és újra, Nyisd ki, testvér, nyisd ki. Valaki a kocsiban bekapcsolta a rádiót, és néger zene kezdett üvölteni süketítő hangerővel. az egyik gyalogos fekete jobban megnézte Billt, és rögtön riadót fujt. 'E' nem is testvér', kiáltotta. Mindenki ki az autóból, és hassal a földre, parancsolta Bill, kirántva az ajtót a vezetői oldalon. Gyerünk niggerek, mozgás! Nem tartott sokáig, hogy eldöntsük, mi legyen. Nem engedhettük meg magunknak fegyverlövések zaját, ezért fogtam egy nehéz feszítővasat, Bill pedig felvett egy ásót. A két szemben lévő oldalon kezdtük, miközben a lányok sakkban tartották őket a sörétesekkel. Gyorsan és precízen dolgoztunk, egy ütés a fej hátuljára, elég volt mindegyiknek.

12. Fejezet
egyesek közülük vagy hasonló körülmények között levő emberek -már a saját háborújukat folytatják a rendszer ellen. Az utolsó két hónapban elképesztően nagy mennyiségű, olyan forradalmi tettek elterjedését láthattuk, amelyekben nem volt benne a Szervezet keze. Ebben voltak robbantások, gyújtogatások, emberrablások, vérfürdőbe torkoló tüntetések, szabotázs (rongálások, rombolások), kiemelkedő figurák elleni halálos fenyegetések, és még két nagy figyelmet magára vonó orgyilkosság is.Ezekért a tettekért olyan sok különböző csoport vállalt felelősséget, - anarchisták, adóztatás ellenes lázadók, elszabadítási frontok mindenféléi, vagy fél tucat szélsőséges vallási kultusz, - hogy senki nem tudja már követni. Minden holdkóros, akinek volt valami bosszúsága a rendszer ellen, elindította a saját külön háborúját. A legtöbbek közülük csak óvatlan amatőrök, akik összefogdosásában még a fajilag kevert FBI-unk is eléggé eredményes munkát tud végezni, de mégis a lázadók mind többen és többen lesznek. A buzdításukért úgy néz ki a forradalmi vérengzésnek és kormányzat ellen-vérengzésnek az általános légköre a felelős, amit a Szervezet működése teremtett. A politikai vandálok és holdkórosokon kívül van a társadalomnak egy másik része, amely fontos részt játszott az utóbbi történésekben, a különböző szervezett bűnöző bandák. A maffia, és egy-két másik szervezett bűnöző csoport kihasználta a káoszt és a nyilvánosság félelmét arra, hogy megnöveljék a megfélemlítési és zsarolási tevékeny ségeiket.

Eddig bírtam cérnával Pierce követését. Sem az eddigi, sem a további naplórészek, sem a Naplókat "ismertető" közlemé nyek nem segítettek nekem abban, hogy tisztán lássak a Naplók Tartalma és a valóság közötti összefüggés kérdésében.

Az írás elején jeleztem, hogy egy bizonyos könyv Perecz Tamás: Terrorista kézikönyv vagy a szélsőjobb bibliája? - gondolatok a Turner Diaries-ről c. könyve eltünt az internetről. A Könyvben emlitett egyes eseményeknek és szereplőiknek azonban maradt nyomuk.

"Robert Jay Mathews (1953. január 16. - 1984. december 8.) amerikai neonáci aktivista egy amerikai fehér szupermacista militáns csoport, a Rend nevü szervezet vezetője Mathews rajongója volt a Turner Diaries című 'regénynek', amelyet William Luther Pierce írt. 1983-ban egy bázist épített épített tulajdonában álló területen egy házban, a Freeland közelében , Washingtonban, a Whidbey-szigeten és nyolc másik férfivel terrorista szervezetet alapított „The Order" néven.  Az FBI ügynökei felfedezték és körülvették a házat. Mathews megtagadta annak elhagyását. Tárgyalások kezdődtek és folytatódtak. Amikor Mathews már nem volt hajlandó tovább tárgyalni, az FBI ezután tucatnyi füstgránátot és kábítógránátot lőtt a házba, hogy megpróbálja kiemelni Mathewst, de ebben meggátolta őket egy gázálarc amit Matthews használt. Mathews számos ügynökre tüzet nyitott, akik megkíséreltek belépni a házba. Hosszú harc kezdődött. Egy helikopterre is  tüzet nyitott éjszaka az emeleti ablakból. A helikopter lezuhant, de legénysége nem sérült meg. A tüzelés folytatódott. Az FBI ezután három M79 Starburst fáklyát lőtt egy másik helikopterből a házba és bedobott egy kézi gránátot is. Mathews folytatta a tüzelést, de közben a ház kiégett és hirtelen csend lett. Miután a romok eléggé lehűltek ahhoz, hogy átkutathassák, az ügynökök megtalálták a 31 éves Mathews testének megégett maradványait a még mindig a kezében tartott pisztollyal. A boncolás során arra a következtetésre jutott, hogy Mathews halálát az égés és a füst belélegzés kombinációja okozta. Mathews több mint 1000 sorozatot adott le, de egyetlen ügynök sem sérült meg (?).
Ezt felfoghatjuk akár hőskölteménynek is. Ha a Matthews féle farkasokat úgy lehetne klónozni mint a bírkákat, vélhetőleg már nem lenne zsidókérdés és nem tört volna ki mostanra négerlázadás.

Még furcsább tények derülnek ki Matthews és Pierce közvetlen "harci" kapcsolatáról. 

