Baljós párhuzamok.
 

Újabb blöff?
 

A Kremlből megint felszállt valami. Körvonalai bizonytalanok tartalma megállapíthatatlan. Alexander Dugin legújabb írásáról van szó.

Nekem rég gyanús ez az úr. E gyanú jegyében
írtam róla anno "
Anti Dugin. Miről csivitel Putyin udvari szajkója?" címmel. Újraolvasva régi írásomat úgy látom megint agyalt valamit, ami nagyban hasonlít korábbi agyalmányára.

Ezúttal is Oroszország nagy és szent hivatásáról áradozik. Írása a Ria Novoszti internetes portálon jelent meg. A teljes szöveget és a képmellékleteket alább közzéteszem.

Most arról van szó, hogy a Joe Biden személyéhez kapcsolódó "Nagy Újraindítás" a Trump nevéhez kapcsolható állítólagos "Nagy Ébredés"  acélfa lába ütközik és hogy ebben a helyzetben Oroszországnak az "Ébredők" oldalán van a helye.

Abból, hogy Dugin Putyin szócsöve, ill. mikrofon állványa az következnék, hogy a gazda politikai megnyilatkozási összhangban vannak a nagy elhatározással. Ám ilyen összhangnak semmiféle nyoma nincs. Most utólag örülök annak A "Két Nagy Testvér csörtéje a hülye Bidennel.  Kutyakomédia." c. írásomban vettem a fáradtságot annak elemzésére, hogyan csóválja a farkát Putyin ahhoz a Davosi Konferenciához amely épp a "Nagy Resetet" tárgyalja. [Talán nem véletlen, hogy a "reset" szónak az angol nyelvtanban vagy húszféle jelentése van...]

A davosi csevely fő témája a fenyegető népesség-növekedés drasztikus csökkenésbe fordítása. Ennek ellenére Putyin - mintha hülye lenne - a következőket üzeni a konferenciának. "Szeretném  megjegyezni, hogy a társadalmi és értékválság már most negatív demográfiai következmé nyeket eredményez, amelyek miatt az emberiség egész civilizációs és kulturális 'kontinensek' (?) elvesztésének a veszélye. Ma közös felelős ségünk az, hogy elkerüljük az ilyen, sötét disztópiának [a jelenleginél roszszabb világtársadalom víziója] tűnő kilátásokat, hogy biztosítsuk a fej lődést egy másik, pozitív, harmonikus és kreatív pálya (?) mentén.

A továbbiakban - régi rossz szokásomhoz híven - belépek Dugin írásába és a fennkölt szöveghez néhány profán megjegyzést fűzök.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nagy újraindítás és a nagy ébredés


17:55 20.02.15

15495

© RIA Novosti / Vladimir Astapkovich

 

Oroszország ideológiai helyzetéről a modern világban folytatott vita folytatásaként Alekszandr Dugin filozófus cikkének rövid változatát közöljük .
 

Mi a "Big Reload". Károly herceg öt pontja
 

2020-ban egy Davosi fórumon alapítója, Klaus Schwab és Károly walesi herceg új irányt hirdetett az emberiség számára:  a "Nagy Visszaállítást". A walesi herceg által bejelentett terv öt pontot tartalmaz:
 

    1. Az emberiség képzeletének megragadása.A COVID-19 járvány utáni gazdasági fellendülés, amelynek a "fenntartható fejlődés" kezdetéhez kell vezetnie.
    2. Az olajmentes gazdaságra való áttérés globális szinten

    3. A tudománynak, a technológiának és az innovációnak új lendületet kell kapnia a fejlődéshez

    4. Meg kell változtatni a befektetési mérleg szerkezetét. Növelni kell a zöld beruházások arányát.Valójában ez a program vált a globális liberális elit ideológiájává. Joe Biden és adminisztrációja ezeken a szlogenek alatt érkezett a Fehér Házba ..
    5.  Meg kell változtatni a befektetési mérleg szerkezetét. Növelni kell a zöld beruházások arányát.Valójában ez a program vált a globális liberális elit ideológiájává. Joe Biden és adminisztrációja ezeken a szlogenek alatt érkezett a Fehér Házba .. 

