Frissítések:  

 

Toroczkai belépője

A szélsőjobboldali radikalizmus nyomában

Frissítés...

Ilyen se esett még velem. Mielőtt az írással elkészültem volna megváltozott a helyzet, ezért frissítéssel kell kezdenem. Amikor a szöveget kezdtem írni és megkomponáltam a frontképet még abban a feltevésben voltam [lehettem], hogy a párt vezetését Toroczkai veszi át Dúró Dórával a jobbján. A mindenről lemondott Vona pedig alulról, oldalról keveri majd a szart - valahogy...

De minden másképp történt. A Simicska banda talpon maradt, vagy talpraállították, és könyörtelen tisztogatás kezdődött az "egység" helyre állítására. Az első áldozat az eddig legkiválóbb megyei szervezetek egyike a székesfehérvári és annak elnöke a szimpatikus Horváth - Tancsa Ágnes lett.

Toroczkai még úgy sem kellett, hogy - kiherélve politikai önmagát - hajlandó volt néppárti maskarát ölteni és néppárti nótát fújni. Nem is jött volna üres kézzel, hisz nyílván beterelgette volna maga előtt a "betyárokat" és a többi birkává szelidített nagylegényt.

Az adott helyzetben nem tanácsos távlatosan tippelni. A "néppártosodás" azonban hosszú távon aligha fog megtérülő pénzbefektetésnek bizonyulni. A Kuruc Infó holdudvarában akad néhány felkészült politikai elemző. Ezek egyike érdekes
példákkal  bizonyítja, hogy csak az igazi radikalizmusnak van politikai jövője Nyugat Európában. Aki inkább a szalon képességet választja - mint Marine Le Pen [aki a saját apját is kizáratta a saját pártjukból] - nem lesz befutó. A dúskeblü nagyszáju Mariskát a köcsög [Macron] győzte, akit a háttér hatalom olyan hirtelenséggel varázsolt elő, mint a bohóc a nyulat a kalapból.

Szombaton okosabbak lettünk. Sneider a befutó. A Simicska szárny győzött. Vona vezeti tovább a pártot [meg azt a luxus verdát, amit Simicskától kapott]. Kérdés, lázad e Torocczkai szárny, szakad e a Jobbik? Ha szakadna is,  kevés sé valószínű, hogy a csóró szakadárokra akadna egy új vevő. Enélkül a lázadás szalmalángként lobban el. De nem is lenne kit - mit megvenni, hisz a sosemvolt radikalizmust Torockai eladta volna, ha lett volna rá vevő. Már különöseb ben nem is érdekes, hogy fog a saját holdudvarában tipródó tetkós muszkli maxokkal kezdeni mint lázadó, vagy pláne mint megfutamodó.

Engedjék meg nekem, hogy újra megpörgessem kissé nyekergő ima malmomat. Ceterum censeo: judeókeresztény radikalizmus nincs, nem jöhet létre, nem létezhet, mert ellentmond a természet, a társadalom és a józan ész törvé nyeinek. A kereszténydemokrácia viszont mindenből, szó szerint mindenből kikeverhető, még egy bűnszövetkezet   ből is. Orbán épp ezen mesterkedik. Sikerülhet neki...

 

Itt következik, amit Toroczkairól kezdtem írni..

Megszólalt a legradikálisabb  magyar. Elmaradt a meglepetés. „A Jobbik a megkezdett néppárti úton fog továbbhaladni. Két elnökjelöltről tudunk jelenleg. Sneider Tamásról és jómagamról. Mind a ketten nagyon sokszor elmondtuk már, hogy a nemzeti néppárt útján kívánunk továbbhaladni. De azokat a hibákat korrigálni kell, amelyek az elmúlt esztendőkben történtek. Ezek elsősorban kommunikációs hibák voltak. Volt néhány stratégiai hiba is. Voltak személyi felelősei is a választási kudarcnak, de senki sem kérdőjelezi meg a megkez dett utat” – mondta Ásotthalom polgármestere.".

Torockai - ezek szerint - nem annyira radikális, mint realista. Bölcsen tudja, oda kell állnia, ahol a zsákot töltik. Az igazi radikalizmus egyébként soha sem volt a Jobbik sajátja, amely mindíg álnemzeti, álradikális párt volt, szélsőséges frazeológiája ellenére. Ezért juthatott és jut továbbra is titkos pénzcsapokból bőven csörgedező piszkos pénzekhez. Enélkül a Jobbik lufi percek alatt leengedne. Az meg egyetlen jobbikosnak se lenne jó, hiába acsarkodnak egymásra.

