Folytatások: 20.11.14-i folytatás - Katyusa. Hol vannak a katonák? 20.11.15-i folytatás. A második (őszi) hullám. 20.11.19-i folytatás. Összenő ami összetartozik. NWO-BRICS vadházasság.


 
Suvernyákok kontra libernyákok.

Vírushordozók.

A mérkőzés jelenlegi állásáról nem akarok most írni. Az SZFE "lázadás" hátterét akarom megvilágítani két tanulmány tükrében. Az egyik a orosz hirportálon jelent meg. Mellékelem mert írásom alátámasztása és értelmezése miatt mellőzhetetlen. Továbbá azért is, mert az SZFE szindróma sok jelenségének magyarázatát ebben találtam fel magam is.

Olvasóim talán emlékeznek még a Vidnyánszky affér c. írásomra, amelyben az "Ascher café"  dolgait tárgyaltam a nemzetközi és történelmi összefüggések tükrében. Akkor nem vettem észre az egyenes összefüggést Covid-19 világ-hadmüvelet és az egyetemi lázadás között. Ezt szeretném most pótolni. A következő idézeteket a Katyusából veszem.

Esetleg sokan megütköznek majd azon, hogy egy "ilyen" forrásból merítek. Azért teszem, mert felismerésem szerint már csupán az orosz értelmiség egy része folytat (egyelőre) intellektuális harcot a háttérhatalom ellen, kilépve a "pol.korr." fojtogató szorításából.

Elöljáróban egy nemzetközi eseményt és ezzel kapcsolatban két úriembert kell bemutatnom. Az  egyik (az igazi) Bill Gates, a másik Antonio Guterre ENSZ főtitkár.

Ez év szeptember 24-én az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülést tartott, amelyet a "globális kormányzás a COVID-19 utáni korszakban c. témának szentelték."

A "globális kormányzás" egymagában figyelem-felkeltő, megdöbbentő. Ennek ellenére a nemzetközi sajtó nemhogy nem fújta fel a dolgot, de úgyszólván hallgatott - a lényegről, különös tekintettel Guterre úr agymenéseire, amelyeket a lehető legrövidebb idézetek formájában próbálok ismertetni.

Ami a járvánnyal súlyosított világhelyzetet illeti Guterre úr szerint
"ezeket a problémákat nem csak az államok és államközi szövetségek erői képesek hatékonyan megoldani. Tágabbá kell tennünk a globális kormányzás megértését, és összekapcsolnunk azt az üzleti élettel, a civil társadalommal, a városokkal és régiókkal, az egyetemekkel és az ifjúsággal - hangsúlyozta.

Így válik érthetővé pl. Karácsony Gergely ácsingózása a Főváros közvetlen külföldi finanszírozására. Így válik érthetővé, hogy az SZFE "lázadó" tanárai, alkalmazottai és diákjai semmilyen vonatkozásban nem ismerik el a kormány hatáskörét és illetékességét egy olyan oktatási intézmény tekintetében, amelynek fenntartási költségeit a számítógépektől a budipapírig az állami költségvetésből fedezik.

Beszámolójából az is "kiderült, hogy nincsenek megbeszélésk a politikusokkal - az államok képviselőivel. Arról álmodozik, hogy magáncégeket (vállalkozókat), tudósokat, sőt egyes városokat és régiókat is globális vezetés befolyása alá vonjon. Vagyis javasolja egy egységes globális irányítási struktúra létrehozását, amely hálózati elvre épül, egyfajta "horizontális" erő. A globális menedzsment magában foglalja a világfolyamatok és az országok egyetlen központból, egységes platform alapján történő irányítását, és ezt a menedzsmentet meghatározóvá akarják tenni - a felülről érkező parancsot a hálózat tagjainak az egész bolygón azonnal végre kell hajtaniuk, mindent "összehangolt módon" és egységes minták szerint.

A "lázadók" azon "jogfelfogása", hogy az államot, annak képviselőit le lehet szarni, meg lehet kerülni és ki lehet zárni állami tulajdonu középületekből, innen ered.

Aztán "minden álarcot határozottan ledobva Guterrisch közvetlenül felhívja az összes országot (azok vezetőit, üzleti, ifjúsági, tudós, civil szervezeteit - vagyis általában az összes társadalmilag jelentős közösséget, hogy egyesüljenek egy olyan struktúrában, amely kizárólag egyetlen irányban fog működni."   

Ez az egyetlen irány Gates legújabb találmánya és mániája a "szuri", azaz a Covid injekciózás a maga számtalan előnyével a korábbi mikrochip beültetési, stb. elképzelésekkel szemben.

A tanácskozás érdekes epizódja, hogy
" Szergej Lavrov külügyminiszter, aki ezen a konferencián Oroszországot képviselte, teljes készségét hangoztatta a globalisták összes parancsának végrehajtására, ahelyett hogy véletlenül panaszkodna az országunk elleni illegális szankciók miatt. Lehet, hogy ez azért van, mert a miniszter lánya egy izraelivel, Alekszandr Vinokurovval kötött házasságot, unokái izraeli állampolgárok (?).

[Aki olvasgatja írásaimat annak bizonyára szemet szúr "Putyin mániám", amely e szintén nagy férfiú állandó szidalmazására sarkall. Most megint bizonyosodott, hogy Putyin kettős játszmát folytat. Nyilvánosan ostorozza a nyugat züllöttségét, imperializmusát és közben összejátszik vele. Ebből egy újabb Putyin simfelés is következik...]

Az írás foglelkozik az egészségügyi világszervezet a WHO világraszóló botrányával is. Ezt a díszes társaságot "Trump joggal vádolta a nem megfelelő és megkésett vírus fenyegetés-felméréssel, hamis ajánlásokkal és a fertőzés terjedésében való részvétellel. Ez év áprilisában. az amerikai kormány leállította a WHO finanszírozását és minden kapcsolatot megszakított vele. Az amerikai közvélemény előtt tárta fel a hatóságok és a WHO képviselőinek az oltásokkal kapcsolatos hosszú távú csalását.
A
Robert F. Kennedy Jr. ügyvéd által vezetett civil szervezetek azzal vádolták Gateset és leányvállalatait, hogy meghamisították az oltóanyagokat, és követelték az Egyesült Államok hatóságaitól, hogy nyújtsanak be megfelelő dokumentumokat, amelyek megerősítik, hogy az összes szövetségi kormány által jóváha gyott vakcina minőségét tesztelték e az elmúlt 32 évben. Gatesék a felperesek számára nem nyújtottak be releváns dokumentumokat! Ez azt jelenti az öt amerikai egészségügyi intézmény hitelessége és létezése kérdéses. Az összes létező nemzeti céh és egészségügyi bizottság elismerten részt vesz ebben a nagyszabású megtévesztésben.

