Frissítés: 2019.01.11

 

 Bloomberg interju

A Nagy Összeesküvés

9/11-óta soha sem volt kétségem afelől, hogy a Világ elleni zsidó összees küvés az "Új Világrend" [New World Order] meghirdetésével öltött nyiltan agressziv formát. Ebben a leosztásban eleinte nem láttam világosan a Putyini Oroszország szerepét. Később rájöttem és több kommentárban igyekeztem megvilágítani. Ebben az írásban bátorkodom majd utalni ezekre. Emellett háttér anyagként Vladimir Putyin által a Bloomberg nemzetközi média vállalat sztár úságírójának John Micklethwaitnak 2016. szeptember 5-én Vlagyivosztokban adott interjú teljes szövegét mellékelem, amelyhez külön észrevételeket írtam. Ezekre innen ugrási lehetőséget biztosítok.

E megoldás azért is mellőzhetetlen, mert a Putyinnak feltett kérdéseknek nincs sem logikai, sem időrendi sorrendjük.

Az interju azért érdekes, mert sok kérdésben közhitelesen tükrözi Putyin gondolatait.

Fontos említeni: az interjú, a néhány kényesnek látszó kérdés ellenére, baráti csevely. Nem célja Putyint zavarba hozni, lejáratni.

[Az interjú-szöveget angolból géppel fordítottam magyarra. Szöveg korrekciót csak olyankor alkalmaztam, amikor a fordítás értelmetlen volt. A "magyartalanságok" többnyire benne maradtak a szövegben. A beszélgetők hol tegező, hol magázó hangnemet használnak, amit tegezésre váltottam itt ott.]

Putyin az Új Világrendről konkrétan nem nyilatkozik, de úgy látja, hogy az orosz-ellenes hangok csupán választási kampány fogások, "valójában minden rendben van." Nagy - nagy elszólás ez, a történelmi események függényében. Putyin 1991 augusztus 16-án lett miniszterelnök, 2000 március 26-án elnök. A "terrortámadásokra" 2001 szeptembert 11-én került sor. Oroszország pedig később, 2006-ban megajándékozta ZsidóAmerikát egy emlékművel, amely a "Könnycsepp" [Teardrop] fantázia nevet kapta. [Előbb a Manhattan szigettel szembeni partra szánták, végül jóval távolabb Bayonne ban dugták el.] Mindezekből nyílvánvaló, hogy Putyin egy követ fúj Zsidóamerikával ebben a legfontosabb kérdésben. Ezzel az "Új Világrend" cselekvő részesévé vált, amint a következőkből kiderül.

Az amerikai - orosz kapcsolatok azért vannak rendben, mert Amerika nagyszerü ország szögezi le Putyin. Szép, de akkor mi legyen azzal a másik (?) Amerikával, amelyről így írt korábban.

"Sötét erők dolgoznak a jelenlegi modern euro-atlanti világban, amely térben és időben egyaránt pusztít. Ezt a világot olyan sátáni erők irányítják, amelyek elkötelezett hívei a kereszténységnek. Az euro-atlanti civilizáció három nagyhatalma – az Egyesült Államok (amely leginkább a mátrixra hasonlít, legkevésbé sem nemzetállamra), Anglia (intellektuálisan a legveszélyesebb, gondoljunk csak pl. Bacon (!) lázadására) és Franciaország (amely 1789 óta hasznosan idióta tagja a pokoli hármas szövetségnek) -, olyan lázadó angyalok, akik bibliát forgatnak. Ez a bűnös civilizáció felelős a tudományosan megtervezett rendbontásokért, lázadásokért  és olyan parádés napirendi pontokat dolgoz ki, amelyek az embereket megosztják, lelküket felaprózzák, majd megsemmisítik. A világot fenekestől felfordítani, megosztani és bankautomatákat gyártani, ez az egyetlen programjuk. Ez az egész, ami zajlik, Hamletbe illő zakkant színjáték. Karthágóhoz hasonlítható ez a trend, ahol a vallás rendszeresen szedte emberi áldozatait, különösen a gyermekeket kínozta kifinomult kegyetlenséggel. Napjainkban a gyermekek éppen ilyen gyötrelmeknek vannak kitéve, gyakran pusztán árut jelentenek az interneten. A mai nyugati mocskos civilizáció felülmúlja az ókori Róma züllött társadalmát, amelybe beletartozik a mai Róma és Vatikán is." A minden szavában igaz nyilatkozat a Pravda.ru portálon jelent meg.

Ami a történelmi utalásokat illeti: Róma elpusztította bűnös Karthágót, majd maga is lezüllött és elpusztították a barbárok, akikből keresztény császárság [cezaropapizmus] lett, amely züllöttségben felülmúlta Karthágót és Rómát.

