1.Mindennek rendelt ideje van, ideje van    az ég alatt minden akaratnak.
2.Ideje van a születésnek és ideje a megha    lásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak    kiszaggatásának, a mi ültettetett.
3.Ideje van a megölésnek és ideje a meg    gyógyításnak; ideje a rontásnak, ideje    az építésnek. [Prédikátor könyve 3. r.]

 

 2018.09.02 Frissítés
 
2018.09.03 Frissítés 

 

Chemnitz

Nemzetiszocializmust - most!

                                                                                                                     
Minő fintora a sorsnak, hogy épp Chemnitzben, az egykori Karl Marx Stadtban, a szakállas zsidó szobra előtt öltött alakot - az európai  evidencia...

Személyesen tapasztaltam [kicsiben] mi történik, ha a felhá borodottan tipródó tömeget megragadja egy irányt mutató gondolat.

Úgy tűnik megint "kísértet" járja be Európát. Ezúttal a nemzetiszocializmus "kísértete". Ellene szent hajszára szövetkezett a rohadt kapitalista Európának minden hatalma: a pápa, az orosz cár (Putyin), Merkel és Macron, meg a német rendőrök, ésatöbbi. [A Kommunista Kiáltvány szövege után szabadon...]

Chemnitz lobogása láttán az az ötletem támadt, megnézem hány találatot ad a Google "a kapitalizmus alternatívája" keresőszavakra. Az eredmény nagyjából 73.700 találat (0.38 másodperc alatt). Úgy látom pont az "echte" nemzeti szocializmus nincs köztük... Ez nem véletlen, hisz erre a gondolatra, meghirdetőjére és megvalósítójára a gyülölködő hazudozás óriási szarkofágot épít hetvennégy éve, amely naponta növekszik. Ezen keletkezett most egy jókora repedés amelyen keresztül láthatóvá vált, hogy Európa betegségére nem kínál gyógyírt az a "demokrácia" amely azt szándékosan előidézte.

Chemnitzre úgy tekintek mint egy jéghegy ragyogó csúcsára, de aggódom amiatt , hogy a "felmelegedés" esetleg elolvaszthatja. Világosabban azólva attól tartok, hogy a "Vaspata" eltiporja a fehér faj létért folytatott küzdelmének utolsó fellángolását is.

Jack
London világhírü
látomását  a jövendő küzdelmeit ábrázoló "Vaspata" című félelmetes utópiát, az elnyomók és elnyomottak közötti végső harcra vonatkozó  ijesztő látomást, a héber utókor most úgy magyarázza, hogy a regény "arról a rémuralomról szól, amely sok évvel később a fasizmusban valósult meg"; holott ezt a funkciót a ballibsi "demokráciák" gyakorolják. Hitler Harmadik Birodalmának nemzeti szocializ musa az embert (!) szocializálta és Krupp von Bohlentől kezdve arra kényszerítette a nemzeti (!) tőkéseket, hogy jövedelmük jelentős hányadát, az állami újraelosztáson keresztül, szociális ill. népjóléti célokra fordítsák.

A nemzeti szocializmusba tehát nem fért bele a zsidó tőkével gyakorlatilag azonos spekulatív tőke és az idegen szívü [komprádor] burzsoázia. Nem fért bele maga a zsidóság, mint a befogadó társadalom élősködője, a pénz spekuláció tartalék hadserege sem.

A zsidó "társadalmi jelenlét" azonban napjainkra túllépett a hagyományos, a gój társadalom által kényszerűen tolerált, kiszipolyozás körén, a "gazda társadalom" módszeres rombolásába fogott a pusztító immigráció szervezése, pénzelése és politikai támogatása formájában. Csak ez csapta ki az eleddig jámbor birkáknál a biztosítékot.

Közbevetőleg említem, egy új gondolat közlési műfajjal kísérletezem, amely a videótecnikán alapul. Épp ma egy kisérleti filmet tettem közzé egy másik írás keretében. Az [egyelőre] feliratok és hangsáv nélküli videóklip a svéd tragédiát szemlélteti.

 

A képsor - hitem szerint - így pucéron is önmagáért beszél és csupán a "poén" igényel magyarázatot. A poén pedig az, hogy a svéd rendőrség a nemi erőszakatevő, gyújtogató migránsok helyett  a(z egyelőre csupán) tüntető Nordfront egyik aktivistája ellen alkalmaz brutális erőszakot.

Az ilyen demonstrativ intézkedés a pánikkeltésre, a tüntető falanx megbontásának céljaira szolgál.