Gates "2020. április 9-én nagyszerű videointerjút adott a Financial Timesnak - egy héttel azelőtt, hogy az Egyesült Államokban bejelentették a bezárásokat a COVID-19 terjedése kapcsán. Itt található egyik kijelentésének fordítása, amelyben pontosan ugyanazt a retorikát látjuk , mint az ENSZ főtitkáránál. 
A kijelentés a következő. „Nincs választásunk. Az emberek úgy viselkednek, mintha választhatanának. Az emberek nem akarnak olyan stadionokba járni, ahol megfertőződhetnek. Nem a kormány mondja: OK, hagyjuk csak figyelmen kívül ezt a betegséget. Maguk az emberek nagyon csodálkoznak, amikor látják ezeket a haláleseteket, felismerve, hogy áldozatai lehetnek a vírus terjedésének és láncolatosan szüleiket, nagyszüleiket megfertőzhetik. Nem mondhat juk: csak hagyjuk figyelmen kívül azt, ami történik."

A Covid akció világraszóló brutalitását a következő összefoglaló tükrözi.
"Lehetőség kinálkozik a nyitásra - különösen a gazdag országok számára -, ha néhány hónapon belül jól alakulnak a dolgok. De a világ egészére nézve a normális élet csak akkor következik, amikor masszívan vakcináljuk a bolygó egész népességét. Itt sok problémánk, sok kihívásunk lesz, de ennek az ambiciózus célnak az elérése érdekében, amelyet korábban senki sem végzett vakcinálást, fontosabb számunkra. " 

A Katyusa felteszi a kérdést "mi ez - véletlen egybeesés? Nem gondoljuk. Pontosan ugyanaz a retorika, pontosan ugyanabban az összefüggésben, amelyet az ENSZ főtitkára hat hónappal később megismételt. Mindent teljesen egyértelműen és mindenféle alternatíva nélkül szolgálnak fel. Állítólag az emberiségnek nincs más választása, mint hogy masszívan beoltassák. Mr. Gates új világrekordról álmodozik: elismeri, hogy az egész emberiséget eddig egyetlen betegség elleni oltással sem oltották be, és ezt a "bosszantó hibát" szándékozik kijavítani. Nos, egészen ezekig az arany időkig - nem lesz visszatérés a normális élethez. Végül is neked és nekem nincs más választásunk, érted?

A logikus kérdés ezek után az: miért kell az emberiséget előbb megfertőzni/megbetegíteni a vírussal és utána meggyógyí tani holmi vakcinával? Mi ebben a (zsidó) üzlet? A felelet az, hogy a vakcina-folyadék hasonló a bájitalhoz, amelynek olyan  varázserőt tulajdonítanak, hogy aki megissza, a babona szerint, olthatatlan szerelemre lobban az iránt, aki adta neki.

Komolyra fordítva a szót a Gates-féle vakcina mindenekelőtt tudatmódosító szer, amely a beoltott "beteg" viselkedését változtatja meg "orvosával" szemben. Ettől még nem lenne csodaszer, elixir [különleges hatású keverék, különféle növény ekből, vegyületekből összekevert gyógyító vagy más különleges hatású készítmény]. Itt a dolog klúja, azaz csattanója.

------------------

Itt fogyott el a mai cérnám. Az anyagot azonban már nagyrészt összegyüjtöttem és a folytatások méretesebbek lesznek.

2020.11.13

 * * *
 

A Katyusha cikk elemzésénél hagytam félbe. Innen folytatom. Mindenekelőtt azt akarom világosabban megfogalmazni, miért hasonlítom az SZFE "lázadóit" a Covid-19 vírushoz? Azért mert ők az emberi társadalom vírusai. A társadalmat betegítik meg, vírus módjára.

Folytatva az ismertetést...

"És itt van Mr. Gates friss nyilatkozata - 2020. október 11-én az NBC News interjújában . A 'filantróp1 arra a kérdésre, hogy mire van szüksége az emberiségnek a koronavírus-járvány következményeinek legyőzéséhez? Azt válaszolja: az egyetlen módja annak, hogy az embereket visszatérítsük a normális élethez, ha szuper hatékony és megfizethető oltást kapnak. A koronavírus elleni ilyen gyógyszerrel végzett tömeges oltás megállítja a betegség terjedését, és végül a COVID-19 alkalmazásával fejeződik be. "

Nem az újságíró és nem is a fordító hibája, hogy a mondat homályos. Gates beszél homályosan, sanda célzásokkal spékelve mondanivalóját. Az mindenesetre liderül, hogy az általuk (!) Coviddal eltérített/megbetegített emberiséget további Covid kezeléssel kívánják visszatériteni a "normális", azaz Covid alapu élethez. Ez olyan élet, mint az infúzióra kapcsolt beteg "élete".

Az írás rosszalló megjegyzéseket fűz az orosz vakcina versenyhez is. "Az ember csodálkozik saját  szakembereink "felkészültségén", akik az oroszok megsemmisítésére szolgáló Gamaley vakcinát úgy vezetik be, hogy nem haboznak tisztességtelen tanúsítványokat kiadni az állampolgárok megnyug tatása érdekében."

Ez amúgy egybevág Lavrov fenti dicstelen hűségnyilatkozatával.

Tanulságos a Gates-féle "marketing" leírása is. "Idén szeptember elején. Columbia Journalism Review Community (CJR) közzétett egy vizsgálatot, amelyből kiderült, hogy Bill Gates az elmúlt években több mint 250 millió dollárt költött a globális újságírás ellenőrzésére. Ez alatt mindközönségesen a sajtó megvesztegetését kell érteni.

A kapitalizmus nagy csalásainak mellőzhetetlen kelléke a "független" szakértő. A csalárd bukások törtétetében is kiemelkedő hírnévre szert tett ENRON botrány kapcsán a "független" szakértő úgy nyilatkozott, hogy a szakértői intézetek között is versenyhelyzet van és aki nem csal nem jut megrende léshez. Az ENRON saját nyugdíjasainak nyugdíjalapját is elsikkasztotta. Többezren meztelenül (!) tüntettek a Fehér Ház előtt...

"Gates finanszírozza a látszólag független szakértők seregét is, köztük a Poynter és a Gannett Intézetet, akik tényellenőrző platformjaikkal hiteltelenítik kritikusaikat és elvetik állításaokat mint hamis összeesküvés-elméleteket, a dezinformáció vádjával illetnek minden jogos állítást Mr. Gates ellen a biometrikus chipek, immun útlevél-rendszerek és kvantum viselhető oltóanyag-tanúsítványok, műholdas megfigyelés, a szegény országokban végzett oltási projektek súlyos következményei, genetikai kutatások és koronavírusok módosítása tekintetében." 