Gondolhatunk persze arra is, hogy Putyin pragmatikusan viselkedik, amikor összevissza beszél. De ezzel is zavarba jövök, ha a következökre is tekintettel vagyok.
"A pragmatizmus amerikai eredetű filozófiai irányzat, mely szerint egy elmélet igazsága vagy helyessége annak gyakorlati működőképességében és eredményességében nyilvánul meg.Francis Bacon (!) empirikus hagyománya ... hatott leginkább az első pragmatikusokra. ... A pragmatikusok szerint az elmélet és a gyakorlat nem különíthető el egymástól. Az elmélet csak a gyakorlat felé vezető út, azonban egy elmélet csak akkor lehet igaz, ha az empirikusan alátámasztatott. A gyakorlat azonban nagy valószínűséggel sikertelen lesz, ha azt egy elmélet nem előzi meg."

Ezek után már csak azt kell eldönteni melyik Putyinnak higgyünk, melyik Amerikát nézzük, melyik szemüvegén keresztül? Egy politikust úgy szeretnénk elképzelni, hogy bizonyos erkölcsi szabályokhoz következetesen igazodik. Szavai és cselekedetei pedig konzekvensek [értelmesek, logikusak, racionálisak, célszerűek, észszerűek, következetesesek]. Mindezt Putyinnál nem tudom nyomelemekben sem felfedezni. Igaz, a terhére kissé elfogult vagyok...

Itt kell körbejárnom néhány fogalmat. Az erkölcsi és a jogi felfogásban bűncselekmény a cselekvés [tevés] mellett a mulasztás [nemtevés], mint elkövetési magatartás is. A bűnösségnek a szándékosság mellett gondatlan alakzatai is vannak: a tudatos gondatlanság [luxuria] és a hanyagság [negligentia] is. A szándékosság is árnyalt. Eltérő a cselekmény megítélése, ha az elkövető kívánja cselekménye következményeit [dolus directus], ill. ha csupán belenyugszik a következményekbe [dolus eventualis.] A leg-megvetendőbb eset ha az elkövető célzatosan, azaz valamilyen [többnyire anyagi] előny megszerzése érdekében cselekszik, azaz harácsol.

Vladimir Putyin ebben a műfajban abszolut világelső, a következő mulatságos 
történet szerint.
"Bill Gates és Jeff Bezos versengése. Brezos pár órára átvette a világ leggazdagabb embere címet Gatestől de sokáig nem tudott örülni neki, nap végére ismét Bill Gates ült a képzeletbeli trónon. A két üzletembernek fejenként nagyjából 90 milliárd dolláros vagyona van, de a Hermitage Capital Management szerint vagyonuk még csak nyomába sem ér annak, ami az orosz elnök, Vlagyimir Putyin kezében van. A cég vezérigazga tójának, Bill Browdernek a becslése szerint Putyin mintegy 200 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik, amely a Bezos-Gates páros összesített vagyonát is meghaladja. Hogy honnan tudhat Browder olyan információkat, amelyeket mások nem? Az üzletember az 1990-es években nagybefektetőnek számított Oroszországban a Newsweek szerint, olyan állami cégekben volt részesedése, mint a Gazprom."
Putyin e "teljesítménye" alapján Guinnes rekorder lehetne. Madame Tussaud panoptikumában már szerepel viaszmása, de rosszul sikerült. Legfőbb ideje a "történelmi Putyint" élethűen újra mintázni. Annál is inkább, mert már nem érvényes a régi szlogen, hogy csak az "első millió" származását nem illik firtatni. A profitszerzés módja egyre izgalmasabb kérdés. E kérdések száma milliárdról milliárdra nő. Nem csupán a tőke eredete és összetétele [portfoliója], hanem működése is érdekes, mert a növekedéssel együttjár a diverzifikáció fokozódása és egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a fegyverkereskedelem, emberkereskedelem, szervkereskedelem és a kábítószer kereskedelem is bekerül a portfólióba.

Külön fejezet Oroszország és Putyin diszkrét viszonyában az egyik óriásvállalat szerepe.
Micklethwait tapintatosan körbe nyálazza a Gazprom körüli furcsaságokat, de megelégszik Putyin homályos válaszaival. Annál többet ír és beszél erről Browder, de ennek részleteibe nem merülhetek bele.

Visszatérve a 9/11-re már látjuk, hogy az "új" világrend égisze alatt, a "régi" világrend gyökeres felforgatása érdekében, páratlan agressziók kezdődtek. Ezek nyitánya Afganisztán megtámadása volt. További fejezete az "Arab Tavasz" fedőnéven indított háború az északafrikai és közelkeleti államok szétzúzására, nemzeti vagyonuk elrablására, népeik írtására és rabszolgasorba taszítására, a legkegyetlenebb, legrafináltabb módokon történő kihasználására. Több írásom szól erről a témáról [1], [2], [3], [4]. Ezen elemzések vezérmotívuma, hogy az "Arab Tavasz" országainak társadalmi stabilitását az amerikai, izraeli, angol és francia titkosszolgálatok felforgató akciói borították fel. A leggaládabb akció, az Iszlám Állam létrehozása, ZsidóAmerika, Izrael és Szaúd Arábia műve. A terrorállam "sikereihez" Erdogan Törökországa nyújtotta a leghathatósabb támogatást.