"A yakimai szövetségi bíró 25 000 dollár összegű óvadékot szabott ki Pierce-re, akit egy Spokane-i titkosszolgálati ügynök kihallgattott, de Pierce megtagadta bármilyen információ szolgáltatását. Mathews mégis attól tartott, hogy minél hosszabb ideig ül Pierce a börtönben annál nagyobb a valószínűsége, hogy beszélni fog a rendőrségnek, vagy egy másik fogolynak. Pierce telefonhívásokat is kezdeményezett a börtönből, összekapcsolódhatott a Rend többi tagjával, hogy összegyűjtsék a pénzt az óvadékra. Mathews mégis úgy döntött, hogy kirabol egy bankot. 1983. december 18-án egyedül kirabolta a Citybank Innis-Arden fióktelepét, Seattle-től északra, a Snohomish megye vonal közelében. 25 952 dollárral távozott, de a zsákmány nagy részét egy robbanó festékcsomag tönkrette, amely vörösre színezte a bankje gyeket. A bíróság végül Pierce óvadékát 2500 dollárra csökkentette, és december 23-án szabadon engedték. 1984. március közepén Mathews Pierce-vel és két továbbu bűntárssal Duey-vel és Yarborough-nal együtt visszatért a Seattle-i körzetbe és 1984. március 16-án a Fred Meyer bolt páncélozott pénzszállító gépkocsijának őreitől elrabolták hat nagy pénzeszsákot és hat érmedobozt, amikor elhagyták az irodát. Ezúttal a fogás 43 345 dollár volt.

1984. május 27-én, Duey és Kemp, két új toborzóval, David Charles Tate-val az árja nemzetekből és James Dye-vel a Nemzeti Szövetségből, meggyilkolták a 42-éves Walter Edward West-ot gyilkolták meg az idahoi Atholból (szervezetből). Mathews ugyanis meghallotta, hogy West, az árja nemzetek tagja, egy Hayden-tó körüli bárban ivott, és fecsegett a Rend legutóbbi zsákmányolásairól. Elrendelte, hogy öljék meg. A férfiak Westet elhurcolták otthonából, majd mélyen a Kaniksu Nemzeti Erdőbe hajtottak, ahol Duey kalapáccsal a fejébe ütött, és puskával az arcába lőtt. Ezután a testét az erdőbe húzták, és zavartalanul egy korábban elkészített sírba dobták. Ironikus módon, a Rend első terror áldozatává saját emberük vált. Második áldozatuk 50 éves zsidó Alan Berg volt, egy szókimondó rádiós beszélgető show műsorvezetője a Kolo 850 AM rádióállomáson, Denverben, Colorado államban. Berg vitatott stílusa volt, amelyet szokott csalni a hívóknak, miközben a show telefonjai csörögtek. Különösen szeretett agitálni a jobboldali szélsőséges csoportok ellen, mint például a Denveri Ku Klux Klan ellen és emiatt Mathews felvette Berget a halállistájára. 1984. május 17-én Mathews Jean Margaret Craig nő munkatársat küldte Denverbe, hogy figyelje meg Berg mozgásait, és erősítse meg, hogy életképes célpontja lesz. Június 15-én, pénteken Mathews, Pierce és Richard Joseph Scutari, egy új toborzó, Colorado felé indultak. David Lane egy nappal korábban távozott Denverbe. 1984. június 18-án, hétfő délután a csoport összeállt a Denverben lévő Motel 6-ban, hogy áttekintsék Berg merényletét. Pierce (!) ragaszkodott ahhoz, hogy a ravaszt ő húzza meg. Magával hozott egy 0,45-es kaliberű Ingram MAC-10 géppisztolyt a feladatra. Körülbelül 19:00 óráig a csapata megfigyelést végzett az Adams utca 1445-es Berg épületében. Amikor Berg 21: 21-kor rátért Volkswagen bogárját az autópályára, Lane elébehúzott. Mathews kiugrott az első utasülésbőé és kinyitotta a hátsó ajtót Pierce számára, aki futott Berg autója felé. Amikor Berg elhagyta autóját és menekülésre fogta, Pierce nyomjelzős lövedékkel tűzet nyitott a MAC-10-el. Tizenkét lövés érte Berget, mielőtt a fegyver eltömődött. A csoport visszarohant a Motel 6-ba, összegyűjtötte holmiját és elindult a városból.

Ezt az akciót más forrás is megerősíti. "Alan Harrison Berg (1934. január 1. - 1984. június 18.) amerikai ügyvéd és beszélgető rádióműsor-házigazda volt Denverben Colorado államban. Berg ismert volt liberális, nyílt álláspontjáról és konfrontációs interjústílusáról. 1984. június 18-án a Rend fehér nacio nalista csoport tagjai agyonlőtték Berget. A gyilkosságban részt vevőket egy olyan csoport részeként azonosították, amely olyan prominens zsidók, mint Berg megölését tervezi. Közülük ketten, David Lane-t és Bruce Pierce-t polgári jogok megsértésével vádolták, egyikük sem gyil kossággal (?), így 190 év és 252 év börtönre ítélték őket.
Sem Matthewsról, sem Pierceról nem szól a fáma, amit nem értek, de nincs időm és kedvem a további kutakodáshoz.

