Az aktuális bejegyzés:

0000.00.00


Hát' ez valami újszerű lesz! Szándékaim szerint legalábbis...

Úgy gondolom, hogy a dolgos hétköznapok eseményeinek mozaikja talán pontosabb képet ad [nem túl népszerű] hivatásomról, mint bármilyen "összegező mű". Az események naplózása kivonatos, a válogatás ennélfogva "tendenciózus" lesz. Azt írom le, amin 1) sírni, 2) nevetni, vagy 3) egyszerre sírni és nevetni lehet. Tekintettel arra, hogy manapság fennmaradni egy jókora adag cinizmus nélkül lehetetlen, naplóbejegyzéseimet a 3) számú stílusváltozatban igyekszem majd megírni.

A napló vezetésénél a következő módszert alkalmazom.

A történés dátuma minden napló kelléke. Ezt követi a bejegyzés, valamilyen eseménynek a leírása. A naplótestben csak a cím fér el kényelmesen. A címben mindenképp szerepeltetek valamiféle eseményt és egy olyan személy nevét, akinek megnyerő, vagy rút egyénisége a
történést fémjelzi.

A gyakorlatban az események nem egyetlen mozzanatból állnak. Példaképp szólván, egy peres ügy sokáig elhúzódhat. Ha annak bírája valami olyat tesz, amely megörökitésre érdemes, nagy a valószínűsége, hogy [modulálva] ismételni fogja önmagát...

Egy téma elemei a naplóban elszórva jelennek meg. Aki azonban visszaemlékszik egy korábbi bejegyzésre, egy kattintással behozhatja a "lajstromot" ahol ugyanarra a tárgyra, ill. személyre vonatkozó bejegyzéseket, sorba rendezve, megtalálja. Az eligazodást szolgálja az a megoldás, hogy minden bejegyzésnél feltüntetem, van e előzménye, vagy folytatása. [Ha egy bejegyzés első oszlopában, mondjuk, egy 4-es szám van, ez azt jelenti, hogy a témában három korábbi bejegyzés történt. Az utolsó oszlopban lévő szám pedig a folytatások számát jelzi.]

Mivel az élet mindig meghaladja a képzeletet, abban reménykedem, hogy a tárgyhű esetleirások "szórakoztatóbbak" lesznek, mint minden egyéb írás e Honlapon.