Az Antallház bimbózó aranyágacskája.
 

I. Péter az "antalli örökös."

 

Ez az írás egy korábbi folytatása, amelyet "Antall József hátulról" címmel kezdtem írni 2019.12.02-án, több részben és 17-ére már be is fejeztem. Úgyszólván minden cikkemet epés dühvel írom de ezt még inkább. Akkor a szokásos "Folytatása következik!" szöveg mellé, szokásomtól eltérően, egy kérdőjelet ? tettem azért, mert már útáltam a témát, is meg magamat is.

De most, hogy újabb bűzbomba robbant a maffia házatáján, megint dühbe gurultam. Sose lesz már vége!?

A Péter gyerekre durvább lelkü emberek azt mondanák: tenyérbemászó pofája van, holott erről nem tehet. Egy interjúban ráadásul igazat mondott. "Az Antall-kormány olyasmit valósított meg, amit még soha senki sem tett." Csakhogy nem egyformán értelmezzük a dolgokat.

A kis gönböc viselt dolgainak nem kívánok túl nagy feneket keríteni. A kazalnyi tudósításból a írását vettem alapul, mert állítólag ők akarják az oknyomozó újságírás hagyományait feltámasztani és  a Peti kibelezésével kezdik. Legyen szerencséjük vele. Egy ilyen karakter szerintem is megérdemli, hogy meggyil kolják. Én őkelmével csupán mint az Orbán rendszer egyik "intézményével" akarok foglalkozni most, amikor Orbán alapítványi alapokra helyezi az ország vagyonának kezelését.

"Ő vezeti az Antall József Tudásközpont (AJTK) nevű alapítványt, amelyet eddig több mint négymilliárd forinttal támogatott az Orbán kormány az adófizetők pénzéből. 2013-ban még havi átlag 719 ezer forintot keresett, addig 2019-ben – ekkori a legutolsó ismert juttatása – már havi átlagban bruttó 4,6 milliót kapott. Az AJTK egyfajta családi üzletként is működik Antall Péter számá ra. A felesége az intézet igazgató-helyettese, és ott dolgozik a feleség ikertestvére is. A feleség két vállalkozása is szerződésben áll az intézettel. A járvány előtt évi 15-20 külföldi utazást bonyolított Antall Péter a kollégáival, és ezeken rendszerint pazar hotelekben szálltak meg, Az utazásokra évente több tízmillió forint ment el. A Direkt36 által megszerzett belső iratokból kiderül, hogy időnként közpénzből számolták el olyan kirándulások költsé geit is, amelyek nem voltak részei a hivatalos programnak.Az évről évre növekvő kormány zati támogatás ellenére az alapítvány kasszája gyakran kiürült. Az alkalmazottak többször heteket-hónapokat vártak arra, hogy fizetést kapjanak. Ez 2021-ben is megtörtént.Miközben az alapítvány 2016-ban olyan nehéz helyzetben volt, hogy folyószámlahitelből fizette a béreket is, egy háromfős delegáció skandináv körútra ment, amelynek során útba ejtettek egy festői fjordot is.A kiadások 2018-ra annyira megszaladtak, hogy a kormánynak az éves támogatáson túl további 250 millióval kellett megtámogatnia a szervezetet. Papíron egy másik kormánypárti alapítvány adta a pénzt, költségvetési támogatást ugyanis tilos adósságkezelésre fordítani.Miniszterelnökség könyvelői tüzetesen ellenőrizték az elszámolt költségeket és számlákat formai szempontból. Miután az alapítvány egyik kuratóriumi elnöke a 'polgári jóízlés' szempontjából kritizálta a költéseket, távoznia kellett."

Ez a kis összefoglaló azért frappáns, mert hűen tükrözi a lényeget: büntetlenül megtehetsz mindent, a törvény, az erkölcs és a jóízlés ellenére, ha része vagy a rendszernek, tagja a bandának. A büntetlenséget a "Polt-retesz" garantálja. Emiatt én nem eről ködöm azzal, hogy paragrafusokat illesszek a tettekhez és a tettesekhez.