Mi sem természetesebb minthogy Putyin ebben a kérdésben is fordítva űl a lóra. Úgy állítja be mintha a terrorizmus egy jóhiszemüen kezdett, de elhibázott "demokratizálás" mellék hatásaként keletkezett volna az "Arab Tavasz" által sújtott szerencsétlen országokban.

Putyin arcátlan hazudozása azért is felháborító, mert ebben a pusztító folyamatban Oroszország is a "Nyugat" cinkosaként vett/vesz részt, amint a továbbiakból kiderül.

Számtalan helyen és alkalommal kifejtettem már, hogy Putyin úgy "védte" meg Szíriát, hogy igazi szövetségeivel együtt elpusztította. Előre jelzem, hogy ez a tény - paradox módon - éppen az Iszlám Államra mért "orosz légicsapások" furcsa históriájának elemzése révén lesz bizonyítható.

A következőkben célszerű a belpolitikai és a külpolitikai kérdéseket és válaszokat külön - külön tárgyalni.
 

I.
Putyin minden oroszok cár atyuskája.

Micklethwaith 2016-ban szőrmentén tudakozódott Putyin további hatalmi ambíciói felől: indul e a 2018-as elnökválasztáson? Putyin a parlamenti [Duma] választásokra utalva kijelentette, még korai lenne, ezért nem is gondolkodott az induláson. Már tudjuk, elindult és befutó lett.

Ez érthető, mert nyilvánvaló, hogy az Oroszországon uralkodó zsidó oligarchia és Putyin a Keresztapa olyan - zsebmagasságban összenőtt - sziámi ikerpárt alkotnak, amelynek szétválása elképzelhetetlen. Egy műtéti beavatkozás pedig beláthatatlan kockázatokkal járna. Mindez azt jelenti, hogy Putyin a hatalom csúcsán fog mumifikálódni, hacsak...

Oroszország belső erőviszonyait, a hatalom szerkezetét, rendkívül nehéz áttekinteni. A "pol. korr." elemzők akik nyilvánossághoz juthatnak kettősségről beszélnek. Ennek egyik elemét a "szilovikok" azaz a titkosszolgálatok soraiból szerveződött gazdasági maffia/oligarchia tagjai, a másikat Ramzan Kadirov vezette csecsen "testörség" képezi. [Külön testőrségre a diktátoroknak van szükségük a néppel, de akár a hadsereggel szemben is. Ez az intézmény a praetoriánus gárda, amelyet a római császárok rendszeresítettek először. Ilyen volt az SS is.]

Putyin uralkodása így mindössze annyiból állna, hogy a két erő eredőjét uralma fenntartására használja. Ez a képlet azonban hamis. "Pol. korr." alapon ugyanis nem képezheti elemzés tárgyát a harmadik, a legjelentősebb erő: a Berel Lazar oroszországi főrabbi nevével fémjelezhető Chábád Lubavics szekta szerepe a hatalmi egyensúlyban. Ez az egyensúlyi állapot stabil, a tehetetlenségi nyomaték-hatás folytán.

A balodali fotó egy könyvtár megnyitásán készült. A háttérben levő festményen "Sneur Zalman az alapító aki tanait több könyvben foglalta össze, ezek közül a legfontosabb a Tanya című. Ebben Zalman arról is értekezik, hogy a zsidók lelke anyagában más, és kiválóbb természetű, mint a nem zsidók alantasabb minőségű lelke." Nincs ebben semmi különös. Ezt hirdetik a zsidó rabbik világszerte. Közülük a szépem lékü izraeli főrabbi Ovádjá "tanításait" méltattam aki azt hirdette a gójok "csak azért jönnek a világra és élhetnek aránylag tisztes kort, hogy minél jobban kiszolgálhassák a zsidókat. ... Gondoljuk csak meg, ha elpusztul a szamár elveszítjük a pénzünket. Így van ez a szolgálóval is, ha időnap előtt meghal elveszítjük a pénzünket. Éppen ezért hagyjuk, hogy a szolga hosszú életet éljen, annak érdekében, hogy jól dolgozzon a zsidónál.” A zsidó Putyin valójában "a minden szamarak cárja". Cselekedeteit ez határozza meg.

------------------------------------------

Mint gazdaság-politikus Putyin kétségtelenül eredményes. Az orosz gazdaság gyengesége a túlzott függés a nyersanyag áraktól, különös tekintettel az energiahordozókra. Ezt a kérdést olyan ügyesen kezeli, hogy "a nemzetközi szankciókra és a csökkenő nyersanyagárakra adott helyes szakpolitikai válaszintézkedésekkel indokolta a Standard & Poor’s nemzetközi hitelminősítő cég a döntését, miszerint a napokban visszaemelte (!) Oroszország államadósság- besorolását a befektetésre ajánlott kategóriába. A hír hallatára a vezető orosz tőzsdeindex megugrott és történelmi rekordot ért el, de szárnyra kapott a rubel is."
Micklethwaith e tárgyban feltett kérdéseire Putyin megalapozottan optimista képet festett az orosz gazdaság eredményeiről és további lehetőségeiről.

