Mottó
Pintér Sándor belügyminiszter az alaptörvény elfogadása napján ezt mondta a parlament ben: „Az állam erőszak-monopóliumát senki nem kérdőjelezheti meg. Az állam feladata, hogy rendet tartson az országban.  

 

Frissítés - 18.07.07 - Walesa..

 

 

  A legpimaszabb kaszt.

Bírópuccs - polgárháború Lengyelországban?

Egy borús pillanatomban a "leggonoszabb kasztnak" neveztem a "magyar" bíróságokat. Ez a jelzö fogalommá vált, amennyiben internetes rákeresésre több találatot ad...

Azóta felhagytam az ügyvédi praxissal, így kellemetlen benyomások inkább az Internetröl érnek. Ezek általában nem lépik túl az ingerküszöbömet Malgorzata Gersdorf azonban kiverte nálam a biztosítékot és sokmindent eszembe juttatott a bírákokkal kapcsolatban amiröl már azt hittem, törlödött az agyamból.

Mindenekelött Valerij Zorkin az Orosz Alkotmánybíróság elnöke jutott eszembe, aki 1993-ban a jelcini judeokapitalista forradalom idején ártotta magát a politikába. Emiatt Jelcin "betiltotta" az Alkotmánybíróságot. Azon túl, hogy 1993. szeptember 21-én feloszlatta a Oroszország Törvényhozó Testületét és a Népi Küldöttek Kongresszusát. Mivel ezek tovább üléseztek megszokott helyükön a Fehér Házban, veröfényes napsütésben tankágyúkkal szétlövette azt is... A Nyugat pedig - zsidópuccsról lévén szó - kussolt.
Zorkin úr pedig utóbb rájött, hogy a jog és a bírói kalapács csak együtt érnek valamit, visszamosolyogta magát és 1993-ban Putyin híveként visszaülhetett a székbe... A birói karrier ezek szerint hullámvasút pályaívét is követheti?

Talán ebben reménykedik Baka András is, aki valahogy kipottyant mikor a Legfelsobb Bíróságból Kúria lett?
Sorstragédiája dióhéjban.
Bár hat évre választották meg,  2011-ben, az új alaptörvény elfogadása után, amikor döntöttek az LB Kúriává történö átnevezéséröl, egy külön alkotmánymódosítással új elnök megválasztására került sor. Baka utódja Kúria- elnökként Darák Péter, az újonnan alakult Országos Bírói Hivatalnál pedig Handó Tünde lett.
A jó úr zokon vette, hogy miatta átszabták az alaptörvényt. Ezért az Európa Tanács égisze alatt müködö emberi jogi bírósághoz fordult, amelynek 1991 és 2008 között maga is tagja volt. A strasbourgi székhelyü törvényszék 2014 májusában elsö fokon megállapította, hogy több ponton is jogsérelem érte a magyar hatóságok részéröl, az ügyet azonban a magyar állam fellebbezése nyomán végül a másodfokú tanácsként müködö nagykamara elé utalta a bíróság, amely másodfokon is elmarasztalta Magyarországot mert megsértették a véleménynyilvánítási szabadsághoz füzödö jogát. Emberi jogi jogsérelem érte azzal is, ahogyan – jogszabály meghozatalával – idö elött elmozdították állásából. A magyar államnak 70 ezer euró (nagyjából 22 millió forint) kártérítést kellett fizetnie, és 30 ezer euró (9,4 millió forint) értékben meg kellett térítenie a panaszos költségeit és kiadásait is.
 
Így már tanácselnökként könnyü duzzogni a Kúrián. A strasbourgi gyözö ezt teszi.

Pártunk és Kormányunk a jelek szerint nem tanult a történtekbol. Nem értette meg, hogy a dolgok az orrmányosok szája íze szerint folynak. Nem a beosztás számít. Elöbb Lázár János kukorékolta el magát. „Van ebben az országban egy bíró, aki nagyon haragszik Magyarország kormányára és a Fideszre, Baka Andrásnak hívják, akinek a hivatali státuszváltásából adódóan óriási a sértettsége és rejtélyes véletlen okán az összes TAO ügy a Baka-féle tanácsba került a Kúrián”.
És hol van már ez a Lázár? A selyemzsinór egyik szála biztos ebböl szövödött...