 

Ha elvetjük a humanisztikus retorikát és az ökológia hangsúlyozását [ez Károly herceg hobbilova], akkor a globalizáció új szakaszának programja és a Biden-kori nemzetközi elit cselekvési terve a következőkre terjed ki.

Szükséges az emberiség tudatát teljesen alárendelni a liberális-globalisták eszméinek. Ezt a média, a társadalmi hálózatok, az oktatás, a kultúra, a művészet felett történő teljes ellenőr zésük révén érik el, ahol új törvényeket hoznak létre - a nemek közötti egyenlőség politikája, a kisebbségek dicsőítése - szexuális, etnikai, biológiai (a testi alakváltozást a szépség és a harmónia ideáljává emelik). Ugyanakkor a nemzeti államokat démonizálják, szupranacionális struktúráikat pedig éppen ellenkezőleg, minden lehetséges módon felmagasztalják.

A "fenntartható fejlődés" (a Római Klub projektje) a világ népességének csökkenését jelenti (mivel elérte a növekedés határait). Ezért van kapcsolat a COVID-19 járvánnyal, valamint a WHO figyelmeztetése az új járványok valószínűségére.

Az olaj elutasításának célja csapást mérni Oroszország, számos iszlám ország és Latin-Amerika (elsősorban Venezuela ) gazdaságára, amelyek a multi poláris világrend fellegvárai. Az Egyesült Államok ugyanezt a taktikát alkalmazta a Szovjetunió utolsó időszakában, mesterségesen csökkentve az olaj árát.

A "technológiai fejlődés" további digitalizációt jelent az állampolgárok teljes ellenőrzése és felügyelete bevezetésével, számos funkció átadásával az "erős mesterséges intelligenciára", a biomérnöki technológiák bevezetésének felgyorsításával, a robotok tömeggyártásával, a projektek a genetikai mutációról és keresztezésről (valamint az emberek és gépek "keresztezéséről").

Folytatni kell és fel kell gyorsítani a gazdaság deindustrializációját, a felhalmozódott pénzügyi buborékokat az "ökológiai termelés" homályos és átláthatatlan szférájába kell mozgatni, ezzel párhuzamosan magának a környezetnek a pénzszerzésével és tőkévé történő átalakításával.

 

Ugyanakkor a globalisták úgy vélik, hogy a demokraták Fehér Házba érkezése, Trump és az őt támogató konzervatívok démonizálása ideális feltételeket teremt a globalizáció új fordulójához és ennek a programnak a megvalósításához. Sőt, az elmúlt évtizedekben a globalizáció nyilvánvalóan elkezdett megtorpanni, és a független - orosz, kínai, iszlám stb. - civilizációk felemelkedésén alapuló alternatív többpólusú rend fokozatosan visszafordíthatatlan valósággá vált. Ezért a globalistáknak egyszerűen nincs történelmi idejük: vagy most, vagy soha.

 

Ez a Big Reload. És elkezdődött.
 

A liberalizmus rövid története
 

Ha megnézzük a liberális ideológia kialakulásának fő állomásait, megértjük, hogy a "nagy visszaállítás" nem valami véletlen és átmenet. A globalizáció a világtörténelem logikus eredménye, ahogy a liberális gondolkodás érti.

A liberalizmus egy olyan ideológia, amely kiemelten kezeli az egyén felszabadítását a kollektív identitás minden formájától.

A protestáns reformációval és a középkori birtokok felszámolásával kezdődött. Ennek eredményeként kialakult egy polgári társadalom, amelyben mindenki egyenlő volt - de csak elméletben és a kiindulási lehetőségek szempontjából. De a liberálisok szemében ez is nagy előrelépés volt.

Az európai birodalom roncsain és a pápa hatalmán túl modern nemzetállamok keletkeztek felszabadulva a kollektív (katolikus és birodalmi) identitás alól. De a liberális fejlődés nem állt meg eennél.