Arról a tapintatos Micklethwaith nem kérdezgette Putyint, hogy az orosz GDP alakulásában milyen százalékos arányt képvisel a fegyverek szépen bővülő exportja és mit hoznak a konyhára "hadizsákmány" formájában a piszkos népírtó háborúk, amelyekben Oroszország ilyen vagy olyan szerepkörben résztvesz. Az osztozkodásban szintén. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre lentebb, Putyin a külpolitikus és Putyin a hadvezér méltatása keretében térek vissza. Előzetesen annyit, erősödik az a sanda gyanúm, hogy Szíria és Irak olajának elrablásában Oroszország az egyik hiéna, amely a ZsidóAmerikával, Izraellel, Angliával és Franciaországgal egyezkedik/marakodik.

------------------------------------------

Ezek alapján nézzük, hogy az interju kereteiben milyen bizonyítványt állít ki magáról Putyin a szociálpolitikus.

Kezdjük talán a
nyugdíjpolitikával. A kormány eredetileg a nyugdíjak indexálását fontolgatta. Aztán áttért az évi egyszeri 5000 rubeles juttatásra és épp e téma kapcsán hagyták el Putyin száját a következő történelmi mondatok. "5000 rubelt fizetünk, ami valójában összehasonlítható az indexálással. ... Pragmatikus és gondos módon járunk el. Csökkentjük a költségvetési tételekre vonatkozó kiadásokat, amelyek nem jelentenek prioritást. Nem fogjuk pazarolni a tartalékun kat, és semmilyen politikai ambícióra nem égetjük őket. Nagyon óvatosan fogunk cselekedni."  
A mondanivaló értelmét nem csupán szövege adja, hanem az a szövegkörnyezet is, amelyben a beszélő elhelyezi. Semmiképp se tartható véletlennek, hogy a takarékoskodás Putyinnak épp a nyugdíjak kapcsán jutott eszébe. Annak a Putyinnak, aki becstelen személyét mérhetetlen, a hajdani nagymogulokat megszégyenítő, pompával veszi körül, nem kis részben az orosz állam pénzéből.

A közelmultban öltött testet törvényjavaslat formájában Putyin óvatos pragmatizmusa, amely "a férfiaknál hatvanról 65 évre, a nőknél 55-ről 63 évre emelné a nyugdíjkorhatárt, s ez azt jelentené, hogy a férfiak 43 százaléka nem élné meg a visszavonulás napját: a férfiak születéskor várható élettartama jelenleg 66 év Oroszországban, míg a nőké 77. A hivatalos indoklás szerint a reformra azért van szükség, hogy csökkenjen az egyre súlyosabbá váló munkaerőhiány.
"Nodjon ogyes", mondaná erre Kohn bácsi.

Putyin, szemben Ovadjá főrabbival, egyáltalán nem törekszik arra, hogy az öreg orosz szamarak sokáig éljenek.

Folytassuk a népesedéspolitikával amelyről Putyin feltünően mérsékelt lelkesedéssel nyilatkozik, de állítja sz elmúlt három évben "természetes" (?) népességnövekedés volt tapasztalható. Ez nem igaz ugyan, de különben is: mi az hogy "természetes" népességnövekedés? Ha a növekedést szociális/családpolitikai intézkedések idézik elő, az "mesterséges" népességnövekedés. Ezzel szemben a Rossztat adatai szerint 2017-ben 1,69 millió gyerek született, ami 10,6 száza lékkal kevesebb a 2016-os adathoz képest. A születések száma ezzel visszatért a 2007-es szintre. Bár a halálozás száma is csökkent, még így is magasabb volt a születések számánál. A 2017-ben 1,69 milliós születésszám 203 ezerrel maradt el a 2016-ostól. Ezzel a születésszám már harmadik éve folyamatosan csökken Oroszországban: 2016-ban 1,893 millióan, 2015-ben 1,944 millióan, 2014-ben pedig 1,947 millióan születtek. Utóbbi volt a maximum, amit a Krím csatlakozásával sikerült elérni. 2016-ban még 12,9 születés jutott 1 000 emberre, tavaly már csak 11,5.

Putyin és Micklewatt eltérő eredményre jutottak abban a kérdésben, hogy Putyinnak hány éven keresztül sikerült uralnia Oroszországot. Az újságírónak 16 év jött ki, putyinnak csak 12. Az utóbbiból kiindulva is jogos a kérdés hány százalék "mesterséges" népességnövekedés esik őcársága uralkodásának idejére évenként, évi átlagban és összesen?