A vírusnak kettős funkciója van: az egészséges ember megbetegítése, majd a beteg ember egész életre szóló "gyógyítása" és ez utóbbi örvén életének, magatartásának totális ellenőrzése, irányítása. E program egyik specialistája Dakota Gruner kisasszony egy jelentésben a következőket írja.
"A bolygón minden embert a "tető" alá vesznek, közvetlenül a nemzetek feletti emberkezelési rendszer létrehozásával, amelyben mindenkinek új oltásokkal vagy immunpróbával kell rend szeresen megerősítenie állapotát annak érdekében, hogy normálisan élhessen a társadalomban [munka, utazás, tömegközlekedés, vásárlás stb.] Kijelenti, hogy ez a rendszer az ID2020 globális projekthez kapcsolódik, univerzális digitális és biometrikus azonosítással, hogy az engedelmes biológiai alanyok számára megfelelő 'belépési engedélyeket adjanak az életbe.' Kijelenti, hogy a világállamok összes vezetőjének és elitjének koordinálniuk kell erőfeszítéseiket a társadalom irányítás ilyen megközelítésének megvalósítása érdekében."

E bánásmód jogi és "etikai" alapja a Talmud, amely szerint a goj embertestü állat, akit nem illetnek alanyi jogok. Tulajdo nosa belátása szerint bánik vele. A bő hétmilliárdnyi gój népesség a tizenötmillió zsidó kollektív tulajdona, amellyel korlát lanul rendelkezik. Tartja, hasznosítja, tenyészti és ritkítja. A zsidó Bill Gates már "2010. februárjában egy TED rendez vényen, prezentációja során, az alábbi kijelentést tette. A világon jelenleg 6,8 milliárd ember él... várhatóan eléri a 9 milliárdot. Amennyiben jó munkát végzünk a védőoltások, az egészségbiztosítás és a reproduktív szolgáltatások terén, ezt talán 10-15 százalékkal tudjuk csökkenteni."

Gates azóta folytonosan pofázik és tervei egyre ambiciózusabbak. Ezeket nam akarom kottába szedni. Csak annyit jegyzek meg, hogy embermilliárdok kiírtása jelenleg is élete legfőbb célja.

A gój társadalom kollektív gondolkodásra képtelen embermassza (nyáj), amely rendszresen kitermeli önpusztító ágenseit, a zsidócsahosokat. Egy ilyen pondró Saulius Skvernelis litván mimiszter, aki így vélekedik. „Nem zárom ki, hogy a jövőben nemzetközi megállapodások lesznek, amikor a pandémia idején az utazáshoz 'buborékokat' hoznak létre, ahol figyelembe veszik, hogy oltják-e az embert. Ha szisztematikusan végezzük ezeket az intézke déseket, és az oltás hatékony, akkor kitörések (…) esetén nem kell bezárnunk az országot vagy a gazdaságot, nem kell bezárnunk magunkat, és nem kell elszigetelődnünk. Igen, lesz egy feltétel - ha ismét valamiféle buborékról kell beszélnünk egy utazáshoz, akkor természetes, hogy az oltottak számá ra más utazási, kommunikációs, üzleti feltételek vonatkoznak, mint a veszélyeztetett emberekre. "
Ez Gruner kisasszony elképzeléseinek puszta vissza-böfögése, amelyet a Katyusa így jellemez. "A litván miniszter - így kék szemmel - jelentette be a közelgő világméretű társadalmi szegregációt és az oltat lanok jogainak elvesztését."

Skvernelis urat azért citáltam ide, mert akaratlanul is minduntalan Orbán Viktort juttatja eszembe, aki - más frazeológiával - 110 %-ra teljesíti a Covid előírásokat, amely komoly aggályokat generál. „Az Orbán- kormány által alkalmazott permanens kivételes állapot a társadalom demokratikus immunrendszerét károsította, és csírájában fojt el minden társadalmi önvédelmi mechanizmust. Az Orbán-rendszer egyre inkább elszakad a jogtól és az önmaga által gyártott válságokat menedzseli úgy, hogy közben a lehető legnagyobb mértékben uralkodni akar az életünkön. Sajnos az eltelt két és fél évben semmivel sem lett jobb a helyzet, hiszen a békeidőben is a kivételes kormányzást bevezető Orbán-rendszer a koronavírussal fennállása eddigi legnagyobb tényleges válságával néz szembe, amire ugyancsak a rendkívüli állapot eszközeivel válaszolt és szemmel láthatóan a kormányzat egyre inkább vonzódik a korlátozások és most már a felha talmazást sem igénylő rendkívüli kormányzáshoz."

Az ember csak álmélkodik az orbáni/állami paranoia érthetetlenül aggasztó jelenségein: pl. az ország "katonai megszállá sán".

Tudjuk, hogy a gój társadalom, a tőle megszokott lomhasággal, együgyüséggel, próbálja lerázni magáról a Covid bilincset. Egyre több tudós tesz kérdőjeleket a Pandémia mellé. A megélhetési forrásoktól megfosztott, gúzsbakötött, remény vesztett állampolgárok (kis része) molinót készít és az utcára merészkedik, holott épp a csoportosulás a főbűn. Igy hamar megkapja a könnygázt és a rendőrbotot. Megkapja az Orbán rendőrségtől/katonaságtól is, ha szembeszegül a Viktátor akaratának.

Több mint feltünő, hogy pl. a ballibsi Magyar Narancs mennyire együtt fuvolázik az illiberális Orbán kormányzattal. Egyik
írásuk a kibontakozó oltásellenes mozgalmakat szapulja imigyen.
"Szinte az egész világ a SARS-CoV-2 vírus elleni vakcinát várja, de vannak, akik máris petíciókkal kampányolnak ellene. A konzervatív és gyakran álhíreket terjesztő LifeSiteNewshoz tartozó Life Petitions nevű oldalon például alig két hét alatt több mint 600 ezer aláírást gyűjtöttek azért, hogy se felnőtteknek, se gyerekeknek ne lehessen kötelezővé tenni a koronavírus elleni oltást. A petíciók mellett felbukkant a neten a Plandemic című 26 perces „dokumentum film” is, amelyben egy bizonyos dr. Judy Mikovits biológus magyaráz nemcsak minden tudományos kutatásnak, de a józan észnek is ellentmondó ostobaságokat a koronavírusról, olyasmiket például, hogy a maszkviseléssel csak akti váljuk magunkban a vírust, illetve hogy az egyelőre még nem is létező oltás milliók életét követeli majd."

A demokratikus jogállamokat uraló Pandemic maffia persze megtalálta az ellenszert az ilyenfajta vélemények, kutatási eredmények és társadalmi kezdeményezések ellen. Judyt pl. árestomba dugták...

Az eset kapcsán sokadszor szólal meg (ordítva) bennem egy hang: "fehérek, mikor kezditek gyilkolni gyilkosaitokat?"