Nem mellőzhetem említeni, akkor se ha unszimpatikus részemrőll, hogy évekig veséztem a Jobbikot és megítélésem helyesnek bizonyult. Amikor erre, több évvel ezelőtt, rájöttem abbahagytam az izélgetést és istenúgyse most sem áll szándékomban újrakezdeni.

Az "utolsó radikális" Torockai besimulása azonban új helyzetet teremt, mint az utolsó mohikán Csingacsguk halála: egy romantikus korszak végét jelzi...

Utolsónak maradni fogalom, a győzelem szinonímája.
"Amikor mások feladják vagy enged ményt tesznek, feladják az elveiket vagy az értékrendjüket, az nyer, aki utolsónak marad."   Toroczkai nem utolsónak maradt, hanem utolsóként távozott. Mhecsoda khölönbség. Az ilyen utolsó szerepe a csupán a villanyt leoltani. a kulcsot leadni. Ezt teszi Toroczkai. 

Alakja, szerepe azért szimbolikus, mert nem csak a Jobbik, hanem az egész "radikális magyar szélsőjobb" hosszú, dicstelen menetének utolsója.

Atyaúristen, mennyit veszkődtem a pápista hungaristákkal, a rock-nyilasokkal és a többi hasonszőrűvel. Ha rájuk gondolok, olyan fáradtság fog el, hogy már önnmagamat sincs kedvem idézni...

De hogy lehet "így" leperegni az idő rostáján, vagy inkább lecsorogni a kloáka rácsán?

A Jobbik a főként egyetemistákat tömörítő Jobboldali Ifjúsági Közösség utódjaként alakult és úgy úgy határozta  meg önmagát, hogy „értékelvű, konzervatív, módszereiben radikális, nemzeti-keresztény párt, mely programjával a nemzet egészét kívánja képviselni. Büszkén felvállalják a nacionaliz must, de elutasítják, hogy soviniszták lennének."
Tetszenek ezt érteni? Én nem. Ha valaki mégis - világosítson fel. Nyilvánvaló, hogy ezek a kategóriák nem összeegyeztethetők [inkompatibilisek]; a radikalizmus pl. ellentettje a konzervativizmusnak.

A párt őrült szlalomozása a nacionalizmus, az iszlamizmus, a terrorizmus, a cs. és kir. legitimizmus, stb. között arra utalnak, hogy a Jobbikban a szürke állomámynak egyáltalán nincs vezérlő szerepe.  Erkölcsi gátlásokat sem ismernek. Ez ugyan összeegyeztethető [kompatibilis] a keresztény ájtatosság gal, de mégis...

Én se rovom fel neki, hogy Tutsek Gusztáv Vazul a nyilas számvevőszék tagja, majd  kommunista vérbíró volt a dédnagyapja, mert erről nem tehet. De a gének? Jó, mondjuk azokról se tehet. De mi emiatt azért aggódhatunk? Vagy azt se? Még párhuzamot sem kivánnék vonni kettejük kissé ellentmondá sos tevékenysége között. Csak legalább látnám, hogy a Dédi jogászi eleganciájából örökölt valamit a Laci gyerek de ezt nem látom rajta.

Most nem erkölcsi elmulásuk miatt morfondírozok, hanem a folytonossági hiány láttán, amely a szélsőjobboldali radikalizmus helyén tátong. Ez zavaró annak ellenére is, hogy az átállás folytán nem valamiféle nemzeti matéria tűnt el, csupán a tapéta lukadt ki.

Tulajdonképp nyugodt is lehetnék az ország sorsa felől. A Keresztapa védi a határokat Soros migránsai ellen. A gazdaság szárnyal. Matolcsy meg, fogához verve a garast, kuporgat a kismamák, meg a nyugdíjasok felistápolására. Jól mennek a dolgaink - úgymond. Mégsem vagyok nyugodt. El is sorolom, miért. A litánia kissé hosszú lesz. az idősebbek itt abbahagyhatják az olvasást, a fiatalok meg pláne.