 

Locke és Kant  filozófusok egy "civil társadalom" projekjét írtak le, amelyben a nemzet- államokat fel kellett számolni, minthogy az egyének elméletileg nélkülözhetik őket. Így merült fel a kozmopolitizmus filozófiája, amely magában foglalja a nemzeti államok felszámolását és (mint ideált) egy világkormány létrehozását. Ez volt a globalizmus születése - elméleti síkon.

 

Adam Smith megfogalmazta a liberalizmus alapjait a közgazdaságtanban, rámutatva a piac nemzetközi jellegére. A kapitalizmus fejlődése ebben a liberális elméletben feltételezte az államok fokozatos elsorvadását, és végül a politika teljes helyettesítését a közgazdasággal, vagyis a piaccal.

A 19. században megjelent a marxizmus kritikai elmélete, amely szembeállította a liberális individualizmust az osztályok elméletével. A haladás gondolatát itt másképp látták. Bár a marxisták is egyetértettek az államok elsorvadásának szükségességével (internacionaliz mus).

A XX. Században megszülettek a szélsőséges nacionalizmus (fasizmus) ideológiái, amelyek mind a liberalizmust, mind a kommunizmust elvetik. Az élre helyezik a nemzet elvét (az állam a fasisztákért, verseny a nemzetiszocialistákért).

A fasizmus 1945-ös veresége törölte ezt az ideológiát a napirendről, és a jövőképről a liberálisok és a kommunisták vitatkoztak tovább. Ez volt a hidegháború ideológiai jelentése. Itt bukkan felszínre a "dugnizmus" és a "putyinizmus" ideológiai beállítottsága. A náci ideológia korántsem került le a napirendről. A kapitalizmus versus szocializmus dilemmája ma is foglalkoztatja elsősorban az oroszok gondolkodását. Az Oroszországban viruló náci ideológiákat Dugin nemlégtezőknek tekinti. Nem számol a Sztálin kultusz ujjáéledésével sem. Itt tulajdonképp nem is kultuszról van szó, hanem a kapitalizmus szembeállításáról a sztálini, orosz alapú, szocializmussal.
 

1991-ben végül a liberális Nyugat nyert. A Szovjetunió összeomlott, és a kommunista Kína elindult a piac fejlődésének útján.

Ekkor hirdették ki a "történelem végét", vagyis a liberalizmus végső győzelmét.

Alaposabb vizsgálat után kiderült, hogy a liberálisok még nem szüntették meg a kollektív identitás két típusát - a szexuális (nemi) és az annak megfelelő emberi identitást. Ez azt jelenti, hogy új akadályok állták a liberális haladás útjába. Ezért került előtérbe a nemek politikája a 20. század 90-es évei óta. Jelentése nem csupán a perverzek iránti tolerancia és a radikális feminizmus, a nemek közötti egyenlőség helyreállítása. A nemnek, a liberális progresszívek szerint az egyéni választás kérdésévé kell válnia - a vallás, szakma, nemzetiség stb. mintájára.  Ellenkező esetben a "haladás" lelas sul. Ezért van transzneműek és meleg párok favotrizálása a Biden-adminisztrációban. Ezek a "politikai korrektség" normái - a konzervatívizmus fölötti győzelem jelei, amelyek már Trump elnöksége idején teret nyertek.

 

Most a demokráciát úgy határozták meg, mint a kisebbségek hatalmát, amely a többség ellen irányul (a többség szándékos "bűnöző" amely bármikor populista érzelmek hatása aláá kerülhet, akik megint Trumpot vagy ... Hitlert választhatják). Trump kétségbeesetten próbálta megvédeni a demokrácia régi értelmezését, de megdöntötték, amint minden más személy, szervezet, mozgalom és az egész ország hasonló sorsra jutott a "Nagy Alaphelyzetbe állításnál" amely a liberalizmus történelmi diadalának utolsó lépése.