* * *

Nyögve, káromkodva jutottam a végéig, helyesebben idáig, mert a történet folytatódik. Bayer Zsoltot hallgattam minap a Hír TV-ben. A Zsolti hozta szóba a Vörösnyakúakat [Redneck] akik fegyvereiket markolják, készen arra, hogy a niggerek közé pörköljenek, ha rájuk, családjukra, tulajdonukra törnek. Erről ugrott be, hogy a Turner Naplókon vörös fonalként húzódik keresztül Pierce legfőbb mániája: a fegyverek elrejtése a RENDSZER elől. Többszázmillió lőfegyverről, stb. van szó. Nem mindegy, hogy sikerül e ezeket kicsavarni az amerikaik kezéből? És ha nem és megszólalnak, vajon kik látja kárát.

Államot alkot az államban, Amerika déli államaiban. Olyan helyzet is elképzelhető, hogy megismétlődik a nagy belháború a zsidó Észak és a keresztény Dél között, csak nem biztos, hogy ezúttal az erősen elrohadt Észak győz.

A Redneck olyanfajta becenév, mint amilyet az analfabéta büdöscigányok használnak velünk magyarokkal szemben: Paraszt. A redneck vidéki, nemgazdag és nem túlképzett átlag-amerikai.

Róluk szól majd a következő rész, amely nem lesz olyan hosszú és unalmas, mint ez.

2020.06.22

* * *

 

A második menet. A Vörösnyakuak [Redneck] esélyei.

Az 1861-ben kitört amerikai polgárháború azóta se ért véget, csak a harc formái és hevessége változnak. Sok epizódot a sajtó nem minősít polgár háborús eseménynek, holott az. Majd lentebb rátérek.

"Rednekit" a zsidók ilyennek szeretnék láttatni, de nem ilyen. Mindjárt kiderül.

Vajmi kevés szó esik manapság arról, hogy a zsidók milyen szerepet játszanak a 2020-as polgárháborúban. A kérdést csak akkor lehet megválaszolni, ha tudjuk, milyen szerepet játszottak az 1861-esben.

Az
1861–1865- ös amerikai polgárháborút az északi államok kezdeményezték. Az egyik ürügy a déli rabszolgatartás volt. Igaz ugyan, hogy a rabszolgatartók délen, a zsidó rabszolgakereskedők viszont északon éltek. Északon eltörölték a déli rabszolgatartást. Ez egyáltalán nem jelentette azt, hogy a niggerek felszabadítására és főleg egyenjogúsítására törekedtek volna. Nem engedték őket délről bevándorolni, letelepedni. Azoknak pedig akik északon éltek nem biztosítottak választójogot, nem is beszélve a hivatalviselési jogról.
A háborút a déli államok csendes
megszállása előzte meg. "A hadsereg és a flotta tisztjei szövetségi tulajdonban levő erődöket, fegyverraktárakat kezdtek megszállni a déli államokban, hogy a várhatóan bekövetkező zavargásokat, netán elszaka dást megakadályozzák."
Az óvintézkedések nem segítettek. Hét déli állam kivált és létrehozták a Konföderációt, elfogadták annak alkotmányát. Az elnök Jefferson Davis lett. 

A másik fertályon Abraham Lincoln lett az elnök, aki "beiktatási beszédében jelezte, hogy nem kívánja a rabszolgaság intézményét megszüntetni, ahol az már létezik, de meg akarja őrizni az Unió egységét. A Konföderáció küldöttei találkozót kértek Lincolntól, hogy átadják a háború elkerülésének módjáról szóló javaslatukat. Lincoln elutasította a kezdeményezést, mert véleménye szerint az az államok kiválásának elismerését jelentette volna. A Konföderáció teljes gazdasági ellehetetlenüléséhez vezető tengeri blokád egyértelművé tette, hogy katonai intervencióval kell számolni. Jefferson Davis a Lincoln által a kongresszus megkerülésével elrendelt katonai mozgósítását háborús aktusnak tekintette és válaszul a Konföderáció Kongresszusa megállapította a hadiállapot beállását.

Az eddigiekből kiderül, nem drukkolok a nigger szabadságharcosoknak, kivéve egy követe lésüket, amely a bostoni Lincoln szobor eltávolítására irányul. A Lincoln lábainál térdelő megláncolt néger még csak hagyján, de a szobortalpazaton a következő vést olvasható: EMANCIPATION. Dehát Lincoln egyáltalán nem akarta emancipálni a déli államok rabszolgáít, bár megigérte nekik.
"1862. szeptember 22-én tárta a nyilvánosság elé Abraham Lincoln amerikai elnök az Előzetes Emancipációs Kiáltványt, amelyben szabadságot ígért azoknak a – fekete – rabszolgáknak, akik a lázadó déli államok fennhatósága alatt éltek. Két hónappal a háború vége előtt Lincoln elnök úgy nyilatkozott, hogy a rabszolga-felszabadítás volt kormányának legfőbb cselekedete, s egyúttal a XIX. század legfontosabb eseménye is."

A háború krónikáját nem ismertetem. Csupán azt jegyzem meg, hogy a gyengébb államok provokálása, gazda sági tönkretétele, katonai legázolása a jelek szerint "belföldön" lett kipróbálva, majd küldöldön sorozatosan alkalmazva. [Ilyen volt Japán háborúba kényszerítése is - pearl harbori incides.]

