Az Eszmei Magyar Nemzeti szocialista párt programja.

2021.08.32-i változat. 

Nyolc éve 2013-ban jutottam arra az elhatározásra, hogy felvázolom egy létrehozható, működőképes párt modelljét. Vállalkozásom érthető módon megütközést keltett olvasóimban és mérhetően csökkentette számukat. Ilyen helyzetben az ember elgondolkodik azon, hogy eretnek "tanait" megtagadja. Azért döntöttem a kivárás mellett, hogy lássam: a társadalmi "fejlődés" mennyiben igazolja megállapításaimat, javaslataimat. A szövegen 2016-ban eszközöltem módosítást, mert úgy értékeltem előfeltételezéseimet igazolta az idő. Most 2021-ben újabb változatot teszek közzé, annak hangsúlyozása mellett, hogy ez első és második változat lényegén nem változtattam. A terjedelem növekedett az időközi események helyigényére tekintettel. A legradikálisabb módosítás az, hogy a szöveget olvashatóbbá tettem egy tartalomjegyzék beiktatásával. Ez megkíméli az olvasót attól, hogy a szövegben böngésszen és lehetővé teszi számára, hogy csak az őt érdeklő részeket olvassa el.
Az új változat közreadásának, az idő múlásán túl, van  egy másik indítéka is: a magát nemzetinek nevező ellenzék hibás szerep vállalása a 2022-es válsztások előtt.

"Helybenjárás - a nemzeti(színü)  jobboldal stratégiája." c. írásom keretében láttam hozzá az ide sorolható irányzatok, közszereplők kemény kritizálásához. Sajnos a kelleténél lassabban haladok, miközben számot kell vetnem azzal, hogy a kritika önmagában kevés választási lehetőség megajánlása nélkül. A pártprogramot ilyen megajánlásnak, egyuttal kritikám részének tekintem.

Tisztában vagyok azzal, igen csekély a valószínűsége annak, hogy a megrontott, lezüllesztett, megfélemlített nemzet olyat tesz, amilyet a honfoglalás óta soha, azaz egy célra összefog. De biztos vagyok abban is, hogy a nemzeti jobboldalnak elméleti esélye sincs a "győzelemre", azért sem, mert ennek feltételeit sem határozza meg.

A nézetkülönbség abban áll, hogy a nemzeti jobboldal amorf [formátlan, szabálytalan, deformálódott, alaktalan, torz, idomtalan] alakzat, amely szervezett kormánypárti, ill. ellenzéki hatalommal szemben akar helytállni. Meggyőződésem szerint csak általam javallott strukturált [több elemből müködő szerkezetté épített] szervezet lehet ellenfele a konzervativ és liberális hatzalmaknak.

A szervezeti kérdések nagy tudósa Lenin politika tevékenységének és irodalmi munkásságának jelentős részét a párt szüntelen alakítgatása tette ki.

Nekem, a nemzeti jobboldal köreiben forgolódva, azt sem sikerült elérnem, hogy a logisztika mellőzhetetlenségéről meggyőzzek bárkit is. A társadalomszervezés elmélete és gyakorlata.

Amit még nehézményezek a jobboldalnál a semlegesség [szektorsemlegesség] a kapitalizmus/szocializmus kérdésben, amely a kapitalimussal való békés együttélést jelenti.

Ezen új ajánlással teszem közé írásomat.

Ugrás a pártprogramra!

2021.08.31

Sz. Gy.

 

 

Comment Form is loading comments...