Tudom persze, hogy az életösztönt bénító "keresztény" gondolkodás [a nagy zsidó találmány] elveti az ilyan "pogány" felvetéseket.

A Katyusa cikk ismertetésénél tartottunk, amely a következő szentenciával zárul.
"Nos, most fejezzük be a globalisták szóvivői nyilatkozatainak és terveinek elemzését, akik nem kívánnak nekünk választási jogot hagyni. Hadd legyen az alvó lelkiismeretükön, de akkor is harcolunk (???). Az ember szabad akaratát, választási szabadságát, amelyet Isten adott neki, nem olyan könnyű eltörölni, mint gondolják. Isten majmának, akit szolgálnak, máris  az új világrend elleni hatalmas tiltakozásokkal kellett szembenéznie. Úgy gondol juk, hogy az emberi faj ellenségének machinációi, ellehetetlenülnek, végül megsemmisül nek." A harc szó mellett három kérdőjel, zárójelben. A tennivalók jelölése helyén a "gondoljuk" formula. És ez egy "szélsőséges", "radikális" lap...

------------------

Az ám a nemzeti radikalizmus. Létezik még egyáltalán? Vagy lépjünk visszább: egyáltalán nemzet vagyunk még? Vagy már csak lamentálásra késztet minket a méla honfibú? Vannak még katonáink? Orbán egyen ruhásai katonák, magyar katonák egyáltalán? Ezt azért kérdezem, mert a katona fogalma az emberi gondolkodásban kétfedelü: az ölni és halni igék összekapcsolásán alapszik. Emellett érvelhetnék prózában, de inkább költőket idézek, mert a versek jobban érzékeltetik a lényeget. Mint megrögzött antiszemita Faludy György költő munkásságát méltató írásomban megemlékeztem arról, hogy az öreg, oly időben mikor még nem tudhatta hazajöhet e, 1400 verset fordított magyarra. Köztük volt egy, amelyet egy arab: At Trimáh írt valamikor i.u. 660 körül. 

"Trónok és fellegek ura,
ne hagyd, hogy puha selymen
heverjek sátramban, mikor
magadhoz rendelsz engem.
Vessen az ellenség nekem
csapdát egy vizmosásban
és messe ketté nyakamat
egyetlen kardcsapással,
meg harcostársaim nyakát,
kik mind Allaht szolgálják,
hasogassák mellem húsát
 keselyűk, varjak, kányák,
hiénáknak jusson szivem
s ágyékom estebédre
és szívja ki csontvázamat
a nyárnap gyolcsfehérre."

Azt fűztem hozzá, ha van írásmű, amely az örök katona [a világhóditó görög, a római legionárius, a teuton lovag, a szamuráj, a hitlerjugend] lelkivilágát, vállalt sorsát ennél plasztikusabban fejezi ki,  jelentkezzék. Jutalmat kap! Nem volt jelentkező.

Mi magyarok kissé lazábban is képesek vagyunk felfogni a dolgokat. Balassi Bálint Katonaénekében a végvári vitézekről így szól.
 

"Az éles szablyákban örvendeznek méltán,
mert õk fejeket szednek,
Viadalhelyeken véresen, sebekben,
halva sokan feküsznek,
Sok vad s madár gyomra gyakran koporsója
vitézûl holt testeknek."

A Marseillaise így lekesit.

"Nem ül a zsarnok kénye rajtunk, pokolra mind, a hitszegőt!
Boldog országot vív a harcunk, boldog országban a jövőt,
Boldog országban a szebb jövőt!
És hogy ha kell, mind sorba állunk, bár hív a dicső, hős halál,
Lesz újra majd ki sorba áll, ellened zord önkény úgy csatázunk!"

Ha fogtomra kerül a dolog mi is elkomorulunk, Petőfivel  

"Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete."


Ezekben az a közös, hogy a katona ölni (!) megy a csatába, a halál pedig - csak benne van a pakliban...

Katona ideálom egyébként Prónay Pál. Aki mint frontharcos minden kitüntetést megkapott. Mint különítményes érdemük szerint tanította móresre a Tanács köztársaság szadista gyilkosait. Mint rongyos gárdista megmentette Sopront. Mint nyugdíjas senki felment a budai várba, ahol utolérte a harcoshoz méltó végzet. Neki (!) kell a Budai Várban szobrot állítani Reagan és Bush helyett, a jelenlegi kis mellszobrocska helyett.

Lehet lesz aki úgy vélekedik eltértem a tárgytól. Nem, a tárgynál vagyok. A tárgy egy szégyenletes, végzetes hiányjelenség: nincsenek magyar katonáink, pontosab ban harcosaink. Olyan férfiak és nők, akik megtanulják/elsajátítják a mai aszimmetrikus háború fortélyait és fegyelmezett csapatmunkában harcolnak.

2020.11.14.

* * *

A második (őszi) hullám.
Ha olvasóim esetleg nem emlékeznének rá megemlítem, hogy a tavaszi első hullámot már körbejártam David Icke "szenzációs leleplezései" kapcsán. Az úr buzgalma nem nyűgözött le, sőt a másik nagy leleplezővel Drábik Jánossal hoztam összefüggésbe. Akkori ellenérzéseimet nem sikerült értelmesen megfogalmaznom, ami ismétlődő jelenség nálam. Mostanra kialakult a formula.

A leleplezők és a háttérhatalom között sajátságos munkamegosztás van. A háttérhatalom fennkölt stílusban fogalmazza meg mondanivalóját. A közömbösek és a szembeszegülők megrémítése a "leleplezők" feladata, akik leírják azokat a borzalmakat, amelyek ezekre a haszon talanokra várnak. Egyáltalán nem kizárt, hogy a háttérhatalom szponzorálja saját
"leleplezőit" kéz - kezet mos alapon.

Ennek az írásnak is van egy háttéranyaga , egy bizonyos Michael Mann úr írása amely előttem ismert volt már a tavaszi menet idején is. Közlésére és méltatására akkor három okból nem került sor. Az írás jóslat/előre jelzés volt és nem lehetett tudni mi sül ki belőle. Most az őszi menet idején már tudjuk. A másik ok, hogy Mann úr egyáltalán nem törekszik mértéktartó tárgyilagosságra. A harmadik, hogy gondolatmenete és írása erősen rap szódikus. Ebben a katyvaszban viszont olyan tények és meglátások is vannak, amelyek érdeklődésre tarthat nak számot.

Most ismét azt teszem, hogy az írás néhány részletét ide átveszem és hozzáfűzöm észrevételeimet. Mielőtt ezt megtenném előre bocsátok valamit.

Bennünket magyarokat elsősorban az Orbán kormány valódi szándékai érdekelnek és megfogadjuk Orbán tanácsát: nem arra ügyelünk amit mond, hanem arra amit csinál. Cselekedetei aggasztó kétértelműséget (ambivalencia) mutatnak, amit alaposan szemügyre kell venni.