A harcokban több mint 620 000 amerikai halt. A járványok miatt elhunytak száma ennek a kétszerese. További 50 000 túlélő tért haza amputált végtagokkal. A déliek totális vereséget szenvedtek.
"A Konföderáció eszménye azonban nem múlt el nyomtalanul, a 'déli államokként' emlegetett egykori konföderációs államokban később is voltak zavargások, és nem véletlenül itt erősödött meg a fajgyűlölő Ku-Klux-Klan is, amely rendszeresen zaklatta a színes bőrű embereket, akik főleg korábbi rabszolgák vagy azok leszármazottai voltak; ilyen rasszista támadások a mai napig is előfordulnak, bár jóval ritkábban, mint régen. Az egykori vereséget többen máig is egyfajta traumaként élik meg, mint ami megfosztotta őket a szabadságuktól, önrendelkezésüktől. A déli katonák emlékét számos szervezet is őrzi és ápolja. A Konföderáció zászlaja több déli államban ma is az utcakép része."

Indokolt méltatni a nagy győző Abraham Lincoln szerepét ebben az elvtelen mocskos háborúban, a   tálalásában, amelyből világosan kiderül, hogy a nagy ember sábeszgoj/zsidócsahos volt, csakúgy mint utódai kivétel nélkül, helyesebben John Fitzgerald Kennedy kivételével.

Néhány mondat az émelyitő laudációból. 

"Zsidó történelem: megszületik Lincoln, a rabszolgafelszabadító, a zsidók titkos rajongója. Legközelebbi barátja ifjúkora óta egy zsidó fiú volt, aki sokat tett azért, hogy elnök legyen belőle. Ő engedélyezte a tábori rabbinátust a hadseregben. Imádta a zsidó tárgyú színdarabokat és rabszolgafelszabadítóként is az elnyomottak, így a zsidók barátja is volt. ... Az első zsidó pátriárkáról, Ábrahámról kapta a nevét, amikor még alig éltek zsidók az Egyesült Államokban. Éppen ez teszi különösen figyelemreméltóvá, hogy neki mégis mennyi barátja akadt közöttük. Iifjúkorától ismerte a Cincinnatiben letelepedett zsidó, Joseph Jonas Abraham nevű  'testvérét', druszáját, akivel kollégák voltak és elvbarátok a Republikánus Pártban. Abraham sokat segített neki, hogy szenátorjelöltté, majd elnökjelöltté váljon és akivel soha nem szakadt meg bizalmas barátsága, akkor sem, amikor már az Egyesült Államok elnöke volt. Pénzügyi és sajtóbeli támogatói között is akadtak zsidók, akik lelkesen segítették a kampányát. A polgárháború halálosan sebesült zsidó katonáját utolsó óráiban személyesen léptette elő. Ő volt, aki lehetővé tette a rabbik lelkészi szolgálatát a hadseregben Ő törölte el híve és egyik legfontosabb katonai vezetője, Ulysses S. Grant, a későbbi elnök rendeletét, amely kiűzte a zsidókat több államból, hogy véget vessen a szerinte a zsidók által űzött feketekereskedelemnek. Második beiktatási beszédében, arra a kérdésre keresve a választ, mi indokolja a polgárháború tengernyi szenvedését, alázatosan a 19. zsoltárt idézte: Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak.

Zsidóbiznisz és isteni döntések. Jó vicc. Lincoln pontosan olyan elnök volt, akit a Cion Böcseinek jegyzólönyvei [10. Jegyzőkönyv] így jellemez
"A sajtó - tétlenségre és tehetetlenségre kárhoztatta az uralkodókat, így haszontalanokká és feleslegesekké téve őket, amiért el is csapták őket sok országban. Ekkor érkezett el a köztársaságok kora, és ekkor történt, hogy az uralkodót kormánykarikatúrával - elnökkel helyettesítettük, akit a tömegből, bábjaink, rabszolgáink közül választottuk ki. Ezzel megvetettük az alapját annak az aknának, amelyet a gój nép, jobban mondva a gój népek alatt elhelyeztünk. Nemsokára be fogjuk vezetni azt az elvet, hogy az elnökök felelősek cselekedeteikért. Addigra abban a helyzetben leszünk, hogy nem kell többé ügyelnünk a formákra az ügyek intézésénél, melyekért személytelen bábunk lesz a felelős. Mit törődünk azzal, ha megritkulnak sorai, akik a hatalomért versengenek, ha fennakadás következik be azáltal, hogy nem sikerül elnököt találni, amely fennakadás végül fel fogja bomlasztani az államot? ...Hogy tervünk ezzel az eredménnyel járjon, választásokat fogunk rendezni oly elnökök javára, akiknek múltjában valamilyen sötét, titkos folt, valami  panama vagy ehhez hasonló van, így aztán megbízható ügynökeink lesznek terveink véghezvitelében, mivel tartanak majd a leleplezéstől, valamint a hatalomhoz jutottak ama természetes kívánságából kifolyólag, hogy megtartsák az elnöki hivatallal járó kiváltságokat, előnyöket és megbecsülést. A képviselőház fedezni, védelmezni, választani fogja az elnököket, de el fogjuk venni tőle azt a jogot, hogy új törvényeket javasoljon vagy meglevő törvényeket módosítson; ezt a jogot ugyanis a felelős elnökre, a mi bábunkra fogjuk ruházni. Ily módon az elnöki tekintély természetesen mindenféle támadás céltáblája lesz, mi azonban önvédelmi eszközt adunk majd a kezébe, amennyiben fel fogjuk jogosítani arra, hogy közvetlenül a néphez forduljon, kikérje a nép döntését függetlenül annak saját képviselőitől, vagyis, hogy apelláljon a nép többségéhez, amely épp oly vak rabszolgánk. Ettől függetlenül fel fogjuk ruházni az elnököt a hadiállapot kihirdetésének jogával. Ezt azzal a megokolással fogjuk igazolni, hogy az elnöknek, mint az ország egész hadereje fejének rendelkeznie kell a haderő felett, hogy szükség esetén megvédhesse az új köztársasági alkotmányt, amely védelmi jog, mint ennek az alkotmánynak felelős képviselőjét, meg fogja illetni.