A liberálisok előtt álló utolsó feladat pedig az emberiség felszámolása, a poszthumanizmus politikája. A kollektív identitás alóli felszabaduláshoz a nemzetiségek és a fajok felszámo lása szükséges. A liberális futuristák már dicsérik a posztemberek új lehetőségeit - egy géppel való összeolvasztás nagymértékben növeli a test erejét, az emlékezetet és élesebbé teszi az érzéseket; a géntechnológia segíteni fog a betegségek megszüntetésében; a kol lektív memória felhő szerveren tárolható; az emberiség képes lesz összekapcsolódni a géppel és elérni a halhatatlanságot. Ezt a folyamatot Dugin úgyszólván nagyszerűnek és elkerülhetetlennek ábrázolja.
 

A Big Reset éppen a liberális ideológia diadala a legmagasabb szakaszában, a globalizáció szakaszában.

És mindazokat, akik nem értenek egyet egy ilyen menetrenddel, "a nyitott társadalom ellenségeinek" nyilvánítanak. Arra ösztönzik őket, hogy önként adják meg magukat. Ellenkező esetben az egész progresszív világ összeomlik miattuk - korlátlan pénzügyi, katonai-technikai lehetőségeivel és kimeríthetetlen képességével az "emberiség képzeletének" ellenőrzésére.

Tehát a "nagy visszaállítás" az emberi haladás utolsó akkordja, ahogy a liberális gondolkodás érti. Most az egész emberiség szabad - szabad liberálisnak lennie.

De meg kell jegyezni, hogy ugyanakkor nem szabad nem liberálisnak lenni. Ha valahol "illiberális" vagy "elégtelen" liberális, felfigyelnek rá és a büntető gépezet automatikusan beindul.

A Nagy Ébredés

Az Egyesült Államokban folytatott heves választási kampány során Biden hívei - a "Great Reset" hívei - minden eszközt, beleértve a tiltottakat is, felhasználtak ellenfelükkel, Trumppal szemben. Még azt sem riadtak vissza, hogy az Egyesült Államokban alkalmazzák a korábban más országokba exportált "színes forradalmak" módszertanát. Ez a fajta kirívó szabálytalanság sokat mond arról, hogy mekkora a tét. A globalisták jól tudják, hogy ha vereségeik és kudarcaik továbbra is felhalmozódnak, a liberalizmus teljes ötszáz éves története összeomlik. A többpólusú világ - amelyhez Trump maga is intuitívan gravitált, közvetlenül kritizálta a globalizációt - nem hagyott egyetlen esélyt a liberálisoknak. Ezért ledobták az álarcukat, felhagytak a "régi demokrácia" elveivel és minden tisztességtől, eljárástól és szabálytól függetlenül a Fehér Házba tolták Bident.

 

Trump támogatói első választási kampánya óta sejtették, milyen hatalmas és mániákus erővel van dolguk. A demokraták a globalizmus logikájától vezérelve készek voltak feláldozni a hagyományos amerikai intézményeket, magát a demokráciát. A Trumpisták pedig 2016 óta figyelmeztettek erre.

 

Természetesen a hétköznapi polgárok számára nehéz felfogni a liberális ideológia egész baljóslatú hátterét, amely következetesen és tudatosan vezet az emberiség "legyőzéséhez", pusztulásához . Ezt nehéz elhinni, méginkább az igazság mélyére jutni. Különösen azoknak, akiket a liberális demokrácia hatása alatt, a tőkés rendszerben és a globalista kultúra beveze tése alatt neveltek.

 

És mégis megkezdődött a "vízkereszt."  Ez a szlogen némi magyarázatra szorul, ugyanis a"vízkereszt Krisztus emlékére az ünnepi keresztelések napja volt, amikor a katolikus egyház tömjént és vizet szentelt innen ered az ünnep elnevezése. "  Ez a mondatocska betekintést nyujt Dugin elméjébe, amelyben a "hit" ki nem mondva azonosul a keresztény egyházakkal, amelyek a világ egyik legveszélyesebb globalistái, különös tekintettel a Római Katolikus Anyaszentegyházra, amelynek kedvelt gyermeke az Alexij pátriárka személyével fémjelzett Orosz Ortodox Egyház is. Ami Putyin ortodoxiáját illeti korábban írtam róla, hogy miután megterveztette és megépíttette az orosz hadsereg székesegyházát annak avatójára már nem mert elmenni, vélhetőleg tartva az Oroszországot uraló Chábád Lubavich szekta rosszallásától.

