Frissítés : 2019.02.11, 02.12

Ellenállás/Resistance.

Mi ellen, ki ellen, hogyan?

Franciaország talán az egyetlen hely, ahol az írókat tisztelik sőt hallgatnak is rájuk olyannyira, hogy néha politikai földrengést is képesek előidézni. Gondoljunk csak az izgága zsidó Marcuse diák- bolondító mozgalmára, amelynek hírhedt jelszava "Marx - Mao - Marcuse" volt.

Aztán ott van a másik zsidó megváltó Alain de Benoist, aki a pogánysághoz való visszatérésben keresi a franciák, ill. az európaiak idvezülését. Korábban írtam róla.

Most ismét forradalmi szelek lengedeznek Franciaországban, de ezúttal nem a "sárga mellényesek" akcióira, hanem a Renaud Camus [nem azonos Albert Camussal] nevével fémjelzett Európai Ellenállás Nemzeti Tanácsa [National Council of European Resistance] elnevezésű szervezetre gondolok, amelynek létezéséről egy levélböl értesültem, amelyet Camus Orbán Viktornak írt. Camus Orbánban eszmetársat és rokonlelket vél felfedezni annak folytán, hogy Orbán a migráció jellemzésére a "nagy felcserélés" szavakat használta valamelyik beszédében. "A magyarok nagyon szerencsések, hogy megmagyarázzák nekik a 'Nagy Felcserélés' szavait. Nekünk, nyugat-európaiaknak ez évek óta napi látvány, napi tapasztalat és napi szenvedés. Az Ön népe az Ön nagy bölcsessége és hazafias érzése miatt ezt a rémálmot elkerüli. Éppen ez az oka, hogy Önt mintaképnek tekintjük és Magyarországot zászlóvivőnek.
Nem semmi, mondjuk ilyenkor jó magyarsággal. De kikről, miről van szó voltaképp?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az európai politikai - irodalmi értelmiség új hobby szervezetéről. A krém a képen látható, lásd a névsort. Aztán lássuk az emberünket Camus urat, aki bevallott homoszexuális. Ez a tulajdonság azért vet fel aggályokat, mert köztudott, hogy egy szép fiúval az ilyen "beteget" igen tág határok között lehet manipulálni. Az a tétel, hogy "aki a farka után megy elveszti a fejét" fokozottan érvényes a homokosokra.

További kérdés, Camus úr miért adta a fejét az európai ellenállási mozgalom megszervezésére és vezetésére. Ő ugyanis a társadalmon kívül/felül visszavonultan él a Pleux várkastélyban, könyvei között. Mi köze a francia nép keserveihez? Kinek - minek - miért - hogyan akar ellenállni, hogy a nép sorsán jobbítson? Mondják is róla látszólag semmi nem predesztinálta arra a szerepre, amit ma a francia közéletben játszik.

E természetes kérdésekre nála kell keresnünk a választ. Keresgéltem. Nem találtam semmi konkrétumot. Meg vagyok lepve...

Camus politikailag és erkölcsileg szerfelett zegzugos utat bejárva kötött ki az új hobbyjánál miközben "A haladó körök bizalma egy naplójegyzet okán rendült meg, amelyben Camus arról értekezett, hogy egy állami rádió egyik adásába túl nagy arányban hívnak meg zsidó származású részt  vevőket. Nem is maradt el a botrány és persze az antiszemitizmus vádja, ugyanakkor számos értelmiségi az amúgy vállaltan Izrael-barát (!) Camus védelmére kelt. " Hm.

Camus fennen hirdeti, hogy mozgalma nem antiszemita. Ezt sajnos el kell hinni neki, nem csupán azért amit mások írnak róla, de azért is, amit ő ír, pontosabban nem ír a mozgalomról. Egy mozgalom lehet filoszemita, antiszemita vagy fajsemleges. Tartozzon bárhová, ha a fennálló állapotokon akar változtatni, nem mellőzhetné az állapotok tisztességes elemzését. Camus pedig pontosan ezt teszi.

Vesszőparipáját a "globális felcserélést" így fogalmazza meg. "Amit 'globális felcserélésnek', egy ideje pedig 'davokráciának' hívok, hovatovább közvetlen davokráciának. Az emberkertet Davos irányítja, tudja, ez a svájci városka, ahol a világ nagy pénzemberei évente megrendezik a nürnbergi kongresszusukat. A globális felcserélés Marxa nem más, mint Frederick Winslow Taylor, az ő Tőké-je pedig a The Principles of Scientific Managament [A tudományos menedzselés elvei] címre hallgat. Az érdekek a gazdasági érdekekkel azonosak, a szó két jelentésében: egy tisztán gazdasági, vagyis jobban szólva pénzügyi világkép mellett ott találjuk a gazdaságosság, a lehető legkisebb költség, a spórolás vágyát, az általánossá tett fapadosságot, amit az egyenlősítés, a standardizálás tesz lehetővé.

