Zsidóvész

Az átlagos amerikai
 

A zsidó állandóan hazudik, de legpimaszabbul akkor, amikor csodálkozik. Több ezer éves írott történelmük vezérmotívuma a méltatlankodó csodálkozás, miért? Ezt játssza az öreg rabbi (?) is a pittsburgi zsinagóga kapujában.

A hasztalan magyarázkodás ideje azonban lejárt.

Robert Bowers új fejezetet nyitott a zsidó/amerikai "együttélés" történetében. Nagy kérdés, lesznek e követői, divattá válik e cselekedete?

Az előzmények közül az atlantai robbantó Timothy McVeigh históriáját idézem fel. Timothy tök normális leszerelt veterán - vagyonőr volt.
1995. április 19-én felrobbantott Oklahoma City-ben egy szövetségi épületet, amely 168 ember halálát okozta. Ezzel állítólag az u.n. 'wacói ostrom' miatt akart bosszút állni, aminek során az USA szövetségi kormányzat ügynökei 76 civilt öltek meg pontosan két évvel korábban. Azt remélte, hogy egy forradalmat indíthat el a szerinte zsarnoki szövetségi kormánnyal szemben. Emiatt halálra ítélték. Kivégzését a Terre Haute-i szövetségi börtönben hajtották végre.

[Lehet, a neki tulajdonított indítékkal csak kompromittálni akarták. A "wacói incidens" ugyanis mélységesen jellemző ZsidóAmerikára. David Koresh és szektája kártékony társaság volt. Az FBI úgy végzett velük, hogy a nekik menedéket nyújtó Mt. Carmel nevü épületet gyújtógránátokkal felgyújtották és a szektásokat elevenen megégették, békés amerikai hétköznapok jeligére...]

A zsidó hazudozásra jellemző, a robbantás olyan beállítása, hogy  az USA történetének, a 2001. szeptember 11-ei "terrortámadásig", a legtöbb halálos áldozatot követelő merénylete volt. A 9/11-i robbantást a CIA hajtotta végre. Ezt követően felgyorsult a Világ zsidó átalakítása az "Új Világrend" bevezetése formájában. Ennek kockázatait és mellékhatásait azonban nem vették számba kellő gondossággal.

A tornyok ürügyén ZsidóAmerika olyan ámokfutásba kezdett, "otthon" és az egász világon, amire nem volt példa addig is véres és mocskos történelmében. [ZsidóAmerika története hódító/népírtó háborúk története.]

Egy régi  zsidó
találmány a "tabu-terror" ezúttal nem vált be. Az Internet jóvoltából ugyanis a borzadó emberiség úgyszólván élőben láthatja a zsidők, ill. csahosaik szado-perverz gaztetteit Afganisztántól Szíriáig - Irakig, az egészben bekebelezett Palesztináról nem is beszélve. A megdöbbenés azonban felháborodásba, a felháborodás pedig - és ez a legfontosabb -  felismerésbe (!) csap át: a zsidók pusztító háborút viselnek az egész emberiség ellen különös tekintettel a fehér fajra, az amerikai fehér fajra is.

Mit is mondott Bowers? Egyáltalán nem azt, amit a Zsi-Blikk neki tulajdonit, hogy "a sátán gyermekeinek tartotta áldozatait a zsinagógában gyilkoló, 'elborult elméjű' antiszemita." Az egyáltalán nem elborult elméjü Bowers "két órával a mészárlás előtt  ezt írta  a közösségi oldalára. Nem ülhetek ölbe tett kézzel végignézve, ahogy a népemet lemészárolják. A francba a közvéleményetekkel, bemegyek."

A kérdés az, hagymázos álom ez a mészárlás, vagy valóságos veszély. A zsidóság régen készül arra, hogy a tudatos, vele szembeszegülő fehér faj egyedeit százezer, vagy akár millió számra a FEMA megsemmisítő táboraiba terelje. Emiatt, ez ellen a Fehér Amerika fegyveresen szervezkedik. Tízezrekre, mások szerint százezrekre tehető a "szélsőséges"  csoportok száma.