Látni csak azt látjuk, hogy szinte naponta szól népéhez a televízióból, amelynek képernyőjét egyre inkább betölti, sőt a kisgömböc effektus folytán várhatóan nemsokára kilép az ernyő dimenzióiból.

A gond nem ez. Minden látvány megszokható. Gondjaink akkor kezdődnek, amikor össze vetjük a tavaszi és az őszi alakításait, mert azt kell látnunk valami nem stimmel.

Tavasszal viszonylag kis adag vírust kaptunk és a 'zemberek az istennek se akartak töme gesen megbetegedni, pláne elhalálozni. Mégis mit csinált Orbán? Sokmindent, például azt, hogy a katonaság megszállta a kórházakat. Mi a fenének? Az erre adott válasz annyira bornírt, hogy szóra sem érdemesithető.

Most az elején egy kérdést kell feltenni: egyáltalán tudja e Orbán miről beszél, amikor a Covid-19-et emlegetve intézkedik. A tévében a leggyakoribb szlogen: "a kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét." Ezt halljuk egy popsikenőcs láttán is. De most ki a lófaszt kérdezzünk meg? A Keresztapát talán?

Halálkomolyra fordítva a szót lássuk, hogy vélekednek a vírusról a független tudós elmék és a lelkiismeretes laikusok?

A víruslogika rém egyszerü. Honnan - honnan nem az emberiség nyakába szakadt egy fertelmes, de nem különösebben hatásos epidémia. Nosza találjuk meg a gyógyszerét. A gyógyítás a dolognak csak az egyik oldala. A másik a megelőzés (profilaxis) amely az egészségeseket védi a betegítő vírus ellen. Ha Orbánt hallgatjuk azt hihetjük karnyújtásra vagyunk mindkettőtől. Hasonló képet fest az oszágos tisztfőorvos a százszorszép Dr. Müller Cecilia is, ám az általa mázolt kép kevésbé kontrasztos... Így, mint az ország jóságos nagymamájának, esetleg többen és könnyebben bedőltek tavasszal és bedőlnek most ősszel.

Csakhogy aki nem teljesen hülye mostanra már rájött, ez a fránya vírus olyan mint a hajdani néprádió: felerősödik, ha egy gombot megcsavarnak rajta. Drábik Jani bácsi egy másik írásomba illesztett video felvételen a következőket állítja. A háttérhatalomnak "olyan eszközöket kellett keresni, hogy az egész világot meg tudják bénítani, hogy az összeomlása be is következik ... A főhatalom nem csúszik ki a kezükből. Ebből a szempontból ez a Covid-19 járvány sikeres. A világtörténelemben ilyen még nem volt, hogy néhány ember az egész világot meg tudja bénítani hosszú hónapkra és a dolognak még nincs vége, mert arra is rendkívül sok jelzés van, több mint amit én meg tudok emészteni. Ha ez a vírusjárvány nem hozza be a kívánt eredményt, már megvannal azok a vírusok amelyek majd jönnek..." hogy dűlőre vigyék a dolgot.

Mannheimer írásával folytatva idézzük Rockefeller urat aki 1994-ben ezt mondta: szüksé günk van egy komoly válságra. És a nemzetek elfogadják az Új Világrendet! ”
Mannheimer szerint "ennek vagyunk tanúi most 2020-ban, elején a nagy válságnak, amiről a zsidó bankár Rockefeller beszélt.
Majd így folytatja "Ha az Olaszországban, Ausztriában, az Egyesült Államokban, a Fülöp- szigeteken, Ausztráliában és Németországban végrehajtott intézkedéseket tekintjük át akkor gyaníthatjuk, hogy a Corona legalább egy kísérlet a válság kiváltására. Mert ha a gazdaságok összeomlanak, több milliárd ember elszegényedik, és elfogadják az új (Rocke feller féle) világrend általi megváltásukat. De ezek az úriemberek tévesen számítottak, mert minden válság az ellenállást inspirálja, és ezt exponenciális formában teszi. Az ókori görögök már rendelkeztek ezzel az ismerettel: a 'κρίσις krísis'-t nemcsak veszélynek, hanem lehetőségnek is tekintet ték.

Ezután egy neghökkentő ugrás következik: egy látszólag nem ideillő, a valóságban mégis ide tartozó evidenciára.
"
Az iszlám központi szerepet játszik az Új Világrendben (NWO). Ő az a kalapács, amellyel az NWO mesterlövészei meg akarják törni a keresztények és a fehérek világát. Egyedül az NWO-nak nincs számszerű emberi potenciálja, hogy megvalósítsák ezt az átkozott tervet.

Nyilvánvaló, hogy a muszlim betolakodók aprítása, ill. kizsuppolása a vírus elleni háború jelentős frontszakasza.

Számomra érthetetlen és szerfölött sajnálatos, hogy Mann úr írása [és más hasonló szellemü írások] csupán pedzegetik a probléma gyökerét, de annak gyökeres megoldására nem tesznek javaslatot. Megdöbbentő a következő história.

"Nagyon félelmetesek Philip herceg kijelentései koronavírussal kapcsolatban. Évtizedekkel ezelőtt a következőképpen fejezte ki magát: Újjászületés esetén halálos vírusként szeretnék visszatérni, hogy segítsen megoldani a túlnépesedés problémáját' mondta a Német Sajtóügynökségnek (DPA) 1988 augusztusában. Be kell vallanom, úgy szeretnék újjászületni mint egy különösen halálos vírus. A herceg megjegyzései attól robbanásszerűek, hogy feleségét II. Erzsébet királynőt indokoltan gyanúsítják azzal, hogy ő 300-as Superlog bizottság vezetője, amely  atöbbi titkos szervezet felett álló intézmény (lodge), amelyet az Új Világrend létrehozása egyik legfontosabb motorjának tekin tenek. Ez magyarázhatja azt is, hogy II. Elizabeth miért hallgat ennyire Anglia iszlámolásáról ..."