A nemzettudat és a történelmi valóság soha nincsenek összhangban. A valóságos helyzet képe késve és torzítva jelenik meg az emberi  tudatban. Most pl. azt gondolják és hirdetik, hogy Európa keresztény kultúrája került veszélybe, holott az európai fehér faj van veszélyben. A judeókeresztény gondolkodás azonban képtelen és nem is hajlandó e lényegi különbséget felismerni, megragadni és kifejezni [appercipiálni].

A judeókeresztény gondolkodás letéteményesei, a keresztény egyházak, különös tekintettel a Római Katolikus Egyházra, sohasem azonosították magukat a nemzetekkel, mint az emberiség alkotó elemeivel, hogy ne is említsük a fajokat. Erdő Péter bíboros esztergomi érsek [aki isten és az egyház legnagyobb dicsőségére immáron (zsinórban) a harmadik zsidó e magas méltóságban] így nyilatkozott  az első Jezsuita pápa Ferenc megválasztása kapcsán a kereszténység egyetemességéről. "Küldetésünk az is, hogy keresztényként szembenézzünk a migráció egyre erősödő jelenségével. Különböző népek különböző vallásokat hoznak magukkal Európába. Küldetése az egyháznak, hogy az iszlámmal, valamint az 'idősebb testvérrel' – a zsidósággal – megfelelő párbeszédet alakítson ki. Azt is fel kell ismernünk, hogy a migráció értékeket is magával hoz. Európa nem egy sziget, soha nem is volt az. Kulturális léte az Ázsiából, Afrikából érkező népek befolyása alatt volt."
Aki nem érti ezeket az alattomosan kenetteljes szavakat, itt feltétlenül hagyja abba, mert nem fogom egy betűjét sem megmagyarázni.

Az európai helyzetképet azonban nagy vonalakban vázolni kell a  tennivalók meghatározásához.

Európa, mint a Föld minden más fertálya, a nemzetek szüntelen - ám viszonylag szűk térbeli és időbeli dimenziókban zajló - harcainak színtere volt időt len idők óta. E harcokat nemzetek egymás között vívták, mint pl. az athéni és spártai görögök, vagy más nemzetek ellen, mint "világhódító" nagy Sándor makedón falanxai az eurázsiai népek sora ellen.

Az "egyetemesség" a zsidók szellemi találmánya (!) amely saját használatra a Tórában és a Talmudban fogalmazódott meg; majd a zsidó isten barmai, a gójok [embertestü állatok] számára az Újszövetségben. Erről nagyon sokat lehetne írni, de talán elegendő lesz egy kántálható pünkösdi zsoltár szövegét idézni.


"Jövel, Szentlélek Úr Isten! Töltsd be szíveinket épen   
Mennyei szent ajándékkal, Szívbéli szent buzgósággal;
Melynek szentséges ereje Nyelveket 'egyező' hitre
'Egybegyűjte' sok népeket, Kik mondván így énekeljenek:
Halleluja! Halleluja!

Te, szentségnek új világa, Igédnek vezess útjára,
Taníts Téged megismernünk, Istent Atyánknak neveznünk!
Őrizz hamis tudománytól, Hogy mi ne tanuljunk mástól;
És ne légyen több más senki, Hanem Krisztus, kiben kell bízni!
Halleluja! Halleluja! 

Megmagyarázzam? Megint nem teszem, mert nem lehet többféleképp értelmezni, főleg ha azt feltételezem, hogy a nyájas olvasó olvasott egyet - mást az említett forrásokból is.

Az össznépi piknik szonban eglsz másképp alakult. Józsué könyvében pl. ezt olvashatjuk. "Jérikhó pedig be- és elzárkózott vala az Izráel fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És monda az Úr Józsuénak: Lásd! kezedbe adtam Jérikhót és királyát a sereg vitézeivel együtt. Kiálta azért a nép, mihelyt kürtölének a kürtökkel. Lõn ugyanis, a mint meghallá a nép a kürtnek szavát, kiálta a nép nagy kiáltással, és leszakada a kõfal magától, és felméne a nép a városba, kiki az elõtte való helyen,  és bevevék a várost. És teljesen kipusztítának mindent, a mi csak vala a városban, a férfitól az asszonyig, a gyermektõl az öregig, sõt az ökörig, juhig és a szamárig, fegyver élivel. A várost pedig megégeték tûzzel és mind azt, a mi benne vala; csakis az ezüstöt és aranyat és a réz- és vasedényeket rakták az Úr házának kincsei közé. És átkot szóla Józsué azon a napon, mondván: Átkozott legyen az Úr elõtt az a férfiú, a ki felkél, hogy megépítse e várost, Jérikhót! Az õ elsõ szülöttjére rakja le annak alapját s legifjabb fiára állítsa fel annak kapuit! És vala az Úr Józsuéval, és lõn híre az egész földön.