Sötét titkos folt... Mi a helyzet Lincolnnal? Nagy port vert fel  C. A. Tripp "The Intimate World of Abraham Lincoln" című könyve, amely Lincoln homoszexuális hajlamairól szól . Ez sajnos nem áll rendelkezésemre. Találtam azonban egy recenziót, amelynek szerzője egy bizonyos Vida István Kornél vitatni próbálja próbálja Tripp határozottan igenlő álláspontjának megalapozottságát. A könyből vett idézetei azonban meggyőzően bizonyítják, hogy a nagy sábeszgoj (zsidócsahos) valóban egy köcsög volt és egyáltalán nem ügyelt arra, hogy mocskos szenvedélyének kellő diszkrécióval hódoljon.

Tripp művét Vida botránykönyvnek nevezi. A szerzőről azonban tudni kell, hogy az 1940-es és 1950-es években közeli munkatársa volt Alfred Kinsley neves szexológusnak, klinikai pszichológus-nak, egyetemi professzornak, akinek 1975-ben megjelent  The Homosexual Matrix című műve forradalmi áttörést hozott, túllépve a korábbi freudi közhelyek alkalmazásán.

Lincoln azért volt foltos, mert az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot éppúgy tiltotta a törvény (természetellenesség bűne), ahogyan az állatokkal folytatott aktust (szodómia) is.

Vida a következőket idézi Tripp könyvéből.
"Lincoln Joshua Fry Speed vegyeskereskedőtől  kért kisebb kölcsönt egy szoba bérléséhez. Speed ehelyett felajánlotta, hogy megoszthatja vele a bolt fölött lévő szobáját, amelyben azonban csak egy - igaz hatalmas - franciaágy volt. Lincoln egy pillanatig sem habozott, s lecsapott a rendkívül kedvező ajánlatra. Ezzel vette kezdetét barátságuk, amely négyéves 'együttélésük' során mindkettejük legbensőségesebb kapcsolatává fejlődött. Lincolnnak azonban  nemcsak Speeddel, hanem  későbbi ügyvédtársával, az első Lincoln biográfia szerzőjével, William  H. Herndonnal is egy ágyban  töltötte éjszakáit. Elnökként személyes biztonságára felügyelő alakulat egyik századosával, David V. Dericksonnal volt viszonya. Gustavus Fox helyettes tengerészeti miniszter felesége a következőt írta naplójába: Tish azt mondja, hogy van itt egy Bucktail nevü katona, aki az Elnök híve, vele kocsizik ki, s amikor Mrs. Lincoln nincs otthon, vele is alszik. Micsoda dolog ez? Derickson parancsnokának, Thomas Chamberlin alezredesnek a tollából származik a következő feljegyzés. Derickson százados annyira az Elnök bizalmába férkőzött, s olyan megbecsülésre tett szert, hogy Mrs. Lincoln távollétében gyakran töltötte az éjszakát Lincoln házában és ágyban aludt vele. Úgy mondják Őexcellenciájának a hálóingét is viselhette!

Egy heteroszexuálissal is előfordulhat, hogy félreérthető helyzetbe kerül. Lincoln "helyzetei" azonban egyáltalán nem félreérthetőek és nem is helyzetekről, hanem tartós homoszexuális szerelmi viszonyokról van szó. Köpedelem az egész.

A folt-kérdés mindenestre tisztázódott.

Grant
tábornok histórája nem kevéssé tanulságos, ezért röviden ismertetem. "Grant kiadta hirhedttá vált 11. számú paran csát, a zsidók kitelepítésére Tennessee, Mississippi és Kentucky államokból. Az amerikai pénzügyminisztérium az északi kereskedők számára megtiltotta a déliekkel való árucserét, emiatt pedig iszonyatosan felment az egyik legfőbb déli termék, a gyapot ára. Éppen ezért sokan megpróbálták kijátszani a kereskedelmi tilalmat, Grant tábornok ez ellen próbált fellépni, és véletlenül pont a zsidókat találta meg, mint a legfőbb bűnbakokat. A fake news már akkoriban is tömegeket tudott befolyá solni, így nem kellett sok ahhoz, hogy egyes újságok nemsokára az áruló amerikai zsidókat, mint vérszívó piócákat emleges sék, akik simán pénzé teszik saját a szülőföldjüket is.  Grant tábornoknak személyes oka is volt arra, hogy a zsidókra tolja a kereskedelmi tilalom megszegését. Kiderült ugyanis, hogy apja is zsidó szövetkereskedőkkel üzletelt, de mivel a saját családtagjai ellen nem mert fellépni, így inkább jobbnak látta azok üzlettársait kitiltani a vidékről. Így született meg a 11. számú parancs.Végül magának Lincoln elnöknek kellett közbejárnia ahhoz, hogy egy komolyabb zsidóüldözés ne hagyjon nagyobb szégyenfoltot az Egyesült Államok történelmén.1869-ben Ulysses S. Grant tábornokot az Egyesült Államok 18. elnökének választották meg, aki a zsidók ellenségéből a zsidóság nagy barátjává vált. Ő volt az első amerikai elnök, aki zsinagógát avatott az Államokban, aki a legtöbb zsidót nevezte ki a kormányában, és aki hét évvel azután, hogy ő maga is zsidók kiutasítására adott ki parancsot, maga lépett fel az ellen, hogy az orosz cár zsidókat utasítson ki."
Ilyenformán a másik "foltos" hiéna is felkapaszkodott a hatalom csúcsára.