 

Így született meg a "Nagy Ébredés" tézis. Ezt a "szlogent" Na' itt a súlyos baki, amit egy irodalmárnak nem szabadna elkövetnie. Jól mondja, valóban egy "szlogenről" van szó, amely sem anyagi, sem eszmei tartalommal nem bír. Trump támogatói vetették fel, akik az új közelgő liberális totalitarizmus első áldozatai lettek. Kezdeményezéseiket azonnal cenzúrázták, közösségi fiókjaikat felszámolták, sőt említésüket is kitisztították a technológiai óriások rendszereiből - Twitter , Youtube , Google , Facebook.

 

 

Kezdetben ez csak a globalisták legkeményebb ellenfeleit és Trump támogatóit érintette. De ahogy a választási kampány fellángolt, egyre több szélesebb kör vált a kultúra törlésének és a deplatformálás áldozatává. Amíg végül a globalisták az Egyesült Államok jelenlegi elnökére, Donald Trumpra is alkalmazták módszereiket .

 

Ez volt a "Nagy Ébredés" pillanata. Most a globalisták valódi természetét nemcsak a legérzékenyebbek és kibékíthetetlenebbek, hanem az amerikai társadalom hatalmas rétegei is személyesen felismerték.
 

Azok, akik Trumpra szavaztak, szinte azonosak a "fasisztákkal" a kialakult liberális diktatú rában. Így működnek a "Big Reload" törvényei: aki nincs velünk, az "fasiszta", de egy "fasisztával" lehetséges - sőt szükséges! - a legkegyetlenebb módon cselekedni. És ezúttal nemcsak a valódi konzervatívok tartoznak ebbe a kategóriába, akiknek mindig is ideológiai követeléseik voltak a liberálisokkal szemben, hanem maguk a liberálisok, az amerikai hétköznapi állampolgárok is, akiknek azonban nem volt idejük átképezni magukat a liberalizmus új kritériumai alapján. Még nem vették észre, hogy a szabadság a kisebbségek szabadsága, és ennek a szabadságnak a paramétereit - vagyis, hogy mit lehet mondani és tenni, és amit kategorikusan nem lehet megtenni (a politikai korrektség normái) - a liberális elit szigorúan meghatározza. .
 

A "Nagy Ébredés" az a felismerés, hogy a modern liberalizmus a globalizáció szakaszában valódi diktatúrává vált, totalitárius ideológiává vált, amely megtagadja - mint minden totalitarizmus - azt a jogot, hogy bármilyen nézőpontja eltérjen az uralkodótól.

 

Ez nagyon hasonlít egy új polgárháború kezdetéhez az Egyesült Államokban. De ezúttal a tábora más: a "Nagy Ébredés" támogatói a "Nagy Visszaállítás" támogatóival szemben.
 

Nagy konfrontáció küszöbén állunk.
 

Az Egyesült Államok a világ vezető hatalma. Ami ott történik, az egész emberiséget érinti. Joe Biden és a mögötte álló építészek győzelme a "Nagy Újraindításért" azt jelenti, hogy a világ új szakaszba lépett. A globalisták elhatározták, hogy véget vetnek azoknak, amelyek az elmúlt két évtizedben folyamatosan kudarcot vallottak. Vagy 9/11, akkor Putyin , majd Kína szerint Xi Jinping , majd Irán , majd Törökország , akkor Trump. Ha pedig a kudarcok folytatódnak, akkor a globalizmus végül összeomolhat. A nagy újraindítás - most vagy soha.