Orbán jóval túlment Lázáron azzal a megállapításával, hogy "a Kúria  egyértelmüen és súlyosan beavatkozott a választásokba, miután elvett egy mandátumot a kormánypártok választóitól. Ez szerinte azt jelenti „a testület intellektuálisan nem nött fel a feladatához”. Ez azért sem volt túl szerencsés fogalmazás, mert a Kúria inkább morálisan képtelen felnöni magasztos felada tához. Lásd gyalázatos magatartását a "svájci" frankhitel ügyekben.

A Baka úr rovására favorizált Darák Péter visszaszólt. Úgy tünik rá is hatással volt az "erzékenyítö" Soros kúra amelyben beosztott bírái részesültek. [Erröl szó "Síró bírók" c. írásom. l Ám amit mondott Polt Péter ékesszólásával vetekszik. A bíróságok külsö befolyástól mentesen, felkészültségüknek megfelelöen, lelkiismeretük szerint ítélkeznek.

Ez nyilvánvalóan nem igaz.

Ezek után térjünk vissza Malgorzata Gersdorfra.

A Legfelsöbb Bíróság elnöke bejelentette, hogy kényszernyugdíjazása ellenére folytatja a munkájátt, mivel eltávolítását alkotmányellenesnek tartja. Mindez azután történt, hogy  találkozott Andrzej Dudával, a lengyel köztársaság elnökével, aki közölte vele, hogy helyére Józef Iwulski került. Ezután "spontán" tüntetés kezdödött a Legfelsöbb Bíróság épülete elött, amelyen Gersdorf is megjelent. A tüntetök kiemelkedö támogatást kaptak. Megjelent a volt elnök és ügynök  a Nobel-békedíjas Lech Walesa is.

Ha úgy tetszik Gersdorf, a tüntetök élére állt, akik azt skandálták  „A bírók nem eltávolíthatók”, illetve „Alkotmány!”  Odakeveredett Doctor Piotr Kladoczny, a Helsinki Emberi Jogi Alapítványtól, aki azt mondta „Az emberek azért jöttek ma el, hogy megharcoljanak a jogaikért.” A felemelö népünnep a lengyel himnusz eléneklésével ért véget.

Ami engem illet, a folytatásra vagyok kiváncsi.
Ki parancsol a biztonsági öröknek, ill. a portásnak?
Ki engedélyezi, vagy nem engedélyezi a belépést az épületbe?
Ki birtokolja az elnöki szoba kulcsát?
Ki ülhet az elnöki székbe?
Ha netán a nyanya kerül az erdö felöl ki állítja elö a rendörségre?

Igaz a hölgy bejelentette  "Holnap még munkába jövök, ezt követöen szabadságra szeretnék (?) menni." Vajon hol lehet most?

Ez személy szerint azért érdekel, mert amikor Györgyi Kálmám mint megyei föügyészt nyugdíjazott reggel 7.30-kor a szobám elött már várt a gazdasági osztály vezetöje és a legfobb ügyész utasítására hivatkozással elszedte ügyészi igazolványomat és a kulcsaimat. Hugyozni is csak a személyzeti budira mehettem.
Ki hugyozhat hát az elnöki budin?

Ezek nem részletkérdések, hanem lényegi kérdések.

Vissza kell térnem Lech Walesának a "bírói engedetlenségi mozgalomban" vállalt szerepére. Erröl a hazai sajtó hallgat a szélsöbaltól a szélsöjobbig. A Kuruc Infon is hiába keresnénk a Magorza Gersdorf nevet, ill. a "sztorit". A "Top Stories" és más portálok bezzeg harsogják  hogy a kommunista belbiztonsági szervezet, az SB beszervezett grafomániás ügynöke  is bekapcsolódott a nemes küzdelembe és olyasmit fecseg, hogy polgári engedetlenségi mozgalmat szervez, harcolni (!) fog, megvédi magát és országát. Egyéként is löfegyverrel rendelkezik és felhatalmazása van az önvédelemre.