Visszatérve Lincolnra, őt 1865. április 14-én  Washingtonban, a Ford Színházban érte utol százszorosan megérdemelt sorsa John Wilkes Booth szinész jóvoltából, aki a Konföderáció lelkes hívének számított, kiállt a déli államok függetlenségéért és szerinte Lincoln elnöksége ezt a függetlenséget veszélyeztette.
A Wikipédia részletesen
leírja az elnök utolsó napjának eseményeit. Itt tünt fel egy "apró" furcsaság, amely Lincolnt és Grantot kvázi összeköti. Lincoln délelőtt "fogadta George Ashmun, Massachusetts állam egyik kongresszusi képviselőjét, aki egyik barátja érdekében járt el; az illető személy gyapotot adott el a kormánynak és nem kapta meg az összes járandóságát. Lincoln megbeszélte Ashmunnal, hogy másnap fogadja őt a barátjával együtt és megbeszélik a kérdést.

Lám, véletlenül kibukkant a lóláb: a gyapot-seft, elnöki szinten...

* * *

És most a mellőzhetetlen kitérő után térjünk vissza a mába és saccoljuk meg mit hozhat a holnap, amikor sok fehér hirdeti, nemcsak Black Lives Matter van, hanem White Lives Matter is. Ezzel a niggerek és bújtogatóik a zsidók nem értenek egyet, ami érthető is, hisz ők nem fehér emberek.

A kérdés az, ZsidóAmerika elég erős e ahhoz, hogy erőszakkal legyürje a fehér ellenállást?

A legnagyobb sajnálatomra kell bejelentenem, bizonyos előz ményi adatok nélkül érdemben ez a kérdés sem vizsgálható. Az előzményi adatokat azonban már korábban megírtam "Amerika! Amerika" címen, amelyből néhány idézet erejéig bátorkodom az olvasó türelmét igénybe venni. Jelzem ebben az írásban is bősé gesen tárgyalom a "Nagy" Lincoln viselt dolgait is. [Be kell ismernem, teljesen téves felfogásban. Akkor még azt hittem rabszolga-felszabadító és nem tudtam, hogy köcsög.]

Az írás alapanyaga Richard O. Boyer és Herbert M. Morais szerzőpáros 1955-ben New Yorkban kiadott „Tűz zel vérrel” c. könyve. Ebben ugyanis arról van szó, hogy auz erőszak monopóliumát a rendőrség, a nemzeti gárda és a hadsereg szentháromsága közvetíti a lakosság felé, mindíg a helyzet által megkívánt összetétel ben.

A köny megírása idején egyáltalán nem volt kérdés e szervezetek "hűsége", brutális aljassága és akcióké pessége. Most azonban, hogy a rendőrséget demoralizálják, felszámolására törekszenek, kérdésessé válhat, hogy a niggerverte rendőr mit gondol és cselekszik majd, ha zsidóparancsra fehéreket kell aprítania.

"Miközben folyt a polgárháború ... a szédületes lopások esztendeiben ömlött a vér … Virginiában … az erdő egyik zugában feküdtek a két fél halottai, öten – hatan egymás fölött … hadtest kilenc nap alatt 10.547 embert vesztett.” [37.o.] Oda se neki! Közben azonban felütötte a fejét az 'ellenség' a hátországban is. Az ellenség a nyomorgó munkás volt. A kapitalisták kezükben tartották a Köztársasági Pártot és nagy befolyásuk volt a hadseregben … 1864-ben a szuronyok hegyével akartak 25 %-os bércsökkentést végrehajtani. Amikor emiatt sztrájkok törtek ki, csapatokat hívtak vissza a harctérről, és vetettek be New York, Tennessee, Pennnsylvania és Missouri sztrájkoló munkásai ellen.” [43.o.]

Valóban, a győztes csaták döntő többségét a városok utcáin, fegyvertelen munkások ellen vívták. így könnyü volt. Mist azonban fegyveres egyénekkel, szervezetekkel állnak szemben.

A könyvből ideiktatok még egy idézetet, egy Frederick Towsend Martin nevű úriember nyilatkozatát. „Egy jottányit sem számít, hogy melyik politikai párt van hatalmon, és milyen elnök tartja kezében a gyeplőt. Mi nem vagyunk sem politikusok, sem közéleti gondolkodók; mi vagyunk a gazdagok; mienk Amerika; megszereztük … Meg is fogjuk tartani, s ennek érdekében latba vetjük támogatásunk, befolyásunk, pénzünk, politikai összeköttetésünk,megvásárolt szenátoraink, éhes kongresszusi tagjaink, demagóg szónokaink mérhetetlen súlyát minden olyan törvény, politikai platform, minden olyan elnökválasztási hadjárat ellen, mely tulajdonunk sértetlenségét fenyegeti...” [108.old.]