És a liberalizmus-orientált eliteket különböző országokban - mind nyugaton, mind keleten (természetesen Oroszországot is beleértve) - a globalizmus mozgósítja annak érdekében, hogy aktívan részt vegyen a "Great Reset" projektben. Ez azt jelenti, hogy mind a külső, mind a belső front megnyílik a multipolaritás, a szuverenitás és a policentrikus világrend támogatói ellen. A külső nyomás demokratikus Washingtonból és az általa ellenőrzött NATO- ból indul - és az államok közigaz gatási struktúráin belül az ötödik oszlop és a liberális elit belső szabotázsából. Helyben is vagyunk.  Kikből áll Oroszországban a liberális elit? Csak nem csupa zsidóból? De, alighanem. És ezek ellen horgadna a zsidó Putyin? Ugyan már!

 

Ehhez hozzáadódik a rendszerváltási műveletek sorozata, a "színes forradalmak" új hulláma és a regionális konfliktusok manipulálása. Most azok teljes globális szabotázsának lendkeréke fog teljes kapacitással működni, akik nem álltak a „Nagy Újratöltés” oldalára.

Nyilvánvaló, hogy Oroszország - legalábbis Putyin Oroszországa - szuverén, független és szabad. Helye a Nagy Ébredés 'soraiban' van. És hol vannak ezek a sorok? Hát ZsidóAmerika nemzsidó fehérfajú polgárainak szervezeteiben, otthonaiban, akik most rettegve szorongatják fegyvereiket. Ezek mellé áll Putyin? Kivel, mivel, hogyan? Az a Putyin aki Novorosszia oroszait sem tudja/akarja megvédeni a zsidófasiszta ukrán tetrrorizmussal szemben?
 

Ahhoz, hogy ez visszafordíthatatlan tény legyen, egy utolsó erőfeszítést kell tenni. Húsz évvel ezelőtt Oroszország félig ébren volt. És kezdete egy nehéz, de általában sikeres (bár elhúzódó) visszatérésnek a történelembe, mint a világpolitika alanyának és tárgyának (mint a XX. Század 90-es éveiben). De a globalistákkal való kompromisszum területe teljesen kimerült. Csak egy kiútunk van - teljesen felébredni, és nem csak aktívan részt venni a "Nagy Ébredésben", hanem - ami kívánatos és történelmünk és szellemünk nagy ságrendjéhez méltó - vezetni. Lózung lózung hátán. Ej' Dugin! A végén az orosz messianizmusnál kötsz ki. Ebben lenne, ha lehetne valami.
Philoteus, a pszkovi zárda főnöke nemsokkal Konstantinápoly eleste után ezt írta II. Ivánhoz intézett levelében: "A régi Róma egyháza elpusztult az apollináriusi eretnekségek miatt, a második Rómát, vagyis Kontantinápolyt rombadöntötték Hágár fiainak a baltacsapásai, de az új Róma, a harmadik Róma, a te hatalmas országod apostoli szentegyháza úgy ragyog, mint a nap. Jámbor cár, jelentsd ki hatalmadnál fogva, hogy az igaz hit összes országai a te birodalmadban egyesülnek. Te vagy a világ összes keresztényeinek az egyetlen cárja. Hallgasd meg s szívleld meg ezeket, Te istenfélő cár, hogy az összes keresztény országok a te egyetlen országodba jöjjenek. Tudd meg, hogy két Róma elesett, de a harmadik áll s egy negyedik sohasem fog támadni, mert a te keresztény birodalmad sohasem fog idegen kezekbe jutni."
Szegény Philoteus, hogy is férne ma a fejébe, hogy minden oroszok fölött egy zsidó fog cárként uralkodni? [Nálunk Szent István országában már természetes, hogy három zsidó prímásunk van zsinórban: Lékai, Paskai, Erdő. Egy szett!]


Egy szó mint száz: Dugin, továbbra sem vagy hiteles

 

Az hogy Raszputyinhoz hasonlítanak azért baljós, mert a történelmi Raszpuityint meggyilkolták a cár hívei, a cárt meg Lenin hívei.

 

2021.02.18.

 

Sz. Gy..