[Ó hát a múlt század elejére kell visszamenni a "taylorizmushoz"  hogy szélmalmot találjunk a Don Quijotei vitézi rohamhoz? De ha már taylorizmust emleget, hogy nem jut eszébe egy fogalompár: "taylorizmus-fordizmus" arra tekintettel, hogy a kizsákmányolás modern rendszerét ők ketten dolgozták ki tudományosan. Csakhogy Ford a zsidókérdéssel  a "világ legnagyobb problémájával" is foglalkozott.]   
Mindezt a film művészet nyelvére lefordítva úgy fogalmazhatnánk, hogy globális felcserélés egyenlő Modern idők plusz Metropolis plusz Zöld szója. A hipergazdagok, a földtől elszakadt tőkések."
Camus nem veszi észre (?), hogy ennek nincs semmi értelme. Mert milyen tisztán gazdasági érdeke fűződne a "davokráciának" ahhoz, hogy a képzett fehér termelő erőket képzetlen színes nemtermelő (!) erőkkel cserélje fel - globálisan? Nem veszi észre (?), hogy Európa népei ellen nem gazdasági, hanem faji (!) háború folyik. A fehér faj "felcserélése" ezt jelenti.

Feltéve, de meg nem engedve, hogy igaza van, milyen módszerekkel óhajtaná a világ nagy pénzembereit befolyásolni káros szándékaik megvalósításában. Fellépteti Marxot is? Erről nem ír... Nem hát, mert Camust arra predesztinálták, hogy Marcuse és Benoist nyom- dokain haladva elszórakoztassa Európa buta gój népeit, miközben a zsidók folytatják a fajírtást.

* * *

Nem áll szándékomban Camust cáfolni, mert voltaképp nincs mit cáfolni. Ami az Európában zajló társadalmi, politikai és gazdasági folyamatokat illeti, a "svéd modell" tanulmányozása  alapján összeállítottam egy videoclipet, amelyben azt

 

 igyekszem bizonyítani, hogy a "fehér ellenállás" a maga "romantikusan erőszakos" módszereivel egyáltalán nem képes felvenni a harcot az alattomosan erőszakos zsidó módszerekkel szemben. A "Nordfront" bánatos képű harcosai szabad prédái a héber hatalom fegyveres - egyenruhás sintéreinek, akarom mondani rendőreinek.

A délceg nemzeti ellenállók utcai tehetetlensége csupán egyik tünete egy sokkal súlyosabb fogyatékosságnak: a gój gondolkodás teljes impotenciá- jának a zsidó gondolkodással szemben. Nem véletlenül ez a fogyatékosság a zsidó gúnyolódás legkedveltebb célpontja. Sokszor, sok helyen panaszkodtam már emiatt. Nem pörgetem meg újra az ima malmot.

Véleményem summája, hogy a fehér faj csak gondolkodásának gyökeres megváltoztatása árán kerülheti el tulajdon végzetét. Talán ezáltal támadhat fel benne ismét a faji öntudat...

 ... a faji ösztön. A maroknyi zsidó sikereinek titka épp e készségek folyamatos karbantartása. Ez gyakran igényli a belső népirtást [szelekciót], amelyet a zsidók a nácikat megszégyenítő kegyetlenséggel hajtanak végre. [A Tóra bőven tárgyalja ezt. A história szonban folytatódik napjainkban is.]

* * *

Még néhány szót a videoclipről.

Olvasóim látják és talán furcsállják is, hogy mondanivalómat képekkel és kép-montázsokkal is igyekszem kifejezni. Ebbe régen beletanultam, persze a műkedvelő szinvonalán.

Az adott téma ábrázolása nem túl ízléses formában így fest. [Egy közismert idegen nyelvü karikatúrát szerkesztettem át.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A videó ugyanezt ábrázolja, de mennyivel másképp.

Kezdettől éreztem, hogy a mozgókép több, más kifejezési forma mint az előbbiek. Nagy hangon fogadkozom, beletanulok ebbe is. Hozzá is kezdtem. Rá kellett azonban jönnöm arra, hogy nyolcvanon jóval túl ez szinte reménytelen vállalkozás. A makacsság segített. Arra rég rájöttem, hogy a számítás technikához nem emberi, hanem állati türelem kell.

Úgy érzem a lelki holtponton túl vagyok. Mint immár tényleges nyugdíjasnak nyilván nem futja százezres videó szerkesztő programokra, ezért ingyenes programok során kínlódtam át magam mire kiköthettem egy program együttesnél, amivel sóhajtozva és káromkodva dolgozni tudok. Remélem, a kűlalakot képes leszek az elviselhetőség szintjére felhozni. [Most látom, az első felirat nem jelenik meg, feliratok apróbetűsök, rövid ideig láthatók.]

Remélem, a következő téma "clipesítése" szinvonalasabb lesz.

2019. 02.10.