A 300-as bizottságnak egyelőre nem jutottam nyomára. Bőven elegendő azonban amit a vén nyanyáról más forrásokból tudok. Annak amit tudok annak egy részét megírtam  "Tudatépítés Vakulj magyar ne láss gój" c. írásomban.
"
II. Erzsébet és Soros kapcsolatairól máshonnan - másképpen vagyok értesülve. Eszerint a vén királyi banya valóban kulcsszereplő. Egy Sorosról megjelent tanulmány csokorba szedi a disznóságait, többek között azokat is, amelyeket Queen Erzsike nénivel együtt csináltak. Ezt a könyvet kiadta a Kapu Kiadó magyar nyelven is 1997-ben. Ez senkit se érdekel manapság. Olyannyira nem, hogy Orbán az egész választási kampányt óriásplakátokkal, meg Bayer Zsolttal és Gajdics Ottóval vitte győzelemre anélkül, hogy Sorost igazándiból bemutatta volna a szavazóknak. Nem is kellett, hisz enélkül is beszart Sorostól mindenki. Még a nyolcvan éves vidéki anyókák is attól rettegtek, hogy Soros migránsai erőszakot tesznek rajtuk. Ami engem illet, az Executive Intelligence Rewiew különjelentésén keresztül próbálom megítélni, ill. ábrázolni Sorost. A vizsgáló bizottság vezetője Lyndon Larouche úr ugyanis tud angolul és tanított is amerikai egyetemen... A mi zsidajainknak ugyanis itt kezdődik az ember. Aki nem beszél engolul és nem tanított valamilyen juniversityn az egy nagy nulla. Larouche úr egyébként nem egykönyves író. Sőt nem is annyira író, mint politikai harcos. Erről árulkodik, hogy évtizedek óta nem száll le Sorosról. Ő is egy kiterjedt hálózatot működtet, amelynek méreteire jellemző pl. azoknak a kábeltévéknek a listája amelyeken a bizottság elérhető. És most következzék a "Gólem" magyar kadásából néhány idézet, a hírhedt Quantum alapítvány kapcsán. 'Soros csupán látható arca annak a hatalmas és rendkívül förtelmes  pénzügyi érdekcsoportnak, amelyet a brit Windsor ház körül összpontosuló arisztokrata családok és uralkodóházak ellenőríznek. Ezt a hálózatot tagjai A 'Szigeti Klub' néven emlegetik. Kialakult a pénzügyi magánérdekeltségek olyan titkos, egymással kölcsönös kapcsolatban álló hatalmas rendszere, amely szorosan összetartja Nyugat Európa régi arisztok rata oligarchiáját, az államhatalom közvetlen felhasználása által alapvető céljaik elérése érdekében. Megbízható források szerint a Klub centruma a régi Brit Birodalom pénzügyi központja a londoni Cityben. Soros ezen belül a Hofjüden, azaz Udvari Zsidók néven emlegetett csoport tagja. Soros alapítványa ügyfeleinek mintegy 11 - 14 milliárd dollárját kezeli. Közülük - Soros szerint - az egyik legkiemelkedőbb személy II. Erzsébet angol királynő, a Windsor ház feje és Európa leggazdagabb magánszemélye." [60 - 61 old.] A könyvből azt is megtudhatjuk, hogy Windsor Néni egyáltalán nem glaszékesztyüs dáma. Szerepe sokkal inkább a kupi muttiéra hasonlít. A könyv részletesen leírja, hogy csinálták ki együtt (!) az olasz lírát és az angol (!) fontot. 1992 jún. 2-án a vezető brit és anglo-holland cápák, köztük a Barings Bank részvényesei S.G. Warburg, és mások II. Erzsébet angol királynő jelenlétében, a királnyő Britannia nevű jachtján titokban találkoztak az állami tulajdonban levő olasz ipar vezetőivel és az olasz kormány zaton belüli államellenes csoporttal, hogy megszervezzék az állami szektor teljes privatizációját. ... A gazdasági lapok elemzései szerint Soros 280 millió dollárt keresett a lírával való spekuláción és 840 millió dollárt a font elleni tevé kenységével." [18. old.]

Könnyen meglehet, hogy a  300-as Bizottság a Szigeti Klub "jogutóda".

Szóval ott tartottam, hogy Mann úr szerint "egyedül az NWO-nak nincs számszerű emberi potenciálja, hogy megvaló sítsák ezt az átkozott tervet." Ez így igaz, de nincs számbavéve az az emberi (anyagi és szellemi) potenciál, amit a rontás erői képviselnek. Mellbevágott német hadsereggel kapcsolatos állítás.

"Ezek a magán hadseregek már régóta elkészültek: legyen az a Bundeswehr privatizációjával (a hivatásos hadsereg valójában a kormány magánserege), a BW tisztjeinek magas rangú tisztjeinek muszlimokkal történő kicserélésével vagy az Euroforral (a fejlesztési szakaszban levő európai hadsereggel), vagy akár Erdogan arra irányuló ajánlatával, hogy belföldi nyugtalanságok esetén a SADAT (amely jelenleg Szíriában harcol) magánhadseregét elérhetővé tegye a szövetségi kormány számára."

Ez már túlzás mondtam magamban, de aztán eszembe jutott "Riadó! Európa védtelen!" c. írásom amely pont a Bundeswher lerohasztásáról, ill. a hintás szépasszonyról Ursula von der Leyenről, Merkel és Soros csicskásáról, az Erópai Bizottság jelenlegi elnökéről, a korábbi hadügyminiszterről szól. Ebből egy passzus kivánkozik ide.
"2016-ban készült el Németország új biztonságpolitikai stratégiája. "Ursula von der Leyen védelmi miniszter a Fehér könyv Németország biztonságpolitikájáról és a Bundeswehrjövőjéről 2016 című dokumentum bemutatóján kiemelte: azért kellett újragondolni a straté giát, mert a válságok soha nem tapasztalt sűrűsége és párhuzamossága jellemzi a nemzetközi viszonyokat, és Németország is megváltozott. A menekültválságról szólva hangsúlyozta, hogy a bevándorlás nyereség és esély Németországnak; az ellenőrizetlen és irreguláris migráció viszont biztonságpolitikai kihívás. Nyilvánvaló, hogy 'Panzer Uschi' (Ursula beceneve) pofátlanul hazudott ekkor is, hisz a Merkel/Soros féle migráció legfontosabb alapelve épp az ellenőrizetlen (irreguláris) migráció. Ennek jegyében osztogatják a migránsoknak a bemutatóra szóló bankkártyákat és újabban már az egészségügyi szolgáltatások ingyenes igénybevételére jogosító utalványokat is. [Ez utóbbi által előnybe kerülnek olyan német állampolgárokkal szemben, akik akár egy életen keresztül fizették a társadalombiztosítási járulékokat.]

Egy szó mint száz: a helyzet sokkal szarabb mint gondolnánk és nekünk sokkal komolyabban kellene magunk és főleg utódaink sorsán gondolkodnunk.

2020.11.16

* * * 

 

Összenő ami összetartozik. NWO-BRICS vadházasság.

Sok hasznát látom az index lapra telepített "sajtószemle" képsornak. Ennek révén bukkantam rá a kínai Xinhua hírügynökség tudósítására, amit kény telen vagyok idepakolni - nem kötelező olvasmányként - amely a BRICS 2020-11-17-i  moszkvai csúcstalálkozó nyilatkozatának teljes szövegét tartal mazza.

A szöveg általam fontosnak vélt részeit megjelöltem. Ide csak néhány idézet és ezekkel kepcsolatos észrevételeim kerülnek.