Az ókori zsidó migráció egyik célországa Kánaán fővárosának Jerikónak ilyeténlépp történt elpusztítása meg van
indokolva (!). Persze nem azzal, hogy a zsidóknak nép nélküli föld kellett, hanem azzal, hogy kánaániták "elfajultak" és felhergelték az Urat. "A homoszexualitás, a leszbikusság, a promiszkuitás és a bestializmus szokásai vallásos mezben is terjedtek, és ha Isten nem lépett volna közbe, a vérfertőzés vagy az általános degenerálódás 'kipusztította volna'  e néptörzseket. A zsidó nép számára történeti hagyományuk tapasztalatából is nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy ha ők kerülnek az erkölcsi romlottságnak hasonló mélységeibe, rajtuk más népek – ugyanennek az Istennek képviseletében – fogják végrehajtani rajtuk az ítéletet.
Gondolom az olvasó is szórakoztatónak fogja találni ezt az ízig vérig talmudias magyarázkodást.

A Zsidó.com
idézi a mózesi tilalmat. "Férfiúval ne hálj, amint hálnak nővel; utálat az… Ne tisztátlanítsátok meg magatokat mindezek által, mert minde zek által lettek tisztátalanná s nemzetek, amelyeket én elűzök előletek… [3Mózes 18:22-24.]. Csakhogy ezt zsidóék otthon és a világban egyáltalán nem veszik ilyen komolyan. Izraelben "virágzik" a homoszexualitás és más fertelmességek. Olyannyira, hogy pl Tel Avivban évről - évre megrendezik a buzifesztivált, azaz a "Gay Sexual Pride"-ot, ahol már egyenesen a zsidó-buzi világuralomról fantáziálnak.

A macesz kedvelő zsidó "hercegprímás" arról nem regél, hogy az Európára zúdított "népektől" sem idegen a homo szexualitás és állatokkal való közösülés. Az egész női nemet, az egészen kicsiny lánykákat a terheseket és az öregasszonyokat is ideértve csupán kéj-kielégítésre szolgáló nyílásnak tekintik.

A jezsuita gonosztevő pedig a következőket jelenti ki  a Vatikáni Rádióban. "Minden idegen, aki az ajtónkon kopogtat, alkalom a Jézus Krisztussal való találkozásra, aki azonosul minden kor befogadott vagy elutasított jövevényével [vö Mt 25,35.43]. Az Úr az Egyház anyai szeretetére bízza az összes emberi lényt, aki saját hazája elhagyására kényszerül egy jobb jövő kereséséért. ... Figyelembe véve a jelenlegi állapotokat, a befogadni ige mindenekelőtt azt jelenti, hogy a migránsoknak és menekülteknek a biztos és törvényes belépés legtágasabb lehetőségeit nyújtjuk a célorszá gokban. Ebben az értelemben konkrét elköteleződés kívánatos humanitárius vízumok fokozottabb és egyszerűsített engedélyezésére és a családegye sítésre."

A sátán földi helytartója kegyes a
melegekhez  is. „Ha egy meleg Istent keresi, ki vagyok én, hogy megítél jem őt?” Úgy tesz mintha nem tudná, hogy a buzi nem isten, hanem a romlatlan gyermekek törékeny teste után vágyakozik. Ezt pedig  első kézből tudhatná, mert a világ- és tömegméretű papi pedofilia áldoza tai leggyakrabban a fiúgyermekek. Tudhatná abból is, ha önmagából indulna ki. Mert vajon mit jelképez az oltárra helyezett félmeztelen gyermektestet illető pápai csók a nemi szerv környékén? Semmit? Ugyan már! Épp egy pápánál, akinek minden mozdulata, szava, fintora évezre des rituálékat tükröz?