Ezzel párhuzamos ellenállási forma a máris dúló "Cyberháború", azaz "antiszemita" beállítottságu Honlapok, Blogok, Facebook, Twitter, stb. bejegyzések milliós nagyságrendben történő bevetése. Ennyi hülye nincs ZsidóAmerikában, de az egész világon se. És a szerzőik nem is antiszemiták, hanem "aszemiták". A különbséget zongorázni lehetne, de a zsidóknak nincs, belső hallásuk. Ennek tudható be, hogy többezer éves "megpróbáltatásaik" során sohasem hallották meg időben az általuk halálra gyötört embertömeg fenyegető morajlását.

Most sem tudják, vagy nem akarják megérteni, hogy Browers számukra nem azért veszélyes mert extrém, hanem azért met tipikus!

Browers a fehér amerikai egyik "archetipusa": a harcos.

[Egyáltalán nem akarnám olvasóimat elszórakoztatni, vagy pláne untatni ezzel a "harcossal". Annyit azonban meg kell említeni, hogy
Carl Gustav Jung óta tudományosan és társadalmileg is elfogadott tétel, hogy az archetípus olyan mitologikus alapmotívum, amelyet az emberiség kollektív tudatalattija őrzött meg, és a négy archetipus egyike a "harcos". Jung szerencsétlensége, sőt bűne, hogy véletlenül nem volt zsidó, így a zsidók inkább számkivetnék, ha tudnák. Ezt a "harcost" lehet úgy is profanizálni, hogy az állat is megvédi önmagát méginkább nőstényét és leginkább kölykét. A zsidó ribanc épp ezeket az ösztönöket próbálta kiirtani a puhánnyá züllesztett németekből, de még ott se sikerült.]

Visszatérve a tipikusra észrevettem, hogy Browers "jellegtelensége" folytán minden fehér amerikaival "képzettársítható". Ugyanúgy néz ki, mint egy tengerésztiszt, darukezelő, gépészmérnök, hentes és mészáros, ésatöbbi.

Értelmezést igényel a Browers által írt "lemészárlás" szó abból a szempontból, hogy múlt- jelen-, vagy jövőidejü igealakról van e szó? A drogterjesztés úgyszólván zsidó monopólium. A drogterjesztés kétségtelenül népgyilkosság,"mészárlás", ha úgy tetszik. Formális különbség csupán, hogy a drogos önmagát mészárolja le, lassan és többnyire vér nélkül.

A liberális - "pol.korr." - felfogás tiltja hogy a dolgokat nevükön nevezzék. Így pl. nem szabad "cigánybűnözésről" beszélni annak ellenére hogy a rendszerinti elkövetési indítékok és elkövetési módok markánsan eltérnek a fehérekétől. [A fehérek ritkán se, kivételképp se verődnek lincs-bandákba, ha egy autós elsodor egy elébe ugró cigánygyereket. A cigányok viszont rendszeresen ezt teszik.]

A zsidó minden műfajban jeleskedik, de igazi módszere a bűnszervezés - háttérből. A német büntetőjog az ilyen elkövetőt bűnszerzőnek "urheber" nek nevezi.

Amúgy nem elvont dolgokról, démonizált személyekről van szó. Hazánkfia Soros György a héber úr pontosan ilyen urheber. Róla már 1997 áprilisában megállapította az EIR
Különjelentése, hogy...
 „Filantrópként” a nemzetközi droglegalizációs lobbi elsődleges finanszírozója, és a kábítószer kartell narko-terrorista gépezetének egyik vezető pénzelője – ami különösen jól dokumentálható Kolumbiában. Soros évente több százmillió dollárt csoportosít át a kábítószer-dekriminalizációs „propagandagépezet” számára, amely jelenleg 18 országban működik Észak- és Dél-Amerikában, a karibi térségben, Európában és Ausztráliában.Dél-Amerikában a Soros-csoport, a Human Rights Watch/Amerika (korábban Americas Watch) a kábítószer-kartellek kábítószer-előállítási és terrorista apparátusának szerves részeként működött, legalábbis a három legjelentősebb kábítószer-termelő országban – Kolumbiában, Peruban és Bolíviában."

ZsidóAmerika és a zsidó irányítás alatt álló "liberális" Európa keblére öleli, ápolja és eltakarja, mindenek felett pedig pártolja Soros mészárosmunkáját világszerte. Soros kiemelkedő szerepet játszott az Iszlám állam létrehozásában és a halál-hadsreg "sikereinek" megalapozásában.