Az olvasók nyilván emlékeznek rá, hogy a BRICS milyen célból jött létre.
"BRICS Token: Új hullám a nemzetközi fizetési rendszerben. 2019-ben Oroszország, Brazília, India, Kína és Dél-Afrika saját digitális pénzének kibocsátását tervezte annak érdekében, hogy csökkentse a fizetések arányát az amerikai dollárban. A BRICS-országok csökkentik a befektetések részarányát dollárban. Oroszországban az elmúlt öt évben a dollár részesedése a külkereskedelmi fizetésekben 92% -ról 50% -ra, a rubel pedig 3% -ról 14% -ra nőtt. A hatékony BRICS fizetési rendszer biztosítja a BRICS-tagországok közötti fizetések és befektetések stabilitását, amelyek a globális közvetlen külföldi befektetések több mint 20% -át generálják. A fizetési rendszerek nemzeti szegmenseinek fejlesztése és fenntartható integrációja a BRICS-országok közötti gazda sági partnerség fontos tényezője a globális fizetési infrastruktúra növekvő kockázataiban."

Ezt nem vettem túl komolyan. 2014.10.18-án kelt írásom a tanú erre.  "Ez a szörnyeteg is vért ont, de maga pénzzel táplálkozik. A nemzetek tehát helyesen ismerték fel annak elkerülhetetlenségét, hogy nemzetközi elszámolási és fizetési kapcsolataikból kirekesszék a dollárt, a fenevad táplálékát.  
Csakhogy van egy kis bökkenő! Az új nemzetközi valuta bevezetésének előfeltétele az új valuta-unióhoz csatlakozó országok társadalmi és gazdasági rendszereinek bizonyos mérvü homogenizálása, mert kapitalista alapon egy nem kamat-uzsorára alapozott új valuta nem működhet eredményesen. A kompatibilitás legfőbb akadálya minden ellenkező vélemény dacára, Oroszország. Már van egy államcsoprt - a BRICS országok - Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-afrikai Köztársaság, amelyek az új valuta bevezetését - fontolgatják. Ha van erősebb szkepticizmus az Euro- szkepticizmusnál, a BRICS-szkepticizmus az. Ha jól tudom, ill. értem, ezek az országok egyhelyben 
toporognak. Eddig csak arra van példa, hogy egyes országok kétoldalu megállapodásokat kötnek arra, hogy egymás közti elszámoása ikat és fizetéseiket nem dollárban, hanem valamely más pénznemben bonyolítják. Ebből azonban soha sem lesz alter natív pénzügyi világrendszer.
Érdekes módon egy alternatív világvaluta létrehozásának szükségességét az IMF egykori vezetője Dominique Strauss Kahn vetette fel. Ő vette észre és tette szóvá azt is, hogy Fort Knoxból eltünt Amerika saját és a fél világ Amerikában deponált aranya. Emiatt félretették egy olyan néger szállodai kúrva állítólagos megerőszakolása miatt, akit tíz vagy húsz dolcsiért megkaphatott volna. Nem lett volna annyi pénze?
A BRICS másik oszlopos tagja a 
"Sárga Veszedelem". Vele meg az IMF kokettál. A jobboldali képen Lu Csi Vej kínai pénzügyminiszter és (a szépséges és meleg) Christian Lagarde kisasszony, a Kahn utáni IMF vezető, bizalmas kettőse látható sumákolás közben. Nem! Oroszország nem várhatja meg, amíg a BRICS megtojja és kikölti az alternatív világvalutát. Mi hát a megoldás, merre a kiút?
Én hülye akkor még arra gondoltam, hogy Oroszország, meg Putyin...

Ezek után lássuk mit végeztek ezek a szarháziak Moszkvában.

"Tudomásul vesszük, hogy a jelenlegi összekapcsolt nemzetközi kihívásokat megerősített nemzetközi együttműködéssel kell megoldani mind a nemzetek, mind a népek érdekében az újjáélesztett és megreformált többoldalú rendszer révén, beleértve az ENSZ-t, a WTO-t, a WHO-t, az IMF-et és más nemzetközi szervezeteket."
A szövetség épp az olyan kártevők ellen alakult, mint az IMF. Ezt a társaságot még Orbán is kiutálta Magyarországról.

 "Felismertük a COVID-19 elleni kiterjedt immunizálás szerepét az átvitel megelőzésében, megfékezésében és leállításában a járvány megszüntetése érdekében, ha rendelkezésre állnak biztonságos, minőségi, hatékony, hatékony, hozzáférhető és megfizethető oltások. Elismerjük a WHO, a kormányok, a nonprofit szervezetek, a kutatóintézetek és a gyógyszeripar kezdeményezéseit a COVID-19 vakcina és a terápiás gyógyszerek kutatásának, fejlesztésének és előállításának felgyorsítására, és támogatjuk a kooperatív megközelítéseket e tekintetben."
A WHO-t számtalan támadás érte és éri a járvánnyal kapcsolatos több mint gyanus szerepe miatt.

"Megerősítjük a terrorizmus minden formája elleni küzdelemre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeket, és kiemeljük az egység fontosságát a szíriai terrorszervezetek elleni küzdelemben, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsa kijelölt."
A BRICS-nek az égvilágon semmi köze nincs a terrorizmus elleni harchoz, lévén pénzügyi szervezet.

"Aggódunk a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek miatt is, és elítéljük az etnikai vagy vallási alapú üldözéseket.  Meggyőződésünk, hogy a palesztin – izraeli konfliktus megoldásának elmulasztása továbbra is akadályozza a békét és a stabilitást a Közel-Keleten. Továbbra is elkötelezettek vagyunk a térségben az igazságos és tartós béke mellett, kijelentve, hogy két állam megoldását kell keresni, a korábban érvényben lévő nemzetközi jogi keretek, például a vonatkozó ENSZ-határozatok és az Arab Béke Kezdeményezés vezetésével, amelynek eredményeként létrejött egy független és életképes Palesztina állam, amely békésen létezik szomszédaival."

"Megerősítjük, hogy továbbra is támogatjuk az iraki kormány erőfeszítéseit a nemzeti újjáépítés, fejlesztés, valamint a kölcsönösen tiszteletteljes és befogadó nemzeti párbeszéd iránt.
A közlemény nem csak ezzel a két országgal foglalkozik, hanem a világ minden válságövezetét felsorolva aggódok, vagy hülye javaslatokat tesz.

"Kifejezzük támogatásunkat a diplomáciai tárgyalások folytatásának két- és többoldalú formában a Koreai-félsziget minden kérdésének megoldása érdekében, beleértve annak teljes atomfegyvermentesítését is, valamint fenntartva a békét és stabilitást Északkelet-Ázsiában. Megerősítjük a helyzet átfogó békés, diplomáciai és politikai megoldása iránti elkötelezettséget.."
Trump még tudta kezelni Észak Koreát. A barom Biden azzal kezdte, hogy sértő és fenyegető nyilatkozatokat tett Észak Koreára és Kim Jong Un személyére. Kiváncsi vagyok mikor indulnak újra a koreai rakéták és mikor folytatják a kisérleti robbantásokat? Lehet, Biden beiktatása napján?