Sokféle nyálas - undorító pápai csókot ismerünk mióta felszállt a fehér füst. Az egyik legundorítóbb kétségtelenül a rabbik előtti megalázkodás, az "idósebb testvér" korlátlan fennhatóságának kifejezése. Mi ehhez képest Judás csókja? Ő csak a mesterét adta el. Bergoglio az egész nyájat, több mint egymilliárd embert. Ezek jelentős része olyan országokban szenved üldöztetést ls mártírhalált, amelyeket a "nagy testvér" tevékeny segítségével létre hozott iszlám miliciák uralnak. Ezek és pereputtyuk számára követel bebocsáttatást Ferenc, alias Bergoglio. Ez az alias az argentin katonai junta kínzó és kivégző létesítményeinek egyik legfőbb "szállítója" volt cinkos gyóntató papjai közreműködésével.

Még nem is szóltam, itt és most nem is fogok szólni a Vatikánban zajló sátánista rituálékról, amelyeknek ren dezője, ill. fő védnöke XVI Benedek Bergoglio szárnyai alá menekült.

Sajnos nem fér ide a világ legpiszkosabb bankjának a "méltatása" sem, amelynek pénze, meg a Vatikán egyéb mérhetetlen vagyona, a pápa magánvagyona, amellyel isten nevében, de minden világi ellenőrzés nélkül gazdálkodhat.

Ha Jahve lenne és következetes lenne, Jerikó, meg Sodomá és Gomorrá mintájára Vatikánt kellene egy mai Józsué kezére adnia. Lenne kit kardélre hányni...

* * *

Visszatérve a kiinduló ponthoz számomra nyilvánvaló, hogy az európai fehér fajt elsősorban a Római Katolikus Anyaszentegyháztól kell megvédeni. A migráns válság a problémának csupán az egyik összetevője. Nem is fontossági, csupán időrendi sorrendben az első.

Nyilvánvaló, hogy Európa fehér népei önmagukat csak egy akarattal, egyesített erővel tudják megvédeni. Sokat keresgéltem történelmi példák után, de mindíg a fehér nemzetállamok egymás elleni, a nacionalizmus jegyében vívott, háborúinak véres történeteit találtam. A "Hazák Európájának" háza táján úgyszólván sosem volt béke.

Tetszetős
eszmék  persze voltak de - így vagy úgy - az "Egyesült Európa" ilyen vagy olyan fomájánál kötöttek ki.
"Kant 1795-ben az örök békéről című esszéjében Rousseau gondolatai alapján fejtette ki nézeteit a 'közös' Európáról: ennek alapeszméje az volt, hogy a békében élni kívánó, 'föderatív' Európát nem hercegeinek, hanem népeinek kell képviselniük, ennek a népek–képviselte–föderációnak a jogon kell alapulnia és nyugodnia, tagjainak egységes társadalmi-politikai rendszerrel kell rendelkezniük. Ezen alapelvek ma is érvényesek."
Ez a nyulfarknyi idézet is hűen tükrözi, hogy a legragyogóbb elmék is milyen messzire tudnak rugaszkodni a reális lehetőségektől.

Az első és a második világháború a legszörnyűbb csapásokat mérte az egységes Európa eszméjére. Nem szabsd azonban szem elől tévesztenünk e háborúk igazi okait. A "világháború" fogalmát én a "Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiben" láttam először leirva. A jóval később bekövetkezett első világháborúban az embermilliókat látszólag saját "keresztény" uralkodó osztályaik hajszolták a frontok poklába. Az események menetét azonban ekkorra már a nemzetközi zsidó tőke irányította, amely elsősorban keresni akart ezen a legjobb üzleten.

Tudjuk, a "versaillesi békerendszer" feltételeit a Wilson amerikai elnök kiséretében tolongó zsidók eszkábálták össze, az olthatatlan gyűlölet által motíváltatva úgy, hogy biztosan elvessék a következő világháború magvait. Alfred Rosenberg Zsidókérdés  c. írása világítja meg ezt a kérdést bővebben. Néhány idézet az írásból.
" Wilson rendeletére minden zsidó és nemzsidó bankot és pénzintézetet alárendeltek egy csupa zsidó pénzeszsákból álló társaságnak, amelynek vezetője a zsidó Baruch Bernát volt Ez a Baruch teljes ellenőrzést gyakorolt az Egyesült Államok ipara felett és besúgói ott voltak az ú. n. szabad amerikaiak minden vállalkozásánál; vezérkarával a világzsidóság olyan hírszolgálati irodáját építette fel, amilyenre még nem volt példa. Ez után pedig Wilsont, aki állítólag a békét akarta, és akit békeapostolként választottak meg. ... A versaillesi béketanácskozásra utazó Wilson elnök kíséretében nem kevesebb, mint 117 zsidó volt."