A témát egészen más felfogásban próbáltam megközelíteni, de nem most kezdtem, hanem még 2010-ben az országgyűlési választások előtt, amikor felmerült bennem az a gyanú, hogy a Fidesz megnyerheti a választásokat. Erről tanúskodik  2010.03.21-én közzétett írásom "A nagy kisérlet. Létrejön e Európa első bandita "mintaállama?" Ebbők idézek.
"Képzeljük csak el, mi lenne ha sikerülne Pintér úr irányításával egy olyan szuper - minisztériumot létrehozni, amely minden közhatalmi jogosult ságot és minden fontos információt birtokló szervezetet egy személy irányítása alá von, és ez a személy épp egy Pintér Sándor, a gazda pedig épp egy Orbán Viktor? Nos egy ilyen 'rablásra' van példa! Molnár Ferenc ifjúsági regényében a Pál utcai fiúkban. Itt - és csakis itt - eshetett meg, hogy megjelentek a Pásztorok és az idősebb, kijelentvén 'einstand (!)', elvitték az összes golyókat."

Hát nem volt jó a meglátásom? Hát nem, mert az írás a következőkkel zárul. "Nos, ez az Orbán - Pintér duónak nem fog sikerülni! Ezt megjósolhatom!"

Hogyan gondolhattam volna akkor, még álmonban is, hogy a golyókat még 2021-ben is ez az álompáros einstandolja?

Aztán az évek múltak mint a percek. Én meg rájöttem, ha a bűnözés "mintaállammá" szerveződik és megragadja a törvényhozói hatalmat, maga alá gyűri a bíróságokat és irányítja az ügyészséget, a rendőrséget, azaz bitorolja az erőszak monopóliumát, nem lehet semmi féle jogszabályra hivatkozni. Ezeket a jogalkotó bűnözőket nem fogja a maguk gyártotta kréta.  Más szempontok szerint más fogalmakat kell alkotni, vagy alkalmazni lényegének [szubsztanciájának] jellemzésére.

Erre tettem kísérletet, szintén jó régen. 2014.10.21-én jelent meg a "Nyolcadik főbűn - az 'elvonásos' népnyomor... Btk. különkiadás!" c. írásom amelyből azért vagyok kénytelen idézni, mert számomra ma aktuálisabbnak tűnik, mint megírása idején.

"Az isten kegyelméből, de inkább a magyar választó polgár határtalan ostobasága révén, nyakunkra ült fideszes bűnszövetkezet, kétharmados hatalmának bebetonozása érdekében megalkotta saját (!) alkotmányát Alaptörvény néven. A töménytelen tömény baromságból, amit ebben az irományban össze hordtak, elég csak a Hitvallás néhány passzusát ide biggyeszteni emlékeztetőnek. Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét. 'Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése. Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.'
[Kíváncsi lennék mekkorákat röhögtek Orbán, a tudatalattija Simicska, és fölöttes énje Kövér amikor ezeket a lózungokat - ami csak azért nem gúnyvers, mert a sorvégek nem rímelnek - elolvasták.]
A lózungok irányából az Alaptörvény jogi normáihoz közelítve a következőket olvashatjuk:
XIX. cikk
(1) bek. 'Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támoga tás ra jogosult.
(2) bek. Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg."
XX. cikk (1) bek. Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.

Az alaptörvény betű-boglyájának olvasása fokozódó izgalommal jár. Így már kellően felspannolt állapotban jutunk el a "Közpénzek" c. fejezethez. Itt olvasható - írott malaszt gyanánt -

XXXVII. cikk (1) bek. A Kormány a központi költségvetést törvényesen és célszerűen, a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával köteles végrehajtani.

XXXIX 39.  (2) bek. A közpénzekkel gazdálkodó minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelni. A közpénzekre és a nemzeti vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adatok."