Irritált ez a pökhendiség, ezért utánanéztem még kissé Towsend úrnak. Az is érdekelt, zsidó, vagy zsidócsahos e, mivel a pónemje nem jellegzetes. Zsidó az istenadta.
"Anyai nagyapja Solomon Townsend volt, az Albany egyik kiemelkedő kereskedője.
"

Fenti mondását más hírforrás kissé árnyaltabban idézi. "Nem az a fontos, hogy melyik politikai párt van hatalmon, vagy melyik elnök tartja a gyeplőt. Mi nem vagyunk politikusok vagy közgondolkodók; mi a gazdagok vagyunk; Amerika tulajdonosai, amit ... szándékunkban áll megtartani, ha megtehetjük támogatóink, befolyásunk, pénzünk, politikai kapcsolataink, megvásárolt szenátoraink, éhes kongresszusi képvise lõink, nyilvánosság előtt szónokoló demagógjaink révén. Hatalmunk súlyát vetjük be, bármely jogalkotó, bármilyen politikai platform, bármilyen elnöki kampány ellen, amely veszélyezteti tulajdonunk, birtokunk integritását.

Miért érdekes ez? Azért mert beilleszthető a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvei - fentebb idézett - szövegkörnyezetébe. Ott névtelen zsidó [talán Herzl (?)] beszél, Towsend úr, többesszám első személyben, ugyanazt (!) mondja.

* * *

ZsidóAmerikában több kérdés [question] van. A zsidókérdés, négerkérdés, fehérkérdés mellett van egy negyedik, a fegyver kérdés. A kérdés nem azonos a kérdéssel. Olyan helyzetet jelent, amely objektiv és szubjektiv (tudati) elemek összessége. Úgy is mondhatjuk: probléma.

Ami a fegyvereket illeti, a fegyverviselési jog drasztikus korlátozása a trendi, mivelhogy a bűnözők visszaélnek vele. Csakhogy a zsidókat egyáltalán nem a zsidó és nigger bűnözőbandák által birtokolt fegyverek izgatják, hanem azok, amelyeket a "fehér rasszisták" birtokolnak. Kérdés, hogy e fegyvereket ki lehet e énekelni, vagy csavarni a fehér markok ból? Kétlem ezt.

Egy elég szemét, de olvasmányos írásra leltem ebben a témakörben, abból szemezgetek kissé.
"
Amerikában 250 millió fegyver van magántulajdonban. Szabályzás nincs, fegyverek vannak."
A firkász rosszul tudja. Az Alkotmány [Bill of Rigts]  második módosítása mondja ki a fegyverviseléshez való jogot . A módosítás szövege szerint „Mivel egy jól szervezett milícia szükséges a szabad állam biztonsága szempontjából, nem lehet a népnek a fegyverek birtoklásához és viseléséhez való jogát csorbítani.” A huszadik század második felétől éles vita bontakozott ki arról, hogy pontosan mit is jelent ez a mondat. A jól szervezett milíciáról szóló kitételt egyesek úgy értelmezték, hogy a fegyveres testületeken kívül állók fegyverviseléshez való jogát nem védi az alkotmány. A Legfelsőbb Bíróság 2008-ban úgy döntött, hogy ez az értelmezés nem helytálló, és a fegyverviseléshez való jog egyéni jog.
Szóval: kibic kuss.

A cikk írója egy bizonyos D.P. persze azt vizslatja [baszlatja], hogy juthatott fegyverhez egy fehér rasszista.
"A 2015-ös charlestoni templom-lövöldöző, a 21 éves fehér-rasszista Dylann Roof úgy tudott fegyvert vásárolni és nyolc imádkozó afro-amerikait megölni, hogy az FBI által kezelt adatbázisban végrehajtott ellenőrzés során átcsúszott a szűrőn. Ezt James Comey, az FBI akkori elnöke is megerősítette. Roofnak már korábban is fel kellett volna tűnnie a bűnül döző szervek előtt, hiszen erőszakos, fajvédő terveit-elveit közösségi oldalakon publikálta."
De mi az a "szűrő"? Az u.n. "fegyverüzleti ellenőrzésről" van szó. A vevő kitölt(het) egy kérdőívet, amelyen  személyes adatai, előélete (bűntetettség) és faji hovatartozása is szerepel. A fehér faju kuncsaft megnevezése "caucasian".

Engem az érdekelne, hogy hány kaukázusi fehér heteroszexuális követ el súlyos bűncselekményeket, pl. a déli államokban. Ezek száma hány százalékot tesz ki a faj létszámához képest. Aztán ugyanezt ki kellene mutatni a zsidóknál és a niggereknél is, majd a százalékokat egybe kellene vetni és belőlük le kellene vonni a szükséges következtetéseket. Azt is tanulságos lenne kimutatni, hány rabbi van az ember- és szervkereskedők között.

Dehát még nálunk se lehet cigánybűnözésről beszélni, holott ezek elkövetési módja karakterisztikusan eltér a fehérekétől. A zsidóknál a vagyon elleni intellektuális bűncselekmény jellemző, de bőven reprezentálva vannak az emberkereskedelemben, szervkereskedelemben és minden más hagyományos bűncselekményben is.

Visszatérve a kaukázisiakra, kölönös tekintettel a Redneck-ekre, valahogy így fest egy átlagos "kiccsalád". A kezük munkájából élnek. Otthon vannak. Nem járnak rabolni. Miért kéne tőlük elvenni a fegyvereket, amelyek birtoklásához alkotmányos joguk van?

A fegyvereekhez való ragaszkodás teljesen új dimenziókat kapott amikor kiderült, a fehér faj létében van vaszélyeztetve a fegyver a puszta létfenntartás nélülözhetetlen eszközévé vált.