Sok rovata, tétele lenne még a putyini szociálpolitikának, de már unom Putyin politika/praktikáit és hadováit. Ezért csak egy témát hozok még ide: az orosz "Földreform"  históriáját. Itt arról az intézkedésről lehet szó, amely "lehetővé teszi az orosz állampolgároknak, hogy ingyenesen egy (!) hektár földet kapjanak megmunkálásra az ország távol-keleti régióiban, elsősorban Jakutföldön, az Amuri területen, Kamcsatka, Habarovszk, Magadan, Szahalin területén, valamint a Tengermelléki határterületen. Az ingyen földet elsősorban az érintett területek lakosai igényelhetik, majd 2017. februárjában Oroszország más régióinak lakosai is jelentkezhetnek a programba.

 

 II.

Putyin a hadvezér.

Putyint faji hovatartozása alapján okszerű lenne egyenesen Józsuéhoz hasonlítani, de sajnos ez a hasonlítás minden lábára sántítana. Józsué test volt a zsidó testből és vér a zsidó vérből, azaz egy volt a népével. Putyin viszont zsidó, aki az orosz népen uralkodik, rajta pedig a zsidó nép uralkodik. Józsuét "biblikusan"  úgy jellemzik, hogy 'lélek van benne', és ez a kifejezés nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy Isten lelke erősíti, és ezért lesz eredményes vezéri tevékenysége. Izráel háborúinál ugyanis többről volt szó, mint csupán fegyveres küzdelemről, gyakran maga az Úr avatkozik bele a küzdelembe, és mindenesetre fellelkesíti, a győzelemre képessé teszi a hadvezért - ha méltó erre harcoló népe."
Továbbá Józsué "Mózes bizalmas embere volt, vele tarthatott kiváltságos útján az Úrhoz [2Móz 24,13; 32,17]; amikor pedig Mózes a halálát érezte közeledni, egyenesen utódjának jelölte ki."
Putyin viszont a züllött Jelcin bizalmas embere, politikai stábjának tagja volt, de a jófene se tudja valójában ki jelölte ki utódnak. A Chábád biztos nem ellenezte.

A virágcsokor átadása érdekes előzményre mutat vissza. Putyint először a maffia oligarchia vezetője Borisz Abramovics Berezovszkij akarta a cári trónra ültetni. Putyin azonban maga akart a Keresztapa, a főnökök főnöke [capo di tutti capi] lenni és véres maffiaháborúban előbb külföldre menekülni kényszerítette, majd eltette láb alól. Ennek a háborúnak az egyik epizódja volt Putyin Londoni látogatása és egy virágcsokor átadása, nem sokkal Berezovszkij halála előtt. Bővebben írtam erről a "Nyugat Alkonya c. írásomban.

De hagyjuk a vad-regényes multat. Mielőtt Putyin követésébe fognánk emlékezzünk meg Jelcin megdicsőítéséről. Putyin múzeumot [memorial] építtetett tiszteletére. A létesítmény inkább egy vidám panoptikumra emlékeztet.

A korabeli beszámolók szerint Putyin a felavatáskor kövekezőket mondta. "A múzeum az első (?) orosz elnökre és az országban az 1990-es években bekövetkezett radikális változásokra emlékeztet. Emlékszem  Boris Nikolaevich szavaira, amit az egész országnak tudnia kell, 'vigyázz Oroszországra'! E szavak mindannyiunknak, a jelenlegi és a jövő generációinak szóltak. Boris Nikolaevich azt akarta, hogy országunk    erős, virágzó és boldog legyen. Sokat tettünk a célok elérése érdekében.

Ezek után eredjünk Putyin nyomába a "jelcini úton". Már az elején látjuk, hogy Putyin nem utánozta Sztálint, aki esküvést tett Lenin sírjánál, majd kiírtotta a színzsidó "lenini gárdát" és Oroszországot a nemzeti nagyság útjára korbácsolva létrehozta a Világ második pólusát.

Putyin viszont követi Hruscsov, Gorbacsov és Jelcin dicstelen útját, amely az önálló nagy Szovjetunióból olyan "kicsiny" Oroszországot csinál, amely az Új Világrendet alkotó államszövetség tagállamaként tevékeny szerepet vállal a világpusztító folyamatokban, különös tekintettel a háborúkra.

Sok szót ejtettem már arról, hogy egy önálló nagyhatalom nem létezhet tevékeny "külpolitika" nélkül, amely magában foglalja mindazon tevékenységeket, ideértve a kémkedést és mindenfajta felforgatást is, amely védi erősíti az országot és gyengíti ellenfeleit. Putyin ezt a tevékenységet teljes egészében feladta. Ezt részletesen fejtegettem "Putyin Razdvedkája" c. írásomban, amit már annyiszor ajánlottam olvasóim figyelmébe, hogy már komolyan reménykedem abban, egyszer el is olvassa valaki.

Ami Oroszországgal, Oroszország létérdekei rovására történt Putyin trónralépése óta a "Razdvedka" hiányára is utal.

Oroszország sorra kiszorult, kiszorul azokról a területekről, amelyeken korábban befolyása volt. Esetleges visszatérése pedig csak abban a hiéna csordában lehetséges, amelynek maga is tagjává züllött.