"Filmem" főszereplője Angela Merkel sietett a chemnitzi erőszakot elítélni, de egyáltalán nem sietett a német nagyvárosok utcáin szervezett tömeges szexuális erőszakoskodást elítélni, sőt a legaljasabb módon akadá lyozta a sajtót abban, hogy az eseményekről tájékoztassa a közvéleményt. Nyilvánvaló, hogy a jogilag egészen, biológiailag pedig félig zsidó Merkel nem cselekedhet a zsidó akarat ellenében. Igazi rejtély viszont, miért akarja a zsidóság az európai fehér fajt "igy" kiirtani. 

Találgatásra sajnos nincs idő. Ezért mondják a chemnitzi harcosok: "jetzt"!

Azon viszont el lehet mélázni, hogy ezúttal mire spekulálnak a zsidók. Kicsiben régóta csinálják, pl. Amerikában a telek és épitkezési spekulánsok, hogy egy homogén fehér lakótömbben megvásárolnak és niggerekkel raknak tele egy vagy több házat. A "fehér" azaz zsidó hatalom itt is mindíg a niggerek oldalán áll. A fehérek menekülnek. Szarért - hugyért eladják házaikat és lakásaikat. A niggereket tovább szállítják a következő célterületre itt meg felépül egy új lakótelep, amely az "olcsó ingatlanárak" miatt kiemelkedő profitot hoz.

Az ám, de mit csinálnak az Európába "wilkommenezett" muszlim milliókkal? Megszerettetik velük az Európában élő, ill. az Izraelből ugyancsak immig ráló zsidókat? A zsidók veszik fel a muszlim vallást, vagy a muszlimok a zsidó vallást? És mi lesz, ha a Közelkeleten (is) felborul a zsidók által folyton rugdosott bili? Ötszázezernek garantált helye van nálunk, hisz Bibi meg Orbán úgy szeretik egymást mint a testvérek. É a többi hova jön, ill. hova megy?

Habár...

Épp ma hüledeztem azon, hogy az ATV  
Start Plusz keretében  vendégül látta Köves Slomót, az Egységes Magyarországi Hitközség vezető rabbiját és Faith Ashert, a Budavári zsinagóga leendő rabbiját. Magukkal hoztak egy sófárt is, amivel Köves Slomóka játszadozott, majd nem bírt magával és meg is fújta. Nem számolnak vele, vagy számolnak és provokálnak Slomóval meg a sófárral, holott mindkettőhöz kellemetlen asszoci ációk kapcsolódnak?  

Budavári zsinagóga emlegetése is irritáló a "Budavári Krónika" kapcsán amely 1473-ban (?)  első Magyarországon nyomtatott könyv. Az Országos Széchenyi Könyvtár augusztus 31-én és szeptember 1-jén az OSZK-ban ingyenesen megtekinthetővé teszi mindkét Magyarországon található példányát. Ez eddig rendben is lenne, de...

Kénytelen vagyok egy régi írásomból
idézni a könyvvel kapcsolatban.

"Megvan Schulhof Izsák: "Budai Krónika" c. könyve, amely 1686-ban (?) iródott héberűl. 1981-ben kiadta a Helikon is.
Izsák bácsi mindjárt azzal kezdi.
'Én akkor Buda szent gyülekezetében laktam. A város a török birodalom uralma alatt állott, s lakozásunk viruló volt, akár a zöldellő olajfa, biztonságos és nyugalmas. Valóban elmondhattuk: 'ki ki a maga szőlőlugasában, a maga fügefája alatt' tanyázhatott, nem volt ártás az országban. [5.old.]
A 150 éves török megszállás és az ország elnéptelenedése, ezek szerint nem volt 'ártás', az csak a gójok baja volt.
 "...Mert a budai zsidók önként és öntudatosan vállaltak közösséget a törökökkel. Nemegyszer fegyvert ragadtak városuk védelmében."
A történelem persze nem támogatja az ilyen tartós idilleket. Eljövendett Buda ostroma is. És mit tesz isten, az ostromló keresztény (!) hadak megint kipécézik szegény ártatlan zsidókat.  "Ha magyarok, németek, és csehek kezébe kerűl ... egy zsidó, azt felnyársalva megsütik."
Az ostrom vége sem túl vidám, a fügefa alatt hűsölők szempontjából.
"...Négyszáz fogságba esett zsidó hajón volt ... A huszárok vakmerő tömege odament ... Kivont karddal hirtelen a hajóra rohantak ... Sokat megöltek, többen a vizbe ugrottak és belefulladtak." [64.old.]
A nevezetes 1686-os esztendőről megemlékezik a nagy iró és mesemondó Jókai Mór is, "A Magyar Nemzet története regényes rajzokban" c. művében. [Akadémiai Kiadó 1968.]
"Buda vára 145 esztendei török uralom után ismét Magyarország fővárosává lesz. Büszkén hangzik fel a 'te deum laudamus' és a Dunába fojtott zsidók halálorditása." [II. kötet 144.old.] Hát bizony, ilyen ellentmondásoktól terhes a történelem... Kell ez nekünk, kell ez zsidó "honfitársa inknak"?