Kérdés, hogy ezek a fegyverek megszólalnak e ha üt az óra? Ez számomra nem kér dés. A fegyverek "rendeltetésszerü felhasználására" sor fog kerülni.

 Nincs módomban Redneckekkel interjút készíteni. Hangulatukra nyilatkozataikból és az alábbi képekből következtetek.

 

 

 

Ne feledjük, polgárháborúról van szó, amely már megindult! A hülye Trump nem kevésbé aljas ellenfél, mint Lincoln volt anno. A világ legtermészetesebb dolga lenne ugyanúgy kiiktatni, ahogy John Wilkes Booth tette Lincolnnal anno. Ez a lehetőség nem tartozik a realitások közé, mert az amerikai elnököket jól védi a CIA. Két kivétel volt, a két Kennedy, akiket viszont a CIA gyilkol(tatot)t meg.

A kényszerü fehér ellenállásnak, lázadásnak, forradalomnak azonban vannak bizonyos esélyei épp az Amerikai Alkot mányból eredően. A fontosság miatt ismételjük az idézetet. „Mivel egy jól szervezett milícia szükséges a szabad állam biztonsága szempontjából, nem lehet a népnek a fegyverek birtoklásához és viseléséhez való jogát csorbítani.” 

Vagyis - a niggerek mintájára - "rendőrnélküli" övezeteket lehetne kialakítani, amelyekben a közrendet a milicia szavatolná. E független homogén fehér övezetek, jellegükbő adódóan, mentesek lennének a zsidóktól és négerektől is.

A lakosság, a civil önszerveződés jegyében, létrehozhatná az övezet belső viszonyait és külső kapcsolatait szabályozó testületeket.  

Minden azon múlik,  milyen erő van a "vaspatában"? Tudjuk, a küzdelmet általában azok döntik el, akik vízágyúznak, gumilövedéket lőnek, spréznek, gumibotoznak, rúgnak, letepernek és bilincselnek. Ezek a városi harc módszerei. A Rednekek azonban nem rendeznek tüntetéseket, otthonukban "fogadják" a hatalom sintéreit. Így a harc a Vendée lázadására fog hasonlítani. A Rednekeknek indokolt tisztában lenniük, mi ennek a tétje.
"A  vendée-i Machecoul településen a királypártiak 150-200 republikánust mészároltak le. A republikánus had erő leverte a Loire folyótól északra kitört mozgalmakat, de a folyótól délre a Királyi és Katolikus Hadsereg által ellenőrzött négy tartománnyal nem sikerült boldogulniuk, az ugyanis a gerilla hadviselést alkalmazva visszaverte republiká nus csapatokat. Turreau tábornok elrendelte a felperzselt föld taktikájának alkalmazását. Katonái legkevesebb ötven ezer vendée-i civilt mészároltak le."
A Nagy Francia Zsidó Forradalom bestialitására azonban nem ez a jellemző, hanem... "A Közjóléti Bizottság 1793 végén a következő jelentést kapta a köztársasági Holocaustot végrehajtó François Joseph Westermann tábornoktól: Vendée nincs többé. Asszonyaival és gyermekeivel együtt a mi szabad kardunktól pusztult el. A parancsok értelmében a lovak patájával tiportattam el gyermekeiket, felkoncoltattam asszonyaikat, így nem szülhetnek többé gonosztevőket. Mindnyájukat kiirtottam. Az utakat tetemek borítják. Mi nem ejtünk foglyokat, a szabadság kenyerével kellene etetnünk őket, az irgalom azonban nem forradalmi dolog.”

A Rednekek helyi ellenállásának esetleges sikere sem érinti a zsidókérdés megoldását. Erről később.

2020.06.29

Megint kimaradt valami. A zsidókérdést "megoldja" helyettünk Pat Robertson, a vigyorgó Neokohn, Trump segítségével. A napokban nyilatkozott az ATV 700-as Klub műsorában. Lényegileg a következőket mondta. A zsidóknak haza kell térniük Izraelbe, a Tóra parancsa szerint. Itt olyan hazát találnak ahol nem gyűlölik őket és biztonságukat saját hadseregük védelmezi. Patot nem zavarja, hogy a régi/új haza a palesztin őslakosságtól "megtisztított" terület; az ame rikaiakat se izgatta, hogy egy kiirtott nép földjén élnek. Patunk úgy tesz, mintha mi - buta gójok - nem tudnánk, hogy a zsidók létformája a diaszpóra, az élősdi szétszóródás a népek testében. Az új alijázás hirdetése tehát vicc. Pimasz rossz vicc.
2020.06.30


Sz.Gy.


;

Szerkesztő az olvasóknak.
Honlapomon 2000.06.05-napján, azaz húsz éve jelent meg az első írás. Viszonyom az olvasókkal "változó" volt. Eltérő politikai felfogásu és mentalitásu emberek esetén ez természetes.
A lap elnevezése COMMENT nem félrevezető. Jelentése: megjegyzéseket fűz valamihez. A "valamit" igyekeztem mindig elkülöníteni megjegyzéseimtől.
Olvasóimmal szemben nem támasztok elvárásokat. Ami engem illet, a hozzá-szólásokkal foglalkozom, a hozzám-szólásokat, különös tekintettel a sértő jelzőkre, a kéretlen tanácsokra, az illetéktelen utasítá sokra, nem veszem figyelembe. Jelzem, nem kedvelem a névtelenségbe burkolózó kellemetlenkedőket.

 

 

Widget is loading comments...

 

 

 

 

PHP Hits Count