Példaként olyan eseteket sorolok fel, amelyek untig ismertek, részben az én jóvoltomból is, emlitésük mégis mellőzhetetlen.

Ukrajna [a "Kijevi Rusz"] maga Oroszország. Ez nem volt kérdéses ameddig Ukrajna a Szovjetunió tagállama volt. Így  az sem keltett különösebb visszhangot, amikor a zsidó Hruscsov [Sztálin egyik legmocskosabb hóhéra], a sztálini személyi kultusz felszámolásának élharcosa, a Krim félszigetet Ukrajnának ajándékozta. Tudta miért teszi. ismerte a Krímmel kapcsolatos zsidó terveket.

Ukrajna Putyin trónraléptekor még szövetséges, baráti ország volt és az lett később is Viktor Fedorovics Janukovics vezetése alatt. Uralmát maroknyi zsidó terrorista döntötte, dönthette meg azért mert az orosz titkosszolgálat az FSZB tétlenül szemlélte az eseményket és megbénította az ukrán titkosszolgálatot az SZBU-t is.

Az ukrán nemzetgyülés érvénytelen határozatot hozott Janukovics elmozdításáról. [A szavazás során nem volt meg az Ukrán alkotmányban előírt háromnegyedes többség, azaz 338 képviselő igen szavazata, valamint az alkotmány által kötelezően előírt alkotmánybírósági vizsgálat is elmaradt, ezért az közjogilag érvénytelen. Ennek ellenére "a leváltása után két nappal elfogatóparancsot adtak ki a volt (?) elnök ellen.
És mit tett a hű szövetséges és a nagy barát Putyin?
"Janukovics holléte napokig ismeretlen volt, majd végül február 28-án Oroszországban, Rosztovna-Donuban bukkant fel ismét. Janukovics azt mondta, hálával tartozik Putyinnak, amiért az orosz elnök utasítására az orosz különleges erők 2014. február 23-án 'kimenekítették' Kijevből és Oroszországba szállították, de állítása szerint ő maga erről az akcióról nem tudott és ezt nem is kérte Moszkvától."

Mindezek után arra lettem kiváncsi, Oroszország az "ukrajnai sajnálatos események" kapcsán próbált e nemzetközi jogsegélyt igénybe venni. Semmilyen erre utaló adatot nem találtam! Hogy van ez - Putyin?

Arra viszont találtam adatot, hogy "Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2014 augusztus 22-én rendkívüli ülést tartott , hogy megvitassa az orosz humanitárius konvoj ukrajnai területre történt engedély nélküli behatolását. Mind az Európai Unió, mind a NATO elítélte Moszkva lépését. ENSZ-források szerint a BT összehívását Litvánia kérte, inváziónak minősítve az orosz behatolást. Előzőleg mind az Európai Unió, mind a NATO aggodalmának adott hangot az orosz behatolás miatt. Az Európai Unió „nyílt határsértésnek” tekinti azt az orosz döntést, amelynek következtében a humanitárius segélykonvoj a Nemzetközi Vöröskereszt által biztosítandó kíséret és az ukrán hatóságok beleegyezése nélkül hatolt be Ukrajnába - közölte pénteken Brüsszelben Sébastien Brabant, Catherine Ashton külügyi és biztonságpolitikai főképviselő helyettes szóvivője."
Mit szólt ehhez Putyin? Semmit! De miért nem szólt? Teljesen rendben volt a dolog? Ez a nagyvonalúság azonban hánytató minden normális ember számára. Vagy nem? Az ukrán ncionalisták rémtetteivel kapcsolatban is csak mentegetőzik, amikor az újságíró a Krím félsziget "annektálásáról" kérdezgeti. Ekkor hozza szóba az odesszai emberégetést. A dolog szépség hibája mindössze az, hogy ezen események után és azok ismeretében szorongatta Prosenkó mocskos véres kezeit, biztosította támogatásáról és tett hitet a "Minszki Egyermények" mellett, amely alatt Donbassz és Luhanszk folyamatos bombázása értendő.

* * *

Sok "apró" tételt lehetne még felsorolni, de átugrok egy nagyobb falatra, az "Arab Tavasz" épületes eseményeire, amelyek kapcsán Putyin, a ravasz kágébés és hadvezér újból csillagos ötösre vizsgázott, ill. vizsgázik még ma is. Fentebb szóba hoztam már ezt a témát és bátorkodtam néhány olyan írásom linkjeit is feltüntetni ahol [legalábbis önmagamat kimerítő módon] foglalkoztam ezzel a kérdéssel.

Mickletwaith természeretesen szóbahozta
Szíriát is. Putyin arra utalt, hogy a szíriai kérdésben folyamatos tárgyalások folynak az USA-val és ezek lényegében jól haladnak. Ezt részben John Kerry volt külügyminiszter és jelenlegi államtitkár hatalmas munkájának tulajdonítja. [Kerry hozta tető alá Ukrajnában a "Pax Amaricanat" és akkor agresszornak minősí tette Putyint. Aki most erre rácsapta a spongyát. Legyen ez az ő dolga.]