Elnézést a kitérőért, annál is inkább mert újabb kitérőre vagyok kénytelen vetemedni...

Fentebb említettem, hogy a kapitalizmus alternatívái között a nemzeti szocializmus nem szerepel - kivéve nálam... Talán lesz akinek ez írás kapcsán eszébe jut, hogy van egy másik honlapom  is, amely történetesen épp ezzel a témával foglalkozik, eszmei alapon.  2013 óta dolgozom egy program tervezeten.

Vajon miért teszem, miért veszkődöm vele? Hülye lennék talán? Ezt a lehetőséget persze nem lehet kizárni. Az eszmei párt programjának keretében mindenesetre igyekeztem előadni ill. megindokolni, miért egyetlen gazdasági, politikai és erkölcsi alternatíva a nemzeti szocializmus.

Finoman szólva nem arattam eszméimmel zajos sikereket. Csupán azt értem el vele, hogy az emberek óvatosan elhúzódtak a közelemből. Írásaimra - szóljanak bármiről - úgyszólván senki semmilyen formában nem reagál. A háttérhatalom pedig bélpoklosként kezel.

Képzeljék el, milyen egy csendszobában egyedül ülni évekig, Ezek után talán érthető ha felrévedek arra, hogy valaki azonnali nemzetiszocializmust emleget.

Ha valaki netán belekukkant az eszmei párt program tervezetébe észlelni fogja, hogy gyakorta történnek utalások a magyar politikai rendszer viszásságaira. A szöveg frissítése időszerű. Ennek során szóba fog kerülni néhány újdonság, amelyek közül felemlegetek néhányat.

Nem ragozok tovább. Csupán azt kívánom érzékeltetni, hogy azok az okok, amelyek miatt Európa ismét menetel, nálunk is fennforognak - kivéve Soros migránsait akik elé Orbán kerítést húzott. A szent magyar határ viszont teljesen nyitott - Izrael irányából. Orbán legutóbbi találkozóját a Szombat így kommentálja...  "Külön érdekesség volt Orbán Viktor látogatása az askenázi főrabbinál, valamint szívélyes eszmecseréje a Siratófalhoz kirendelt rabbival – ami ugyancsak nem szokványos része a diplomáciai protokollnak. Izraelbe látogató politikusokra nem jellemző, hogy ilyen látványosan ortodox rabbik  társaságá ban fényképezkedjenek.
Nem csoda, hogy ezek alapján Köves Slomo vígan sófározik a televizióban .

Nyugat Európa "bennszülött" lakossága azért lázadozik, mert a migránsok szemtelenek, erőszakosak és felzabálják a nemzeti vagyont. Izrael viszont a palesztin "bennszülött" lakosság döntő hányadát kiírtotta, vagy kiszorította Izaelből (...). A maradványokból zárványo kat csinált és azokat naponta támadja, mint pl. a Gázai övezetet. Semmi kétségem aziránt, hogy a Kárpát medence közepére tervezett "Európai Izrael" őshonos lakosságának sincs megfelelő választéka. Legfeljebb arra lehet spekulálni, hogy a "genetikailag alattvaló" magyarok a harcias palesztinoknál nagyobb számban állhatnak majd az uralkodó nép [faj] szolgálatába.

Tévedés ne essék, ezt nem én mondom, hanem Ovádjá ex-főrabbi, aki a gójokról a következőket
mondta, nagy nyilvánosság előtt persze. "Ezek csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhas sák a zsidókat. Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár elve szítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is, ha időnap előtt meghal elveszítjük a pénzünket. Éppen ezért hagyjuk, hogy a szolga hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál.”

E kijelentések némi feltünést keltettek. A jó úr azonban egyáltalán nem tartotta szükségesnek, hogy magyarázkodjon. Pontosan ugyanúgy járt el, mint lelki gyermeke Simon Perez, aki befejezett tényként közölte anno, hogy Izrael felvásárolta (!) Magyarországot. [Ez a kijelentés tökéletesen fedi a valóságot, ha a "magyar" politikusokra, politikai pártokra, történelmi egyházakat értette Magyarország alatt.]