Végre össze tudom házasítani a videót és a hangot! A klip immár a svéd himnuszt játssza! Igaz a hangsáv rövidebb mint a videó, de gyerekjáték lesz több hangsávot összetoldani. Elnézést hogy így lelkendezek, de második gyerekkoromat élem...
Egyébként egy tucat programmal kell zsonglőrködnöm ahhoz, hogy egy clip összejöjjön.
Új mottóm: "az állati türelem rózsát terem!" 

2019.02.12

 

Lemaradtam egy brosurával - hurrá!

Felemelő érzés az események után kullogni, feltéve hogy vágyott vagy megjósolt eseményekről van szó. De miről van szó? A Világfigyelő írja a következőket. "Felfegyverkezett szabadcsapatok járják Stockholm utcáit! 43 migráns már kórházba került, súlyos sérülésekkel! A svéd nacionalisták megunták, hogy migránsok fenyegetik, támadják az embereket! Szabadcsapatként, felfegyverkezve járják Stockholm utcáit! Elegük lett a tehe tetlen hatóságokból a svéd nacionalistáknak, ezért 15-20 fős csapatokba szerveződtek és könnygázszóró palackkal, viperával (Svédországban rendszeresített eszköz rendőröknél, polgárőröknél) felfegyverkezve járják Stockholm utcáit! Vezetőjük Anders Johanson szerint összesen 12 ilyen csapat van, szerte a városban, akik váltják egymást, így alkalmanként 3-4 ilyen 15-20 főből álló csapat járőrözik! Mivel a svéd törvények előírják, mindannyian elvégeztek egy polgárőr tanfolyamot, vizsgát tettek, így jogszerűen van náluk könnygázszóró palack valamint vipera és jogszerűen viselnek helyi polgárőr egyenruhát! A dolog érdekessége, hogy mióta egy hete megkezdték a járőrözést egy migránst sem adtak át a rendőrségnek, de 43 migráns került kórházba súlyos, bántalmazásból származó sérülésekkel! Feljelentést egy sérült migráns sem tett bántalmazás miatt, mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy 'lépcsőn leesetek', így keletkezett a sérülésük! Az orvosok ezt elképzelhetetlennek tartják és jelezték gyanújukat a rendőrségnek, aki viszont tehetetlen, hiszen feljelentést egyik sértett sem tett a 'polgárőrök' ellen!

Jut eszembe, átéltem már ilyesmit. Az úgy volt, hogy a Debreceni Egyetemen "tanuló" arab diákok a villamoson, utcán, szórakozó helyeken rendszeresen molesztálták a magyar lányokat. Hogy a rendőrség szólt, vagy csak kacsintott a szkinhedeknek, nem tudni. Tény, hogy az egyetemi orvosi rendelőben egyre több vágott, zúzott, repesztett sebet kellett ellátni, amit ismeretlen tettesek okoztak. És hipp - hopp eltüntek a vendégdiákok, még a kollégiumból se mertek este kijönni. Az ám!

Sajnos Anders Johansonról semmiféle adatot nem lehet lehalászni az Internetről. Ezen eleinte bosszankodtam. Aztán eszembe jutott, hogy pont én szajkózom folyton: az igazi ellenállás csupa ismeretlen tettesből áll...

Mindez azt jelenti, hogy az európai lápban izzani kezd a tőzeg. A tőzeg tüzét pedig nehéz, ha nem épp lehetetlen oltani. Az ellenállás parányi tüze ez, amely tűzvésszé növekedhet. Egy heves tisztító tűzre nagyon nagy szüksége van Európának.

Lehet sokan megrónak, hogy ilyen "vérszomjas" vagyok. Ezeknek ajánlok egy videót, amelyen egy Németországban élő migráns állat jellemzi az európai állapotokat, az európai intézmények züllöttségét, tehetetlenségét, az emberek - a "férfiak" - gyávaságát. Majd bejelenti: a nőiteket pedig meg fogjuk szerezni, meg fogjuk baszni.

Ennek a "nemes" törekvésnek nem ellenszere néhány migráns elkalapálása. Az ellenállásnak ki kell égetnie Európa testéből a rothadt szöveteket. A rothadás fészkét tökéletlen videóm bemutatja. A zsinagógákkal kell kezdeni. Petőfi, a libsi bibsik által legjobban utált, költő sorai illenek ide.

Lamberg szivében kés, Latour nyakán
Kötél, s utánok több is jön talán,
Hatalmas kezdesz lenni végre, nép!
Ez mind igen jó, mind valóban szép,
De még ezzel nem tettetek sokat –
Akasszátok föl a királyokat!

Nem utcai harcokról van szó!

[Ami a videót illeti. Kivettem belőle az oda nem illő hangsávot. Helyette a svéd himnuszt teszem be, gyászinduló gyanánt. Hogy miképp teszem. Most tanulom a módit...] Betettem!

2019.02.12

Sz. Gy.