A probléma azonban nem itt, hanem abban mutatkozik, hogy a szíriai "rendezés" kapcsán szó sem esik a párhuzamos iraki "rendezésről", holott a kettő egybevetése éles fényt vet Oroszország sötét szerepére - Amerika oldalán - a Harmadik Világháborúban.

A baloldali térképről kitűnik, hogy az Iszlám állam milyen területeket harapott ki Szíria és Irak testéből. Azután Putyin azt kezdte játszani, hogy hatalmas légicsapásokkal megsemmisíti az Iszlám Állam [Kalifátus] Szíriában állomásozó erőit. Azokat az erőket, amelyeket ZsidóAmerika és Izrael
hoztak létre kalifájuk vezetése alatt. "A kalifa úr becsületes zsidó neve Simon Elliot. Ez az alias hívatta magát később Abu Bakr al-Bagdadi-nak. És hogy miként lesz egy zsidó moszadosból "iszlám államfő"? Voltaképp pofon egysze rűen. Az IÁ megelapítója tulajdonképp az ugyancsak szadista elmebeteg McCain szenátor a hajdani majdani hős [az ukrajnai zsidó államcsíny tervezője - szervezője] volt.

Van ebben logika? Hát már hogyne lenne. Már csak azt kell tisztázni, mi lett, mi van az "ideiglenesen Irakban állomásozó" iszlamistákkal, akik ott nagyobb területet, több olajkutat, tárolót, üzemet, stb. foglaltak el mint Szíriábnan és nyilván többen is voltak. Őket is szarrá bombázták netán a zsidók és az amerikaiak? A Szíria  területe elleni izraeli, sőt amerikai légitámadásokról sokat lehetett hallani, de mi történt Irakban? Hány légitámadást hajtottak végre, milyen városok, létesítmények ellen, milyen légi csapásmérő erőkkel, milyen fegyverekkel és főleg milyen eredménnyel? Hány iszlamistát nyuvasztottak meg? Mi lett az irdatlan mennyiségű fegyverzettel, a harci és szállító járművek garmadájával?Volt e saját veszteségük?

Az erre vonatkozó "adatokat" a felek ki szokták adni néhány kalkulussal szorozva az ellenség és osztva a saját veszteségeket. Én ilyen hadijelentéseket egyáltalán nem olvastam sem az amerikai, sem a zsidó, sem az iraki "hadviselő felek" részéről! Vaksi lennék? Vagy csak nem tudok a sorosk között olvasni? Valójában ugyanis megjelent egy "gyözelmi jelentés"   amelyet 2017. december 10 iraki miniszterelnök Haider al-Abadi tett közzé. "Az ellenségünk meg akarta ölni a civilizációnkat, de egységünkkel és elszántságunkkal nyertünk. Kis idő alatt (?) diadalmaskodtak Irak heroikus fegyveres erői." Csakhogy ez túl szép ahhoz, hogy így igaz legyen.

----------------------------------------------------------------------------

Valami lényegest mindíg sikerül kihagynom szinte minden mondókámból...
Egy olyan momentumról van szó, amely hozzátartozik minden igazi háborús győzelemhez: a legyőzöttekkel szembeni megtorlás. A győzelmi jelentésben nincs szó ugyanis a következőkről.

Még fel lehetne írni néhány kérdőjelet, de így is nyilvánvaló: ez a háború más volt mint a többi. Ez a "győzelem" pedig pláne más, mint a többi. Ez igazi zsidó háború volt.

Ezzel kapcsolatban semmiféle kételynek nincs helye. Az Új Világrend első csapása az emberi elmét érte. 9/11 kapcsán nem lehet megkérdezni, a World Trade Center VII. tornya miért porladt el harminc másodperc alatt, holott abba nem csapódott semmiféle repülőgép.

Erről, az emberi elme elleni zsidó erőszakról, szól "Jew Taboo" c.
írásom.

-------------------------------------------------------------------
 

Még nem tudtam erről a szélhámos  győzelmi jelentésről, amikor utána néztem kissé az iraki olajügyeknek. Akkori írásomból ide illesztek egy kivonatot.  

Oroszország légiereje csapásokat mért az Iszlám Állam szíriai (!) bázisaira. Az iraki bázisokat azonban nem (!) bombázta (!?). Mi lett az Irakot megszálló iszlamistákkal? Mi van az iraki olajjal? Ki seftel vele? 

Nem fogják elhinni, Irakban virágzik az olajkitermelés és az olajkereskede lem! Erről számol be az iraki 
hírportál. Ha valaki lefordítja az 'escaping', 'darkness', 'appeal' szavakat és beleolvas a szövegbe rájön, hogy hogy az olaj körül a helyzet teljesen áttekinthetetlen. Annyi azért kiderül, hogy a jelenlegi seftelésben a kulcsszerepeket Oroszország (!?) és Szaúd Arábia (!) játsszák.  
Ide kívánkozik amit Putyin Szaúd Arábiáról és Mohammed bin Salman koronahercegről
mondott kifejezett kérdés nélkül a meleg kapcsolatokról, meg a herceg üzleti megbízhatóságáról. Ismétlem: arról a Szaúd Arábiáról van szó amelynek területén és segítségével megszületett a szörny, az Iszlám állam.

