Szerkesztői üzenet.


Tisztelt olvasóim nyilván észreveték, hogy változtattam Honlapom külsején.

Most a tartalmi változásokról és további elképzeléseimről kívánok rövid tájékoztatást adni.

Az írások az eddigi három helyett négy görgethető panelen jelennek meg. Az első oszlopba tett negyedik panel a régi "RETRO" rovatot pótolja. Voltaképp arról van szó, hogy a napi események kapcsán néha az az érzésem támad, korábban írtam erről [déja vu]. Ilynekor a visszalapozás [retro] kettős célt szolgál. Ellenőrzöm memóriámat, ami szerfölött ajánlatos ha az ember a nyolcvanhetedik évét tapossa...

A másik voltaképp hiúságomat [vanitatum vanitas] szolgálja: lám én megírtam. Ezzel próbálom megkülönböztetni magam azoktól, akik minduntalan hangoztatják, lám én megmondtam. [A kettő nem ugyanaz...]

A friss irások frissítéseit feltünő kis -kal jelzem, de nem számíthatok arra, hogy az olvasó lefelé végig görgesse az írásokat tartalmazó paneleket is, hátha talál egy új sorszámot. Régi írás esetén az olvasó egyébként is elfelejti, hány frissítést olvasott el. Az első oszlop viszont látókörbe hozza a régi írások frissítéseit. Ezáltal az olvasó kényelmét szolgálja.

A korábbi index-lapra feltett írásokat vissza pakolgatom. Ehhez néhány napra még szükségem van. Igyekezni fogok.

* * *

Itt említem, nem szívesen levelezek olvasóimmal. Legutóbb 2013.06.23-án vetemedtem erre. Akkori írásomban is taglaltam akkori terveimet. Egy kérést is megfogalmaztam: a korábban működött hozzászólások rovatot szerettem volna újjáéleszteni. Nem sikerült. Akkori kérésem mára tárgytalanná vált a következők miatt.

Nagyjából a tizenhármas évekre datálható az a változás amely politikai érdeklődésemet a "világ legnagyobb problémájára" irányította, ami azt eredményezte, hogy témaköröm jelentősen beszűkült; olvasókörömmel együtt, hisz ez a probléma teljességgel kivűlesett/kivűlesik az átlag-olvasó érdeklődési körén.

Ekkor sorvadt el a hozzászólások rovat is, mivel olvasóim közömbösen, vagy kifejezett ellenérzéssel fogadták a téma körűli "szívóskodásomat." Lemondva róluk azzal vigasztaltam magam, hogy hogy valódi írók között is volt olyan, aki íróasztala fiókjának írt. Eszembe jutott, hogy Gárdonyi Géza egyéni titkosírással rögzítette talán legértékesebb gondo latait, jóllehet nem tudhatta, hogy ezt a "palackot" megtalálja, kinyitja és tartalmát megfejti e valaha valaki. Írásaimat elnézve akár titkosírásnak is tekinthetem őket, hisz a témában érdektelen olvasó ugyanúgy nem érti, mintha titkosírás lenne.

Rá kellett jönnöm arra is, hogy az ilyesféle írásoknak már az elolvasása is kockázatos, nemhogy észrevételezése, vagy pláne helyeslése - tódítása. Az írásaim aljára biggyeszett anonym beírópanel ennélfogva üresen tátong.

Talán én is tudnék az olvasó közönséget érdeklő írásokat "alkotni". Ezt abból gondolom hogy anno, amikor még napi átlagban kb. 300 látogatóm volt, egyik írásomnak a "Tőkés László szexbotránya" címet adtam, amire 6200 (!) olvasó cuppant rá rögvest, holott a cím megtévesztő volt, mert nem a szexről hanem Tőkésnek a feleségével és gyermekeivel szembeni szemétkedéséről szólt.

Magamat sohasem tartottam, még kevésbé minősítettem "közírónak". Egyszerűen érdekel, mi történik a világban és még inkább érdekel, hogy az emberek mit gondolnak a történtekről. Arra kellett rájönnöm, hogy a történések és azok gondolati leképzése között egy torzító "fólia" helyezkedik el, aminek a zsidók uralta sajtó csak az egyik rétege. Ehhez tapadnak a további rétegek, a hittan, a szentkoronatan és a tudattorzítás "szekuláris" intézményei, módszerei.

Ha valaki sokat írsogál természetes, hogy legfrissebb írásának hatása alatt áll. Legutóbb az amerikai nácikról írtam, mert arra gyanakodtam, majd döbbentem rá írás közben, hogy a náci maskarában parádézó Martens bakancsos seggfejeknek a nemzetiszocialista eszmékhez semmi közük sincsen.

Izgalmas szellemi torna egy hipotézis valódiságát bizonyítani.

Minthogy a világgal szemben már semmiféle elvárásom nincs jogot formálok arra, hogy tanulságokat fogalmazzak meg, akár csak önmagamak is. Ehhez képest hálás vagyok, hogy Honlapomnak mégis akad néhány elszánt olvasója.

2019.04.06

Sz. Gy.