Mindez szépen hangzik, de sluszz (!), nincs tovább! Ezek a normák hatékonyak lehetnek egy jogállamban, ahol az erény és illendőség szabályait (pl. ne köpj a plafonra) nem is kell írásba foglalni, úgyis mindenki igazodik hozzájuk. Teljességgel elégtelen azonban egy rablóbanda esetében, amely - látjuk - ugyanúgy belehülyült a harácsolásba, mint egy piranha csapat a falásba, amikor a zsákmány feltépett sebéből ömleni kezd a vér. Egy szabályozási elem ugyanis - nem véletlenül - 'kifelejtődött' ebből a handa-banda irományból: az arányosság (aranymetszés) törvénye, amely kimondaná, a közpénzek felosztását úgy kell kimódolni, hogy az uralkodó osztály - a kecske - csak annyit zabálhasson, hogy a népnek, a lakosság 99.99 %-ának, elegendő káposzta maradjon.
Mire is?
Ennivalóra, gyógyszerre, közüzemi díjakra; uram bocsá' egy kis szórakozásra, egy - két könyvre, színházra, utazásra, stb. Így osztja a pénzt a felcsúti cigány és bandája? Nem! Nem így osztja! Hát hogy osztja? Alkotmányosan, költségvetésileg... Csakhogy ha nem jut szerény mértékben (!) mindenkinek mindenre, akkor nem költségvetési elosztásról, hanem költségvetés útján végrehajtott elvonásról van szó. Ez az elvonás egyáltalán nem elvont fogalom. A való világban a következő formákban jelenik meg

Nem vitatható, hogy a gyermekekre vonatkozó passzus "így" már így nem aktuális. A rendszer kegyeskedik befektetni a jövőbe, de ezt az időse ken és betegeken takarítja meg, különös tekintettel a külsőségeken, falvakban tanyákon sínylődőkre. Szó sincs ezek "istápolásáról", a rászo rulóknak nyújtott anyagi, szellemi, erkölcsi támogatásáról; azaz a róluk való tényleges gondoskodásról. A nyugdíjasok jelentős hányada is rászorulónak minősül és egyre inkább azzá válik annak következtében, hogy cinikus arcátlansággal hadoválással helyettesítik a vásárlóerő biztosítását. Amit tesznek valójában "alamizsnálkodás", amit a degeszre tömött egyházakkal együtt gyakorolnak.

Vajon hány magányos ember él még a pusztuló régiókban és hányat tett el láb alól a klán pl. a nyugdijak megállapításával?

 

A magányosokénál alig jobb az elöregedett házastársak helyzete. Amikor a mai idősek még fiatalok voltak, nem volt általános, hogy ketten dolgozzanak, különösen a többgyermekes családoknál. És mi a jutalma annak a feleségnek és anyának aki otthon maradt, nem dolgozott, "csak" a gyermekeket gondozta és a háztartást vitte?

A kormány 2021 januárjában "drasztikus" emeléseket hajtott végre. Így a házastársi pótlék összege 14.160 Ft.-ról 16.175 Ft.-ra "ugrott." Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlanul havi 28.500 forint maradt. Így a nyudíjas találékonyságára van bizva: hogyan fedezze ebből az alkotmányos alapjogok gyakor lásának bekerülési költségeit.  

Mit lehet mindezek alapján a banda fejére olvasni? Ezek alapján semmit, de vannak más megközelítési módok is.

Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztálya egy tanulságos tájékoztatót adott ki arról mi mennyibe kóstál.

Ennek számadatait össze lehet hasonlítani az u.n. "fogyasztói kosár" adataival. A kosarat elméletileg úgy kellene összeállítani, hogy tartalmazza mindazon árúféleségek árait, amelyeket egy típusháztartás beszerez, használ, ill. elfogyaszt. Csakhogy a kosarat a banda valamelyik titkos barlangjában eszkábálják össze úgy, hogy a fogyasztónak semmiféle beleszólása nincs ebbe a bűvészkedésbe.

Az árak és a beszerzési szokások ismeretében persze semmi akadálya sem lenne egy reál-kosár összeállításának. Igenám, de már azon fennakadunk, hogy az árak emelkedését, vagyis az inflációt, tulajdonképp nem is lehet kiszámítani.