Igenám, de akkor miért kellett soktízezer irakit meggyilkolni és mi van hóhéraikkal az ISIS banditákkal, akiket az oroszok nem bombáztak le? Szerintem ők a jelenlegi olajtársaságok ügyvivői... Izrael és ZsidóAmerika szerepét egyelőre nem látom tisztán. De mivel ők hozták létre az Iszlán Államot, komoly költségekbe verve magukat, aligha képzelhető el, hogy az osztozkodásból ki lehetne őket hagyni."

 

 III.

Putyin és Európa.
 

Most hogy ugyancsak meggyült a bajunk a globalista sorosista Európával vessünk egy pillantást atyai barátunk Putyin Európával kapcsolatos megnyilatkozásaira. [Nem mellesleg szólva az első durva migrációs lökés Szíriából érte Európát Putyin szíria-politikájának jóvoltából...]

Micklethwait azzal indít, hogy Putyin időnként kritizálta Európai Uniót. Putyin ezt nem tagadja, de leszögezi, hogy az Európai Bizottság, pragmatikusan politizál, jó úton halad és ennek is betudható, hogy Oroszország arany- és deviza tartalékainak 40%-át Euróban tartja. Ez nem kevesebbet jelent, minthogy a Merkel rezsim egyik támoszlopa a putyini Oroszország.

Ide tartozik, hogy a Kelet Ukrajnában idestova öt év óta folyó népirtó háborút, azaz a "minszki békerendszert" Putyin és Merkel hozták össze és szemmelláthatóan meg vannak ezzel meg egymással elégedve.

Még rágódni akartam ezen a témán, de minek? Így is világos minden.
 

 IV.

Putyin "agent" és az újtípusú háború.


Sokaknak, köztük még nekem is, feltünt, hogy mennyit baszogatom Putyint. Egyik kedves olvasóm azzal tisztelt meg - "
Megbocsásson, de Putyin gyűlölete már beteges rögeszmévé nőtt. Ön az a tipus, akit ha szembesítenek a tényekkel, az a válasza, hogy annál rosszabb a tényeknek."

Az ám, a tények!

A tények azt tükrözik, hogy az Új Világrend "hatálybaléptetése" óta gyökeresen megváltozott a háború jellege. A helyzet úgy jellemezhető, hogy ZsidóAmerika rábök a Föld valamelyik tetszőleges pontjára és elrikkantja magát: TERRORIZMUS! Erre megmozdul az egész "civilizált" Nyugati Világ és azonnal elkezdődik a háború, olyan "arab tavaszos" módon. A gyilkos Uncle Sam persze nem vaktában bökdös. Nemcsak a látása éles, szaglása is kitűnő, sőt horgas mutatóújjában is érzékelők vannak. Főleg az olajjal szeret kereskedni, de felhabzsol, ill. hasznosít minden egyebet, az embervért, a nemi szerveket és a test más szerveit, szöveteit is; egyszóval mindent amire fizetőképes kereslet van.

Ez a földrajzi, jogi, humanitárius és időbeli korlátokat nem ismerő háború - világháború, a Harmadik Világháború! A tőkés nagyhatalmak nem egymás ellen, hanem együtt a Föld országai, lakói ellen vívják.

Mondják "a" háború = politika, más eszközökkel. "Ez" a háború = zsidó seft, más eszközökkel, business is business.

Ez teljesen világos ezért nem is akarok róla elmélkedni. Kérdés az, hogy ebben a pokoli fausti operában, aholll a hajsza, áll a bál a pénz körül", Putyin milyen szerepben lép fel.

A választ nem lehet árnyalni. Nincsen is - is, csak vagy - vagy van. Ha ez a kiinduló pont helyes, már nem is olyan nehéz a kérdésre válaszolni. Putyin [Oroszországa] egy olyan focicsapat tagja/játékosa, amely egy kapura játszik, ahol minden gól nyerő.

A címben használt "agent" kifejezést egy érdekes/hazug írásban találtam, amely Putyint párhuzamosítja Kennedy elnökkel, mindkettőjüket a tőke elleni harc "ügynökeinek" [agent] minősíti. Azt már tudjuk, Kennedy végzetét az okozta, hogy a FED kezéből ki akarta csavarni a pénzkiboccsátás jogát. De Putyin - a világ leggazdagabb tőkés oligarchája - kinek a kezéből ugyan mit akarna kicsavarni? Itt és most nek akarok kitérni arra a bohóckodásra amit Oroszország és Kína rendeznek a Dollár kiiktatásával kapcsolatban.

Irásomat egy jellemző videoklippel zárom. A klip egy "Putyin viccről" szól. Tényleg jó vicc... 

 

 

2019.01.10

Sz. Gy.