"Üdvözöljük az ötödik BRICS terrorizmusellenes munkacsoport (CTWG) és alcsoportjainak alakuló üléseinek eredményeit, amelyek továbbfejlesztették a BRICS-együttműködést a terrorizmus és annak finanszírozása, a külföldi terrorista harcosok, a radikalizálódás, a az internet terrorizmus és kapacitásépítés céljából. Támogatjuk a BRICS terrorizmusellenes stratégiáját, amelynek célja a BRICS-országok közötti együttműködés kiegészítése és megerősítése, valamint érdemi hozzájárulás a terrorizmus veszélyének megelőzésére és leküzdésére irányuló globális erőfeszítésekhez."
Észrevétel ugyanaz mint fent. 

"Megerősítjük elkötelezettségünket egy erős, kvótaalapú és megfelelő forrásokkal rendelkező IMF iránt, amely a globális pénzügyi biztonsági hálózat középpontjában áll.
Észrevétel lentebb.

"Üdvözöljük a nemzeti fizetési rendszerek együttműködésével kapcsolatos folytatódó munkát, különös tekintettel a BRICS fizetési munkacsoport (BPTF) létrehozására, és várakozással tekintünk a további haladásra ezen a pályán. 
Észrevétel lentebb. 

"Elismerjük az Egyesült Nemzetek Szervezetének, ezen belül a WHO-nak alapvető szerepét a COVID-19 járványra adott átfogó globális válasz és az abban lévő államok központi erőfeszítéseinek koordinálásában.
Erről érdemben fentebb már szót ejtettem. Ezt a passzust azért emlitem, mert háromszor ismétlődik a szövegben. Ez arra utal, hogy kítünő szerkesztői és korrektorai lehetnek a Xinhuának.szrevétel lentebb.

Summa summárum.

A BRICS, alapokmányához viszonyitva száznyolcvan fokos fordulatot téve, engedel mesen besimult az Új Világrendbe. Mit lehet erre mondani? Sokat lehetne, de mindent kifejez a mellékelt kép, amelyet - isten bizony - nagyon régen készítettem.

Ezt a témát nem lehet kimeriteni - befejezni csak megutálni/megunni. Nálam mindkettő bekövetkezett, ezért nem ígérek folytatást a végén.

Gondolom olvasóim, legalább ebben az egyben, egyetértenek velem.

Úgy vélem, a dőre illuziók oszlatásához némiképp hozzájárultam, legalábbis abban a szük körben, amelyet olvasóim alkotnak.

Aztán van itt még egy kedves téma: a Kissinger nyilatkozat. Henry Kissinger 2009 Február 25-én az eugenikáról tartott előadást a WHO Tanács előtt  és a következőket mondta. “Amint a csorda a kötelező oltásba beletörődik, a játszmának vége! Mindent el fognak fogadni aminek a vérhez és a donor szervekhez köze van, mint jótett. A gyerekeket genetikailag meg fogjuk változtatni és sterilizáltatni a jó cél érdekében! Kontrolláld a birka gondolatait, és kontrollálod a csordát! Az oltóanyag gyártók -sokan közülük itt vannak a teremben- milliárdokat fognak keresni, csakúgy mint az invesztorok is. Ez mindan nyiunknak egy win-win szituáció! Kihasználjuk a csordát, a csorda meg fizet azért, hogy kiszolgál minket! Nos, mi van ma ebédre?! “
A Kis Zinger persze tagadott mindent. Első olvasatra tényleg valószínütlen, hogy egy politikus így nyilatkozzon. De a baloldali képen a Magyarországot felvásárló Simos Peresz izraeli elnökkel ciróka-marókázó Ovádjá Joszef izraeli főrabbi nagy nyilvánosság előtt jelentette ki a világ nem zsidó embereiről. "Ezek csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhassák a zsidókat."
E megállapítását példával is illusztráltaa.
"Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár elveszítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is, ha időnap előtt meghal elveszítjük a pénzünket. Éppen ezért hagyjuk, hogy a szolga hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál.”
Az egészbe az a pikáns, hogy szóltak a vén marhának, aki sem megbánni se, visszavonni nem akarta "vallási meggyőződését". Egyébént Peresz úr is ugyanígy vislekedett a saját kijelentése kapcsán.
Rockefeller úr fentebb idézett kijelentései tartalmilag ugyancsak illeszkednek Kissinger kijelentéseihez.

--------------------------------------

Szerintem nincs értelme tovább várakozni. A "suvernyákok" és a "libernyákok" marako dására kár figyelmet fordítani, mert közöttük annyi ellentét van, mint az elejtett állaton összemarakodó hiénák között.

A határ a kapitalista és a szocialista gazdálkodás, a gój és a zsidó fajiság között feszül. Ha a fehér faj ennek felismerésére továbbra is képtelen marad - elpusztul. Egy nem fehér faj fogja elpusztítani "szines" szövetségesei segíitségével.

A világon egyetlen fehér népfaj létezik - az orosz - amely tudatosan és ösztönösen elhatárolódik a zsidó fajtól és egyedül képes annak hatalmát megtörni, nem a zsidó Putyin vezetése alatt. Ha a világ egyik legkegyetlenebb, legalattomosabb diktatúrűja alatt nem rendül meg a föld és nem dől össze a Chábád Lubavich diktatúra, a fehéreknek annyi.

A közeljövőben egy régesrégi mulasztásomat akarom pótolni. Könyvismertetőt akarok írni Szolzsenyicin Együtt c. könyvének második kötetéről. Ez a halhatatlan mű két másikhoz kapcsolódva nyujt megalapo zott ismereteket a zsidókérdésről. Hitler könyve a vért fertőző zsidót, Ford könyve a zsidó világhálóza tot, Szolzsenyicin könyve pedig a zsidó mentalitást ábrázolja. A három könyv "együtt" bizonyítja, miért nem lehet "együtt."

További elképzeléseimről még a következőket.

Észrevettem, hogy Oroszországban a "mostoha" körülmé nyek között is létezik és alkot egy olyan irányzat, amely nemcsak a "pol.korr."-nak hány fittyet, de átlépi a zsidó tabu szögesdrótját is.

A másik kiaknázható lehetőség a valamilyen szempontból irányadó kűlföldi hírügynökségek hír, video és képanyagainak "live" üzemmódban történő szemlézése. Az ehhez szükséges technikáknak nagyjából birtokában vagyok.

Viszontlátásra!

2020.11.19. 

Sz. Gy.