Ha az olvasó a beillesztett videoclipet is megnézi, meg a prózát is elolvassa esetleg eszébe jut Cion Bölcseinek Jegyzőkönyveiből a 3. Jegyzőkönyv egy mondata. "Közölhetem önökkel, hogy ma már csak néhány lépés választ el célunktól. Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelképezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba."
Az egyáltalán nem jelképes kígyó nem halad olyan tempóban amilyet a bölcsek reméltek, mert Európa népei többször a farkára léptek. Mostmár "jetzt" a fejét kell széttaposni.

2018.08.30

Sz. Gy.

Chemnitz, ahol most dől el Európa sorsa. Odafigyel a világ ...

Új
site kering az űrben: "Chemnitz élőben." Úgy tűnik sokakat érdekel...
Mondják "nomen est omen". Emiatt erősen gondolkoztam azon, Európa élethalálharcát, utolsó fellángolását nevezhetem e "Utolsó Esély Hadműveletnek?"

Ezen a néven ugyanis egy egészen másféle kezdeményezés vált hírhedtté.  
Az „Utolsó esélyt ” az amerikai Simon Wiesenthal Központ szervezi, a miami (USA) székhelyű Targum Shlishi alapítvány 100 ezer dollárral támogatja. A túlélőket, szemtanúkat vagy akár tettestársakat arra igyekeznek rábírni, hogy információikat egy pesti telefonszámon közöljék. Akik megfelelő bizonyítékkal szolgálnak, akár 10 ezer eurós jutalomban részesülhetnek– jelentette be az akció ötletadója és koordi nálója, Efraim Zuroff, az izraeli Wiesenthal Központ igazgatója, keddi, Budapesten tartott sajtóértekezletén. Zuroff elmondta: az Igazságügyi Minisztérium képviselőjével folytatott megbeszélésein ígéretet kapott az akciójuk támogatására: megala pozott gyanú esetén a feljelentetteket bíróság elé állítják.

Zuroff úr szerény "eredményeket" könyvelhet az olthatatlan zsidó bosszuvágy követel oldalára. A képen látható trió Csatáry László, Képíró Sándor és (a horvát) Milivol Asner, akiket Zuroffr úrnak sikerült kicsinálnia, a "náci bűnök nem maradhatnak megtorlatlanul" jeligére.

A zsidó bűnök sem!

Németország "migránsokkal" történt elárasztása a zsidó bűnök páratlan halma zata. A bűnszervezők a németországi zsidó rabbinátus, és "bibliai szajhájuk" Merkel. [Soros külsős ebben a pakliban, ügyében a nemzetközi bíróság illetékes.]

A német nép jogos háborúja az "Utolsó Esély Hadművelet" a nemzeti szocializmusért. A harc fő célja a szabadulás, fontos mellékcélja a zsidó bűnözők felelősségre vonása a saját módszereik legszigorubb alkalmazásával. Ez a hadmüvelet nem haldokló aggastyánok, hanem jóltáplált paraziták ellen folyik. Megérdemli a sors kegyét.

A fent beágyazott nyers videó újra megtekintését akartam javasolni, de elálltam ettől a szándéktól. A videót csak magamnak játszottam le. És mit látok? A jóságos Youtube bekapcsolt egy láncot (!), amelynek első "ajándék" filmje épp chemnitzi témáju...

2018.09.02

Látják már, látjuk már valójában honnan fúj a szél.

Nagy hiba lenne csupán Merkelt szapulni a történtek miatt, mert a végrehajtó árnyéka eltakarná a kitervelőt. A Merkel által végrehajtott államcsíny egy világhódító terv egyik epizódja. Talán megindokolnám, miért emlegetek államcsínyt. A fogalom tartalmi meghatározása a következő. "Az államcsíny (franciául coup d'état) során a hatalomátvételt a politikai elit egy része hajtja végre, a rendelkezésére álló politikai eszközökkel, vagyis alkotmányos eszközökkel felszámolja magát az alkot mányosságot és magához ragadja a hatalmat.
Merkel pontosan ezt tette. Sokszor idéztem [pl. fentebb is ...] miről van szó. "Már csak kis darabot kell megtennünk ahhoz, hogy a Jelképes Kígyó, amellyel népünket jelké pezzük, befejezze az egész hosszú utat, amelyen végigmentünk. Ha bezárul az ő köre, Európa minden állama be lesz zárva gyűrűi közé, mint egy hatalmas satuba."