A második világháborút valóban sikerült összegründolni, de annak éle a zsidóság ellen fordult. Magától értetődően, hisz a nemzetközi zsidóság hadat üzent (!) Németországnak.

Ezután Németország támadott - elsőnek... Ha nem támad nem lett volna második világháború? Ugyan már! Hitler hadai lerohanták úgyszólván az egész Európát. E hadviselés az eredményes "Blitzkrieg" módszereit alkalmazta az "ellenséggel" szemben. A hátország vonatkozásában, levonva az első világháború tapasztalatait, totálisan kiiktatták a hátbadöfés "dolchstoss" összes elemét, különös tekintettel a zsidóságra. Az elgondolás helyesnek bizonyult, mert a német nép, a munkásosztály, az öreg népfölkelők és a Hitlerjugend gyerekek a  végsőkig kitartottak. De nemcsak ők, hanem a világtörténelem első nemzetközi harci szervezete a Waffen SS is, amelynek tagjai a "leigázott" országokból is verbuvá lódtak.

A führerbunker utolsó védői a francia "Charlemagne SS" katonái voltak.
Az utolsó töltényig harcolva sebesülten estek a "felszabadító"  inváziós erők fogságába. Az alakulat "francia" (!) parancsnoka felkoncoltatta a foglyokat, "honfitársait".

Hogy is volt ez?

Egy veterán SS Raimund Fromm emlékbeszédével válaszolok, amely  az I. SS. páncélos hadtest hősi emlékművénél hangzott el Dégen, 2008. 06. 01.-én.
"Nekünk - néhányunknak a háborús gene rációból - már nincs sok hátra. Ezért szeretnék még néhány szót szólni a fiatalabb generációkhoz, a fiataljainkhoz. Ne higgyetek azoknak, akik nagyapáitokat, apáitokat gyalázzák! Az én generá cióm katonái önzetlenül próbálták a hazát védeni, kötelességtudóan jártak el, esküjüket fegyelmezetten betar tották, és sokan adták az életüket azért, hogy bajtársaik életét védjék, és a családjaik életét a hazájukban meg óvják. Hogy a sors másként határozott, nem róható fel nekik! Engedjék meg nekem, hogy az emlékművünkre pillantva 2500 évet visszaugorjak a történelmi múltba. Görögországban a thermopülei szorosban is áll egy hősi emlékmű. Ott fedezte Leonidasz spártai király, kis spártai utóvédjével a görög csapatok visszavonulását a rájuk támadó perzsa túlerővel szemben."

A spártaiak üzenete így hangzott. "Itt nyugszunk. Vándor, vidd hírül a spártaiaknak, megcselekedtük amit meg követelt a haza."   

Tanulságos szavak, amelyek a katonák és a gondolatok (!) temetőjéből kitörve besugározhatják Európát.  Eddig csupán Szálasi "konnacionalizmusáról" esett szó és teljesen homályban maradt az a tény, hogy a fehér faj tevőleges "internacionalizmusát" valóban a soknemzetiségű  SS testesítette meg, amelynek minden tagja a fehér Európáért élt és halt spártai egyszerűséggel, azaz becsülettel, bátorsággal, szerénységgel. Nem utánozva, hanem sokszorosan felülmúlva Leonidászt. Egész Európát elborítják a  "thermopülei" szorosok, az SS katonatemetők.

A katonák azonban nem fognak "csillagösvényen visszatérni", mint a mondabeli Csaba királyfi. Az új seregnek az emberi gondolkodásban kell először feltámadnia és elhatározássá változnia.

* * *

Tudom, túllőttem a témát, hisz a jobbikos nyomorultak sorsának mikénti alakulása egy szóra se lenne érdemes. Mentségemre szólván ismétlem önma gam: a romantikus álmodozás kora elmult. Szembe kell néznünk a nekünk szánt sorssal. Ha végre elhatározzuk magunkat valamire, nem leszünk úttö  rők. Már csak csatlakoznunk kell az európai menetelőkhöz.  

2018.05.09

Sz. Gy.