Ki kell jelentenem, nekem valami büdös. Az egésznek olyan "Majdan" szaga van. Nem a meggyújtott gumiabroncsok, kukák, épületek büzét  érzem, hanem az Odesszában élve megégetett emberekét és még egy másik jellegzetes "illatot", amiröl Herzl írt a Zsidó Állam c. könyvében.

Az eröszak monopóliuma az államé. [Lásd a mottót.] A tettleges ellenszegülés büncselekmény - lázadás - amelynek ki kell váltania a megtor lást. A történelemben számtalan példa van az ilyesmire. De egy olyan lázadás, amelyet egy nyugdíjazott legfelsöbb birósági elnök és egy levitézlett köztársasági elnök gründolnak, újszerü jelenség a történelemben és a bíróságok történetében is.

Malgorzata Gersdorf esete annak is világító példája, milyen gyengéd és mégis eltéphetetlen szálak füzik a bíró markát a kalapács nyeléhez és ülepét a bírói székhez és mi mindenre képes, hogy ezeket megtarthassa. Ezért a legpimaszabb kaszt.

Ja' és hogy szól a lengyel alkotmány?

Summa summárum. Amelyik hatalom a szép szóról a "törvény nevében" felszólításra, a felszólításról a bilincsre és a gumibotra nem tud, vagy nem mer idejében, határozottan átváltani - megbukik.

18.07.06

Sz. Gy.
 

18.07.07 - Walesa...
Miközben a spicli után keresgéltem az Interneten a
megelözött. 2018. július 5-i adásában jelentette... "Polgárháborús helyzetet vizionált a kormány jogsértö lépései miatt LechWalesa volt lengyel elnök a lengyel politika egyik ikonja. A Nobel-békedíjas politikus szerint a szerdán hatályba lépett bírósági törvény súlyos társadalmi feszültséget okoz. Varsóban ezrek tüntettek a legfelsöbb bíróság épületénél. Walesa, aki 30 éve a kommunista rendszer megbuktatásában oroszlánrészt játszott, most újból arra figyelmeztetett, hogy a lengyel társadalom újra fel fog kelni, ha a kormányzat túlfeszíti a húrt, és tovább korlátozza a jogállamiságot."
Bejátszották a Walesa videót is.

A híradás arról is beszámol hogy Walesa, az ikon, performanszával egyidejüleg Strasbourgban a rapportra rendelt Mateusz Morawiecki, lengyel miniszterelnök visszautasította az illetéktelen bírálatokat, mondván: "az igazságszolgáltatás szabályozása nemzeti hatáskör. Önök nem szabhatják meg nekünk, a tagállamoknak, hogy a jogállamiságnak mik a feltételei. Minden tagállamnak más intézményi hagyományai vannak, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyniuk”

Ezek szerint nem az eröszakos tüntetök, nem a kormánybuktató "ikon",  nem a tenyeres - talpas irodafoglaló perszóna feszítik a hurt, hanem a lengyel állam, a törvényhozás, az államhatalmi, államigazgatási szervek és a Strasburgban tánc- és illemtan oktatással veszködö miniszterelnök.

Jól éreztem hát, hogy "majdani büz" terjeng Lengyelországban. A kormánynak lépnie kell. Az "Ikont" pl. fel lehet akasztani a falra.

A "hölgyröl" pedig egy gyerekkori emlék jutott eszembe, hogyan kezelte nagyanyám a lármázó kotlót. Utána
néztem,  Jól emlékeztem... Alaposan, esetleg többször is meg kell mártogatni hideg vízben, majd sötét helyre - esetleg egy vödör alá - kell tenni. Erre abbahagyja... 

Sz. Gy.