A jelenleg futó "projekt" az európai fehér faj elpusztítása, ha úgy tetszik lemészárlása.

Ez ellen nem lehet "antiszemitizmussal" védekezni. A bírálat, a tiltakozás, a korlátozás, a társadalmon belüli elkülönítés olyan rendszabályok, amelyeknek kijátszására a zsidóknak több ezer éven át tökéletesített ellenszerei vannak.

Hitler "találmánya" a zsidómentesitett gazdaság és társadalom volt, amely életrevalóságát meggyőzően bizonyította. Eloszlatta azt a zsidók által gerjesztett "aggályt", hogy a gójok kenyere csak zsidó kovásszal dagasztható.

Ami most témánkat, Amerika méltatlankodó, csodálkozó zsidajait, illeti a legtermészetesebb megoldás az lenne ha őket a kisebbséget helyeznék el azokban a FEMA táborokban, amelyet a gójok, a többség számára építettek és tartanak készenlétben.

A másik lehetséges megoldás - bökjük ki - az apartheid ["a faji elkülönítés (szegregáció) politikája, amelyet a Dél-afrikai Unióban illetve utódállamában, a Dél-afrikai Köztársaságban 1994-ig alkalmazott a fehér kisebbség. A gazdaságban, a politikában, a kultúrában faji megkülönböztetés érvényesült, és a hatalom a fehérek kezében összpontosult."] politika, amely abban különbözik dél-afrikai névadójától, hogy az abszolut fehér többség uralmát jelenti egy törpe "színes" [nem europid] kisebbséggel szemben.

További eltérő vonás a - faji elkülnítésen túl - a földrajzi elkülönítés. Ezt Dél-afrikában nem lehetett megvalósítani, mert ott a fehér kisebbség a színes többség kizsákmányolásából élt és emiatt nem különíthette el magát, mert társadalom, a gazdaság összeomlott volna az igavonó négerek nélkül.

ZsidóAmerikában fordított a helyzet. Itt a színes kisebbség élósködik a fehér többség nyakán. A társadalom és a gazdaság ezért nem omlik össze, ha eltávolítja testéről a piócákat. Ismétlen, e szisztéma életképességét igazolja a német példa.

Szóbajöhet még a vámpír effektus, amely szerint ha az áldozat elpusztul, megdöglik a vámpír is. Ez a veszély, történelmük tanulsága szerint a zsidókat soha sehol sem izgatta és mindíg elmentek a végső pontig, amely nem ritkán a vámpír pusztulását eredményezte...

Az emberiség egyébként ambivalens módon ítéli meg az ártatlanokon végrehajtott tömeggyilkosságokat.

A zsidó vámpír reinkarnációja Goldstein Baruch "orvos" 1994-ben Hebronban a pátriárkák barlangjában hátulról tüzet nyitott az imádkozó palesztinokra és közülük 29-et megölt, 125-öt megsebesített. Az életben maradottak helyben agyonverték, vagyis túl kegyes halált szenvedett.

Izrael felháborodást színlelt és látványos látszatintézkedéseket foganatosított, de senkit se végeztek ki.

Sőt!
  
A hálás - és etikus - zsidó nép egy "memorialt" emelt tiszteletére. Ezt később lebontották. Már "csak" egy sírkő emlékeztet a zsidó nép hős mártirjára, amelyet elborítanak a "gyászkövek", a fájdalom, az emlékezés és a szolidaritás rekvizitumai.

Baruch úrra senki se mondta, hogy "elborult elméjü szemita"...

Baruch "hőstette" követőre talált Browers személyében és nem tudni követik e a példáját mások is. Ami engem illet egyformán ítélem meg, azaz elítélem, mindkét sorozatlövőt.

E két tett, két jelképes cselekedet közös "eredménye", hogy annak felismerését szolgálják: a zsidókérdés megoldása már nem várathat magára újabb kétezer évig, mert a letelt kétezer év alatt kitisztult a kép. Ehhez csupán néhány lux-szal járult hozá a két lövöldöző, de tudjuk a csekély mennyiségi változások egy ponton minőségi változást gerjeszthetnek.

2018.10.31

Sz. Gy.

 

anonymus.jpg