A "kígyó ölelése..." Milyen érdekes, hogy ehhez a fogalomhoz a hülye fehér ember csupa hülyeséget asszociál. Nagysikerű filmek, fantasztikus elbeszélések, stb. viselik ezt a címet. A gójok lelkesednek. Életérzésük körén kívül esik egyre nyomorúbb sorsuk és eszük ágában sincs ennek okát, még kevésbé okozóját keresni.

Azaz mégis...

A baloldali kép eredetileg is montázs volt. Én kissé tovább szerkesztettem... Eredeti formájában is azt fejezi ki, hogy a migrációt a cionizmus (!) szabadította Európára és ebben a politikusok: a zsidó Merkel, a zsidó Sárközy és a zsidócsahos Cameron "csupán" a végrehajtók dicstelen szerepét játsszák.

Egy kis kitérő Cameron kedvéért. Mikor villámlátogatást tett Magyarországon dekára kimért idejéből a zsidó Orbán Viktor meghívására meg látogatta a dunaparti cipőkiállítást, fényes nappal mécs essel...

Az egészben az bosszant, amit egy korábbi
Blogom ban  részletesen megírtam.

A Holokauszt magyarországi történetét az ugyancsak zsidó
Randolph P. Braham írta meg a legrészletesebben és legtisztességesebben.

 

Könyvében sok szó esik nyilas atrocitásokról, de dunaparti vízbe lövésekről egy sem.

Aztán megrendezték a "zuglói nyilaspert" is, a legrészletesebben taglalva a szörnyűségeket. Ám speciel a duna parti cipőkről és gazdáikról a per anyagában sem esik szó. [Ezeket taglalom a Blogban.]

És akkor egy mócsing
kiötli az emlékhelyet. "Az 'esemény ötlete' az Első Orbán-kormány idején vetődött fel, amikor Pokorni Zoltán [Hát persze, a nyálas Pokorni]  akkori oktatási miniszter tett az emlékező fáklyás felvonulásra javaslatot, amit az Országgyűlés még abban az évben el is fogadott.

A billiáns ötletből hamarosan valóság lett. "Az emlékművet 2005. április 16-án, 21 óra 30 perckor avatták fel. A holo kauszt emléknapján több ezren emlékeztek Budapesten. Az Élet Menetének résztvevői fáklyákkal vonultak a Kossuth tér előtti Duna- partra, ahol Kiss Péter kancelláriaminiszter a miniszterelnök [Medgyessy Péter D-209-es ügynök] jelenlétében felavatta azt a szoborkompozíciót, amely a nyilasterror idején a folyóba lőtt embereknek állít emléket.

Aztán nekilódultak a papok is. 2005. április 17. vasárnap, 15 óra az emlékmű 'szakrális' felavatása a történelmi egyházak képviselői által: A II. világháborúban nyilaskeresztes fegyveresek által Dunába lőtt budapesti áldozatok emlékére. Állíttatott 2005. április 16-án.”

Ha nálunk valami "szakrálíssá" válik, a józan és szerepét átveszi a hit: hinni a lehetetlenben, a meg nem történtben. Kit érdekel ezek után holmi történelmi háttér, holmi történelmi adalék. Hiteles feljegyzés ugyanis a következőkről van. "1945. január 8-án este a svéd követség Üllői úti épületéből a nyilasok 154 embert elhurcoltak a Duna-part irányába. Fegyveres rendőrök a svéd követség alkalmazottjának, Szabó Károlynak a vezetésével kiszabadították az üldözötteket. A Jakobovits család tanúvallomása 1947-ben. A Duna-parton arccal a víz felé álltak, amikor a felmentés megérkezett. Korányi Erwin [Az események résztvevője, szemtanúja (!)] 2006-ban megjelent életrajzi könyvében megemlékezik 1945. január 8. éjszakájáról, amikor megmenekült a nyilasoktól, a Dunába lövéstől. Váratlanul megjelent rendőrök fegyvert fogtak a nyilasokra. Az egyik magas rangú rendőr Szalai Pál volt, aki Wallenberggel együttműködött. A másik rendőrtiszt a bőrkabátos Szabó Károly. A megmenekült csoportban láttam Stoeckler Lajost is."

A fehér nők megerőszakolása, a cionista erőszak közvetett módja, eltörpül amellett az erőszak mellett, amit a cionisták a gójok gondolkodása tekinte tében gyakorolnak tömegméretekben napról - napra.

Elég!

2018.02.03

Sz. Gy.