Ezt így
indokolja egy KSH-s jakhec. "Az infláció mérése fontos feladat és ezt a KSH számolja ki. Először átgondolják, meghatározzák, hogy Átlag Béla milyen termékeket vásárol, hogyan néz ki egy tipikus kiadási eloszlás. Például élelmiszerre a pénzed negyedét költöd, ruházkodásra pedig 4 százalékát, stb. Aztán ezen csoportokon belül keresnek tipikus termékeket, ezeket hívják repre zentánsnak. Ebből van összesen úgy 900-1000 db, ezek alkotnak egy hatalmas fogyasztói kosarat. Itt találsz egy Excel táblát, ami az éppen aktuális reprezentánsokat tartalmazza. Ennek alján pedig a kiadások megoszlását is látod. Ezeket évente igazítják, változtatják. Minden hónapban elmennek az ország bő 120 helyén megnézni mennyibe kerülnek ezek, kapnak durván 80 ezer értéket, beviszik egy táblázatba és ebből látják hogyan változott például a sertéslapocka ára. A különböző termékeket aztán összesítik, csoportosítják őket és a súlyozás szerint kiszámolják hogyan változott az egész fogyasztói kosár ára, ebből származik mennyi az infláció. Tehát próbálják országosan lefedve, reálisan becsülni hogyan változnak az árak. Mi ezzel a probléma? Viszont akármennyire is kiváló munkára töre kednek és próbálják jól csinálni, az inflációval akkor is komoly problémák vannak. Ezek egy része független a KSH-tól és magából a mérésből származik, tehát soha nem lesz tökéletes. A probléma elsősorban az, hogy ha a te ruházkodási költséged több mint 4% vagy a te kosaradban más termékek vannak, netán más arányban, akkor a Te inflációd egészen más lehet. Tehát a te inflációd nem egyenlő a hivatalos inflációval, hiszen más termékeket vásárolsz mint a hivatalos fogyasztói kosár.

Ha egy zsidó hülye, nagyon hülye, tartja a közmondás. Az viszont egyáltalán nem biztos, hogy ez a pószer hülye. Sokkal inkább arról van szó, hogy a Tiszteletreméltó Társaság [Az Orbán maffia] mindenkit hülyének vesz és ez általában igaz is, gondoljunk csak a vakcinázásra...

Nyilvánvaló, Orbán úgy kezeli alattvalóit, mint a maffiafőnök [capo di tutto capi] "családja" tagjait. Ezért fogadja genetikusan alattvaló híveinek kézcsókjait, legyenek bár nők, vagy nála idősebbek. Elképzelhetetlen, hogy a kitünő reflexekkel rendelkező sportoló - helyesebben focista - ne tudna megakadályozni egy ilyen szégyenteljes hódolatot, ha úgy vélné, nem illeti meg.

A folytatáshoz még egy visszatekintés.

A 2010-es választásokat követő napokban került közzétételre - majd minden elképzelhető nyilvános helyen helyen kötelező kifüggesztésre - a Nemzeti Együttműködés Rendszere nevü program. Ez annyiban hasonlít az Alaptörvényre, hogy részletesen felsorolja a Fidesz csalfa igéreteit.

Erre tekintettel a Fideszt nem csak az Alaptör vénnyel, de a NER igérvényeivel is szembesí teni lehet. Ezt meg is fogom tenni.

Különösen érdekesnek ígérkezik a 3. és 4. pontok vizsgálata.

Ennek addig kellene megtörténnie, mig be nem következik a nyájimmunitás "kegyelmi" állapota, amelynél a birka már nem érzékeli és nem is érdekli, mi történik vele.

És akkor mi legyen? Berzsenyinek még könnyünek tűnt. Versben fordult a magyarokhoz: ébresszék fel alvó nemzeti lelküket. Akkor ez még elképzelhető volt. Most Vörösmartyt hiába olvasgatnánk, aki így szólitgatta a nemzetet...

"Századok ültenek el, s te alattok mélyen enyésző
Fénnyel jársz egyedül. Rajtad sűrű fellegek és a
Bús feledékenység koszorútlan alakja lebegnek."

... a lírázás ideje végleg elmult. A modus vivendit máshogy, máshol kell keresni.

2021.06.09

Sz. Gy.

Folyt. köv.